Page 1

3 0 t h á n g 4 , 2 013 TRONG SỐ NÀY

30 THÁNG 4, 2013, NGHĨ GÌ, LÀM GÌ? CON ĐƯỜNG DÂN TIẾN CỦA CSVN CSVN LỠ DỊP PHÁT TRIỂN TRONG HÒA BÌNH

Ngày Nay Tổng Hợp Nguyễn Cao Quyền Tiến Sĩ Steve Young

Trang A 1 Trang A 1 Trang A 4

Câu chuyện thời sự

CẢM NGHĨ VỀ NGÀY 30 THÁNG TƯ

* CÓ NÊN VƯỢT QUA "NGÀY QUỐC HẬN"? * NGAY NAY TỔNG HỢP (Đặc biệt của Ngày Nay)

P.O. Box: 40340 - Houston, TX 77240 Điện Thoại 832-478-5010 ⦿ Liên Lạc Quảng cáo 832-478-5010

No:735

(May 01, 2013)

(2 Sections)

CON ĐƯỜNG DÂN TIẾN CỦA CSVN * NGUYỄN CAO QUYỀN (Đặc biệt cho Ngày Nay) định; hai là mỗi người đều có Ngày Nay Online lên mạng vào ngày 1 và 15 mỗi tháng quyền ngang nhau khi thi hành việc kiểm soát đó. 6510 Turrett Point Houston, TX 77064 Tel: 832-330-8123 Như vậy, phẩm chất dân chủ Ngày Nay Online lên mạng vào ngày 1 và 15 mỗi tháng của một quốc gia được đánh giá " qua việc các công dân trưởng "P.O. Box: 40340 - Houston, TX 77240" thành có quyền ứng cử và bầu cử như nhau và qua việc các quyền " Điện Thoại 832-478-5010" công dân, chính trị của họ được bảo vệ bởi luật pháp. ào những ngày trước 30 định mệnh đó, sau 38 lần kỷ 38 lần ôn lại những thảm kịch cá tháng Tư năm nay, báo niệm nơi đất khách. Câu hỏi đặt nhân về ngày di tản buồn đó mà P.O. Box 40340 Sự cần thiết của dân chủ Ngày Nay đã thăm dò ý kiến của ra là: có nên chú tâm vào ý nghĩa mỗi người ra đi phải chịu đựng Houston, TX 77240 một số cộng tác viên và thân hữu "quốc hận" qua thời gian, từ lúc Điện thoại: 832-478-5010 Sự cần thiết của dân chủ có về ý nghĩa biểu tượng của ngày ra đi cho đến ngày hôm nay, sau XEM TIEÁP TRANG A6 thể giải thích bằng năm lý do chính: thứ nhất, mục đích của dân chủ là đem lại cho mọi cá Câu chuyện thời sự Sinh khí dân chủ tại Việt Nam nhân sự đối xử như nhau: thứ Liên Lạc Quảng cáo hai, một chính quyền dân chủ dễ on người sinh ra trên đời, Dân chủ là thuộc tính của thỏa mãn nhu cầu của người dân 832-478-5010 không thể sống cô đơn mà diễn trình lấy quyết định tập hơn bất cứ loại chính quyền nào * NGUYỄN VĂN HUY phải thuộc về một nhóm hay một thể. Theo tinh thần dân chủ khác; thứ ba, dân chủ đưa tới sự tập thể, từ kích thước gia đình mỗi thành viên của tập thể đều tranh luận, sự thuyết phục và sự LTS – Nhà báo Nguyện Văn Huy là một nhà nhân chủng học định cư tại Paris, Pháp Quốc. Ông thường đến kích thước quốc gia. Trong có quyền tham gia như nhau vào thỏa thuận; thứ tư, dân chủ bảo viết những bài phân tích tình hình thế giới cho Ngày Nay. cuộc sống tập thể đó, ngoài diễn trình lấy quyết định. Dân đảm việc tôn trọng các quyền tự những quyết định cá nhân còn chủ đòi hỏi tôn trọng hai nguyên do căn bản; thứ năm, dân chủ rước cuối tháng 3 vừa qua, những quyết định đòi hỏi phải có tắc: một là sự kiểm soát của quần đem lại sự đổi mới xã hội bằng dư luận báo chí quốc tế nói đông đủ mọi người tham dự. chúng trong diễn trình lấy quyết nhiều đến chuyến viếng thăm XEM TIEÁP TRANG A5 của hai vị nguyên thủ quốc gia giàu mạnh nhất thế giới tại hai Vaán ñeà di truù khu vực chiến lược khác nhau. Tổng thống Barack Obama đã về lại Hoa Kỳ sau bốn ngày viếng thăm Trung Đông, từ ngày 19 đến 23-3-2013, tại ba nơi: Do * THÔNG BÁO CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 5, 2013 Thái, West Bank (Cisjordanie) * HÀ NGỌC CƯ và Jordan (Jordanie). Cùng thời (Đặc biệt cho Ngày Nay) gian đó, chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã viếng nogài được một công ty ở Hoa thăm Nga trong hai ngày (từ 22 Kỳ mướn vào Mỹ lao động đến 24-3-2013) và đang trên chuyên môn hoặc không chuyên đường đến Châu Phi tham dự môn (không thuộc nông nghiệp, hội nghị thượng đỉnh BRICS, tổ Bích chương chống thực dân mới: còn muốn vào Mỹ lao động nông đề tài tuyên truyền của Trung Quốc tại Châu Phi nghiệp thì phải xin visa H-2A). XEM TIEÁP TRANG A6

