Page 1

Műszaki Kiadó

Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. telefon: [+36 1] 437-2405 fax: [+36 1] 437-2404 www.muszakikiado.hu vevoszolg@muszakikiado.hu


Megrendelés, felvilágosítás, információ

A Mûszaki Kiadó vevõszolgálata: Telefon: (1) 437-2448, (1) 437-2409 • Fax: (1) 367-0825 • e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu • Honlap: www.muszakikiado.hu Mintabolt: 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. (A Kaszásdûlõ HÉV-megállónál) Telefon: (1) 437-2432, (1) 437-2472 Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–13.00 Szakreferenseink Név, mobiltelefonszám, e-mail

Terület

Belme Csabáné 30/625-9930 belme.csabane@muszakikiado.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bíró Szilárd 20/544-6107 biro.szilard@muszakikiado.hu

Budapest IX., XI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerülete, Pest megye 10-es út és M5-ös közötti része, valamint Bács-Kiskun megye 52-es út feletti része

Donka Péter 70/314-3723 donka.peter@muszakikiado.hu

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Füki Gyula 30/520-2575 fuki.gyula@muszakikiado.hu

Fejér megye, Veszprém megye

Fülöp Tibor 30/815-1741 fulop.tibor@muszakikiado.hu

Nógrád megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve Kenderes, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag, Berekfürdõ és Kunmadaras

Kis Sándor 20/914-6713 kis.sandor@muszakikiado.hu

Budapest II., IV., X., XII., XIII., XIV., XV., XVI. és Pest megye M3-as és a 10-es út közötti része

Koller Endre 30/204-4385 koller.endre@muszakikiado.hu

Dunántúli szakreferens – interaktív bemutatók, anyagok

Kulcsár Ferencné 20/416-4981 kulcsar.ferencne@muszakikiado.hu

Gyõr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye

Lakosné Németh Erika 20/470-5416 lakos.jozsefne@muszakikiado.hu

Tolna megye, Baranya megye

Máthé Gusztáv 30/232-1480 mathe.gusztav@muszakikiado.hu

Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, kivéve az 52-es út feletti része

Mutter László 20/351-9633 mutter.laszlo@muszakikiado.hu

Somogy megye

Réthelyi Zsolt 70/523-3342 rethelyi.zsolt@muszakikiado.hu

Budapest: I., III., V., VI., VII., VIII., XXI., XXII., Pest megye M3-as és M5-ös közötti része

Turcsányi Mátyás 30/913-7937 turcsanyi.matyas@muszakikiado.hu

Budapest összes középiskolája

Tóth Ferenc 30/904-8062 toth.ferenc@muszakikiado.hu

Zala megye, Vas megye

Varga Sándorné 30/262-4472 varga.sandorne@muszakikiado.hu

Békés megye, továbbá Jász-Nagykun-Szolnok megye következõ települései: Kenderes, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag, Berekfürdõ és Kunmadaras

3mk3_kozep-borito2_3.indd 2

2008.11.28. 13:22:43


Köszöntõ

Kedves Pedagógusok, kedves Kollégák! A 2009/2010-es tanévre szóló ajánlatunkban a középfokú oktatási intézmények minden típusának, az általános mûveltséget adó és a felsõbb tanulmányokat elõkészítõ gimnáziumoknak, valamint a szakmai képzést adó iskoláknak egyaránt kínálunk közismereti kiadványokat. Tudjuk, hogy Önök, pedagógusok jóval szívesebben tanítanak szép kiállítású, szakmailag is modern és színvonalas taneszközök segítségével. Valljuk, hogy a jó taneszköz nemcsak a pedagógusok munkáját segíti, hanem kiapadhatatlan élmény-és örömforrás is a tanulók számára. Fejlesztéseink eredményeként középiskolai taneszközeink választéka jelentõsen bõvült, kiegészült. Új és klasszikus kiadványaink megújult változataival a modern pedagógia elvárásait messzemenõen figyelembe véve, a tudományt a diákok világához közelítve a mindennapi életben alkalmazható tudás megszerzését elõsegítõ eszközöket kívántunk létrehozni. Az érettségi nagy mérföldkõ a katedra mindkét oldalán állók számára, hiszen többéves közös munka eredményét hozza diák és pedagógus számára. Érettségi kiadványaink széles kínálatával egyaránt megvalósítható a továbbtanulásra történõ felkészítés és a gyengébb képességû tanulók felzárkóztatása, felkészítése az eredményes vizsgára. Az interaktív táblán és számítógépen is használható, tankönyvekhez kapcsolódó e-learning tananyagainkat folyamatosan fejlesztjük, segítve ezzel a tananyagok könnyebb feldolgozását, a tanulók motiválását, a tanórák színesebbé tételét. Önöket mint szakmai partnereinket nemcsak minõségi kiadványainkkal, hanem az új kihívásokra felkészülve a színvonalas oktatást segítõ IKT eszközökkel és ehhez kapcsolódó akkreditált módszertani továbbképzésekkel is kívánjuk szolgálni. Tudjuk, hogy a következõ tanév taneszközeinek kiválasztása minden évben nehéz és felelõsségteljes feladat – iskolák és pedagógusok számára egyaránt. Bízunk abban, hogy katalógusunk felkelti érdeklõdésüket kiadványaink iránt. Kérjük, látogassanak el honlapunkra is, ahol naprakész, részletes információkkal várjuk Önöket. Sikeres tankönyvválasztást és jó tanítást kívánunk! Orgován Katalin ügyvezetõ igazgató Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

1


Rendelési információk Ingyenes interaktív e-tananyag, tanári és tanulói példányok igénylése Ingyenes interaktív e-tananyagok Kedves Pedagógus! Az osztálynyi mennyiségben rendelt tankönyveinkhez ingyenes interaktív e-tananyagokat biztosítunk. (Az igényelhetõ interaktív e-tananyagokat a tankönyvek mellett katalógusunkban feltüntettük.) A pedagógusok az ingyenes példányokat a Kiadó honlapján igényelhetik. A CD-ket postai úton vagy szakreferenseinken keresztül juttatjuk el Önökhöz. Interaktív e-tananyagaink sokkal többet nyújtanak az egyszerû lapozható digitális tankönyveknél! Az interaktív e-tananyagaink az alábbi elemekbõl tevõdnek össze: • A tananyag elsajátítását segítõ játékos, motiváló animáció gyûjtemény (legalább 15-20 db animációval). • Személyre szabható tesztprogram, amely alkalmas felmérésre, csapatmunkára, versenyzésre. • Részletes ismertetõ az interaktív tábla napi gyakorlati használatához. • A táblaszoftverek hiányosságát pótló ceruzaeszköz, amely segítségével az animációkra lehet írni, rajzolni. • Valamint a könyveinkbõl tanító pedagógusok megkapják a könyvek interaktív táblához készített digitális változatát is, amellyel tankönyvek átszerkeszthetõek, átdolgozhatóak igény szerint.

Ingyenes tanári példányok Kedves Pedagógus! A napi munkájukhoz kívánunk további segítséget nyújtani azzal, hogy a tankönyvek tanári példányait ingyenesen biztosítjuk az Önök számára (tankönyv alatt nem értendõek a segédkönyvek: gyakorlók, munkafüzetek, feladatgyûjtemények, felmérõ feladatsorok, témazáró felmérõ feladatsorok, tankönyv feladatainak megoldásai, CD, DVD stb.). Milyen feltételei vannak az igénylésnek? • Most rendeli elõször ezt a tankönyvet; vagy • Három évnél régebbi a tanári példánya; és • Az egész osztálynak rendelt a tankönyvbõl (min. 20 db). Az iskola az ingyenes tanári példányra vonatkozó igényét, a TVOT által kiadott papír alapú Rendelési lista külön oszlopában megjelölve jelezheti. A megrendelõ ív másolható, illetve letölthetõ a www.muszakikiado.hu weboldalról is. Az ingyenes tanári példányokat a terjesztõkön keresztül juttatjuk el Önökhöz, a megrendelt tankönyvekkel együtt.

2

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Tartalom

Matematika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Magyar nyelv és irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Történelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Fizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Kémia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Biológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Biológia és kémia segédkönyvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Földrajz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Informatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Sajátos nevelési igényû tanulóknak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Készüljünk a kétszintû érettségire! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Pedagógusoknak ajánljuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Tankönyvjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

 Azonosító

szám: REK–53 Kiadja a Mûszaki Könyvkiadó Kft., 2008 Felelõs kiadó: Orgován Katalin ügyvezetõ igazgató Hedvig Olga Szerkesztõ: Szanda Judit Mûszaki szerkesztõ: Raja Gabriella Tördelés: B–TEX 2000 Bt.  Borító- és kiadványterv: Molnár Eszter Nyomta és kötötte: Pátria Nyomda Zrt. Felelõs vezetõ: Fodor István vezérigazgató  Szerkesztõségvezetõ:

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

3


Matematika Vancsó-tankönyvcsalád

Dr. Vancsó Ödön, a tankönyvcsalád sorozatszerkesztõje a kétszintû matematika érettségi egyik kidolgozója, így a tankönyvcsalád könyvei és feladatgyûjteményei a középszintû érettségi követelményszintjét és alkalmazásközpontú szellemiségét követik. A szerzõk a hagyományostól eltérõ matematikatanítási koncepciójukkal szeretnék megmutatni, hogy a matematika az emberi szellem lenyûgözõ, folyamatosan fejlõdõ alkotása, amely mindenki számára elérhetõ, és amelynek használata számtalanszor elkerülhetetlen, nem csupán más tudományágakban, de a mûvészetekben és a hétközSzerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 9. MK–0901107 B/5; 324 oldal Átdolgozás alatt áll, akik legalább egy másik évfolyamból osztálynyi mennyiségben rendelnek, ezt az évfolyamot y ingyen kapják meg.

„A matematika az utcán hever, csak észre kell venni!” Vancsó Ödön sorozatszerkesztõ

napokban is. Ennek megfelelõen a témaköröket gyakorlati szempontból közelítik meg, a valós életben is mindennap használt adatokat (híreket, információkat, statisztikákat, grafikonokat) felhasználó tanítást segítve. A tankönyvcsalád hamarosan frissített tartalommal és megújult színes belsõvel kerül forgalomba. A tankönyvvé nyilvánítási folyamat idõigénye miatt a sorozat elsõ kötete idén nem került a tankönyvlistára, ezért akik legalább egy másik évfolyamból osztálynyi mennyiséget rendelnek, az elsõ kötetbõl rendelt példányokat ingyen kapják. Szerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 10. MK–0901108 B/5; 224 oldal Rendelési ár: 1292 Ft Bolti ár: 1775 Ft

Interaktív e-tananyag MK–6111-3 Bolti ár: 14 500 Ft

Szerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 11. MK–1101108 B/5; 268 oldal Rendelési ár: 1292 Ft Bolti ár: 1775 Ft

4

Szerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 12. MK–1101109 B/5; 320 oldal Rendelési ár: 1292 Ft Bolti ár: 1775 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Matematika Vancsó-tankönyvcsalád

A Matematika 9–12. feladatgyûjtemények minden témakörben bõséges feladatanyagot kínálnak – megoldással együtt – a középszintû érettségire készülõknek. A feladatgyûjtemények a Matematika 9–12. tankönyvekhez kapcsolódnak, az azokban javasolt gyakorlófeladatokat tartalmazzák. A szerzõk a megoldások közlésével segítséget kívánnak nyújtani mindazoknak, akik matematikadolgozatra

vagy a középszintû érettségire a matematikaórán túl, önállóan is szeretnének készülni. A feladatgyûjteményeket – a tankönyvektõl függetlenül is – haszonnal forgathatja minden középiskolás diák, ugyanis a többségében szöveges példák gyakorlásán keresztül biztos rutin szerezhetõ a középszintû érettségi követelményrendszerének megfelelõ matematikafeladatok megoldásában.

Szerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 9. Feladatgyûjtemény MK–2913-9 B/5; 304 oldal Rendelési ár: 1850 Ft Bolti ár: 2490 Ft

Szerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 10. Feladatgyûjtemény MK–2982-1 B/5; 196 oldal Rendelési ár: 1650 Ft Bolti ár: 2250 Ft

Szerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 11. Feladatgyûjtemény MK–2984-8 B/5; 296 oldal Rendelési ár: 1850 Ft Bolti ár: 2490 Ft

Szerzõi kollektíva Sorozatszerkesztõ: Dr. Vancsó Ödön MATEMATIKA 12. Feladatgyûjtemény MK–2987-2 B/5; 400 oldal Rendelési ár: 1990 Ft Bolti ár: 2750 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

5


Matematika Hajdu-tankönyvcsalád

A középiskolai sorozat szerves folytatása az általános iskolai, Hajdu Sándor által szerkesztett matematika-tankönyveknek, ezzel kiküszöbölve az általános iskola és a középiskola közötti átmenet problémáit. A tankönyvcsalád legjellemzõbb vonása a tanulhatóság meszszemenõ figyelembevétele, melyet a középiskolás tananyag részletes magyarázata, összefoglalása, rendszerezése, valamint a három szintre besorolt különbözõ nehézségû fokú feladatok biztosítanak. A kerettantervi törekvéseket szem elõtt tartva, a kétszintû érettségi követelményeinek figye-

lembevételével épülnek fel az egyes évfolyamok témakörei. A tananyagfeldolgozás módja egyszerre teszi lehetõvé a középszintû és az emelt szintû érettségire való felkészülést. A könnyebb tájékozódás érdekében az emelt szintre javasolt tananyagot a margón szürke sávval emeltük ki. A tankönyvcsaládhoz a tanárok munkáját segítõ taneszközök tartoznak: a tankönyv feladatainak megoldása, témazáró és diagnosztikus felmérõ feladatsorok A és B változatban közép és emelt szinten, valamint kétféle tanmenetjavaslat, amely a kiadó honlapjáról letölthetõ.

Dr. Czeglédy István Dr. Hajdu Sándor Hajdu Sándor Zoltán Dr. Kovács András Róka Sándor MATEMATIKA 9. Tankönyv MK–4243-8 B/5; 340 oldal Rendelési ár: 1192 Ft Bolti ár: 1640 Ft

IInteraktív nterakt t kt t e-tananyag Matematika 9. MK–6110-5 Bolti ár: 14 500 Ft

6

Dr. Czeglédy István Dr. Hajdu Sándor Hajdu Sándor Zoltán Dr. Kovács András MATEMATIKA 10. Tankönyv MK–2823-X-T B/5; 348 oldal Rendelési ár: 1292 Ft Bolti ár: 1775 Ft Interaktív e-tananyag Matematika 10. MK–6166-8 Bolti ár: 14 500 Ft

Dr. Czeglédy István Dr. Hajdu Sándor Hajdu Sándor Zoltán Dr. Kovács András MATEMATIKA 11. Tankönyv MK–2965-1 B/5; 360 oldal Rendelési ár: 1292 Ft Bolt Bolti ár: 1775 Ft Interaktív e-tananyag Matematika 11. MK–6167-5 Bolti ár: 14 500 Ft

Dr. Czeglédy C István Dr. Hajdu Sándor Hajdu Sándor Zoltán Dr. Kovács András MATEMATIKA 12. Tankönyv MK–4024-8 B/5; 376 oldal Rendelési ár: 1292 Ft Bolt Bolti ár: 1775 Ft Interaktív e-tananyag Matematika 12. MK–6168-2 Bolti ár: 14 500 Ft


Matematika Hajdu-tankönyvcsalád Segédkönyvek MATEMATIKA 9.

MATEMATIKA 11.

feladatainak megoldása MK–2808-6 B/5; 168 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1500 Ft

Feladatainak megoldása MK–2975-9 B/5; 180 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1500 Ft

Dr. Czeglédy István Dr. Kovács András TÉMAZÁRÓ FELMÉRÕ FELADATSOROK 9. OSZTÁLY A, B VÁLTOZAT

Dr. Czeglédy István Dr. Kovács András TÉMAZÁRÓ FELMÉRÕ FELADATSOROK 11. osztály A, B változat

Tanulói példány MK–2809-4 B/5; 48 oldal Rendelési ár: 500 Ft Bolti ár: 700 Ft

Tanulói példány MK–2976-7 B/5; 36 oldal Rendelési ár: 700 Ft Bolti ár: 900 Ft

Tanári példány MK–2898-1 B/5; 44 oldal Rendelési ár: 875 Ft Bolti ár: 1225 Ft

Tanári példány MK–2977-5 B/5; 44 oldal Rendelési ár: 875 Ft Bolti ár: 1225 Ft

MATEMATIKA 10.

MATEMATIKA 12.

feladatainak megoldása MK–2824-8 B/5; 160 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1500 Ft

feladatainak megoldása MK–4025-6 B/5; 168 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1500 Ft

Dr. Czeglédy István Dr. Kovács András TÉMAZÁRÓ FELMÉRÕ FELADATSOROK 10. osztály A, B változat

Dr. Czeglédy István Dr. Kovács András TÉMAZÁRÓ FELMÉRÕ FELADATSOROK 12. osztály A, B változat

Tanulói példány MK–2825-6 B/5; 44 oldal Rendelési ár: 500 Ft Bolti ár: 700 Ft

Tanulói példány MK–4026-4 B/5; 28 oldal Rendelési ár: 700 Ft Bolti ár: 900 Ft

Tanári példány MK–2926-0 B/5; 44 oldal Rendelési ár: 875 Ft Bolti ár: 1225 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Tanári példány MK–4027-2 B/5; 34 oldal Rendelési ár: 875 Ft Bolti ár: 1225 Ft

7


Matematika Hajdu-tankönyvcsalád Nyelvi elõkészítõ tagozat A nyelvi elõkészítõ osztályok számára készült tankönyv szervesen illeszkedik a közoktatást 1. osztálytól 12. osztályig lefedõ Hajdu-féle tankönyvcsaládba. A tankönyv összefoglalja, esetenként magasabb absztrakciós szintre emeli az elõzõ osztályok továbbhaladásához szükséges matematikaanyagát. Ezzel elõkészíti a középiskolai tanulmányokat. Ugyanakkor elsõdleges célja nem a lexikális ismeretek bõvítése, hanem az általános iskolában kialakított figyelemkoncentráló képesség, logikai készségek, szövegértelmezõ képesség, kreativitás továbbfejlesztése. A tankönyvben a megszokottnál nagyobb hangsúlyt kap a halmazelmélet, a logika, a zsebszámológépek alkalmazása,

a szöveges feladatok megoldása, a statisztika, a kombinatorika és a valószínûség. Új módszereket (például számítógép alkalmazását) visz a matematikaoktatásba. A tananyagot (a tartalom, a módszertani megoldások és a nehézségi fok variálásával) sokszínûen lefedõ kidolgozott mintapéldák egy részének önálló feldolgozásával fejleszthetõ az önálló ismeretszerzés képessége. Így a tanulók hatékony tanulási, illetve feladatmegoldási technikákat sajátíthatnak el. Minden alfejezethez három különbözõ nehézségi fokba sorolt bõséges feladatsor tartozik, amely további lehetõségeket ad a differenciálásra, a különbözõ képességfejlesztési feladatok megoldására. Az egyes fejezetek végén (önellenõrzés céljából) ellenõrzõ feladatsorok találhatók.

Hajdu Sándor Dr. Czeglédy István Dr. Czeglédy Istvánné Dr. Kovács András Dr. Kovácsné Petõ Andrea MATEMATIKA nyelvi elõkészítõ tagozat Szerkesztette: Hajdu Sándor MK–4033-7 B/5; 216 oldal Rendelési ár: 1292 Ft Bolti ár: 1775 Ft

8

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Matematika „Készüljünk az érettségire matematikából!” sorozat

Az emelt szintû matematika érettségire felkészítõ sorozat három kötetbõl áll: Feladatgyûjtemény A feladatgyûjtemény az emelt szintû érettségire és a továbbtanulásra felkészítõ feladatokat tartalmaz, témakörök szerint rendezve. Külön fejezet foglalja magába az összetett, kreativitást, modellezést igénylõ feladatokat, az utolsó fejezet pedig az érettségi követelményeken túlmutató példák gyûjteménye. A feladatgyûjteményt tematikus tartalomjegyzékkel egészítettük ki, megkönnyítve ezzel a feladatok kiválasztását. Ez a tartalomjegyzék a kiadó honlapjáról is letölthetõ.

Megoldások Felkészítõ tanárok figyelmébe ajánljuk a feladatgyûjteményhez tartozó megoldáskötetet. A szerzõk a megoldáskötettel segítséget kívánnak nyújtani továbbá mindazoknak a diákoknak, akik matematikadolgozatra vagy az emelt szintû érettségire a matematikaórán túl, önállóan is szeretnének készülni. Szóbeli összefoglaló A könyv az emelt szintû szóbeli érettséginek megfelelõ tagolásban tálalja a definíciókat, tételeket, alkalmazási lehetõségeket. Segítséget nyújt diáknak, tanárnak az emelt szintû érettségi szóbeli részére való felkészülésben.

Bárd Ágnes Frigyesi Miklós Lukács Judit Major Éva Székely Péter Vancsó Ödön KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE MATEMATIKÁBÓL EMELT SZINTEN Feladatgyûjtemény MK–2788-8-T B/5; 204 oldal Rendelési ár: 1050 Ft Bolti ár: 1850 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Bárd Ágnes Frigyesi Miklós Lukács Judit Major Éva Székely Péter Vancsó Ödön KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE MATEMATIKÁBÓL EMELT SZINTEN Megoldások MK–2848-5 B/5; 544 oldal Rendelési ár: 2665 Ft Bolti ár: 2925 Ft

Gábos Adél Halmos Mária KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE MATEMATIKÁBÓL KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTEN Szóbeli összefoglaló MK–2947-3 B/5; 296 oldal Rendelési ár: 1700 Ft Bolti ár: 1850 Ft

9


Matematika Szakiskolák számára

A Mûszaki Kiadó szakiskolás sorozatába illeszkedik ez az új fejlesztésû két kötetes matematika-tankönyvcsalád. A szerzõk, figyelembe véve a szakiskolás tanulók terhelhetõségét és célul kitûzve a készségek és képességek hatékony fejlesztését, nagy hangsúlyt fektettek az ismeretek feladatokon keresztül történõ elmélyítésére, és az általános iskolai hiányok pótlására. A tananyag feldolgozása során mintapél-

dákon keresztül ismertetik az új fogalmakat, összefüggéseket. A kidolgozott mintapéldák igyekeznek az életbõl meríteni megoldandó problémákat, éreztetve a matematika és a valóság kapcsolatát. Az egyes fejezeteket bõséges mennyiségû feladat zárja, lehetõséget biztosítva a gyakorlásra. Több lecke végén ún. jutalomjáték is található, amelyen keresztül játszva alkalmazhatók az újonnan elsajátított ismeretek.

Horváthné Szõke Gyöngyi Sinkó Andrea Molnár József Dr. Koller Lászlóné MATEMATIKA 9. SZAKISKOLÁSOKNAK MK–4163-5 A/4; 136 oldal Rendelési ár: 1200 Ft Bolti ár: 1500 Ft Horváthné Szõke Gyöngyi Sinkó Andrea Molnár József Dr. Koller Lászlóné MATEMATIKA 10. SZAKISKOLÁSOKNAK MK–4164-3 A/4; 116 oldal Rendelési ár: 1200 Ft Bolti ár: 1500 Ft

10

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Matematika Munkatankönyvek szakiskolák számára

A két munkatankönyv a szakiskolák tanulóinak kíván segítséget nyújtani a biztos matematikai alapok megszerzéséhez. A nagyszámú gyakorlófeladat önálló vagy tanórai feldolgozása során a tanórákon hallott tudásanyag rögzül, és kialakul a feladatmegoldás rutinja. E készség nélkülözhetetlen a további elméleti és gyakorlati szakmai tudás elsajátításához. Dr. Koller Lászlóné

MATEMATIKA

MUNKATANKÖNYV Szakiskolák számára I. CA 0909 B/5; 114 oldal Rendelési ár: 841 Ft Bolti ár: 1155 Ft

Mindkét könyv végén összefoglalva megtalálhatók azok a legfontosabb tudnivalók, amelyek feltétlenül szükségesek a feladatok megoldásához. A munkatankönyvek jól használhatók felzárkóztató programként az általános iskolák 8. osztályában, a speciális szakiskolák és a szakmunkásképzõk elsõ osztályában is. Tartalom

Mit is tudunk a halmazokról? I Természetes számok és írásuk Törtek I Negatív számok I Számoljunk! Mérjünk! I Számoljunk törtalakú számokkal I Számoljunk negatív számokkal I Számok normálalakban I Arány, arányosság I Százalékszámítás I Függvények I Geometriai alapfogalmak I Számításos geometriai feladatok I A legfontosabb tudnivalók I I

Dr. Koller Lászlóné

MATEMATIKA

MUNKATANKÖNYV Szakiskolák számára II. CA 1001 B/5; 86 oldal Rendelési ár: 716 Ft Bolti ár: 990 Ft

Tartalom

Függvények I Összehasonlítások, ponthalmazok I Pitagorasz tétele I Legfontosabb tudnivalók I

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

11


Matematika Bolyai-sorozat

A Bolyai-sorozat kötetei már több mint négy évtizede hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatokra, vizsgákra készülõknek. A sorozat köteteinek felépítése egységes: az egyes témakörök rendkívül tömör elméleti áttekintése után kidolgozott példák, majd gyakorlófeladatok következnek, amelyeknek megoldásait is tartalmazzák a kötetek. Az egyszerû, Urbán János

