Page 1

Az interaktív tábla a gyakorlatban

Mesés matek – Gyakoroljuk a bontást! 2 A vulkánok és földrengések 8 Képek átszínezése PhotoFiltre 6.3 programmal 14 3D a táblán – a Google SketchUp programjával II. rész 17 „Flash-leges” tartanod tőle, inkább próbáld ki! A Lesson Activity Toolkit 20 Kis kezek, nagy számok 26


Promethean – a tanítás új dimenziója Interaktív tanórai lehetőségek gazdag tárháza tanárok számára

Interaktív táblák és interaktív tantermi eszközök Magyar nyelvű táblaszoftver, amelyet tanárok fejlesztettek oktatási célra • Szavazórendszer • Több mint félmillió tagot számláló tanári közösség • Közel 18 000 letölthető tananyag-elem, szakmai és módszertani támogatás • Ingyenes bemutató előadások •

TIOP 1.1.1./07 pályázati kiírásnak megfelelő tantermi csomag

meggyújtjuk a tudás lángját

Bővebb információkért látogasson el honlapunkra! www.promethean.hu

2

Várjuk szíves megkeresésüket: telefon:+36-(1)-225-1562 e-mail: info@promethean.hu


Kedves Olvasó!

Kedves Olvasó! Néha, azt hiszem, még mindig nem értjük… Az elmúlt években sok helyen, sok esetben mondtam el azt az egyszerű tényt, hogyha valakinek van egy jó ötlete, s a másiknak is van egy jó ötlete, s ezt elmondják egymásnak, akkor mindkettőjüknek két jó ötlete lesz. Ugyanez igaz az interaktív táblás alkalmazásokra is. Ha a pedagógusok megosztják egymással a tapasztalataikat az interaktív táblás alkalmazások, szoftverek terén, akkor sokkal jobb helyzetbe kerülhetnek, mint ha ezt nem teszik, és mindenkinek saját magának kell újra és újra felfedezni az interaktív táblák világát. Az együttműködésnek borzasztó nagy jelentősége van az életben, s most már tanítjuk is ezt a diákjainknak. Innen már csak egy lépés, hogy mi, pedagógusok is együttműködjünk. Ehhez természetesen a megfelelő formák szükségesek. Az internet minderre jó lehetőséget ad. Létezik egy pedagógusoknak szóló interaktív táblás oldal, ahová a világból közel félmillió ember csatlakozott, s eddig közel hatmillió anyagot töltöttek le az oldalakról. Ez is igazolja, hogy a pedagógusok kíváncsiak társaik munkájára, szeretik azt felhasználni, vagy csak ötletet meríteni belőle. A tapasztalatok megosztására létrejött Táblatanító az az újság, ahol a gyakorló pedagógusok részletesen leírják, leírhatják, hogyan is készítettek el egy-egy órai anyagot, milyen módszerekkel, hogyan alkottak valamit, vagy egy-egy alkalmazással mit lehet kezdeni az interaktív táblán. Bemutathatják, hogy hogyan gyorsíthatjuk meg a tanórákra való készülésünket, hiszen mindenkinek drága az ideje, s nem mindegy, hogy egy-egy negyvenöt perces órára otthon még mennyi időt töltünk a felkészüléssel. A Táblatanító számainak olvasása mellett is egyre jobban szükségünk van egy helyre, ahol a pedagógusok magyar nyelven, online megosztják a tapasztalataikat a tábla használatával kapcsolatban, illetve megoszthatják saját anyagaikat, bemutathatják az oktatásban jól használható weboldalakat. Több ilyen próbálkozás volt már hazánkban is. Jelenleg Magyarországon a legnagyobb ilyen, táblatípustól független pedagógusközösség, az e-tanárikar. A közösség hasonlóan működik az iwiwhez, s már most több mint 2500 tagja van. Ha mindenki csak egy dolgot töltene fel, akkor mindenkinek több mint 2500 lehetősége lenne ötletet szerezni. Azonban a legtöbb ember nem így tesz, nem így gondolkodik. Csak jön, körülnéz, s nem kívánja a saját anyagait másokkal megosztani. Pedig biztosan lenne olyan weboldal, amit ő ismer, s rendszeresen használ. Az tantestületek tele vannak kreatív, tehetséges pedagógusokkal, itt az ideje, ne csak tanítsuk a kooperatív munkát, hanem valóban kooperáljunk, működjünk együtt, mi pedagógusok! Helyünk, lehetőségünk már van hozzá, s elértük a kritikus tömeget is! Szinte minden szak képviselteti már magát az e-tanárikaron! Nézzünk körül, s töltsünk fel egy-egy jól használható weboldalt! Időben mindez pár percet jelent, a nyereség viszont óriási! Szakmailag hiteles emberek ajánlanak számunkra jól használható anyagokat, s ezzel a saját munkánkat egyszerűsítjük, hiszen nem kell órákig keresgélnünk új és új dolgokat a weben. Elég az e-tanárikaron körülnézni! Most mindjárt jó példaként meg is osztok egy bár angol nyelvű, de több tantárgyban is kiválóan használható honlapot: http://www.wallwisher.com/wall/etanarikar Bárki készíthet hasonlót az osztálya számára, akár egy-egy tématerületre vagy egy tanult anyagrészre koncentrálva. Aki mindezt olvasta, egy-egy újabb ötlettel lett gazdagabb, mert megismert egy olyan alkalmazást, amelyet beépíthet a módszertanába (bármilyen szakos is), ha úgy gondolja, hogy az illeszkedik bele, s tud vele valamit kezdeni. Még egy zsúfolt tanári időbeosztás mellett is marad annyi idő, néhány perc, hogy egy-egy linket meg tudjunk nézni, s ha tetszik, egymás ötleteit felhasználjuk a saját munkánkhoz. Az internet tantermünkbe kerülésével, az interaktív táblán való megjeleníthetőségével így nyílik ki számunkra a világ. Azt hiszem, kedves kollégáim, én már értem. Hát Ti?

Bedő Andrea Az e-tanárikar honlapja: http://etanarikar.hu

1


Egy tanórám aktívtáblával

Mesés matek

Gyakoroljuk a bontást!

Matematika gyakorlóóra az általános iskola 1. osztályában Medovarszki István | Gyakoroljuk a bontást!

A Mesés bontás! című matematika óra az első osztály előkészítő szakaszának végére tervezett gyakorló óra, melyben az év elején előforduló típusfeladatokat gyűjtöttem össze. Ezt a tanórát az osztályomban a szülők jelenlétében, nyílt tanítási órán tartottam meg. A téma – amely köré szőttem a tanóra történetét – kiválasztásánál igyekeztem figyelembe venni a gyermekek

érdeklődési körét, ami mint később kiderült, jó választásnak bizonyult. A gyermekek a szokott izgalommal és igyekezettel vetették bele magukat az eseményekbe, már az óra első perceiben – a motivációs beszélgetés során – rengeteg magasba tartott kéz jelezte, hogy a tanulói aktivitással nem lehet baj ezúttal. A ráhangolódás jegyében bemutatkoztak a gyerekek kedvenc meséinek szereplői. Megjelentek a manók, Hófehérke, Jancsi és Juliska a gonosz boszorkány társaságában, Piroska, a három kismalac és még rengeteg meselényt sorolhatnánk, akiket a tanulók megemlítettek. Első közös játékunk az „Őfelsége mondja…” volt, ahol a tanulóknak az adott utasításoknak kellett engedelmeskedniük, de csak akkor, ha valóban az igazságos királytól kapták („Őfelsége mondja: állj fel!” > felállnak, de: „Üljetek le!” > nem csinálnak semmit, mert nem a király mondta). Ezek a típusú játékok az egyszerűségük ellenére rendkívül alkalmasak arra, hogy fejlesszék a gyermekek figyelmét és beszédészlelését. Az óra fő része még mindig egy inkább játékos, mint matematikai problémát feszegető feladattal indult. A méret

„Mesés matek” Tantárgy: Matematika Osztály: 1. osztály Tananyag: A számfogalom kialakítása Téma: A bontott alak Az óra típusa: Gyakorlóóra Tanár: Medovarszki István Tanulók: A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 1. b) osztályos tanulói

2

Fejlesztési célok: A mennyiségfogalom erősítése Számlálási és számolási készség fejlesztése Logikus gondolkodás fejlesztése Megfigyelőkészség és a rövid távú memória fejlesztése Nevelési célok: Pontos munkavégzésre nevelés Az utasítások követésére nevelés Pozitív attitűdök erősítése Keresztkapcsolódások NAT műveltségterületekkel: Magyar nyelv és irodalom Ember a természetben Művészetek Informatika Fejlesztendő kompetenciák: Matematikai kompetencia Szövegértés-szövegalkotás kompetencia Digitális kompetencia


szerinti összehasonlítást a mézeskalácsházak vizsgálatával valósítottuk meg. A házakat nagyságuk szerint kellett csoportosítani és kiszínezni. Amelyik ház nagyobb, mint a boszorkány, azt kékre, amelyik pedig kisebb, azt zöldre kellett színezni.

A játékosságot és a manipulációt előtérbe helyezve a következő nagyobb órarészben a logikai lapok vizsgálatával, tulajdonságaik összehasonlításával, válogatásával foglalkoztunk. A fokozatosság elvét szem előtt tartva az egyszerűbbtől a bonyolultabb meghatározások felé haladva a gyerekeknek különböző szempontok alapján kellett válogatniuk a síkidomokat. Pl.: Piroska magával vitte a kosarában az összes sárga lapot. Azokat a lapokat nem vitte magával, amelyek pirosak, nem lyukasak, de kicsik. A képek egymás fölé helyezhetőségének (a kosár rétege van legfelül) kihasználásával az az illúzió kelthető, hogy a logikai lapok valóban a kosárba kerültek.

rosszalkodhattak a táblánál, ők keverhették meg a tárgyak sorrendjét.

Az öreg és bölcs király csendesen szemlélte palotája ablakából birodalmát, miközben különös dolgokat látott. Ezeket a dolgokat megmutatta nekünk is. Különböző számosságú halmazok megfigyelése és összehasonlítása volt a gyermekek feladata, amellyel a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát mélyíthetjük el. Nehezebben haladó gyerekek a táblánál dolgozva, a párosítás módszerének alkalmazásával szemléletes eszközt kaphatnak a kezükbe a relációk vizsgálatához. Amennyiben a tanító nem biztos a megfelelő elsajátításban, akkor a végtelen klónozás segítségével számtalan új feladatot adhat tanítványainak.

A tükrök és a hozzájuk kapcsolt számok (csoportosított objektumok) rendezése szemléletessé teszi a számok nagyságviszo-

Megjelent egy tréfás erdei manó is – lehetőséget adva egy kis nevelési cél megvalósítására (Nem szép dolog bosszantani a társainkat!) – aki a meselények egy-egy kedves használati tárgyát csente el, melyet összekötéssel adhatunk vissza a tulajdonosaiknak. A vonalak kiradírozása után lehetőség van arra, hogy a mozgatható objektumok használatával „Mi változott?” játékot játsszunk. Rendkívül élvezetes volt a tanulók számára, amikor a manó helyett ők

3


Tevékenység

Időtartam

Készségfejlesztés

Cél

BEVEZETŐ RÉSZ Adott utasítás követése

Legyenek képesek a tanulók rendben, gyorsan felkészülni a tanórára.

