Raport z Badania Pracodawca Roku® 2014

Page 1

Organizator:

RAPORT Z BADANIA

2014


Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia AIESEC Polska mam zaszczyt przedstawić wyniki dwudziestej trzeciej edycji badania Pracodawca Roku®.

Nasza organizacja ma na celu rozwój potencjału młodych ludzi. Jednym z działań przybliżających nas do jego osiągnięcia jest budowanie pla ormy do współpracy pomiędzy światem biznesu a środowiskiem studenckim. Staramy się to czynić między innymi przez coroczną realizację Badania Pracodawca Roku®. Istotą badania jest szeroka analiza środowiska studenckiego zapatrującego się na rynek pracy. Staramy się poznać opinie i oczekiwania wobec doświadczenia zawodowego młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Nasza organizacja, jako globalny głos młodych, pragnie przybliżyć wyniki tych badań potencjalnym pracodawcom, pełniąc rolę łącznika między studentami, a światem biznesu. Tegoroczne badanie Pracodawca Roku® zostalo przeprowadzone na 32 uczelniach wyższych w całym kraju. Pragnę wyrazić uznanie oraz złożyć gratulacje firmom, które znalazły się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców oraz zachęcić wszystkich Państwa do analizy wyników badania. Mamy nadzieję, że pomogą Państwu w stworzeniu długoterminowej strategii współpracy pomiędzy Państwa firmami i studentami. Katarzyna Biernat Koordynator badania Pracodawca Roku® 2014 2


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ORGANIZATOR BADANIA PRACODAWCA ROKU 2014

AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 65 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 124 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni w 17 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiamy studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtujemy wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie.

samoświadomość

umiejętności komunikacyjne

odpowiedzialność społeczna

3


SPIS TREŚCI

4

PODSUMOWANIE

s. 7

RANKING „PRACODAWCA ROKU 2014”

s. 10

RYNEK PRACY

s. 16

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW

s. 33

DEMOGRAFIA

s. 50

ANEKS

s. 58


UCZELNIE OBJĘTE BADANIEM

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Uczelnie biorące udział w badaniu Pracodawca Roku ® 2014: Politechnika Białostocka Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Jana Kochanowskiego Akademia Ekonomiczna W Krakowie Uniwersytet Jagielloński Wyższa Szkoła Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu UMCS Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Politechnika Poznańska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza Politechnika Rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Politechnika Wrocławska

5


AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER

TM

PODSUMOWANIE


PODSUMOWANIE – RYNEK PRACY • Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą finansową – bankowością, audytem i księgowością oraz innymi obszarami związanymi z finansami. Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w administracji publicznej. • W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania takimi branżami jak konsulting, mass media, ubezpieczenia oraz przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny. Jednocześnie studenci wykazywali obecnie mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie podjęciem pracy w handlu oraz transporcie/ spedycji. • Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy. Największe znaczenie mają dla nich dobra atmosfera pracy, warunki finansowe oraz satysfakcja z pracy. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpływ na wybór przyszłej pracy.

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

• Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po ukończeniu studiów oraz perspektywa niskich zarobków stanowią główne obawy studentów rozpoczynających karierę zawodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami pracodawców względem absolwentów oraz spodziewają się trudności ze znalezieniem pracy zgodnej z ich zainteresowaniami. • Warto zauważyć, że istotnie wyższy poziom niepewności związanej z wejściem na rynek pracy dotyczy studentów z mniejszych ośrodków akademickich, tych niepracujących oraz nieznających języków obcych. • Myśląc perspektywicznie, studenci deklarują dużą otwartość na prowadzenie własnej firmy - jedynie 8% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość. 7


PODSUMOWANIE – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW Studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Jednocześnie prawie połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją największą słabość. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej tylko niewielkie – poniżej trzech miesięcy. Znajomość języków obcych jest cechą, którą studenci uznają za swój atut częściej niż w ubiegłym roku. Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego – zwykle angielskiego, jednak wciąż dla wielu brak dobrej znajomości języków obcych stanowi istotną barierę utrudniającą zdobycie pracy. Około 4/10 studentów jest aktywna zawodowo. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Jedynie co trzeci pracujący student wiąże swoje plany zawodowe po ukończeniu studiów z aktualnym zatrudnieniem. Chociaż studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność również po studiach. Wśród badanych 18% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania wskazują, że wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, chociaż odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach.

8


AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER

RANKING

2014

TM


PODSUMOWANIE - RANKING PRACODAWCA ROKU 2014 ® • Google zostało uznane za Pracodawcę Roku 2014®. • W pierwszej trójce najbardziej pożądanych pracodawców znaleźli się ci sami pracodawcy co w roku 2013 - Google, EY, PwC, jednak aktualnie to Google wysunęło się na prowadzenie.

• Ogólnie w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać również wzrost atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem informatyki i technologii. • Wskazując najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim wizerunkiem

i popularnością firmy, jej aktywnością na rynku oraz samą branżą. Wysokie wynagrodzenie to także ważne kryterium oceny. • Swoją wiedzę o pracodawcach studenci opierali przede wszystkim na informacjach znalezionych w Internecie, a także takich źródłach jak rozmowy ze znajomymi pracownikami firm oraz środki masowego przekazu (radio,

telewizja).

10


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2014 ROKU – TOP 10 1

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 1 (*dawniej Ernst & Young)

2 4 10

7

awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2013 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2013

9 6

Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2013 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2013

15 26

P7. Jaka firma, według Ciebie jest najlepszym pracodawcą i zasługuje na miano Pracodawca Roku® 2014? Wpisz drukowanym literami w ramkę nazwy trzech firm, przyporządkowując im kolejne miejsca.

