__MAIN_TEXT__

Page 1

CEIP ROSA DELS VENTS Aldara Vázquez Maria Bellver Curs 2019/20

“PROJECTE PARADETA NADALENCA” JUSTIFICACIÓ  El  tema  consisteix  en  una  recaptació  de  doblers  per  comprar  una  taula  de  ping  pong  per  l’espai  exterior  Els  infants  mostren  interès  per  tenir  un  material  que  pertany  a  la  seva  comunitat.  Abans  de  la  decisió  final  s’estableixen  múltiples  opcions.   Els contextos que facilitaran el desenvolupament del projecte és l’escola i la plaça del poble.   Inicialment  es  detecten diferents interessos ja que els infants de la comunitat dels grans volen un material que no hagi de  ser  compartit,  ja  que  la  resta  de  comunitats  consten  d’un  material  propi,  per  exemple,  els  petits  són  els  únics  que  poden  utilitzar les bicicletes.    Havent  detectat  aquesta  necessitat,  la  tutora  convoca  una  assemblea  i  introdueix  el  tema  de  manera  que  els  infants  aprofundeixin i comencin a llançar idees inicials sobre allò que poden fer per aconseguir el seu objectiu.   •Pregunta guia Com aconseguim doblers per comprar el nou material que volem.   


ÀREES INTEGRADES

Ciències naturals i socials

Educació artística

Llengua catalana, castellana i anglesa

Matemàtiques

Objectius d’aprenentatge

-Treballar en grup -Resoldre problemes  matemàtics en un  context real.  - Expressar i comunicar  les pròpies idees.  

Competències

Competència comunicativa 

Competència artística 

Matemàtica i TIC

Continguts

Criteris d’avaluació

  Coneixements conceptuals,  Aspectes en els quals ens fixem  procedimentals i actitudinals que es  per poder reconèixer que s’han  treballen més específicament assolit els objectius​  -​Realització d’ assemblees

-Treballa adequadament en grup?

-Realització de tallers

-Participa activament?

-Gestió i organització d’una ● Sentit d’iniciativa i  paradeta  esperit emprenedor  ● Socials i cíviques 

-Resol problemes matemàtics en un context real? - Expressa i comunica les pròpies  idees?    


ACTIVITATS INICIALS ● Assemblea  inicial:  ​ Què  volem  fer?  Com  hem  de  fer-ho?  A  on  ho  feim?  Decidim  en  què  volem  invertir  els  doblers  i  els  resultats  són:  Taula  de  pin  pon,  jocs  de  taula,  un  patinet  i  una màquina d’escriure. ●

Assemblea 2:​Quins productes elaborem? ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 

Taller de  plantes  aromàtiques:  ​Consultarem  llibres  de  plantes  aromàtiques  per  conèixer  les  seves  propietats  i  poder  realitzar  les  seves  etiquetes.  Hi  participen  les  àrees  de  ciències  i  arts.  Anem  a  cercar  a  l’hort  diferents  plantes  aromàtiques  com  romaní,  lavanda  i  farigola.  Quan  tenim  suficient quantitat les triturem amb diferents morters.    ● Taller  de  costura  “Bosses  aromàtiques”:  ​ Amb  teles  realitzem  bossetes  on  introduirem  les  plantes  aromàtiques  triturades.  Cosirem  les  bosses  i  les  decorarem  amb  motius  nadalencs.     ● Creació  de  miniatures:  ​ Una  de  les  activitats  consisteix  a  realitzar  petites  escultures  de  papallones,  tortugues  i  cargols  per  vendre.  Per  aquest  motiu  podem  aprofitar  el  taller  de  ciències  per  analitzar  les  característiques  d'aquests  animals  i  la  seva  estructura  corporal.  Busquem  informació i imatges sobre aquests a internet​.  ●