1. Óra eleji szervezés

1’

2. Célkitűzés

1’

A tanulók tudják, hogy mire számítsanak a tanóra folyamán.

3. Motiváció

1’

Pontos munkavégzésre és az utasítáKerüljenek a gyerekek olyan lelkiállapotba, sok betartására való képesség fejleszamely segíti a tananyag elsajátítását. tése (egész tanórán)

4. Bemelegítő feladat

2’

Képesek legyenek közösen játszani, majd a játékból kilépni

A bemelegítés segítse az óra fő részére való ráhangolódást.

AZ ÓRA FŐ RÉSZE 1. Összehasonlítás alak és szín szerint

Legyenek képesek arra, hogy megkülönböztessenek tárgyakat még akkor is, ha csak kisebb méretbeli eltérés van köztük.

3’

Megfigyelőkészség és síkban való tájékozódás fejlesztése

2. Összehasonlítás különböző tulajdonságok alapján

3’

Ellentétpárok gyakoroltatása (kicsi–nagy, lyukas–teli), különböző- Legyenek képesek tudatos megfigyelésre és a ség, hasonlóság megfigyelése, hason- tapasztalataik szóbeli kifejezésére. ló–ugyanolyan gyakoroltatása)

3. Párosítás közös tulajdonság alapján

2’

Megfigyelőkészség fejlesztése és absztrahálás

Legyenek képesek tárgyakat közös tulajdonságaik alapján besorolni.

4. Mi változott?

3’

A megfigyelőkészség és a rövid távú emlékezet fejlesztése

Legyenek képesek a változások szóbeli kifejezésére és korrekciójára visszaállítással.

5. Halmazok számosságának megállapítása, relációk

3’

Számlálás képességének fejlesztése, a matematikai szókincs és szaknyelv elsajátítása

Legyenek képesek, halmazokat darabszám alapján összehasonlítani még kisebb eltérések esetén is.

6. Számok nagyságrendjének megállapítása, növekvő és csökkenő számsor

3’

Mennyiségfogalom erősítése, matematikai szaknyelv használata

Ismerjék és helyesen használják a számneveket és sorrendjüket.

7. Átmozgató játék

3’

Különböző tulajdonságok, érzelmek, mozgások utánzása

A tanulók legyenek képesek fenntartani figyelmüket a tanóra hátralévő részében.

8. Bontások kirakása

5’

Számolási készség fejlesztése, logikus Legyenek képesek a tanulók egy számhoz gondolkodásra nevelés bontott alakot társítani.

5’

A rész−egész kapcsolat megértetése

3’

Számolási készség fejlesztése, logikus Lássák be azt, hogy egy szám nemcsak két és deduktív gondolkodásra nevelés tagra, hanem többre is bontható.

9. Ugyanannak a számnak a különböző bontott alakjai 10. Háromtagú bontások

Lássák be, hogy ugyanazt a számot több bontott alakkal is kifejezhetjük.

BEFEJEZŐ RÉSZ

4’

Pontos szövegismeret és tiszta énekA közös éneklés örömének megláttatása. lés képességének fejlesztése

2. Házi feladat kiadása

1’

Tanulás tanulása, önálló feladatvégzésre való nevelés

A gyerekek legyenek képesek pontosan jelölni és megjegyezni a feladatot.

3. Értékelés

1’

Helyes önértékelésre nevelés

Legyenek képesek reálisan értékelni saját maguk és társaik órai tevékenységét, aktivitását, viselkedését

4. Óra végi szervezés

1’

Adott utasítás követése

Legyenek képesek a tanulók gyorsan és pontosan rendet tenni környezetükben.

1. Cica-dal

4


Munkaforma

Módszerek

Megjegyzés BEVEZETŐ RÉSZ

Frontális munka

Magyarázat

Teremtsük meg a tanóra megtartásának technikai feltételeit.

Frontális munka

Elbeszélés

Tájékoztassuk a tanulókat életkoruknak megfelelő stílusban a tanóra céljáról.

Frontális munka

Elbeszélés

Fel kell kelteni a gyerekek érdeklődését a feldolgozandó tananyag iránt.

Frontális munka

Játék

Őfelsége mondja … játék. AZ ÓRA FŐ RÉSZE

Egyéni munka

Magyarázat Szemléltetés

A gyerekek használják a saját logikai lapjukat, az aktív táblát az ellenőrzéskor alkalmazzuk.

Csoportmunka

Megbeszélés Szemléltetés

Csoportokban dolgoznak a gyerekek, ellenőrzésnél a ritkábban szereplő tanulókat választjuk ki szószólónak.

Egyéni munka

Vita Szemléltetés

Párosítás összekötéssel.

Frontális munka

Bemutatás Szemléltetés Beszélgetés

Az előző feladat képét használjuk, az összekötő vonalak kiradírozása után. A képek mozgatásával új és új sorrendet állíthatunk fel, bizonyos dolgokat pedig el is rejthetünk.

Egyéni munka

Szemléltetés Magyarázat

Egyéni munka

Szemléltetés Tanulói magyarázat

Az ábrák mozgatásával könnyedén felállíthatunk növekvő és csökkenő számsort is.

Frontális munka

Szerepjáték Szemléltetés

A tanóra felénél szükséges valamilyen játék belopása az óra menetébe. Itt a törpök bizonyos tulajdonságait használhatjuk fel.

Pármunka

Beszélgetés Szemléltetés

Manipulatív tevékenység során könnyebben megy az elsajátítás. A párok tagjai saját asztaluknál úgy dolgoznak (kártyákkal), mint társuk az aktívtáblánál.

Magyarázat Szemléltetés Kooperatív Vita Megbeszélés Szemléltetés

A gyerekek öt-hat fős csoportokban dolgoznak, így egymástól sajátítják el a tananyagot. A csoporton belül a háttérbe szoruló gyerekek is szerephez juthatnak.

Csoportmunka Differenciált csoportmunka

BEFEJEZŐ RÉSZ

Frontális munka

Szemléltetés

Frontális munka

Magyarázat

Egyéni és frontális munka Beszélgetés

Frontális munka

Magyarázat

A gyerekek a dal éneklése közben a kezükön mutatják a cicák számát.

Értékelésnél ügyeljünk arra, hogy reális visszajelzést adjunk a tanulóknak az órai tevékenységükről. Mindenkiről állapítsunk meg valamilyen pozitívumot.

5


nyait, a növekvő és a csökkenő sorrendet, melyet a gyermekek könnyedén elsajátítanak. A mozgó objektumok segítségével pillanatok alatt más sorrendbe helyezhetjük a képeinket. Ez a feladat további lehetőségeket is rejt magában, például egészen kiváló lehet igaz és hamis állítások megfogalmazására. A vadnyugati vonaton annyi cowboy utazhat, amilyen számot a mozdony kipöfögött magából. Ennél a feladatnál rá kell vezetnünk a gyerekeket, hogy egy számot több bontott alakkal is felírhatunk (ha öten utazhatnak a vonaton akkor 0+5, 1+4, 2+3 stb.). Ügyelnünk kell arra, hogy a cowboy-ok ülésrendje a bontott alaknak megfelelő legyen. Ez a feladat szemléletesen bizonyítja az interaktív tábla létjogosultságát az ilyen típusú tananyag-feldolgozásnál, mivel az eredeti ábra kisebb módosításaival újabb és újabb jó megoldásokat kaphatunk. A gyerekek szinte versengtek egymással, hogy ki hogyan tudná még átültetni az utasokat.

Nem múlhat el a tanóra a nélkül, hogy elő ne bukkanna az okos bagoly is. Játékos formában, nevelési feladatként megjelenhet a könyvek és az olvasás szeretetére való nevelés, illetve az, hogy sokat tanulva mindenki „bölcs bagoly” lehet. Ebben a részben tulajdonképpen a bontott alaknak megfelelően rajzolunk, azzal a különbséggel, hogy a „rajzolás” most az aktívtábla felületén történik. A gyerekek a helyükön 5-6 fős csoportokban dolgoznak, a megoldást kooperatív munka során kell megtalálniuk. A csoportok vezetését a csoportvezető végzi, eredményükről a szóvivő számol be. A polc tetején lévő bontott alakoknak megfelelően kell a

6

könyveket rendbe tenni. Az eredeti mellett célunk lehet a feladatban az, hogy megláttassuk az összeadásban a tagok felcserélhetők az összeg változása nélkül. A három kismalac hozza el tulajdonképpen az utolsó valóban matematikai tárgyú feladatot, amely az előzőhöz nagyon hasonlít, azzal a különbséggel, hogy most háromtagú bontások alapján kell rendeznünk az ábrákat. Fontos dolog, hogy minden farönkből annyi kerüljön a szekérre, amennyi kell. Erre a gyerekek a rönkökre festett jelek és a számjegyek színének összehasonlításával jöhetnek rá.

Itt már magasabb szintű matematikai gondolkodásra van szükség, de a fokozatosság elvének figyelembevételével és a motiváltság egész órán át tartó fenntartásával könnyedén elértük azt, hogy minden tanuló megértse és helyesen meg is oldja ezt a feladatot is. A tanóra utolsó mozzanata, mikor Csizmás Kandúrnak elénekeljük a Bojtorján együttes 10 kicsi cica című számát. Ezt a dalt már év eleje óta – a számfogalom kialakításának során – énekelgetjük. A zeneszámhoz készítettem egy Flash alapú animációt, mely még élvezetesebbé teszi a közös éneklést.

A tanteremben Mimio interaktív táblát használunk, de a tananyag Smart Notebook 10 táblaszoftverrel készült, és a Smart lebegő eszközeit alkalmazom a tanítás során. A képanyagot az office.microsoft.com honlapról töltöttem le, formázásukhoz az Adobe Photoshop képszerkesztőt, az animációk programozásához a Macromedia Flash MX-et


használtam. A 10 kicsi cica című szám az iskolai könyvtár állományában lévő Bojtorján – Négyszögletű Kerek Erdő CD-ről származik. A digitális tananyagok és az interaktív tábla használata során szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy a tábla – mint eszköz – nagymértékben támogatja a gyermekeket a tanulás folyamatában. Jó tervezés és megfelelő előkészületek megtétele esetén a pedagógusok is olyan ”társra” találhatnak az eszközben, amely mind az óravezetésben, mind a tanóra tartalmának megvalósításában nagy segítséget nyújthat számukra. Természetesen, az interaktív tábla nem helyettesítheti a pedagógust, sem a hagyományos taneszközöket, de egy olyan új lehetőséget ad a kezünkbe, amelyet az oktató-nevelő munkánk szolgálatába állíthatunk. Tudomásul kell vennünk, hogy gyermekeinket a mindennapok során rengeteg különböző inger éri, emiatt pusztán a hagyományos taneszközökkel és hagyományos tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel már nehezebben érhetünk el kiemelkedő

eredményeket. A televízió, a mobiltelefon és az internet világában a gyerekek figyelmét egy táblára ragasztott számkártya vagy az írásvetítő egyre halványabb képe már nem köti le. Tanulóinkat a mai világban számos infokommunikációs eszköz veszi körül, ezért az iskola – mint a gyermekek életének egyik legfontosabb színtere – nem engedheti meg magának, hogy ne használja a technika újabb vívmányait. Szerencsére iskolám – a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon – ezen a területen is élen jár, mivel olyan technikai felszereltséggel és szellemi erőforrásokkal rendelkezik, ami garancia lehet arra, hogy megfeleljen a XXI. század iskolájával szemben támasztott követelményeknek.

