Page 1

Lancering Smart Hygiene Solutions Het Smart Hygiene Solutions boekje beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste communicatiemiddelen en tools om hygiëne in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarmee is het een handzaam en informatief boekje dat lokale NGO’s en gezondheidswerkers inspireert en ondersteunt bij het uitoefenen van hun werk. Het boekje is geschreven door Aqua for All, Plan ­Nederland en het IRC, International Water and Sanitation Centre en gefinancierd door Simavi, Plan Nederland en Unilever. ­Hardcopies zijn te bestellen via www.kitpublishers.nl. U kunt het boekje ook digitaal downloaden op onze website www.simavi.nl Verdubbel de impact Simavi stimuleert particuliere initiatieven graag en heeft ­daarom een verdubbelingsregeling ingesteld. Zo kan uw ­serviceclub of stichting Simavi vragen de opbrengst van uw project te verdubbelen. Samen vergroten we zo de impact van uw initiatief. Wilt u meer weten over de ­verdubbelingsregeling of heeft u een goed initiatief, kijk dan op www.simavi.nl/doemee voor meer informatie.

Bedankt!

Onderstaande relaties hebben Simavi het afgelopen half jaar (financieel) gesteund: akvo.org Aqua for All Bomenwacht Nederland BV Broeders Johannes de Deo Buddhi Bangara Stichting Nederland CWS Nederland BV De Heer & Partners BV Dunea Gemeente Heemskerk Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeentewerken Rotterdam Gemeente Breda Gemeente Haarlem Gemeente Arnhem Gemeente Wassenaar Gemeente Meppel

Gesteund met vlag en wimpel Sinds 2008 sponsort de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) Simavi door doeken en materialen ter beschikking te s­ tellen voor presentaties en evenementen. Zo heeft DVC b ­ ijvoorbeeld opvallende eventflags en flexframes g ­ eleverd voor de estafette voor wereldmoeders. DVC-directeur Robert-Jan Hageman: “Aandacht is voor een organisatie als Simavi noodzakelijk. Doek is een promotioneel medium dat een krachtige boodschap over kan brengen. Samen met Simavi kijken we naar de mogelijkheden en geven we advies over de meest geschikte doelproducten voor de promotie van het evenement.” ­­ Hij vervolgt: “Toen we in 2008 s­ tartten met de samenwerking was voor het thema ‘water de v­ erbindende factor tussen beide organisaties. Omdat water en g ­ ezondheid niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is, wilde DVC een c ­ haritatieve organisatie steunen die zich inzet voor de waterproblematiek.”

Simavi is en blijft in beweging DVC directeur Robert-Jan Hageman

Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Wageningen Gemeente Zaanstad Gemeente Heerhugowaard Gemeente Nieuwegein Gemeente Zwolle Gemeente Oss Gyrinus Advies H. Mons BV, Pluimveehandel J. Dokter Beheer Valthe Koninklijke Smilde BV Lammers Beton BV MACA Expl Mij B.V. Mil. Gemeente Het Bildt Noord West Bewonersvereniging Provincie Noord-Holland Rotary Club Harenkarspel Rotary Club IJmond Rotary Enkhuizen Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht Schmalhausenfonds

Eventflags voor de Estafette voor Wereldmoeders

SLOPB NL Sonneveld Voogd Advies Soroptimisten club Batenburg Maas en Waal Speelwerkgroep Meppel St N. van Ballegooyen Fonds St Recycling Groep St. Fajans St. Marsiurupan St. Max St. Familiefonds van Dusseldorp St.JONG St.Liberty St.Marsiurupan St.Shirika Steunt Kenia St.Steunfonds Fajans S.Thurkow Fonds t Bijkantoor.nl Variata Stickers Waterschap Scheldestromen Werkgroep Oegstgeest verdub NCDO Your Pure Wine

colofon Tekst Floris Winters (Simavi) Fotografie Michiel Wijnbergh, Ashley Wheaton, Jeppe van Pruissen, medewerkers van Simavi

Het werk en deze nieuwsbrief van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcodeloterij.

