Page 1

PLUSS

N 16 00

mai 2009

HIViga Elavad Inimesed

Hoolime Eesti Inimestest TOIMETAJA VEERG Austatud lugeja! Meil on hea meel esitleda Teile ESPO Ühingu ja Eesti HIVpositiivsete Võrgustiku (EHPV) ühisprojekti –ajalehe „PLUSS“ uuendatud versiooni. Ajaleht hakkab ilmuma kahes keeles, eesti ja vene keeles, kolm korda aastas – kevadel, sügisel ja talvel, tiraaþiga 1500 eksemplari. Me suurendame ajalehe formaati, lisame lugejaid huvitavaid alalisi rubriike, toredaid fotosid ning lõpptulemusena muutub ajaleht huvitavamaks ja sisukamaks. Artiklid hakkavad kajastama peamiselt nelja teemaderingi: ·

Ühiskonnale tervikuna pühendatud artiklid;

·

HIV ja AIDS-iga elavatele inimestele ja nende

·

HIV ja AIDS-i alaste mittetulundusühingute töö;

·

Lugejate küsimused-vastused, nõustamised, tulevaste

lähedastele suunatud artiklid;

ürituste reklaam. Samuti on toimetus huvitatud lugejate tagasisidest. Alati arvestatakse Teie märkuste ja ettepanekutega. Me kõik peame majanduskriisi tingimustes vastu pidama. Omalt poolt hakkame me Teid kindlasti tevitama kogukonna jooksvatest probleemidest – HIV ja AIDS-iga elavate inimeste antiretroviirusravi kättesaadavusest, ravi järjepidavuse küsimustest, stigma ja diskrimineerimise alastest probleemidest, sotsiaalse ja psühholoogilise abi võimalustest – kuna kõikide nende probleemide osaline lahendamine parandab märgatavalt HIV-positiivsete inimeste elukvaliteeti. Soovin Teile kõigile tugevat tervist, häid sõpru, päikeselist meeleolu ja huvitavat tööd! Lugupidamisega, Slava Vassiljev Toimetaja Tel: 525 6449

Mäleta neid, kes surid AIDSi! ARMASTA, ELA, USU! Aastas on kaks kuupäeva, mis on olulised inimesele, kes ei ole ükskõikne HIV ja AIDSi probleemi suhtes. 1. detsember – Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise ja HIV-ga elavate inimeste solidaarsuspäev ning maikuu komas pühapäev – Ülemaailmne AIDSi surnute mälestuspäev. Esmakordselt korraldati see 1983. aastal San Fransiscos (USA) inimeste poolt, kes olid isiklikult seotud või mures AIDSi probleemi pärast. Tolleks hetkeks oli haiguse kätte surnud juba mõni tuhat inimest. Sellest ajast miljonid inimesed üle maailma korraldavad erinevaid üritusi, et mälestada lahkunuid ja anda elavatele võimalus mõelda sellele, et aidsiepideemia võib puudutada igaüht meist. 2009. aasta alguses kuulutas Eesti HIV-positiivsete Võrgustik konkursi organisatsiooni jaoks parima loosungi leidmiseks. Parimaks osutusid Aleksander Savitski sõnad: ARMASTA-ELA-USU. Sümboolne on ka see, et loosung avalikustatakse esmakordselt 17. mai ürituste raames üle kogu Eesti. See tähendab, et olenemata kurvast tähtpäevast meie kõigi jaoks, me tahame, et epideemiast puudutatud inimesed armastaksid, elaksid ja usuksid paremasse. 17. mail 2009 Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, koos partneritega Eestis ja välismaal, tulevad aktsioonile loosungiga: ARMASTA-ELA-USU ning Ülamaailmse International AIDS Candlelight Memorial loosungiga: „Together, We Are the Solution“, „Üheskoos oleme lahendus“, „Òîëüêî âìåñòå ìû ðåøåíèå!“ International AIDS Candlelight Memorial on tervishoiu valdkonnas töötavate organisatsioonide ja professionaalide programm. International AIDS Candlelight Memorial programm, mis toimub iga maikuu kolmandal pühapäeval, on üks vanimaid kohalikul tasandil läbiviidav mobiliseeriv kampaania, mis suunatud HIV/AIDSi teema levitamiseks. Eestis korraldatakse seda aastast 1983. Maikuu kolmas pühapäev ei ole ainult epideemia ohvrite mälestuspäev vaid ka võimalus jagada AIDSi kohta infot ja teadmisi, võimalus organiseerida ühiskonnaga dialoog, võimalus