RECURSOS  

RECURSOS     Bibliografia consultada:  Llimos, Anna: ​Manualitats en 5 passos​, Ed Parramon,  2007.  McVicar, Jekka: ​El gran libro de las hierbas  aromáticas y medicinales​, Ed. RBA Libros, 2004.  Tébar, Cristina: ​El huerto en casa al estilo  Montessori​, Plataforma Editorial, 2017.      Webgrafia consultada (fins a dia 4/4/20):    Recull de poemes de Nadal:  https://natibergada.cat/recull-de-poemes-de-nadal 


Entrevistes a  artesans  de  la  zona:  ​Es  realitzaran  entrevistes  en  vídeo  a  alguns  pares  artistes  (tenim  cuineres,  escultors,  pintores,  teixidors,  cistellers,  etc.).  També  es  farà  un  reportatge  de  fotos  de  com  es  van  fabricant  els  productes.  A  més,  consultarem  models  d'entrevistes  per  internet  i  llibres  d'oficis  artesanals.  Després  es  realitzarà  un  muntatge  amb les entrevistes i les  fotos  per  projectar  el  dia  del  mercat.  Hi  participen  les  àrees de llengües, socials i tic.   ● Taller  de  cuina: ​ Elaboració  de  torró  d’ametlla  i  galetes  de  gingebre. ●

Com es va fer “Kubo y las dos cuerdas mágicas” (pel·lícula bona part feta amb origami):  https://www.youtube.com/watch?v=d4MD0_7Fva8  Anuncis publicitaris:  http://www.vamosapublicidad.com/?s=navidad&x=0&y =0  https://josepmrodes.cat/eslogan-lema-publicitari/ 

http://batutdecoco.blogspot.com/2016/12/eslogans-i Tallers d’art:  ​Elaboració  d’àngels  de  nadal  amb  llana,  de  -cancons-danuncis-pel-record.html  nanets  de  feltre,  escultures  amb  material  reciclat,  de  Consultes sobre animals:  figuretes de pasta de sal, etc. Taller  d’anglès:  ​Elaboració  de  decoració  nadalenca  i  https://www.nationalgeographic.com.es/  cartells publicitaris.  Entrevista a Miquel Barceló:  Inversió  i  estudi  de  preus  de  mercat:  ​Treballarem  les  enquestes  i  els  gràfics  per  realitzar  un  estudi  entre  els  alumnes  del  que  es  vol  fer  amb  els  diners  que  es  recol·lectaran.  També  farem  un  estudi  dels  preus  que  cal  posar  als  nostres  productes  mirant  en  els  catàlegs  de  diferents  botigues  que  es  poden  trobar  per  internet.  Integra  les  àrees  de  ciències  socials,  matemàtiques i tic. Al  taller  de  càlcul  concretarem  el  preu  dels  diferents  productes. Realització d’operacions per calcular els canvis.  

https://www.youtube.com/watch?v=StMa4lTM9W4 Edició de vídeos:  https://www.wevideo.com/education     


Tallers de  textos:  ​Relats  de  Nadal,  poemes  dibuixats,    origamis.  ​Elaboració  de  cartells  per  a  la  venda  dels    productes.  Realitzarem anàlisi d'anuncis publicitaris amb les  característiques  de  diferents  cartells  publicitaris  (colors,  lletres,  eslògans  ...),  tant  en  paper  com  en  digital  (diaris  però  també  de  tv  o  internet),  amb  la  finalitat  de  dissenyar  cartells  que  anunciïn el nostre projecte i que també anunciïn  la  venda  dels  nostres materials. Buscarem anuncis en català,  castellà  i  anglès  ja  que  farem  cartells  en  els  tres  idiomes.  En aquest cas, hi participen les àrees de llengües, arts i tic.    ● Taller  de  sortida:  ​ Recorregut  pel  poble  per  anar  a  penjar  els  cartells  informatius  per  convidar  les  famílies  i  la  gent  del poble a venir al mercadet.  ●

ACTIVITATS FINALS

Assemblea  3:  ​Organització  de  la  paradeta  i  els  torns  per  atendre  la  venda.  Recerca  d’informació  sobre  els  doblers  que  costen  les  diferents  propostes  per  comprar  amb  els  doblers que n’obtinguem​.    ● Assemblea  4:  ​ Autoavaluació  del  procés  de  realització  del  projecte mitjançant un qüestionari en el qual s’avalua el grau  de participació individual i el desenvolupament del projecte.    ● Assemblea  5:  Es  realitza  un  recompte  públic  dels  doblers  recaptats.  Disposem  d’una  pissarreta  en  la  qual  estan  ●

