Wellis Catalogue 2017

Page 60

SWIM SPA OPTIONS

RIO GRANDE

AMAZONAS POWER

AMAZONAS

DANUBE POWER

DANUBE

PULSAR™ Massage System

o

Wellis SmartPhone application with WiFi receiver

o

o

o

o

AQUASOUL™ sound system 4.1

o

o

o

AQUASOUL™ sound system 2.1 POP-UP

o

o

Auxiliary topside control panel 1 button

WELLIS Vario Pods

o

Wellis REDOX system

o

o

o

Wellis free chlorine system

o

o

o

In.clear automatic water treatment system

o

o

o

Additional heater (3kW)

o

o

o

o

Scandinavian insulation

o

o

o

o

o

Tyrol Thermowood cabinet

o

o

o

o

o

Aquabike

o

o

o

o

o

Expander

o

o

o

o

o

Treadmill

o

o

o

o

o

Aqua training set

o

o

o

o

o

Signs: not available - // optional o // included 

59