V

HAI CHUYẾN ĐI, HAI TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

C

T

VISA LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG H-2B

Hỏi: Các yêu cầu căn bản để Đọc báo bạn được vào Mỹ lao động phổ thông gồm những điều kiện gì? Đáp: Công ty mướn công nhân nước ngòai phải chứng minh rằng mình chỉ mướn công nhân đó cho một nhu cầu tạm thời vì không tìm được công * THOMAS FULLER nhân trong nước Mỹ và cũng chỉ (New York Times, 23 tháng 4, 2013. Ngày Nay chuyển ngữ) mướn trong một thời gian hạn định LTS- Những giao động trong tình hình Việt Nam qua nhãn quan của một ký giả New York Hỏi: Công ty Hoa Kỳ muốn Times. Môi trường chính trị Việt Nam hứa đem công nhân vào Mỹ thì phải hẹn nhiều biến động từ nay cho đến hội nghị làm gì? trung ương 7, trong tháng tới. Đáp: Việc đầu tiên là xin Bộ Lao Động Hoa Kỳ cấp giấy HÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH - Việt Nam chứng nhận Laobor Certification - Kệ sách của ông đựng đầy tuyển tập của Marx, Engels và Hồ Chí Minh, những XEM TIEÁP TRANG A3

THỜI BUỔI KHÓ KHĂN, DÂN TÌNH CÔNG KHAI BẤT MÃN, ĐÀN ÁP GIA TĂNG

Bộ Lao động Hoa Kỳ họp về nhập cảnh lao động

M

ột số công ty xuất khẩu lao động trong nước đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công nhân Việt Nam về điều kiện vào Mỹ lao động để làm giàu một cách phi pháp. Dưới đây làm một số thông tin căn bản về visa

lao động phổ thông (có chuyên môn hoặc không chuyên môn). gì?

Hỏi: Visa H-2B là visa lọai

Đáp: Là visa dành cho những người lao động ở nước

THÔØI LUAÄN

Töø baøn vieát Houston

PHẢN BIỆN CẤM PHẠM HÚY * LÊ DUY NHÂN

M

ới đây, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà Văn Hóa Học, Văn Học Cổ Việt Nam và Trung Quốc và cũng là một trong những người sáng lập và điều hành báo điện tử Bauxit Việt Nam, trong bài viêt “Trăn Trở về Thế Hệ Tiếp Nối” đã làm nhiều người ngỡ ngàng về phát biểu “gây thất vọng” của ông: “Thứ nhất là phải mở rộng dân chủ để cho người dân có quyền phát biểu, tự do ngôn luận, miễn là những lời ấy không đe dọa trực tiếp đến Đảng cầm quyền, như Hiến Pháp 1992 hiện đang qui định”. “Tự do ngôn luận” mà lại “không được đe dọa trực tiếp đến Đảng cầm quyền” thế thì cái tự do ngôn luận ấy là tự do của các cơ quan truyền thông của Đảng, của đám “dư luận viên” được Đảng thuê mướn dùng vào việc đánh phá giới truyền thông lề trái. Đảng CSVN là đảng cầm quyền dùng chuyên chính vô sản để trấn áp các quyền tự do trong đó có quyền tự do ngôn luận. Nếu người dân không được đụng đến nền cai trị độc tài của đảng thì quyền tự do ngôn luận dùng để làm gì? Chả lẽ một học giả uyên thâm như giáo sư Nguyễn Huệ Chi lại không hiểu nội hàm của hai XEM TIEÁP TRANG A3

T

TỪ VỤ NỔ Ở BOSTON:

DÂN CHECHEN KHÔNG CUỒNG TÍN NHƯ NGA TUYÊN TRUYỀN háng tư, mỗi năm tháng tư đến lại nhớ đến câu của nhà văn T.S.Eliot: tháng tư là tháng độc ác nhất trong năm. Câu văn như lời tiên tri. Tháng tư năm 2013 đến với những tai ương, chiến tranh, động đất, bệnh dịch. Những âu lo của nhân loại

dấu hiệu bề ngoài xác nhận một quá trình sự nghiệp trung thành với đảng Cộng Sản, nhưng ông Nguyễn Phước Tương, 77 tuổi thì lại nói rằng ông không còn tin tưởng vào những lời rao giảng đó nữa. Với quá trình làm cố vấn cho hai vị thủ tướng, ông Tương, cũng như một số khá đông người Việt khác đã có những lời tuyên bố khá nặng nề chống lại giới cầm quyền hiện tại. "Cơ chế của chúng tôi hiện nay là một guồng máy cầm quyền chuyên chế" ông đã nói vậy trong một cuộc phỏng vấn tại tư