mõjutada kohalikke ja avalikke organeid, kes on hõivatud haiguse ennetustöös ja ravis. Aastate jooksul on Mälestuspäeva korraldatud enam kui 100 riigis ning osavõtjaid kümned tuhanded. Lisainfot erinevate tegevuste kohta Mälestuspäeval võib leida http://www.candlelightmemorial.org/ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik rõhutab Mälestuspäeva tähtsust kohaliku ja riikliku poliitika kujundamisel HIV valdkonnas. EHPV loodab, et meie riiklikud liidrid mõistavad HIV/AIDSi ja teiste samalaadsete haiguste mõju Eesti ühiskonnale ning võtavad ette samme parendamaks poliitikat inimeste elusid puudutavas valdkonnas. Eesti HIV-positiivsete Võrgustik teatab, et on vajalik: 1. L a i e n d a d a j a t õ h u s t a d a meditsiiniteenuseid HIV/AIDSi ning kaasnevate haiguste raviks. 2. Parandada HIV-positiivsete inimeste psühhosotsiaalset tuga. 3. Rääkida HIV-st kui üleriigilisest ja kohalikust probleemist. 4. S u u r e n d a d a f i n a n t s e e r i m i s t H I V hariduses ja HIV ennetusprogrammides. 5. Laiendada meditsiiniteenuseid AIDSi raviks, samuti arvestades erinevaid kõrvaltoimeid. 6. Palgata suurem arv ning adekvaatselt ette valmistada meditsiinitöötajaid (medõed, arstid) kohalikes kogukondades. 7. P ö ö r a t a r o h k e m t ä h e l e p a n u kaasnevatele haigustele. 8. Laiendada kontratseptiivide, nagu preservatiivid, valikut. 9. Parendada ligipääs HIV testimisele ja vabatahtlikule konsultatsioonile. 10. Vähendada kallihinnaliste antiretroviirus ravimite hindu. 11. Näidata HIV-ga elavate inimeste stigmatiseerimise ja diskrimineerimise probleemi Eesti ühiskonnas. 12. Nõuda ühiskonna poolt võrdseid õigusi ja lugupidamist HIV-ga elavate inimeste

suhtes. 13. Rohkem toetada uurimuslikke initsiatiive, mis suunatud HIV vaktsiini leidmisele. 17. mail kell12.00 süüdatakse küünaldest valmistatud tolerantsuslindid Tallinnas, Narvas, Tartus, Jõhvis. Kell 14.00 lastakse õhku AIDSi surnud inimeste hingi sümboliseerivad valged õhupallid. Võrgustiku liikmed ja vabatahtlikud jagavad infomaterjale, preservatiive ja punaseid lindikesi, mis sümboliseerivad tolerantsust võitluses AIDSi vastu. Aktsioon toimub: Tallinnas – Tammsaare pargis Jõhvis – linnavalitsuse hoone ees Narvas – kuultuurikeskus „Rugodiv“ ees Tartus – Pirogovi mälestussamba juures Aktsioon toimub kõigis linnades üheaegselt Tallinnas ja Narvas toimuvad õhtused pidulikud üritused, kus mälestatakse lahkunuid ja ollakse solidaarsed HIV-ga elavate inimeste suhtes. Sündmus saab teoks koostöös ESPO ühendusega www.espo.ee , MTÜ Convictus Eestiga www.convictus.ee , Päästearmeega, rehabilitatsioonikeskusega „Sind ei jäeta üksi“. Aktsiooni toetab Tervise Arengu Instituut www.tai.ee . EHPV juhatuse liige, International AIDS Candlelight Memorial koordinaator Eestis Latsin Alijev e-mail: alijev@gmail.com


HIViga Elavad Inimesed

Hoolime Eestimaa Inimestest

Ravi antiretroviiruse preparaatidega Eestis ja poolehoid ravi suhtes.

ARV vajadus ja ravi kõrge HIV riskiga rahvastikurühmades

Kui tähelepanelik lugeja vaatab esitatud tabelit ARV-ravi vajaduse kohta Eestis ja ravimeid tegelikult võtvate patsientide arvu, siis nähtu on otse öelduna, masendav.

5000 4744 4554 4339 4097 4098 3835 3657 3546

4500 4000 3500

3224 3000

3216

2879

2773

2509

2500 2000

1870

1746 1500

1375 1034

1000

1407

Patsientide halb informeeritus vajadusest alustada õigeaegselt ARV-ravi;

·

Hirm kõrvalmõjude ees;

·

Patsientide halb informeeritus sellest, et ravi on tasuta;

·

Nõrgad partnersuhted patsientide ja raviarstide vahel;

·

Patsientide soovimatus end ravida, jms.

Muret tekitab aasta 2010 ja järgnevad aastad, kuna puhkenud majanduskriis puudutab varem või hiljem ka ARV-ravimite ostu küsimusi.

500

ARV vajajad

·

Selleks aastakse planeeritus summa preparaatide ostuks moodustab 58 miljonit krooni. Võttes arvesse olemasolevat tagavara ja ARV-ravi alustada soovivate patsientide üpris väikest arvu, saab ka sel aastal olema ilmselt piisavalt vahendeid.

1034

736 675 499 430 325 232 202 123 9 71 4 37 3 18 2 18 27 36 50 91 0 1 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Kuna HIV-epideemia algas vabariigis 2000.aasta keskel, on täiesti ilmselge, et praegusel hetkel peaks ARV-ravi saavate arv moodustama umbes 2500 inimest. Kahjuks moodustab see arv faktiliselt alla 1000 patsiendi. Sellele on selgituseks rida põhjusi:

Riik on deklareerinud HIV- ja AIDS-i ravi kättesaadavuse meie riigis kõigile, kes seda näidustuste järgi vajavad. 2008.aastaks planeeriti ARV-ravimite ostu summas 99 miljonit krooni, kuid kuna ravi alustada soovijaid ei leidunud, siis kulutati möödunud aastal faktiliselt ainult 76 miljonit krooni. Märkimisväärne summa kulutati aasta lõpul, ravimeid osteti tagavaraks.