11


TOP 10 - NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY lata 2011 - 2014 2014

2013

2012

2011

Google

1

3

3

3

EY

2

1

1

1

PwC

3

2

2

2

PKO BP

4

4

6

10

PZU

5

10

-

-

ING Bank Śląski

6

7

8

9

KPMG

7

9

7

7

MARS Polska

8

6

4

5

IBM

9

-

INFOSYS

10

-

-

-

(*dawniej Ernst & Young)

„-” w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10

12


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2014 ROKU

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

miejsca 11 – 50 11 DELOITTE

31 ZUS

12 VOLKSWAGEN

32 NEUCA

13 MBANK

33 CREDIT SUISSE

14 UNILEVER

34 MICHELIN

15 P&G

35 LOTOS

16 APPLE

36 PKO SA

17 JERONIMO MARTINS

37 COMARCH

18 MICROSOFT

38 KOLPOLTER

19 NESTLE

39 ALIOR

20 BZ WBK

40 ORANGE

21 CAPGEMINI

41 TESCO

22 SAMSUNG

42 MILLENIUM

23 PEKAO SA

43 NIVEA

24 CITI

44 ECHO INVESTMENT

25 KGHM

45 MCDONALDS

26 LIDL

46 BGŻ

27 NBP

47 TAURON

28 PKN ORLEN

48 BANK SPÓŁDZIELCZY

29 HP

49 NOKIA

30 STATE STREET

50 COCA COLA

13


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU ® 2014 O wyborze Pracodawcy Roku 2014® w największym stopniu zadecydowały takie czynniki jak wizerunek i popularność firmy, aktywność firmy na rynku oraz branża. Widać też wzrost znaczenia aspektów takich jak opinia znajomych, prestiż pracownika, ale też przewidywane wysokie szanse zatrudnienia. CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO MIEJSCA Image i popularność firmy

69%

Aktywność firmy na rynku

68%

Odpowiadająca mi branża

66%

Wysoka płaca

57%

Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy

47%

Opinia znajomych

47%

Prestiż pracownika firmy

44%

Wysokie szanse na zatrudnienie

42%

Jakość oferowanych produktów

35%

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

30%

Jakość doświadczeń pozafinansowych Polityka firmy oparta na odpowiedzialności biznesu (CSR) Inne

24% 15% 19%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P8. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki).

14

N=2781


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH Internet pozostaje głównym źródłem informacji o pracodawcach. Studenci czerpią również w dużym stopniu wiedzę o pracodawcach z rozmów ze znajomymi pracownikami firm oraz poprzez środki masowego przekazu (radio, telewizja).

Z Internetu

76%

Z rozmów ze znajomymi pracownikami tej firmy

60%

Z mass mediów (radio, telewizja)

55%

Z prasy (ogłoszenia, artykuły)

39%

Z rozmów ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie

36%

Z targów pracy (”Dni Kariery”)

32%

Z prezentacji na uczelni Z akcji informacyjnych firmy (np. prezentacje, szkolenia) Z przewodników informacyjnych o firmach

Z innych źródeł

30% 21% 17% 30%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P9: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o wybranych firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji dla każdej z firm.

N=2750

15


AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER

TM

RYNEK PRACY


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PREFEROWANE BRANŻE Badani studenci, podobnie jak w roku ubiegłym, najchętniej podjęliby pracę w szeroko rozumianej branży finansowej.

Bankowość

32%

Finasowa - pozostala

27%

Produkcja/przemysł

7%

Organizacje pozarządowe

7%

Audyt lub księgowooeć

24%

Informatyczna lub Komputerowa

6%

Reklama lub public relations

24%

Szkolnictwo lub praca naukowa

6%

Administracja publiczna

19%

Handel (firma handlowa)

18%

Konsulting lub Doradztwo

17%

Mass media

Budownictwo lub nieruchomooeci

Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny Usługi prawnicze

14%

Hotelarstwo lub turystyka

13%

3% 3% 2% 2%

10%

Rolnictwo

Transport/spedycja/logistyka

10%

Inne

8%

4%

Energetyka

Ubezpieczenia

Nowe technologie

5%

Nie ma to dla mnie znaczenia

9% 4%

N=3659 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P18: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. Zaznacz nie więcej niż 3 odpowiedzi.

17


ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Zainteresowanie branżą finansową wśród badanych studentów odzwierciedla się również we wskazaniach preferowanego działu w ramach firmy – najczęściej preferowany dział to finanse i księgowość. Kolejnym najbardziej preferowanym działem jest dział marketingu. W stosunku do wyników w ubiegłym roku, wzrosło zainteresowanie pracą w obszarze badań rynkowych oraz produkcji. Najbardziej atrakcyjny

Atrakcyjny w drugiej kolejności

Atrakcyjny w trzeciej kolejności SUMA WSKAZAŃ

Finanse i księgowość Marketing Naczelne kierownictwo firmy Administracja Dział personalny lub rekrutacja Promocja i Public Relations

26% 11% 12%

10%

5%

Badania i rozwój

7%

Badania rynku

5%

Logistyka

6%

Planowanie produkcji

11%

13% 11%

8%

11%

11%

12%

11%

8%

Sprzedaż i dystrybucja

11% 13%

36% 34%

12%

32%

11%

32%

10%

9%

48%

29%

10%

24%

8%

23%

9%

8%

23%

8%

7%

22%

9%

5% 7%

7%

19%

Obsługa i dystrybucja 4% 6% 6%

15%

Wydziały produkcyjne 3%4% 5%

11%

Nie ma to dla mnie znaczenia 4%2%4%

10%

Inne 4%3% 6%

12%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności.

