Ceip Son Anglada. Trigaria el mateix en Cristòfol Colom avi en arribar a Amèrica?

Page 1

Disseny i aplicació de Projectes documentals integrats amb el suport i acompanyament de la biblioteca escolar.

CEIP SON ANGLADA

MÒDUL II PROJECTE BIBLIOTECA: TASCA 4  

LLUÏSA BESTARD GIL CARMEN PORTILLA TAPIA MARTA SÁNCHEZ CARDONA

PROGRAMACIÓ PROJECTE MODEL SISTÈMIC CEIP SON ANGLADA CURS 2017_18

AULA

6È MESTRES IMPLICATS

TEMPORALITZACIÓ

PREGUNTA VERTEBRADORA

Gener i febrer

     

Tutora : Marga Matas AL: Irene PT: Marta Sánchez Artística: Esther Jiménez Hort: Ramon Martorell Taller escriptura: M Jesús Arroyo/Carmen Portilla

TRIGARIA EL MATEIX EN CRISTÒFOL COLOM AVUI EN DIA EN ARRIBAR A AMÈRICA? Àrea que orienta la seqüenciació

QUÈ VOLEM APRENDRE?

Ciències Socials Edat Mitjana

CONTINGUTS

 

Línia del temps. Edat Moderna: societat, monarquia, economia, descobriments

Altres àrees implicades Personatges i invents Matemàtiques Geometria Mesures de longitud

Llengües La biografia La descripció d’un invent

Experimentació Inventar una màquina

Artística L’obra d’art

Ciències naturals Agricultura en l’Edat Moderna Comparació d’eines i


Disseny i aplicació de Projectes documentals integrats amb el suport i acompanyament de la biblioteca escolar.

CEIP SON ANGLADA

PROGRAMACIÓ PROJECTE MODEL SISTÈMIC CEIP SON ANGLADA CURS 2017_18 màquines

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 1 Pregunta pseudovertebradora: Quins canvis es produeixen perquè es pugui dur a terme els descobriments? La Monarquia. Cristòfol Colom ESTRUCTURES

CANVIS I FUNCIONS

CONTROL/REGULACIÓ

Quina era la monarquia durant l'Edat Moderna ?  I durant la Contemporània?

Te sembla que hi havia democràcia a l’Edat Moderna?

Què passaria si en lloc dels Reis Catòlics fos el nostre rei actual Felip VI ?

Quins segles comprenen l'Edat Moderna? I la  Contemporània?

Quin paper juga la “raó” i quins canvis produeix a l'època?

Hagués rebut la mateixa ajuda?

Qui eren els Reis Catòlics?

Com seria el nostre país si encara hi hagués la dictadura?

Qui eren els seus pares? Eren també reis?

Com era la societat i com vivien?

Quina era la moneda que feien servir?

Com podrien convèncer al rei actual per poder fer el viatge de Colom avui?

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 2 Pregunta pseudovertebradora: Quan tardaria Colom en arribar a Amèrica? Faria la mateixa ruta? ESTRUCTURES 

Qui era en Cristòfol Colom i què pretenia?

ESTRUCTURES 

Qui era en Cristòfol Colom i què pretenia?

ESTRUCTURES 

Qui era en Cristòfol Colom i què pretenia?


Disseny i aplicació de Projectes documentals integrats amb el suport i acompanyament de la biblioteca escolar.

CEIP SON ANGLADA

Gràcies a qui en Cristòfol Colom va poder dur a

Gràcies a qui en Cristòfol Colom va poder

dur a terme el seu projecte de viatge? 

Com varen donar suport els Reis Catòlics al

terme el seu projecte de viatge? 

projecte de Colom? 

Gràcies a qui en Cristòfol Colom va poder dur a

Com varen donar suport els Reis Catòlics al

terme el seu projecte de viatge? 

projecte de Colom?

Què varen trobar Colom i la seva tripulació quan varen arribar a Amèrica?

Què varen trobar Colom i la seva tripulació quan varen arribar a Amèrica?

Com varen donar suport els Reis Catòlics al projecte de Colom?

Què varen trobar Colom i la seva tripulació quan varen arribar a Amèrica?

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 3 Pregunta pseudovertebradora: Quins canvis rellevants tindríem avui en dia a Espanya si no s’hagués descobert el nou continent? Cerca informació a l’enllaç de Cristòfol Colom ESTRUCTURES

CANVIS I FUNCIONS

Quins productes agrícoles conreaven els imperis Inca i Asteca?

Com era el comerç en aquesta època?

Quins productes exportava Espanya cap Amèrica?

Per què no existia el comerç a llarga distància entre els pobles precolombins?

Quines causes varen propiciar les grans expansions marítimes?

 

Per què va ser important el descobriment d'Amèrica? Seria igual la nostra alimentació actual si no s’hagués descobert Amèrica?

CONTROL/REGULACIÓ 

Hauria canviat l'economia d'Espanya si no s'hagués descobert Amèrica?

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 4 Pregunta subvertebradora: Quins avanços tècnics i econòmics varen facilitar el viatge? ESTRUCTURES

CANVIS I FUNCIONS

CONTROL/REGULACIÓ


Disseny i aplicació de Projectes documentals integrats amb el suport i acompanyament de la biblioteca escolar. 

Com era l'Agricultura d'aquesta època?

Qui va inventar la impremta?

Què defensava Nicolàs Copèrnic?

Quins varen ser els invents més rellevants de l'època?

Per què va ser important el paper de la impremta? Quins avanços tècnics i eines varen millorar la vida al camp?

CEIP SON ANGLADA 

La Terra ha estat sempre rodona?

Com viuríem si no s’hagués inventat l'electricitat?

Va ser rellevant l’exportació d'or i plata d'Amèrica cap Espanya?

ACTIVITATS 

Situació de l'època per grups: Social, economia, política, pensament i exposició oral a la resta de companys/es de l'aula.

Mapa de la ruta que va seguir Cristòfol Colom/fitxa: “Quan trigarien avui?” A partir d'un problema matemàtic.

Recepta de productes procedents d'Amèrica.

Descobriments tècnic: brúixola, quadrant, astrobaldi, mapa (Taller d'escriptura).

Invents d'aquesta època: recerca d'informació sobre l'invent, l'inventor, història... (Taller d'escriptura).

Activitat Protagonista: Arbre genealògic de cada alumne/a i exposició oral a la resta de companys/es de l'aula. 

Reproducció d'un invent amb material reciclat (Artística).

PRODUCTE

Mural d'Amèrica.

FINAL

Lab book de l'invent creat amb material reciclat amb informació sobre l'inventor, l'invent, repercussió històrica...

Vídeos introductoris i de consulta.

Llibres de consulta de la biblioteca.

RECURSOS I MATERIAL


Disseny i aplicació de Projectes documentals integrats amb el suport i acompanyament de la biblioteca escolar.

AVALUACIÓ

CEIP SON ANGLADA

Ordinadors a l'aula.

Enllaços a pàgines i vídeos de consulta.

A partir d'activitats fetes (avaluació contínua: treball cooperatiu, taller d'escriptura, etc.)

Prova escrita del procés.

Rúbrica de l'alumnat envers al Projecte.