Page 1

badmintonline.nl

INTERVIEW

Clemens Wortel


badmintonline.nl Een openhartig interview met Clemens Wortel: jurist, voormalig topbadmintonner en waarnemend voorzitter van Badminton Nederland.

Verandering of voortgang? Het is een veelbesproken onderwerp wanneer men weer eens geconfronteerd wordt met een 'foutje' van Badminton Nederland. Moet de badmintonbond op deze voet verdergaan of dient er - zoals trainer-coach Ron Daniëls propageert - flink de bezem doorheen gehaald te worden? Met het door velen voorspelde aftreden van voorzitter Ted van der Meer is er een 'nieuw gezicht' aan het firmament. Bestuurssecretaris Clemens Wortel is door het bestuur voorgesteld als waarnemend voorzitter. De jurist zelf heeft tijdens de Extra Bondsvergadering van 24 april jongstleden ook aangegeven voorzitter te willen worden. Met wat voor persoon hebben we eigenlijk te maken? Een secretaris is behoudens onwelkome uitzonderingen nimmer zo zichtbaar als een voorzitter en de eerste kennismaking met Clemens Wortel zal voor velen daardoor nú pas komen. Hoogste tijd voor een gesprek.

01

badmintonline.nl | mei 2012

Tekst door Christ de Rooij Foto s door BNL, Alex van Zaanen en René Lagerwaard


badmintonline.nl | mei 2012

02


We staan voor een moeilijke opgave. Eerst eventjes terug in de tijd. Waarom bent u vorig jaar tot het nieuwe bestuur 'van Ted van der Meer' toegetreden en hoe kijkt u terug op dit roerige bestuursjaar? Het was geen gespreid bedje waarin u terechtkwam. Nee, dat was het zeker niet. Niet in het minst omdat ik geen ervaring had met bestuurlijk Badminton Nederland, behoudens mijn betrokkenheid met de Tuchtcommissie. Het vroeg van mijn collega Ton Wijers en mij de eerste maanden een stevige tijdsinvestering om zicht te krijgen in een groot aantal dossiers zoals het proces om tot een nieuwe Technisch Directeur te komen, de dreigende overschrijding op het Topsportbudget, de personele situatie op het Bondsbureau, het scala aan consequenties van het Yonex-contract en ga zo maar door. Wij wisten dat er een grote uitdaging voor ons lag en dat die er nog steeds ligt, maar ik heb, met de collega s, duidelijk de keuze gemaakt om die uitdaging aan te gaan. Uw waarnemend voorzitterschap; is dat een protocollair gevolg of hebben uw collegabestuurders u naar voren geschoven? Dat laatste. Deze voordracht is, zoals dat zo mooi heet, in gemeen overleg ( juristentaal! ) tot stand gekomen. En wel na afloop van een intensieve Heidag in de Biesbosch. De support van de collega s was hartverwarmend en heeft mij over de streep getrokken.

Artist impression van Rob Ridders handtekening onder het YONEX-contract

Ted van der Meer gaf tijdens zijn verkiezingscampagne aan dat hij fulltime beschikbaar was. In het bericht over zijn vroegtijdig aftreden deed hij zijn beklag over het feit dat hij er bijna fulltime mee bezig was. Wat vindt u zelf een 'gezonde' tijdsinvestering en hoe wilt u dat combineren met uw Wortel Rechtspraktijk? Ik kan en zal er zijn op het Bondsbureau, of waar dan ook in het land, als daartoe aanleiding is. Je moet de staf op het Bondsbureau overigens ook niet teveel voor de voeten lopen, wel regelmatig aanwezig zijn voor structureel werkoverleg of anderszins. Liever ga ik het land in om het beleid van ons bestuur uit te dragen, te verdedigen of toe te lichten. Of gewoon te luisteren wat er leeft op de werkvloer van badminton spelend Nederland. Ja, de eerlijkheid gebiedt mij ook wel te zeggen dat het soms woekeren is met mijn tijd. Dat geldt overigens niet alleen voor mij, maar ook voor de collega mede bestuurders. En uiteindelijk zijn de termijnen van juridische dossiers van mijn praktijk bij dit alles leidend. Mocht de situatie zich gaan voordoen dat hieruit een tijdsconflict ontstaat, zal ik wel alles in staat stellen om BNL daaronder niet te laten lijden en er voor zorgen dat eventuele taken door anderen worden over genomen. Wij streven immers naar een goede taakverdeling en collegiale verantwoordelijkheid binnen het bestuur en met en door het bondsbureau. Zeker door het werken met bestuurlijke sparringpartners en materiedeskundigen, zo nodig van buiten BNL, waarborgen wij kwaliteit en flexibiliteit.

