Page 21

_DESCRIPCIÓ A partir d’un gran cagatió de més de metre i mig, dinamitzem una tradició catalana. Un animador és l’encarregat de fer cantar i picar tots els nens que vulguin cagar el tió.

_DESCRIPCIÓN A partir de un gran cagatió de más de metro y medio, dinamizamos una tradición catalana. Un animador es el encargado de que los niños canten y golpeen el tió.

_ESPAI Ocupem un espai d’uns 50 m2. Ha de ser un espai pla i amb accés directe amb la furgoneta. Es demana un escenari de 3x3 i un teló per a la zona d’entregar els regals.

_ESPACIO Ocupamos un espacio de unos 50 m2. Tiene que ser un espacio llano y con acceso directo con la furgoneta. Pedimos un escenario de 3x3 y un telón para la zona de entregar los regalos.

_TEMPORALITAT Dues hores _PREU 450 € (iva no inclòs)

_TEMPORALIDAD Dos horas _PRECIO

450 € (iva no incluido)

Més informació

Más información

Prereservar joc

Prereservar juego

Profile for Badabadoc Comunicació

Quiràlia: Catàleg de jocs 2014  

Catáleg de col·lecció de jocs d'oci i lleure per a infants, famílies,...

Quiràlia: Catàleg de jocs 2014  

Catáleg de col·lecció de jocs d'oci i lleure per a infants, famílies,...

Advertisement