__MAIN_TEXT__

Page 1

PLANTILLA PROGRAMACIÓ IES MADINA MAYURQA

Quin és el projecte? Cultures al Madina. Qui som? D'on venim? Quin són els objectius? • • • • • • • •

Analitzar i conèixer la realitat del nostre centre Entendre la diversitat com a font d'enriquiment Desenvolupar actituds tolerants, obertes i flexibles davant un món multicultural Afavorir la integració d'alumnes que provenen d'altres cultures Conèixer aspectes culturals de diferents parts del món Treballar l'afabetització en informació: millorar la recerca d'informació, l'organització i avaluació de la mateixa i la transmissió i utilització d'aquesta informació en treballs i projectes. Treballar l'afabetització en medis d'informació: conèixer els medis i les seves utilitats i fer un ús crític i útil dels mateixos. Treballar l'afabetització digital en TIC: conèixer i saber utilitzar els diferents recursos digitals i informàtics existents per tal d'adquirir coneixements i trnasmitir-los de manera clara i veraç.

Quin és el producte final? • •

Bloc on els diferents departaments que s'impliquin puguin anar publicant les tasques realitzades pels alumnes. Celebració d'una setmana cultural amb diferents tallers ( cuina, contacontes, …) amb la participació de tota la comunitat educativa (alumnes, docents, famílies...)

Què recursos s’utilitzaran? Llibres de ficció i de coneixement, llibres de text, revistes i diaris , pàgines , entrevistes amb familiars, pel.lícules, documentals, curtmetratges, música. Es podran utlitzar també els recursos disponibles a la Biblioteca municipal del nostre barri.


Qui hi participarà? ( Veure Annexe 1) • •

En principi el projecte està pensat per primer cicle d'ESO encara que estarà obert a altres nivells com 4rt d'ESO o Batxillerat. Interdisciplinarietat: departaments i professors que s'hi vulguin implicar al projecte. 1. Treballant el projecte compartint un tema comú des de diferents matèries: ◦ Antologia musical: músiques del món. Departaments que podrien implicar-se: música, llengua anglesa, llengua castellana, llengua catalana, socials, educació física... 2. Cada departament proposa separadament un producte final relacionat amb la temàtica comú del projecte: ◦ Departaments de llengües: treballen la interculturalitat a partir de lectures escollides per cada departament. ◦ Departament de matemàtiques: competències i desenvolupament de les matemàtiques segons les diferents cultures. ◦ Departament d'educació física: l'origen i la pràctica dels esports en les diferents cultures. ◦ Departament de socials: la influència de la geografia en les cultures ( mediterrànea, asiàtica,àrab,...) Familiars

Quan i on es realitzaran les activitats i tasques necessàries per desenvolupar el projecte? ( Veure Annexe 1 ) • •

Quan? 1h setmanal durant un trimestre, 1 setmana per avaluació, 1 taller durant el curs, altres possibilitats. On? Biblioteca, aula d'informàtica, aules que disposen de chromebooks.

Què volem fer? Què volem averiguar? Per què?

Conèixer la realitat del nostre centre: de quins llocs venen els alumnes? Quines llengües es parlen al centre? Quines són les costums i la cultura dels nostres alumnes? Quina música els agrada? Quins contes coneixen? Què festes celebren? Quins són els plats tradicionals de la seva cultura?… Cada vegada tenim més alumnes que provenen de diferents països i volem conèixer més de les seves arrels i que ells coneguin més la nostra cultura.


Coneixements previs

Què volem fer?

Què sabem dels diferents països d'origen del alumnes? Què saben ells de Mallorca? Quant de temps fa que viuen aquí ( ells o la seva família)...? Quina llengua parlen a casa? Com celebren les festivitats, els aniversaris...? • • • • • • • •

Mapes Llibre de receptes Recull de contes Entrevistes Antologia de música Calendari amb les celebracions més importants Diccionari multilingüe ...

Recerca d'información

Documents en qualsevol format disponibles a la biblioteca escolar i municipal, als diferents departaments i a internet.

Comprovació de la fiabilitat de la informació ( Veure Annexe 2)

Valoració de les pàgs web

Data de creació o d'actualització Enllaços actius Rellevància de les pàgines Responsable de la pàg: És un expert en la matèria? Currículum Possibilitat de contactar? Origen dels continguts Presentació/ redacció/ ortografia


Bibliografia Intenció de la pàgina: • propòsit promocional clar: expícit/ implícit Selecció i classificació de la informació Processament de la informació Comunicació. Producte final

Celebració d'unes jornades culturals on els alumnes i les famílies donen a conèixer tot el que han esbrinat al llarg del projecte.


