Page 1

Műszaki Kiadó

Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. telefon: [+36 1] 437-2405 fax: [+36 1] 437-2404 www.muszakikiado.hu vevoszolg@muszakikiado.hu


Megrendelés, felvilágosítás, információ

A Mûszaki Kiadó vevõszolgálata: Telefon: (1) 437-2448, (1) 437-2409 • Fax: (1) 367-0825 • e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu • Honlap: www.muszakikiado.hu Mintabolt: 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. (A Kaszásdûlõ HÉV-megállónál) Telefon: (1) 437-2432, (1) 437-2472 Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–13.00 Szakreferenseink Név, mobiltelefonszám, e-mail

Terület

Belme Csabáné 30/625-9930 belme.csabane@muszakikiado.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bíró Szilárd 20/544-6107 biro.szilard@muszakikiado.hu

Budapest IX., XI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerülete, Pest megye 10-es út és M5-ös közötti része, valamint Bács-Kiskun megye 52-es út feletti része

Donka Péter 70/314-3723 donka.peter@muszakikiado.hu

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Füki Gyula 30/520-2575 fuki.gyula@muszakikiado.hu

Fejér megye, Veszprém megye

Fülöp Tibor 30/815-1741 fulop.tibor@muszakikiado.hu

Nógrád megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve Kenderes, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag, Berekfürdõ és Kunmadaras

Kis Sándor 20/914-6713 kis.sandor@muszakikiado.hu

Budapest II., IV., X., XII., XIII., XIV., XV., XVI. és Pest megye M3-as és a 10-es út közötti része

Koller Endre 30/204-4385 koller.endre@muszakikiado.hu

Dunántúli szakreferens – interaktív bemutatók, anyagok

Kulcsár Ferencné 20/416-4981 kulcsar.ferencne@muszakikiado.hu

Gyõr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye

Lakosné Németh Erika 20/470-5416 lakos.jozsefne@muszakikiado.hu

Tolna megye, Baranya megye

Máthé Gusztáv 30/232-1480 mathe.gusztav@muszakikiado.hu

Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, kivéve az 52-es út feletti része

Mutter László 20/351-9633 mutter.laszlo@muszakikiado.hu

Somogy megye

Réthelyi Zsolt 70/523-3342 rethelyi.zsolt@muszakikiado.hu

Budapest: I., III., V., VI., VII., VIII., XXI., XXII., Pest megye M3-as és M5-ös közötti része

Turcsányi Mátyás 30/913-7937 turcsanyi.matyas@muszakikiado.hu

Budapest összes középiskolája

Tóth Ferenc 30/904-8062 toth.ferenc@muszakikiado.hu

Zala megye, Vas megye

Varga Sándorné 30/262-4472 varga.sandorne@muszakikiado.hu

Békés megye, továbbá Jász-Nagykun-Szolnok megye következõ települései: Kenderes, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag, Berekfürdõ és Kunmadaras

2mk4_gazdasagi-borito2_3.indd 2

2008.12.04. 10:43:42


Köszöntõ

Tisztelt Ti T isz szte t lt Tanárok, kedves Kollégák! A Mûszaki Kiadó gazdasági–szolgáltatási gazdasági–szolgál és humán, egészségügyi szakterület számára készített tankönyvkatalógusát tartja tar a kezében. A mûszaki szakmacsoportoknak szánt kínálatunkat ebben az évben is külön kü katalógusban találja. A teljes kiadói ajánlat – a közismereti könyvekkel együtt – hon honlapunkon, a www.muszakikiado.hu címen is elérhetõ. A változások idejét éljük a szakképzésben: szakké változnak az elõírások, változnak a diákok, változnak a tanárokkal szemben támasztott tám követelmények. A modulrendszerû képzés megszervezése nagy kihívások elé állíto állította az iskolákat. A szakközépiskolás és szakiskolás diákok egyre több figyelmet követelnek, a fr frontális tanítás helyett újabb és újabb módszereket kell bevetni az érdeklõdésük felkeltésére. A Mûszaki Kiadó legújabb tankönyveivel és e-tananyagaipedagógusokat, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak. val segíti a szakmai tárgyakat tanító pedag valamint egészségügyi és szociális szakmaJelen katalógusunkban megtalálják a gazdasági-szolgáltatási, gazdasági-s csoportos alapozó oktatáshoz készített tankönyveinket, amelyeket am 9–12. osztályos diákoknak ajánlunk. A kereskkedelem–marketing, d l k ti ü üzleti l ti adminisztráció d i i t á ió éés vendéglátás–idegenforgalom dé látá id f l modulrendszerû képzéséhez javasolt kiadványainkkal a diákok eredményesen tudják teljesíteni a szakmai és vizsgakövetelményeket, és jó szakemberek válhatnak belõlük. Szeretnénk felhívni a figyelmüket újdonságainkra. Korszerû pályaorientációs könyvünk a szakiskolások tudatos szakmaválasztását segíti (7. o.). Elméleti gazdaságtan könyveink a kétszintû érettségire készítenek fel (10–11. o.). A kereskedelmi modulrendszerû képzés újdonságai közül kiemelkednek a vállalkozásokkal foglalkozó könyveink (14. o.), valamint szakmai nyelvkönyvsorozatunk (16–21. o.). A marketing témakörében új esettanulmány-gyûjteményekkel jelentkeztünk (15. és 22. o.), a kereskedelmi számítások elsajátítását pedig új könyv és példatár segíti (23. o.). Egészségügyi szakközépiskolák számára fejlesztett új tankönyveink közül elsõként a legújabb kerettanterv és vizsgakövetelmények alapján született Gondozástant (30. o.) és az Elsõsegélynyújtást (33. o.) ajánljuk figyelmükbe. Tudjuk, hogy a következõ tanév taneszközeinek kiválasztása minden évben nehéz és felelõsségteljes feladat – pedagógusok és iskolák számára egyaránt. Bízunk abban, hogy katalógusunk felkelti érdeklõdését kiadványaink iránt, és segítséget nyújt a tankönyvek megrendeléséhez. Bármilyen rendeléssel kapcsolatos kérdése van, vevõszolgálatunk örömmel áll rendelkezésére. Sikeres tankönyvválasztást és jó tanítást kívánunk!

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

Orgován Katalin ügyvezetõ igazgató

1


Rendelési információk Ingyenes tanári példányok igénylése, Szaklapozó Ingyenes tanári példányok A pedagógusok napi munkájához kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy a tankönyvek tanári példányait ingyenesen biztosítjuk az Önök számára. Milyen feltételei vannak az igénylésnek? • Most rendeli elõször ezt a tankönyvet; vagy • Három évnél régebbi a tanári példánya; és • Az egész osztálynak rendelt a tankönyvbõl (szakmai tankönyvek esetén min. 15 db). Az iskola az ingyenes tanári példányra vonatkozó igényét a TVOT által kiadott papír alapú Rendelési lista külön oszlopában megjelölve jelezheti. A megrendelõív másolható, illetve letölthetõ a www.muszakikiado.hu weboldalról is. Az ingyenes tanári példányokat a terjesztõkön keresztül juttatjuk el Önökhöz, a megrendelt tankönyvekkel együtt.

Szaklapozó Tájékozódjon aktuális rendezvényeinkrõl, ismerkedjen meg elõkészületben lévõ kiadványainkkal, cseréljen véleményt kollégáival ingyenes szakmai hírlevelünkben! A Szaklapozó célja, hogy a gazdasági-szolgáltatási szakterületen dolgozó, szakmai tantárgyakat tanító pedagógusokat rendszeresen informálja szakmai hírekrõl, változásokról, érdekességekrõl. Újságunk szaktanárok számára ingyenes, csupán a regisztrációs lap kitöltése szükséges ahhoz, hogy a késõbbi számainkat is megkapja. Keresse a gazdasági-szolgáltatási szakmacsoportok tanárainak lapját szakreferenseinknél, vagy igényelje a Kiadónál!

2

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Tartalom

Szakmacsoportos alapozó oktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Kereskedelem–marketing, üzleti adminisztráció modulrendszerû képzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Vendéglátás–idegenforgalom modulrendszerû képzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Egészségügyi és szociális szakmacsoport alapozó oktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Egyéb szolgáltatások modulrendszerû képzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

 Azonosító

szám: REK–54  Kiadja a Mûszaki Könyvkiadó Kft., 2008  Felelõs kiadó: Orgován Katalin ügyvezetõ igazgató  Rét Anna  Szerkesztõ: Asztalos Ágnes  Mûszaki szerkesztõ: Raja Gabriella  Tördelés: B–TEX 2000 Bt.   Kiadványterv: Molnár Eszter  Nyomta és kötötte: Széchenyi Nyomda Kft.  Felelõs vezetõ: Nemere Zsolt ügyvezetõ igazgató   Szerkesztõségvezetõ:

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

3


Interaktív e-tananyagok Interaktív e-tananyagok, Az interaktív tábla Interaktív e-tananyagok Az elmúlt évben elkészült számos közismereti és szakmai tankönyvhöz kapcsolódó és attól független e-táblás interaktív tananyag. Szakmai e-tananyagainkban kiemelkedõ szerep jut a vizualitásnak, az egyszerû kezelhetõségnek és a pedagógusok által formálható tartalmaknak. Célunk, hogy az új technológiákat, folyamatokat mutassunk be, szemléletessé téve a tanórákat, így motiválva a tanítási-tanulási folyamat résztvevõit. Katalógusunkban a tankönyveknél jelöltük, melyikhez kapcsolódik ilyen CD, amely számítógéprõl akár egyszerû vetítõvászonnal is használható. A kiadó közismereti és szakmai elektronikus tananyagainak demo változatát megismerhetik az iskolába eljuttatott CD-ROM-ról. Bõvebb ismertetõt Interaktív katalógusunkban és honlapunkon olvashatnak. A tankönyvek osztálynyi megrendelése esetén a Kiadó a könyvekhez tartozó interaktív tananyagot ajándékba, névre szólóan adja a tanároknak. Az interaktív tananyagot a kiadó honlapján lehet igényelni: www.muszakikiado.hu. Bedõ Andrea Schlotter Judit AZ INTERAKTÍV TÁBLA MK–6135-0 B5, 160 oldal Ár: 2460 Ft

4

Ez a könyv pedagógusoknak szól, pedagógusoktól, akik már számtalan pedagógust képeztek az interaktív tábla használatára. Törekedtünk a tantárgyfüggetlenségre, de hoztunk példákat az egyes mûveltségi területekre is. A tanfolyamok tapasztalatai alapján szerettük volna meg válaszolni a felmerülõ kérdéseket, eloszlatni a pedagógusok kételyeit, megadni az általuk igényelt segítséget. Nem mindenki juthat el tanfolyamokra. Célunk volt, hogy számukra is adjunk valamilyen kapaszkodót, mellyel az interaktív táblás óráikat el tudják kezdeni. A könyv módszer tani leírásoktól kezdve tanfolyami hallgatók, pedagógusok, diákok véleményein át az elmélettel, a kompetenciákkal is összefüggésbe hozza az interaktív táblát, segítve a pedagógusoknak ezt az eszközt is beilleszteni saját meglévõ eszköztárukba. A könyv gyakorlatiasságát, használhatóságát segítik a CD-mellékleten található mintapéldák is. „A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk, hanem hogy új szemmel nézzük az ismert világot.” – mondta Marcel Proust. Az interaktív tábla hatékony eszköz lehet a felfedezésekre kész pedagógusok kezében, melyet az oktatási folyamatban megfelelõ és változatos módon használva segíthetik a tanítás-tanulás folyamatát.