18


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Widoczne są istotne różnice jeśli chodzi o preferowane działy w firmie wśród kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej zainteresowane są pracą w działach finansowych/ księgowości, w administracji, dziale personalnym, czy PR. Mężczyźni częściej wskazywali naczelne kierownictwo firmy, badania rynku, logistykę i planowanie produkcji. B: KOBIETY

A: MĘŻCZYŹNI Finanse i księgowość

41%

Marketing Naczelne kierownictwo firmy

36%

B

40%

31%

Administracja

22%

37%

Dział personalny lub rekrutacja

23%

36%

Promocja i Public Relations

24%

31%

Sprzedaż i dystrybucja

26%

Badania i rozwój

25%

Badania rynku

27%

B

Logistyka

26%

B

Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja

15%

Wydziały produkcyjne

11%

Nie ma to dla mnie znaczenia

13%

Inne

13%

A A A

24% 22%

B

21%

A

51%

35%

20% 20% 17% 15% 11%

B

9% 12%

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Dla każdego działu suma wskazań „1” , „2” i „3”.

19


CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 Największe znaczenie przy wyborze pracy ma według studentów dobra atmosfera pracy. Płaca to kolejny kluczowy aspekt brany przez respondentów pod uwagę myśląc o zatrudnieniu. Wśród aspektów o największym znaczeniu badani wskazują również takie czynniki jak satysfakcja z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników.

Żadne Dobra atmosfera w pracy

Małe

4%

Średnie

Duże

SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE

Bardzo duże

31%

63%

94% N=3677

Płaca

6%

42%

51%

93% N=3679

Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

1% 7%

36%

55% N=3664

1% 10%

36%

52% N=3650

2%

11%

50%

37% N=3654

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

3% 12%

36%

48% N=3644

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

2%

Premie

2%

13%

46%

38% N=3644

14%

46%

37% N=3650

System ubezpieczeń zdrowotnych

2%4%

15%

37%

42% N=3662

Opieka medyczna

2%4%

16%

39%

39% N=3661

Autorytet stanowiska

3%

19%

50%

27% N=3659

Czynniki finansowe

Czynniki socjalne

Czynniki zawodowe

Czynniki społeczne

P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

20

91% 88% 87%

84% 84% 83% 79% 78% 77%


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe – ocena ważności W obszarze czynników finansowych najistotniejsza jest sama płaca. Duże znaczenie dla badanych mają również premie – ten aspekt zyskał na znaczeniu w stosunku do oceny w ubiegłym roku. Stosunkowo mniej istotne dla studentów w wymiarze czynników finansowych jest posiadanie samochodu służbowego i udział w zyskach. Małe/ żadne

Płaca

1%

Premie

3%

Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych

18% 14%

Nagrody okolicznościowe

Duże/ bardzo duże

93%

N=3679

83%

N=3650

3,54

55%

N=3658

3,54

54%

N=3643

4,42 4,17

Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.)

25%

3,25

45%

N=3634

Dofinansowanie wyjazdów na wczasy

22%

3,28

42%

N=3653

Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu

31%

32%

N=3626

Stypendia dla dzieci pracowników

37%

31%

N=3624

Samochód służbowy

39%

27%

N=3642

Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu)

3,01 2,87 2,84 2,87

36% 1

2

26% 3

W ogóle nie ważne

4

N=3600

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

21


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności Najważniejszymi czynnikami zawodowymi są jasna ścieżka kariery i kryteria awansu oraz możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia. Studentom mniej zależy na możliwości wpływania na działalność firmy, na wysokich wymaganiach wobec pracowników, czy możliwości odbycia praktyki zagranicą. Małe/ żadne

Duże/ bardzo duże

Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

2%

4,21

87%

N=3654

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

3%

4,19

84%

N=3644

Autorytet stanowiska

4%

3,99

77%

N=3659

Praca wśród specjalistów

4%

3,97

75%

N=3649

Szybki awans

5%

65%

N=3654

Odpowiedzialność stanowiska

6%

62%

N=3651

Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy

18%

58%

N=3648

Możliwość wpływania na działalność firmy

Wysokie wymagania wobec pracowników Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

3,82 3,70 3,62

14%

3,46

50%

N=3650

10%

3,43

45%

N=3645

20%

3,43

49%

N=3649

1

W ogóle nie ważne

2

3

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

22

P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne – ocena ważności Wśród czynników socjalnych najważniejsza dla badanych jest gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia. Duże znaczenie mają również system ubezpieczeń zdrowotnych i opieka medyczna, chociaż te aspekty były wskazywane rzadziej jako ważne niż w ubiegłym roku. W porównaniu do oceny ważności poszczególnych czynników socjalnych w roku 2013, większe znaczenia mają obecnie niestresujące tempo pracy oraz możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy. Małe/ żadne

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

4%

System ubezpieczeń zdrowotnych

6%

Opieka medyczna

6%

Niestresujące tempo pracy

8%

Program emerytalny oferowany przez firmę

10%

Dofinansowanie dalszej nauki

11%

Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy

11%

Własny pokój do pracy

16%

Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.)

27%

Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy

42%

Duże/ bardzo duże

84%

N=3644

4,12

79%

N=3662

4,10

78%

N=3661

70%

N=3668

68%

N=3660

3,68

61%

N=3659

3,66

58%

N=3655

49%

N=3676

45%

N=3658

31%

N=3661

4,27

3,90 3,85

3,45 3,23 2,84 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

23


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności

W ramach czynników społecznych dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejsza. Duże znaczenie mają również stopień satysfakcji z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. W porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrosło znaczenie pracy dla znanej firmy.

