__MAIN_TEXT__

Page 1

PROJECTE

RONDALLES

NIVELL I GRUP 4t

ÀREES QUE ES TREBALLEN

TEMPORALITZACIÓ

CATALÀ SOCIALS PLÀSTICA MÚSICA EDUCACIÓ FÍSICA VALORS I EDUCACIÓ EMOCIONAL

SEGON TRIMESTRE, 4 HORES SETMANALS

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN

CONTINGUTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE -

-

LINGÜÍSTICA SOCIAL I CÍVICA APRENDRE A APRENDRE INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS DIGITAL

-

-

CONÈIXER I GAUDIR DE LES RONDALLES COM A ELEMENT PATRIMONIAL DE LA NOSTRA CULTURA IDENTIFICAR ELS VALORS QUE TRANSMETEN LES RONDALLES I RELACIONAR-LOS AMB LES PRÒPIES VIVÈNCIES DESENVOLUPAR DIFERENTS ESTRATÈGIES PER A LA RECERCA D’INFORMACIÓ

CONCEPTUALS -Vocabulari específic -Descripció de personatges -Tipologia textual -Context social/cultural -Lectura i comprensió de les rondalles - Comprensió i expressió oral -Autors i recopiladors

ACTITUDINALS -Respecte cap a la igualtat de gènere -Iniciativa i esperit crític

CRITERIS D'AVALUACIÓ

-

-

-

CONEIX I GAUDEIX DE LES RONDALLES COM A ELEMENT PATRIMONIAL DE LA NOSTRA CULTURA IDENTIFICA ELS VALORS QUE TRANSMETEN LES RONDALLES I ELS RELACIONA AMB LES PRÒPIES VIVÈNCIES DESENVOLUPA DIFERENTS ESTRATÈGIES PER A LA RECERCA D’INFORMACIÓ


PROCEDIMENTALS - Recerca d’informació - Aspectes formals - Representació teatral


ACTIVITATS

GESTIÓ D'AULA O METODOLOGIA

MATERIALS I RECURSOS

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

-Escolta i lectura de dues rondalles. - Recerca d’informació sobre les rondalles. - Recull de la informació i elaboració d’un powerpoint. - Recerca d’expressions i paraules pròpies de les rondalles que poden estar o no en desús. - Creació d’un diccionari digital amb dites paraules. -Fer punts de llibres amb expressions rondallístiques. - Representació teatral amb música de les dues rondalles. - Elaboració i ús d’un joc de preguntes (boom) -Representació plàstica de tots els personatges que intervenen en les rondalles.

- Treball en gran grup, petit grup, individual i desdoblaments. - Treball cooperatiu - Treball interdisciplinar

- Rondalles en format escrit i digital. - Ús dels portàtils com a eina de treball. - Guió teatral. - Targetes per la creació del joc. - Elements per a la representació (vestuari, complements…) -Diccionari Alcover-Moll.

- Sistema fm per a una alumna amb dèficit auditiu.

COMUNICACIÓ/PRODUCTE FINAL: presentació amb power point i representació teatral.

- Dur a terme ACI no significatives en els casos necessaris. - Crear els grups cooperatius tenint en compte la diversitat de l’alumnat. - Distribució dels personatges tenint en compte les seves capacitats. - Tot l’alumnat participarà de totes les activitats plantejades.