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Szakmacsoportos alapozó oktatás 9–10. osztály Információkezelés Az információkezelés oktatásának célja, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak az irodai környezetben, el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél elõforduló egyszerû ügyviteli munkákat. Gépíráskönyvünk már évek óta a legnépszerûbb kiadványaink közé tartozik. Ez nem csoda, hiszen egyre több munkakörben követelmény a precíz és gyors tízujjas vakírás, valamint az egyszerûbb levelek szakszerû, hivatalos megfogalmazása. A tankönyv gyakorlatainak segítségével könnyen elsajátítható a gépírás, fokozható a sebesség. A levelezési ismeretek fejezet a leggyakrabban elõforduló iratok, hivatalos levelek tar-

talmi és formai követelményeit ismerteti. A gyakorlást a könyvhöz készült szoftver segíti. Levelezési kiadványunk szövegszerkesztési ismereteket és ügyviteli–levélírási tanácsokat nyújt a diákoknak. Rendszerezi azokat az információkat, amelyeket a tanulók informatikából tanulnak, és az információkezelés tantárgy keretében fejlesztenek tovább. Változatos levélmintái a beszerzés, az értékesítés, a marketing, a személyügy és az ügyvezetés területérõl segítik a tanulókat a tartalmilag választékos és formailag helyes levelek megfogalmazásában. A könyvben külön rész foglalkozik a CD-jogtár használatával.

Elbert Gyuláné Héger Ferencné Hollósi Béláné Mogyorós Gabriella Seidler Gizella GÉPÍRÁS A BETÛTANULÁSTÓL A HIVATALOS LEVELEKIG MK–6015-X A4, spirálkötés, 156 oldal Rendelési ár: 2690 Ft Bolti ár: 2960 Ft

Tóthné Ipcsics Csilla Gecseg Judit GYAKORLATI TANÁCSOK LEVELEZÉSHEZ MK–6002-8 A4, 168 oldal Rendelési ár: 1490 Ft Bolti ár: 1640 Ft

5


Szakmacsoportos alapozó oktatás 9–10. osztály Pályaorientáció A pályaorientáció kiemelten fontos területe a szakiskolai munkának, amely összekapcsolja a különbözõ tárgyak közös elemeit, elõsegíti a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárul a tanulók eredményes szocializációjához. Pályaorientációs könyveink tesztekkel, információkkal járulnak hozzá a diákok jobb önismeretéhez, a képzési formák és a munkaerõ-piaci lehetõségek megismeréséhez. Elõkészületben lévõ új kiadványunk a Mi leszek, ha nagy leszek? címet viseli. A diákok nyelvén íródott könyv szereplõi Bendõ, aki még nem tudja, mi lesz belõle, Kati, aki biztosan tévésztár szeretne lenni és Karesz tanár úr, aki segít

nekik – és természetesen a diákoknak – eligazodni az önismeret, a tanulás, a szakmák és a munka változó világában. A könyv az Európai Unió polgárai számára megfogalmazott alapvetõ elvárásokat – kulcskompetenciákat – is kifejti, amelyeket a kötelezõ iskolai oktatás végére minden uniós polgárnak el kell sajátítania. A kiadvány részletesen bemutatja az új, modulrendszerû OKJ képzési területeit, szerkezetét és a képzések átjárhatóságát. Hasznos elemzéseket mutat be a munkaerõpiaci helyzetrõl, a gazdasági ágazatok lehetõségeirõl és az Unión belüli elhelyezkedési lehetõségekrõl.

Galambos Katalin

Galambos Katalin

PÁLYAORIENTÁCIÓ 1.

PÁLYAORIENTÁCIÓ 4.

Hogyan tanuljak? EGH–1302/1 B5, 44 oldal Rendelési ár: 770 Ft Bolti ár: 960 Ft

Hogyan tájékozódjunk a lehetõségekrõl? EGH–1302/4 B5, 24 oldal Rendelési ár: 770 Ft Bolti ár: 960 Ft

Galambos Katalin

PÁLYAORIENTÁCIÓ 2. Milyen pályákat ismerek? EGH–1302/2 B5, 28 oldal Rendelési ár: 770 Ft Bolti ár: 960 Ft Galambos Katalin PÁLYAORIENTÁCIÓ 3. Milyen vagyok? EGH–1302/3 B5, 52 oldal Rendelési ár: 770 Ft Bolti ár: 960 Ft

6

Galambos Katalin

PÁLYAORIENTÁCIÓ 5. Milyen esélyeim lesznek a munkaerõpiacon? EGH–1302/5 B5, 28 oldal Rendelési ár: 770 Ft Bolti ár: 960 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Szakmacsoportos alapozó oktatás 9–10. osztály Pályaorientáció Szilágyi Ist ván

Zachár László

ÖNISMERET

PÁLYAORIENTÁCIÓ

ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS EGH–1303 B5, 80 oldal Rendelési ár: 2610 Ft Bolti ár: 2750 Ft

15–18 éveseknek MK–09121 B5, 112 oldal Rendelési ár: 1035 Ft Bolti ár: 1090 Ft

Elõkészületben: Sári Lászlóné MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? Pályaorientáció szakiskolásoknak MK–6075-3 B5, 120 oldal Rendelési ár: 1290 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

TARTALOM 1. AZ ÉN VILÁGOM 1.1 Személyiség: erõsségek és gyengeségek 1.2 Pályaválasztás: lehetõségek és veszélyek 2. A TANULÁS VILÁGA – Kulcskompetenciák az EU-ban 2.1 Anyanyelv és idegen nyelv 2.2 Matematika és természettudományok 2.3 A tanulás tanulása 2.4 További képességek 3. A SZAKMÁK VILÁGA – OKJ 2006 3.1 Humán szakterület 3.2 Mûszaki szakterület 3.3 Gazdasági–szolgáltatási szakterület 3.4 Agrár szakterület 4. A MUNKA VILÁGA 4.1 Dolgozók Magyarországon 4.2 A gazdasági élet ágazatai 4.3 Álláskeresés, jelentkezés 4.4 Munkaviszonyban 5. AZ ÉN FELNÕTT VILÁGOM 5.1 Életpálya: munka és család 5.2 Zavarok az életpályán 5.3 Egészségmegõrzés, környezettudatosság

7


Szakmacsoportos alapozó oktatás 9–10. osztály Gazdasági környezetünk A gazdasági környezetünk oktatásának célja, hogy a tanulók az alapvetõ gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék, értsék és alkalmazni tudják a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit. Kétkötetes kiadványunk felépítése a tantervi követelményeket tükrözi és megvalósítja az abban kitûzött célokat és követelményeket. A tankönyvek a gazdaság mûködésének, a gazdaság szereplõinek, a gazdasági gondolkodás alapjainak megismerését szolgálják. Az érthetõ nyelvezet, a gyakorlati Nagy Árpádné Petrik Krisztina GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖRNYEZETÜNK I. 9. osz tály MK–6011-7/I. B5, 124 oldal Rendelési ár: 1290 Ft Bolti ár: 1420 Ft Nagy Árpádné Petrik Krisztina GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖRNYEZETÜNK II. 10. osztály MK–6011-7/II. B5, 144 oldal Rendelési ár: 1290 Ft Bolti ár: 1420 Ft

8

példák, a kérdések, az összefoglaló feladatsorok és a képes feladatok mind a könnyebb elsajátítást, megértést segítik elõ. A 9. osztályos kötet a gazdálkodás alapfogalmaival, szervezeti kereteivel és a háztartások gazdálkodásával foglalkozik. A 10. osztályos tananyag a vállalkozások világát, a pénzügyi ismereteket, a gazdálkodás személyi feltételeit, a tevékenységek eredményének számbavételét és külgazdasági kapcsolatokat ismerteti. Gazdasági alapismeretek címû kiadványunk a közgazdasági szakközépiskolák diákjai számára készült. Dr. Borgula Ilona Horváth István Krajcsóné Kraszkó Ilona GAZDASÁGI ALAPISMERETEK KGD 1202 B5, 144 oldal Rendelési ár: 1490 Ft Bolti ár: 1640 Ft Nagy Árpádné Petrik Krisztina GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK KRM 1002/1 B5, 172 oldal Rendelési ár: 1490 Ft Bolti ár: 1640 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Szakmacsoportos alapozó oktatás 9–10. osztály Vendéglátás–idegenforgalom Gazdasági környezetünk tantárgyhoz ajánljuk a vendéglátós szakközépiskolákban, szakiskolákban tanulóknak a Gazdasági alapismeretek könyvünket. Kiadványunk betekintést nyújt a gazdasági élet legfontosabb alapfogalmaiba, mozzanataiba, összefüggéseibe. A vállalkozások és a piac megismerése után számviteli, vezetési és marketingismereteket, valamint a nemzetgazdaság mûködését sajátíthatják el a tanulók. Ezeket az ismereteket a tanulók késõbbi tanulmányaik során, valamint a saját ügyeik intézésében is fel tudják használni.