Małe/ żadne

Dobra atmosfera w pracy

1%

Stopień satysfakcji z pracy

1%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

2%

Twórcza atmosfera pracy

5%

Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania)

7%

Praca dla znanej firmy

11%

Podróże służbowe za granicę

21%

Podróże służbowe po kraju

Duże/ bardzo duże

94%

N=3677

91%

N=3664

88%

N=3650

3,93

71%

N=3647

3,91

69%

N=3659

58%

N=3656

3,35

44%

N=3656

19%

3,33

43%

N=3659

Wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa / kraju

20%

3,31

43%

N=3656

Dostęp do stołówki

39%

27%

N=3652

4,56 4,45 4,38

3,61

2,84 1

W ogóle nie ważne

2

3

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

24

P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) Czynniki zależne od pracodawcy

W kontekście czynników zależnych od pracodawców najbardziej niepokojące dla badanych studentów są niskie zarobki oraz zbyt wysokie wymagania w stosunku do kwalifikacji absolwentów. Studenci mają również obawy związane z tym, że interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności. ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

6% 2%

10%

5%

nie (1)

raczej nie(2)

13%

21%

7%

28%

10%

8%

26%

19%

18%

10%

11%

9%

24%

2,92

N=3655

2,90

N=3661

2,89

N=3660

2,77

N=3654

17%

2,72

N=3657

18%

2,70

N=3664

10%

2,43

N=3648

9%

2,14

N=3654

22%

45%

10%

N=3653

24%

47%

19%

3,14

30%

39%

21%

3% 8%

tak (4)

49%

5%

5%

raczej tak (3)

25%

34%

21%

39%

21%

32%

39%

24%

37%

19%

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

25


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy Wśród badanych studentów powszechna jest obawa związana z poczuciem braku właściwego przygotowania do podjęcia pracy. Respondenci w dużym stopniu przyznają również, że bardzo trudno jest o pracę zgodną z zainteresowaniami. Relatywnie mało niepokojąca z perspektywy badanych studentów jest konkurencja ze strony pracowników z zagranicy.

ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są 3% 5% należycie przygotowani do pracy

12%

Bardzo trudno o pracę zgodną z 3% 5% zainteresowaniami Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

26

nie (1)

6%

18%

raczej tak (3)

34%

tak (4)

50%

19%

7%

15%

3,26

N=3658

22%

2,92

N=3672

22%

2,87

N=3655

2,83

N=3667

47%

20%

8%

11%

raczej nie(2)

46%

19%

38%

38%

19%

25%

10%

2,34

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono ęd poniżej. Prosimy o ustosunkowanie si stwierdzenia.

N=3655

o każdego


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Studenci są otwarci na perspektywę prowadzenia własnej firmy. Jedynie 8% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość.

3% 7%

Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości

8%

Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie

8%

46%

Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam

28%

Już posiadam własną firmę

N=3700 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P5. Czy zamierzasz założyć własną firmę?

27


OCZEKIWANIA PŁACOWE Połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w granicach 2000 – 2999 zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach 3000 – 3999 zł brutto. Po roku pracy studenci oczekują wynagrodzenia wyższego o średnio 1116 PLN brutto. Studenci pytani o wynagrodzenie gwarantujące życie na odpowiednim poziomie wskazywali najczęściej kwoty w przedziale od 3000 zł do 5999 zł brutto.

Średnia = 3059 PLN Mediana = 2500 PLN

51% Średnia = 4175 PLN Mediana = 3200 PLN 40%

Średnia = 6531 PLN Mediana = 4500 PLN

26%

26%

21% 20%

18%

19%

13% 7%

7% 2%

5%

3% 0%

2%

1%

Do 2000 PLN

2 000 – 2 999 PLN

3 000 - 3 999 PLN

4 000 - 4 999 PLN

5 000 - 5 999 PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

11%

13%

2% 0%

3% 2%

8%

6 000 - 6 999 PLN

7 000 - 9 999 PLN

N= 3367

Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy N= 3333 Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie N= 3274

28

P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

10 000 PLN i więcej


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Widoczne są również istotne różnice w oczekiwaniach płacowych w zależności od wielkości ośrodka akademickiego – studenci w Warszawie oczekują najwyższych płac. Natomiast studenci studiów licencjackich i magisterskich mają zbliżone oczekiwania finansowe.

B

PŁEĆ

STOPIEŃ STUDIÓW

7992 6907

B 4930

B

4401

3866

3586

6411

6023

2832

A: Mężczyźni

B: Kobiety

N=1110

4078

3166

3009

A: Studia licencjackie

N=2532

N=1147

B: Studiia magisterskie N=2489

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

BC BC

WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO BC 9398 B

5352

4265

6937 5277

B

4067

3090

4018 2715

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

A: Warszawa N=368

B: Inne duże miasta N=1902

P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

C: Mniejsze miasta N=1458

29


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Osoby, które mają co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe mają istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż ci, którzy nie mają żadnych doświadczeń lub doświadczenie krótsze niż 3 miesięczne. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają najwyższe oczekiwania finansowe, zwłaszcza jeśli chodzi o percepcję wynagrodzenia pozwalającego na życie na odpowiednim poziomie. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 6202

5964

4236

3015

2760

A: Brak doświadczeń zawodowych

B

3857

3254

B: Poniżej 3 miesięcy

3621

N=526

E

DE

7052

5878

30

3423

-

4943

D: Powyżej 12 miesięcy

N=866

11288

N=98

7527

RODZAJ ZATRUDNIENIA

BCDE

A: Praca we własnej firmie

BC

AB

4108

C: Od 3 do 12 miesięcy

N=952 N=1374 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

3294

AB

AB 7198

7119

6330 4828

4645 3278

B: Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) N=141

3123

C: Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

4153

D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

N=231

N=932

ABC różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

6095 2982

4023

Nie pracuje

N=2293


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Studenci, którzy chcieliby pracować w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej/ elektronicznej mają oczekiwania wobec wysokości pierwszego wynagrodzenia na poziomie powyżej średniej. Najniższe oczekiwania placowe mają osoby, które chciałyby podjąć pracę w administracji publicznej. ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

7388

6617 4046 3144

4376 3325

Bankowość

N=1179

7363 4301 3138

4353 3274

Konsulting lub Doradztwo

Ubezpieczenia

Finasowa pozostala

N=623

N=364

N=1001

7345

7459

6844

6102 4474

4556 3179

3062

Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG)

Handel (firma handlowa)

N=153

4140 2878

Hotelarstwo lub turystyka

N=652

N=469

6936 4928 3737

7056 4451 3051

Informatyczna lub Komputerowa

7834

Mass media

N=227

N=504

5303 3772

ŚREDNIE OGÓŁEM:

6825 6531 PLN 4312 2965

4175 PLN 3059PLN

Przemysł Reklama lub public telekomunikacyjny i relations elektroniczny

N=125

N=864

9474 5544 4989 3773

5941 3626 2714

6828 5367 3502 2718

3800 3084

6709 5128

6973 4803 3111

3682

6386 3918 2947

7407 5720 3832 2738

6242 4529 3266

4311 3699

4712 3460

6531 PLN 4175 PLN 3059PLN

N=117

N=242

N=703

N=206

N=197

N=73

N=865

N=358

N=253

N=82

N=282

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem P18. Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

31


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A DZIAŁ W FIRMIE Jeśli chodzi o wysokość pierwszego wynagrodzenia, osoby, które chciałyby podjąć pracę w dziale badania i rozwój mają oczekiwania przewyższające średnią. Po roku pracy stosunkowo najwyższe oczekiwania finansowe mają osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z działami jak: sprzedaż i dystrybucja, obsługa i dystrybucja, wydziałach produkcyjnych i w naczelnym kierownictwie.

ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

ŚREDNIE OGÓŁEM:

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

7331 6393 4863 3627

6310

3249

Badania i rozwój

Badania rynku

N=250

N=203

3958 2818

4435

4089 2976

2608

Dział Finanse i personalny księgowooeć lub rekrutacja

N=363

6157

6114

4914

N=959

4495 3032

Logistyka

Marketing

N=237

N=413

7685

6942

6893

4568 3120

Planowanie produkcji

N=179

6899

6486

6233

5051

5163

4248 2793

Promocja i Public Relations

N=285

3149

6861 5551

5583 4725 3326

3484

2804

2688

Sprzedaż i dystrybucja

N=199

Obsługa i dystrybucja

N=140

6531 PLN

3784 4175 PLN 3059PLN

Wydziały Naczelne Administracja produkcyjne kierownictwo firmy

N=97

N=439

N=282

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem Średnie wartości w PLN oczekiwanego wynagrodzenia wśród osób, które wskazały dany dział jako najbardziej atrakcyjny P19. Z poniższych działów w firmie wybierz trzy, w których chciał(a)byś pracować. Przy tym, w którym chciał(abyś najchętniej pracować zaznacz „1”, „2” oraz „3” – przy tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności.

32

P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.


AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER

TM

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW


AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Większość badanych studentów nie jest aktywna zawodowo. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na umowę zlecenie lub o dzieło – tę formę zatrudnienia deklarowali pracujący studenci częściej niż w roku ubiegłym. Jedynie co trzeci pracujący student wyraża chęć kontynuowania wykonywanej pracy po ukończeniu studiów. Jedynie studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność po studiach. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Tak; 38%

66%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

Nie; 62%

16%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=3695 P2. Czy obecnie pracujesz?

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak

10%

Praca we własnej firmie

7% N=1402

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

Nie

25% 51%

69%

73%

66%

31%

27%

34%

75% 49%

Praca we własnej Stała praca w Stała praca w Praca na umowęfirmie pełnym wymiarze niepełnym zlecenie lub godzin (cały etat) wymiarze godzin umowę o dzieło (np. 1/2 etatu) N=97

34

N=140

N=227

N=923

Tak

Nie

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013

P3 . Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

N=1401


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Większość studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej (37%) niewielkie – poniżej 3 miesięcy. 26% badanych studentów nie ma żadnego doświadczenia zawodowego.

37%

26% 23%

14%

brak doświadczeń zawodowych

poniżej 3 miesięcy

od 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

N=3718

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

35


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Studenci studiów magisterskich częściej są aktywni zawodowo oraz mają dłuższe doświadczenie zawodowe. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH B 43%

A B 31%

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH B 35%

23%

A 26%

A 16%

17% 9%

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Powyżej 12 miesięcy

N=1144

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

Od 3 do 12 miesięcy

N=2484

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

69% B 59%

A 41% 31%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

36

Nie

Tak

Tak

N=1138 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=2470


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wielkość miasta

Wielkość ośrodka akademickiego wyraźnie różnicuje aktywność zawodową oraz posiadanie doświadczenia w pracy wśród studentów. Osoby studiujące w większych ośrodkach, zwłaszcza w Warszawie częściej pracują podczas studiów oraz mają większe doświadczenie zawodowe. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MNIEJSZE OŚRODKI AKADEMICKIE A

DUŻE OŚRODKI AKADEMICKIE B

WARSZAWA C

BC

41%

BC

AB

35%

33%

C

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

33%

AB A

Powyżej 12 miesięcy

20%

15%

11%

Od 3 do 12 miesięcy

Brak doświadczeń zawodowych

35%

28%

22% 15%

A

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=1452

13%

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=1898

N=368

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA BC

73%

58% 56%

52%

A 42% 44%

A

48%

27%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

Nie Nie

Tak N=1440

Tak Tak

Nie N=1889

Tak N=366

Duże ośrodki akademickie (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

37


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Niezależnie od rodzaju studiów – magisterskich czy licencjackich, studenci najczęściej są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Studenci studiów magisterskich istotnie częściej niż studenci studiów licencjackich deklarują chęć kontynuowania aktualnej pracy po ukończeniu studiów. STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH A

FORMA ZATRUDNIENIA

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

B

65%

69%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

16%

16%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

7%

Praca we własnej firmie

7%

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

11% A

7% N=358

N=1004

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH 28%

72% B

Tak Nie

36% A

64%

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

38

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Płeć Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali pracę na pełen etat oraz prowadzenie własnej działalności. Ponadto mężczyźni istotnie częściej deklarowali chęć kontunuowania aktualnie wykonywanej pracy także po ukończeniu studiów.