Scharnitzky Viktor

MATEMATIKAI LOGIKA

MÁTRIXSZÁMÍTÁS

MK–10453 Fr/5, 276 oldal Bolti ár: 1590 Ft

10375 Fr/5, 340 oldal Bolti ár: 1590 Ft

Urbán János

12

logikus felépítés lépésrõl lépésre segít az alapok készségszintû elsajátításában. A könyvsorozatot elsõsorban fõiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak ajánljuk, valamint olyan középiskolás diákoknak, akik a reáltudományok területén szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Scharnitzky Viktor

HATÁRÉRTÉK-

DIFFERENCIÁL-

SZÁMÍTÁS 10475 Fr/5, 452 oldal Bolti ár: 1990 Ft

EGYENLETEK 10442 Fr/5, 338 oldal Bolti ár: 1590 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Matematika Bolyai-sorozat Solt György

Lukács Ottó

VALÓSZÍNÛSÉG-

MATEMATIKAI

SZÁMÍTÁS 10316 Fr/5, 266 oldal Bolti ár: 1590 Ft

STATISZTIKA 10276 Fr/5, 572 oldal Bolti ár: 1990 Ft

Bárczy Barnabás

Bárczy Barnabás

DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS

INTEGRÁLSZÁMÍTÁS

10322 Fr/5, 280 oldal Bolti ár: 1590 Ft

10443 Fr/5, 360 oldal Bolti ár: 1590 Ft

Zalay Miklós Fekete Zoltán TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK ANALÍZISE 10476 Fr/5, 360 oldal Bolti ár: 1990 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Zalay Miklós Hanka László KOMPLEX FÜGGVÉNYTAN MK–2816-7 Fr/5, 416 oldal Bolti ár: 1990 Ft

13


Matematika Segédkönyvek, ismeretterjesztõ könyvek Tanároknak, diákoknak – Valóságközeli matematika Ambrus Gabriella

VALÓSÁGKÖZELI MATEMATIKA Munkafüzet MK–4128-7 A/4; 116 oldal Rendelési ár: 1252 Ft Bolti ár: 1640 Ft Ambrus Gabriella

VALÓSÁGKÖZELI M MATEMATIKA t tanári segédkönyv, C CD M MK–4129-5 Á 3190 Ft Ár:

Ez a munkafüzet a matematikaoktatást hivatott színesíteni, támogatni az iskolák 5–12. osztályában. Elsõsorban tanórai használatra készült. Újságcikkeket, reklámokat és más forrásból származó, gyakorlati szituációkat feldolgozó, különbözõ nehézségû feladatlapokat tartalmaz. A gyakorlatorientált feladatok éppen azokat a kompetenciákat erõsítik, amikben a hazai és nemzetközi felmérések lemaradást mutatnak a magyar gyerekek körében: szövegértés, tudás gyakorlati alkalmazása, a mindennapi élet problémáinak lefordítása a matematika nyelvére. Az ilyen készségeket igénylõ feladatok egyre nagyobb százalékban vannak jelen már most is a kétszintû matematika érettségin. A munkafüzethez CD formátumban tanári segédkönyv is készült. A tanári segédkönyv egyrészt a feladatok megoldását, azokhoz kötõdõ módszertani megjegyzéseket tartalmazza, másrészt a mai lehetõségekrõl, irányzatokról, aktualitásokról szól (NAT, nemzetközi felmérések, szövegértés képességének fejlesztése stb.).

A Valóságközeli matematika matem munkafüzet a 2007. évi HunDidac Díjversenyen a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetségének Arany-díját nyerte.

Kovács Ádám Dr. Vámos Attila ARANYHÁROMSZÖG MK–4151-1 Fr/5; 152 oldal Ár: 1980 Ft

14

A cím jelentése kettõs. Egyrészt utal arra, hogyan kapcsolódik össze három egymástól igen távolról induló témakör. Egy esztétikai, egy számelméleti és egy geometriai feladat: az aranymetszés, a Fibonacci-sorozat és a szabályos ötszög számítása. Másik jelentése egy valóságos derékszögû háromszög. Ez a háromszög euklideszi szerkesztéssel létrehozható, és igen szemléletesen tartalmazza a három témakör számításainak alapvetõ állandóit és a közöttük lévõ összefüggéseket.

Varga Tamás

MATEMATIKA – LEXIKON MK–3001803 B/5; 440 oldal Ár: 2500 Ft Varga Tamás életében sajnos már nem jelenhetett meg matematikai kislexikona. Ez a könyv elsõsorban a matematika iránt érdeklõdõ tanulóknak és a velük foglalkozó felnõtteknek, tanítóknak, matematikatanároknak, szülõknek szól. Számos szócikk kitekintést ad a tananyagon túlra is, elsõsorban olyan témákban, amelyek nálunk ugyan nem tartoznak az iskolai anyagba, de sokfelé a világban már a matematikaoktatás szerves részét képezik.

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Magyar nyelv és irodalom A szöveg vonzásában Irodalom-tankönyvcsalád a 7–12. évfolyamok számára A sorozat a kronologikus irodalomtanítás kizárólagosságával szemben kínál alternatívát. Olyan irodalomtanítási programot képvisel, amely nemcsak irodalomtörténeti ismereteket közvetít, hanem a befogadó diák feltételezett szempontjait (pl. életkorra jellemzõ problémák, humoréhség) is figyelembe veszi; nem csupán lezárt mûértelmezések átadására törekszik, hanem az irodalomolvasás, az értelmezés és a kritikus ítéletalkotás képességeinek fejlesztésére is. A képességfejlesztés logikája indokolja a kronologikus felépítéstõl való eltérést, a tananyag más szempontú, problémacentrikus elrendezését, ami azonban nem jelenti sem a „klasszikusok” kimaradását az anyagból, sem a történetiség szempontjának kiküszöbölését. Arató László Pála Károly A SZÖVEG VONZÁSÁBAN I. Bejáratok – Irodalomtankönyv CA 6001 B/5; 198 oldal Rendelési ár: 1022 Ft Bolti ár: 1375 Ft Arató László Pála Károly A SZÖVEG VONZÁSÁBAN I. Szöveggyûjtemény a Bejáratok címû tankönyvhöz CA 6002 B/5; 108 oldal Rendelési ár: 741 Ft Bolti ár: 1155 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Az elsõ kötetet három nagy egység alkotja. A Kisfiúk és nagyfiúk címû fejezet olyan novellákat tartalmaz, amelyek az önmagunkhoz való hûség és a közös normákhoz való alkalmazkodás kérdéseirõl szólnak. Az éves tananyag gerincét a Nevetõ irodalom címû modul adja, mely a komikum forrásait és változatait vizsgálja különbözõ irodalmi mûfajokban. A Petõfi-versek titkai címû rész Petõfi költészetének bemutatása mellett a verselemzés fortélyaival is megismertet. Mit jelentenek a mai ember számára az õsi beavatási szertartások? Mit jelent felnõttnek lenni? Maradhat-e az ember önmaga, miközben szerepeket játszik? Mi a különbség a hétköznapi és a mûvészi kommunikáció között? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések, témák köré épül a sorozat második kötete. Arató László Pála Károly A SZÖVEG VONZÁSÁBAN II. Átjárók – Irodalomtankönyv CA 0044 B/5; 200 oldal Rendelési ár: 1022 Ft Bolti ár: 1375 Ft Arató László Pála Károly A SZÖVEG VONZÁSÁBAN II. Szöveggyûjtemény az Átjárók címû tankönyvhöz CA 0045 B/5; 124 oldal Rendelési ár: 741 Ft Bolti ár: 1155 Ft

15


Magyar nyelv és irodalom Segédkönyvek a kétszintû érettségihez

A Készüljünk az érettségire magyar nyelvbõl címû kötet segítséget nyújt a magyar szakos kollégáknak azzal, hogy az új érettségi tematikájának, követelményeinek megfelelõ 42 tételbõl kiválasztható az a 20-24, amely által az érettségi vizsgán a diákok a magyar nyelvrõl szerzett ismereteikrõl számot adnak. Remek segédanyag az érettségi vizsgára készülõ diákoknak, mert az egyes tételek világosak, átláthatók; alkalmasak tanulásra, ismétlésre, rendszerezésre. Morvay Zsuzsanna új kötete a közkedvelt „narancssárga” könyv párja. A már jól ismert alaposság mellett átláthatóság

és sokszínûség jellemzi a feladatok összeállítását, ezért a kötet kiválóan alkalmas az érettségire való felkészülésre, valamint a tanórai munkára egyaránt. A maturázó diákoknak a könyv hasznos és elengedhetetlen ismereteket, sokszínû gyakorló feladatokat, a feladatok kiinduló szövegei pedig egyfajta nyelvi olvasókönyvet bocsátanak rendelkezésére. Az érdekes és színes gyakorlatok segítik az anyag rögzítését és rendszerezését, valamint fejlesztik a szóbeli szövegalkotás képességét. Elsõsorban a középszintû vizsgára készülõk számára ajánljuk a sikeres felkészüléshez, de haszonnal forgathatják a magyar nyelvbõl emelt szinten vizsgázni szándékozók is.

Morvay Zsuzsanna

KÉSZÜLJÜNK

AZ ÉRETTSÉGIRE MAGYAR NYELVBÕL Középszinten MK–4031-0 B/5; 152 oldal Ár: 1850 Ft

dr. Simon Györgyi Zala Mária MAGYAR NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS Tankönyv MK–6613101 B/5; 144 oldal Rendelési ár: 1002 Ft Bolti ár: 1230 Ft

Morvay Zsuzsanna

FELADATOK

A SZÓBELI ÉRETTSÉGIRE MAGYAR NYELVBÕL Középszint MK–4225-9 B/5; 208 oldal Ár: 1550 Ft

16

dr. Simon Györgyi Zala Mária MAGYAR NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS Feladatgyûjtemény MK–6613201 B/5; 104 oldal Rendelési ár: 821 Ft Bolti ár: 1050 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Magyar nyelv és irodalom

A hangoskönyv világszerte népszerû mûfaj. Nem véletlenül, hiszen ki-ki tetszése szerint választhat, hogy otthon karosszékben ülve, magányosan vagy családi körben, utazás, várakozás közben hallgatja-e meg az irodalmi alkotásokat. Sorozatunk kötetei segítségével a magyar- és világirodalom klasszikusai könnyen befogadható formában válnak elérhetõvé a nagyközönség számára. A kiadványokat haszonnal forgathatják az irodalomórák színesebbé, élményszerûbbé

alakításán fáradozó tanárok, a folyamatosan idõhiányban szenvedõ, olvasni nem éppen szeretõ diákok. Az egyes kötetek – a hanganyag mellett – a szövegek feldolgozását segítõ feladatokat, rövid elemzéseket, illetve kiegészítõ információkat is tartalmaznak, amelyek segítik és egyben változatosabbá teszik az olvasmányokkal való foglalkozást, az érettségire vagy a tanórákra való felkészülést.

Arany János:

BIBLIA

A szöveganyagot Turcsányi Márta készítette MK–4096-5 2 db audio CD Játékidõ: 90 perc Ár: 2950 Ft

Ószövetség A szöveganyagot Molnár Krisztina Rita készítette MK–4159-7 1 db audio CD Ár: 2950 Ft

Petõfi Sándor:

BIBLIA

A szöveganyagot Turcsányi Márta készítette MK–4097-3 1 db audio CD Játékidõ: 38 perc Ár: 2950 Ft

Újszövetség A szöveganyagot Molnár Krisztina Rita készítette MK–4160-0 1 db audio CD Ár: 2950 Ft

TOLDI

A HELYSÉG KALAPÁCSA

Jókai Mór:

Petõfi Sándor:

A KÕSZÍVÛ EMBER FIAI

JÁNOS VITÉZ

A szöveganyagot Turcsányi Márta készítette MK–4095-7 2 db audio CD Játékidõ: 96 perc Ár: 2950 Ft

A szöveganyagot Turcsányi Márta készítette MK–4222-4 2 db audio CD Ár: 2950 Ft

Interaktív táblához hanganyagként is jól alkalmazható! Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Ez a hangoskönyv a 2007. évi HunDidac Díjversenyen a Magyar Taneszközgyár tók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetségének Arany-díját nyerte.