A gasztronómiai alapismeretek tantárgyhoz íródott A gasztronómia története címû új könyvünk. A kiadvány olvasmányos stílusban mutatja be a nemzetközi – és ezen belül természetesen a francia – konyhamûvészetet az õskortól napjainkig. Jól követhetõ a magyar gasztronómia fejlõdése is a honfoglalástól kezdve Mátyás király reneszánsz konyháján keresztül napjainkig, a hazai tájegységek jellegzetes ételeinek bemutatásáig. A szakmai általános mûveltség megalapozását sok érdekes történet és ábra, kép segíti.

Voleszák Zoltán

GAZDASÁGI

ALAPISMERETEK MK–6018-8 B5, 188 oldal Rendelési ár: 1790 Ft Bolti ár: 1980 Ft

Bódiné Fekete Éva

A GASZTRONÓMIA TÖRTÉNETE MK–6013-3 B5, 184 oldal Rendelési ár: 1890 Ft Bolti ár: 2190 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

9


Szakmacsoportos alapozó oktatás 11–12. osztály Elméleti gazdaságtan/közgazdaságtan Az elméleti gazdaságtan – vagy más néven közgazdaságtan – oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a piacgazdaság mûködését, a mikrogazdaság szereplõit és a döntéseikben érvényesülõ tényezõket, a makrogazdasági folyamatok lényegét, a makrogazdaság problémáit és az állam lehetséges szerepét a folyamatok befolyásolásában, a nemzetközi kapcsolatok jelentõségét, az egyensúly megteremtésének problémáit. Új kiadványunk felépítése és a témakörök kidolgozása a tantervi követelményeket követi, a kétszintû érettségire készíti fel a diákokat. A kiadvány erõssége a közérthetõ nyelvezet, amely a tanulók életkori sajátosságait veszi figye-

lembe. Humoros ábrákkal, figyelemfelkeltõ példákkal hozza közel a tanulandó témaköröket a diákokhoz. A könyvben elkülönül a közép-, illetve az emelt szintû érettségi anyaga. A Mikroökonómia könyvhöz tartozó Feladatgyûjtemény szerkezete követi a könyv felépítését. A példatár a kétszintû érettségin elõforduló feladattípusokat gyakoroltatja: feleletválasztós, igaz-hamis, elemzõ-értékelõ, valamint számítási és grafikus példák segítik a felkészülést. A feladatgyûjteményben is elkülönülnek a közép-, illetve emelt szintû példák. Az önálló gyakorláshoz a megoldásokat is tartalmazza a könyv.

Fazekas Ildikó

ELMÉLETI

GAZDASÁGTAN 11. osztály Mikroökonómia MK–6031-1 B5, 336 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

Fazekas Ildikó

ELMÉLETI

GAZDASÁGTAN 11. osztály Feladatgyûjtemény MK–6035-4 B5, 200 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

10

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Szakmacsoportos alapozó oktatás 11–12. osztály Elméleti gazdaságtan/közgazdaságtan Tartalom – Elméleti gazdaságtan 11. I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Bevezetõ ismeretek 1. Alapfogalmak 2. Piacgazdaság Fogyasztói magatartás és kereslet 1. A fogyasztó és a háztartás optimális választása 2. Keresletrugalmasság Vállalat és termelõi magatartás 1. Vállalkozás, vállalat 2. A termelés összefüggései 3. Költségek A vállalat kínálat és a piac jellege 1. Piaci formák 2. Tökéletesen versenyzõ piac 3. Monopólium 4. A monopolpiac és a tökéletesen versenyzõ piac összehasonlítása jóléti szempontból 5. Oligopol piac és monopolisztikusan versenyzõ piac 6. Versenyszabályozás A termelési tényezõk piaca 1. A termelési tényezõk felhasználása 2. Az egyéni munkakínálat és munkapiac 3. Tõkepiac 4. Értékpapírpiac 5. A természeti tényezõk piaca 6. A vállalkozó mint termelési tényezõ 7. Jövedelemelosztás Vállalatok a nemzetközi piacokon 1. Nemzetközi piacok 2. A vállalkozások külpiacra lépésének lehetõségei 3. Alkalmazkodás a nemzetközi piacokhoz Az állam szerepe a gazdaságban 1. Az állam funkciói 2. Externáliák (külsõ gazdasági hatások) 3. Közjavak

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

Elõkészületben: Fazekas Ildikó ELMÉLETI GAZDASÁGTAN 12. osztály Makroökonómia MK–6065-4 B5, 300 oldal Rendelési ár: 1980 Ft

Fazekas Ildikó ELMÉLETI GAZDASÁGTAN 12. osztály Feladatgyûjtemény MK–6066-1 B5, 200 oldal Rendelési ár: 1980 Ft

11


Szakmacsoportos alapozó oktatás 11–12. osztály Üzleti gazdaságtan Az üzleti gazdaságtan oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az alapvetõ pénzügyi, számviteli, statisztikai elszámolási szabályokat, alapvetõ marketing-, valamint szervezési ismeretek birtokába jussanak, és ezekben a témakörökben a diákok képesek legyenek a problémák felismerésére, megfogalmazására és a tanult módszerek alkalmazására. Az üzleti gazdaságtan sokszínûségét sikerrel mutatják be a könyvek úgy, hogy nemcsak a vállalati gyakorlatot idézik, hanem egyben felkészítenek a kétszintû érettségire is. A kiadványok nemcsak ismereteket közölnek, hanem gondolkodtatnak, ötletes és változatos feladatokat nyújtanak a tanulóknak. Juhászné Koppány Márta

12

A könyvek egy-egy jelenséget, szakmai problémát több oldalról közelítenek meg, ezzel szintetizálva a diákok különbözõ tárgyakból megszerzett ismereteit. Lépésrõl lépésre levezetett példák, képes feladatok, vázlatok és összefoglalások, tudáspróbák készítik fel a diákokat a középszintû érettségire. A könyvek azonban még ezen is túlmutatnak, a tanirodai gyakorláshoz is megfelelõ anyagot és ismereteket nyújtanak. Mindkét kötetet mellékleteket, függeléket és kiegészítõ anyagot tartalmazó segédlet egészíti ki. Minden év januárjában frissül a kiadványhoz ingyenesen járó Információgyûjtemény, amely segítségével az új év adó-, járulék- és illetékváltozásait követhetik nyomon a tanulók. Juhászné Koppány Márta

ÜZLETI GAZDASÁGTAN

ÜZLETI GAZDASÁGTAN

11. osztály MK–6012-5 B5, 292 oldal + 84 oldal segédlet Rendelési ár: 2980 Ft Bolti ár: 3280 Ft

12. osztály MK–6030-3 B5, 294 oldal + 82 oldal segédlet Rendelési ár: 2980 Ft Bolti ár: 3280 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Szakmacsoportos alapozó oktatás 11–12. osztály Marketing A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amely segítségével a tanulók képesek a marketing helyének, gazdasági szerepének meghatározására. Megismerteti a diákokkal a marketing feladatait, eszközeit, helyé és célját a vállalkozás piaci mûködése során. Népszerû kiadványaink titka, hogy a nemcsak a száraz elmélet bemutatására törekszik, hanem példákon, feladatokon, esettanulmányokon keresztül bárki számára befogadható teszi e tudományt. A könyvek stílusa gördülékeny, közérthetõ, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ, ugyanakkor

használja a szaknyelvi sajátosságokat, fordulatokat. A leírások mellett humoros ábrák teszik még érthetõbbé, feldolgozhatóvá az elméletet. A marketing alapjai és a marketingkommunikáció kötetek szinte a teljes marketing eszköztárat bemutatják. A könyvekben elkülönül a közép-, illetve emelt szintû érettségire felkészítõ tananyag. Feleletválasztós, igaz-hamis, fogalompárosításos, elemzõ és értékelõ feladatok segítik az anyag jobb elsajátítását. A fejezetek végén található esettanulmányok a valódi életbõl vett mintákat, marketingakciókat mutatnak be a tanulóknak.

Végné Faddi Andrea

MARKETING

11. osztály A marketing alapjai MK–6006-0 B5, 384 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

Végné Faddi Andrea

MARKETING

12. osztály Marketingkommunikáció MK–6007-9 B5, 284 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

13


Kereskedelmi modulok 0001-06-os modul: A vállalkozások alapítása, mûködtetése, átszervezése, megszüntetése A 0001-06-os modul elsõ tananyagegysége a vállalkozási ismereteket tartalmazza. Ezt a témakört dolgozza fel új tankönyvünk, a Vállalkozások 1. A modulrendszerû szakképzés követelményeinek megfelelõen íródott anyag a kereskedõ, külkereskedelmi üzletkötõ, kultúrcikk-kereskedõ és mûszakicikk-kereskedõ szakképesítések központi programjában szerepel. A kiadvány a modulrendszerû vizsgakövetelmények figyelembevételével íródott. A teljes anyagot átszövi egy konkrét kereskedelmi egység megnyitásával, mûködtetésével kap-

Bognár Zsoltné

VÁLLALKOZÁSOK 1. VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Alapítás, mûködtetés, átszervezés, megszüntetés MK–6063-X B5, 288 oldal Rendelési ár: 2490 Ft Bolti ár: 2730 Ft

Elõkészületben: Bognár Zsoltné VÁLLALKOZÁSOK 2. Vállalkozások gazdálkodása MK–6071-5 B5, 280 oldal Rendelési ár: 1980 Ft

14

csolatos eset, amely segíti a tanultak gyakorlati alkalmazását. A tananyag példái, feladatai a kompetenciaalapú oktatás elveit követik. Minden fejezet végén ellenõrzõ kérdések segítik az összefoglalást. A példák igazodnak a kiadott tételsor feladattípusaihoz: igaz-hamis, feleletválasztós feladatok és esettanulmányok segítik a tanultakat megérteni, gyakorolni, alkalmazni. A Vállalkozások 2. elõkészületben lévõ kötete a modul második tananyagegységének anyagát fedi le, a vállalkozások gazdálkodását.