XEM TIEÁP TRANG A7

XEM TIEÁP TRANG A5

* BÀN TAY SẮT CỦA PUTIN

* VIỆT NGUYÊN

LTS - Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa... do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston

T

ngay nay

Lãnh tụ Chechnya Ramdan Kadyrov, Getty Image

Một xóm nghèo gần đường xe lửa. Hình Justin Mott for I.H.T

P.O Box 40340 - Houston, TX 77240 Tel: 832-330-8123 - Fax: 281-971-7879

E mail: ngaynaypublishing@yahoo.com

NGAY NAY (USPS 008-978) is published semi-monthly except monthly in February for $90.00 per year . Ngay Nay Published by Ngay Nay Publishing Co. P.O Box 40340; Houston, TX 77240 . Periodicals postage paid at Houston, Texas. POSTMASTER: Send address changes to NGAY NAY P.O Box 40340,Houston, TX 77240 Moïi thö töø baøi vôõ xin göûi veà ñòa

chæ döôùi ñaây:Baùo Ngaøy Nay P.O Box 40340 - Houston, TX 77240


Trang A2

NGAØY NAY

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Phaân tích thôøi söï

SỬA HIẾN PHÁP KHÔNG BẰNG RÁP LẠI CÁI ĐẦU

* PHẠM TRẦN

V

iệt Nam trước thềm Hội nghị Trung ương 7 họp vào đầu tháng 5 đã có nhiều qủa bóng xì hơi được tung ra từ phiá Chính phủ và Quốc hội nhằm làm xẹp bức xúc của dư luận đang lên chống Dự thảo Hiến pháp 2013, hay còn được gọi là Hiến pháp sửa đổi 1992. Quả bóng thứ nhất được tung ra bởi Chính phủ, cơ quan hành pháp cho rằng: “Cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo Hiến Pháp và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý.” Đây là ý kiến mới, không đồng tình với Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992, theo đó không dành quyền phán quyết sau cùng về Hiến pháp cho dân, giống như đã quy định trong tất cả 3 Hiến pháp 1958, 1980 và 1992. Ðiều 147 của Hiến pháp 1992, lập lại nguyên văn của 2 Hiến pháp 1980 và 1959, theo đó: “Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.” Khi đề nghị sửa đổi, Điều 124 mới (thay cho Điều 147) đã bỏ nhóm chữ “Chỉ Quốc hội mới có quyền” và được viết mới trong Khỏan 4: “Dự thảo Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.” Viết như thế là vẫn “dành độc quyền cho Quốc hội” muốn có “trưng cầu ý dân hay không” và người dân, tất nhiên không có quyền khiếu nại ! Cái mới của Điều 124 là “không chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp” mà, ngoài Đại biểu Quốc hội và Ban

Thường vụ Quốc hội, còn có thêm 2 chức năng trong Hành pháp là Chủ tịch Nước và Chính phủ cũng có quyến “đề nghị “làm” và “sửa” Hiến pháp. Vì vậy, Khỏan 1 của Điều 124 (mới) đã viết: “Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.” Tuy nhiên, dù có thêm hay bớt người được “làm” và “sửa” Hiến pháp thì Hiến pháp sửa đổi vẫn gạt dân, chủ nhân của đất nước, ra khỏi vai trò quyết định bộ Luật cao nhất của Quốc gia. Như thế là Ủy ban Sọan thảo Hiến pháp sửa đổi, đứng đầu bởi Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Sinh Hùng đã không tôn trọng quyền của dân và rõ ràng là đã coi thường dân. Do đó, khi biết Chính phủ mà ngòai người đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Phùng Quanh Thanh đều là Ủy viên Bộ Chính trị 14 người thì có nghi vấn đặt ra là liệu “kiến nghị” của Chính phủ về “trưng cầu ý dân” về Hiến pháp có phản ảnh tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” trong nội bộ lãnh đạo cao nhất trong vấn đề “phải tôn trọng quyền lập hiến của dân” hay không ? Chính phủ đã đề nghị quyền biểu quyết của dân ghi trong Điều 30 sửa đổi, theo đó “công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”, cần được sửa lại, cụ thể hơn là: “Công dân có quyền biểu quyết về Hiến Pháp và các việc trọng

đại của quốc gia. Trình tự, thủ tục, giá trị hiệu lực của trưng cầu ý dân do luật định”. Đề nghị này, sau khi được Báo Pháp Luật TpHCM phổ biến ngày 11/4 (2013) đã lập tức được “một bộ phận người dân” dè dặt hoan nghênh, vì chưa biết đến bao giờ “giấc mơ” này mới thành sự thật ! Nhưng ít ra là yêu cầu ghi vào Hiến pháp sửa đổi kỳ này, nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua cuối năm 2013, thì cũng là một tiến bộ cho quyền của dân được nhà nước trả lại, sau khi đã bị tước bỏ từ lần Hiến pháp sửa đổi năm 1958 ! Bởi vì quyền được trưng cầu ý dân về Hiến pháp và “những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia” đã được ghi rõ ràng trong Hiến pháp đầu tiên 1946, nhưng chưa bao giờ áp dụng, với lý do tùy tiện vì “chiến tranh”. Hãy đọc lại những “điều Dân chủ” này ghi trong Hiến pháp 1946: Điều thứ 21: “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo Điều thứ 32 và 70.” Điều thứ 32: “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý. Cách thức phúc quyết sẽ do luật định. Điều thứ 70: “Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây: a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu. b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi. c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.” Nhưng tại sao đến lần sửa Hiến pháp đầu tiên năm 1958