17


Történelem Tankönyvcsalád a kétszintû érettségi középszintjére 9–10. évfolyam A történelem kötelezõ vizsgatantárgy, így minden diák kénytelen a múlt eseményeit tanulmányozni. Azonban a tizenévesek lelkesedése hamar elmúlik, ha az emberiség történetének megismerése számukra csak egyetlen lehetséges úton valósulhat meg: évszám- és adatdzsungelbõl való keresgélés révén. Éppen ezért tankönyveink segítségével élménnyé szeretnénk tenni a régi korokkal való foglalkozást. A sorozat elsõsorban azon diákok számára íródott, akik nem történelembõl szeretnének továbbtanulni, viszont tanulmányaikat sikeres érettségi vizsgával kívánják lezárni. Horváth Terézia Kosaras Béla Németh Gábor Ujvári Pál TÖRTÉNELEM A 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA MK–2843-4 A/4; 256 oldal Rendelési ár: 1372 Ft Bolti ár: 1790 Ft

A könyveket középiskolában tanító, tankönyvírói tapasztalattal rendelkezõ szerzõk írták, szem elõtt tartva a következõ szempontokat: a tanulók életkori sajátosságait; a középiskolai tanulók szövegértési problémáit; az új érettségi vizsga követelményrendszerét. A kötetek alkotói az ismeretek átadását világos, egyértelmû, könnyen érthetõ szerzõi szövegek, adott esemény megértéséhez, feldolgozásához elengedhetetlen forrásszemelvények, színes képek, kifejezõ ábrák, átlátható térképek segítségével valósították meg. Ujvári Pál

TÖRTÉNELEM A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA MK–2844-2 A/4; 200 oldal Rendelési ár: 1372 Ftt Bolti ár: 1790 Ft Interaktív e-tananyag g Történelem 10. MK– 6101-6 Ár: 27 500 Ft

Interaktív e-tananyag Történelem 9.. MK– 6100-8 Ár: 27 500 Ft

18

Mûszaki Mû ûszzaki Kiadó Katalógus 2009


Történelem Tankönyvcsalád a kétszintû érettségi középszintjére 11–12. évfolyam Ujvári Pál

TÖRTÉNELEM A 11. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA MK–2915-5 A/4; 200 oldal Rendelési ár: 1372 Ft Bolti ár: 1790 Ft Interaktív e-tananyag Történelem 11. MK–6102-4 Ár: 27 500 Ft

Bihari Péter Doba Dóra TÖRTÉNELEM A 12. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA MK–2914-7 A/4; 256 oldal Rendelési ár: 1372 Ft Bolti ár: 1790 Ft Interaktív e-tananyag Történelem 12. MK–6103-2 Ár: 27 500 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

A történelem tankönyvcsalád a 2007. évi HunDidac Díjversenyen a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetségének Arany-díját nyerte.

19


Történelem Feladatsorok az írásbeli érettségire

A feladatgyûjtemény-sorozat célja az írásbeli érettségire való felkészítés – elsõsorban a középszintre, de a továbbhaladási feltételeket is feldolgozva biztos alapokat nyújthat az emelt szintû vizsgához is. A feladatsorok összeállításánál a szerzõk alapvetõen a következõ szempontokat tartották szem elõtt: az érettségi témakörök feldolgozása (az alapvetõ kompetenciák gyakoroltatásával), folyamatos órai használhatóság (az egyes kötetek tartalmaznak ismétlõ és összefoglaló részeket is), más tantárgyakban tanult ismeretek beillesztése a történelem keretei közé. Bérczes Mihály Láng Erzsébet TÖRTÉNELEM Feladatsorok az írásbeli érettségire I. MK–4246-9 A/4; 132 oldal Rendelési ár: 1202 Ft Bolti ár: 1590 Ft

Bérczes Mihály Láng Erzsébet TÖRTÉNELEM Feladatsorok az írásbeli érettségire III. MK–4248-3 A/4; 192 oldal Rendelési ár: 1205 Ft Bolti ár: 1590 Ft

20

Lehetõség szerint egy-egy feladatsor minden esetben épít az alapvetõ kompetenciák mindegyikére: tájékozódás térben és idõben, forráshasználat, szaknyelv, eseményeket alakító tényezõk feltárása. A feladatgyûjtemények feldolgozzák a teljes középiskolai ismeretanyagot; az egyes kötetek során pedig az egyre komplexebbé váló kérdések biztos ismeretekkel és jártasságokkal látják el a sikeres érettségire vágyó diákokat. A feladatsorok illeszkednek a Mûszaki Kiadó új tankönyveihez, de kiválóan alkalmazhatóak más történelemkönyvek mellett is. Bérczes Mihály Láng Erzsébet TÖRTÉNELEM Feladatsorok az írásbeli érettségire II. MK–4247-6 A/4; 176 oldal Rendelési ár: 1205 Ft Bolti ár: 1590 Ft Bérczes Mihály Láng Erzsébet TÖRTÉNELEM Feladatsorok az írásbeli érettségire IV. MK–4249-0 A/4; kb. 180 oldal Rendelési ár: 1205 Ft Bolti ár: 1690 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Történelem Történelem-tankönyvcsalád a négyosztályos középiskolák számára A tankönyvcsalád szerzõi kiemelt jelentõséget tulajdonítanak az önálló, kritikai gondolkodás kialakításának és fejlesztésének. E cél elérése érdekében fontosnak tartották, hogy elegendõ információhoz juttassák a diákokat. Céljuk, hogy azok a diákok, akik ezekbõl a tankönyvekbõl tanulnak, ne csak leegyszerûsített tudást kapjanak, hanem jól tájékozódjanak térben és idõben, és képesek legyenek önálló véleményt alkotni eseményekrõl, személyekrõl, történelmi korszakokról. A tankönyv szövege három jól elkülöníthetõ egységbõl épül fel. A kiemelt, vastagon szedett részek a feltétlenül megtanulandó, lényeges tudnivalókat tartalmazzák. A normál

szedésû szövegek a folyamatok megértését segítik, míg az apró betûvel szedett anyagban nagyon sok információ, háttéranyag található, amely érdekessé és könnyen érthetõvé teszi az adott anyagrészt. A kötet nagyszámú forrást közöl, így gyakorlatilag forrásgyûjteményként is használható. A topográfiai ismeretek elsajátítását közel 120 térkép segíti. A képek, ábrák, táblázatok nemcsak illusztrálnak, hanem további elemzések forrásául is szolgálnak. A könyvekhez tartozó Fogalomtárban pedig a történelmi fogalmak és nevek magyarázatai találhatók.

Száray Miklós Szász Erzsébet TÖRTÉNELEM II. a 10. évfolyam számára MK–1015102-T A/4; 244 oldal Rendelési ár: 1352 Ft Bolti ár: 1750 Ft Száray Miklós

TÖRTÉNELEM III. a 11. évfolyam számára MK–1115102 A/4; 303 oldal Rendelési ár: 1352 Ft Bolti ár: 1750 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Dupcsik Csaba Repárszky Ildikó TÖRTÉNELEM IV. a 12. évfolyam számára MK–1215102-T A/4; 312 oldal Rendelési ár: 1352 Ft Bolti ár: 1750 Ft

21


Történelem A befejezetlen múlt – történelem-tankönyvcsalád a hat- és nyolcosztályos középiskolák számára Mint ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzõi arra törekedtek, hogy olyan szellemû tankönyveket írjanak, amelyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk elõtörténeteként láttatják a múltat. Átfogó képet adnak a civilizációk születésérõl, elterjedésérõl, pusztulásáról; politikai, társadalmi, gazdasági folyamatokról; válságokról és újjászületésekrõl. De céljuk az is, hogy elgondolkodtassanak arról, honnan tudjuk, amit tudunk, és mi az, amit Gönczöl Enikõ

Bihari Péter

A BEFEJEZETLEN MÚLT 1.

A BEFEJEZETLEN MÚLT 4.

Õskor, ókori civilizációk MK–6615001 A/4; 264 oldal Rendelési ár: 1152 Ft Bolti ár: 1560 Ft

Polgári társadalmak és nemzetállamok MK–6615003 A/4; 294 oldal Rendelési ár: 1250 Ft Bolti ár: 1560 Ft

Ujvári Pál

Bihari Péter – Dupcsik Csaba – Repárszky Ildikó A BEFEJEZETLEN MÚLT 5. Európa fölénye és katasztrófája MK–6615102 A/4; 318 oldal Rendelési ár: 1152 Ft Bolti ár: 1560 Ft

A BEFEJEZETLEN MÚLT 2. A középkor története MK–6615002 A/4; 196 oldal Rendelési ár: 1250 Ft Bolti ár: 1560 Ft

Bihari Péter A BEFEJEZETLEN MÚLT 3. A Nyugat felemelkedése MK–6615101 A/4; 286 oldal Rendelési ár: 1152 Ft Bolti ár: 1560 Ft

22

nem tudunk. A történelmi emlékek, források értékelését, magyarázatát, értelmezését tudományos viták is kísérik: a múlt azért is befejezetlen, mert megértése sem lezárható folyamat. A kötetek elsõsorban azoknak szólnak tehát, akik a történelem tanulását nem pusztán kötelezõ feladatnak, bebiflázni és lefelelni való tananyagnak, hanem felfedezésnek, szellemi kihívásnak tekintik.

Ujvári Pál – Dupcsik Csaba – Repárszky Ildikó A BEFEJEZETLEN MÚLT 6. A globális világ felé MK–6615103 A/4; 306 oldal Rendelési ár: 1152 Ft Bolti ár: 1560 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Történelem Élõ történelem sorozat

A mai történelemtanítás célja, hogy a tanulónak legyen elképzelése – méghozzá értelmes elképzelése – arról, mi jellemez egy-egy történelmi korszakot vagy folyamatot, hogy képes legyen történelmi forrásokat olvasni és értelmezni. Az igazi kihívást az elvek átváltása jelenti a mindennapi tanítási gyakorlatra. A Mûszaki Kiadó új középiskoláknak szánt tankönyvsorozatában a szerzõk – Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó – némileg újszerû metodológiával kétféle logika felõl közelítve próbálják megvalósítani a fenti célt. Kronologikus (pl. Róma felemelkedése) és tematikus (pl. Az antikvitás vallásai) leckék váltakoznak a könyvben, megtartva ezzel a történelmi korok linearitását, és egyben hangsúlyt helyezve a népek, kultúrák és birodalmak kölcsönhatásaira. E két szemlélet együttes alkalmazása és gondosan megtervezett egyensúlya által áll össze az ókori kelet, az antikvitás, a kora középkor, illetve hazánk korai történelme kerek egésszé.

DUPCSIK CSABA REPÁRSZKY ILDIKÓ

A kötet felépítése megfelel a kerettantervnek, és tartalmilag és metodológiailag teljes mértékben alkalmazkodik mind a közép-, mind pedig az emelt szintû érettségi rendszer követelményeihez: a rövid fõszöveg mellett rengeteg forrás, kiegészítõ információ, kép, térkép, ábra kapott helyet a könyvben. A szerzõk nem titkolt szándéka szerint a források bõsége amellett, hogy a pedagógusnak szelektálásra és differenciálásra ad alkalmat, lehetõséget teremt arra, hogy az alapvetõ kompetenciákat fejlesztve a diákokat motiválja és érdeklõdésüket felkeltse a régi korok iránt. A mindvégig magas szakmai színvonalon megírt tankönyv segítségével valóban élményszerû és érdekes elfoglaltság lehet a történelemmel való foglalkozás, hiszen többek között a kötetben olvashatunk arról is, „hogy hogyan jutunk el az evolúciótól a Csillagok háborúja kocsmajelenetéig, hogyan ismerte meg a késõbbi feleségét Sulla római diktátor, milyen bilit használtak az ókori görögök, milyen volt az elsõ lõfegyver és a korai labdarúgás, milyen »fejlett« környezetszennyezõ technikákat ismertek már jóval az ipari korszak elõtt, mekkora volt a honfoglaló magyar íjak lõtávolsága…”

Dupcsik Csaba Repárszky Ildikó ÉLÕ TÖRTÉNELEM I. A középiskolák 9. osztálya számára MK–4341-1 A/4; kb. 288 oldal Rendelési ár: 1590 Ft Bolti ár: 1750 Ft

TÖRTÉNELEM

A 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

Elõkészületben: ÉLÕ TÖRTÉNELEM II.