Tartalom: 1. Vállalkozási formák, vállalkozások alapítása és megszüntetése 1.1 A vállalkozások általános jellemzõi 1.2 Egyéni vállalkozás 1.3 A gazdasági társaságok közös jellemzõi 1.4 A gazdasági társaságok bemutatása 1.5 A vállalkozásokhoz kapcsolódó hatóságok 2. A vállalkozás mûködéséhez szükséges tárgyi feltételek 2.1 Telephely 2.2 Az üzlet külsõ képe 2.3 A bolt belsõ képe 2.4 A kereskedõ munkáját segítõ gépek, eszközök 2.5 Áru- és vagyonvédelmi eszközök, módszerek 3. A vállalkozások személyi feltételeinek biztosítása 3.1 Létszámgazdálkodás és munkakörök 3.2 Munkaerõ-felvételi folyamat 3.3 Munkaviszony létesítése és megszüntetése 3.4 A munkavégzés keretei 3.5 Hatékony létszám- és bérgazdálkodás

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Kereskedelmi modulok 0002-06-os modul: Marketingtevékenység A 0002-06-os modul a marketingismereteket tartalmazza. A követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítettnek tekinthetõ, ha a diákok legalább középszinten érettségit tettek korábban a közgazdaság-marketing alapismeretekbõl. Ezért ajánljuk ehhez a modulhoz az érettségire felkészítõ Marketing 11. és 12. osztály címû könyveinket. A Marketingtevékenység címû új kiadványunk egy olyan esettanulmány-gyûjtemény, amely a modulrendszerû vizsgára készíti fel a diákokat. A könyv felépítése követi a kiadott központi programot, feladatai pedig a közzétett tételsor

Végné Faddi Andrea

példáit tükrözik. Az elméleti emlékeztetõt minden témakörben érdekes, aktuális esettanulmányok követik. Az esettanulmányokat kérdések és feladatok segítségével dolgozzák fel a diákok, akárcsak a vizsgán. A feladatok között találhatunk önállóan, de csoportban történõ elvégzésre is biztató típusokat. A kilenc fejezet lefedi a marketing teljes eszköztárát. A tananyag a kereskedõ, kultúrcikk-kereskedõ, látszerész és fotocikk-kereskedõ, fényképész és fototermék-kereskedõ és mûszakicikk-kereskedõ szakképesítések központi programjában szerepel.

Végné Faddi Andrea

MARKETING-

MARKETING

TEVÉKENYSÉG 0002-06-os modul MK–6056-7 A4, 152 oldal Rendelési ár: 1990 Ft Bolti ár: 2190 Ft

11. osztály A marketing alapjai MK–6006-0 B5, 384 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

Végné Faddi Andrea

MARKETING

Tartalom: 1. A marketing fejlõdése, kereskedelmi marketing 2. Fogyasztói vásárlói magatartás 3. Piackutatás 4. Marketingstratégia 5. Verseny a piacon 6. Marketingkommunikáció – reklám 7. Marketingkommunikáció – public relations 8. Marketingkommunikáció – eladásösztönzés és DM 9. Egységes vállalati arculat

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

12. osztály Marketingkommunikáció MK–6007-9 B5, 284 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

15


Kereskedelmi modulok 0004-06-os modul: Az áruforgalom lebonyolítása A 0004-06-os áruforgalmi modul idegen nyelvi kommunikációs tananyagegységéhez készült német és angol nyelvkönyvünk. Kereskedõ, kultúrcikk-kereskedõ, mûszakicikkkereskedõ képzéshez és a bolti eladó elágazásaihoz is ajánljuk a kétnyelvû könyvet, amely az áruforgalmi kommunikáció

Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK NÉMETÜL! 1. MK–6059-1/I A4, 80 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK ANGOLUL! 1. MK–6060-5/I A4, 100 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

16

alapszituációit mutatja be. A könyvek a beszédkészség fejlesztésére tipikus munkahelyi párbeszéd-szituációkat mutatnak be. A gyakorláshoz készült feladattípusok a kommunikációközpontúság jegyében páros és egyéni munkát is lehetõvé tesznek.

Tartalom: 1.1 A vevõ üdvözlése 1.1.1 A vevõ fogadása, igényeinek felmérése 1.1.2 Az áru bemutatása, szolgáltatások ismertetése 1.2 A kasszánál 1.2.1 Fizetés készpénzzel vagy kártyával 1.2.2 Fizetés utalvánnyal, vásárlás részletre 1.3 Csomagolás 1.3.1 Segítség önkiszolgáló csomagoláshoz 1.3.2 Csomagolás az áru jellege szerint 1.4 Reklamációk intézése 1.4.1 Azonnali csere, az áru értékének levásárlása 1.4.2 Hivatalos ellenõrzés (Kermi) 1.5 Álláspályázat 1.5.1 Minta önéletrajzra 1.5.2 Álláshirdetés 1.5.3 Állásinterjú

Horváthné Herbáth Mária Stágel Imréné KERESKEDELMI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK MK–6016-8 B5, 352 oldal Rendelési ár: 3990 Ft Bolti ár: 4390 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Kereskedelmi modulok 0004-06-os modul: Az áruforgalom lebonyolítása

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

17


Kereskedelmi modulok 0003-06-os és 0005-06-os modul: A kereskedelmi egység szabályszerû mûködtetése Az áruforgalmi tevékenységgel és a kereskedelmi egységek szabályszerû mûködtetésével foglalkozó modulok tananyagegységeihez ajánljuk népszerû Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek könyvünket. Horváthné Herbáth Mária és Stágel Imréné könyvének logikus, áttekinthetõ felépítése, gyakorlati használhatósága és könnyû tanulhatósága segíti a diákokat az eredményes vizsgához.

Horváthné Herbáth Mária Stágel Imréné KERESKEDELMI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK MK–6016-8 B5, 352 oldal Rendelési ár: 3990 Ft Bolti ár: 4390 Ft

A tervezési és elemzési feladatok gyakorlásához nyújt segítséget új könyvünk, Kristóf Lajos szerzõnk Kereskedelmi számítások példatára címmel. A feladatgyûjteményrõl bõvebben a 23. oldalon olvashatnak. A 0005-06-os modul pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek tananyagegységéhez ajánljuk a Pénztárelszámolás számítógépen és a Kereskedõ pénztáros könyveinket.

Baka Józsefné

PÉNZTÁRELSZÁMOLÁS SZÁMÍTÓGÉPEN MK–6020-6 B5, 128 oldal Rendelési ár: 1990 Ft Bolti ár: 2190 Ft

Baka Józsefné

Kristóf Lajos KERESKEDELMI SZÁMÍTÁSOK PÉLDATÁRA MK–6058-3 B5, 200 oldal Rendelési ár: 2990 Ft Bolti ár: 3280 Ft

18

KERESKEDÕ PÉNZTÁROS MK–6024-9 B5, 112 oldal Rendelési ár: 1490 Ft Bolti ár: 1640 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Kereskedelmi modulok 0006-06-os modul: Bútorok és lakástextíliák forgalmazása A Bútorok és lakástextíliák forgalmazása modul vizsgáján magyar és idegen nyelven kell a tanulóknak árut bemutatniuk, ajánlaniuk. Az idegen nyelvû kommunikációhoz nyújt segítséget német és angol nyelvkönyvünk. A könyvek a beszéd-

Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK NÉMETÜL! 4. MK–6059-1/IV B5, 92 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

készség fejlesztésére tipikus munkahelyi párbeszéd-szituációkat mutatnak be. A gyakorláshoz készült feladattípusok a kommunikációközpontúság jegyében páros és egyéni munkát is lehetõvé tesznek.

Tartalom: 4.1 Bútorok és textíliák bemutatása 4.1.1 Használati-kezelési jellemzõk 4.1.2 Lakberendezési tanácsadás 4.1.3 Termékajánlás katalógus alapján 4.1.4 Elõjegyzés termékre 4.1.5 Termékhez fûzõdõ szolgáltatások 4.2 Bútorok és textíliák értékesítése 4.2.1 Nappali szoba 4.2.2 Hálószoba 4.2.3 Gyermekszoba 4.2.4 Konyha 4.2.5 Lakástextíliák

Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK ANGOLUL! 4. MK–6060-5/IV B5, 100 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

19


Kereskedelmi modulok 0007-06-os modul: Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása modul vizsgáján magyar és idegen nyelven kell a tanulóknak árut bemutatniuk, ajánlaniuk. Elsõsorban a bolti eladó és a kereskedõ szakképesítéshez ajánljuk a könyveket. Az áruismeret elsajátításához Élelmiszerismeret I. és II. köteteinket ajánljuk, amelyekrõl bõvebben a 26. oldalon olvashatnak.

20

Az idegen nyelvû kommunikációhoz nyújt segítséget német és angol nyelvkönyvünk. A könyvek a beszédkészség fejlesztésére tipikus munkahelyi párbeszéd-szituációkat mutatnak be. A gyakorláshoz készült feladattípusok a kommunikációközpontúság jegyében páros és egyéni munkát is lehetõvé tesznek.

Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK NÉMETÜL! 2. MK–6059-1/II B5, 92 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

Tartalom:

Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK ANGOLUL! 2. MK–6060-5/II B5, 100 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

Dr. Sahin-Tóth Gyula Suhajda Jánosné Fekete Károly ÉLELMISZERISMERET I. MK–6032-X B5, 280 oldal Rendelési ár: 2990 Ft Bolti ár: 3290 Ft

2.1 Élelmiszer és vegyi áru termékek bemutatása 2.1.1 Kóstoló, árubemutató 2.1.2 Árengedményes akció 2.2 Élelmiszer- és vegyi áru termékek értékesítése 2.2.1 Zöldség-gyümölcs 2.2.2 Tejtermékek 2.2.3 Pékáru 2.2.4 Szárazáru, fûszerek 2.2.5 Édességek, italok 2.2.6 Vegyiáruk 2.2.7 Kozmetikumok

Dr. Sahin-Tóth Gyula Suhajda Jánosné Fekete Károly ÉLELMISZERISMERET II. MK–6033-8 B5, 288 oldal Rendelési ár: 2990 Ft Bolti ár: 3290 Ft


Kereskedelmi modulok 0008-06-os modul: Ruházati termékek forgalmazása A Ruházati termékek forgalmazása modul vizsgáján magyar és idegen nyelven kell a tanulóknak árut bemutatniuk, ajánlaniuk. Az áruismeret elsajátításához Ruházati áruismeret I., II., III. köteteinket ajánljuk. Elsõsorban a bolti eladó ruházati eladó elágazásához és a kereskedõ szakképesítéshez ajánljuk a könyveket.