Bemutatkozik a szerző: Medovarszki István A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsó tagozatos tanítója vagyok. 1999-ben – főiskolai tanulmányaim mellett − kezdtem el dolgozni az iskolában oktatástechnikusként. 2000ben szereztem diplomát az egykori Tessedik Sámuel Főiskola tanítói szakán, azóta 1−2. osztályban tanító pedagógusként vagyok tagja intézményünk egyébként igen magas szakmai színvonalon működő tantestületének. Az informatikával a gimnáziumi évek alatt számítástechnika tagozaton ismerkedtem meg, így értelemszerű volt, hogy a főiskolán is ezt a műveltségterületet választottam. 2005-ben felsőfokú multimédia-fejlesztői oklevelet szereztem, azóta több digitális tananyagot is készítettem. 2008-ban megnyertem az egyik nagy tankönyvkiadó digitális tananyagpályázatát az Uraltól Fehérvárig című történelmi témájú munkámmal. Ettől az évtől az alsó tagozat mellett az iskola két tanítási nyelvű tagozatán ötödik és hatodik osztályban angol nyelven is tanítom az informatikát, amelyhez Gépi-Szó I. és Gépi-Szó II. címmel két, egyenként 37 órát magában foglaló magyar–angol nyelvű digitális tananyagot fejlesztettem, és hozzá való hagyományos munkafüzetet és tanmenetet is készítettem. Jelenleg a Kecskeméti Főiskola angolnyelv–tanító szakos hallgatója vagyok. Az interaktív táblával az elmúlt két évben kötöttem szorosabb ismeretséget, annak köszönhetően, hogy a tavalyi tanévben iskolánk is gyarapodott két ilyen eszközzel, melynek egyik kipróbálója és gyakorlati alkalmazója lettem. Iskolánk kiemelkedő oktató-nevelő munkáját támasztja alá az, hogy a TÁMOP 3.1.4 pályázat egyik nyertes intézményeként komoly IKT eszközfejlesztés

előtt és alatt áll, amelynek fő nyertesei és élvezői a gyerekek lesznek. Ebben a projektben − mint implementáló pedagógus − matematikai kompetencia fejlesztésével veszek részt, a jelenlegi első osztályommal. Itt a kötelezően előírt huszonöt százalékos órai lefedettséget messze túllépve használok digitális eszközöket a tanóráimon, amiért a gyermekek rendkívül hálásak. Tapasztalataim szerint ma már ezeknek az eszközöknek a használatával a gyermekek figyelme sokkal könnyebben leköthető, mint a hagyományos szemléltetőeszközökkel. Fontos szempont számomra, hogy az alsós gyermekek belső motivációját, kíváncsiságból fakadó tanulás utáni vágyát és az ilyenkor még természetes iskolaszeretetét az aktívtábla és a digitális szemléltetés alkalmazásával segítsük minél tovább megtartani, és erősítsük a tanulók ezen attitűdjeit. A hagyományos mellett így megjelenhetnek a tanteremben a virtuális számolókorongok és pálcikák, a színes rudak, illetve a logikai készlet darabjai sem fognak sem elveszni, sem összekeveredni többé. A számhívóképek tárolása és használata is lényegesen egyszerűbbé vált, ahogy az applikációs kártyák elkészítése is sokkal kevesebb erőfeszítést igényel, sőt azokat bármikor újra elő lehet venni. A kisiskolás kori tapasztalás és manipuláció útján történő tanulási folyamat rendkívüli módon felerősíthető és meggyorsítható az aktívtábla használatával, az így megtanultak mélyebben és erőteljesebben vésődnek be. Ezért iskolánk fő célja – amellyel én is teljességgel egyetértek – az, hogy minél szélesebb legyen azoknak a tanulóinknak a köre, akik a hagyományos taneszközök alkalmazása mellett a digitális oktatás pozitív hatásaival jutnak olyan tudáshoz, amelyet egész életükön át sikeresen alkalmazhatnak.

7


Egy tanórám aktívtáblával

A vulkánok és földrengések Természetismeret az ötödik évfolyamon Borbás József és Borbás Orsolya |

A természettudományos tantárgyak által kifejlesztett készségek és ismeretek nélkül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, sőt, a magyar gazdaságnak sincs esélye a világversenyben. Ennek érdekében nélkülözhetetlen a természetismeret tantárgy népszerűsítése. A természetismeret hatékony tanulásához elengedhetetlen az értő olvasás készségének megfelelő fejlettségi szintje. Az olvasáskultúrával a kreativitás és a lényegkiemelés fejlődését segítjük elő. Ezért is szerettük volna az interaktív tábla adta lehetőségeket kihasználva, a Műszaki Kiadó tankönyvét kivetített formában megjelenítve használni. Az írásbeli kommunikációhoz a munkafüzet feladatait kivetítettük, hogy az ellenőrizhető legyen nemcsak szóban, hanem írásban is. Előtérbe helyeztük a tananyag feldolgozása során a hang és képi információ adta lehetőségeket. A vizuális kommunikáció fejlesztésére sok színes, saját készítésű flash animációt használtunk fel. Mivel fontos a tantárgyi kötődés

megalapozása, ezért sokféle módon közelítettük meg a tananyagot. Ennek érdekében az érzékelés útján szerzett tapasztalatokkal fejlesztettük az értelmes tanulás, a képi reprezentáció fejlődését.

Vulkánok és földrengések Tantárgy: Természetismeret – általános iskola 5. osztály Kompetenciaterület: Természettudományi Témakör: A földfelszín felépítése Téma: Vulkanizmus és földrengés Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra kooperatív módszerrel Az óra célja: Vulkánok működése, felépítése, a vulkáni eredetű kőzetek, földrengések, helyes magatartásformák kialakítása a földrengés idején. Fejlesztési célok: A megfigyelés képességének feltárása, az összefüggések megláttatása, az összefüggések megláttatásával a gondolkodás képességének fejlesztése, mechanikus térképolvasás fejlesztése. Képek, ábrák elemzése. Önálló kísérletezés. Fegyelmezett kooperatív munkára nevelés.

8

Kapcsolódás más műveltségterületekkel: Matematika (a halmaz fogalmának kialakítása), kémia–fizika (az anyagok belső és külső tulajdonságai),

katasztrófavédelem (helyes magatartás formák kialakítása földrengés esetén), rajz (térlátás kialakítása). Kapcsolódás más kompetenciaterületekkel: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia, matematikai kompetencia, szociális- életviteli kompetencia, IKT kompetencia. Tanár: Borbás Orsolya Módszertani konzulens: Borbás József Tanulók: A vasvári Kardos László Általános Iskola 5. a) osztálya Eszközök: Interwrite interaktív tábla, MOBI 510-es „palatábla” Források, felhasznált irodalom: • Természetismeret 5. tankönyv, Műszaki Kiadó • Természetismeret 5. munkafüzet, Műszaki Kiadó • Helyes magatartásformák földrengés esetén: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Istanbul/hu/ Konzuliinfo/foldrenges.htm • A képek forrása: www.kepguru.hu • Michael Allaby – A Föld gyermekenciklopédia • Vaktérkép: http://bekefiiskola.tvn.hu/dokumentum/ foldrajz/vakterkep/magyarorszag.jpg


A feladatok elvégzése során a differenciálást helyeztük előtérbe, hogy mind a tehetséges, mind az SNI-s tanulók megragadják a lényeget. A kooperatív tanulási módszert is alkalmaztuk az új anyag feldolgozásakor. A módszerrel az alapvető társas képességek, kompetenciák, ismeretek sajátíthatók el. Ezekkel a technikákkal javul a különböző kultúrához tartozó gyerekek közötti kapcsolat, könnyebb a másság elfogadása. A vulkánok és földrengések témájából egy olyan saját készítésű interaktív tananyagot fejlesztettünk, amely alkalmas tanórai felhasználásra és egyéni tanulásra is. A tananyag minden interaktív táblán használható. A programot úgy alakítottuk ki, hogy egy menüsor segítségével, bármilyen sorrendben felépíthető legyen az óra anyaga. Az alábbi menük közül választhatunk: • Tananyag • Tankönyv • Munkafüzet • Feladatok • Galéria • Érdekességek

A „Tananyag” menüpontban három rész található, amelyek az új ismereteket tartalmazzák (a vulkánok felépítése, magmás kőzetek, földrengések). Egy-egy részben 2 perces magyarázat található „animáció-hang” formában. A „Tankönyv” és „Munkafüzet” oldalakon a Műszaki Kiadó Természetismeret 5. c. tankönyvének és munkafüzetének lapjai láthatók. A „Galériában” képek találhatók a témával kapcsolatban. Az „Érdekességek” oldalon egy beépített Flash-lejátszót használtunk, ahol egy rövidfilmrészlet található. Az általunk készített tananyag az alábbi célcsoportban került kipróbálásra: 5. a) osztály, 28 tanuló, ebből 4 fő HH (hátrányos helyzetű), 1 fő SNI (enyhe értelmi fogyatékos). A tanórát kétperces ráhangolódással kezdtük, amelynek során a gyerekek képeket tekintettek meg vulkánokról (A „Galéria” menüpont alatt található képekből). Megbeszéltük a vulkán működéséhez kapcsolódó hiedelmeket is. A következő percekben a „Tananyag” menüpontból mutattuk be a vulkán működését és felépítését.

Ebben a részben kerültek bemutatásra a magmás kőzetek jellemzői is.

A gyerekek nagy örömére, egy beépített nagyítóval vizsgálhatták a kőzeteket az interaktív táblán. A Tananyag hangja Koroknai Szandra 7. a) osztályos tanulónk, aki az Országos Arany János Vers- és Prózamondó verseny III. helyezettje (2009). A frontális osztálymunka után került sor a gyerekek számára már ismert csoportmunka kialakítására. A módszert elsősorban a nem szakrendszerű órákon használjuk. Tanulóink már rendelkeznek ismeretekkel a szerepek beosztása terén. A kooperatív csoportok 5-6 fős tanulói csoportok, amelyekben a gyerekek „csoportfelelőst” (reflektálót) választanak. Az ő feladata a csoport irányítása, a feladatok szétosztása. Bevált szokás, hogy a „jegyző” használja az interaktív táblát vagy az I-padot. A „palatábla” használata megkönnyíti a csoportmunkát. Az „időfelelősnek” fontos feladat jut: a pontosság betartatása. A „kérdésfeltevőnek” a másik csoporthoz kell kérdéseket intézni, ami elősegíti az értelmezést, a rendszerezést, a lényegkiemelést. (A csoportok feladatai részletesen megtalálhatók az óravázlatban.) Az önálló tananyag-feldolgozás a tankönyv és a munkafüzet segítségével történt. Minden csoportnál a tankönyv egy bizonyos szövegrészére és a hozzá kapcsolódó feladatok megoldására helyeződött a hangsúly. A tanórának ebben a részében az elsődleges cél a tevékenykedtetés és a tapasztalatszerzés volt. A tanóra végén a csoportbeszámolókra és az összegzésre került sor. Minden csoport bemutatta az általa lényegesnek vélt részeket az interaktív táblán, és a csoporttagok felírták a feladataikat. Itt a „Tankönyv” és a „Munkafüzet” menüpontok alatt található anyagrészt használtuk fel. Ehhez a részhez készítettünk négy feladatot a „Feladatok” menüpont alatt. 1. A vulkán felépítése: A megfelelő részeket a helyükre kell húzni (magma, magmakamra, kráter, kürtő, láva, hamufelhő). Hibás válasz esetén a fogalom visszaugrik az eredeti helyére. 2. Magyarország vulkanikus hegységeihez kell a megadott számokat húzni. A térképen a hegységeket számokkal jelöltük (Badacsony, Visegrádi-hg., Börzsöny, Cserhát, Mátra,

9


Tartalom Gondolatmenet, részfeladat I. Ráhangolódás (tanári irányítással megbeszéljük, milyen hiedelmek fűződnek a vulkánműködéshez, mi váltja ki a vulkánműködést?)