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

23


Történelem Készüljünk együtt az érettségire történelembõl! Szerzõi kollektíva

KIDOLGOZOTT ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEMBÕL MK–4092-2 B/5; 192 oldal Ár: 1970 Ft

Forrásgyûjtemények a kétszintû érettségihez A forrásgyûjtemények teljes mértékben lefedik az új érettségiben szereplõ tematikát, többféle aspektusból közelítve, többféle forrásfajtát felhasználva, kérdések, feladatok segítségével. Az érettségire való felkészítést, felkészülést segíti a gyûjtemények módszertani segédanyaga is. Az eddigi érettDoba Dóra Eszterág Ildikó Kojanitz László TÖRTÉNELEM I. Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez MK–4046-9 A/4; 228 oldal Ár: 1690 Ft

24

Eszterág Ildikó Kojanitz László TÖRTÉNELEM II. Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez hez MK–4047-7 A/4; 256 oldal Ár: 1690 Ft

Kiadványunk a középszintû érettségi vizsgára készülõ diákoknak készült. A vizsgára való készülés során nemcsak a megfelelõ tudásanyag elsajátítása okozhat nehézséget, hanem ennek a tudásnak a szelektálása és formába öntése, azaz a tételek kidolgozása is. Ehhez ad ötleteket, mintákat ez a tételtár, amely a középszintû érettségi követelményrendszer témaköreit dolgozza fel. Minden egyes, igencsak tág témakört egy összefogott, de alapos, logikusan felépített tételbe sûrít, melyek az adott korszakot, problémát több oldalról is megvilágítják és nemcsak a politikai, hanem a kulturális, társadalmi, mentalitástörténeti vonatkozásokra is kitekintést nyújtanak. A tételekhez kidolgozott évszám-, fogalom- és névtár kapcsolódik.

ségiken szerzett tapasztalatok beépítésével konkrét instrukciók, javaslatok találhatók az egyes témákhoz kapcsolódó források feldolgoztatásához, megmutatva azt, hogy adott forrás elolvastatása segítségével milyen ismeretek szerezhetõk be, a kapcsolódó feladatanyag milyen kompetencia fejlesztésére, kialakítására alkalmas. Doba Dóra Eszterág Ildikó Kojanitz László TÖRTÉNELEM III. Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez Dupcsik Csaba MK–4048-5 Repárszky Ildikó A/4; 300 oldal TÖRTÉNELEM IV. Ár: 1690 Ft Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez MK–4049-3 A/4; 284 oldal Ár: 1690 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


cím Fizika 1 Új középiskolai tankönyvcsalád cím 2 cím 3 A szerzõk a korábbi háromkötetes sorozatukat szeretnék leváltani ezzel az új tankönyvcsaláddal, amely mind szakmai, mind módszertani téren a legmodernebb szemlélet alapján készült. A könyvek a kerettantervek által elõírt ismereteket tartalmazzák, minden iskolatípusban a nem fakultációs fizikatanítást segítik. A tárgyalás szakmailag korszerû, de az elméleti levezetések helyett a gyakorlati, „életszerû” tudásra helyezõdik a hangsúly. Az ismeretek mellett a „mindennapok fizikáját” bemutató sok érdekesség, olvasmány, kiegészítés található. A szöveges megfogalmazás az érthetõségre, a tömörségre törekszik, alcímekkel erõsen tagolt. A tanulást megkönnyítik a kiemelések, az egyes leckék végén található rövidebb összeg-

zések, illetve a témakörök végén található egy-két oldalas összefoglalások. A könyvek önálló feldolgozását segítik, hogy a leckéket követõ kérdésekre és feladatokra a könyv végén megtalálhatóak a válaszok. Az egyes témakörök végén pedig további feladatokra van hivatkozás az „Ötösöm lesz fizikából” példatárból. A tankönyvcsalád külsõségekben is újszerû. A sok színes kép az érdeklõdés felkeltése mellett kísérleteket, természetbõl vett példákat és gyakorlati alkalmazásokat mutat be. A sorozat elsõ kötetéhez már interaktív tananyag is készült, amely tartalmazza a könyvet digitális formában, az ábrákhoz kapcsolódó animációkkal és rövidfilmekkel, valamint a témaköröket lezáró tesztfeladatokkal.

Gulyás János Honyek Gyula Markovits Tibor Szalóki Dezsõ Tomcsányi Péter Varga Antal FIZIKA I. középiskoláknak MK–4166-X B/5; 128 oldal Rendelési ár: 1102 Ft Bolti ár: 1515 Ft Interaktív e-tananyag Fizika I. MK–6115-6 Bolti ár: 27 500 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

25


cím 1 Fizika Új középiskolai cím 2 tankönyvcsalád cím 3 Gulyás János Honyek Gyula Markovits Tibor Szalóki Dezsõ Tomcsányi Péter Varga Antal FIZIKA II. középiskoláknak MK–4169-4 B/5; 148 oldal Rendelési ár: 1372 Ft Bolti ár: 1880 Ft

Gulyás János Honyek Gyula Markovits Tibor Szalóki Dezsõ Tomcsányi Péter Varga Antal FIZIKA III. középiskoláknak MK–4223-2 B/5; 204 oldal Rendelési ár: 1372 Ft Bolti ár: 1880 Ft

26

Mûszaki Kia Kiadó Katalógus 2009


cím Fizika 1 Tankönyvcsaládok gimnáziumok számára cím 2 cím 3 Gulyás János • Honyek Gyula • Markovits Tibor • Szalóki Dezsõ • Tomcsányi Péter • Varga Antal

FIZIKA 9.

FIZIKA 11.

MK–2759-4 B/5; 176 oldal Rendelési ár: 1102 Ft Bolti ár: 1515 Ft

MK–2761-6 B/5; 212 oldal Rendelési ár: 1102 Ft Bolti ár: 1515 Ft

FIZIKA 10. MK–2760-8 B/5; 236 oldal Rendelési ár: 1102 Ft Bolti ár: 1515 Ft

Gulyás János • Honyek Gyula • Markovits Tibor Szalóki Dezsõ • Tomcsányi Péter • Varga Antal

FIZIKA

FIZIKA

Mechanika CA 0034 B/5; 296 oldal Rendelési ár: 1100 Ft Bolti ár: 1500 Ft

Optika, hõtan CA 0035 B/5; 208 oldal Rendelési ár: 1100 Ft Bolti ár: 1500 Ft

Középiskolai skolai és felsõoktatási tankönyvek tanköny

FIZIKA

FIZIKA

Elektromosság, mágnesség CA 0046 B/5; 204 oldal Rendelési ár: 1100 Ft Bolti ár: 1500 Ft

Modern fizika CA 0048 B/5; 240 oldal Rendelési ár: 1100 Ft Bolti ár: 1500 Ft

27


cím 1 Fizika Tankönyvcsalád cím 2 szakközépiskolák számára cím 3 A szakközépiskolákban a fizikatanítás célja az általános mûveltség részét képezõ alapvetõ fizikai ismeretek kialakítása, a tanulók érdeklõdésének felkeltése a természeti jelenségek iránt, valamint az önálló ismeretszerzési képességének kialakítása. A tankönyvek minden témánál a természeti jelenségek megfigyelésébõl, a kísérleti tapasztalatokból kiindulva ismertetik meg a tanulókkal a jelenségek lényegi összefüggéseit, ok-okozati viszonyait. A törvények megfogalmazása után minden esetben kitérnek annak gyakorlati alkalmazására, ezzel erõsítve azt a felismerést, hogy a fizika eredményei alapozzák meg a mûszaki tudományokat, és teszik lehetõvé

a gyors technikai fejlõdést. A feladatok egyszerûek, és eredményük gyakran érdekes információt nyújt a tanulóknak. A törzsanyag mellett kiegészítõ anyagok és olvasmányok szerepelnek, lehetõséget adva a differenciálásra. A tankönyvekhez munkafüzetek kapcsolódnak. Mindkét munkafüzet három részre tagolódik: az elsõ rész tematikusan követi a tankönyv fejezeteit, ezen belül a számítási feladatok nehézségi fokuk alapján követik egymást. A második részben önállóan is elvégezhetõ egyszerû kísérletjavaslatok találhatók, míg a harmadik rész a mérési jegyzõkönyvek készítését könnyíti meg a tanulóknak.

Balogh Lászlóné dr.

Balogh Lászlóné dr. Horányi Gábor FIZIKA II. Tankönyv MK–2765-9 B/5; 164 oldal Rendelési ár: 1192 Ft Bolti ár: 1640 Ft

FIZIKA I.

Tankönyv MK–2764-0 B/5; 176 oldal Rendelési ár: 1192 Ft Bolti ár: 1640 Ft Interaktív e-tananyag Fizika I. MK–6169-9 Bolti ár: 27 500 Ft

Balogh Lászlóné dr. FIZIKA I. Munkafüzet MK–2948-1 B/5; 64 oldal Rendelési ár: 626 Ft Bolti ár: 860 Ft

28

Interaktív e-tananyag Fizika II. MK–6170-5 Bolti ár: 27 500 Ft

Balogh Lászlóné dr. Horányi Gábor FIZIKA II. Munkafüzet MK–2949-X B/5; 88 oldal Rendelési ár: 626 Ft Bolti ár: 860 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


cím Fizika 1 Érettségire felkészítõ segédkönyvek cím 2 cím 3 és feladatgyûjtemények Gulyás János Honyek Gyula Markovits Tibor Szalóki Dezsõ Tomcsányi Péter Varga Antal ÖTÖSÖM LESZ FIZIKÁBÓL Feladatok és megoldások MK–2869-8 B/5; 568 oldal Ár: 2900 Ft

A feladatgyûjtemény felöleli a teljes középiskolai fizikatananyagot. Nemcsak feladatokat közöl, hanem minden fejezet bevezetõ részében összefoglalja a tananyagot és tanácsokat is ad a feladatok megoldásához. Figyelembe veszi a tananyag egymásra épülését, és tekintettel van a diákok életkori sajátosságaira is. Alkalmas iskolai és otthoni munkára egyaránt. Tanítja a feladatmegoldás lépéseit, adatok kigyûjtését, mértékegységek vizsgálatát, egyeztetését, a folyamatok és jelenségek lényegének megértését, a megfelelõ összefüggések keresését, valamint a problémák matematikai formába öntését. Minden fejezet tartalmaz érettségire, felvételire, versenyre felkészítõ feladatokat is.

Somodi Zoltán

Ez a könyv elsõsorban a fizikából közép- és emelt szintû érettségire készülõ diákoknak íródott, de összefoglaló jellege miatt haszonnal forgathatják mindazok, akik a középiskolában vagy a felsõoktatásban fizikát tanulnak. A könyv tartalma precízen lefedi a kétszintû érettségi követelményrendszerét. A könyv elsõ részében a teljes középiskolai tananyag megtalálható, az emelt szinten szükséges tananyagrészt az oldal szélén függõleges vonallal jelöltük. A második részben a 2005-ben lezajlott (május-júniusi és szeptember-októberi) kétszintû fizika érettségi vizsgák feladatait ismerteti a szerzõ, részletesen kidolgozott megoldással, módszertani kiegészítéssel és praktikus tanácsokkal. A könyv végére egy képletgyûjtemény került, ami a feladatok gyakorlásában és az elméleti anyag elsajátításában nyújthat nagy segítséget az érettségire, fizikadolgozatra vagy vizsgára készülõknek.

KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE FIZIKÁBÓL MK–4059-0 B/5; 240 oldal Rendelési ár: 1840 Ft Bolti ár: 2025 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

29


Kémia Megújult tankönyvcsalád gimnáziumok számára

A két átdolgozott tankönyvet színes fotók és rajzok teszik szemléletesebbé. A két könyv felépítése megegyezõ, jól elkülöníthetõen két részre tagolódik. A normál betûvel szedett részek képezik a törzsanyagot, ami a középszintû érettségihez elegendõ tudásanyagot nyújt. Az apró betûvel szedett kiegészítõ részek az érdeklõdõ, kémiából továbbtanuló vagy emelt szintû érettségire készülõ diákok számára jelentenek többletinformációt.

Villányi Attila

30

A leckék végén található összefoglalások könnyebbé teszik a tananyag elsajátítását. Mindkét könyv utolsó fejezete esettanulmányokat tartalmaz, segítséget nyújt a diákoknak az érettségire való felkészülésben. „Nagyon szimpatikus. Mélyen foglalkozik egy-egy témával. Gondolkodtatásra készteti a tanárt és tanulót.” Részlet Kaszás Dezsõné szaktanácsadó véleményébõl

Villányi Attila

KÉMIA 9.

KÉMIA 10.

Általános kémia MK–4336-7 B/5; 200 oldal Rendelési ár: 1623 Ft Bolti ár: 2110 Ft

Szerves kémia MK–4337-4 B/5; 220 oldal Rendelési ár: 1890 Ft Bolti ár: 2457 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Kémia Új tankönyvek középiskolák számára

Ez a tankönyvcsalád (Kémia 9–10.) kísérletet tesz arra, hogy a kémiát ne az elvont elméleti ismeretek felõl közelítse meg, hanem gyakorlati szempontból fontos oldaláról mutassa be. Legfõbb célja a természettudományos gondolkodásmód és a kémiai szemlélet kialakítása. A tananyag ezer szállal kötõ-

dik a természettudományokhoz, elsõsorban a biológiához és a fizikához, de kitekintést nyújt a társadalomtudományok felé is. Mélységében a középszintû érettségi követelményszintjét célozza meg, de jó alapot jelenthet az emelt szinten vizsgázó diákok számára is.