Liever ga ik het land in om het beleid van ons bestuur uit te dragen, te verdedigen of toe te lichten.

03

badmintonline.nl | mei 2012


X and NBB have In witness whereof, YONE as of the date above executed this agreement written. For and on behalf of Bond Netherlands Badminton

Rob Ridder, President

Er zijn verschillende leiderschapsstijlen. Dat een voorzitter niet alleen delegeert, maar ook leiding neemt is vanzelfsprekend. Ziet of verwacht u een verandering in de sfeer en misschien wel productiviteit van de zaterdagochtend bestuursvergaderingen sinds u deze voorzit? Die sfeer was toen ook al goed, maar de efficiency is zeker toegenomen. Achteraf was de keuze voor een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur (meer op afstand) niet goed. Nu met alle partijen wel tegelijk aan tafel, inclusief de directeuren en adviseur(s) werkt gewoon goed. We doen snel zaken met elkaar en houden soms ook nog tijd over voor wat gewone klets. En we krijgen daarbij goede logistieke ondersteuning vanuit 'het huis'. Badminton Nederland ligt als organisatie al jaren op verschillende vlakken onder vuur; nooit zo zichtbaar als sinds 2010 toen het Yonex-contract met de handtekening van Rob Ridder een voldongen feit werd. Een vermeende angstcultuur op het bondsbureau, budgetoverschrijdingen bij sector topsport zonder toezicht en dit alles met dezelfde 'poppetjes'. Vooral Martijn van Dooremalen - van wie niemand weet wat hij doet voor dat enorme jaarsalaris - en Geert Jan Venekamp zijn in de publieke opinie ver-

worden tot de untouchables van Badminton Nederland. Een publieke opinie die in den minne is. U heeft als voormalig gemeentesecretaris een schatkist aan ervaring met ambtelijke structuren, zoals ons inziens het bondsbureau zich ook laat typeren: bureaucratische besluitvorming en lifetime employment. Hoe gaat dit nieuwe bestuur, wat nu bijna een jaar zitting heeft, schoon schip maken en durft het dat ook? Ik herken me zeker niet in bovengenoemde omschrijving. En er spreekt, naar mijn mening, ook een onterechte vooringenomenheid uit. Mijn persoonlijke ervaring met de staf is er een van grote betrokkenheid en inzet voor de zaak. Natuurlijk zijn er verschillen van mening tussen materiedeskundigen en gedreven bestuurders, dat is alleen maar goed. Nog belangrijker is echter dat iedereen er zich van bewust is dat we voor een moeilijke opgave staan om de boel overeind en in stand te houden. Een teruglopend aantal leden bij BNL, minder Lotto gelden, minder financiĂŤle support vanuit NOC*NSF als we niet meer aansprekende internationale successen zouden gaan boeken. Kortom, de (sport)wereld om ons heen verandert en, simpelweg, van hoog tot laag zullen medewerkers ĂŠn bestuurders zich moeten gaan aanpassen aan die gewijzigde omstandigheden. Dat vraagt een

badmintonline.nl | mei 2012

04


05

badmintonline.nl | mei 2012


kritische houding en begrotingsdiscipline, geen opportunistische avonturen qua organisatie van grote evenementen, het zijn van een betrouwbare contractpartner, maar bovenal vraagt het werken aan een imago dat nieuwe partners oplevert. Met dito noodzakelijke extra inkomsten. Het is slechts voor een enkeling een 'dankbare job', het bekleden van een bestuurspositie bij een kwakkelende sportbond. Je wordt in de publieke opinie afgerekend op wat er fout gaat en aansluitend op hoe je er vervolgens mee omgaat. Ter contrast: Marloes van Heteren krijgt voorlopig meer feedback over haar mooie oorbellen, haar verschijning en hoe ze badmintont dan over haar bestuurswerk; wellicht hangt dat samen met de relatief onzichtbare aard van haar portefeuille 'nieuwe strategie'. Als voorzitter daarentegen ben je veel zichtbaarder en het gezicht van het bestuur: welke zaken wilt u in het specifiek aan- en oppakken tijdens uw termijn? Alvorens deze vraag te beantwoorden, inderdaad de portefeuille van Marloes is er een van, vooralsnog, wat abstracte aard. (Waarbij in tegenstelling tot andere portefeuilles geen duidelijke doelen of resultaten aan te wijzen zijn.) Maar vergis je niet. Haar inbreng in de discussies is bijzonder waardevol. Dan terug naar uw vraag: het zou mij veel waard zijn om simpelweg gewoon rust in de tent krijgen, hoewel dat een lastige is met 55.000 kritische leden en dito bondscoaches! De sportwereld heeft, zoals bekend, zijn eigen dynamiek, maar binnen badminton spelend Nederland is die toch wel een heel bijzondere, zo hebben de afgelopen maanden mij geleerd. Maar dat geeft echter ook weer de charme aan sportbestuur. Concreet de vraag beantwoordend: blijvend vertrouwen opbouwen bij bestaande zakelijke partners, nieuwe relaties vinden, samenwerking met collega badmintonbonden en het promoten van badminton als stoere sport met nieuwe Helden en Heldinnen! Om voor de tweede maal terug te komen op het fenomeen Martijn van Dooremalen: er is een aantal opmerkelijke zaken vast te stellen. Hij heeft als