2325

2127

www.espo.ee www.ehpv.ee

2011

2013

2015

ARV saajad

Mida kujutab endast ARV-ravi? ARV-ravimid satuvad vereringesse ja levivad kogu organismis. HIV-leviku protsessi ennetamiseks on vaja säilitada nende kontsentratsiooni veres. See nõuab ravimite manustamist ettemääratud doosina konkreetsete ajavahemike järel, kuna maksa ja neerude tegevuse tagajärjel viiakse osa ravimitest organismist aegamisi välja. ARV-ravimite ebapiisava kontsentratsiooni korral hakkab HIV uuesti paljunema, tekib resistentsuse risk (viiruse vastupidavus ARV-ravimite mõju suhtes). Parim viis viirust kontrolli all hoida on võtta õigeaegselt ARV-ravimeid, õige doosina ja järgides toitumissoovitusi. Osa ravimeid imenduvad paremini, kui neid manustada enne sööki, teised, kui teha seda söömise ajal, kolmandate suhtes ei oma söögiaeg mingit tähtsust. (ESPO Ühingu poolt on välja antud buklett õigest toitumisest HIV-viiruse korral. Tel. 525 6449).

Allikas SM

HIV-epideemia ja inimõigused

Mida kujutab endast poolehoid ARV-ravi suhtes? Poolehoid - see on ARV-ravimite manustamine arsti poolt määratud skeemi alusel: määratud kellaajal ja teatud doosina, hoides kinni soovitatud toitumisskeemist. Peatume faktoritel, mis soodustavad ravisoodumuse kujunemist:

2009. aasta alguses alustas oma tööd Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku Eestkoste osakond. Täna loetakse eestkostet üheks vältimatuks osaks effektiivses vastuses HIV- epideemiale. Eestkoste - see on protsess, mis suunatud muutustele poliitikas, seaduses ning praktikas, mida kasutavad meedikud, poliitikud ja teised mõjuvõimsad inimesed. Inimõiguste tagamine võib vähendada HIV-epideemia negatiivset mõju ühiskonnale. Kui me tahame tagada vabadus-, julgeoleku- ja liikumisõigust peame me lõpetama mistahes diskussioonid HIVi sundtestimise, karantiini, isoleerimise või segregatsiooni (mistahes elanikkonna rühma sunderaldumine) teemal). Näiteks, HIV-positiivsete kinnipeetavate isoleerimine, ilma inimese nõusolekuta meditsiinilistes uuringutes osalemine – rikub õigust humaansele suhtumisele. Ei kolleege ega ka kedagi teist ei tohi sundida avaldama informatsiooni inimese HIV-staatuse kohta, kuna see tähendab tööandja tungimist privaat-alale ja rikub õigust konfidentsiaalsusele. Juhul, kui tööandja teab, et inimene on HIVpositiivne või tal on AIDS (näiteks juhul, kui tervisehäire on kindlaks määratud), peab sellesse informatsiooni suhtuma äärmiselt delikaatselt. Andmete kogumisel, salvestamisel, hoidmisel, kasutamisel, edasiandmisel, järelpärimiste teostamisel või isiklikest andmetest väljakirjutuste tegemisel, kehtib isiklike andmete kasutamise piiratuse põhimõte. Muudel eesmärkidel isiklike andmete kasutamine on võimalik ainult subjekti nõusolekul või selleks volitatud organite loal. Kuigi töölepinguseadus otseselt ei keelusta ebavõrdset kohtlemist teisel moel (kui see ei ole tervisehäire või muu), on lubamatu, et HIV oleks töösuhete katkestamise põhjuseks. AIDS-i põdevatel inimestel peab olema võimalus töötada nii kaua, kuni tema tervis seda võimaldab. Kui inimene on nakatunud HIV-nakkusega, ei tähenda see seda, et tal on AIDS. Enamus HIV-positiivseid inimesi jätkab töötamist. Ebaseadusliku töölepingu katkestamise korral tööandja poolt, on töötajal õigus nõuda tööle ennistamist, töölepingu katkestamise põhjuse formuleeringu muutmist ja keskmise palga väljamaksmist sundkorras töölt puudumise eest. Kui töötaja keeldub tööle ennistamisest, on tööandja kohustatud talle maksma kahjutasu kuue kuu keskmise kuupalga ulatuses. Tööandja positiivset suhtumist HIV-positiivsesse töötajasse näitab paindliku töögraafiku koostamine, vaheaegade ja arsti vasuvõtul käimise võimaldamine, osalise tööaja või teiste sobivate töötingimuste võimaldamine. Vallandamine või töökohal diskrimineerimine, piirangud kindlustuse või toetuse saamisel või nende puudumine, HIV-testimine enne tööle vormistamist – kõik see rikub õigust tööle ja turvalisusele. Kui inimesele keeldutakse osutamast meditsiiniteenust – kohalik günekoloog keeldub arvele võtmast HIV-positiivset rasedat naist, abivajajale ei osutata stomatoloogilist abi – rikutakse õigust võrdsele juurdepääsule tervishoiuteenustele. Keeldumine õigusest eluasemele ja juurdepääsule sotsiaalteenustele – rikub sotsiaalset turvalisust ja õigust eluasemele. Praktikas leiavad aset nõuded läbida HIV kontrolli tööle asumisel hotellidesse, restoranidesse, sööklatesse, transpordiettevõtetesse, siseorganitesse, lasteaedadesse ja koolidesse. Need nõuded on ebaseaduslikud, kuid kaitsta oma õigusi sellistes situatsioonides on küllaltki raske. Konsultatsiooni ja abi saamiseks dokumentide vormistamisel pöörduge EHPV Eestkoste osakonda. Julia Kashina, Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku Eestkoste osakonna juht, tel: 555 38 772, juliakashina@gmail.com