Az idegen nyelvû kommunikációhoz nyújt segítséget német és angol nyelvkönyvünk. A könyvek a beszédkészség fejlesztésére tipikus munkahelyi párbeszéd-szituációkat mutatnak be. A gyakorláshoz készült feladattípusok a kommunikációközpontúság jegyében páros és egyéni munkát is lehetõvé tesznek.

Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK NÉMETÜL! 3. MK–6059-1/III B5, 92 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

Dr. Greguss Sándorné

RUHÁZATI ÁRUISMERET I. 21 004/I B5, 170 oldal Rendelési ár: 3590 Ft Bolti ár: 3950 Ft

Dr. Greguss Sándorné

RUHÁZATI Fiziker Róbert Varga Krisztina KERESKEDJÜNK ANGOLUL! 3. MK–6060-5/III B5, 100 oldal Rendelési ár: 990 Ft Bolti ár: 1290 Ft

ÁRUISMERET II. 21 004/II B5, 190 oldal Rendelési ár: 3590 Ft Bolti ár: 3950 Ft Dr. Greguss Sándorné

RUHÁZATI

ÁRUISMERET III. 21 004/III B5, 168 oldal Rendelési ár: 3590 Ft Bolti ár: 3950 Ft Tartalom: 3.1 Ruházati termékek bemutatása 3.1.1 Használati-kezelési jellemzõk 3.1.2 Termékajánlás katalógus alapján 3.1.3 Termékhez fûzõdõ szolgáltatások

3.2 Ruházati termékek értékesítése 3.2.1 Nõi ruhák 3.2.2 Férfi ruhák 3.2.3 Fehérnemû/alsónemû 3.2.4 Sportruházat 3.2.5 Cipõk, bõráruk

21


Kereskedelmi modulok 0062-06-os modul: Marketing és PR alapismeretek A 0062-06-os modul a marketingismereteket tartalmazza. A követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítettnek tekinthetõ, ha a diákok legalább középszinten érettségit tettek korábban a közgazdaság-marketing alapismeretekbõl. Ezért ajánljuk ehhez a modulhoz az érettségire felkészítõ Marketing 11. és 12. osztály címû könyveinket. A Marketing és PR tevékenység címû új kiadványunk egy olyan esettanulmány-gyûjtemény, amely a modulrendszerû vizsgára készíti fel a diákokat. A könyv felépítése követi a kiadott köz-

Végné Faddi Andrea

MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK 0062-06-os modul MK–6057-5 A4, 200 oldal Rendelési ár: 1990 Ft Bolti ár: 2190 Ft

ponti programot, feladatai pedig a közzétett tételsor példáit tükrözik. Az elméleti emlékeztetõt minden témakörben érdekes, aktuális esettanulmányok követik. Az esettanulmányokat kérdések és feladatok segítségével dolgozzák fel a diákok, akárcsak a vizsgán. A feladatok között találhatunk önállóan, de csoportban történõ elvégzésre is biztató típusokat. A tananyag a kereskedelmi ügyintézõ, marketing- és reklámügyintézõ, külkereskedelmi üzletkötõ és logisztikai ügyintézõ szakképesítések központi programjában szerepel.

Végné Faddi Andrea

MARKETING

11. osztály A marketing alapjai MK–6006-0 B5, 384 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

Végné Faddi Andrea

MARKETING Tartalom:

22

1. fejezet: A marketing fejlõdése, marketing-mix 2. fejezet: Piac 3. fejezet: Piacszegmentálás, termékpozicionálás 4. fejezet: Piackutatás 5. fejezet: Fogyasztói vásárlói magatartás 6. fejezet: A szervezeti piac jellemzõi 7. fejezet: Termék- és szolgáltatáspolitika 8. fejezet: Árpolitika, árstratégia 9. fejezet: Értékesítéspolitika, csatornák kiválasztása 10. fejezet: Kommunikációs politika 11. fejezet: A PR fogalma, jellemzõi 12. fejezet: Személyes eladás 13. fejezet: Eladásösztönzés fogalma, funkciói 14. fejezet: Egységes vállalati arculat

12. osztály Marketingkommunikáció MK–6007-9 B5, 284 oldal Rendelési ár: 1980 Ft Bolti ár: 2180 Ft

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Kereskedelmi modulok 0067-06-os modul: A beszerzés és az értékesítés elõkészítése, megszervezése A 0067-06-os, beszerzéssel és értékesítéssel foglalkozó modul tananyagegységei közül a statisztika és költséggazdálkodás témakörét mutatja be a Gazdasági számítások a kereskedelemben címû új kiadványunk. A tankönyvben a fenti modul mellett a 0003-06-os modul kereskedelmi számítással foglalkozó tananyagegységei is megtalálhatók. A könyv megismertet a kereskedelemben leggyakrabban alkalmazott gazdasági számításokkal. Kristóf Lajos

GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK A KERESKEDELEMBEN MK–6064-8 B5, 184 oldal Rendelési ár: 1990 Ft Bolti ár: 2190 Ft

A gazdasági számítások gyakorlására készült a Kereskedelmi számítások példatára címû feladatgyûjtemény. A példatár tartalmában alkalmazkodik a modulrendszerû szakképesítések követelményeihez, szerkezeti felépítésében pedig a központi programokhoz. Követi a kereskedelmi munka folyamatát, és segítséget nyújt a számítási feladatok megértéséhez, gyakorlásához. A grafikonok és táblázatok a gyakorlati munka során elõforduló példákat modellezik. Tartalom – Gazdasági számítások a kereskedelemben 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A gazdasági számítások statisztikai alapjai Az eladási forgalom elemzése és tervezése A készletek elemzése és tervezése A beszerzés elemzése és tervezése Árstatisztika A kereskedelmi vállalkozások költségeinek és ráfordításainak elemzése és tervezése 7. A kereskedelmi vállalkozások jövedelmezõségének elemzése és tervezése 8. A kereskedelmi vállalkozások személyi feltételeinek elemzése és tervezése

Kristóf Lajos

Tartalom – Kereskedelmi számítások példatára

SZÁMÍTÁSOK PÉLDATÁRA MK–6058-3 B5, 200 oldal Rendelési ár: 2990 Ft Bolti ár: 3280 Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KERESKEDELMI

A forgalom elemzése és tervezése A készletek elemzése és tervezése Általános forgalmi adó Az árak képzése és elemzése A költségek elemzése Az eredmény keletkezése és elemzése Létszám- és bérgazdálkodás

Kristóf Lajos

KERESKEDELMI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

Külkereskedelmi ismeretek MK–6021-4 B5, 120 oldal Rendelési ár: 1490 Ft Bolti ár: 1640 Ft

23


Vendéglátós modulok Vendéglátás és gazdálkodás tananyagegységek

A szakiskolai szintû vendéglátós szakmák – elsõsorban a cukrász-, szakács- és pincérképzés – gazdálkodással foglalkozó moduljaihoz készült a Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak könyvsorozat. A kiadványok erõssége a korosztály életkori sajátosságainak és értelmi képességeinek megfelelõ nyelvezet, az érdekes és változatos kompetenciaalapú feladatok, gondolkodtató kérdések, a tanulást segítõ logikus összefoglalások és vázlatok. A kötetek végén nemcsak az elmúlt évek vizsgatételeit gyûjtötte ki a szerzõ, de a tételekhez tartozó válaszok helyét is megadta a könyvben. A 11. osztályos anyag a gazdálkodással, annak környezetével és alapegységeivel foglalkozik. Természetesen a középpontSztruhár Krisztina

VENDÉGLÁTÁS

ÉS GAZDÁLKODÁS SZAKISKOLÁSOKNAK 11. osztály MK–6036-2 B5, 164 oldal Rendelési ár: 1290 Ft Bolti ár: 1490 Ft

24

ban a vendéglátó vállalkozások tevékenységének feltételei állnak. A 12. osztályos kötet a gazdasági számítások témakörét járja körbe. Az alapvetõ számítások ismertetése után a vendéglátásban alkalmazott tipikus számításokat mutatja be a szerzõ. A 13. osztály két fõ témakör köré épül: a vendéglátásban alkalmazott számviteli, pénzügyi és adózási szabályok, valamint a marketing a vendéglátásban. A Példatárban található feladatok a 12. és 13. osztályos anyag gyakorlását, mélyebb elsajátítását szolgálják. A témakörök elején mintafeladat orientálja a tanulókat, a példák után pedig a megoldásokat is közli a szerzõ.


Vendéglátós modulok Vendéglátás és gazdálkodás tananyagegységek Sztruhár Krisztina

VENDÉGLÁTÁS

ÉS GAZDÁLKODÁS SZAKISKOLÁSOKNAK 12. osztály MK–6037-0 B5, 120 oldal Rendelési ár: 1290 Ft Bolti ár: 1490 Ft Sztruhár Krisztina

VENDÉGLÁTÁS

ÉS GAZDÁLKODÁS SZAKISKOLÁSOKNAK 13. osztály MK–6038-9 B5, 84 oldal Rendelési ár: 1290 Ft Bolti ár: 1490 Ft Sztruhár Krisztina

VENDÉGLÁTÁS

ÉS GAZDÁLKODÁS SZAKISKOLÁSOKNAK Példatár MK–6039-7 B5, 160 oldal Rendelési ár: 1490 Ft Bolti ár: 1640 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

25


Vendéglátós modulok Élelmiszerismeret tananyagegységek

Az élelmiszerismeret modulokhoz ajánljuk felújított Élelmiszerismeret I. és II. könyveinket. A kötetek a kereskedelmi és a vendéglátós iskolák tanulóinak készültek, hogy megismertessék a felhasználásra, illetve értékesítésre kerülõ élelmiszereket. Elsõsorban kereskedõ és bolti eladó, valamint cukrász, szakács, pincér és vendéglõs szakképesítésekhez ajánljuk. Az elsõ kötet az általános ismereteket és a növényi eredetû élelmiszereket tartalmazza. A táplálkozási alapismeretek után a mikroorganizmusok mûködésébe és a tartósítás alapjaiba kapnak betekintést a tanulók. A malom-, sütõ-, tésztaés édesipari termékek mellett az édesítõszereket és a növényi eredetû étkezési zsiradékokat mutatják be a szerzõk.