Vormgeving en drukwerk VillaDM

Simavi

Telefoon

023 531 80 55

Fonteinlaan 5

Fax

023 532 85 38

2012 JG Haarlem

Giro

300100

www.simavi.nl

Simavi nieuws november 2010

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar. Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix. Opgericht in 1925.

Nederland heeft een nieuw kabinet dat flink bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Om de ­gezondheid van mensen in arme landen te ­verbeteren heeft Simavi uw hulp hard nodig. Daarom organiseert Simavi in maart 2011 een ­benefietdiner ­rondom Wereldwaterdag. Graag ­nodig ik u uit om een tafel te ­kopen, zodat u met uw relaties een ­prachtige avond heeft met heerlijk eten en ­spetterende optredens. U wordt in het begin van het nieuwe jaar persoonlijk uitgenodigd. In september vond de Estafette voor Wereldmoeders plaats; in deze nieuwsbrief een terugblik op dit geslaagde evenement. Graag ­vertellen wij u op pagina drie over een innovatief project, met de ­pakkende titel: PeePoo. En waarom de ­Dokkumer Vlaggen Centrale Simavi nu drie jaar sponsort met vlag en wimpel. Een mooi voorbeeld van hoe u ons ook kunt steunen. Verder kunt u lezen dat Simavi op het thema van water en sanitatie in de internationale gemeenschap een ­stevige rol gaat ­spelen. Simavi is en blijft in ­beweging. Harma Smit Relatiebeheerder

Op de bres voor wereldmoeders

Afval krijgt waarde met Peepoo

Lancering Smart Hygiene Solutions

pag. 2

pag. 3

pag. 4

Duurzaam investeren in water, sanitatie en hygiëne Tijdens de Wereld Water Week in Stockholm is Simavi directeur Rolien ­Sasse, als representant van noordelijke NGO’s, benoemd tot v ­ ertegenwoordiger ­van ­maatschappelijke organisaties voor het Sanitation and Water for All (SWA)-initiatief. “Deze benoeming betekent dat Simavi nog intensiever zal samenwerken met andere organisaties, die zich eveneens inzetten voor de uitvoering van het SWA-initiatief op internationaal niveau. Uit deze intensieve samenwerking ­komen duidelijke acties voort, die het verschil gaan maken voor mensen in arme landen”, zegt Rolien Sasse. ­Simavi hoopt dat hiermee de rol die ­Nederland speelt binnen het SWA-initiatief zal worden versterkt. “Het SWA-initiatief is een ­belangrijk ­instrument om politieke leiders ­verantwoordelijk te houden voor ­duurzame investeringen in water, ­sanitatie en hygiëne. Simavi draagt ­actief bij aan een goede ­implementatie van het SWA-initiatief in Nederland en ook wereldwijd. Bijvoorbeeld het ­daadwerkelijk nakomen van de belofte van de wereldgemeenschap om in 2015 vijftig miljoen mensen van veilig ­drinkwater en sanitatie te voorzien.”

40% wereldbevolking geen toilet Afgelopen september vond in New York de VN Millennium top plaats, om de voortgang van de acht Millennium ­Doelen te bespreken. Rolien Sasse berichtte vanuit New York: “Het aantal mensen dat toegang heeft tot veilig water is echt toegenomen, maar nog steeds heeft 40 procent van de mensen op de wereld geen toegang tot een ­hygiënisch toilet. En zo vervuilen ze vaak onbewust hun eigen ­drinkwater en leefomgeving. Dit onderwerp is nog steeds onderbelicht. Toch is ­volgens artsen de riolering de grootste ­medische revolutie van de 20ste eeuw geweest in Europa. Het hoeven geen riolen te zijn, een droge latrine is al genoeg om in ontwikkelingslanden ook zo’n revolutie te ontketenen.”