Câu chuyện thời sự

MANG ĐẠO VÀO CHÍNH TRỊ * NGUYỄN QUANG DUY LTS – Nhà báo Nguyễn Quang Duy hiện định cư ở Melbourne, Úc Châu. Ông đã có nhã ý cộng tác với Ngày Nay với những bài tham luận và nhận định thời cuộc.

Đ

ạo là đường đi, là hướng đi, là cách suy nghĩ, cách làm việc, cách cư xử với đời. Đạo là căn bản của tôn giáo. Mọi tôn giáo đều dạy chúng ta hiểu biết điều ngay lẽ phải, tránh cái ác, tránh gian tham, không hèn nhát, keo kiệt... và khuyến khích điều thiện, sự hòa giải, lòng chính trực, dũng cảm, độ lượng... là căn bản để xây dựngđạo đức công dân. Đức Phật, Đức Chúa, Đức Thầy Hùynh Phú Sổ, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công đều nhận thức sự sa hóa của xã hội, nên chấp nhận dấn thân thực hiện công bằng xã hội, nhưng không dấn thân để tham gia vào các thể chế chính trị. Các nhà tu tôn giáo còn bị cấm tham chính, vì tham chính là gắn liền với quyền lực và quyền lợi, dễ tạo ra những mâu thuẫn giữaĐạo và đời. Tôn giáo giải quyết các vấn đề trong xã hội bằng cách giáo Baùn Nguyeät San Ngaøy Nay Baùo Ngaøy Nay Online leân maïng ngaøy 1 vaø 15 moãi thaùng P.O Box 40340 Houston, TX 77240 Tel: 832-330-8123 Fax: 281-971-7879 E mail: ngaynaypublishing@yahoo.com Moïi thö töø baøi vôû xin göûi veà ñòa chæ döôùi ñaây:Baùo Ngaøy Nay P.O Box 40340 Houston, TX 77240 Lieân laïc quaûng caùo: Duyeân Nguyeãn 832-330-8123 Chuû Nhieäm - Saùng laäp: Thanh Truùc - Nguyeãn Ngoïc LinhTroïng Kim Chuû Nhieäm & Chuû Buùt Nguyeãn Quoác Cöôøng

dục cá nhân, đào tạo họ thành những công dân tốt. Ở tầm mức cao hơn bằng cách đề nghị các nguyên tắc để điều hướng xã hội tiến đến một xã hội nhân bản, cổ võ sự phân phối các nguồn vật lực một cách công bằng, cải thiện đời sống của mọi công dân, xây dựng một xã hội hài hòa. Mọi công dân đều bị chi phối bởi luật pháp, bởi phương cách phân phối kinh tế, bởi guồng máy quản trị hành chính, và như thế chịu ảnh hưởng của hòan cảnh chính trị quốc gia. Vì thế tôn giáo luôn khuyến khích các tín đồ tham gia vào tiến trình chính trị, xây dựng và điều hành xã hội. Nói cách khác là mang đạo vào chính trị. Trước 30-4-1975, tại miền Nam bên cạnh các trường công lập, nhiều trường lớp từ mẫu giáo đến đại học được các tôn giáo xây dựng và điều hành. Các tổ chức thanh thiếu niên tôn giáo họat động theo phương cách hướng đạo, vừa được hướng dẫn đạo vừa được hướng dẫn đời, để các thanh thiếu niên trở thành những công dân tốt phụng sự xã hội. Nhiều nhà tu nghiên cứu, viết sách hay dịch sách. Nhiều nhà xuất bản sách báo do các tôn giáo điều hành. Nói chung các tôn giáo đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng nền giáo dục và văn hóa nhân bản tại miền Nam tựdo. Về phương diện y tế và xã hội, nhiều nhà thương, phòng mạch, viện dưỡng lão, cô nhi