Marloes van Heeteren bestuurslid nieuwe strategie, pr en communicatie

enige geen aanwezigheidsvermelding op het bondsbureau in Nieuwegein of Papendal in Arnhem. De voormalige bondscoach en technisch directeur is telewerker geworden of staat hij, gezien zijn CAO-overstijgend salaris, 24/7 standby voor het bestuur? Deze non-transparantie roept vragen op; zeker bij een toch al controversieel persoon zoals Van Dooremalen. De loonkosten van Van Dooremalen bedragen meer dan 115.000 per jaar. Wanneer dat vergeleken wordt met zijn voor heel badminton spelend Nederland volkomen onbekende dagbesteding, dan

badmintonline.nl | mei 2012

06


De eerlijkheid gebiedt mij echter ook wel te zeggen dat het nog een zoeken is naar een nadere concretisering van álle functie elementen die Martijn moet gaan uitoefenen.

Martijn van Dooremalen bestuursadviseur strategisch beleid

is de verwachte vervolgvraag: waarom is deze man nog in dienst van Badminton Nederland? Wat is zijn takenpakket? Als hij rapporteert aan het bestuur, heeft het BNL-bestuur daarmee de duurstbetaalde adviseur van welk Nederlands sportbondbestuur dan ook? Opnieuw is hier sprake van een ongenuanceerde vooringenomenheid die ik niet kan en wil delen. Daarbij vind ik het weinig chique en hoort het niet bij onze/mijn bestuursstijl om zo over medewerkers te praten. Zeker niet via social media als deze site. De eerlijkheid gebiedt mij echter ook wel te zeggen dat het nog een zoeken is naar een nadere concretisering van álle functie elementen die Martijn moet gaan uitoefenen. Wat ik hoor: We weten nog niet zo goed wat Martijn kan doen voor Badminton Nederland nu hij geen technisch directeur meer is. Gaat u verder. Het zou kapitaalsvernietiging zijn als wij (BNL) geen gebruik zouden maken van de expertise die Martijn de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

07

Om rechtstreeks uit uw jaarplan te citeren: "Van belang is te melden dat het bestuur streeft naar een professionele organisatie die kleiner van omvang en efficiënter is." U heeft een juridische achtergrond in het arbeidsrecht: wat houdt u tegen om Martijn van Dooremalen uit de begroting van uw eigen sportbond te schrappen? En als dat géén overweging is die momenteel speelt binnen het bestuur; kunt u dan een concrete toelichting geven op de dagelijkse activiteiten behorende bij Van Dooremalens functie?

DE DRIE ZEVEN - Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. "Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die..." "Ho eens even", onderbreekt Socrates hem. "Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?" "De drie zeven? Welke drie zeven", vraagt de

badmintonline.nl | mei 2012


We werken immers met andermans geld. Nog even terug naar die door mij beleefde vooringenomenheid. In dit verband zou het aardig zijn voor de bezoekers van badmintonline.nl om het verhaal van de 'drie zeven' van de Griekse wijsgeer Socrates te lezen. (Zie inzet onderaan deze pagina. -CdR)

Ik ben gestart om met Martijn structureel werkoverleg te hebben, beide partijen hadden daar behoefte aan, maar het zou te ver voeren om alle details, aandachtspunten, en wat dies meer zij, hier te vermelden. Daarbij willen wij ook een fatsoenlijke en betrouwbare werkgever zijn. Feit bij dit alles is ook, zoals ook voor alle andere medewerkers van het bondsbureau dat geldt, we hebben een verrekt lastige begroting, dus iedereen moet waar voor zijn of haar geld leveren. Zo nuchter en zakelijk moeten wij ook weer zijn.