ANNEXE 1 TREBALLEM LA MULTICULTURALITAT Hores que estaria disposat a invertir en el Espais que รšs de Cursos (1r ESO com a prioritat) projecte necessitaria la BE i grups Departament Interessat en Professorat participar implicat SI/NO

1 hora 1 Un taller Altres setmanal setmana durant el opcions per curs avaluaciรณ


ANNEXE 2 Exemples de temes per possibles projectes i recursos al voltant del tema de la interculturalitat. •

Les ciutats:

Les festes i celebracions:

El menjar:

Les manifestacions artístiques en diferents cultures.

la seva tipologia, diferències i similituds entre diferents països i ciutats. ( Anglès, Llengua catalana i castellana, Socials, Naturals, Educació Física, Plàstica...) la seva tipologia, diferències i similituds entre diferents països i ciutats. ( Anglès, Llengua catalana i castellana, Socials, Naturals, Educació Física, Plàstica...) diferents receptes, menjars de temporada ( fruites i verdures de temporada , el seu origen i adaptació a nous països i cultures). El menjar com exemple d'adaptació i canvi cultural. ( ( Anglès, Llengua catalana i castellana, Socials,

Naturals, Educació Física, Plàstica...)

• Les llengües del món

1r Batxillerat •

Les ciutats:

la seva tipologia i els seus problemes ( vivenda, transport, educació, feina, violència, zones verdes, temps lliure, sostenibilitat...) Treballar el texte argumentatiu (opinió, pros i contres...) i les diferents opinions de l'alumnat en forma de presentació i debat a partir de l'anàlisi de la vida a la ciutar de diferents països i cultures.


Treballar i opinar analitzant articles de revistes i diaris sobre problemes, projectes, innovacions que s'estan realitzant en diferents ciutats. ( ( Anglès, Llengua catalana i castellana, Socials, Naturals, Educació Física, Plàstica...)

• Les relacions personals: amistat, amor, família... Treballar la descripció de persones, tipus de relacions, anàlisi de personatges i relacions des del punt de vista cultural. Compartir experiències personals i opinions: Valors, drets humans. Treballar el “shock cultural” des de la lectura, l'escriptura, el debat i l'opinió.

________________________________ Els objectius són: 1. Desenvolupar les diferents competències de les matèries que participen al prijecte des de diferents cultures. 2. Apropar l'alumnat i el professorat de diferents cultures a l'entorn cultural dels seus companys. 3. Utilitzar, dinamitzar i millorar els recursos de la BE. 4. Iniciar-se i aprofundir en en AMI/ ALFIN dins l'entorn d'Internet.


Aplicació del test CRAAP als l recursos utilitzats s (AMI/ALFIN) al projecte Cultures al Madina. Qui som? D'on venim? Títol del recurs o pàgina web

Vigència

Relevància

https://maps.goo gle.com/

S'actualitza periòdicament.

Autoritat

Precisió

Propòsit

S'utilitza a nivell google mundial per visualitzar la Terra i qualsevol localització en ella. a .

Sembla molt fiable . És utilitzada per infinitat d'organitzacions i persones per a localització, ubicació i transport

Descripció i localització precisa de qualsevol lloc a la Terra

Pàgines oficials ( Està vigent ajuntaments, turisme) de diferents ciutats https://www.peru .travel/eses/dondeir/lima.aspx

Al ser una pàgina promoguda pel Ministerio de Exterior y Turismo de Perú, oferirà informació “ edulcorada” de la ciutar. Contrastarvla informació i els llocs amb altres pàgines que incloguin opinions personals con Tripadvisor

La informacióés precisa

Fomentar el turisme al país i les sevesciutats. Inclou receptes, festes...

FAO Vigent http://www.fao.or S' actualitza g/ag/agp/greener diàriamente. cities/es/hup/ali mentos.html

És un portal Nacions interessant per estar Unides al dia a un nivell mundial tant dels problemes relacionats amb l'alimentació i

Informació parcial (dels los països i organitzacions que col.laboren amb l'associació

Aconseguir un millor ús un mejor uso de los recursos agrícolas mundiales y solventar el problema del hambre.

Ministerio de Exterior y Turismo de Perú


l'agricultura com de projectes per solucionar-los www.frutashortalizas.com

vigent Actualitzat 27-12-2018

pàgina web amb informació molt detallada sobre les fruitesi hortalitzes.

Empreses Valencianes relacionades amb fruites i verdures. Grupo Nova Ágora.

La informació sembla ser molt detallada i precisa . En alguns links fa referència a l' origen de la informació i a la data.

És accesible en tres idiomes: Català, castellà i anglès. Es presuposa un interès en donar a conèixer els productes i la informació sobre cada un d'ells és molt extensa .

https://www.un.o rg/en/sections/is suesdepth/humanrights/

S'actualitza periòdicament.