Küsimused ja vastused Küsimus: Olen HIV-positiivne, samuti põen C-hepatiiti. Kas ma võin sama-aegselt tarvitada ARV-ravimeid ning

·

Patsiendi soov end ravida;

·

Informeeritus ravist, sealhulgas võimalikest kõrvalmõjudest ja nende leevendamise võimalustest;

·

Lähiümbruse, sõprade, psühholoogide, asjakohaste konsultantide, vastastikuse abi gruppide tugisüsteemi olemasolu;

·

Partnersuhted raviarstiga;

·

Patsiendi jaoks mugav ARV-raviskeem – minimaalne manustamiste arv päevas, minimaalne tablettide arv ühe manustamise ajal, võimalus määrata ravimeid, mis ei sõltu toitumisest ja ravimite säilitamise viisist.

Selleks korraks ehk piisab, kuid kuna see küsimus on meie riigis HIV-i ja AIDS-iga elavate inimeste jaoks väga aktuaalne, tuleme me selle juurde veel kindlasti tagasi. Vjatšeslav Vassiljev Ühingu ESPO juhatuse esimees Tel. 525 6449

Kui vara alustada retroviirusevastast ravi – uurimused ei jõudnud ühetähenduslikule järeldusele Briti HIV/AIDS-i Arstide Assotsiatsioon soovitab alustada HIV-ravi, kui CD4-lümfotsüütide (immuunrakkude) arv moodustab umbes 350 rakku/mm3 kohta. Nagu on näidanud uurimused, alandab ravi alustamine sellisel tasemel mitte ainult AIDS-iga assotsieeruvate haiguste riski, vaid samuti ka teatud tõsiste AIDS-iga mitteassotsieeruvate haiguste, nagu neeru-, maksa- ja südamehaiguste, aga ka mõnede vähiliikide riski. Mõned uurimused võimaldavad oletada, et haiguse progresseerumise riski võib alandada, kui alustada ravi kõrgema CD4-lümfotsüütide taseme juures, näiteks üle 500 rakku/mm3 juures. USA-s tehtud uurimused, mis kaasasid üle 9000 patsiendi, näitasid, et patsientide hulgas, kes alustasid ravi CD4-lümfotsüütide arvu 500 rakku/ml kohta, oli suremus 60% võrra madalam kui neil, kes lükkasid ravi alustamise edasi selle ajani, mil CD4-lümfotsüütide arv väiksemaks muutub. Kuid uurimus ei andnud vastust võtmeküsimusele – kas on olemas märkimisväärne vahe ravi alustamisel CD4-lümfotsüütide arvu 350-500 rakku/mm3 kohta või arvu juures üle 500 raku/mm3 kohta. Teine uurimus hõlmas 20 000 patsienti. Tulemused näitasid, et viirusevastase ravi algus CD4lümfotsüütide arvu juures üle 450 rakku/mm3 kohta ei alanda AIDS-i progresseerumise ega letaalse käigu riski. Kuid uurimus näitas, et eksisteerivad silmnähtavad eelised retroviirusevastase ravi alustamisel CD4-lümfotsüütide arvu korral 350 ja 450 rakku/ml kohta võrreldes retroviirusevastase ravi alustamisega siis, kui CD4-lümfotsüütide arv on 250 ja 350 rakku/ml vahel. Pärast seda arenes konverentsil elav diskussioon uurimuste vastanduvate tulemuste suhtes ja öeldi välja oletus, et ühetähendusliku vastuse saab alles pärast mastaapset uurimust teemal „millal tuleb ravi alustada“. 16. konverents retroviirustest ja oportunistlikest infektsioonidest (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - CROI) Montreal, veebruar 2009

ja nõuandeid.

ravida hepatiiti?