FORMA ZATRUDNIENIA

MĘŻCZYŹNI A Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

B 70% A

60%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

14%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

13% B

Praca we własnej firmie

13%B

KOBIETY

17%

9%

4% N=438

N=941

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

37% B

63%

Tak Nie

32%

68% A

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

39


CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW(1/2) Najistotniejsze czynniki wpływające na wybór pracy wykonywanej podczas studiów to aspekty społeczne -dobra atmosfera w miejscu pracy oraz szacunek dla pracownika. Ważna jest także satysfakcjonująca płaca. Zdecydowanie nieistotny (1.0) Dobra atmosfera w miejscu pracy

Szacunek dla pracownika

Satysfakcjonująca płaca

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (np. kursy, staże, awans) Duża samodzielność na zajmowanym stanowisku

Zgodność z zainteresowaniami

Czynniki finansowe

40

Nieistotny (2) 3% 4%

Ani ważny, ani nieważny (3)

5%

9%

10%

7%

14%

Czynniki socjalne

10%

43%

30%

21%

11%

47%

29%

16%

14%

49%

30%

14%

7%

Zdecydowanie ważny (5.0)

30%

13%

4% 5%

Ważny (4)

27%

15%

Czynniki zawodowe

33%

34%

29%

13%

29%

21%

32%

23%

Czynniki społeczne

P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

19%

Pozostałe czynniki

ŚREDNIA OCENA: 4,18

N=1370

4,11

N=1363

3,99

N=1380

3,58

N=1363

3,55

N=1360

3,52

N=1367

3,29

N=1357


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW (2/2) Najmniej znaczący wpływ przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów ma opina znajomych. Relatywnie mało znaczącym czynnikiem okazuje się być konieczność podjęcia jakiejkolwiek pracy. Zdecydowanie nieistotny (1.0)

Nieistotny (2)

Image, prestiż firmy

17%

Prestiż stanowiska

16%

Ani ważny, ani nieważny (3) 17%

26%

Możliwość podróżowania w interesach, poznawanie nowych ludzi i miejsc

26%

Czynniki finansowe

17%

24%

37%

Czynniki socjalne

Czynniki zawodowe

P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

11%

2,98

N=1358

2,88

N=1367

2,78

N=1363

2,70

N=1359

2,56

N=1363

2,50

N=1365

2,46

N=934

14%

16%

11%

32%

Czynniki społeczne

N=1373

11%

13%

28%

10%

2,99

14%

21%

20%

12%

18%

19%

22%

19%

27%

Inne

19%

23%

33%

Opinia znajomych

26%

21%

17%

28%

Konieczność (nie miałem żadnego wyboru, szukałem jakiejkolwiek pracy)

26%

29%

16%

ŚREDNIA OCENA:

Zdecydowanie ważny (5.0)

28%

18%

Zgodność z kierunkiem studiów (wykształceniem)

Dodatkowe świadczenia (np. samochód służbowy, ubezpieczenia, premie)

Ważny (4)

6%

9%

Pozostałe czynniki

41


MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Brak doświadczenia zawodowego to według prawie połowy ankietowanych największa słabość. Znajomość języków obcych jest cechą, którą studenci postrzegają jako swoją mocną stronę częściej niż w zeszłym roku, jednak jednocześnie dla wielu brak znajomości języków obcych pozostaje barierą. Studenci częściej niż w roku ubiegłym przyznawali, że brakuje im solidnej wiedzy teoretycznej.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

Pracowitość Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

10%

Znajomoość języków obcych

8%

8%

Inne

8%

2%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

Atrakcyjny wygląd, aparycja

2%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

2%

Brak znajomości innych kultur N=3479

11%

Lenistwo

Urok osobisty

Inne

17%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

17%

Dooewiadczenie związane z pracą zawodową

46%

Brak znajomości języków obcych

21%

Kreatywnoość, ciekawe pomysły

42

Brak doświadczenia zawodowego

39%

5%

3%

2%

Odsetek wskazań brak doświadczenia zawodowegojako słaba strona wśród osób, które: Nie posiadają doświadczenia zawodowego Poniżej 3 miesięcy doświadczenia Od 3 do 12 miesięcy doświadczenia Powyżej 12 miesięcy doświadczenia

Odsetek wskazań brak znajomości języków obcych jako słaba strona wśród osób, które: Nie znają żadnego języka

56%

Znają jeden język

24%

Znają dwa języki

12%

Znają więcej niż dwa języki

5%

N=3387

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

58% 55% 36%

18%


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Płeć

Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywali pracowitość jako swoją mocną stronę. Mężczyźni natomiast jako swoje atuty uznają częściej kreatywność i ciekawe pomysły oraz urok osobisty. Brak doświadczenia zawodowego oraz brak znajomości języków obcych uznawane są za słabsze strony częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. Mężczyźni wśród swoich słabszych stron częściej niż kobiety wymieniają lenistwo i trudności w nawiązywaniu kontaktów.

MOCNE STRONY 30%

Pracowitość

42% A

Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

20% 21%

10% 10%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

Inne

Lenistwo

7% 8%

Znajomoość języków obcych

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

4% B 2% 3% 2% 3% B 1%

A: MężczyźniN=1031

B: Kobiety

49% A 13% 19% A 11% 11%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

13%

Dooewiadczenie związane z pracą zawodową

41%

Brak doświadczenia zawodowego Brak znajomości języków obcych

24% B

Kreatywnoość, ciekawe pomysły

Urok osobisty

SŁABE STRONY

13% B 6% 6% B 4%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

3% 3%

Brak znajomości innych kultur

3% 2%

Mężczyźni N=1048 Kobiety

N=2385

Inne

N=2440

11%B 7%

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

43


UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 95% studentów deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim. Drugim co do popularności językiem jest niemiecki – 35% ankietowanych studentów przyznało, że zna ten język. 44%