II. Tananyag feldolgozása

Fejleszteni kívánt képességek: Szóbeli kifejezőkészség, szókincsfejlesztés, tanult ismeretek összefüggések megláttatása, emlékezőképesség, asszociációs képesség

Figyelem, megfigyelés, logikus gondolkodás

(tanári segítséggel megnézzük és meghallgatjuk a vulkán felépítését, magmás kőzeteket)

III. Tananyag további feldolgozása (kooperatív munkával) 1. csoport: Tankönyv 70. o. A vulkáni kőzetek lényegkiemelés, Munkafüzet 39. o. 1., 2., 3. feladatok: a csoportra vonatkozó kérdések megválaszolása, az Interaktív tananyagban a Feladatok közül a 2. feladat megoldása (Húzd a számokat a vulkánikus hegységekhez)

Néma értő olvasás, szókincsfejlesztés, megfigyelőképesség, problémamegoldó képesség, következtetés, logikai képesség, ismeretszerző képesség, rendszerező képesség, memóriafejlesztés.

2. csoport: Tankönyv 71–72. o.. Az üledékes kőzetek: lényegkiemelés, Munkafüzet 39. o. 3-4. feladatok közül a csoportra vonatkozóak. 3. csoport: Tankönyv 72–73. o. Az ásványok: lényegkiemelés, Munkafüzet 39. o. 3-4. feladata: a csoportra vonatkozóan. Interaktív tananyag Feladatok 1. oldalát oldják meg (A vulkán részeinek megfelelő helyre való húzása). 4. csoport: Munkafüzet 40. o. 5–6. feladata kísérletezés, kőzetek vizsgálata. 5. csoport: Az internet segítségével keressék meg az adott hivatkozáson belül a „Célszerű magatartásformákat földrengés esetén”. Interaktív tananyag Feladatok 3. oldalát töltsék ki, (a helyes magatartás formák kiválasztása földrengés esetén) 4. oldal puzzle. IV. Csoport beszámolók, összegzés, értékelés Minden csoport beszámol a munkájáról (a tanulók kiemelik a főbb gondolatokat). Ezt közös összegzés követi. Az ellenőrzést segíti az Interaktív tananyag Tankönyv és Munkafüzet oldalainak használata. A földrengések nem szakrendszerű tananyagának bemutatása.

V. Érdekességek (filmrészlet megtekintése)

10

Ismeretszerző képesség, rendszerezőképesség, memóriafejlesztés.

Ismeretszerző képesség, megértés


Az órai tevékenység Eszközei Interaktív tábla, A vulkánok és földrengések című interaktív tananyag

Módszerei, tevékenységi formái Az interaktív tananyagban található Galéria képeinek megtekintése, megbeszélése Frontális osztálymunka

Interaktív tábla, A vulkánok és földrengések című interaktív tananyag

Interaktív tananyagban található Tananyag 1.,2. oldalak megtekintése, a hozzá kapcsolódó hanganyag meghallgatása Frontális osztálymunka

Műszaki Kiadó Természetismeret tankönyv 5. o. 70–73. o., Természetismeret munkafüzet 39–40. o. Kőzetasztal: andezit, bazalt, feketekőszén, kavics, homok, mészkő, agyag, lösz, nagyítók, üveglap, milliméterpapír Interaktív tábla, A vulkánok és földrengések című interaktív tananyag. I-pad, internet. http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Istanbul/hu/Konzuliinfo/foldrenges.htm

Interaktív tananyag: A vulkánok és földrengések, interaktív tábla

Kooperatív csoportok (5, 6 fős tanulói csoportok. A csoportokon belül az alábbi szerepek felosztására kerül sor: 1 fő jegyző, 1 fő időmérő, 1 fő reflektáló, 1 fő kérdésfeltevő, 1 fő hibakereső) Önálló tananyag feldolgozás a tankönyv és a munkafüzet segítségével, az interaktív tananyagban található Feladatok megoldása

Interaktív tananyagban található Tananyag 3. oldalának megtekintése, a hozzá kapcsolódó hanganyag meghallgatása. A Tankönyv oldalak és a Munkafüzet oldalainak megtekintése, feladatok megoldása. A Feladatok bemutatása Frontális osztálymunka A csoporton belüli reflektáló egyének képviselik a csoportot, a kérdezők kérdéseket próbálnak feltenni a többi csoport tagjainak.

Interaktív tananyag: A vulkánok és földrengések, interaktív tábla

Interaktív tananyagban az Érdekességek menüpont alatt található filmrészlet megtekintése. Frontális osztálymunka

11


Zempléni-hg.). Hibás válasz esetén a szám visszaugrik az eredeti helyére.

3. Magatartásformákról kell eldönteni, hogy igazak vagy sem a földrengés esetén. Például: Az épületeket rengések közötti szünetekben célszerű elhagyni. A „Megoldás” gombra kattintva ellenőrizhetjük a válaszokat. 4. Puzzle játék (az SNI-s tanulók számára készült). A Puzzle-technikát a Műszaki kiadó Táblatanító 4. számának „Puzzle készítése” c. cikkéből merítettük. A kicsi képek térhatását Photoshoppal oldottuk meg.

Az utolsó részben került sor az „Érdekességek” menüpont alatt található filmrészlet megtekintésére. A pozitív visszacsatolás egyértelmű jele volt a tanulók nagy érdeklődése. A flash animációk segítségével megértették a földrajzi fogalmakat, a természetföldrajzi összefüggéseket.

Az interaktív tananyag elkészítése során segítőnk volt Hirschmann Bálint, a Kardos László Általános Iskola 8. a osztályos tanulója, aki a Kozma László VII. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi verseny XII. helyezettje. Örömmel végeztük a tananyag összeállítását. Úgy érezzük, hogy diákjaink „hálás résztvevői” voltak a tanórának. Miközben dolgoztunk az anyagon, mi magunk is fejlődtünk. Lelkesedünk, és várjuk az újabb kihívásokat.

Bemutatkoznak a szerzők: Borbás Orsolya és Borbás József

12

Vas megyében, Szombathely és Zalaegerszeg között félúton, Vasvár városában élünk. Mindketten a Kardos László Általános Iskolában tanítunk. Földrajz–testnevelés és természetismeret–biológia–tanító szakosak vagyunk. A pályánk kezdetétől fogva ebben az iskolában tanítunk 21 és 16 éve. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert természettudományi szaktanteremmel rendelkezünk, ahol interaktív tábla, I-pad is rendelkezésünkre áll. Óráink 100%-os lefedettséggel az interaktív tábla használatára épülnek. Kezdetekben még csak PowerPoint-os anyagokat készítettünk. Innen autodidakta módon vezetett az utunk a flash animációkig. Több tantárgyra is készítettünk már interaktív tananyagot: pl. Szem és a látás (biológia 8. o.), Kína (földrajz 7. o.), Annuska matematikája (matematika 1. o.). Szeretjük másoknak is átadni tudásunkat, ezért gyakran tartunk kollégáknak továbbképzéseket. Hálásak vagyunk eddigi eredményeinkért, napról napra igyekszünk jobb tanárokká, jobb emberekké válni.


MINDENBŐL A LEGJOBBAT! A Műszaki Kiadó és a Sanako iskolai PC csomag ajánlata a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz

A PC CSOMAGUNKAT A LEGJOBB TERMÉKEK KÖZÜL ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE: • Kiváló iskolai PC konfiguráció, megfelelve a pályázatban előírt specifikációnak • Világvezető és sikeres SANAKO DLL Nyelvi Labor, SANAKO okatási platform tantermi menedzsmenttel és SANAKO Exam tesztelő/felmérő megoldások

AJÁNDÉKAINK A MEGRENDELT GÉPSZÁMTÓL FÜGGŐEN: • Digitális tananyagok a Műszaki Kiadó kínálatából • További Sanako szoftverlicencek • Hasznos hardvereszközök, mint pl. lézernyomtatók TANTERMI OKTATÁSI ISKOLAI PC CSOMAG

• TIOP pályázat által előírt konfigurációjú PC, TFT monitorral • Sanako Study 500 oktatási platform tantermi menedzsmenttel • Sanako EXAM tesztelő/ felmérő szoftver • Választható digitális tananyag a Műszaki Kiadó választékából • Iskolák számára hasznos hardvereszközök •••• Akár 1 000 000 Ft megtakarítás 51 db gép esetén!

NYELVI LABOR ISKOLAI PC CSOMAG

• TIOP pályázat által előírt konfigurációjú PC, TFT monitorral • Mikrofonos, zajtompított fejhallgató • Sanako Study 700 DLL Nyelvi Labor • Választható digitális tananyag a Műszaki Kiadó választékából ••••Akár 3 000 000 Ft megtakarítás 51 db gép esetén!

Egyedi árajánlatért, bővebb információért forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Műszaki Kiadó elérhetőségei: Tel: 06 1 437 24 16, e-mail: tiop@muszakikiado.hu Web: www.muszakikiado.hu

Sanako elérhetőségei: Tel: 06 1 294 75 82, e-mail: educatio.sanako@gmail.com Web: www.sanako.hu

13


Tippek és trükkök

Képek átszínezése PhotoFiltre 6.3 programmal Balogné Béni Gabriella |

Az előző számokban megismert PhotoFiltre képszerkesztő programmal nemcsak átlátszóvá tehetjük képeinket, hanem ki- és átszínezhetjük azokat. A feladat − bár kissé időigényes, de − nagyon egyszerű, és soha ne felejtsük el: csak egyszer kell megtenni! A képet kiszínezhetjük egy tömör színnel vagy színátmenettel (az utóbbival szebb látványt érhetünk el). Mindkét esetben figyelni kell, hogy az internetről letöltött képek felhasználói joga lehetőséget ad-e a képek megváltoztatására!

Képek színezése egy színnel A művelethez a varázspálcát használjuk, amely a jobb oldali eszköztárban található. A színezéshez.jpg kiterjesztésű képet használjunk. A kész képet a tanult módon átlátszóvá tehetjük. (Táblatanító, 2. szám) 1. A kép megnyitása 2. A varázspálcát behelyezzük az egyik sziromlevélbe, kijelöljük azt. A kijelölést mozgó, szaggatott vonal jelzi. 3. Az egeret a kijelölésben tartva, a jobb gombbal a Kihúzás és kitöltés menübe lépünk.