A könyv a zöldségfélék és gombák, valamint a gyümölcsök jellemzése mellett a táplálkozástani jelentõségüket is bemutatja. A második kötet az állati eredetû élelmiszereket és az élvezeti szerekkel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Az állati eredetû étkezési zsiradékok és a húsok általános jellemzése után részletes ismereteket kaphatunk a sertés és szarvasmarha, a baromfi, valamint a halak és vadon élõ állatok feldolgozásáról, a belõlük készített termékekrõl. Részletesen taglalják a szerzõk a tojás, valamint a tej és feldolgozásának termékeit. Az élvezeti szereknél az alkoholos és alkoholmentes italok, a fûszerek és ízesítõszerek, valamint a kávé és tea tulajdonságait, késztermékeit találhatjuk.

Dr. Sahin-Tóth Gyula Suhajda Jánosné Fekete Károly ÉLELMISZERISMERET I. MK–6032-X B5, 212 oldal Rendelési ár: 2990 Ft Bolti ár: 3290 Ft

Dr. Sahin-Tóth Gyula Suhajda Jánosné Fekete Károly ÉLELMISZERISMERET II. MK–6033-8 B5, 276 oldal Rendelési ár: 2990 Ft Bolti ár: 3290 Ft

26

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Vendéglátós modulok Ételkészítés tananyagegységek

Petõ Gyula Ételkészítési ismeretek címû könyve évek óta kiadónk eladási toplistájának elején tartózkodik. A kiadvány népszerûségének titka az áttekinthetõ szerkezet és a tanulást segítõ folyamatábrák, táblázatok, sémák, amelyek segítségével könnyû az egyes ételkészítési módok, receptek megtanulása. A könyvhöz tartozó CD-ROM még élvezetesebb tanulást tesz lehetõvé: a mellékletben számos kép és animáció segíti a megjegyzést, elsajátítást, alkalmazást. Interaktív animációk segítségével gyakorolhatják a diákok a vágóállatok részeit és

azok elhelyezkedését, a vadon élõ állatok húsának elõkészítését, a mártások és az ételcsoportok fogásainak rendszerezését. A különbözõ ételek hozzávalóinak megjegyzését és az elkészítés menetét a könyvben ismertetett folyamatábrák felhasználásával készült animációk teszik színessé, interaktívvá. A kiadványt a szakács szakképesítés ételkészítési tananyagegységeihez – elméleti és gyakorlati órákhoz egyaránt – ajánljuk.

Petõ Gyula

ÉTELKÉSZÍTÉSI ISMERETEK 21 955 B5, 1008 oldal Rendelési ár: 4980 Ft Bolti ár: 6260 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán umán szakterület

27


Vendéglátós modulok Vendéglátós idegen nyelvi tananyagegységek

A Hotel for You címû kiadvány szállodák és éttermek személyzetének készült. A szerzõ a szakmai szókincset színesen, változatosan mutatja be. Minden témakör tartalmaz a munkához szükséges nyelvtani összefoglalót is. A beszédkészség fejlesztésére számos párbeszédgyakorlatot és tipikus munkahelyi beszédszituációt mutat be a könyv.

A Zimmer frei címû nyelvkönyv és munkafüzet a szállodai szolgáltatások terén készíti fel a tanulókat a helyes nyelvismeretre. A Herzlich Wilkommen címû nyelvkönyv és a hozzá tartozó munkafüzet az éttermekben és a turizmusban dolgozni kívánóknak jelent segítséget a nyelvtanulásban.

Nicoletta Grandi

Tartalom:

Deutsch im Hotel Lehrbuch Langenscheidt Verlag LN-001/2 96 oldal Rendelési ár: 2560 Ft Bolti ár: 2920 Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ZIMMER FREI

Ankunft der Gäste Zimmer und Frühstück Korrespondenz und Telefondienst Hotelservice Hinweise, Auskünfte und Mitteilungen Angebote im Hotel Angebote am Urlaubsort Abreise der Gäste

Nicoletta Grandi

ZIMMER FREI

Deutsch im Hotel Arbeitsbuch Langenscheidt Verlag LN-001/1 80 oldal Rendelési ár: 2350 Ft Bolti ár: 2810 Ft CD ZUM ZIMMER FREI LEHRBUCH LN–004 Rendelési ár: 2390 Ft Bolti ár: 2790 Ft CD ZUM ZIMMER FREI ARBEITSBUCH LN–005 Rendelési ár: 2390 Ft Bolti ár: 2790 Ft

28

Mûszaki Mû ki Ki Kiadó dó Katalógus K t ló 2009


Vendéglátós modulok Vendéglátós idegen nyelvi tananyagegységek Ulrike Cohen

HERZLICH

WILLKOMMEN! Deutsch im Restaurant und Tourismus Lehrbuch Langenscheidt Verlag LN-002/2 104 oldal Rendelési ár: 2560 Ft Bolti ár: 2920 Ft

Tartalom: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Begrüssung Speisen und Getränke A la Carte Bitten und Beschwerden Verabschiedung Informationen für den Urlaubsort Reiseauskünfte

Nicoletta Grandi

HERZLICH

Early

WILLKOMMEN! Deutsch im Restaurant und Tourismus Arbeitsbuch Langenscheidt Verlag LN-002/1 96 oldal Rendelési ár: 2330 Ft Bolti ár: 2790 Ft

CD ZUM HERZLICH WILLKOMMEN! LEHRBUCH LN–007 Rendelési ár: 3080 Ft Bolti ár: 3650 Ft CD ZUM HERZLICH WILLKOMMEN! ARBEITSBUCH LN–006 Rendelési ár: 2390 Ft Bolti ár: 2790 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

HOTEL FOR YOU English for Hotel and Restaurant Staff Bildungsverlag Eins BA-003 B5, 124 oldal Rendelési ár: 3095 Ft Bolti ár: 3650 Ft

HOTEL FOR YOU CD BA–007 Rendelési ár: 3990 Ft Bolti ár: 4490 Ft

Tartalom: 1. The service industry 2. Who does what? 3. A tour of the hotel 4. The reception 5. Emails 6. In the restaurant 7. The wine water 8. Dealing with complaints 9. At the bar 10. The kitchen 11. The Menu 12. Breakfasts

29


Egészségügyi és szociális szakmacsoportok Szakmacsoportos alapozó oktatás

A gazdagon illusztrált tankönyv készítésekor a legfontosabb irányadó a szakmacsoportos alapozó oktatás új kerettantervének tervezete és érettségi követelményei voltak. A tankönyv az emberi élet egy-egy szakaszához kapcsolódó biológiai, fejlõdés-lélektani és szociális ismeretekkel és az azokhoz kapcsolódó gondozási tevékenységekkel foglalkozik. Nagyon sok fontos kapaszkodót, segítséget nyújt az életben felmerülõ helyzetekhez, problémákhoz; a szaktanár szíve-joga és lehetõsége, hogy a gazdag anyagból mely részeket válaszszon, emeljen ki. A szerzõk sokéves pedagógiai és szakmai tapasztalataikra támaszkodva írták meg a könyvet, és az oktatásban gyakran

Lipienné Krémer Ibolya Marosiné Nemes Melinda Póschné Bróda Ágota Ridegné Cseke Irén GONDOZÁSTAN MK–6050-0 A4, kb. 200 oldal Rendelési ár: 3490 Ft Bolti ár: 3990 Ft

30

háttérbe szoruló témákat, így a felvilágosítást, a szexuális életre nevelést is részletesen tárgyalják. Szinte minden fejezet bevezetése után a szomatikus (testi) fejlõdéssel kezdik, majd rátérnek a pszichés és szociális, magatartásbeli sajátosságokra. Amennyire a terjedelem engedte, kitérnek az egészséges életmódot meghatározó, befolyásoló tényezõkre is. A szerzõk minden esetben kihangsúlyozzák, hogy milyen testi, lelki zavarok fordulhatnak elõ az adott korcsoportban, melyek az egészséget károsító kockázatos magatartásformák. Minden fejezet végén található egy rövid összefoglalás; ezt követik a témához kapcsolódó kulcsfogalmak, kérdések és feladatok.


Egészségügyi és szociális szakmacsoportok Szakmacsoportos alapozó oktatás Szilágyi István

KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EGH-1301 B5, 84 oldal Rendelési ár: 2495 Ft Bolti ár: 2640 Ft

Felújított tartalommal jelent meg 2006-ban a Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés címû tankönyvünk. Célunk a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, a kommunikációs viselkedés tudatosítása, valamint mások kommunikációs megnyilvánulásai pontos értelmezésének fejlesztése. A kiadvány fõ súlypontja, hogy nem a frontális elõadásokra épül, hanem az egyéni, páros és csoportos gyakorlatokra. Szintén fontos szerepet kapnak a társas érintkezésformák „élményszerû” gyakorlásai, valamint különbözõ közlések szóbeli és írásos közvetítése, szerepjátékok és strukturált gyakorlatok formájában.

Galambos Katalin

AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN ALAPJAI EGH-1304 B5, 192 oldal Rendelési ár: 2395 Ft Bolti ár: 2525 Ft

Tankönyvünk tizenkét önálló fejezetbõl áll, melyeken keresztül az általános és személyiséglélektan legfontosabb fogalmait, összefüggéseit ismerhetik meg a tanulók. A pszichológia témájú tanagyag elsajátítása nem könnyû a tizenéveseknek, ezért a könyv felépítése során elsõdleges szempontunk volt az áttekinthetõ felépítés és diákbarát megfogalmazás. Amennyiben egy-egy téma tanulása bárkiben felkeltette az érdeklõdést, úgy a fejezet összefoglalása után szakirodalmi ajánlást adunk, amely bõvebb tájékozódási lehetõséget biztosít.

