__MAIN_TEXT__

Page 1

PDI: la taula periòdica a l’escola Mata de Jonc Aconseguir que la biblioteca de l’escola es converteixi en l’eix de l’acció educativa és una tasca molt complexa. En el nostre cas, a poc a poc, hem anat guanyant terreny a partir d’activitats com l’assessorament de material de coneixements o l’animació lectora, encara que les aportacions, segons el nostre punt de vista, més valuoses són, d’una banda, la implicació de tot el centre en dinàmiques envers la lectura en què participen totes les etapes i, de l’altra, la presència de la biblioteca de l’escola com a referent per a tots els alumnes, mestres i famílies. Podríem dir que és «nostra», de tots. Ara el camí ens duu a una biblioteca escolar com a recurs didàctic per a la innovació metodològica i la utilització de mitjans i recursos per a la pràctica docent. Respecte als projectes documentals integrats, la nostra proposta parteix d’un tema general de claustre i ha intentat, des del primer moment, que els alumnes no només investigassin sobre el tema i els conceptes, sinó que també desenvolupassin el pensament crític, la creativitat, comunicació i col·laboració. Per treballar aquests aspectes, proposam objectius que tenen en compte una actuació transversal. Així mateix, mantenim presents les següents dimensions: 1. Preguntar, pensar amb sentit crític i adquirir coneixements 2. Extreure conclusions, prendre decisions informades, aplicar els coneixements a noves situacions i crear nous coneixements 3. Compartir coneixements i participar de manera ètica i productiva com a membres d’una societat democràtica 4. Cercar el creixement personal i integral Com a mostra de la feina feta, a continuació hi ha una graella detallada amb les activitats proposades, juntament amb els objectius perseguits i els recursos emprats. Així mateix, al final trobareu un annex amb imatges que il·lustren la tasca que hem duit a terme.

TÍTOL PROJECTE: DE QUÈ ESTAN FETS ELS MATERIALS QUE ENS ENVOLTEN?


Objectius Esbrinar els coneixements previs sobre el tema

Activitats

Materials i recursos (cada mestre ha de posar els que ha fet servir. Per exemple: manuals, llibres, pàgines web, objectes i materials...)

- Presentar diferents objectes i comentar de quins materials estan fets

- Objectes de la vida quotidiana

- Fer un llistat de materials que coneixen i agrupar-los segons les

- Pàgines web/ blogs de consulta

característiques més evidents - Amb el suport d’una taula periòdica, comparar la seva classificació amb la realitzada pels científics

- Taules periòdiques buides per omplir - Pissarra digital - Ordinadors/tauletes

- Fer recerca d’informació dels diferents elements i sobre la història del seu descobriment - Descriure alguns materials, usos i propietats - Dur manuals de consulta o materials de casa - Exposicions orals dels elements treballats. Aquestes exposicions s’han fet dins el grup-aula o intercicles Escollir un element de la taula com a nom de classe

- Fer votacions per tal de triar el nom de la classe - Omplir una capsa expositor amb objectes que contenen l’element triat - Exposició conjunta de totes les capses

- Els alumnes han anat aportant materials diversos al llarg del curs - A la porta de cada aula hi ha un distintiu que indica el nom de l’element d’aquell grup

- Decoració de les aules - Hi ha un cartell elaborat per cada grup classe - Elaborar un document amb la descripció de l’element triat Fer recerca i seleccionar la informació

ubicat a l’entrada de l’aula

- Respondre preguntes de qüestionaris

- Ordinadors/tauletes

- Completar esquemes

- Llibres de consulta: ● La búsqueda de los elementos. Isaac


- Fer mapes conceptuals ● - Projeccions audiovisuals

Asimov. Ed. Plaza & Janes, 1983. Mujeres de ciencia. 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Rachel Ignotofsky. Nórdica ed., 2017.

Las chicas son guerreras: 26 rebeldes que cambiaron el mundo. Irene Cívico. Montena, 2016.

Marie Curie. Petits i grans. Frau Isa i M.I. Sánchez. Alba, 2016.

Un mundo asombroso. Richard Platt. Ed Mavea, 2016

-Pel·lícules i documentals: ● Origen de la Tierra, el agua y la vida (teoría científica) Obtenir informació rellevant a partir de l’observació

- Manipular materials

- Eines de laboratori

- Redactar un document en què es recullen les aplicacions positives i negatives dels diferents elements

- Materials per a l’experimentació - Plantes i estris per tenir-ne cura

- Experimentar algunes reaccions químiques a partir del mètode científic - Realitzar experiències de separació de substàncies: imantació, filtració, decantació, evaporació i destil·lació - Observar canvis químics en relació a fenòmens quotidians: combustions, oxidacions i fermentació - Debatre, intercanviar experiències i valorar la manipulació i observació


- Fer un catàleg de la flora i relacionar-la amb la rapidesa de les diferents plantes per produir oxigen

Relacionar ciència i art

- Cercar d’artistes i dissenyadors que utilitzin els elements a les seves obres

- Art Making with Moma. Cari Frisch i Elisabeth Marguiles. Museum of Modern Art, 2018.