Alapértelmezésben csak a kihúzás van a menüben bejelölve. Ez a kép körvonalának színezését jelenti. Tegyünk pipát a kitöltés négyzetbe, és állítsuk be a kívánt színt. Minden változtatás után érdemes megnézni a kép előnézetét, hogy javíthassunk a színeken vagy a kihúzás szélességén. Ha adott színnel szeretnénk dolgozni, a színskála melletti pipettát kell használni. Ha az előnézeti kép megfelelő, az Ok gomb lenyomásával hagyjuk jóvá a műveletet. Természetesen, ha mégsem a kívánt hatást értük el, a Szerkesztés menü/Visszavonás (felső ikonsor) parancsával visszaléphetünk az előző művelethez. 4. A következő szirom színezéséhez jelöljük ki azt a varázspálcával, és ismételjük meg az 1–3. pontban leírt lépést. 5. Az utolsó lépésben nyomjuk meg a Ctrl+D billentyűt a kijelölés eltüntetéséhez.

14


Az eredmény:

Színezés színátmenettel A művelethez a varázspálcát (jobb oldali eszköztár), és a Szűrők/Színek/ Színátmenet menüpontot használjuk, amely a felső menüsorban található. A színezéshez .jpg kiterjesztésű képet használjunk. A kész képet a tanult módon átlátszóvá tehetjük. (Táblatanító, 2. szám) A kép megnyitása 1. A varázspálcával kijelöljük az egyik sziromlevelet. A kijelölést mozgó, szaggatott vonal jelzi. 2. Megnyitjuk a Szűrők/Színek/Színátmenet menüt.

Hasonlóképpen járunk el a színes képek átszínezésénél.

Képek átszínezése Az eredeti kép

A kiszínezett kép

Az átszínezett kép

A kihúzás

Beállítjuk a színátmenet irányát (ezt érdemes próbálgatni), majd a két színt, amit alkalmazni szeretnénk. Az átlátszatlanság méretével a színeket halványítani, erősíteni lehet. Ugyanazt a színt a pipetta használatával érjük el. A végleges színárnyalat elérése előtt érdemes megnézni a kép előnézetét.

Látható, hogy a képen a levélnek zöld a körvonala. Jobban mutat, ha adunk neki egy vékony körvonalat. Ehhez a Kihúzás és kitöltés menüben kivesszük a pipát a kitöltés négyzetből, a körvonal szélességét beállítjuk 1 px-re (lehet magasabb érték is), a szín lehet az alapszín egy sötétebb árnyalata vagy fekete. Az átszínezéshez használjuk az előzőkben leírt lépéseket.

15


CAPPUCCINO Bemutatkozik a Műszaki Kiadó egyszerűen használható, a differenciálást, a feladatok, feladatsorok kombinálását, karbantartását lehetővé tévő, e-tanulást segítő eszköze, a „Cappucino” névre keresztelt tesztkészítő program, mely kérdésbázissal vagy kérdésbázis nélkül is megvásárolható.

16

Bővebb információ, megrendelés: www.webaruhaz.muszakikiado.hu


Súgó helyett –Tippek és trükkök

Nem ördöngösség, technika!

3D a táblán a Google SketchUp programjával

II. rész

Nagy György |

ismerkedhettünk egy sor fontos eszköz használatával, de korántsem értünk a dolog végére. A munka nagy részével végeztünk ugyan, de hiányzott néhány apróság, amelyek a funkcionalitás, az esztétikum szempontjából azért egyáltalán nem lényegtelenek. Ebben a részben ezeket a hiányosságokat pótoljuk, és közben megismerkedünk újabb érdekes és hasznos eszközök, funkciók használatával.

Itt a tél, fűteni kell! 1. A kémény y Ha fűtés, akkor kémény. Építsük meg akkor házunk kéményét is! Az előző részben hasonló módszerrel készítettük el a házunk fő falait, így most sem lesz nehéz dolgunk. Válasszuk ki eszköztárunkból a Rectangle (Négyszög) eszközt , és a házunk mellett rajzoljunk az alapra egy a leendő kémény alapjával megegyező négyszöget! Miután a kémény kéménylyuk nélkül mit sem ér, a már jól ismert Offset eszközzel rajzoljuk meg a lyukat az előző négyszög közepén!

Válasszuk ki újra a kijelölő eszközt ! A bal egérgomb nyomva tartása mellett rajzoljuk körül a kéményt! Miután bekerítettük az objektumot, j , eresszük el az egérgombot! g g A vonalak kékre, a kitöltések pontozottra váltanak, jelezve, hogy a kijelölés megtörtént. Aktiváljuk a Move (Mozgatás) eszközt ! Vigyük a kijelölt objektum fölé, majd a bal egérgombot lenyomva fogjuk meg az objektumot, és mozgassuk a házunk tetejére! A program sajátossága, hogy két egymásba mozgatott objektum metszetet alkot, így az illeszkedés tökéletes lesz.

17


Első lépésként állítsuk be a házunkat az Orbit eszközzel úgy, hogy az ajtó jobb alsó sarkához megrajzolhassuk a lábazat keresztmetszetét képező téglalapot! Hogy biztosan tudjunk dolgozni, a házat a Zooming (Nagyító) felhasználásával állítsuk a megfelelő méretre! A Nagyító működtetéséhez az eszköztáron kattintsunk az ikonjára, majd a mutatót a színtér fölé állítva a bal egérgomb nyomva tartása mellett mozgassuk a kurzort! Ha lefelé mozgatjuk, kicsinyítünk, ha fölfelé, akkor nagyíthatjuk a színtér képét.

A keresztmetszetet képező téglalapot a már korábban megismert módszerek (Ceruza vagy Négyszög) segítségével rajzolhatjuk meg.

A szögletes testek esetében a kiinduló állapot mindig egy hasáb, amelynek egyik oldalára a Ceruza segítségével rajzoljuk fel a kívánt formát. Az ívek kialakításához használjuk az Arc (Ív) eszközt!

A forgástestek létrehozása során egy körből indulunk ki, majd arra merőlegesen, a középpontból kiindulva rajzoljuk meg a kívánt forgástest félmetszetét. A középpont pontos meghatározása jelentős a létrehozandó test szempontjából, ugyanis az ettől való eltérés a körbehúzás után elég érdekes formákat eredményez a szabályos testhez képest. A középpont meghatározása nem bonyolult feladat. Vigyük a ceruzát a kör fölé, és mozgassuk addig, amíg a program meg nem jelöli a középpontot!

4. Húzzuk, vonjuk! Állítsuk vissza a ház méretét normálra, majd az Orbit eszköz segítségével forgassuk úgy az objektumot, hogy alulról lássuk a teljes alapot!

Legyen színes, mint az életben!

Aktiváljuk a Follow Me eszközt , és illesszük hozzá a már megrajzolt téglalaphoz úgy, hogy kitöltése váltson kijelölésre, majd az eszközt vezessük körbe az alap körvonalán! Ezzel a módszerrel körbehúzzuk a lábazatot a házon.

Egy kis kitérő

18

Ha jól megfigyeltük a Follow Me működését, könnyen rájöhetünk, hogy a bemutatottnál sokkal bonyolultabb formák, testek előállítása is lehetséges a segítségével. Így készíthetünk „faragott” oszlopokat, de különböző forgástesteket is.

Az elkészült házunk festése már egyáltalán nem bonyolult feladat, főleg, ha már használtunk valaha is valamilyen rajzolóprogramot. A program lehetővé teszi a szabványos színek használata mellett úgynevezett textúrák használatát is. A textúrák jó minőségű és viszonylag nagy méretű.jpg formátumú képek, amelyekkel a program képes kitölteni a kijelölt felületet. Alapesetben a program csak néhány ilyen textúrát tartalmaz, de lehetővé teszi a textúra könyvtárainak szükségletünk szerinti bővítését és a mappák önálló tartalommal történő feltöltését. A feladat megoldásához aktiváljuk a Festékesvödröt ! Ekkor megjelenik a színek és textúrák kiválasztását lehetővé tevő párbeszédpanel. A panel legördülő menüjéből választhatjuk ki a szükséges könyvtárat, amelynek tartalma megjelenik a panel ablakában.


Elkészült végre a házunk

Linkajánló

Kattintsunk a kiválasztott színre vagy textúrára, majd a vödröt vigyük a színezendő felület fölé, és kattintással töltsük ki. Kitöltés közben az objektumot az Orbit eszközzel forgathatjuk, hogy minden felülethez hozzáférhessünk. Az azonos színek vagy textúrák későbbi kiválasztása és klónozása a párbeszédpanelen található Pipettával gyorsan és egyszerűen megoldható.

Legalábbis majdnem elkészült, de még sem ablaka, sem ajtaja. Ezeket az elemeket szintén elkészíthetjük a programban, és olyan módon konvertálhatjuk, hogy később újra és újra, akár több példányban is felhasználhatók legyenek. A komponensek és rétegek használata lehetővé teszi, hogy összetett és bonyolult modelleket is viszonylag egyszerűen hozzunk létre, de ez már egy új történet.

www.cleverlynx.com/html/lesson_plans.html Azok a kollégák örülhetnek igazán ennek az oldalnak, akik a Cleverboard táblát és hozzá a Lynx táblaszoftvert használják. Az oldalon tematikusan rendezve, Lynx szoftverben készült tananyagok találhatók. A munkafüzetek letölthetők és szerkeszthetők. Ez főként azért fontos, mert az anyagok angol nyelvűek, de ha megtetszik valamelyik, könnyen és gyorsan magyarítható.

http://animationlibrary.com Az oldal animációk gazdag tárházát kínálja kategorizálva. Az animációk letölthetők és képként beszúrhatók a táblaszoftverben készült anyagainkba. A mozgás mindenképpen figyelemfelkeltő hatású lehet, ezért az animációk beszúrása − azon túl, hogy látványosabbá teszi anyagainkat − még hasznos is lehet. Fontos tudni azonban, hogy ezeket az animációkat nem mindegyik táblaszoftver képes mozgóképként megjeleníteni.

www.kepeskronika.net/hu.htm A Képes Krónika nagyon látványos digitális feldolgozása. Hasznos lehet a történelmet, a magyar nyelv és irodalmat, a vizuális kultúrát oktató pedagógusoknak, de nem csak nekik. A kódex gyönyörű miniatúrái és szövegtartalma széles körben érdeklődésre tarthatnak számot. Az oldal megtekintéséhez a Microsoft Silverlight telepítése szükséges.

www.conflicthistory.com A Google térkép és a történelmi információk jól sikerült ötvözete az oldal, amely az emberiség nemzetközi történetének háborús konfliktusait dolgozza fel. Időszalag segítségével navigálhatunk az események sorában. A kiválasztott esemény legfontosabb adatai és konkrét helyszíne akár nagyítva is megjeleníthető. A program még Béta verzióban van.

