Ceip Es Pont

Page 1

​TASCA FINAL​

Sílvia Bonet Núria Marín Cristina San Juan

INTRODUCCIÓ​ El projecte que havíem proposat és “EL CINEMA” Al voltant d’aquest tema comú, cada aula tria un contingut a desenvolupar, a partir del seus interesos i al seu nivell, i alguna manera de comunicar-ho a la resta de cursos. La motivació per triar el tema i a partir d’on els alumnes es van fer preguntes va ser a partir d’uns tallers en els que van participar tots els alumnes en la setmana de primavera. Objectius d’aprenentatge: ● Conèixer l’evolució històrica i situar en el temps els fets més rellevants relacionats amb el cinema. ● Conèixer alguns aspectes tècnics relacionats amb la producció cinematogràfica. ● Valorar la influència del seu desenvolupament en la societat. Objectius de procediment: ● Aprendre a utilitzar el programa informàtic per cercar informació a la biblioteca. ● Analitzar i formular criteris per valorar entre tota la informació disponible quina ens serà útil. ● Decidir el format de presentació per comunicar les conclusions del treball de cada aula a la comunitat educativa. L’organització que es presenta no s’ha de considerar ordenada segons l’aplicació a l’aula, és una estructura pensada per facilitar la tasca i recursos pels mestres. Els temes i recursos estan molt relacionats i es treballaran de forma globalitzada. CONTINGUTS ÀREES IMPLICADES ACTIVITATS RECURSOS Història del cinema: fets i personatges rellevants.

- Socials (història) - Matemàtiques (càlculs de temps)

- Eix cronològic situant els fets més rellevants. - Noms de personatges importants en la història del cinema i situar-los en el temps. - Esquema amb els moments i fets més importants.

- Visionat pel·lícula “La invenció de n'Hugo” - Visionat del vídeos de historia del cine per infants: https://www.youtube.com/ watch?v=XDYhAxpoxi4 -

Història del cinema: http://www.xtec.cat/~xripol l/cine0.htm


​ Antecedents del cinema: - Teatre d’ombre - La llanterna màgica - El rotoscopis - Flip-book - El zoòtrop - Parasinoscopi - Kinetoscopi Conèixer alguns aspectes tècnics relacionats amb la producció cinematogràfica: - La fotografia - La cambra fosca - Evolució dels fotogrames per minut

Llenguatge cinematogràfic​:

-

-

Socials (història) Artística (construccions) Naturals (la llum, miralls)

-

Observació i treball amb Il·lusions òptiques Construcció de petits aparells que reprodueixin els dels antecedents del cinema.

Vídeo: Els orígens del cinema https://www.educaixa.com/ca /-/los-origenes-del-cine El precinema http://www.xtec.cat/~xripoll/ci ne1.htm

Naturals

Respondre preguntes del tipus: - Perquè a les primeres pel·lícules els personatges corren? - Com funcionava el paper fotogràfic? - Perquè abans les pel·lícules eren mudes i ara no? - Diferencia entre cinema analògic i digital.

Visita al “Cinema ciutat”

- Artística - Llenguatge

Classificar diferents fotogrames segons: - els enquadraments (picat, normal, contrapicat) - els plans (general, sencer, americà…) - els moviments de càmera (Fixa, panoràmicaTravelings, moviments lliures, zooms) - La il.luminació Representar els diferents enquadraments i plans en un còmic.

Consulta del blog: https://llenguatgecinematogr afic.wordpress.com/author/v entadorm/ Power point gramàtica de l’imatge http://www.authorstream.co m/Presentation/mcinema-21 2141-gramatica-education-p pt-powerpoint Llenguatge fílmic http://www.xtec.cat/~xripoll/ll engua.htm


Efectes especials

- Naturals - Artística

-

Filmacions amb croma

-

Stop motion

-

“Muntatges màgics” (per ex. fer desaparèixer personatges)

http://praxinoscope.free.fr/ historiqueA.html Infografia: De la sobbreimpressió al croma https://www.educaixa.com/ca/ -/de-la-sobreimpresion-al-cro ma Llibre: BELLMONTLl.; BRINK, E (2017).:​ Animation Lab per a nens. ​ Ed.Parramón

Gèneres cinematogràfics

Cinema d'animació

- Socials - Llengua - Artística

- Artistica - Llenguatge - Competència digital

-

Classificar algunes pel·lícules segons el gènere cinematogràfic

-

Petits muntatges teatrals en els que es treballin Slideshare: Els gèneres diferents gèneres: cinema cinematogràfics mut, cinema de terror, https://es.slideshare.net/semgrec musicals. /gneres-cinematogrfics

Realització d’alguna producció animada

Els gèneres cinematogràfics http://xtec.cat/~rnieto/cultura-aud iovisual-1r/temes/generes%20ci nematografics.htm

Video : De la imatge fixa a l’imatge animada http://www.animage.org/index. php?page=cinema&article=cin ematographe


Llibre: BELLMONTLl.; BRINK, E (2017).: ​Animation Lab per a nens​. Ed.Parramón Cinema i vida

- Valors - Filosofia - Artística

-

-

El cinema a l’escola

-

Artística Llengua Matemàtiques Socials Competència digital

Cercar exemples de Informació pels mestres pel·lícules amb diferents funcions: Informació, https://www.grupiref.org/d diversió, coneixement. ocuments/grupiref-articleReconèixer en una cinema.pdf pel·lícula trets que ens informen de l’estil de vida http://www.aulamedia.org/ de l’època (vestits, 07/ccaro2.html decoració, transports…) El cinema com a eina de transmissió de valors.

Elaboració d’un curtmetratge

Infografia: Fem cinema! Guia de creció audiovisual. De la imaginació a la pantalla h​ttps://www.educaixa.com/ca/ -/-vamos-a-hacer-cineLlibres: Ambròs Pallarès, A. / Breu Pañella, R. (2007) :​Cinema i educació. El cinema a l’aula de primària i secundària​. Ed. Graó Ambròs Pallarès, A. / Breu Pañella, R. (2011): CinEscola. Propostes didàctiques de cinema a primària i secundària​. Ed. Graó