Neizer Zita Varga Márta KÉMIA 9. középiskolák számára MK–4334-3 B/5; 180 oldal Rendelési ár: 1680 Ft Bolti ár: 2184 Ft

Albert Viktor

KÉMIA 10.

középiskolák számára MK–4335-0 B/5; 180 oldal Rendelési ár: 1780 Ft Bolti ár: 2314 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek kö k

31


Biológia Középiskolák és szakiskolák számára

Ezzel a szakiskolák számára készült sorozattal törekedtünk arra, hogy a tananyag elsajátítását megkönnyítsük. Újszerû módon, „graffitis” stílusban készült a könyv. Az egyes nagy témaköröket, a kérdéseket, feladatokat és az olvasmányokat jellegzetes rajzok szimbolizálják. A sok kép és összefoglaló ábra

segíti a megértést, csakúgy, mint az egyes fejezetek végén lévõ összefoglalások. A könyvben egyedülálló módon a nagy témakörök végén elmetérkép (mind map) segíti a rendszerezést. A szöveg egyszerû, kevés az idegen kifejezés, és a sok gyakorlati példa segíti a mindennapi élethez való kapcsolódást.

Dr. Kikindai Kristóf

BIOLÓGIA 9.

Szakiskolásoknak MK–4123-6 A/4; 124 oldal Rendelési ár: 1202 Ft Bolti ár: 1560 Ft

Dr. Kikindai Kristóf

BIOLÓGIA 10.

Szakiskolásoknak MK–4125-2 A/4; 120 oldal Rendelési ár: 1200 Ft Bolti ár: 1500 Ft

32

Mûszaki Mû k Kiadó Katalógus 2009


Biológia Középiskolák számára

Új tankönyvünk egy kötetben tartalmazza a teljes biológia tananyagot. Sok kép és színes ábra segíti a megértést. Az elmetérkép-technikával készült összefoglalások segítik a tananyag vizuális rögzítését.

Könyvünket ajánljuk azon középiskolások részére, akik középszinten érettségiznek biológiából, illetve esti tagozatú gimnáziumoknak. A könyv lehetõvé tesz önálló tanulást is. A hozzá kapcsolódó óravázlatok és feladatgyûjtemény elõkészületben van!

Szalkay Csilla

BIOLÓGIA

Tankönyv középiskolásoknak egy kötetben MK–4346-6 A/4; 252 oldal Rendelési ár: 2190 Ft Bolti ár: 2850 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek kö k

33


Biológia Gimnáziumok számára

„Igényes felépítésû, logikus szerkezet, követhetõ forma jellemzi a tankönyvet. A vastag és a dõlt szöveg kiemelése segíti, könnyebbé teszi a befogadást. A piros keretbe zárt magyarázatok, érdekességek bõvítik a tartalmat. A színes képek a tanulás motiválását szolgálják. A tankönyv tartalma mellett a gyakorlati feladatok, kísérletek és megfigyelések is a kétszintû érettségi követelményét célozzák meg. Egyaránt segíti a tanár és a diák munkáját a vizsgálatok részletes leírása. Gömöry András Dr. Müllner Erzsébet Dr. Szerényi Gábor BIOLÓGIA I. A gimnáziumok 10. osztálya számára MK–2832-9 B/5; 128 oldal Rendelési ár: 1192 Ft Bolti ár: 1550 Ft

A növényhatározás lépésrõl lépesre vezeti a diákot a keresett növény felismeréséhez. Az elsõ kötet növény- és állatvilágot tárgyaló ismeretei szervesen kapcsolódnak a második kötet biokémiai és embertani tudásanyagához. A grafikonok, mikroszkópos felvételek, a reakciók leírásai könnyebbé teszik a tananyag elsajátítását. Igényesen megszerkesztett tankönyvcsaládot ismerhet meg a tanuló.” Részlet Jaksa Imre szaktanár véleményébõl Gömöry András Dr. Müllner Erzsébet Dr. Szerényi Gábor BIOLÓGIA II. A gimnáziumok 11. osztálya számára MK–2833-7 B/5; 172 oldal Rendelési ár: 1192 Ft Bolti ár: 1550 Ft

Gömöry András Dr. Müllner Erzsébet Dr. Szerényi Gábor BIOLÓGIA III. A gimnáziumok 12. osztálya számára MK–2834-5 B/5; 152 oldal Rendelési ár: 1192 Ft Bolti ár: 1550 Ft

34

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Biológia Emelt szintû érettségire készülõknek

Ez a négykötetes tankönyvcsalád a biológiával komolyabban foglalkozóknak, érettségire, felvételire készülõknek íródott. Bõséges ismeretanyaga és a kapcsolódó feladatgyûjtemény lehetõvé teszi az eredményes felkészülést a tanulmányi versenyekre, érettségire, felvételire. Azokban az iskolákban, ahol

a kerettantervi óraszámoknak megfelelõen csak 3 évig tanulnak biológiát, az elsõ és a második kötet (természetesen megfelelõen szelektált) anyagrészei képezik a 10. évfolyam tananyagát.

Dr. Berend Mihály Dr. Szerényi Gábor BIOLÓGIA I. Növénytan MK–2386-6 A/4; 152 oldal Ár: 1382 Ft

Dr. Berend Mihály Dr. Szerényi Gábor BIOLÓGIA II. Állattan, ökológia MK–2387-4 A/4; 212 oldal Ár: 1382 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Dr. Berend Mihály Gömöry András Dr. Kiss János Dr. Müllner Erzsébet Dr. Tóth Géza BIOLÓGIA III. A sejtbiológia, az állati és emberi szövetek, szaporodás és egyedfejlõdés, öröklõdés és változékonyság MK–2388-2 A/4; 252 oldal Ár: 1382 Ft

Dr. Berend Mihály Gömöry András Dr. Szerényi Gábor BIOLÓGIA IV. Az emberi szervezet, önszabályozás, az állatok viselkedése, populációgenetika és evolúció, biotechnológia MK–2389-0 A/4; 248 oldal Ár: 1382 Ft

35


Biológia és kémia segédkönyvek Segédkönyvek, feladatgyûjtemények Tölgyesné Kovács Katalin

KÉMIA –

AZ ÉRETTSÉGIRE BIOLÓGIÁBÓL KÖZÉPSZINTEN MK–4003-5 B/5; 172 oldal Ár: 1790 Ft

ÖSSZEFOGLALÓ középiskolásoknak CA 0907 A/4; 196 oldal Ár: 1477 Ft

Kropog Erzsébet Mándics Dezsõ Dr. Molnár Katalin 5000 FELADAT BIOLÓGIÁBÓL Középiskolásoknak és felvételizõknek CAE 060 B/5; 344 oldal Ár: 1890 Ft

Borissza Endre Villányi Attila Zentai Gábor ÖTÖSÖM LESZ GENETIKÁBÓL Példatár, tesztgyûjtemény és megoldások MK–2836-1 B/5; 320 oldal Ár: 2200 Ft

36

Villányi Attila

KÉSZÜLJÜNK

Villányi Attila

KÉMIA –

TESZTGYÛJTEMÉNY középiskolásoknak CAE 030 A/4; 240 oldal Ár: 1670 Ft

Villányi Attila

ÖTÖSÖM

LESZ KÉMIÁBÓL Példatár + Megoldások MK–2382-3 B/5; 724 oldal Ár: 2930 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Földrajz Tankönyvcsalád középiskolák számára

„A tankönyv teljes anyagát áttekintve megállapítható: hoszszú idõ után végre az elsõ olyan munka, amely egyszerre tartalmazza a térképészeti és csillagászati földrajzi alapismereteket, ebben a sorrendben. A tartalomjegyzék tagolt és áttekinthetõ, az egyes témakörök részletesek. Esztétikus kiadvány, emeli értékét a sok színes kép és ábra, amelyek sokszor egy adott földrajzi fogalom könnyebb megértését is lehetõvé teszik (pl.: természeti és földrajzi környezet). Ugyan-

Arday István Rózsa Endre Ütõné Visi Judit FÖLDRAJZ I. Középiskoláknak MK–2754-3 B/5; 176 oldal Rendelési ár: 1252 Ft Bolti ár: 1630 Ft

csak pozitívum a számos bekeretezett és a tananyaghoz kapcsolódó „Jó, ha tudod!” kezdetû rész. Alkalmasak a törzsanyag kiegészítésére, a szaktanár beépítheti azokat az órai magyarázatokba. A tanórai leckék végén lévõ ismétlõ kérdések, feladatok is hasznosak amelyekkel a tanuló ellenõrizheti felkészültségét, tudását.” Részlet Muladi Tamás szaktanár véleményébõl

Arday István Rózsa Endre Ütõné Visi Judit FÖLDRAJZ II. Középiskoláknak MK–4019-1 B/5; 192 oldal Rendelési ár: 1242 Ft Bolti ár: 1615 Ft

Interaktív e-tananya e-tananyag Földrajz I. MK–6109-1 Ár: 27 500 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

37


Informatika Új középiskolai tankönyvek

Az informatika és kommunikáció napjainkban az élet minden területén megjelenik. E fogalmak és korszerû tudományágak egyik gyakorlati sûrítménye a számítástechnika, amely eszközeivel az informatikai és kommunikációs igények kielégítésére törekszik. A számítástechnikai ismeretek csaknem minden szakmában és munkahelyen alapkövetelménnyé lettek. Kétkötetes kiadványunk összefoglalja mindazokat az információkat, amire egy középszintû informatika érettségire készülõ diáknak szüksége lehet, de tankönyvként használható azok számára is, akik nem kívánnak informatika érettségit tenni.

Pétery Kristóf

INFORMATIKA I. MK–4299-5 A/4; 204 oldal Rendelési ár: 1975 Ft Bolti ár: 2765 Ft Pétery Kristóf

INFORMATIKA II. MK–4300-8 A/4; 232 oldal Rendelési ár: 1975 Ft Bolti ár: 2765 Ft

38

A téma feldolgozásának menete és mélysége igazodik a középiskolás kerettantervhez, illetve az Oktatási Minisztérium által kiadott közismereti informatika érettségi vizsgakövetelményekhez. A könnyebb elsajátítást, a megismert tudnivalók felidézését segítik a lépten-nyomon feltett ellenõrzõ kérdések. Sok gyakorlati példa és feladat, hasznos és érdekes internetes oldalak bemutatása támogatja az ismeretek könnyebb elsajátítását. Mindkét könyv tartalmaz az új fogalmakat részletesen értelmezõ kislexikont.

Az informatika történeti vonatkozásaitól kiindulva megismerkedhetünk a számítógépek felhasználási területeivel, a hardverek és szoftverek világával, majd a dokumentumkészítés és feldolgozás lehetõségeivel.

A könyv a táblázatkezelés és az adatbáziskezelés lehetõségeit, a számítógépes grafikát és multimédiát, a könyvtárhasználati ismereteket és az alapvetõ algoritmusokat mutatja be. Melléklet: A középfokú közismereti informatika érettségi vizsgakövetelményei.


Informatika ECDL, érettségi, OKJ

Kétkötetes kiadványunkkal az ECDL, a közismereti-, szakmai érettségi, valamint az OKJ-vizsgákra való felkészülésben szeretnénk segíteni. A kötetben szereplõ témákból a gyakorlati és az elméleti vizsgákra is felkészülhetünk. Az elsõ kötetben található modulok: operációs rendszerek, szövegszerkesztés, információ és kommunikáció, információtechnológiai alapismeretek. A második kötetben található modulok: táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentációkészítés. A hét modul bemutatása hasonló felépítésû. Elõször a legfontosabb alapfogalmak és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek

szerepelnek, majd egyszerû példákon keresztül bemutatjuk a modulhoz kapcsolódó alapmûveleteket, technikákat. Ezeket követik az emelt szintû elemek, ugyancsak részletezett példák segítségével bemutatva. Miután az összes fontos technikai elemet végigvettük, kidolgozott vizsgaszintû feladatok következnek a feladattípusok mindegyikébõl. Legvégül minden fejezet zárásaként néhány önállóan megoldandó feladat található. A könyvben olyan kérdések is helyet kaptak, amelyeket az adott problémával kapcsolatban gyakran feltettek nekünk, vagy érdekességként felvetõdtek. Az olvasmányrészek kiegészítõ, hasznos, de a vizsga szempontjából nélkülözhetõ információkat tartalmaznak.

Bozó Mária Gubán Miklós Makó Zsolt KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁRA I. ECDL, érettségi, OKJ MK–2923-6 B/5; 512 oldal Rendelési ár: 2213 Ft Bolti ár: 3190 Ft Gubán Miklós Kinczel Ferenc Szabó Zsolt KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁRA II. ECDL, érettségi, OKJ MK–2924-4 B/5; 472 oldal Rendelési ár: 3091 Ft Bolti ár: 4455 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

39


Informatika Szakkönyvek, felsõoktatási tankönyvek

Sorozatunk célja, hogy az alapoktól kezdve, lépésrõl-lépésre vezesse be az informatika iránt érdeklõdõ olvasót a számítógép mûködésébe, a hardverek és szoftverek világába. Ismeretanyagot tartalmaz a számítástechnika történetérõl, a számítógépek felépítésérõl, az operációs rendszerekrõl, valaPétery Kristóf

ALAPFOKÚ

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK MK–00213 B/5; 280 oldal Ár: 990 Ft

Kiss Csaba Krnács András ALAPFOKÚ SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK MK-00235 B/5; 160 oldal Ár: 990 Ft

40

mint alapvetõ szövegszerkesztési, táblázatkezelési, adatbázis-kezelési ismereteket foglal magába. Az alapozó sorozat folytatása a középszintû képzéshez készült sorozatunk.