Tingimata peate arvestama sellega, et töövõimetuse vormistamine või pikendamine võib võtta aega kuni 3

Vastus: Uuringud on näidanud, et HIV-positiivsed inimesed võivad C-hepatiiti edukalt ravida pegüleeritud

kuud. Ärge unustage, et peamine on – mitte lubada tekkida situatsioonidel, mis võivad kaasa tuua raskeid

interferooni ja ribaviriiniga. Pegüleeritud interferooni ja ribaviriiniga ravi tulemused HIV ja C-hepatiidi ko-

tagajärgi. Aegsasti kasutusele võetud ennetusmeetmed, regulaarne raviarsti külastamine ja ravi järjepidavus

infektsiooni puhul on analoogilised tulemustele sellisel juhul, kui tegemist on patsiendiga, kes põeb ainult C-

aitavad Teil pikkadeks aastatateka jääda töövõimelisteks ühiskonnaliikmeteks, säilitada oma tevist ja usku ise-

hepatiiti. Kõrvaltoimete tase oli sellise ravi puhul sarnane kõikidel patsientidel, olenemata HIV olemasolust,

enese võimetesse!

erandiks oli ainult see, et HIV-ga seonduvat aneemiat esines sagedamini HIV-positiivsetel. Täiendavaid

Kui Te soovite saada lisainformatsiooni selles küsimuses, võite Te oma küsimustega pöörduda

tüsistusi antiretroviirusravimeid võtvatel patsientidel ei ilmnenud. Ravi määratakse ainult arsti poolt, lähtudes

Pensioniametisse üldtelefoni numbril 16106.

tervest reast spetsiaalsetest analüüsidest.

Küsimus: Mida ma pean tegema, olen sattunud võlaauku?

Küsimus: Tere! Palun selgitage mulle, kuidas on võimalik saada ja pikendada töövõimetuspensionit?

Vastus: Mõned nõuanded võlgadesse sattunule.

Vastus: Õigus saada töövõimetuspensionit on töövõimetul isikul, kellel on tuvastatud tervisehäire. HIV-d ja

·

Ärge jookse oma probleemide eest, sest need ei kao kuhugi, vaid süvenevad.

AIDS-i võib vaadelda tervisehäirena sellisel juhtul, kui see on meditsiinilise ekspertiisi poolt kinnitatud. Juhul,

·

Suhelge aktiivselt võlausaldajatega ja selgitage oma olukorda. Tehke seda kirjalikult, et hiljem ( kui

·

ÄRGE VÕTKE KIIRLAENU!!!

kui HIV ja AIDS ei põhjusta töövõime kaotust, ei vaadelda neid tervisehäiretena. HIV-infektsioonist põhjustatud tervisehäire – see on AIDS-ile lähedane staadium või „hooletusse“ jäetud HIV-infektsioon.

asi näiteks kohtuni jõuab) tõendada oma soovi võlasituatsiooni reguleerida.

Seaduse kohaselt on igal inimesel õigus iseseisvalt Pensioniametis taodelda endale töövõimetuse määramist.

·

Ärge olge oma probleemiga üksi. Otsige abi nõustajalt.

Arstliku ekspertiisi töövõimetuse raskusastme kindlaks tegemiseks viib läbi arstlik komisjon raviarsti

·

Muutke elustiili ja säästke hoolega. Ilma selleta on võlaorjusest vabanemine äärmiselt raske, kui

·

Kulud kontrolli alla! Pange kirja iga kulutatud kroon.

suunamisel, kellel on Teie analüüside tulemused. 1. samm – Pöörduge oma raviarsti poole, kes määrab Teile vajalikud analüüsid või esmase pensioni

mitte võimatu.

määramise juhul ekspertiisi.

·

Koostage majapidamise eelarve ja järgige seda hoolega.

2. samm – Pöörduge elukohajärgse Pensioniameti poole. Täitke seal ankeet, sealhulgas Teie tervislikku

·

Otsige lisatööd.

seisundit puudutavate küsimuste loetelu, mis on vajalik Teile lisasoodustuste määramisel.

·

ÄRGE USKUGE IMESID!

3. samm – Suhtuge tähelepanelikult ja järgige täpselt kõikid Teie raviarsti ja Pensioniameti ametniku soovitusi


HIViga Elavad Inimesed

Hoolime Eestimaa Inimestest

Lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad!

Uus kabinet Eesti HIV-positiivsete Võrgustik avas kolmanda Eesti meditsiiniasutuse juurde moodustatud nõustamiskabineti „VÕRDNE-VÕRDSELE“. HIV ja AIDS-iga elavate inimeste jaoks oli möödunud aasta üheks tähtsaks sündmuseks

www.espo.ee www.ehpv.ee

Eesti HIV-

positiivsete Võrgustiku kolmanda nõustamiskabineti „võrdne-võrdsele“ ametlik avamine. 2006. aastal avati Tallinnas, Merimetsa Nakkuskeskuse juures esimene HIV-positiivsete inimeste „võrdnevõrdsele“ põhimõttel töötav psühhosotsiaalse nõustamise kabinet. 2008. aasta 15. mail avati Purus, Ida-Viru Keskhaigla nakkusosakonna juures teine samadel põhimõtetel töötav nõustamiskabinet. Kolmas sarnane kabinet avati Narvas, kus hakkab toimuma HIV-positiivsete patsientide praktiline abistamine, samuti hakatakse läbi viima juhtumikorraldust, mis hõlbustab nende suhtlemist erinevate vajalike Narva ja Kagu-Eesti sihtasutuste ja organisatsioonidega (s.h. tugirühmad, rehabilitatsioonikeskused, narkomaanide asendusravi keskused jne). Nõustamisteenistus töötab 5 päeva nädalas, toimub Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku võrdsete konsultantide

