__MAIN_TEXT__

Page 1

Projecte: SOM DIFERENTS. SOM IGUALS? ​(cursos: 4t d’ESO ( i puntualment 1r d’ESO i 2n cicle formatiu Administració i finances ) Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: Identificar situacions de violència i/o discriminació de gènere en el món actual i saber-ne actuar davant d’aquestes Context d’aprenentatge escollit: Context d’aplicació D’actuació personal i de col·laboració dins el El tractament desigual de la dona grup per actuar davant una situació de violència o discriminació de gènere. Àrees que es treballen: ​Llengua castellana, Llengua catalana, Història, Llatí, Cultura Clàssica, Recursos Durada: humans. 20 hores a final del primer trimestre. Objectius d’aprenentatge

Adquirir consciència de la violència que s’exercia i s’exerceix sobre les dones. Reflexionar sobre el paper de la dona i l’home en la societat d’abans i d’ara. Identificar la situació de la dona en el context d’un centre escolar, com a discent i com a docent.

Competències

Continguts

Criteris d’avaluació

Competència informacional i mediàtica

Coneixement de la situació de la dona des de la societat clàssica.

Identifica els models de dones transmesos a través de la literatura, la història i l’art.

Interpreta la informació aportada per les diverses fonts d’informació: documents, esquemes, gràfics, audiovisual, etc.

Descripció de la concepció de la dona a partir de la imatge transmesa per la literatura, la història, la mitologia, l’art i els mitjans audiovisuals.

És capaç d’emetre una opinió argumentada.

Utilitza estratègies de recerca d’informació, la localitza i l’avalua Diferència de conceptes: violència críticament. masclista, violència de gènere i violència contra les dones. Crea continguts en suport digital Identificació de micromasclismes.

Identifica situacions de violència i/o discriminació. Proposa actuacions davant aquestes situacions. Utilitza les fonts consultades (textos, llibres, webgrafia, imatges, vídeos, estadístiques..) en l’elaboració del producte final i les referencia adequadament.


Desenvolupar una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.

Respecta les normes d’ús ètic en la Coneixement i identificació utilització i creació de continguts. d’estereotips i rols relacionats amb el gènere en la societat actual. Comprèn el paper dels mitjans d’informació, xarxes socials Ús d’un llenguatge no sexista. incloses. Desenvolupament d’una actitud Aprendre a aprendre contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als Entèn la interacció constant entre estereotips sexistes. el passat i el present. Accepta i aprèn dels seus errors i dels altres a través dels treballs i activitats fets. Competències cíviques

socials

i

Comprèn el context social en què vivíem i vivim. Fa raonaments crítics i vàlids sobre els comportaments socials d’avui amb perspectiva diacrònica. Compara les societats antigues amb les actuals en aspectes tan transcendentals com l’evolució de la dona o la configuració de la família.

Documenta el procés del projecte. Coopera dins el grup de treball i mostra una actitud de respecte davant les opinions dels altres.


Té disposició per superar els prejudicis i respectar les diferències. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Manifesta iniciativa i pensament creatiu. Comprèn el funcionament de les relacions socials en diferents àmbits. Competència lingüística Comprèn missatges orals i escrits adequats per a l’edat. Sap expressar-se oralment i per escrit amb correcció i claredat. És capaç de mantenir converses (escoltar i respectar les opinions) i altres intercanvis orals adequats a diverses situacions de la vida. Desenvolupa la capacitat crítica, a partir de l’anàlisi de textos.


Expressa oralment i per escrit tot el que fa referència a l’àmbit de la intimitat: pensaments, vivències, emocions, opinions. Comprèn, interpreta i representa alguns aspectes de la realitat a partir de textos orals i escrits. Recursos Webs generals

Dones protagonistes: web molt completa que dóna accés a articles sobre el paper de les dones en àmbits molt variats: art, literatura, evolució humana, educació, tecnologia, etc. A més compta amb motors de recerca avançada. http://mujeresprotagonistas.santillana.com/el-papel-de-las-mujeres/ Portal del Centro Virtual Cervantes dedicado a escritoras españolas http://www.cervantesvirtual.com/portales/escritoras_espanolas/ Observatori de la violència de gènere http://bbpp.observatorioviolencia.org/ Sobre el llenguatge inclusiu https://www.fundeu.es/lenguaje-inclusivo/ https://www.fundeu.es/blog/podcast-lenguaje-inclusivo/ Unitat didáctica sobre el paper de les dones en la República http://www.fe.ccoo.es/3225d49cd6d168d7801fcd0e20fe2f7f000063.pdf


Cinema

Curt contra la violència de gènere: El orden de las cosas https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q

Música

Cançons d’ara: Antipatriarca - Ana Tijoux https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E Mujer lunar. Rebeca Lane https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TTdyrSCpn04 Lisístrata_ Gata Cattana https://www.youtube.com/watch?v=GsMDU8gb5sQ Trap + Quéchua -Renata Flores https://www.youtube.com/watch?v=VQUrV_v7OK8 Paren de matarnos - Miss Bolivia https://www.youtube.com/watch?v=wwagtNj_euA Cancons d’ahir: https://www.diariodeibiza.es/cultura/2018/02/22/canciones-feministas-adelantaron-epoca/971613.html Cómo te suena? machismo en la música https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=SAwToc1Q0B4 Articles sobre música que inclouen enllaços a vídeos https://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/ https://www.jotdown.es/2016/12/musica-mujeres-violencia-sexual/