La lluita pels drets humans. Un tema que ha d'arribar a ser global.

Nacions Unides.

Es precisa la informació dels acords i tactats però no de la seva aplicació.

Fomentar una conciència global de justícia , drets i deures de tots els éssers humans.

http://www.educa tolerancia.com/di versidadrecursoseducativos/

La pàgina ha estat revisada por darrera vegada el 29 d'abril de 2019. El material de formació és de l'any 2012

Pàgina en la que podem trobar diferents recursos per a la reflexió sobre la diversitat en les aules però també en la societat en general. Material que podem utilitzar com punt de partida per la reflexió.

Materials de diferents autors: Instituto de Nacional de Tecnologias Educativas y de Formacion del Profesorado. Cruz Roja Institucions de reconegut prestigi.

Es cita l' origen de la informació, bibliografia i enllaços web actualitzats.

Pàgina del Movimiento contra la Intolerancia Educación, Tolerancia y Derechos Humanos. D'acord amb la informació que consta a la seva web el seu objectiu és construir entre tod@s una sociedad en la que no tenga lugar la INTOLERANCIA y todas sus manifestaciones.


https://escolapau .uab.cat/index.ph p/ca/juegos-ydinamicas/193educacionintercultural.html

https://www.youtu be.com/channel/U Cc22KYDHrLz5B DZLYsNS3Sg

L'últim article que apareix a la pàgina és d'octubre de 2018.

Pàgina creada en 2016. La youtuber ha cpenjat el seu darrer vídeo el dia 5 de maig de 2019

Conjunt d'activitats i recursos per a treballar amb l'alumnat amb l'objectiu de reflexionar sobre un entorn multicultural i la necessitat de promoure la comunicació entre diferents cultures per afavorir la pau.

Escola de cultura i pau, ligada a la UAB.

És útil en quant a la proximitat amb el nostre alumnat en el format i experiències que conta. Es pot utilitzar també per a que l'alumnat realitzi els seus propis vídeos contant les seves experiències al voltant de la diversitat cultural.

Aquesta youtuber apareix a la pàgina web https://aulainte rcultural.org/yo utubers/ el responsable de la pàgina és el sindicat UGT, ambla financiació del Ministerio de

Es cita l'origen dels materials, autors, propòsit, corregit. Llenguatge propi del text divulgatiu.

D'acord amb la informació que consta a la seva pàgina web: . Promoure la comprensió i la pràctica de la cultura de pau. . Investigar i intervenir en temàtiques relacionades amb els conflictes, els processos de pau, la dimensió de gènere en la construcció de pau i l'educació per la pau. . Formar persones perquè siguin capaces d'estendre el missatge i la pràctica de la cultura de pau.

Ofereix la visió d'una al.lota del Marroc que viu a Catalunya. Conta les seves experiències. També entrevista a gent relevant del seu entorn com artistes i política.

Mostrar la vida d'una al.lota í,musulmana que vive en un entorn diferent al del seu lloc d' origen.


Trabajo y la Unión Europea y la colaboración de Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación http://redined.me Modificat el 23 cd.gob.es/xmlui/ de maig de bitstream/handle 2018. /11162/147345/A nuari_educacio_ 2016p399.pdf? sequence=1&isA llowed=y

Es fa una anàlisi la doble transició vital que l'alumnat inmigrant ha de realitzar: la vital pròpia de l'adolescència i la cultural. Molt relevant pper entendre el procès

Profesor universitari associatque imparteix classes en el grau d' Educació Social, que publica el text en una revista de prestigi: Anuari de l’educació de les Illes Balears.

Text amb excel.lent presentació i nivell lingüístic amb repetidesi freqüents referències a especialistes en la temàtica. Màxim rigor.

Acadèmic.

file:///C:/Users/M ERC~1/AppData /Local/Temp/Dial netLaPercepcionSo

Forma part d'un estudio universitari sobre interculturalitat. És un bon primer pas

Les duess autores són professores de Pedagogia de la Universidad

Tant la presentació com el llenguatge utilitzat són impecables. Ús d' un llenguatge formal que

Acadèmic.

El text prové del portal Dialnet, que ha estat modificat el mateix dia


breElContextoEs colarDelAlumnoI nmigra4348303.pdf

de la recerca 28 d' abril de 2019. L'article seleccionat de 2011.

per a que el professorat entri en contacte amb la percepció que l'alumnat té de l'institu de secundària, especialment en 3r i 4rt d'ESO. Aporta models d'enquesta perfectament utilitzables. Molt relevant.

Complutense de Madrid, Lorena Pastor i Sara Serrano.

s'ajusta perfectamente' a la situació' comunicativa generada. Important informació bibliogràfica.

https://rieoei.org/ historico/delosle ctores/experienci as129.htm

Darrera modificació 28 de desembre de 2017.