10.veebruaril 2009.a toimus järjekordne Eesti HIV-positiivsete võrgustiku (EHPV) ja Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) Nakkuskeskuse arstide kohtumine. Üks EHPV ülesandeid on tõsta HIV-positiivsete inimeste elukvaliteeti ja soodustada antiretroviiruse-teraapia (ARV-ravi) kättesaadavust kõigile vajajatele. Antud ürituse raames tehti katse hinnata olukorda ARV-ravi kättesaadavuse suhtes, arutada tekkinud probleeme ja leida võimalikud lahendusteed. Kohtumise algul toimus lühike mõistete „stigma" ja „diskrimineerimine" selgitamine (vt Lisa 1). EHPV esimees Igor Sobolev on kindel, et stigma on peamiseks probleemiks, mille tõttu saab ARV-ravi ebapiisav arv inimesi. Saades teada oma positiivsest staatusest, püüavad inimesed selle unustada. Nakkusarsti poole ei pöörduda erinevatel põhjustel, jättes samas aastaid oma tervisliku seisundi jälgimata. Sageli pöörduvad patsiendid arsti poole alles siis, kui on toimunud oluline tervise halvenemine – sellist patsienti on palju raskem ravida, kui et määrata õigeaegselt profülaktiline ravi. Arstid kinnitasid EHPV esindajatele, et ravivõimalust osutatakse kõigile, kellele see on hädavajalik. Peamiseks probleemiks on narkosõltuvusega patsiendid järgmistel põhjustel:

vastuvõtt, kohtumised nakkusosakonna ja polikliiniku patsientidega, psühholoogi vastuvõtt, ravi

·

narkosõltlasest patsient ei ilmu tallemääratud ajal kohale

järjepidevuse alased koolitused ja telefoninõustamine.

·

teda on raske tuvastada (leida) teistes raviasutustes

Arvestades Narva eripärasustega, on kabineti peamiseks eesmärgiks

·

ta keeldub ravist

antiretroviirusravi kättesaadavusega seotud probleemide lahendamine.

·

puudub ravi järjepidevus

Kabinettide tegevust toetab Tervise Arengu Instituut: www.tai.ee

·

ei sõideta ravimi järele teise linna, riskeerides vastsündinud laste tervisega

·

omavad madalat sotsiaalset staatust

Latsin Alijev

„Narkomaani on võimatu sundida!" – ütlevad arstid.

alijev@gmail.com

Lisaks konkreetsetele juhtudele narkosõltlastest patsientidega tuvastati ka peamised probleemid nn lihtsate (tavaliste) patsientidega.

56 506 376

Konsultatsiooni kabinet „võrdnevõrdsele“ asub Narvas aadresil Vestervalli 15 Narva poliklinikus. tel: 53334226 E-R 12°° – 16°° ESPO päevakeskus Asume Tallinna kesklinnas, mugavas kahekorruselises majas. Päevakeskus on loodud inimestele, keda puuduvad HIVi ja AIDSi probleemid. Siin võite kohtuda sotsiaaltöötajaga ning arutada teid puudutavaid probleeme, samuti kohtuda teiste HIVpositiivsetega. Vajadusel saame teile korraldada ka konsultatsiooni teiste spetsialistide juures. Alati on saadaval värsked ajalehed. Keskuses on ka televiisor, DVD-mängija, video ja muusikakeskus. Alati on saadaval tasuta kondoomid. Oleme avatud tööpäeviti kl.11.00 – 18-00 Meie aadress – Mardi tn.3, Tallinn Info – tel. 6607707, 5256449 slava@aids.ee www.espo.ee

·

patsient on veendunud, et HIV – see on müüt

·

patsient peab ARV-ravi mittevajalikuks (ebaefektiivseks)

·

HIV-i või ARV-ravi efektiivsuse eitamise tõttu satub HIV-positiivse raseda emaüsas laps nakatusohtu

·

ravi kõrvalmõjud

·

vanglates leiab kinnipeetavate seas aset hirmutamine ARV-ravi kõrvalmõjudega

·

patsient ei tule konsultatsioonikabinetti

·

kui patsient teeb läbi erinevates kohtades erinevaid protseduure, siis ta „kaob" (ära).

Säilitades konfidentsiaalsust arsti ja patsiendi suhetes (andmete konfidentsiaalsus), ei oma arst võimalust suunata patsienti otse asjakohaste konsultantide juurde. Samuti töötavad arstid patsientidega haiglas sees, omamata võimalust väljuda oma kompetentsi ja haiglaseinte piirest. Kohtumise lõpul otsustati viia läbi mõned kohtumised teatud juhtude suhtes, selgitada välja parimad praktikad narkosõltlaste ravile kaasamiseks, mõelda läbi edasised tegevused ja arutada võimalust haigla ühe kontaktisiku tööst, kes antud teemaga tegeleks. EHPV esindajad ja Nakkuskeskuse juhtkond leppisid kokku töö alustamises juhtumikorralduses, asjakohaste konsultantide ja tugiisiku kaasamisega kirjaliku kokkuleppe ja patsiendi sotsiaalkaardi alusel. Julia Kašina, EHPV Eestkoste osakonna juht

EHVP Eesti HIV-positiivsete Võrgustik: ·

Mittetulundusühing, mis aitab kaasa ühiskonna tervise säilimisele ja kodanikuühiskonna initsiatiivide arenemisele.