19


Tippek és trükkök

20

„Flash-leges” tartanod tőle, inkább próbáld ki! A Lesson Activity Toolkit bemutatása

A Flash-programozás egyszerre jelent számunkra örömöt és bánatot. Rendkívül látványos megoldásokat kínál, azonban maga a nyelv, a kódok és a trükkök elsajátításához némi gyakorlat szükséges. (A kezdeti lépésekhez szükséges ismeret és gyakorlat a Műszaki Kiadó akkreditált pedagógus-továbbképzésén elsajátítható! A szerk.) Az interaktív táblákhoz készült összes valamirevaló digitális tananyag erre épül, ezért is olyan költséges egy ízléses, magas színvonalú és szellemes interaktív animációkkal ellátott tananyag elkészítése. A joggal népszerű SmartBoard táblák gyártói a tanárok segítségére siettek. A táblaszoftver Galériájában eleve útjára bocsátottak számos Flashben készült elemet (pl. Békaboncolás, Zenekar, Légzőszervek stb.), de ezen túlmenően létrehoztak egy új kategóriát is, amit „Interaktív Órai Feladatkészítő Eszköztár”-nak lehet lefordítani (Lesson Activity Toolkit 2.0). Ezzel a „szerszámkészlettel” úgy lehet Flash-programozott animációkat alkotni, hogy nem szükséges hozzá a kódok és a program ismerete, az így kapott oldalak viszont mégis ugyanolyan mozgalmasak és érdekfeszítőek lehetnek, mint a profi programozók által készített társaik. Az alapkönyvtár az alábbi mappákat tartalmazza: 1. Activities (Tevékenységek), 2. Examples (Példák), 3. Games (Játékok), 4. Graphics (Grafikák), 5. Pages (Kész oldalak), 6. Tools (Eszközök). Az időközi programfrissítések automatikusan letöltik számunkra a legújabb verziót, a Smarttech Inc. programozói ugyanis folyamatosan dolgoznak a minél jobb és bőségesebb „szerszámláda” megalkotásán. Az első sorozat még nem kezelte jól a magyar ékezetes karaktereket, de a második csomag már ezt a hazai igényt is figyelembe vette. Ha a Galériából (jobb felső második fül, a képkereten) kiválasztjuk Lesson Activity Toolkit 2.0 mappáját, és megnyitjuk, láthatóvá válnak a mappa korábban ismertetett alkönyvtárai. Az alkönyvtárak további mappákat tartalmaznak, amelyekben tematikusan rendszerezve találjuk meg a szükséges tartalmakat. Ha formátum szerint szeretnénk megtekinteni a teljes kínálatot, elég ha rákattintunk az alsó böngészőablak valamelyik címsorára, és már fel is tárul a tartalom.

Fekete Ferenc |

Ebben a gyűjteményben 300 képi és grafikai elem, 160 interaktív és multimédia-fájl, valamint 250 notebook-fájl és -oldal található. Az első szekciót (Képek) tekintsük egy profi ClipArt-gyűjteménynek (ezekkel a kis rajzokkal szoktuk a PowerPoint előadásainkat felcicomázni), amelyben a sakktáblák és -figurák, kártyalapok, dominókockák és az elágazásokhoz szükséges mutatós 3D gombok egyaránt megtalálhatók. A második szekció (Interaktív és multimédia) már a megszelídített Flash-animációkból áll. Részletekre nincs idő kitérni, de jelen cikksorozatunk célja éppen az, hogy a pedagógusok ezekből minél többet tanuljanak meg anyanyelvi szinten alkalmazni. A harmadik szekció számos példát sorakoztat fel a lehetőségekből. Az itt bemutatott oldalak már szerkesztett anyagokat tartalmaznak. A példák segítenek az interaktív elemek működésének megértésében, de tippeket is adnak a felhasználást illetően. Ezt érdemes mindenkinek végigpróbálnia, nyelvtudás nélkül is rá lehet jönni a dolgok nyitjára! Az első alkalommal a legnépszerűbbeket szeretnénk bemutatni.


Az anagramma (Galéria/Lesson Act. Toolkit/Activities/Anagram – bármelyik a hat közül.)

Végül – ha akarjuk −, jelszóval is levédhetjük a már megszerkesztett animációt illetéktelen beavatkozások ellen. Végül az Ok gombbal befejezzük a szerkesztést. A Starttal elindítva lehet kipróbálni. A végén a feladatot a Reset gombbal állíthatjuk alaphelyzetbe.

Ha kettőt rákattintunk az elem ikonjára, egy új oldalon megnyílik az animáció.

Az Edit (Szerkesztés) gombbal nyitható meg a Szerkesztés üzemmód. Ekkor egy egészen új kép jelenik meg, amelyet értelemszerűen kell kitöltenünk.

Az összekevert betűket a lehető leggyorsabban kell értelmes szóvá alakítani, mert a kapható pontszámok függnek a feladat megoldására fordított időtől. A gép mindig másként keveri össze a betűket. Ha betűközöket is használunk, akár komplett, több szóból álló (max. 20 karakter) kifejezéseket is beírhatunk, amelyek megfejtése már komoly erőfeszítésbe kerül. Ilyenkor nem illik az időzítőt használni, mert csak frusztrálja a diákot!

A lufi

Az Anagram 1−5 mezőkbe kerül a feladat öt kulcsszava, de a program a szó betűit összekeverve jeleníti meg, és majd a diákoknak kell a betűgolyókat egymáson átemelve a helyes sorrendet megtalálni. Ezt az öt mezőt kitöltve már ki is próbálhatjuk az animációt az Ok és a Start gombok megnyomásával. Ha az eredménnyel elégedettek vagyunk, akkor folytassuk a munkát! Visszatérve a Szerkesztés üzemmódba, a Clue 1−5 mezőkbe beírhatjuk azokat a „segítségeket”, amelyeket csak akkor jelenítünk meg, ha szükség van rájuk. A kis fehér négyszögekbe a „Drag-n-Drop” („Húzd be és ejtsd le”) technika szerint, a SmartBoard saját galériájából vagy az internetről tölthetők be azok a képi elemek, amelyektől segítséget remélhet a táblánál dolgozó diák. Szükség esetén a jobb oldali Remove images (Képek eltávolítása) gombbal távolíthatjuk el a korábbi képeket. Érdemes kontúros, határozott rajzokat használni, mert itt a finom árnyalatok a kép kis mérete miatt nem érvényesülnek. Javasoljuk eleve kisméretű képek használatát. A Timer gombbal kapcsolható ki/be az időzítő, amelynek három sebességfokozata (Speed) van: Fast (Gyors), Medium (Közepes) és Slow (Lassú).

(Galéria/Lesson Act. Toolkit/Tools/Interaktív és multimédia/Balloon pop) Ha csak arra használjuk, hogy eltakarjunk vele egy adott felületet, már akkor is érdemes megtanulni a kezelését, mert egyszerű és látványos megoldást kínál. Több lufival akár számsorokat, szöveget, vagy történeti sorrendbe rakott képeket is el tudunk rejteni. Először kép vagy tömör szövegmező formájában vigyük fel a bemutató üres oldalára azt az információt, amelyet szeretnénk eltakarni a lufival, majd rögzítsük azt. Most húzzuk át a lufi-animációt az „Interaktív és multimédia” könyvtárból a leírt szavak mellé.

A lufi mérete és elhelyezése az alsó, jobb oldali fogantyúval módosítható. A lufi bal oldalán alul található egy kettős nyíl, amely megnyitja a lufira írt szöveg szerkesztésének üzemmódját. Ide írjuk be magát a kérdést, vagy a megfejtésre utaló szavakat. A kettős nyíllal léphetünk ki a befejezett szerkesztésből. Végül a bal egérgombbal megfogva húzzuk rá a lufit a helyes válaszra, állítsuk be a pontos méretét a fogantyúval úgy, hogy a megfejtést teljesen eltakarja.

21


Ezzel kész is vagyunk. Ne feledjük: a megfejtésnek a lufi rétege mögé kell kerülnie (Objektum kijelölése/legördülő menü/Sorrend/Hátrébb helyezés). Ha óra közben a lufira rákoppintunk, az kipukkad, és láthatóvá válik a mögötte elhelyezett megfejtés.

vortices (Forgó örvények) mezőt a jobb felső sarokban. Ezzel készen is vagyunk. Ha nem akarunk jelszavas védelmet (egy x a Password mezőbe, és alá a beírt titkos jelszó – amelyet nem felejtünk el) használni, az Ok gombbal léphetünk ki a Szerkesztés üzemmódból, és a Reset gombbal állítunk mindent alaphelyzetbe. Kezdődhet a gyakorlás!

Mozaik (Galéria/Lesson Act. Toolkit/Activities/Tiles)

Az örvények (Galéria/Lesson Act. Toolkit/Activities/Vortex sort – text) Ha kettőt rákattintunk valamelyik ikonra, egy új oldalon megjelenik a két örvény képe.

Itt is az Edit gombbal léphetünk be a Szerkesztés üzemmódba. Ezt az oldalt is értelemszerűen kell kitöltenünk. Mi ezt már megtettük, és megmutatjuk a leglényegesebb munkafázist.

22

Először a két örvényt láttuk el egy-egy címkével, ami a csoportosítás alapját képezi majd. Az elsőt elneveztük „nem élőlény”-nek, a másikat „élőlény”-nek. Ezután beírtuk az összehasonlítandó szópárokat. Érdemes megfigyelni, hogy nem csupán egy A és egy B választ lehet összevetni, lehet két A vagy két B is a helyes megoldás! Ha azt akarjuk, hogy a hallgatóságot elvarázsolja a két örvény forgó, mindent elemésztő mozgása, ikszeljük be a Rotate

Ez már egy igazán kifinomult eszköz. Egy táblázatot, szöveget vagy képet tudunk adott mátrix szerinti részekre bontva elrejteni és megjeleníteni általa. A példa kedvéért mi most egy képet helyeztünk el a négyszögek mögött, ennek a képnek a címét kell a hallgatóknak kitalálniuk. A kép egyes elemei csak közvetve utalnak a kép címére, maga a főszereplő is alig látszik, ezért igazán nehéz a feladat. Szinte kizárólag a szereplők viselkedéséből lehet következtetni a cselekményre, ezért érdekes a semmitmondó és önállóan értékelhetetlen részletek fokozatos felfedése. Ha a menüből behívtuk a munkafelületre az animáció alapját, ezt az ábrát látjuk:


Most lépjünk be a Szerkesztés üzemmódba (Edit gomb). Ekkor ez a kép jelenik meg:

A négy fül első tagja a Tiles (Mozaik, vagy szó szerinti fordításban: Cserép), azaz a kitakaró négyszögek elrendezése. 2 x 4-estől 5 x 7-es mátrixig lehet a négyszögek számát változtatni a legördülő menüből. A mellettük látható Tile color (Mozaik v. „cserép” színe) kiválasztható: vagy véletlenszerűen változik (Random), vagy mi választjuk meg az összes mező színét a megnyíló színskálából kijelölve. Ha ezzel végeztünk, lépjünk át a következő fülre (Text; Szöveg). Ha szeretnénk a cellatakaró cserepeken informatív céllal feliratokat megjeleníteni, itt megtehetjük: a Text négyszöget kipipálva lehet beírni minden egyes négyszögre a saját azonosítóját.

Az Objects (Objektumok) fülre kattintva jutunk el abba az üzemmódba, ahol a „Drag-n-Drop”-technikával behúzhatjuk az adott cserepek fölé azokat az információkat (táblázat, szöveg, kép), amelye(ke)t el szándékozunk rejteni. Utána ez(eke)t a Ctrl+PgDn billentyűkombinációval lehet egy szinttel lejjebb, tehát az animáció mögé juttatni, és ott javasoljuk is az objektum rögzítését.

Az utolsó fül az Options (Egyéb lehetőségek).