El text desenvolupa la conexió entre la interculturalitat i la música.És molt relevant si el departament de música resulta implicat en el projecte,i prou relevant si és el departament de LLengua i Literatura el que asume ix aquesta part de contenido.

L'autora és Gabriela López Bono, del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, Espanya

Bona presentació, sense errades i amb bibliografia. L'origen de la major part dels contingunts està basada en l'experiència personal.

La interculturalidad en los cuentos,

La darrera vegada que la pàgina ha estat

L'article tracta de com conceptes de veritat i mentida es

Pilar García Vidal, professora

Bona presentació, sense errades, amb Acadèmic gran part del contingut

Estudi avalat per una institució educativa pública.


una visión del mundo en la clase de literatura. https://ruc.udc.es/d space/bitstream/ha ndle/2183/8236/L YT_23_2005_art_ 2.pdf? sequence=1&isAll owed=y

revisada va ser el 28 d' abril de 2019, encara que el article en concret és de 2015.

converteixen en tema en cuentístiques allunyades geogràficament de manea molt semblant. El text ofereix alguns contes i les activitats a realitzar, així com la referència bibliogràfica d'uns altres. Molt relevant per treballar les habilitats lectores, conceptes ètics i l'acceptació d'altres cultures , a l' incidir més en les semblances que en les diferències.

d'àmbitde l'Institut d'Educació Secundària "Vicente Blasco Ibáñez" (Valencia) , publicat por Repositorio universidade Coruña.

basat en l'experiència personal. Bona informació bibliogràfica.

http://www.kinds ein.com/es/23/7/ 547/

L'útima modificació de la pàgina el 28 d' abril de 2019.

La pàgina no és molt relevant, perquè només introdueix el material d'interès que és el projecte Familias del mundo, que va deixar de poder consultar-se on-line ó de poderse consultar on-line per

Peter Menzel és un fotògraf de prestigi internacional, que ofereix material visual de primera qualitat.

Els continguts són la pròpia producció de l'artista. Una presentació plàstica excel.lent i absència de bibliografia.

Enlace con http://www.menz elphoto.com/

Comercial, por esto no se puede acceder a la totalidad del contenido.


preservar els drets d' autor. Familias del mundo. A global family portrait. Publicación no digital

Publicat en 1995, pel que possiblement parteix de la informació continguda a les fotos ya no és del tot vigent.

Aquest material plàstic és molt relevant relevante per concienciar els alumnes sobre les diferències en la riquesa entre el nord i el sud. Bon punt de partida per al diàleg.

La qualitat de la impressió i el prestigi del fotògraf avalen el producte.

http://redined.me cd.gob.es/xmlui/ handle/11162/85 59 Proyecto Vivim Plegats

El projecte es va posar en marxa en 1995 però la pàgina s'ha actualitzat el 28 d' abril de 2019.

El projecte està pensat bàsicament per a primària; en en aquest sentit no és massa relevant. No obstant això, aporta idees que poden ser adaptades.

Nati de Grado, coneguda contaconte i impulsora de projectes d'innovació educativa.

https://aulainterc La pàgina porta ultural.org/actuali anys dad/ funcionant. L' última actualtizació és del 8 de maig de 2019

En aquesta pàgina podem trobar notícias, materials ( llibros, pel.lícules, enllaoes a youtubers...) per treballar aspectes relacionats amb la interculturalitat i el foment de valors como la tolerància o la igualtat.

FeSP UGT és el responsable de la pàgina que ccompta amb la col.laboració i financiació de Subdirección General de Integración de los Inmigrantes d

Divulgatiu comercial, despertar la conciència social global.

Educatiu.

Molt bona presentació que faci.llita la recerca segons el tipus de material que es desitji utilitzar.

Educatiu, divulgatiu i acadèmic.


e la Secretaría de Estado de Migraciones. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, entre d'altres entitats. http://rz100arte.c om/

Aquesta pàgina funciona des de 2013 i està totalment actualitzada.

Pàgina dedicada a l'apropament de l'art en qualsevol de les seves manifeatacions als més joves.

Ana Zugasti i Miguel Ángel Ramos. Per la informació que apareix són dos professionals amb una llarga trajectòria en el món de la docència, la comunicació, l'art i la filosofia.

En aquesta pàgina podem trobar recomanacions literàries , análisisde diferents manifestacions artístiques, enllaços a curtmetratges etc..Tot per fomentar, mitjançant l'amor a l'art, valors com la tolerància.

Educatiu, encara que també comerciall. Els responsables de la pàgina imparteixen tallers per apropar l'art a nins, joves, pares, docents...

Profile for antonia pol torres

IES MADINA MAYURQA  

IES MADINA MAYURQA  

Profile for badies
Advertisement