viện, được các tôn giáo xây dựng và điều hành. Các tôn giáo cũng chia sẻ trách nhiệm với chính quyền bằng cách chủ động trong mọi công tác xã hội, từ thiện, cứu tế, đặt biệt là trong các trường hợp khẩn cấp như bão lụt hay chiến tranh. Vì có cùng mục tiêu mang lại bình đẳng và công bằng cho tòan xã hội, các đảng Xã Hội thường phát xuất từ các tôn giáo và thường được các tôn giáo hổ trợ. Cũng cần nói thêm Đức Hùynh Phú Sổ đã thành lập Dân chủ Xã hộiđảng với chủ trương đấu tranh cho một xã hội công bằng. Nhiều chiến sĩ Dân Xãđã dấn thân đấu tranh chống Pháp, rồi xây dựng và bảo vệ miền Nam tự do. Các tôn giáo liên kết thành Liên Tôn gồm nhiều tôn giáo. Vai trò của Liên Tôn là tìm hiểu và giảng giải những khác biệt tôn giáo để mọi người có thể sống một cuộc sống hài hòa. Nhận lãnh trách nhiệm hòa giải giữa các cá nhân, giảm bớt việc đưa ra pháp luật hay dẫn đến bạo động xô sát. Tích cực điều hợp những họat động từ thiện, cứu tế, xã hội. Giữ vai trò cố vấn cho chính quyền từ trung ương đến địa phương. Sau 30-4-1975 mọi đóng góp của tôn giáo và liên tôn đã bị nhà cầm quyền cộng sản xóa bỏ: các cơ sở tôn giáo bị tước đọat, mọi sinh họat bị cấm đóan, đàn áp và trừng phạt, hằng chục ngàn nhà tu hay lãnh đạo tôn giáo bị tù “cải tạo”, bị áp lực rời khỏi các dòng tu … Đồng thời một guồng máy tuyên truyền luôn rêu rao những tiêu cực tôn giáo, bịa đặt dữ kiện, gieo tiếng xấu, xói mòn

Học tập sửa đồi hiến pháp tại tỉnh thái nguyên

thì “quyền cơ bản và cốt lõi” dân chủ này của dân lại bị tước bỏ bởi chính ông Hồ Chí Minh, người được coi có “nhiều công” trong việc hình thành Hiến pháp dân chủ 1946, vì ở miền Bắc sau 1954 đã hết chiến tranh rồi ? Có người viện ra lý do vì “đất nước bị chia đôi” nên Hiến pháp 1946 không thể thi hành được, nhưng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau Hiệp định Geneve 1954, giống như Nhà nước Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam, là hai thực thể chính trị độc lập không bị ràng buộc hay ngăn cản bởi bất kỳ thỏa hiệp nào. Do đó, cái lý do được người Cộng sản viện ra để cướp đi quyền quyết định sau cùng của dân về Hiếp pháp, bộ luật cao nhất của Quốc gia, trong 3 Hiến pháp 1958,1980 và 1992 là hòan tòan ngụy biện để độc tài, phản dân chủ, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và của quốc gia. Vì vậy mà Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nói, theo tường thuật của Báo Pháp Luật TpHCM : “Các điều khoản khác quy định về quyền lập hiến, lập pháp cần sửa lại theo hướng Quốc Hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp  (quyết định thông qua luật),  còn nhân dân mới là chủ thể của quyền lập hiến. Trong lập hiến, Quốc Hội có vai trò quan trọng khi đề xuất sửa đổi, bổ sung HP, trong soạn thảo và cũng là cơ quan thông qua Hiến Pháp trước khi đưa ra nhân dân

niềm tin. Vì thế ngày nay khó hình dung được sự đóng góp vô cùng to lớn của các tôn giáo cho xã hội miền Nam. Trên diễn đàn đài BBC vừa đưa ra nhận định của một số nhà nghiên cứu tôn giáo và xã hội học như sau: “đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam có nguy cơ bị tha hóa và lũng đoạn mạnh vì tính vụ lợi trong số người giàu, quan chức, được tiếp tay bởi một số tu sỹ và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.” Muốn tu hành cũng phải có lý lịch tốt, phải giấy phép của nhà cầm quyền cộng sản. Bởi thế nhiều đảng viên cộng sản đang đội lốt nhà tu làm ô uế chốn tu hành. Tự do tín ngưỡng không có, tự do chính trị cũng không, tôn giáo không thể nào phát triển để đóng góp tích cực cho xã hội. Tình trạng nói trên là hậu quả của sách lược chính trị hóa tôn giáo hay “mang chính trị vào tôn giáo” mà đảng Cộng sản bấy lâu nay bằng mọi cách thực hiện. Giáo phái, cá nhân nào chấp nhận họat động ngọai vi cho đảng Cộng sản thì được nhà cầm quyền hỗ trợ còn ngược lại nếu muốn giữ Đạo đều bị đảng Cộng sản tìm mọi cách khủng bố đàn áp. Tôn giáo và giáo phái có cơ cấu tổ chức tốt thường không bị cộng sản xâm nhập hay chính trị hóa. Như vừa rồi một bản tin thời sự trên VTV1 đưa một “linh mục giả” thuộc Giáo phận Bắc Ninh, ông Nguyễn Quốc Hiếu lên tuyên truyền cho việc sửa đổi hiến pháp. Trước đó Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam đã đưa ra một bản góp ý nêu rõ các quyền tự do cần được xác định rõ ràng, cần tháo gỡ điều 4 hiến pháp, cần xây dựng một thể chế tam quyền phân lập và cần trả lại quyền lập hiến cho dân. Bản góp ý đã được phổ biến rộng rãi tại nhiều nhà thờ và được nhiều vị lãnh đạo giảng dạy cho tín đồ. Hồng Y Phạm Minh Mẫn sau khi tham dự Mật Nghị Hồng Y về đã nhận xét: “rằng việc sửa đổi Hiến Pháp chỉ là một bước cần thiết mở ra con đường đổi mới lòng trí mọi người, cải thiện