Op de bres voor wereldmoeders

Afval krijgt waarde met Peepoo De sloppenwijk Kibera in Nairobi is de op één na grootste sloppenwijk van Afrika en in omvang twee keer zo groot als de stad Amsterdam. Er zijn in Kibera nauwelijks sanitaire voorzieningen, zo heeft slechts één op de vijfhonderd mensen hier toegang tot een soort van wc. De nood is zo hoog, dat een nieuw fenomeen is ontstaan: de flying toilets. Mensen doen, bij gebrek aan een wc, hun behoefte in een plastic zakje dat ze op straat gooien. Dit vervuilt de wijk nog erger, maar er is voor de bewoners geen alternatief. Het innovatieve wc-zakje Peepoo helpt dit probleem op te lossen.

Het Simavi evenement Estafette voor Wereldmoeders 2010 heeft een mooi resultaat neergezet. Door de inzet van de ­ambassadeurs, de participerende Millennium Gemeenten en alle sponsors is het onderwerp ­moedersterfte in arme ­landen volop onder de ­aandacht van publiek, pers en ­politiek ­gekomen. Op de laatste estafettedag werden ruim 6000 ­ondertekende petities aangeboden aan J ­ an-Peter Balkenende, die op zijn beurt het onderwerp moedersterfte benadrukte tijdens de Millennium Doelen VN-top in New York. De Estafette voor Wereldmoeders werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Veertien Millennium Gemeenten sloten zich bij het evenement aan. Iedere deelnemende gemeente ­organiseerde een ludieke actie; van een kraambeddenrace door het centrum van Zwolle, tot het planten van een boom in het geboortebos in Tytsjerksteradiel. Aftrap Breda Wethouder Wilbert Willems van Millennium Gemeente Breda, blikt terug op de aftrap van de Estafette voor ­Wereldmoeders op 4 september in zijn gemeente. “Dat was een groot ­succes. Een recordaantal van 119 zwangere vrouwen op de foto. ­Prachtig. Het plein stond vol met betrokken bolle buiken, ­vaders, kinderen, opa’s en oma’s. En er was veel pers”, zegt Willems. “De Estafette voor Wereldmoeders is een ­bijzonder ­initiatief waarbij aandacht voor de situatie van moeders, de ­harten van inwoners in onze stad ­sneller laat ­kloppen. ­Moeders zijn de spil van ­gemeenschappen hier en in ­ontwikkelingslanden. Het samen met andere o ­ rganisaties ­organiseren van de ludieke actie voor dit ­belangrijke ­onderwerp heeft onze stad een ­buitengewone sfeer ­gegeven. Op het NOS j­ournaal zagen we dat de boodschap zo goed is ­geland bij de VN-top in New York. Ja, dat geeft een ­geweldige ­motivatie-kick. De lobby voor Millenniumdoel 5, het ­terugdringen van moedersterfte, is succesvol geweest en ik ben trots dat Breda daaraan een ­bijdrage heeft kunnen ­leveren.” Ambassadeurs Het tijdschrift esta is als mediapartner aan de estafette voor wereldmoeders verbonden. Dankzij esta meldden zich ook dit jaar weer veel vrouwen aan, die zich ieder enkele ­dagen als ambassadeur van de Estafette voor Wereldmoeders ­hebben ingezet en samen met de betrokken inwoners van

de gemeente duizenden handtekeningen hebben opgehaald. ­Hoofdredacteur Marije de Jong vertelt over de betrokkenheid die esta ervaart bij het onderwerp moedersterfte: “De pay-off van esta is ‘elke twee weken serieus leuk’. Dat dekt de lading: esta is voor m ­ ensen die het leuk willen hebben, maar hun ogen niet sluiten voor serieuze zaken. Nu internationale solidariteit onder druk staat, kijken esta-lezers meer dan ooit verder dan hun eigen wereld. En omdat vrouwen de ‘backbone’ van de ­samenleving zijn, willen we ons hard maken voor hun toekomst en g ­ ezondheid. Daarom steunen we indirect de gezondheid van de volgende generatie.”