Galambos Katalin

A FEJLÕDÉSLÉLEKTAN ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ ALAPJAI EGH-1308 B5, 112 oldal Rendelési ár: 3260 Ft Bolti ár: 3430 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

Az egészségügyi és szociális szakképzésben szükséges pszichológiai ismeretek elsajátításához elengedhetetlen a fejlõdéslélektan és a szocializáció alapjainak ismerete. Könyvünkben a gyermeki Én, illetve az emberi személyiség kialakulásának folyamatát vizsgáljuk meg a biológiai érés és fejlõdés, valamint a külsõ, környezeti (szocializációs) hatások tükrében. Az elsõ négy fejezetben a legjellemzõbb pszichikus mûködések és tulajdonságok fejlõdése kerül feldolgozásra. Az ötödik fejezet az életkori szakaszoknak megfelelõen rendszerezi az elõzõ négy fejezet anyagát, de emellett új ismereteket is tartalmaz, illetve más összefüggésekbe helyezi az addig tanultakat. Az utolsó fejezetben a személyiségfejlõdés szocializációs hatásaival ismerkedhetünk meg.

31


Egészségügyi és szociális szakmacsoportok Szakmacsoportos alapozó oktatás Vízvári László (szerk.)

EGÉSZSÉGTAN

MK–6026-5 B5, 172 oldal Rendelési ár: 2875 Ft Bolti ár: 3780 Ft

Vízvári László (szerk.)

GONDOZÁSTAN

MK–6025-7 B5, 300 oldal Rendelési ár: 3450 Ft Bolti ár: 4540 Ft

32

Megújult külsõvel és aktualizált tartalommal jelent meg 2006ban az Egészségtan könyvünk. A társadalom és az egészségügy jelentõs erõfeszítéseket tesz a betegségek gyógyítása terén, de szerény marad az eredmény, ha a lakosság életmódjában, életvitelében nem lesz jelentõs változás; fõleg a táplálkozást, a szabadidõ eltöltését, a dohányzást és az alkoholizmust illetõen. Reméljük, hogy ez a tankönyv sikeresen hozzájárul a helyes egészségi magatartás normáinak a megismeréséhez, tudatosításához és az egészségre káros magatartásformák megváltozásához.

Évek óta sikeres könyvünk 2006-ban felújított formában jelent meg! Mind a tartalmi, mind a külsõ változások azt a célt szolgálják, hogy a gyerekek könnyebben tanuljanak a könyvbõl és alaposabb szakmai ismereteket kapjanak. A könyv nem csupán az emberi élet egy-egy szakaszához kapcsolódó tennivalókkal foglalkozik, hanem folyamatában, összefüggéseiben tárgyalja a gondozási feladatokat a családtervezéstõl a megtermékenyítésen át az öregkorig.

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Egészségügyi és szociális szakmacsoportok Szakmacsoportos alapozó oktatás Dr. Tombácz Imre

BIOKÉMIA

59 376 B5, 84 oldal Rendelési ár: 1555 Ft Bolti ár: 1860 Ft

Kardos Lídia

AZ EMBERI TEST EGH-1306 B5, 168 oldal Rendelési ár: 3170 Ft Bolti ár: 3740 Ft

A könyv bevezetõjében átismételi azokat az ismereteket, amelyek szükségesek a biokémia tanulásának elkezdéséhez (atomok szerkezete, kémiai kötések, halogén elemek stb.). Elsõ részében az élõ szervezet molekuláris szervezõdését, a biomolekulák fizikai-kémiai törvényszerûségeit tárgyalja, és rámutat arra, hogy az egyszerû atomokon vagy kismolekulákon is megmutatkozó törvényszerûségek hogyan válnak biológiai funkciókká. A második rész a biomolekulák sejtszintû anyagcseréjével foglalkozik. A harmadik rész pedig a magasan szervezett anyag, az emberi szervezet mûködésének, funkciójának biokémiai alapját tárgyalja. A könyv felépítése a könnyebb tanulást segíti; fogalomgyûjteménnyel, kiemelésekkel, ellenõrzõ kérdésekkel és lábjegyzetekkel. A tankönyv az emberi test felépítésének és mûködésének alapvetõ kérdéseit tárgyalja. A bevezetõben rövid ismertetést adunk az anatómia vázlatos történetérõl, majd fejezetenként végigvesszük a legfontosabb szervrendszereket (mozgás-, keringési, zsigeri, idegrendszer). Célunk, hogy egységes alapot adjunk az emberi szervezet megismeréséhez és az egészségügyi, szociális szakmai tantárgyak elsajátításához. Skandi-Wald Könyvkiadó

Elõkészületben: Pápai Tibor ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS MK–6051-7 A4, kb. 152 oldal Rendelési ár: 2980 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

A tankönyv célja, hogy naprakészen bemutassa az elsõsegélynyújtás folyamatosan fejlõdõ eszközeit és módszereit, többek között a legújabb újraélesztési protokollt. Ezáltal sokkal egyszerûbbé, szakszerûbbé és hatásosabbá válik a sérült ember életének megmentésére, egészségének visszaadására tett kísérlet. A készülõ tankönyv valamennyi egészségügyi szakképzésben és az egészségügyi szakképzést megalapozó középiskolai képzésben használható majd.

33


Egészségügyi és szociális szakmacsoportok Idegen nyelvû könyvek

Az egészségügyi szakmák Unión belüli kölcsönös elfogadása miatt immár csak nyelvi akadályai lehetnek a külföldi munkavállalásnak. A tanulók idegen nyelvi képességeinek fejlesztésére ajánljuk a következõ nyelvkönyveket. A Get well címû nyelvkönyv alapszintû általános nyelvi elõképzettséget feltételez. A kommunikációs fejlesztésre szakkifejezésekben gazdag párbeszédeket mutat be a könyv.

Az English in the dental surgery címéhez hûen egy fogorvosi praxis mindennapjain keresztül mutatja be a szakmai kifejezéseket, a páciensekkel folytatott barátságos kommunikáció alapjait. A Deutsch im Krankenhaus címû könyv német nyelvterülten történõ munkához, vagy a hazánkba látogató német páciensek ellátásához nyújt nyelvi segítséget.

Dobias – Koll

ENGLISH IN THE DENTAL SURGERY Bildungsverlag Eins BA-002 B5, 112 oldal Rendelési ár: 4015 Ft Bolti ár: 4480 Ft

Tartalom: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

34

Nice, young and clever! Who’s who? Face to face What a day! Calling 112 Next please! Two at time Keep smiling!

9. Toothless, speechless! 10. Around and around 11. Money, money, money! 12. Learning and earning 13. Cool polishing! 14. Undercover! 15. Take it or leave it! 16. Never change a winning team!

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Egészségügyi és szociális szakmacsoportok Idegen nyelvû könyvek Szaszi

GET WELL English for Healthcare Professions Bildungsverlag Eins BA-001 A4, 120 oldal Rendelési ár: 3375 Ft Bolti ár: 4280 Ft

Ulrike Firnhaber-Sensen Gabriele Schmidt DEUTSCH IM KRANKENHAUS Berufssprache für ausländische Pflegekräfte Langenscheidt Verlag LN-003 168 oldal Rendelési ár: 3910 Ft Bolti ár: 4390 Ft

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

Tartalom: 1. 2. 3. 4. 5.

Who are you? Where do you work? What do you know about your body and its functions? How can you help and support? What do you know about certain diseases and their treatments? 6. What can be done to prevent diseases? 7. Woud you like to work in an English-speaking country?

Tartalom: 1. Aller Anfang ist schwer. Die Stations 2. Das Krankenhaus. Aufträge 3. Betten machen. Waschen am Waschbecken 4. Das Frühstücken 5. Wünsche, Hinweise, Verbote. Das Essen 6. Messen. Dokumentation 7. Das Aufnahmegeschpräch. Das Stammblatt 8. Die Vorbereitung zur Operation. Die Operation 9. Der Körper. Die Beschwerden 10. Telefonieren 11. Visit. Die Übergabe 12. Medikamente

35


Egyéb szolgáltatások Kozmetikus szakképesítés könyvei Bodor Ferencné

BIOLÓGIA

KOZMETIKUSOK SZÁMÁRA MK–6023-0 B5, 220 oldal Rendelési ár: 3920 Ft Bolti ár: 4900 Ft

A kifejezetten a kozmetikus tanulók számára készült biológiakönyvünket két éve felújítottuk, ebben az évben pedig tovább bõvítettük. A tankönyv azokat a biológiai, biokémiai ismereteket hangsúlyozza, amelyek a kozmetikusok számára elengedhetetlenül fontosak: a szervezetet felépítõ anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, ezek kapcsolódását a mindennapi gyakorlathoz. Különös hangsúlyt fektettünk a vitaminok általános jellemzésére és szervezetre gyakorolt hatásukra. A tankönyvben jól láthatóan elkülönülnek a fõszövegtõl a legfontosabb részek és a kiegészítõ anyag. A korábbi ismeretek felelevenítését segítik az egyes témakörök bevezetéséhez kapcsolódó kérdések, megfigyelések. A tananyag megértését, rögzítését, az önellenõrzést szolgálják a témák utáni kérdések, feladatok, amelyek hozzájárulnak a sikeres vizsgához. Tankönyvi engedéllyel rendelkezõ, bõvített kiadás! Modul neve Kozmetikus

36

Tananyagegység / Tananyagelem neve száma Biológia 356/1.0/1211-06

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Egyéb szolgáltatások Kozmetikus szakképesítés könyvei Bodor Ferencné

KOZMETIKUS SZAKMAI ISMERETEK 37 268-1 B5, 292 oldal (színes) Rendelési ár: 5680 Ft Bolti ár: 7390 Ft

A kozmetikus szakma, illetve a képzés komoly szakmai, biológiai, biokémiai, anatómiai, élettani, kórélettani, belgyógyászati, fizikai, kémiai, pszichológiai ismereteket igényel. A felsorolt ismeretek megszer zését segíti e tankönyv, amely az önálló ismeretszer zés eszköze is. A szemléletes, szép színes ábrák a tananyag jobb megér tését, a szakmai gondolkodás fejlõdését kívánják elõsegíteni. A könyv számos gondolkodtató kérdést, feladatot is tar talmaz, amelyek megoldása segíti az elmélet és a gyakorlat, valamint az egyes szakmai tantárgyak közötti kapcsolat megvalósulását, az ismeretek alkalmazását, amely a szakmai tudás fokmérõje. A mû végén található „kozmetikai szótár” a szakmai mûveltséget, a szak szerûséget kívánja megalapozni, elmélyíteni. Modul neve Kozmetikus