Ha azt akarjuk, hogy az éppen megérintett cella tűnjön el, akkor válasszuk a Manual (Kézi) üzemmódot, ha pedig véletlenszerűen szeretnénk egy-egy cellát kinyitni, válasszuk a Random (Véletlenszerű) lehetőséget. Legalább ilyen izgalmas a két megmaradt négyszög: ha a mű pontos címét várjuk megfejtésként, pipáljuk ki az Answer (Válasz) négyszöget. A mögötte feltűnő szövegdobozba írjuk be a kép pontos címét. A tanulók többször is megkísérelhetik a cím beírását, a program csak tökéletes válasz esetén jelez találatot. Az Interact (Interaktív) négyszögben pipát elhelyezve, a megérintett cellafedelek nem állíthatók többé vissza, hanem nyitva maradnak, és a szabaddá vált képfelületre akár rajzolni is lehet – a SmartBoard tábláknál megszokott módon. Ha ez a négyszögecske üres maradt, akkor a takaró cellafedelek első érintésre eltűnnek, de a következőre újra elrejtik a mögöttük lévő információt. Ezután az Edit gombbal térhetünk vissza az elvárt működéshez. Ennek a képnek az esetében többféle technikát is alkalmazhatunk. Megtehetjük azt, hogy mindig csak egyetlen cellát mutatunk meg, majd utána azt visszazárjuk. De bemutathatjuk a képet úgy is, hogy a komplett animációs oldalt klónozva (Oldalrendező üzemmódban, az adott oldal legördülő menüjéből) a következő oldalon, a Szerkesztés üzemmódban beállítjuk az „Interaktív” funkciót. Ezáltal a megérintett cellák állandóan nyitva maradnak, és a képen szereplő figurák tevékenysége szerint a szabaddá vált képre rajzolhatunk (a pásztor tekintete, a labirintus vélhető helye, az áldozatból látszó képi elemek stb.). Végül a redőnnyel elrejtve a képet, kiegészítő kérdéseket tehetünk fel, amelyek az összpontosítás képességére és a jó vizuális memóriára utalnak (pl. hányadik barázdát szántotta az eke?, merről fújt a szél?, hány figura volt a képen?). Reméljük, a négy bemutatott animációs eszköz felkeltette érdeklődésüket a szoftverben található többi igényes kidolgozású megoldás iránt is. Amennyiben ezek közül szeretnének néhányat hasonló részletességgel megismerni, kérjük, írják meg nekünk, mi szerepeljen a Táblatanító következő számaiban – és mi készséggel teszünk eleget a kérésüknek. * Az első verziónál előfordult, hogy – az animáció szerkesztését követő mentés és megnyitás után – a magyar ékezetes betűk helyett a jól ismert és utált négyszögek jelentek meg. Ilyenkor a megoldás: Wordben írjuk meg a bevinni kívánt magyar nyelvű szöveget, és az animáció Szerkesztés üzemmódjában a CTRL+C/ CTRL+V billentyűkombinációval juttatjuk be azt a szerkesztés során az adott szövegdobozba. A következő megnyitásnál már nem lesz vele probléma. Az új sorozat már nem érzékeny erre a problémára, azonban az első verzióból örökölt alkalmazások némelyike még mindig tartalmazza ezt a hibát.

23


Milyen kivetítőt válasszunk?

24

Gondolatok az Epson új szuperközeli kivetítőiről a TIOP 1.1.1/07/1 pályázat tükrében

Számos sikertelen próbálkozás és sok elvesztegetett idő után végre megvalósulni látszik az a nagyszabású informatikai fejlesztés, amely a hazai közoktatás módszertani átalakítását hivatott elindítani, pontosabban a spontán módon már elindult folyamatot kiterjeszteni és általánosan elfogadottá tenni. Természetesen az interaktív módszerről és az Európai Unió által a szükséges eszközök (digitális fehértábla, projektor, laptop, stb.) beszerzésére biztosított jelentős támogatás felhasználásáról van szó, amelyet elsősorban a TIOP 1.1.1/07/1 pályázati azonosítóról ismernek intézmények, fenntartók és potenciális pályázók egyaránt. Egy reform-szintű átalakítás mindig sok kérdést és problémát vet fel. Ezek közül az Epson, mint gyártó számára a pedagógusok számítástechnikai eszközök napi használatától való idegenkedésének feloldása, vagyis a biztonságos, ergonomikus és magától értetődő alkalmazás bemutatása jelenti a legfontosabb kihívást. A tét – annak ellenére, hogy a beruházás szinte teljes mértékben külső finanszírozásból valósulhat meg – jelentős. A projektben szerepet vállaló összes fél közös érdeke és felelőssége, hogy olyan rendszerek épüljenek be az osztálytermekbe, amelyek megbízhatóan és költséghatékonyan üzemeltethetők legalább öt évig. Érdemes tehát időt szánni a tájékozódásra, hogy a rendelkezésre álló keretösszegekből a legjobb műszaki és szolgáltatási színvonalú eszközparkot válogassuk össze. Az alábbiakban igyekszünk néhány támpontot adni a tantermi csomag részét képező kivetítő kiválasztásával kapcsolatban. A gyártó véleménye természetesen mindig szubjektív, de tekintve, hogy a japán Epson egyike a projektor technológia fejlesztésében, ill. az oktatási célú kivetítők gyártásában legnagyobb múltra visszatekintő cégeknek a világon, az általa kiemelt szempontok mégis segíthetnek a döntésben. Kevesen vitatják ma már, hogy interaktív tábla megvilágításához egyértelműen az ún. közeli vetítésű projektorok ideálisak. A koncepció előnyei könnyen beláthatók: minél közelebb van a projektor a táblához, ill. a minél magasabban rögzíthető tábla felső éléhez képest (ún. Offset), annál kisebb lesz a teremben a holt tér, vagyis az a zóna, amelybe belépve komoly fényterhelés érheti a felhasználó szemét, ill. ahonnan akaratlanul is árnyékot vet a táblánál dolgozó a felületre. Az Epson EB-460 és EB-450W kivetítői a közeli vetítésű termékek között is egy külön kategóriába, az ún. szuperközeli projektorok családjába tartoznak. Esetükben a

készülék csupán 20-30 centiméterre távolodik el a faltól. Az optika ilyenkor, a készülék kialakításából adódóan 60-70 centiméterre van a vetített felülettől, a tábla típusától függően. Elmondható tehát, hogy vetítési távolság tekintetében a kevesebb több, vagyis minél közelebb tudjuk vinni a készüléket a táblához, annál jobban használható rendszert kapunk.

Tekintetbe véve, hogy a közeli vetítésű projektorok rögzítésére egy a tábla fölé benyúló falikar szolgál, a minimálisra csökkentett vetítési távolság lényegesen stabilabb és biztonságosabb installációt tesz lehetővé (hiszen az erőkar rövidebb), ezáltal a baleseti kockázat minimálisra csökkenthető. Az Epson EB-460 és EB-450W típusok esetében a gyártó teljes felszerelő készletet biztosít minden készülékhez, amelyen számos finombeállítási lehetőség áll rendelkezésre a kép tökéletes pozicionálásához. A rendszer egészen extrém, akár 70kg-os terhelésnek is képes ellenállni. A készülék csatlakozói, ill. az abból kilépő elektromos és adatkábelek teljesen zárt, burkolt rendszert alkotnak, ezzel is csökkentve a balesetveszélyt. A kompakt kialakítás ellenére természetesen minden üzemeltetési és karbantartási munka (pl.: izzó vagy szűrő cseréje) elvégezhető a fali installáció megbontása nélkül. Érdemes egy gondolat erejéig visszatérni a képalkotási eljárás kérdésére is. A 3LCD technológia feltalálójaként az Epson (ill. az általa gyártott lapkákat felhasználó többi gyártó) soha nem mulasztja el megemlíteni, hogy a három TFT-LCD modulra épülő eljárás élethű színeket és részletgazdag képeket garantál. A kivetített kép itt nem alapszínű szekvenciák gyors egymásra vetülésével jön létre, mint az egy lapkás rendszerek esetében, hanem már a projektor belsejében összeáll egy képpé, így a megjelenítés mentes a zavaró villódzástól, ill. az ún. szivárvány hatástól. A nagy


hatékonyságú 3LCD képfeldolgozó egység továbbá rendkívül energiatakarékos működést biztosít, amely az intézmény villanyszámláján köszön vissza. Az alkalmazott vetítési eljárás sajátosságaiból fakad az a tény is, hogy a 3LCD kivetítők nem csupán fehér fény előállítása során képesek a katalógus szerinti fényerő érték teljesítésére, hanem színes képek vetítése közben is. A színes fény kibocsátás (Color Light Output) nevű új mérőszám tekintetében az EB-460 készülék pl. változatlanul a 3000/2080 ANSI lumen (Nagy fényerő / Normál üzemmód) értéket teljesít, tehát a kép élvezhetősége színes képek vagy ábrák vetítésekor sem csökken. A számítógép monitorok és TV készülékek terén egyaránt megvalósult már az átállás a széles képformátumra, amely a szórakoztató elektronikában jellemzően 16:9, a számítástechnikában pedig 16:10 oldalarányt jelent. Ugyanez a korszakváltás az interaktív táblák és a kivetítők piacán is megfigyelhető, bár a tempó itt visszafogottabb. Öt éves időtávra előre tekintve azonban egyértelműen leszögezhetjük, hogy a 16:10 képarányú táblák és a hozzájuk társítható valós WXGA felbontású kivetítők (az Epson esetében az EB-450W) egyértelműen magasabb műszaki színvonalat képviselnek, és számos előnyt biztosítanak a felhasználó számára: jobban illeszthetők a modern laptopokhoz, oldalirányban növelik meg a hasznos felületet, amely így jobban elérhető a diákok számára is, valamint kompatibilitást jelentenek a nagyobb felbontású (DVD vagy Blu Ray) video anyagokkal is. Egy ilyen rendszer felára – meglepő módon – egészen minimális, bőven kigazdálkodható a rendelkezésre álló tantermi keretösszegből. A legtöbb kivetítő rendelkezik beépített hangsugárzóval. Érdemes ezeket kihasználni, az audio kábel beköttetésével, hiszen így olyan termekben is alkalmazhatunk hangzó anyagokat, ahol nem megoldott az erősítés. Az Epson szuperközeli termékcsaládja ezt a szolgáltatási kört egy külön mikrofon bemenettel toldja meg, amelynek segítségével az oktató kihangosítható, a beépített 10 wattos hangszóróval. A hangerő közvetlenül a projektoron, vagy a távvezérlő segítségével is beállítható.