- Organitzar exposicions dels materials - Penjar cartells dels diferents artistes i les seves produccions - Fer escultures amb els materials que han duit els alumnes Participar a les propostes de les comissions de l’escola: Comissió de biblioteca

- Fer el repte de lectura: omplir una taula periòdica amb adhesius que s’aconsegueixen per cada dos llibres llegits.

- Cartolina que representa una taula periòdica amb el distintiu del nom de classe

- Crear laboratoris de lectura amb contingut científic d’experiments i reaccions químiques

- Materials per fer diferents experiments i llibreta

- Fer el préstec de maletes viatgeres amb temàtica científica (per exemple, la de Marie Curie)

per escriure les nostres impressions - Llibres: Mujeres de ciencia. 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Rachel Ignotofsky. Nórdica ed., 2017. Las chicas son guerreras: 26 rebeldes que cambiaron el mundo. Irene Cívico. Montena, 2016. Marie Curie. Petits i grans. Frau Isa i M.I. Sánchez. Alba, 2016.


Participar a les propostes de les

- Exposar edificis i escultures dissenyades segons estructures

comissions de l’escola:

moleculars (arquitectura)

Comissió de Festes

- Jugar a l’scrabble format amb peces que contenen les lletres dels símbols de la taula periòdica

- Fotografies, vinils... - Fitxes d’scrabble i tauler - Joc geomag - Targetes i tauler

- Fer figures per imitar estructures moleculars - Jugar al trivial confeccionat a partir de preguntes i respostes sobre els materials que ens envolten

Comunicar les idees d’allò que

- Elaborar comunicacions orals, gràfiques i per escrit per tal de donar a

han après

conèixer els aprenentatges

- Cartells - Ordinadors, pissarra digital i/o projector

- Redactar articles per a la web de l’escola i el blog de la biblioteca - Elaborar un kahoot amb les preguntes i respostes que s’han anat descobrint durant el procés - Presentar el producte final elaborant un cartell Fomentar la participació familiar

- Fer xerrades i “minitallers” sobre temes relacionats amb els elements de la taula periòdica i les seves implicaciones en àrees mèdiques...

Altres activitats més concretes per etapes Tallers a primer cicle de primària

Activitats / continguts - Quimicart: taller artístic amb materials obtinguts a partir de reaccions químiques. Activitat familiar - Treballar “taules periòdiques temàtiques”: dones científiques. Fer

Materials i recursos - Eines de laboratori - Materials per a l’experimentació - Impressió de les taules en DinA3


visible les dones científiques i les seves aportacions a la ciència i la investigació

Taller de meteorologia a segon cicle. Punt Gea

- La composició de l’aire i els gasos que el formen. Fronts càlids i fronts freds

- Graelles de les diferents propietats - Diagrames de sectors

- Formació dels núvols - Taula periòdica - L’atmosfera i la seva composició - Recursos web: - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya - Agència Estatal de Meteorologia AEMET () - Viquipèdia - Documental: National Geographic Espais/ ambients a infantil

Tallers a secundària: ciències

-

Introducció del concepte de taula periòdica i element per part dels alumnes de 4t d’ESO

-

Votacions i tria d’un element de la taula periòdica per donar nom a la seva aula

-

Aportació d’objectes relacionats amb l’element i converses posteriors en gran grup

-

Relació de l’element escollit amb l’ambient de llenguatge (poesies, paraules, contes…) i amb altres activitats (natació) Física i química (4t d'ESO): breu explicació de la taula

-

periòdica en tres nivells diferents de complexitat (seguint l'exemple d'aquest vídeo) i selecció de continguts i format per a cada nivell, amb l’objectiu d’elaborar un guió i fer una explicació dramatitzada a la resta d’alumnes de l’escola.

-

Poesia de Monserrat Sobrevias sobre el ferro Objectes propers al context dels infants per relacionar-los amb els elements de la taula periòdica.

https://www.youtube.com/watch? v=OWJCfOvochA&authuser=0


Tallers a secundària: llengües

-

Anglès (4t d’ESO): elaborar poemes intentant incloure-hi noms d'elements (iron, gold, silver, oxigen, helium…), amb un fotomuntatge.

-

Llatí (4t d’ESO): treballar l’etimologia dels noms d’alguns elements de la taula periòdica i fer activitats (relacionar abreviatura amb nom científic i nom català, un acròstic, cercar derivats amb mateixa arrel, ordenar lletres…).

-

Català (1r i 2n d’ESO): crear el nom dels alumnes o paraules divertides i originals combinant les abreviacions de la taula periòdica.

-

Castellà (1r i 2n d’ESO): treballar les faltes d’ortografia més comuns a partir d’una taula periòdica ortogràfica.

Taula periòdica ortogràfica


Annex


Profile for antonia pol torres

PDI Mata de Jonc- Taula periòdica  

PDI Mata de Jonc- Taula periòdica  

Profile for badies
Advertisement