Premsa

Diversos articles periodístics sobre dones de l’Antiguitat: https://www.ara.cat/cultura/Emma-Southon-Agripina-emperadriu-Roma_0_2202979741.html


https://www.elmundo.es/cataluna/2019/01/10/5c372f2bfdddffe96e8b4628.html https://www.vice.com/es_latam/article/xw77zn/broadly-medusa-victima-violacion-monstruo-mitologia Vinyetes de Forges sobre el Dia de la dona treballadora https://elpais.com/sociedad/2013/03/07/album/1362678932_604000.html#foto_gal_4 Sobre la brecha salarial https://www.levante-emv.com/economia/2018/12/02/54--profesiones-dominadas-hombres/1803350.html http://agendapublica.elpais.com/la-brecha-genero-empleo/ Revista ​Jotdown https://www.jotdown.es/2014/03/los-derechos-del-hombre-y-de-la-mujer/ Entrevista a Margarita Sala en la què parla sobre la discriminació, el paper actual de la dona i la necessitat o no de quotes. https://www.jotdown.es/2015/07/margarita-salas-cuando-era-joven-me-discriminaban-por-ser-mujer-ahora-me-sientodiscriminada-por-ser-mayor/ Imatge sexista (maig 2019) https://www.20minutos.es/noticia/3642582/0/consejo-enfermeria-denuncia-fiesta-dsicoteca-falsas-enfermeras-semides nudas/ https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/05/16/denuncian-fiesta-falsas-enfermeras-semidesnudas/1417511.htm l https://www.elmundo.es/madrid/2019/05/16/5cdd9cc9fc6c83c9758b465f.html


https://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2019/02/05/los-medicos-y-cientificos-segun-hollywood/

Las republicanas que intentaron cambiar el mundo (maig 2019) https://elpais.com/cultura/2019/05/10/actualidad/1557501221_887968.html Literatura /Ficció

Imatge que des de la literatura es mostra de la dona. Paper que representa en les obres literàries. Incursió de la dona en la literatura i canvi (o no) de la visió que ofereix de la condició femenina http://www.vallenajerilla.com/berceo/duplaa/mujerobjetoliterario.htm https://www.iberlibro.com/blog/index.php/2013/03/08/el-dificil-camino-de-la-mujer-por-la-literatura/ http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/viewFile/1020/926 https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/02/aiso_2_2_051.pdf 20 personatges femenins de la història de la literatura https://www.ayto-villacanada.es/sites/default/files/files/cuadernos20_veinte_personajes_femeninos_literatura_univers al.pdf Guia que recull aportacions de les dones a la literatura castellana (existeix també amb aportacions a les matemàtiques) http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/119660 Contes sexistas http://www.gretel.cat/es/noticias/retiramos-los-libros-sexistas/


Documentals

La dona en Carthago Nova: sèrie de tres vídeos realitzada sota el patrocini del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, amb la participació d’expertes en dret romà i arqueologia de diverses universitats espanyoles i la col·laboració de organismes tan prestigiosos com Domus Baebia, Ludere et discere, etc. Finançat per la Unió Europea. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1101&v=yQfPyUEgnOI Las sinsombrero: documental emés per RTVE i pàgina oficial que inclou enllaços a instagram, twiter i facebook. http://www.rtve.es/alacarta/videos/lab-rtvees/conoce-documental-interactivo-sinsombrero/3180530/ https://www.lassinsombrero.com/

Publicitat

Recull d’anuncis: https://docs.google.com/presentation/d/10WPLzko2CKowppZqG1z_RkzXkROBC8kppPNgIPAOnqE/edit?usp=sharing Observatorio andaluz de publicidad no sexista http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/observatorio-andaluz-de-publicidad-no-sexista

Xarxes socials

Instagram: compte amb enllaços a biografies i episodis protagonitzats per dones. https://www.instagram.com/womenfromhistory/

Biblioteca física (1)

Eurípides (2001), ​Medea​(vv.230-251,vv. 407-410, vv. 573-575), Barcelona: Edicions de La Magrana. Eurípides, (1992) ​Hipólito​( vv 616 i ss., vv. 658-668), Madrid: Cátedra. Ovidi (1997), ​Metamorfosis​X (vv 244 i s)​, B ​ arcelona: Edicions de La Magrana. Hesíode (1999), ​Els treballs i els dies,​(373-375, 405-6., 695-705), Barcelona: Edicions de La Magrana. Hesíode (1999), ​Teogonía​(vv. 570-592), Barcelona: Edicions de La Magrana. Homero (1995), ​Ilíada ​I (vv 565-567) VI, (vv. 490-493), Los clásicos de Grecia y Roma,Madrid: Planeta de Agostini, . Homer (1998), Odissea XXI ( vv. 352-353), Barcelona: Edicions de La Magrana. Sara B, Pomeroy (1987), ​Diosas, rameras, esposas y esclavas​( pp 97-101, 107-10), Madrid: Akal.


Martín de Riquer y Jose María Valverde (1984), ​Historia de la literatura universal​ , Barcelona: Editorial Planeta.

(1)Falta la referència bibliogràfica d’altres obres literàries que reflecteixen els canons femenins.

Profile for antonia pol torres

PDI IES BLANCA DONA  

PDI IES BLANCA DONA  

Profile for badies
Advertisement