Krnács András Kiss Csaba ALAPFOKÚ TÁBLÁZATKEZELÉSI ISMERETEK MK-00246 B/5; 204 oldal Ár: 990 Ft

Ozsváth Miklós Simon András ADATBÁZIS-KEZELÉSI ALAPISMERETEK MK-00271 B/5; 172 oldal Ár: 990 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Informatika Szakkönyvek, felsõoktatási tankönyvek

Az alapozó képzéshez megjelent sorozatunk folytatásaként készült, „B” jellel ellátott, középszintû tudásanyagot tartalmazó könyveinket azok számára ajánljuk, akik az alapokra építve szeretnék informatikai tudásukat kiterjeszteni. Tovább bõvítjük az ismeretek halmazát a számítógépek mûködésével, az operációs rendszerekkel, a felhasználói szoftverekkel

kapcsolatban. Elmélyedve az irodai programcsomag bonyolultabb feladataiban többoldalas összetett dokumentumokat állíthatunk elõ, átfogó áttekintést kaphatunk a táblázatkezelõ szerteágazó lehetõségeirõl, részletes ismereteket szerezhetünk az adatbázis-kezelõvel létrehozható lekérdezésekrõl, ûrlapokról, jelentésekrõl.

Pétery Kristóf

KÖZÉPFOKÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK MK–00214 B/5; 300 oldal Ár: 990 Ft

Gubán Miklós

SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK „B” MK–00233 B/5; 224 oldal Ár: 990 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

dr. Álló Géza Mohos Pál TÁBLÁZATKEZELÉSI ISMERETEK „B” MK–00243 B/5; 298 oldal Ár: 1100 Ft

Váradi Zsolt

ADATBÁZIS-KEZELÉSI ISMERETEK „B” MK–00272 B/5; 264 oldal Ár: 990 Ft

41


Informatika Szakkönyvek, felsõoktatási tankönyvek

Azok számára, akik felsõfokon szeretnék elsajátítani az informatikai ismereteket, ajánljuk a középszintû képzés folytatásaként megjelent felsõfokú, zöld színû borítós köteteket. Ezeket elsõsorban a felsõfokú szakmai képzésekhez, valamint Álló Géza

TÁBLÁZATKEZELÉS FELSÕFOKON MK–00245 B/5; 296 oldal Ár: 1200 Ft

Adatfeldolgozással mindennapi munkánk során gyakran találkozunk. Különösen a gazdasági számítások, elemzések elvégzéséhez nélkülözhetetlen a táblázatkezelés felsõfokú ismerete. Ezt a kötetet ezért elsõsorban gazdasági szakemberek képzéséhez ajánljuk, a mindennapi munkák során pedig a legkülönbözõbb adatfeldolgozási feladatok megoldásához kapunk belõle hasznos ismereteket.

RENDSZEREK MK–00251 B/5; 172 oldal; Ár: 1200 Ft

Vitán felüli az a tény, hogy az operációs rendszerek tanulmányozása alapvetõ fontosságú minden számítástudománnyal foglalkozó tanuló, hallgató számára. A tankönyv nem egy rendszer bemutatása, hanem általános elveké, amelyeket minden olyan operációs rendszernek teljesíteni kell, amelyek alkotói igényt tartanak arra, hogy a terméket tömegesen eladhassák. A jobb megértés elõsegítésére ahol szükséges, konkrét példákra hivatkoztunk.

Bánhegyesiné Topor Gizella Bánhegyesi Zoltán MATEMATIKA NEM MATEMATIKA SZAKOSOKNAK MK–00261 B/5; 280 oldal Ár: 1710 Ft

Ez a kötet elsõsorban a felsõfokú informatikai oktatásban részesülõk számára készült, de haszonnal forgathatják középiskolások, tanárok, az informatika matematikai alapjai iránt érdeklõdõk is. Elõismeretként mindvégig a középiskolai matematikaanyagot tételezi fel. A szerzõk bemutatják, hogy adott matematikai ismeretek hogyan hasznosíthatók a számítógépek világában, hogyan tudnak a gépek megszabadítani bennünket a hosszadalmas, monoton számolástól.

Dr. Galambos Gábor

OPERÁCIÓS

Szabó László

ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS A DELPHI SEGÍSÉGÉVEL MK–00282 B/5; 292 oldal Ár: 1990 Ft

42

tanári kézikönyvként ajánljuk. A szoftverfejlesztés iránt érdeklõdõk haszonnal forgathatják az algoritmusokat és a programozási nyelveket feldolgozó könyveinket.

Ez a könyv a magas szintû programozási nyelvek és módszertanok témakörben megjelent két kötetünk elsõ darabja. A vizuális programfejlesztés bemutatásának elsõ kötete, amely megismerteti az olvasót a 4GL eszközök mûködési elvével, használatával, és bemutatja a korszerû alkalmazások kezelõfelületének kialakítását. Ebben a könyvben a Delphi fejlesztõrendszert mutatjuk be, amely széles körû szolgáltatásaival jó alapot teremt ahhoz, hogy az olvasó megismerkedhessen a 4GL eszközök világával. Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Informatika Szakkönyvek, felsõoktatási tankönyvek Békési József Róde Péter HÁLÓZATI ISMERETEK MK–00291 B/5; 204 oldal Ár: 1500 Ft

Pongor György

SZABVÁNYOS PASCAL-PROGRAMOZÁS ÉS ALGORITMUSOK CSZ022 B/5; 424 oldal Rendelési ár: 1827 Ft Bolti ár: 2105 Ft Brian W. Kerninghan Dennis Ritchie A C PROGRAMOZÁSI NYELV 10220 B/5; 292 oldal Rendelési ár: 1879 Ft Bolti ár: 2165 Ft

Pétery Kristóf

RAJZKÉSZÍTÉS COREL DRAW PROGRAMMAL MK–4154-6 B/5; 348 oldal Rendelési ár: 2610 Ft Bolti ár: 3300 Ft Középiskolai és felsõoktatási felsõoktatás tankönyvek

A könyvbõl megismerhetjük a számítógép-hálózati alapfogalmakat, az OSI modellt követve. Figyelembe vettük, hogy az OSI modellben definiált protokollok egy része már túlhaladott, jelentõségét vesztette és helyettük szinte egyeduralkodóvá váltak a nyilvános hálózatok. Hangsúlyt fektettünk a gyakorlatban legelterjedtebb hálózati megoldások bemutatására, így többek között az ATM hálózatok, a modemek, a TCP/IP protokoll, a DNS, az SNMP, WWW, HTML részletes ismertetésére is. A Pascal nyelv segítségével az algoritmikus gondolkodás fejleszthetõ úgy, hogy a nyelv egyszerû szintaktikája nem vonja el a figyelmet a megoldandó feladattól. A könyv a Pascal nyelv példákon keresztüli elsajátításhoz nyújt segítséget. Javasoljuk a könyv használatát a közép- és felsõoktatásban a programozási alapismeretek gyakorlásához, rögzítéséhez.

A könyv egy alapmû, a szerzõk részt vettek a C nyelv megalkotásában. Mivel a legtöbb programrendszer (operációs rendszerek, fordítóprogramok stb.) C nyelven íródott, így ma már az alapvetõ programozói ismeretek részévé vált a C nyelv ismerete. A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik meg kívánnak ismerkedni a C nyelvvel (programozók, programozást tanuló egyetemi hallgatók), vagy a korábban szerzett tudásukat kívánják felfrissíteni.

A Mûszaki Kiadó kiadványa a Corel programcsomag rajzkészítõ szoftverét mutatja be. A könyv segítségével megismerkedhetünk a Corel Draw program alapvetõ funkcióitól a mûvészi eszközök használatán át a bitképek szerkesztéséig. Lépésrõl lépésre végigvezeti az olvasót az egyszerû alakzatok rajzolásától az összetett, több rétegbõl álló grafikák elkészítéséig, mindezt látványos példákkal szemléltetve.

43


cím 1 nevelési igényû tanulóknak Sajátos cím 2 cím 3 Kovácsné Balázs Tünde Vörös Gyuláné INFORMATIKA 9–10. MK–5509102 A/4; 124 oldal Rendelési ár: 2127 Ft Bolti ár: 2850 Ft

JEGYEZD MEG! Weboldal: olyan dokumentum, mely szöveget, képet, hanganyagot, mozgóképet tartalmaz. Hivatkozás (link): az az objektum, melyre lépve a kurzor kéz alakú lesz. A szöveges hivatkozásokat aláhúzással, más színnel szokták kiemelni. Rákattintva új oldal jelenik meg.

Elkészítettük a Hegységek dokumentumhoz tartozó diagramot. Az ábra szemléletesen ábrázolja, hogy milyen sok formázási lehetôséget nyújt a Diagram Varázsló.

A képernyô alján lévô tálcán láthatjuk, hogy melyik címet kerestetjük a géppel. Az állapotsor azt mutatja, hogy hol tart a program az oldal betöltésével. A Kész jelzéssel tudtunkra adja, hogy elérte és betöltötte a keresett címet.

Nem kell megszakítani a kapcsolatot ahhoz, hogy újabb keresést kérjünk az Internet Explorertôl. Egyszerre tehát több internetes ablakunk is nyitva lehet. Az éppen nem használt weblapokat a Kis méret ikon segítségével tegyük a tálcára. Az Internet Explorerben használhatunk magyar nyelvû keresôprogramokat is. Ezek közül a legismertebbek: Heureka.hu Origo.hu Hudir.hu Altavizsla.hu

Készítsünk együtt diagramot! Haladj lépésrôl lépésre az utasítás szerint! 1. Nyisd meg a Szigetek nevû dokumentumodat! (Start/Programok/Microsoft Excel/Fájl/Megnyitás/ Szigetek)! 2. Az aktív cella a táblázatba írt adatok közelében legyen! 3. Válaszd a diagram ikont, vagy a Beszúrás /Diagram parancsot! 4. A megjelenô Diagram Varázslón válaszd ki az oszlop típusú diagramok közül a csoportosított oszlop nevezetût! A Tovább gombbal lépj a következô feladatra!

117

83

Fenesi Ferencné Gáspár László PÁLYAORIENTÁCIÓ 9. MK–5512101 A/4; 112 oldal Rendelési ár: 1250 Ft Bolti ár: 1530 Ft

44

Borsi Vince Susánszky Jánosné MAGYAR IRODALOM 9–10. MK–5514101 A/4; 212 oldal Rendelési ár: 1450 Ft Bolti ár: 1970 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Készüljünk együtt a kétszintû érettségire!

KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE MATEMATIKÁBÓL EMELT SZINTEN MK-2788-8-T KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE MATEMATIKÁBÓL EMELT SZINTEN MEGOLDÁSOK MK-2848-5 KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE MATEMATIKÁBÓL KÖZÉPÉS EMELT SZINTEN SZÓBELI TÉTELEK, ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ MK-2947-3 KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE FIZIKÁBÓL KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTEN MK-4059-0 ÖTÖSÖM LESZ KÉMIÁBÓL Példatár + Megoldások MK–2382-3 ÖTÖSÖM LESZ FIZIKÁBÓL MK-2869-8 KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE BIOLÓGIÁBÓL KÖZÉPSZINTEN MK–4003-5 5000 FELADAT BIOLÓGIÁBÓL Középiskolásoknak és felvételizõknek CAE 060 ÖTÖSÖM LESZ GENETIKÁBÓL Példatár, tesztgyûjtemény és megoldások

KÉSZÜLJÜNK AZ ÉRETTSÉGIRE MAGYAR NYELVBÕL Középszinten MK–4031-0 FELADATOK A SZÓBELI ÉRETTSÉGIRE MAGYAR NYELVBÕL Középszint MK–4225-9 KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁRA I. ECDL, érettségi, OKJ MK–2923-6 KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁRA II. ECDL, érettségi, OKJ MK–2924-4 BIOLÓGIA I. Növénytan MK–2386-6 BIOLÓGIA II. Állattan, ökológia MK–2387-4 BIOLÓGIA III. A sejtbiológia, az állati és emberi szövetek, szaporodás és egyedfejlõdés, öröklõdés és változékonyság MK–2388-2 A/4 BIOLÓGIA IV. Biológiai szabályozás, evolúcióbiológia, etológia MK–2389-0 A/4

TÖRTÉNELEM FELADATSOROK AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRE I. MK–4246-9 TÖRTÉNELEM FELADATSOROK AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRE II. MK–4247-6 TÖRTÉNELEM FELADATSOROK AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRE III. MK–4248-3 TÖRTÉNELEM FELADATSOROK AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRE IV. MK–4249-0 TÖRTÉNELEM I. Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez MK–4046-9 TÖRTÉNELEM II. Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez MK–4047-7 TÖRTÉNELEM III. Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez MK–4048-5 TÖRTÉNELEM IV. Forrásgyûjtemény a kétszintû érettségihez MK–4049-3 KIDOLGOZOTT ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEMBÕL MK–4092-2

A könyvek bõvebb ismertetõi a tematikus oldalakon megtalálhatók. Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

45


Pedagógusoknak ajánljuk

Pedagógusoknak ajánlott könyveinkkel szeretnénk segítséget nyújtani a kollégáknak, hogy jobban megismerhessék tanítványaik gondolkodását, tanulási folyamatát, és az elsajátítást befolyásoló tényezõket, a probléma alapú tanítást. Azokat Robert Fisher

TANÍTSUK GYERMEKEINKET GONDOLKODNI TÖRTÉNETEKKEL MK–4400203 B/5; 112 oldal Ár: 1690 Ft

a folyamatokat, amelyek magában a tanulás folyamatában rejlõ késztetéseket, örömforrásokat, jutalmakat kívánják az elsajátítási folyamatok fenntartásának szolgálatába állítani. Robert Fisher a londoni tanulási és gondolkodási készségek fejlesztésére létesített intézet igazgatója. Gyakorlott tanár: már minden korosztályt tanított, dolgozott iskolaigazgatóként. A tanítás során szerzett tapasztalatait, valamint a modern pedagógia kutatási eredményeit felhasználva írta meg a gondolkodás és a tanulás elméletével és módszertanával foglalkozó mûveit. Fisher kötetei nem véletlenül népszerûek a pedagógusok körében, hiszen a szerzõ kellõ elméleti megalapozottsággal megírt, adott képesség fejlesztésével kapcsolatos véleményét, tanácsát minden esetben a mindennapi oktatói, nevelõi munka szolgálatába állítja.

Robert Fisher

HOGYAN TANÍTSUK

GONDOLKODNI ERKÖLCSRÕL, ERÉNYEKRÕL MK–2849-3 B/5; 144 oldal Ár: 1790 Ft

GYERMEKEINKET TANULNI? MK–4400202 B/5; 192 oldal Ár: 1690 Ft

Robert Fisher

46

Robert Fisher

TANÍTSUK GYERMEKEINKET

Robert Fisher

TANÍTSUK GYERMEKEINKET

HOGYAN TANÍTSUK

GONDOLKODNI JÁTÉKOKKAL MK–4400204 B/5; 172 oldal Ár: 1690 Ft

GYERMEKEINKET GONDOLKODNI? MK–4400201 B/5; 276 oldal Ár: 2200 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Pedagógusoknak ajánljuk

Dr. Chris Kyriacou

STRESSZOLDÁS TANÁROKNAK MK–4417-3 B/5; kb. 130 oldal Ár: 1490 Ft

Bedõ Andrea Schlotter Judit AZ INTERAKTÍV TÁBLA MK–6135-0 B/5; 160 oldal Ár: 2460 Ft

Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek

Minden kétséget kizáróan a pedagógusi hivatás sok stresszel jár. Minden tanár szembesül a pályája során a stressz tüneteivel, és sokszor csak nehezen tudja kezelni a munkahelyi feszült séget. Ez a könyv pont ebben akar segítséget nyújtani hatékony stresszoldási technikák ismertetésével. Ezen felül a kötet részletesen foglalkozik: – a stressz forrásával és tüneteivel, – az oktatási-nevelési folyamat során fellépõ stressz megelõzésével, – számos feszültségoldó stratégiával és életvezetési tanáccsal. A szerzõ a Yorki Egyetem oktatási pszichológiával foglakozó tanszékének docense, a tanári stressz nemzetközileg elismert kutatója és szakértõje.

Ez a könyv pedagógusoknak szól, pedagógusoktól, akik már számtalan pedagógust képeztek az interaktív tábla használatára. Törekedtünk a tantárgyfüggetlenségre, de hoztunk példákat az egyes mûveltségi területekre is. A tanfolyamok tapasztalatai alapján szerettük volna meg válaszolni a felmerülõ kérdéseket, eloszlatni a pedagógusok kételyeit, megadni az általuk igényelt segítséget. Nem mindenki juthat el tanfolyamokra. Célunk volt, hogy számukra is adjunk valamilyen kapaszkodót, mellyel az interaktív táblás óráikat el tudják kezdeni. A könyv módszer tani leírásoktól kezdve tanfolyami hallgatók, pedagógusok, diákok véleményein át az elmélettel, a kompetenciákkal is összefüggésbe hozza az interaktív táblát, segítve a pedagógusoknak ezt az eszközt is beilleszteni saját meglévõ eszköztárukba. A könyv gyakorlatiasságát, használhatóságát segítik a CD-mellékleten található mintapéldák is. „A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk, hanem hogy új szemmel nézzük az ismert világot.” – mondta Marcel Proust. Az interaktív tábla hatékony eszköz lehet a felfedezésekre kész pedagógusok kezében, melyet az oktatási folyamatban megfelelõ és változatos módon használva segíthetik a tanítás-tanulás folyamatát.

47


Tankönyvjegyzék

Kiadói kód CA-0044 CA-0909 CA-1001 CA-6001 MK-0514101 MK-0514201 MK-0614101/T MK-0614201 MK-0714101 MK-0814101 MK-0901108 MK-1015102-T MK-1101108 MK-1101109 MK-1115102 MK-1215102-T MK-2388-2 MK-2389-0 MK-2754-3 MK-2760-8-T MK-2764-0-T MK-2765-9-T MK-2788-8-T MK-2823-X MK-2831-0 MK-2832-9 T MK-2834-5 MK-2843-4 MK-2844-2 MK-2914-7 MK-2915-5 MK-2965-1 MK-4019-1 MK-4024-8 MK-4033-7 MK-4123-6 MK-4128-7-T MK-4166-X MK-4169-4 MK-4223-2 MK-4243-8 MK-4246-9 MK-4299-5 MK-4300-8 MK-4336-7 MK-4337-4 MK-590-AK-0005/1 MK-591-AK-0005/2 MK-6615001 MK-6615101 MK-6615102 MK-6615103

Cím A szöveg vonzásában II. Átjárók Matematika munkatankönyv a szakiskolák számára I. Matematika munkatankönyv a szakiskolák számára II. A szöveg vonzásában I. Bejáratok Irodalom 5. Tankönyv, olvasmány- és feladatgyûjtemény Magyar Irodalom 5. munkafüzet Irodalom 6. Tankönyv, olvasmány- és feladatgyûjtemény a 11-12 éves diákoknak Magyar irodalom 6. munkafüzet Irodalom 7. Tankönyv, olvasmány- és feladatgyûjtemény a 12-13 éves diákoknak Irodalom 8. Tankönyv, olvasmány- és feladatgyûjtemény Matematika 10. osztályosok számára Történelem II. Matematika 11. osztályosok számára Matematika 12. osztályosok számára Történelem III. Középiskolák számára Történelem IV. Középiskolák számára Biológia III. A sejtbiológia, az állati és emberi szövetek, szaporodás és egyedfejlõdés, öröklõdés és… Biológia IV. Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai Földrajz 9. Középiskolásoknak Fizika 10. Fizika I. - Mechanika, hõtan Fizika II. - Elektromágnesség, részecskefizika, atomfizika, csillagászat Készüljünk az érettségire matematikából emelt szinten Matematika 10. Biológia II. Szakközépiskoláknak 10. Évfolyam Biológia I. Biológia III. A gimnáziumok 12. évfolyama számára Történelem a 9. évfolyam számára Történelem a 10. évfolyam számára Történelem a 12. évfolyam számára Történelem a 11. évfolyam számára Matematika 11. Földrajz II. A középiskolák 10. évfolyama számára Matematika 12. Matematika - Nyelvi elõkészítõ tagozat Biológia 9. Valóságközeli matematika Fizika I. Fizika II. Fizika III. Matematika 9. Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire I. Informatika I. Informatika II. Kémia 9. Általános kémia gimnáziumok számára Kémia 10. Szerves kémia Biológia I. - növénytan Biológia II. - állattan, ökológia Õskor. Ókori civilizációk (Befejezetlen múlt 1.) A Nyugat felemelkedése (Befejezetlen múlt 3.) Európa fölénye és katasztrófája (Befejezetlen múlt 5.) A globális világ felé (Befejezetlen múlt 6.)

Naprakész információkért tekintse meg honlapunkat: www.muszakikiado.hu, vagy tájékozódjon az OKM www.tankonyv.info.hu oldalán.

Engedélyszám 14913-6/2006 13691-3/2004 13692-3/2004 13689-3/2004 KHF/911-16/2008 KHF/905-17/2008 KHF/920-20/2008 KHF/920-20/2008 14340-3/2004 KHF/1246-23/2008 13774-5/2004 KHF/43-16/2008 14770-9/2005 15275-8/2005 KHF/49-10/2008 KHF/4006-14/2008 15483-7/2005 15484-7/2005 Eljárás alatt KHF/386-28/2008 KHF/387-25/2008 KHF/976-21/2008 KHF/3817-18/2008 KHF/3673-17/2008 13834-5/2004 KHF/3925-14/2008 14635-7/2006 KHF/3818-6/2008 KHF/330-20/2008 KHF/4110-8/2008 KHF/3819-7/2008 14076-5/2004 15142-6/2005 15464-5/2005 14592-3/2006 KHF/525-18/2008 KHF/3021-15/2008 KHF/36-18/2008 KHF/3771-15/2008 KHF/3424-16/2008 KHF/9-4/2008 KHF/3977-13/2008 KHF/2414-28/2008 KHF/2415-26/2008 KHF/3769-15/2008 KHF/3780-15/2008 13687-3/2004 13686-3/2004 15485-7/2005 14903-8/2006 13629-4/2004 13628-4/2004


Interaktív kiadó Képzés, magazin, honlap interaktív e-tananyagok használatához, fejlesztéséhez Akkreditált, 30 órás módszertani interaktív képzés • Matematikai tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán, illetve szavazóegységek használatával a kompetencia alapú oktatás segítésére • Humán tantárgyi tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán kompetencia alapú oktatás segítésére, szavazóegységek használatával További információ, jelentkezés Müller Anna marketingmenedzsernél, tel.: (1) 437-2401, e-mail: muller.anna@muszakikiado.hu

Táblatanító magazin, kiadónk ingyenes lapja • Ötletek, javaslatok, gyakorlati tanácsok az interaktív tábla napi használatához • Segítség az igényeinek legmegfelelõbb tábla kiválasztásához • Gyakorló tanárok interaktív tananyagainak bemutatása módszertani kiegészítéssel

Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az interaktív tábla a gyakorlatban

Balassi Bálint Egy katonaének című művének feldolgozása aktívtábla segítségével › 2 Keverékek és oldatok szétválasztása A témakör feldolgozása aktívtábla segítségével › 8 13 gondolat az

interaktív táblák

1.

kiválasztásához › 14

Kérje szakreferenseinktõl, vagy olvasson bele honlapunkon: www.muszakikiado.hu A másodrendű kötések feldolgozása

aktívtábla segítségével › 2

1

e-tanarikar.hu

Problémamegoldó gondolkodás és az interaktív tábla › 8 A rovarok A témakör feldolgozása aktívtábla segítségével › 10 4 A projektor kiválasztásának szempontjai ›16

Az weboldal célja, hogy egy interaktív, az újításokra nyitott tanári közösséget hívjon életre: a regisztráltak elhelyezhetik saját anyagaikat az n, amelyeket megoszthatnak pedagógustársaikkal, kapcsolatokat építhetnek, újíthatnak fel, a fórumban lehetõségük nyílik szabad eszmecserére. Az felhasználói elsõként értesülhetnek az interaktív tábla programhoz kapcsolódó újdonságokról, programokról, kiadványokról. A legaktívabb tagok különbözõ meglepeté sekre, akciókra, kedvezményekre számíthatnak.

e-tanarikar.hu

e-tanarikar.hu

e-tanarikar.hu

3mk3_kozep-borito2_3.indd 3

2008.11.28. 13:22:44


Műszaki Kiadó

Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. telefon: [+36 1] 437-2405 fax: [+36 1] 437-2404 www.muszakikiado.hu vevoszolg@muszakikiado.hu

Katalógus 2009 - Középiskola  

A Műszaki Kiadó tankönyvkínálata a középiskolák számára

Katalógus 2009 - Középiskola  

A Műszaki Kiadó tankönyvkínálata a középiskolák számára

Advertisement