·

Professionaalsete nõustajate ja vabatahtlike meeskond, kes on läbinud spetsiaalse ettevalmistuse, et anda infot ja abi HIV/AIDSiga elavatele inimestele, nende sugulastele ja sõpradele.

Meie organisatsioon on mitmeid aastaid juba töötanud selles valdkonnas. Oleme üle elanud nii häid, kui halbu aegu ning võime jagada oma kogemusi teistega. Eesti HIV-positiivsete Võrgustik on rahvusvahelise preemia „Red Ribbon“ laureaat. Preemia eesmärgiks on tõsta esile kohalikul tasandil edukalt HIV/AIDSi vastu võitlevaid organisatsioone. „Red Ribbon“ preemiat annab välja UNAIDS www.unaids.org . EHPV sai auhinna „võrdne-võrdsele“ kabinettide loomise eest nakkuskeskuste juures. HIV-ga elavad inimesed Tänapäeval on levinud põhimõte, et HIV-ga elavatel inimestel on oluline ja laiendatud roll paljudes üritustes üle maailma. HIV-ga elavad inimesed on kaasatud erineval tasandil AIDSi vastasesse võitlusse. Konsultatsioonide raames räägivad nad omi lugusid ja toetavad inimesi kohapeal, aitavad tõsta patsientide ravialast haritust, osalevad globaalsetel üritustel, kus võetakse vastu otsuseid ja kujundatakse poliitikat. Sellegi poolest on veel palju teha, et HIV-ga elavad inimesed saaksid rohkem osaleda AIDSi vastases võitluses. Olulisimaks aspektiks on vajadus kasvatada organisatsioonide ja HIV-ga elavate inimeste potentsiaali. Täna töötavad HIV-ga elavad inimesed eesrindel ravi igakülgse kättesaamise nimel.


HIViga Elavad Inimesed

Hoolime Eestimaa Inimestest

www.espo.ee www.ehpv.ee

Positiivne looming: Anne Veski „USU JA LOODA“ Me ei ole ükskõiksed olukorra suhtes ühiskonnas,

vahendusel edastama ühiskonnale oma üleskutse,

Zijoda ja Malika Usbekistanist lauluga «Ìû ñ òîáîé»

mille osaks me oleme. Olles ühinenud humanismi ja

oma läbielamisi ja kavatsusi epideemia leviku

(„Oleme sinuga“),

peatamiseks.

Anni Lorak ja Vlad «ß ëþáëþ» („Ma armastan“),

hea tahte põhimõtete alusel, töötame me tervisekaitse alal, et parandada inimeste elukvaliteeti. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel kogub HIV-viirus Euroopas ja kogu maailmas üha ähvardavamat arengutempot. Kahjuks pakub vähe lohutust ka fakt, et epideemia ohvrid muutuvad aastaaastalt aina nooremaks ning 2007. aastal oli HIVpositiivsete inimeste keskmine vanus 20-29 aastat. Noored inimesed ja noorukid on tõesti HIV poolt enim haavatavad, kuna nimelt noored praktiseerivad tihedamini kaitsmata sugulisi kontakte ning nad kalduvad eksperimenteerima psühhoaktiivsete ainetega. Üheks peamiseks ja kõige tõhusamaks epideemia leviku ennetamiseks noorte seas on kindlasti teavitustöö. Õige, korrektse ja eale vastava informatsiooni edastamine võib avaldada noorte inimeste eluviisile oluliselt positiivset mõju, aga samuti motiveerida neid vältima riskikäitumist ja ohtlikke olukordi. Kuid noorte inimeste tähelepanu ei ole väga lihtne köita. Loengud ja moraalilugemised võivad mitte saavutada püstitatud eesmärke ei ole väga lihtne köita. Kõige efektiivsemateks informatsiooni edastamise vormideks noortele ja noorukitele on internet, muusika ja informatsiooni levitamine meetodil „võrdne-võrdsele“. Kogu maailmas toovad noorteni informatsiooni HIV kohta ning narkootikumide kahjulikkusest oma loominguga sellised kuulsused, nagu Elton John, Annie Lennox, Whoopi Goldberg, Vladimir Pozner, kes kasutavad oma mõjujõudu noorte informeerimiseks ning epideemia leviku ennetamiseks. Selline informatsiooni edastamise meetod on oma tõhusust ja efektiivsust juba korduvalt tõestanud. Euroopas, nagu ka mujal maailmas, on palju HIVpositiivseid, kes on pühendanud oma elu või vaba aja loomingule, väljendades oma mõtteid, püüdlusi ning tundeid muusika, kunsti ja poeesia kaudu. HIVpositiivsed inimesed on valmis oma loomingu

Nende mõtete edastamine laiale üldsusele võib

samuti ans. Ñ.Ê.À.É. ja Anja «ßê ìåíå çâàòè»

saada eeskujuks teistele HIV-positiivsetele,

Ukrainast.

suurendada ühiskonna sallivust ning saada tulevikus

Eesti-poolne osa projektis on esindatud lauluga

stiimuliks avatumale ja otsustavamale tegutsemisele.