43% 12%

1%

nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce N=3690

znajomość bardzo dobra, biegła Angielski Niemiecki

5%

Rosyjski

5%

brak znajomości lub słaba znajomość

42%

53%

30%

64%

11%

6%

84%

Francuski

2% 7%

91%

Hiszpański

2% 8%

91%

Włoski 1%3%

44

znajomość średnia lub dobra

97%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P13: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Większość studentów przyznaje, że działalność w organizacji studenckiej może w pewnym stopniu zwiększyć szanse na rynku pracy. Działalność w tego typu organizacjach deklaruje 18% ankietowanych, przy czym jest to grupa, która istotnie częściej w porównaniu do grupy nieangażującej się w działalność w organizacjach studenckich, uważa, że ta aktywność może pomóc im na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

Bardzo duży

6%

Duży

24%

Średni

Mały

38%

22%

TAK; 18%

Żadny

10%

NIE; 82% 68%

N=3399

N=3670

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

24% B

36% B

85% B

25%

10% 4%

3%

21%

N=601

41% A

65%

24%A

11%A

N=2777

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

45


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Płeć Działalność w organizacjach studenckich nieco częściej deklarowali mężczyźni niż kobiety. Jednak kobiety w większym stopniu przyznawały, że zaangażowanie w działalność w organizacji studenckiej zwiększa szanse na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

A

B

TAK; 17%

TAK; 20% B

NIE; 80%

NIE; 83% A N=983

MĘŻCZYŹNI

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

A

Bardzo duży

5%

N=2359

21%

34%

24% B

Duży

16% BB

Średni

Mały

7% A

25% A

B

40% A

N=1095

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy?

46

P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

KOBIETY

Żadny

21%

8%

N=2510


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Mocne i słabe strony kandydatów do pracy

Osoby zaangażowane w działalność w organizacji studenckiej częściej jako swój atut wskazują kreatywność i ciekawe pomysły. Pozostali jako swoją mocna stronę częściej przywołują pracowitość. Jednocześnie niedziałający w organizacjach wśród swoich słabych stron wymieniają częściej brak doświadczenia zawodowego, podczas gdy działający brak solidnej wiedzy teoretycznej.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY 29%

Pracowitość

41% A

Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

23% 21% 22% B

Kreatywnoość, ciekawe pomysły

15%

Dooewiadczenie związane z pracą zawodową

48% A

Brak znajomości języków obcych

19% 17%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

14% B 10%

11% 9%

8% 8%

Lenistwo

8% 8%

Znajomoość języków obcych

39%

Brak doświadczenia zawodowego

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

Urok osobisty

2% 2%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

2% 2%

A: Działający w organizacjach studenckich

Inne

2% 2%

B: Niedziałający w organizacjach N=2631 studenckich

N=567

4% 5%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

3% 3%

Brak znajomości innych kultur

2% 2%

Inne

11% B 7%

A: Działający w organizacjach studenckich

N=584

B: Niedziałający w organizacjach N=2688 studenckich

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

47


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Doświadczenie i aktywność zawodowa Wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, jednak odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH A 36%

B

A 27%

30% 18%

B

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH

38% 21%

16%

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

14%

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=607

N=2788

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 63%

62%

38%

37%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

48

Nie

Tak N=600

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

Tak N=2774


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Ponad połowa studentów deklaruje chęć wyjazdu zagranicznego w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Wśród studentów studiów licencjackich chęć wyjazdu jest istotnie wyższa niż wśród studentów studiów magisterskich. Gotowość do wyjazdu motywowana jest głównie możliwością doskonalenia języka oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT A Studia licencjackie Nie; 45%

Tak; 60% B

Nie; 40%

N=1134

Nie; 48% A

N=2471

Tak; 55% B Studia magisterskie

Tak; 52%

N=3685

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą

P15. Czy chciał(a)byś odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

GŁÓWNY CEL WYJAZDU Chcę podszlifować język

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ Do 3 miesięcy (okres wakacyjny)

38% 14%

Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia

Do 3 miesięcy (inne mies. niż wakacje)

40% 42%

16% Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie)

Od 3 miesięcy do 6 miesięcy

12% Powyżej 6 miesięcy

Doświadczenie kulturowe

Kulturowe P17. Jaki byłby główny cel Twojego wyjazdu?

9%

20%

7%

Jeszcze nie wiem

2% N=2052

P16. Na jak długo chciałbyś wyjechać?

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=2002

49


AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER

TM

DEMOGRAFIA


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PŁEĆ BADANYCH WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA W badanej próbie przeważają kobiety (70%).

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

PŁEĆ BADANYCH Mężczyzna

Wieś

Kobieta

30%

33%

Miasto do 50 tys. mieszkańców

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

27%

19%

70%

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

N=3642

20%

N=3561

M1: Płeć. M7: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

51


WYKSZTAŁCENIE I POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Większość ankietowanych ocenia poziom zamożności swoich rodziców jako zbliżony do średniej krajowej lub wyższy. Rodzice połowy badanych studentów nie posiadają wyższego wykształcenia, w przypadku prawie jednej czwartej badanych studentów – wyższe wykształcenie posiada oboje rodziców.

POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Wielokrotnie powyżej średniej krajowej

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW

7% 7%

Wyższy od średniej krajowej

2%

32% 18%

Zbliżony do średniej krajowej

35%

Poniżej średniej krajowej

48%

19% 24%

Trudno powiedzieć

7% Nikt

Oboje

N=3579

M9. Jak w porównaniu do średniej krajowej oceniasz poziom zamożności swoich rodziców.

52

M8: Kto z Twoich rodziców ma wyższe wykształcenie?

Tylko Mama

Tylko Tata

Nie wiem N=3365


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ROK STUDIÓW TYP UCZELNI Większość ankietowanych to studenci studiów magisterskich. Zdecydowaną większość stanowili studenci uczelni państwowych.

TYP UCZELNI

ROK STUDIÓW

Państwowa

Licencjackie III rok Magisterskie I rok

Prywatna

2%

32% 38%

Magisterskie II rok Jednolite magisterskie IV + V rok

0% 31%

98%

N=3636

N=3599

M2. Rok studiów. M3. Typ uczelni.

