Page 23

_DESCRIPCIÓ Si llogueu la caixa de jocs ‘Avui jugo a casa!’ podreu disposar de tots els elements necessaris perquè la vostra festa sigui tot un èxit. No us haureu de preocupar per res, a dins la caixa ho trobareu tot. Aquesta, s’haurà de recollir i tornar a les oficines de Quiràlia. _ESPAI Espai interior o exterior. Garatge, pati, jardí, sala gran sense obstacles... _TEMPORALITAT Mig dia _PREU 49,50 € (iva no inclòs)

_DESCRIPCIÓN Si alquiláis la caja de juego ‘¡Hoy juego en casa!’ podréis disponer de todos los elementos necesarios para que vuestra fiesta sea todo un éxito. No tendréis que preocuparos por nada, dentro de la caja lo encontraréis todo. Esta deberá de recogerse y ser devuelta a la oficinas de Quiràlia. _ESPACIO Espacio interior o exterior. Garaje, patio, sala grande sin obstáculos... _TEMPORALIDAD Medio día _PRECIO 49,50 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego

Profile for Badabadoc Comunicació

Quiràlia: Catàleg de jocs 2014  

Catáleg de col·lecció de jocs d'oci i lleure per a infants, famílies,...

Quiràlia: Catàleg de jocs 2014  

Catáleg de col·lecció de jocs d'oci i lleure per a infants, famílies,...

Advertisement