Bodor Ferencné

KOZMETIKUS ANYAGISMERET 59 361 B5, 288 oldal Rendelési ár: 3775 Ft Bolti ár: 4920 Ft

A kozmetikai szakmai elmélet és a gyakorlat nem képzelhetõ el az ott használt anyagok alapos ismerete nélkül. Az anyagok fizikai, kémiai tulajdonságai összefüg genek kozmetikai felhasználásuk lehetõségeivel. Tulajdonságaik pontos ismeretére azért van szükség, mert az egyes anyagok különbözõ koncentrációban más-más hatással lehetnek a bõrre, gyakran e hatások a koncentráció változásával egymással ellentétesek. Ahhoz, hogy a kozmetikában használatos anyagokat a gyakorlatnak megfelelõen rendezzük, szük ség van az olyan csopor tosításra, amely elsõsorban azok bõrre gyakorolt hatását emeli ki. Modul neve Kozmetikus

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

Tananyagegység / Tananyagelem neve száma Kozmetikus szakmai ismeret 356/4.0/1211-06

Tananyagegység / Tananyagelem neve száma Anyagismeret 356/2.0/1211-06

37


Egyéb szolgáltatások Kozmetikus szakképesítés könyvei Seres Jánosné

ELEKTROKOZMETIKA 59 197 B5, 108 oldal Rendelési ár: 2395 Ft Bolti ár: 3280 Ft

A kozmetikus tanulók ma már az elsõ gyakorlati órákon találkoznak elektromos gépekkel. A kozmetikai szalonokban található kozmetikai gépek, készülékek használata jelentõs elektrokozmetikai és biokémiai alapismereteket igényel. Ehhez kevés a géphez adott útmutató átolvasása, szükség van a gyakorlatban bevált módszerek ismertetésére, megértésére is. A könyv tartalmazza a legtöbb hazánkban eddig gyártott és alkalmazott gép ismertetését. Az elektrokozmetikai témát az orvostudományi szakkönyvekbõl ismeretes felosztásban tárgyalja. Modul neve Kozmetikus

Halmos Judit

KOZMETIKUS LABORATÓRIUMI ISMERETEK 59 198 B5, 108 oldal Rendelési ár: 2875 Ft Bolti ár: 3595 Ft

A kozmetikus munkája során igen sok, többféle hatóanyagot tar talmazó terméket használ. Ezeket általában laboratóriumban állítják elõ. Hatásuk sokféle, elõállításuk és alkalmazásuk komoly körültekintést és elméleti megalapozottságot igényel. A laboratóriumban megszerezhetõ gyakorlat segít a tanult anyagok tulajdonságainak, hatásainak jobb megismerésében, valamint az anyagismereti tanulmányok ismétlésében, elmélyítésében is. A tanulók a feladatok pontíos elvégzésével megszerezhetik azt a jár tasságot, amely szakmájuk késõbbi gyakorlásához, esetleg saját készítésû kozmetikumok elõállításához segítheti õket. Modul neve Kozmetikus

38

Tananyagegység / Tananyagelem neve száma Elektrokozmetika 356/5.0/1211-06

Tananyagegység / Tananyagelem neve száma Laboratóriumi gyakorlat 356/3.0/1211-06

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Egyéb szolgáltatások

Gál Lajos Hajba Lászlóné A MÛVÉSZETEK ÉS HAJVISELETEK TÖRTÉNETE 37 910 B5, 136 oldal Rendelési ár: 2736 Ft Bolti ár: 3420 Ft

Köny vünk az általános és a szakmai mûveltség szempontjából szük séges alapvetõ mûvészet- és hajviselet-tör téneti ismereteket tar talmazza. Amióta ember él a földön, azóta a szépségápolás egyik legszembetûnõbb megnyilvánulása a hajápolás volt. A divatirányzatok állandó ismétlõdései, változásai korunkban fokozottan figyelhetõk meg. Szük séges tehát, hogy a szakember ismerje a különbözõ korok hajviseletét, a megmunkáláshoz szük séges anyagok, eszközök, szépítõ- és díszítõelemek alkalmazásának szokásait – röviden a szakma tör ténetét. A köny vet a fodrász és a kozmetikus szakképesítéshez ajánljuk.

Almási Hedvig

FARMAKOLÓGIA, TOXIKOLÓGIA 59 323 B5, 220 oldal Rendelési ár: 2490 Ft Bolti ár: 2790 Ft

A mû mindkét nagy részének (farmakológia: gyógyszer tan, toxikológia: méregtan) tárgya alapvetõen az ember és a külvilág közötti ér zékeny egyensúly megbomlása és annak helyreállítása. A fejezetek sorrendje követi az emberi szer vezet felépítését, illetve a vegyületek csopor tosításának alapelveit. De lehet lapozgatni a köny vet szabadon is, vissza-visszatér ve egy-egy témakörhöz, egységben szemlélve azt a tudást, amit elsajátítunk.

Banai Valéria

Fõ fejezetek:

ÉS DROGISMERET 59 324 B5, 268 + 8 színes oldal Rendelési ár: 2790 Ft Bolti ár: 2990 Ft

Általános rész (Gyógynövények termesztése, gyûjtése, feldolgozása, felhasználása; Drogok vizsgálata, hatóanyaga) Drogcsoportok és drogok részletes bemutatása Antibiotikumok, fitoncidok, vitaminok, kátrányok Kábítószerek, hallucinogének, doppingszerek Szintetizáló rendszerezés

GYÓGYNÖVÉNY-

Gazdasági–szolgáltatási és humán szakterület

39


Egyéb szolgáltatások

Busse, Wawrzinek

BEAUTY FOR YOU English for Hairdressers and Cosmeticians Bildungsverlag Eins BA–008 B5, 104 oldal Rendelési ár: 3605 Ft Bolti ár: 4190 Ft

A szakmai nyelvkönyv fodrász- és kozmetikustanulóknak készült. Nemcsak az iskolarendszerû, hanem a tanfolyami képzéseken is jól használhatják, akik angol nyelvterületen szeretnének dolgozni, vagy hazai üzletben külföldiekkel foglalkoznak. A könyv tanulása egy kb. 800 szavas alapszókincset feltételez. Minden témakör tartalmaz a munkához szükséges nyelvtani összefoglalót, de a tankönyv a szolgáltatószektor követelményeinek megfelelõen a szóbeli kommunikációra koncentrál. A beszédkészség fejlesztésére tipikus párbeszédeket mutat be és ezeket változatos feladatokkal gyakoroltatja. Modul neve Fodrász Kozmetikus

Tananyagegység / Tananyagelem neve száma Idegen nyelv 347/9.0/1216-06 Idegen nyelv 356/7.0/1211-06

Tartalom: 1. Job training. Tanulók bemutatkozása, napirend, beszélgetés a vendégekkel 2. At the reception. Telefonhasználat, a vendégek fogadása 3. Selling products. Szépségápolási termékek ajánlása, frizura megbeszélése a vendéggel 4. The story of Vidal Sassoon. Vidal Sassoon története, hajvágási formák 5. Setting, blowdrying, perming. Fodrászeszközök, haj berakása, dauerolás, a dauer története 6. Colouring. A hajfestés fajtái, kellékei, a melírozás technikái 7. Make-up. Arcfestési tanácsadás, dekorkozmetikumok 8. The beauty industry. A szépségipar fejlõdése, a brit és amerikai angol közti különbségek 9. INCI – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. A kozmetikai termékek összetevõi 10. Nail design. Manikûr

40

Mûszaki Kiadó Katalógus 2009


Interaktív kiadó Képzés, magazin, honlap interaktív e-tananyagok használatához, fejlesztéséhez Akkreditált, 30 órás módszertani interaktív képzés • Matematikai tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán, illetve szavazóegységek használatával a kompetencia alapú oktatás segítésére • Humán tantárgyi tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán kompetencia alapú oktatás segítésére, szavazóegységek használatával További információ, jelentkezés Müller Anna marketingmenedzsernél, tel.: (1) 437-2401, e-mail: muller.anna@muszakikiado.hu

Táblatanító magazin, kiadónk ingyenes lapja • Ötletek, javaslatok, gyakorlati tanácsok az interaktív tábla napi használatához • Segítség az igényeinek legmegfelelõbb tábla kiválasztásához • Gyakorló tanárok interaktív tananyagainak bemutatása módszertani kiegészítéssel

Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az interaktív tábla a gyakorlatban

Balassi Bálint Egy katonaének című művének feldolgozása aktívtábla segítségével › 2 Keverékek és oldatok szétválasztása A témakör feldolgozása aktívtábla segítségével › 8 13 gondolat az

1.

interaktív táblák

kiválasztásához › 14

Kérje szakreferenseinktõl, vagy olvasson bele honlapunkon: www.muszakikiado.hu A másodrendű kötések feldolgozása aktívtábla segítségével › 2

1

e-tanarikar.hu

Problémamegoldó gondolkodás és az interaktív tábla › 8 A rovarok A témakör feldolgozása aktívtábla segítségével › 10 4 A projektor kiválasztásának szempontjai ›16

Az weboldal célja, hogy egy interaktív, az újításokra nyitott tanári közösséget hívjon életre: a regisztráltak elhelyezhetik saját anyagaikat az n, amelyeket megoszthatnak pedagógustársaikkal, kapcsolatokat építhetnek, újíthatnak fel, a fórumban lehetõségük nyílik szabad eszmecserére. Az felhasználói elsõként értesülhetnek az interaktív tábla programhoz kapcsolódó újdonságokról, programokról, kiadványokról. A legaktívabb tagok különbözõ meglepeté sekre, akciókra, kedvezményekre számíthatnak.

e-tanarikar.hu

e-tanarikar.hu

e-tanarikar.hu

3

2mk4_gazdasagi-borito2_3.indd 3

2008.12.04. 10:43:42


Műszaki Kiadó

Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. telefon: [+36 1] 437-2405 fax: [+36 1] 437-2404 www.muszakikiado.hu vevoszolg@muszakikiado.hu

Katalógus 2009 - Gazdasági-szolgáltatási és humán szakterület  

A Műszaki kiadó tankönyvkínálata a gazdasági-szolgáltatási és humán szakterület tárgyaihoz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you