53


KIERUNEK STUDIÓW PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI 30% badanych stanowili studenci zarządzania, dalsze w kolejności najliczniej reprezentowane kierunki to finanse i bankowość oraz ekonomia. Prawie połowa ankietowanych studentów planuje kontynuować naukę po ukończeniu studiów. KIERUNEK STUDIÓW Zarządzanie Ekonomia Informatyka / Metody ilościowe Turystyka

PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

Finanse i bankowość Międzynarodowe Stosunki Gosp. i Polit. Marketing Prawo

Tak, w Polsce Tak, za kilka lat w Polsce Nie

Tak, za granicą Tak, za kilka lat za granicą Nie wiem

14% 0% 2% 2% 4%

30%

30%

35%

8% 5% 18%

6%

22% 21%

N=3555

M5. Specjalizacja /kierunek studiów.

54

M6. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

3%

N=3569


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PATRONAT I PARTNERZY BADANIA PRACODAWCA ROKU ® 2014 Patronat honorowy:

Patronat merytoryczny:

Patronat wspierający:

55


PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU ® 2014

Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport. Nielsen jest globalną firmą o dominującej pozycji w obszarze monitorowania trendów i zwyczajów zakupowych na całym świecie. Nielsen dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku i konsumencie. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, rozwiązywania problemów marketingowych i sprzedażowych, oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

56


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PODZIĘKOWANIA Pragniemy serdecznie podziękować Koordynatorom Lokalnym oraz ich Oddziałom Lokalnym za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie Badania Pracodawca Roku ® 2014:

Białystok

Szymon Galicki

Poznań

Anna Zawieja

Gdańsk UG

Weronika Sipak

Rzeszów

Kamila Kułaga

Katowice UE

Oktawi Kaczmarek

Szczecin

Dominik Grzębka

Kielce

Kamil Wojna

Toruń UMK

Magda Zdunek

Kraków

Karolina Dziedzic

Warszawa UW

Alicja Wilemajtys

Łódź

Przemek Werecki

Warszawa SGH

Agnieszka Tyborowska

Lublin

Aneta Brońska

Wrocław UE

Aleksander Uznański

Olsztyn

Norbert Cieszyński

Wrocław UT

Daniel Rębisz 57


AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER

TM

ANEKS


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Status zawodowy Najwięcej obaw związanych z rynkiem pracy mają osoby niepracujące, co można łączyć z brakiem doświadczenia. Najmniej obaw deklarują osoby prowadzące własną działalność oraz pracujące na pełen etat.

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

Pracujący we własnej firmie [A]

Pracujący na pełny etat [B]

Pracujący na część etatu [C]

Pracujący na umowę zlecenie [D]

N=96

N=140

N=2298

N=921

2,62

2,79

2,89 A

2,85 A

2,98 ABD

2,69

2,48

2,81 B

2,83 B

2,96 ABCD

2,94

2,77

2,91

2,86

2,92 B

2,03

2,24

2,21

2,32 A

2,38 AC

2,85

2,74

2,67

2,71

2,72

1,95

1,97

2,05

2,08

2,19 ABCD

2,97

2,81

2,76

2,85

2,89 C

Niepracujący [E] N=2258

3,09

3,15

3,26

3,33 ABE

3,25

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,13

3,11

3,09

3,14

3,14

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,58

2,70

2,64

2,73

2,81 ACD

2,14

2,26

2,38 A

2,39 A

2,48 ABD

2,53

2,60

2,79 A

2,88 AB

2,99 ABCD

2,68

2,57

2,53

2,70 C

2,72 C

2,88

2,70

2,70

2,77

2,87 BCD

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

59


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Znajomość języka obcego Wśród osób deklarujących znajomość dwóch lub więcej języków obcych widoczny jest niższy poziom niepokoju związanego z rynkiem pracy.

N=35

N=1616

N=1560

Znajomość trzech lub więcej języków obcych [D] N=439

3,18 CD

2,97 CD

2,89

2,82

3,27 BCD

2,97 CD

2,85 D

2,71

2,94

2,91

2,89

2,86

2,67 C

2,35

2,31

2,38

2,53

2,76 C

2,69

2,68

2,48 B

2,13

2,14

2,18

Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi

2,94

2,86

2,88

2,85

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

3,38

3,32 CD

3,24 D

3,10

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,31

3,18 CD

3,12

3,05

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

3,21 BCD

2,80 C

2,73

2,76

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

Brak znajomości języka obcego [A] Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

Znajomość jednego języka obcego [B]

Znajomość dwóch języków obcych [C]

2,93 BCD

2,45

2,40

2,43

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2,82

2,96 D

2,91

2,83

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2,78

2,71

2,67

2,73

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

2,81

2,82

2,82

2,93 BC

ABCD - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą Znajomość języka = posługiwanie się przynajmniej na średnim poziomie P13. W jakim stopniu znacz wymienione poniżej języki obce?

60

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Wielkość ośrodka akademickiego W większych ośrodkach akademickich studenci rzadziej deklarowali obawy związane z rynkiem pracy.

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

Duże ośrodki akademickie (bez Warszawy) [A]

Mniejsze ośrodki akademickie [B]

N=1880

N=1433

2,84 C

3,12 AC

2,55

2,77 C

3,18 AC

2,38

2,88

2,95 AC

2,80

2,31 C

2,47 AC

1,98

2,69 C

2,82 AC

2,46

2,05

2,29 AC

2,02

Warszawa [C] N-=359

Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

2,85

2,91 C

2,78

3,28 C

3,26 C

3,13

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,10 C

3,23 AC

2,98

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,65 C

2,98 AC

2,51

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,32 C

2,64 AC

2,19

2,88 C

3,04 AC

2,64

2,66

2,70

2,86 AB

2,84

2,81

2,86

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

61