Recursos necessaris per cada activitat: 1. -Escolta i lectura de dues rondalles. Recursos: - Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó: Volum II: La Flor Romanial (núm. 17). Editorial Moll. Volum IV: Ous de Somera (núm 34). - Llista de Rondalles. Rondalles Mallorquines: www.queseenteren.es/16/llista_de_rondaies_645297.html - La Flor romanial. Rondalletes. Col·lecció Les tres taronges. - Ous de somera. Rondalletes. Col·lecció Les tres taronges. - CD “Ous de somera” - Titelles. Conselleria d’Educació de Les Illes Balears. 2. - Recerca d’informació sobre les rondalles. Recursos: - Gegant Mossèn Antoni Maria Alcover. - Fundació Alcover (Manacor). - Museu de la rondalla Artà. - Oficis de les rondalles: ➢ Ofici carboner.pdf-Sant Hilari Sacalm ➢ Recordam l’ofici de carboner https://www.youtube.com/watch?v=GQ5Yp92G0bg 3. - Recull de la informació i elaboració d’un powerpoint. Recursos: Ordinadors, connexió en xarxa, fotos de les activitats i l’aplicació de power point. Parts dels power point: - Portada amb el nom del grup i de cada un dels membres del grup. - Rondalla. Què sabem de les rondalles? - Com vivien els nostres padrins i les nostres padrines? Oficis, oci... - Personatges de les rondalles: com van vestits? - Fotos de les activitats fetes.


4. - Recerca d’expressions i paraules pròpies de les rondalles que poden estar o no en desús. Recursos: - Diccionari català-valencià-balear. - Diccionari d’expressions lingüístiques recollides de les rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó. Editorial Moll. 5. - Creació d’un diccionari digital amb paraules en desús. Recursos: Ordinadors, connexió en xarxa i cada alumne ha de tenir un conte de gmail per a poder utilitzar el Drive. Desenvolupament de l’activitat: cada grup de treball haurà d’introduir a un document word les paraules que ha cercat i la seva definició. Aquest document estarà compartit amb tot el grup/classe, per a que tots hi tenguin accés i poder obtenir un document final comú. 6. - Representació teatral amb música de les dues rondalles. Recursos: - Cinc rondalles i una cançó (teatre a les escoles) Direcció General d’Educació. Conselleria d’educació i esports Illes Balears. - Video rondalles CEIP Es Puig Lloseta “La flor romanial” https://www.youtube.com/watch?v=s3yTv9u-e6o - La vestimenta tradicional mallorquina, a partir del vestuari que s’utilitza a la processó de La Beata, del poble. - https://www.youtube.com/watch?v=8WLUtvRiNp0&feature=youtu.be 7. -Representació plàstica de tots els personatges que intervenen en les rondalles. Recursos: - Material de plàstica de tot tipus. Tècnica: collage.


VESTUARI I COMPLEMENTS

MATERIAL I ESCENOGRAFIA

OUS DE SOMERA

LA FLOR ROMANIAL

Presentadors/es

Presentadors/es

Padrina: bata i sabatilles, bastó infants: pijama Carboner: de pagès amb camisa blanca i guardapit Ases: negres i duen màscares 2 beiasses 2 carabasses Carbó

Narradora: Falda i mocador de velleta llibre rondalles classe prínceps (Pere, Miquel, Bernadet) vestits amb calçons i guardapit espases àguila:de negre, amb ales, bec pastoreta: falda, capell i flabiol (Música) rei capa i corona, bastó reina: vestit i corona bruixot: capell i capa o túnica metge i metgessa: bates coro i criats/des: nins de negres i guardapit nines de pageses

pagesa: falda de pagesa capell de palla i paner pagesos: vestit i capells veïnades- vestides de negre amb falda i/o davantal Pixedis: de pagesa capellà : vestit de vicari escolanets :2 vestits 2 ciris Metges: bates i eines Llit: matalassos psico llençols i coixí granera Ràdio amb cd rondalla

corda romaní 2 cadires/butaques Escola 1 cadira per la narradora 1 o 2 teles per decorar butaques canyar: canyes


8. - Elaboració i ús d’un joc de preguntes (boom). Recursos: - Adaptació del concurs televisiu “Boom” d’antena 3 per a l’elaboració del joc. - Ordinador, pissarra digital i targetes de quatre colors.

Profile for antonia pol torres

PDI Eleonor Bosch Rondalles  

PDI Eleonor Bosch Rondalles  

Profile for badies
Advertisement