A tanterem falára fixen rögzített nagy értékű kivetítő védelme kritikus kérdés, érdemes tájékozódni a fizikai és szoftveres megoldások tekintetében egyaránt. Az Epson termékekbe épített fém kallantyúhoz tetszőleges típusú lakatok és biztonsági láncok csatlakoztathatók. Rendelkezésre áll továbbá egy Kensington típusú zár-foglalat is, ill. lehetőség van a készüléken található nyomógombok (kezelőpanel) teljes zárolására, így csak a könnyen elzárható távirányítóval

üzemeltethető a vetítő. A biztonság legmagasabb szintjét a jelszavas védelem jelenti, ami illetéktelenek számára lehetetlenné teszi a készülék bekapcsolását. A tanár gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy gyors műszaki segítségre van szüksége az óra megkezdéséhez. Ilyenkor jön jól az ún. 10/100 Ethernet hálózati kapcsolat, amely lehetővé teszi, hogy a rendszergazda folyamatosan ellenőrzés alatt tartsa, ill. vezérelje az intézmény összes kivetítőjét. A távoli elérés így azonnali segítséget jelenthet, valamint megkönnyíti a rendszeres karbantartások ütemezését, de még a bekapcsolva felejtett készülékek is automatikusan kikapcsolhatók egy előre beállított időpontban. Jövőbe mutató lehetőség továbbá az opcionális vezeték nélküli hálózati modul beépítése, amely lehetővé teszi az EB-460 és EB-450W típusok esetében, hogy az oktató kábeles kapcsolat nélkül is le tudja vetítheti a prezentációját, az előadóterem bármely pontjáról, egy erre alkalmas számítógépről. A közhiedelemmel ellentétben ma már nem csak a hagyományos monitorkábel (VGA) alkalmas az adatátvitel megvalósítására a számítógép és a kivetítő között. A fent említett hálózati kapcsolaton kívül az EB-460 és EB-450W képes a számítógép képének megjelenítésére egyszerű USB kábel segítségével is, így segédszoftverek telepítése és bonyolult billentyűkombinációk nélkül is remekül lehet vetíteni a tanteremben. Fontos figyelemmel kísérni a projektorokban futó szoftverek (firmware) egyre sokrétűbb szolgáltatásait is, amelyek jellemzően a számítógép nélküli vetítés lehetőségeit szélesítik. Az Epson EB-460 és EB-450W esetében pl. az „A” típusú USB bemenetre csatlakoztatott USB kulcsról vagy egyéb háttértárról számítógép nélkül is levetíthetők JPEG formátumú képek, ill. ugyanerre a bemenetre közvetlenül is csatlakoztatható az Epson DC06 típusú dokumentum kamerája, amellyel a hagyományos írásvetítő kiválóan helyettesíthető. A fentiekben taglalt számos szempont áttekintése után nehéz elképzelni, hogy egy projektor ennél is többre lehet képes. Pedig az Epson által most bevezetett EB460i és EB-450Wi esetében már digitális táblára sincs szükség! A beépített infra kamera és a mellékelt interaktív toll segítségével ezek a vetítők bármilyen felületen (egy hagyományos fehértáblán vagy akár a fehérre meszelt falon) képesek interaktív munkafelületet létrehozni. Mindez elsősorban azok számára jelenthet valós alternatívát, akik a TIOP-tól függetlenül terveznek belevágni informatikai fejlesztésbe a közeljövőben.

25


Egy tanórám aktív táblával

Kis kezek, nagy számok

„Az elemi matematikai készség az értelem, a kognitív kompetencia, az intelligencia, az egész személyiség kritikus kognitív készsége. Aki ezt a készséget nem képes elsajátítani, az értelmileg visszamaradott lesz. A mérések eredményeként tudjuk, hogy ez a készség mai társadalmunkban 3–7 éves korban alakul ki. Az is ismert, hogy azok az iskolába lépő gyerekek, akikben ez a készség csak a 3–4 évesek átlagát éri el, súlyos hátránnyal kezdik iskolai életüket, esetleg emiatt egész jövőjük megpecsételődik. Ezért ennek a kritikus kognitív készségnek az optimális elsajátíttatása az óvoda és az első osztály első félévének súlyos felelőssége.” (Nagy József: Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban) A Műszaki Kiadó gondozásában megjelent Kis kezek, nagy számok című CD-ROM olyan eszközt ad az óvodapedagógusok és tanítók kezébe, amely biztosítja azt a motivációs környezetet és eszközrendszert, amelynek segítségével már az óvodában is jól fejleszthető az elemi számlálási készség, a tapasztalati következtetés, a relációszókincs anélkül, hogy a gyermekek számára ez megerőltető vagy kényszeres tanulást jelentene. A CD használata egyszerű, felépítése könnyen kezelhetővé teszi, így bármikor beépíthetjük a tanulási folyamatba. Megnyitás után láthatóvá válik a CD három fő egysége: a Bemutató feladatok, az Eszköztár feladatokhoz, valamint a használatot és feldolgozást segítő Oktatói terület.

26

A Bemutató feladatok menüpontban a mennyiség-, a számés a műveletfogalom, valamint az összeadás és kivonási műveletek bemutatásához, értelmezéséhez, fejlesztéséhez, modellezéséhez találhatunk animációkat.

Tüskés Gabriella | Minden feladattípus kétféle modellen mutatható be: az „egyhalmazos” modell (Egy almafa) vagy a „kéthalmazos” modell (Buszok) segítségével. A matematikai tartalom mindkét modellben azonos, de a kontextus különböző. Pontosan ezért hasznos a gyermekek számára, mivel így ugyanazt a matematikai problémát gyakorolhatják a különböző modellek segítségével.

Az Egy almafa feladatokban egy adott halmaz elemei közt, míg a Buszok változatban két halmaz elemi között kerül értelmezésre − az összeadás hozzászámlálással, − a kivonás kiszámlálással, − a bontás, − az összehasonlítás kivonással. Az elemi számlálási és számolási készség fejlesztésénél fontos megadni a lehetőséget a gyermekeknek, hogy mindkét feladattípusban saját maguk szerezzenek tapasztalatokat, és ennek alapján induljanak el az általánosítás folyamata felé. Minden művelettípus esetén 3-4 feladat közül választhatunk, attól függően, hogy mekkora számkörben akarjuk a fejlesztést végezni. A feladatok további három szintre differenciálódnak: mennyiség, szám-, illetve műveletfogalmi szintet választhatunk a fejleszteni kívánt terület szerint.


1. szint: Mennyiségfogalom, manipulatív számolás, hozzászámlálás

3. szint A gyerekek vagy az almák egy bizonyos részét egy számot tartalmazó felhő takarja el, amely az elrejtett egységek számát mutatja. Itt azonban látható egy, a feladatot bemutató művelet (egyenlet) is, amelyben a hiányzó számot a gyermekeknek kell kiszámolniuk. A megoldás bemutatásaként a tárgyak a képernyőn lévő számegyenes egymást követő számai fölé kerülnek, így leszámolással ellenőrizhető a megoldás.

A fán lévő almák vagy a buszokon utazó gyerekek mind jól láthatók. A Tovább nyílra kattintva a tárgyak a képernyőn lévő számegyenes egymást követő számai fölé kerülnek, így a megoldás tetszés szerint leszámolható vagy leolvasható. A számlálás és a számfogalom fejlesztése mellett a műveleti fogalmat készíthetjük elő.

Eszköztár Saját feladatokat is készíthetünk az interaktív táblán az Eszköztár által biztosított modellekkel. Az egyhalmazos és a kéthalmazos feladattípushoz egyaránt találunk alapképeket, amelyek mindegyikéhez számok, műveletek rendelhetők, továbbá itt is rendelkezésre áll egy felhő a kiegészítéses, illetve pótlásos feladatok szemléltetésére.

2. szint: Számfogalom, kiszámlálás A gyerekek vagy az almák egy bizonyos része rejtve marad, mert egy felhő takarja el. Ez hasznos segítség a gyerekeknek abban, hogy fejlesszék a számok fejben tartásának technikáját és a velük való számolást. A tárgyak itt is a képernyőn lévő számegyenes egymást követő számai fölé kerülnek, így a megoldás leszámolható vagy leolvasható.

27


Mind a számokból, mind a kiegészítő figurákból végtelen sok áll rendelkezésünkre, így tetszés szerinti számkörben használhatók. Az Eszköztár segítségével a nyitott mondatok, egyenletek, egyenlőtlenségek is könnyen szemléltethetők, a tanulók számára az elemek mozgatása lehetővé teszi a próbálkozást, az összefüggések saját tapasztalatok alapján történő megértését. A képernyő alján lévő jegyzettömbre kattintva munkalapokat találunk, amelyek mindegyike a bemutató feladatban és az Eszköztárban használt modellek valamelyikét tartalmazza: halastó, almafa, macskakosár, játszótér, kert, buszok, tányérok, levelek, liliomlevelek, kincsesládák. A munkalapok kétféle elrendezésben nyomtathatók ki, így a gyermekek is követhetik, elvégezhetik a táblán folyó tevékenységeket. A számolási készség fejlesztése összetett feladat. A megfigyelőképesség, a hallási és látási emlékezet, a kinesztetikus (mozgásos) észlelés, a gondolkodási képesség, a

figyelem terjedelme és tartóssága is fejleszthető a „kis kezek − nagy számok” szoftver által biztosított gyakorlatokkal és feladatkészítési lehetőségekkel. Az elemi számlálási és számolási készség fejlesztése mellett a szoftver alkalmas a gyermekek szókincsének gyarapítására, a tanulók aktív szókincsének bővítésére, a matematikai fogalmak elmélyítésére.

MEGJELENT A MŰSZAKI KIADÓ ANNO CÍMŰ DIGITÁLIS TÖRTÉNELEMTÉRKÉP-GYŰJTEMÉNY SOROZATÁNAK ELSŐ TAGJA! A szoftver használatát a következő beépített funkciók, kiegészítések segítik: •••• •••• •••• ••••

Nagyító Redőny, amellyel az egyes képrészletek letakarhatók Kikapcsolható jelmagyarázat Információs gombok, melyek segítségével további tényeket, érdekességeket tudhatunk meg az adott korról •••• Topográfiai feladatok (pl. vaktérképek) A szoftver táblán számítógépen classmate PC-n egyaránt futtatható. Számítógépről futtatható változat 20.900 Ft Telepíthető változat 41.800 Ft

Táblatanító

28

Sorozatszerkesztő: Nagy György ISSN 1789-8897 ISBN 978-963-16-4491-3 Azonosító szám: MK-4491-3 Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., 2010 Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató

Szerkesztőségvezető: Hedvig Olga Felelős szerkesztő: Bárfi Adrienn Szerkesztette: Szilágyi Edit Műszaki szerkesztő: Nagy Judit Kiadványterv, tördelés: H-moll Grafika Nyomta és kötötte: Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató

Műszaki Kiadó

Megvásárolható a Műszaki Kiadó webáruházában: www.webaruhaz.muszakikiado.hu

Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. telefon: [+36 1] 437-2405 fax: [+36 1] 437-2404 www.muszakikiado.hu vevoszolg@muszakikiado.hu


29


A MŰSZAKI KIADÓ A DIGITÁLIS OKTATÁS ÉLVONALÁBAN

A TIOP 1.1.1-ES PÁLYÁZAT KERETÉBEN SZEREZZE BE ÖN IS A LEGMODERNEBB IKT ESZKÖZÖKET KIADÓNKTÓL! • Komplett Smart, Promethean, Cleverboard és Stiefel tantermi csomagok • Iskolai PC csomagok SANAKO szoftverrel • Szavazó csomagok • Segítség a megfelelő eszközök kiválasztásához • Szakszerű telepítés, beüzemelés • Intézménybe kihelyezett oktatás • Ajándék digitális tananyag a Műszaki Kiadó választékából minden komplett rendszer megrendelése esetén További információk és árajánlat kérése: • e-mail: tiop@muszakikiado.hu • telefon: [+36 1] 437-2416 Műszaki Könyvkiadó Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 91– 93. e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu • telefon: [+36 1] 437-2405 • fax: [+36 1] 437-2404 www.muszakikiado.hu

Táblatanító magazin, 6. szám  

A Műszaki Kiadó szakmódszertani lapjának 6. száma

Advertisement