Page 1

NETVÆRKSNYT

LAK

18. december 2013

KURSUSAKTIVITET I EFTERÅRET Toyota træning Som Toyotas samarbejdspartner har Baden-Jensen lige afsluttet dette års kursussæson med at gennemføre en træning for Toyota pladesmede. Efter en omfattende renovering af vores træningscenter i Middelfart lå træningsfokus især på kompetencefremmende træning, hvor der med hjælp af vores modulære træningssystem blev undervist i optimal anvendelse af Spies Heckers produktprogram, reparation af fremtidens farvetrends og træning i udførelse af reparationsarbejde iht. bilfabrikkernes vejledninger.

Glædelig Jul & Godt Nytår

&

KNOW-HOW

KALENDER 15. dec.

Sidste frist for indsendelse af fotos til 2. heat i Facebook-konkurrencen ”Den Gyldne Pistol”

18. dec.

Sidste frist for bestilling af varer før jul

Taksatortræning I begyndelsen af november var naturligvis også de danske forsikringsselskaber inviteret til et informationsmøde om udviklingen og trends inden for fabrikslakeringerne. Man må nærmest sige, at, traditionen tro, mødte repræsentanter for langt de fleste selskaber op til en særdeles konstruktiv dialog omkring de udfordringer, der ligger i den moderne lakteknologiske udvikling. Programmet for kursusdagene kombinerede en fyldestgørende præsentation af teori med praktisk arbejde. Temaet dækkede problemstillingerne ved overholdelse af bilfabrikkernes reparationsvejledninger, fx anvendelse af gen-galvaniseringssystemer efter karosseriarbejde eller opretning og påføring af isolationsfylder ind under spartel. Ikke mindst havde temaet omkring reparationsarbejde med flerlagslakeringer, særlige effektlakeringer eller indfarvede klarlakker deltagernes store interesse.

Vi holder juleferie fra og med mandag den 23. december Ønsker du at bestille varer mellem jul og nytår til levering umiddelbart efter nytår, kan de bestilles via fax eller e-mail: Ballerup telefax: 44 77 87 50 interntsalgballerup@baden-jensen.dk Kolding telefax: 75 50 18 79 interntsalgkolding@baden-jensen.dk Torsdag den 2. januar 2014 er vi igen klar ved telefonerne til at betjene dig. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med dig i det nye år.

FORTSÆTTES ...


NETVÆRKSNYT

LAK

18. december 2013

&

KNOW-HOW

ÅRSDAG FOR NETVÆRKET LAK & KNOW-HOW® MANDAG DEN 11. NOVEMBER Årsdagen for LAK & KNOW-HOW® netværket var særdeles velbesøgt af såvel LAK & KNOW-HOW® medlemmer som repræsentanter fra hovedparten af bilimportørerne. Dagens første foredragsholder var Michael Ebner, der er ansvarlig for Spies Hecker i Norge og Sverige. Han berettede om Spies Hecker internationalt. Efterfølgende præsenterede Gerhard Wiechert, teknisk chef hos Baden-Jensen, nye kvaliteter og effekter fra bilfabrikkerne med fokus på fremtidige tiltag. Torben Brinkland, IT-koordinator hos Baden-Jensen, forklarede baggrunden for Baden-Jensens aktiviteter på Facebook. Efter kaffepausen præsenterede Michael Nørregård, Autobranchen Danmark, afregningsprincipper og en planlagt ny KS 2000 for pladesmede. Et indlæg, der også viste nogle af de muligheder og udfordringer, der forekommer i forbindelse med sammenlægningen af DAF og FAI. Michael Olesen, Key Account Manager hos Baden-Jensen, orienterede om udviklingen af Baden-Jensens uddannelsesprogram for lærlinge i netværket og viste eksempler på den opnåede succes. Der opstod en diskussion om behovet for og kvaliteten af lærlinge. Der var generel enighed om, at man skulle kontakte Silkeborg Tekniske Skole eller evt. Autobranchen Danmark (FAI), hvis man ikke var tilfreds. Efter frokost præsenterede Johnny Lauge, instruktør hos Toyota Danmark, et spændende indlæg om samarbejdet mellem Toyota og Peugeot. Temaet var varevognen Toyota ProAce. Her var fokus rettet

mod forskelle i materialer, svejsning, skarring og afledt heraf mulighederne for efterfølgende reparationer. For alle tilhørerne stod det klart, at et sådant samarbejde også betyder en række nye udfordringer. I øvrigt kan det nævnes at Baden-Jensen er Toyotas foretrukne samarbejdspartner. Gerhard Wiechert tog tråden op fra Johnny Lauges indlæg mht. kravene, der stilles til den nye Toyota varevogn ProAce, bl.a. behovet for et særligt udstyr, Re-Zink, til sikring af Toyota Danmarks garanti i tilfælde af beskadigelser ned til den rå plade. Ydermere var der her fokus på opdelingen af arbejdsopgaver mellem pladesmed og autolakerer. Johnny Lauge konkluderede, at det øger kravene til såvel investering som tidsforbrug i forbindelse med eftermarkedet. Igen blev tråden taget op i det efterfølgende indlæg, hvor Finn Larsen fra Body Teknik viste eksempler på sin opfattelse af en rigtig taksering. Mere konkret viste han, hvordan korrekte taksatorrapporter efter hans skøn var klart forskellige fra det, der ofte sker i markedet. Konklusionen var, at fejlene både sker i forbindelse med såvel pladearbejde som i forbindelse med lakeringsprocesser. Den sidste time blev brugt til at vise en række af de nye lakeringsmetoder, der fremadrettet bliver nødvendige for at sikre en tilfredsstillende lakering/ lakeringsopbygning. Mange af de tilstedeværende virkede overraskede over fremtidens krav til lakeringsbranchen. Igen og igen blev vigtigheden af deltagelse i fremtidige kurser pointeret. Kun derigennem sikrer man de rigtige kompetencer.

Ny marketingansvarlig Jeanette Sand Welinder er ny marketingansvarlig hos Baden-Jensen. Hun tiltrådte den 1. december og kommer fra Johannes Fog A/S. Jeanette vil beskæftige sig med en lang række arbejdsopgaver og vil også være behjælpelig med fx design af hjemmesider til LAK & KNOW-HOW® medlemmer. Vi byder Jeanette velkommen og ser frem til et godt samarbejde med kunder og kollegaer.

Følg os på FACEBOOK!

Nyheder 2013 12 18  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you