„USU JA LOODA!“. See on esimene laul Eestis, mille

Positiivne Looming (Positive ART) – see on projekt,

esitamisel osaleb HIV-positiivne inimene!

mida teostab Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-

„Usu ja Looda“ on salvestatud eesti, vene ja inglise

organisatsioonide ühendus www.ecuo.org .

keeltes.

Selles osalevad HIV-positiivsed inimesed, kes

Laulu autor on tuntud Eesti muusik Sulliwan.

esitavad koos estraaditähtedega üldsusele avalikult

Laulu esitavad Anne Veski, Svetlana Silla, Jaan

oma muusikateoseid. Projektis osaleb kuus riiki.

Väärt, Heli Vaher.

Muusikalise CD-plaadi Positiivne Looming (Positive

Esimene avalik esitus toimus 1. detsembril 2008.

ART) väljaandmine on planeeritud maikuus ja seda

aastal Rahvusvahelisele AIDS-i Vastu Võitlemise

esitatakse paljude riikide avalikkusele.

Päevale pühendatud kontserdil Tallinnas Jaani

Projekti tulemusena koostatakse muusikaline

Kirikus.

kogumik – album, kuhu paigutatakse samuti videolõik

Laulu esitasid Kaire Vilgats, Keysha Burns (USA),

ja informatiivne buklett. Juba tänasel päeval ei kahtle

Nuku- ja Noorsooteatri Segakoor ja XXI Sajandi

me antud projekti vajalikkuses ja otstarbekuses ühe

Orkester Erki Pehki juhatusel.

efektiivseima info edastamise meetodina ja

EELTEADE!

ühiskonna salliva suhtumise edendajana HIV-

Kas Teile pakub huvi kuulata Kesk- ja Ida-Euroopa

positiivsetesse inimestesse. Loodame, et tulevikus

riikide ja Baltimaade estraaditähtede uusi

ilmub terve seeria selliseid HIV-positiivsete inimeste

kompositsioone?

loomingulisi projekte, mis ütlevad maailmale: „Me

Aga kui neid esitavad Anne Veski, Anni Lorak ja

loome Teile ja Teie pärast!“.

paljud teised...

Projekti eesmärgid: • IV-positiivsete inimeste mobiliseerimine vtluseks HIV-viiruse epideemiaga. • IV-positiivsete inimeste kaasamine eneserealiseerimisele. • IV-positiivsetesse inimestesse salliva suhtumise kujundamine • iskonna informeerituse taseme ttmine HIV-d ja narkootikumide tarvitamist puudutavates kimustes.

Aga kui need on laulud, mida estraaditähed esitavad

TÄHELEPANU!

D-plaadil esitavad laule:

CD POSITIIVNE LOOMING (Positive ART) jõuab

KOOS HIV-POSITIIVSE INIMESEGA, keda Te tunnete? Aga kui need laulud on täiesti erinevad, kuid jutustavad siiski kõige tähtsamast ja kallimast: armastusest ja mõistmisest, headusest ja toetamisest, usust ja lootusest...

leksandr Patlis ja Jevgeni Spevak Valgevenest

maikuus 2009. aastal EESTISSE!

lauluga Ëþäè Òåíè» („Varjude Inimesed“),

Plaadi ametlik esindaja Eestis on:

Irina Gabrane ja Gunnars Kalinins Lätist lauluga «Ìû

Eesti HIV-positiivsete Võrgustik www.ehpv.ee

ìîæåì òîëüêî âìåñòå» („Ainult koos me suudame“), Ruta Ðeglovaite, Tðeslovas Gabalis, Jurgis Andrjuðka Leedust lauluga «Íå óíûâàé» („Ära lase pead norgu“),

EELTEADE! Kas Teile pakub huvi kuulata Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja Baltimaade estraaditähtede uusi kompositsioone? Aga kui neid esitavad Anne Veski, Anni Lorak ja paljud teised... Aga kui need on laulud, mida estraaditähed esitavad koos HIV-positiivse inimesega, keda Te tunnete? Aga kui need laulud on täiesti erinevad, kuid jutustavad siiski kõige tähtsamast ja kallimast: armastusest ja mõistmisest, headusest ja toetamisest, usust ja lootusest... TÄHELEPANU! CD POSITIIVNE LOOMING (Positive ART) jõuab maikuus 2009. aastal EESTISSE! Plaadi ametlik esindaja Eestis on: Eesti HIV-positiivsete Võrgustik www.ehpv.ee

Ajaleht on välja antud Vabaühenduste fondi ja Glaxosmithkline Eesti OÜ toetusel

PLUSS_16_est  
PLUSS_16_est  

mai 2009 HIViga Elavad Inimesed Hoolime Eesti Inimestest TOIMETAJA VEERG Mäleta neid, kes surid AIDSi! ARMASTA, ELA, USU! Allikas SM 325499...