biểu quyết. Nhưng Quốc Hội không phải là cơ quan lập hiến theo nghĩa quyết định cuối cùng về thông qua Hiến Pháp. Quyền ấy phải ở nơi dân.” QUYỀN CON NGƯỜI Ngoài ra, vẫn theo báo Pháp Luật TpHCM thì Chính phủ cũng “sửa lưng” Ban dự thảo về Quyền Con ghi ở khỏan 2, Điều 15. Nguyên văn Điều 15 (sửa đổi, bổ sung Điều 50) biết như thế này: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.” Báo Pháp Luật TpHCM viết: “Chính phủ cho rằng cần ghi nhận nguyên tắc các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được bảo đảm thực hiện bằng luật và cũng chỉ có thể bị hạn chế bằng luật. Trên tinh thần đó, khoản 2 Điều 15 Dự thảo sửa đổi HP cần giới hạn hẹp hơn nữa căn cứ giới hạn quyền, thành: “Quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần

thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và sức khỏe của cộng đồng”. Như vậy, Chính phủ đã bỏ đi hai trường hợp bị hạn chế rất mơ hồ vì lý do “trật tự, an toàn xã hội” và “đạo đức”, đồng thời nhấn mạnh đến khiá cạnh “làm gì cũng phải có luật chứ không thể làm bừa với luật tự chế không văn bản” ! “Tương tự”, tờ báo viết tiếp, “ Chính phủ đề nghị thay thế cụm từ “theo quy định của pháp luật” thành “theo quy định của luật” ở nhiều quyền cơ bản quan trọng. Bao gồm: Quyền bí mật thư tín (Điều 23); quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước (Điều 24); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình (Điều 26); quyền bảo hộ về sở hữu tư nhân, quyền thừa kề (Điều 33)” Theo dõi tiến trình thảo luận ở trong và ngòai nước dành cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bắt đầu từ ngày 2/1 (2013) ai cũng thấy những đề nghị của Chính phủ có tiến bộ và sát với yêu cầu của nhiều ý kiến nhân dân. Tuy nhiên điều cốt lõi đã bị mổ xẻ, chỉ trích nhiều nhất vì tính phản dân chủ và bộc lộ tính độc tôn không thể chấp nhận được và đòi hủy bỏ là Điều 4 tiếp tục cho phép đảng Cộng sản được quyền lãnh đạo “Nhà nước và xã hội” thì Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lại không dám “bén mảng” đến ! Điều này cũng dễ hiểu vì nhân viên nội các cũng là đảng viên nên việc họ “không dám phản bội đảng” không làm ai ngạc nhiên. VỘI VÀNG LÀM CHI ? Tuy nhiên, trước “chiến thuật” xì hơi ấm ức trong dân của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ít nhiều người trong dư luận ở Việt Nam cũng đã có ý kiến thấy “sáng kiến chính trị” của ông Dũng và các Bộ trưởng có thể là “lá cờ cao” đi trước Hội nghị Trung ương 7 mà không chừng lại có ảnh hưởng đến tương lai chính trị của một số lãnh đạo đang mất lòng dân vì bản Hiến pháp “chấp vá không xài được”. XEM TIEÁP TRANG B6

Đạo đi vào đời sống chính trị Việt Nam.

đời sống văn hóa và giáo dục, kinh tế và chánh trị của dân tộc Việt Nam”. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã tuyên bố ủng hộ bản Kiến nghị 72 và Tuyên bố của các Công dân tự do. Đồng thời Ngài nhắc lại sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước được công bố ngày 21-02-2001. Một trong 8 điểm đó là "Bầu lại Quốc hội thật sự đại diện cho dân, thiết lập một Nhà nước pháp quyền". Ngài cũng kêu gọi tín đồ phải tham gia chính trị và kêu gọi nhà nước tôn trọng quyền tự do chính trị. Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, lên tiếng tán đồng các ý kiến của Hòa thượng Thích Quảng Độ, của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của các nhân sĩ trí thức, của nhóm Các Công dân tự do, và của khối 8406. Cụ Liêm kêu gọi mọi người liên kết đấu tranh đòi đảng Cộng sản chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát của quốc tế. Cụ là một lãnh đạo tôn giáo mang tâm huyết gầy dựng lại một liên tôn nhằm đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Trước đây Cụ đã vượt qua hàng rào an ninh dầy đặc ra Huế diện kiến linh mục Nguyễn văn Lý, còn hiện nay Cụ đang ngỏ lời viếng thăm Hồng Y Phạm Minh Mẫn để có cơ duyên trao đổi vềhiện tình đất nước. Nhân ngày Đức Hùynh Phú Sổ thọ nạn năm nay, ngày 6-4-