Peepoo is een biologisch afbreekbaar zakje dat dienst doet als wc. Daarnaast maakt het zakje van menselijke ontlasting kunstmest dat gebruikt kan worden voor de landbouw. Afval krijgt daarmee ineens waarde. Zo betalen de gebruikers van Peepoo een paar cent per zakje en kunnen ze de gebruikte zakjes (waterdicht en reukvrij) in een groentetuintje gebruiken of als goedkope mest verkopen aan boeren. Peepoo kan dus niet alleen levens redden en ziektes voorkomen, maar ook het milieu beschermen, voor lokaal inkomen zorgen en de ­landbouw versterken door de productie van mest. Peepoo is daarmee een antwoord op de acute noden van juist de moeilijkst te bereiken groepen: arme vrouwen, ­kinderen, bejaarden en gehandicapten. Het is commercieel en ­uiteindelijk financieel duurzaam, maar toch geschikt voor de allerarmsten.

Slaap lekker De Estafette karavaan trok met drie gekleurde Volkswagen busjes twee weken lang kriskras door het land. Overdag werd er door de ambassadeurs hard gewerkt, maar in de avond was er tijd voor ontspanning en de nodige rust. De ambassadeurs vonden t­ ijdens de Estafette voor Wereldmoeders namelijk steeds onderdak in een prachtig vakantiehuis van Belvilla. Nicole van Dorst van B ­ elvilla vakantiehuizen: “Belvilla wilde graag dit prachtige doel steunen door ‘onderdak’ te bieden aan degene die zich als v­ rijwilliger inzette om het evenement gestalte te geven. Anderzijds hebben we ieder die de petitie tekende een bedankje g ­ egeven in de vorm van een kortingsbon van Belvilla.”

De Estafette voor Wereldmoeders is een initiatief van Simavi en wordt mede mogelijk gemaakt door de ­Vereniging van N ­ ederlandse Gemeenten (VNG), vele Millennium Gemeenten, het tijdschrift esta, de Nationale Postcode Loterij, Belvilla v­ akantiehuizen, MYBODY en WellWater.

Een jong meisje in Bangladesh brengt gebruikte Peepoo zakjes naar het inzamelpunt.

Onderzoek De afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan – zo ook in Kibera – waaruit blijkt dat de toekomstige gebruikers van Peepoo veel voordelen zien in het gebruik ervan. Vooral de privacy en het feit dat de zakjes niet stinken worden in de ­onderzoeken genoemd. 87 procent van de gebruikers geeft aan dat de Peepoo een verbetering is ten opzichte van de ­huidige s­ ituatie. En een meerderheid ziet het nut in van de mest die ontstaat door gebruik van de Peepoo. Gebruikers ­geven aan geen problemen te hebben met het kopen en eten van p ­ roducten die zijn verbouwd met behulp van Peepoo mest. Programma Simavi heeft daarom bij de Nationale Postcode Loterij de aanvraag van financiering voor het Peepoo programma in de sloppenwijk Kibera ingediend. Het doel van het d ­ riejarige programma is om een werkend systeem op te zetten van productie, verkoop- gebruik- en inname van zakjes. En van het gebruik van Peepoo als kunstmest. In juni 2010 is in ­Nairobi de non-profit organisatie Peepoople Kenia opgericht. Deze NGO zal het project in Kibera managen. Simavi zal ­plaatsnemen in de adviesraad van Peepoople Kenia om zo onze e ­ xpertise in te brengen. We verwachten met dit project 20.000 ­sloppenwijkbewoners en 3.000 kinderen rechtstreeks te kunnen helpen. Peepoo zal voor deze mensen echt ‘ life changing’ zijn.

Kibera, an anonymous life Het boekje van Christopher Makau vertelt over zijn leven in de sloppenwijk Kibera in Nairobi, Kenia. Het is een leven in foto’s en het gaat over het leven in sloppenwijken. Over eten en over afval, over vervoer en over modder, over water en over geen wc, over werk en geen werk, over wanhoop en over hoop. Het gaat over Christopher en zijn leven in Kibera en met de verkoop van het boekje wil hij zijn studie betalen. Ook u kunt hieraan bijdragen, door het boekje te bestellen via Simavi voor het bedrag van € 9,95 excl. verzendkosten. Stuur daarvoor een mail naar kitty.schoenmaker@simavi.nl. Het boekje is m ­ ogelijk gemaakt door een samenwerking van Peepoople, Simavi en Aqua for All.

Simavi nieuws november  

nieuwsbrief