RECURSOS Catàlegs de joguines:  https://fr.zone-secure.net/103785/.Juguetes.Navida d.2019.ES/#page=30  https://www.toyplanet.com/es/catalogo.html     


exposades les  diferents  propostes  que  els  infants  desitgen  comprar  amb  els  preus  corresponents.  A  continuació  realitzam  una  votació  en  la  qual  es  decideix  quina  serà  la  nostra  compra.  El  recompte  de  vots  confirma  que  els  infants  volen  en  primer  lloc la taula de pin pon, després jocs  de  taula,  patinet i màquina d’escriure. Després del recompte  de  doblers  calculam  en  què  els  podem  invertir  i  ens  adonem  que  en  tenim  de  sobres  per  comprar  la  taula  de  pin  pon  i  alguns jocs de taula   ● Blog amb les famílies: ​ utilitzarem el blog per externalitzar  el  procés  del  nostre  projecte  a  les  famílies.  Allà  hi  haurà  diverses  entrades  promocionant  els  productes,  amb  descripcions  detallades  de  cada  un,  fotos  de  l'elaboració  dels  productes,  les  receptes  que  hem  utilitzat  per  elaborar  el  torró  o  les  galetes,  informant  dels  detalls  del  mercat  i  del  que  es  va  a  fer  amb  els  diners  recaptats.  Integra  les  àrees de llengües i tic.  

Blog de l’escola (només per a les famílies): plataforma  blogspot    https://www.blogger.com/blogger.g#welcome   

AVALUACIÓ

Realitzam ​assemblees  periòdiques  per  partir  dels  coneixements  previs  i  contribuir  a  gestionar  la  cooperació  entre  els infants. 

Graella d’observació sistemàtica​:  Realització  d’observació  sistemàtica  en el desenvolupament dels diferents tallers.  Cada  acompanyant  consta  d’una  llibreta  d’observació  individualitzada  en  la  quals  apareixen  explícits  els  continguts  i  els objectius a assolir. 

Registre anecdòtic:​Es desenvolupa també un registre anecdòtic sobre els esdeveniments més significatius.


Carpeta d’aprenentatge​:  Cada  infant  realitza  un  registre  diari  amb  allò  que  ha  resultat  més  significatiu  per  ell  del  que s’ha fet aquell dia. 

Autoavaluació: Cada  infant  realitza  una  autoavaluació  del  procés  del  projecte  en  la  qual  explica  el  que  més  li  ha  agradat,  el  que  menys  i  avalua  el  seu  grau  d’implicació  respecte  al  projecte  i  el  justifica.  També  pot  expressar  propostes de millora. Aquest contingut pot ser compartit voluntàriament amb la resta d’infants en assemblea.

Reunions de cicle:  Els  acompanyants  compartim  les  diferents  perspectives  sobre  l’avaluació  individual  de  l’alumnat i  la seva evolució i grau d’implicació en els diferents tallers i contrastam els nostres registres.

Grup d'alumnes:​Comunitat de grans: 4t, 5è EP

RECURSOS HUMANS

➢​Docents implicats •Organització del  professorat:Tota  la  comunitat  educativa  participa  activament  en  el  desenvolupament  d’aquest  projecte,  no  obstant  els  principals  coordinadors  són  els  que  desenvolupen  els  diferents  tallers  d’hort,  animals  i  plantes,  càlcul,  sortides, fusteria, art i cuina. Les  famílies  han  contribuït  en  la  compra  i  també  en  la  difusió  de la informació. A més a més han assistit com a suport en la  realització d’alguns tallers i materials. 

Profile for antonia pol torres

ABP CEIP ROSA DELS VENTS  

ABP CEIP ROSA DELS VENTS  

Profile for badies
Advertisement