2013, một phái đòan Công Giáo, Phật Giáo và Khối 8406 đã viếng thăm Cụ Lê Quang Liêm với 1 lá Thư Hiệp Thông từ Linh mục Vinh sơn Phạm Trung Thành Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kêu gọi các tôn giáo tiến đến thành lập liên tôn. Ngày hôm sau 7-4-2013, tại chùa Liên Trì Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Tin Lành và Khối 8406 đã cùng cầu nguyện và phát quà cho 96 em bệnh nhân bệnh ung thư. Ngày hôm nay 18-4-2013, trên các diễn đàn tự do một nhóm gồm 33 học viên Pháp Luân Công ký tên và 5 học viên đại diện cho biết đã đến gặpỦy Ban Dự Thảo Sửa đổi Hiến Pháp để trao bản góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nhưng bị từ chối. Nhóm ủng hộ lấy nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” làm kim chỉnam để sọan thảo một hiến pháp mới cho Việt Nam. Trong bài viết “Phe Bắc Phe Nam Phe Nào Thắng?” người viết cũng đã phân tích tình hình nội bộ đảng Cộng sản, nhiều vấn đề sẽ được công khai tranh luận bao gồm định hướng xã hội chủ nghĩa, theo Tàu hay theo Mỹ, dân chủ trong và ngòai đảng, sửa hiến pháp ra sao… đảng Cộng sản càng phân hóa thì lại càng tạo thêm điều kiện cho cá nhân hay tổ chức đấu tranh chính trị chủ động xây dựng và phát triển phong trào dân chủ. Liên tôn không phải là một XEM TIEÁP TRANG B4


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

SOÅ TAY HOUSTON

HOUSTON CHUẩN BỊ ĐỐI PHÓ VỚI BÃO

*NGUYÊN TRÂN phụ trách

Ông Rick Knaff được bổ nhiệm năm ngoái vào chức vụ Giám đốc Trung-tâm Quốc-Gia về bão tố (National Hurricane Center) vào đúng lúc có các trận bão Isaac và Sandy. Trước khi bước vào năm thứ hai là người chỉ huy cơ quan này, ông Knabb đã ngồi nói chuyện với cây bút về khoa học Eric Berger tại cuộc hội thảo về bão ở New Orleans để chia sẻ kinh nghiệm của ông với quần chúng. Hỏi: Liệu cư dân vùng biển (coastal residents) có lo ngại về việc Trung ương cắt giảm ngân sách chi tiêu ảnh hưởng đến khả năng dự đoán về bão tố của cơ quan do ông điều khiển? Trả lời: Tôi không thấy có tác động trên khả năng chu tòan nhiệm vụ của chúng tôi trong năm nay. Chúng tôi vẫn có những phương cách dò bão như cũ. Số nhân viên làm việc không thay đổi cũng như những thiết bị cũng vậy, không thay đổi để hòan thành công việc một cách tốt đẹp như đã có trong quá khứ. Những ảnh hưởng cho đến giờ phút này chỉ là những cắt giảm chi phí đi xa (travel). Chúng tôi đã không có đi nhiều như trong quá khứ. Chẳng hạn như chúng tôi đã hủy bỏ chuyến kinh lý (tour) vùng biển Caribbean là một trong các họat động thuộc trách nhiễm quốc tế của chúng tôi. Hỏi: Ông vẫn giữ chuyến đi dự hội thảo về bão tại Houston chứ? Trả lời: Vâng, tôi sẽ tham

dự hội thảo này ở Houston vào ngày 1 tháng 6 tới. Hỏi: Ông đã trải qua mùa bão thứ nhất với nhiệm vụ là Giám đốc cơ quan "National Hurricane Center"? Trả lời: Vâng và mùa bão này thật trần ai. Hỏi: Thật vậy - Ông đã rút tỉa được kinh nghiệm gì để đối phó với mùa bão thứ nhì với tư cách là giám đốc cơ quan? Trả lời: Một số sự việc chỉ là xác định cho rõ những sự kiện chúng tôi đã biết, đó là bầu khí quyển có khả năng bất ngờ mà chúng ta không thể biết trước được trước khi mùa bão đổ tới, Chẳng hạn như những tai họa độc đáo gây ra bởi các trận bão Debby, Isaac, và Sandy năm ngoái. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không có những phương thức trong tương lai để đối phó. Chúng tôi, bằng vào kinh nghiệm, luôn ghi nhớ là mỗi trận bão đều có khả năng tàn phá khác nhau. Hỏi: Ông đã có kinh nghiệm về sự căng thẳng trong công việc này, vậy trong năm qua ông có điều gì vui không? Trả lời: Vui thì không hòan tòan đúng, nhưng được đền bù (rewarding) thì đúng hơn. khi biết mình đã làm được cái gì hoặc đã cố gắng làm một cái gì, đấy là quan niệm của tất cả chúng tôi ở cơ quan này. Hỏi: Sau trận bão Ike đánh vào Houston năm 2008 chúng tôi thấy hầu như không có gì thay đổi về chính sách (policy) ngòai một số khắt khe về luật lệ xây cất dọc bãi biển mà không có những giải pháp cụ thể nào cho các vùng bờ biển để đối phó với bão sóng thần (storm surge).