Het valt ons tevens op dat bestuursadviseur Van Dooremalen als enige persoon op de medewerkerspagina van badminton.nl met een privĂŠ e-mail adres staat; wij zouden verwachten dat de voor-

man verbaasd. "Laten we het proberen", stelt Socrates voor. "De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?" "Nee, ik hoorde het vertellen en..." "Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?" Aarzelend antwoordt de man: "Eeeh nee, dat niet.

Integendeel..." "Hm", zegt de wijsgeer. "Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?" "Nee, niet direct noodzakelijk", antwoordde de man. "Welnu", zegt Socrates glimlachend. "Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee."

badmintonline.nl | mei 2012

08


Ik ben een fan van een hele oude liberale jurist Thorbecke genaamd die in 1848 zei: "Wacht u op onze daden!" naamloze automatiseringsmedewerker Cytrax moeiteloos mvdooremalen@badminton.nl kan aanmaken. Hoe kan het dat een bondsvertegenwoordiger zich onttrekt van de bondsbrede digitale communicatie via een @badminton.nl adres? Wij hebben er een eigen theorie over, maar horen graag uw antwoord op deze vraag. Een simpel antwoord hierop: dat verbaast mij ook en staat op mijn aandachtslijstje. Om met een blik op de directe toekomst verder te gaan, vragen we u om de volgende zinnen aan te vullen. We putten hiervoor uit het Jaarplan 2012 van dit bestuur: Wij gaan badminton populariseren door... overal waar wij komen en zichtbaar zijn ( dus ook via social media) aan te geven dat badminton een sociale, snelle, stoere sport is, die beoefend kan worden van jongsafaan tot op hoge leeftijd. Wij gaan groei van het ledenaantal bewerkstelligen door... bestaande leden te blijven boeien en binden door het aanbieden van goede producten en diensten; hierbij willen we ook graag samenwerking zoeken met de collega badmintonbonden. Wij gaan badminton manifesteren als wedstrijdsport door... nieuwe Helden en Heldinnen op te leiden in het enkelspel en door te laten zien dat badminton voor iedereen het leukst is in wedstrijdverband. Wij gaan de Nederlandse positie in het internationale badminton versterken door... oud topsporters, via een gedegen topsportklasje op te leiden tot ambitieuze topcoaches.

09

Clemens Wortel als nieuwe voorzitter van Badminton Nederland. Een sportbond met een rommelige geschiedenis, een bestuur met een vervelende erfenis, een voorzitterschap dat door weinigen benijd wordt. Het ombuigen van de negatieve zweem die om Badminton Nederland en een aantal van haar salarianten hangt is een monsterklus, nog los van de beleidsuitdagingen. Gelukkig zijn er in 2012 ook sportieve lichtpunten te noemen: bijzonder goed presterende aangepast badmintonners en badmintonveteranen, waaronder uzelf. En... zo weten we inmiddels: een Nederlandse badmintonner in de persoon van Yao Jie bij de Olympische Spelen in Londen. Niettemin, Badminton Nederland kan momenteel vrijwel niets goed doen , maar ergens moet er een begin gemaakt worden. Wat zou u graag aan de lezers van badmintonline.nl en de badmintonliefhebbers van Nederland meegeven over wat komen gaat? Ik ben een fan van een hele oude liberale jurist Thorbecke genaamd die in 1848 zei: "Wacht u op onze daden!" Verandering of voortgang? Zo luidt de titel van dit interview. Het antwoord zal liggen in de diplomatie van (waarnemend) voorzitter Clemens Wortel en zijn bestuur.

badmintonline.nl | mei 2012


Nederlandse Veteranen Kampioenschappen Clemens Wortel werd dit jaar Nederlands Kampioen in de 65+ categorie van de mannenenkel.

Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. van dit interview? Stuur ze naar info@badmintonline.nl of tweet naar @onlinenl! Heb je ideeĂŤn voor het bestuur van Badminton Nederland, stuur dan een e-mail naar idee@badminton.nl.

badmintonline.nl | mei 2012

10


Anderen mogen dit werk kopiĂŤren, distribueren, vertonen en opvoeren en afgeleid materiaal maken dat op dit werk is gebaseerd is - maar uitsluitend als badmintonline.nl vermeld wordt als maker en mits dit niet voor commerciĂŤle doeleinden is.

Verandering of voortgang?  

Een openhartig interview met Clemens Wortel: jurist, voormalig topbadmintonner en waarnemend voorzitter van Badminton Nederland.

Verandering of voortgang?  

Een openhartig interview met Clemens Wortel: jurist, voormalig topbadmintonner en waarnemend voorzitter van Badminton Nederland.

Advertisement