Trả lời: Tôi cố gắng đặt trọng tâm vào việc thông tin đến các cá nhân làm sao để đối phó khi có thiên tai xẩy đến, bởi vì các cá nhân đóng vai trò chính yếu chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ gia đình mình. Thí dụ, tôi thấy là có rất nhiều người kể cả trong vùng Houston - Galveston không biết rõ là mình có dễ bị tổn thương vì bão sóng thần không? Nếu bạn trả lời được câu hỏi trên, lúc đó bạn có thể hỏi đến các câu hỏi khác như bạn có thể bị thiệt hại vì lụt không? hoặc căn nhà bạn đang ở có chịu được gió bão không? và bạn phải nghĩ tới việc bảo vệ các cửa kính quanh nhà cũng như cần phải xét lại bảo hiểm xem có đầy đủ không. Công việc của cơ quan chúng tôi là khuyến khích dân chúng sẵn sàng đương đầu với bão tố năm nay và phải làm gì để đề phòng. Hỏi: Ông có lời khuyên gì cho dân vùng ven biển Texas? Trả lời: Tôi có gia đình ở Texas và thuở niên thiếu sống ở tiểu bang này. Tôi biết Hurricane có thể gây thiệt hại tới mức nào và tôi đã có kinh nghiệm với bão Alicia năm 1983. Năm ngóai phần lớn những tác động lại gây thiệt hại ở những vùng khác. Nhưng chẳng phải vì vậy và cũng chẳng phải vì bão Ike đánh vào vùng biển Texas đã xẩy ra từ 5 năm qua mà chúng ta yên trí là năm nay sẽ không có bão lớn. Hãy ví thử là năm nay có bão lớn. Chúng ta hãy từng bước một, phải đối phó ra sao và nếu không may, chuyện xấu này xẩy đến thật thì nhờ có chuẩn bị thì kết quả là tai họa sẽ được giảm thiểu.

CISS CENTER

2701 FANNIN - HOUSTON, TX 77002 Giaùm ñoác Ñieàu Haønh: HAØ NGOÏC CÖ

* COMPREHENSIVE IMMIGRATION AND SOCIAL SERVICES (CISS)

Tel (713) 651-0371 Luaät Sö NGUYEÃN TUYEÁT LAN —

NGUYEÃN MAÏNH CÖÔØNG * * * * * *

Trang QCA1

NGAØY NAY

Gia Ñình Thöông Maïi Di Truù Daân Söï Di Saûn Phaù Saûn

Trung taâm CISS coøn moät soá vaên phoøng cho thueâ raát thuaän tieän cho cô sôû du lòch, thueá vuï, baûo hieåm, baùc só, nha só, luaät sö…

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ PHÚC LỢI XÃ HỘI * TRẦN HẠO phụ trách LTS – Ông Trần Hạo, một cựu thẩm phán Việt Nam và từng là một nhân viên Bộ Xã Hội Hoa Kỳ gần 10 năm. Trong 10 năm qua, ông mở văn phòng tư tại Houston về mọi vấn đề Phúc Lợi Xã Hội cho thân chủ.

Hỏi: Tôi vừa đủ 62 tuổi và sửa soạn xin hưu non vì đã làm được 12 năm và sau khi hưu non tôi sẽ tiếp tục đi làm độ tiền dưới 14 ngàn 1 năm. Tiền hưu non của tôi chỉ được độ $400/tháng. Thắc mắc của tôi là sau mỗi năm làm việc thêm có đóng thêm thuế an sinh xã hội, lương hưu tôi có được tăng thêm không và nếu tăng thêm liệu có vượt quá mức để tôi được Medicaid không? Đáp: Để định lương hưu xã hội cho một người về hưu, Bộ Xã Hội lấy tổng số lợi tức đóng thuế của một người trong 35 năm làm việc nhiều nhất để tính số tiền được hưởng. Ông mới đi làm 12 năm nên mỗi năm ông làm thêm (và đóng thuế an sinh xã hội) tổng số lợi tức đóng thuế của ông tăng thêm, nên ông sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền hưu hàng tháng sau mỗi năm làm việc. Tuy nhiên vì ông đã lãnh lương hưu non mỗi tháng khoảng $400 nên mức điều chỉnh gia tăng hàng năm sẽ không nhiều như người chưa lãnh. Tôi ước tính mỗi năm sẽ gia tăng (ngoài khoản tiền về vật giá) độ $15-$20 thôi cho đến khi ông nghỉ làm. Như vậy, khi ông nghỉ làm hẳn, lương hưu của ông vẫn dưới giới hạn để được Medicaid, ông không cần lo sẽ không được Medicaid. Hỏi: Thưa ông, tôi đã khai thuế năm 2011 và được tiền thuế hoàn lại quãng $2100. Bây giờ tôi mới nhận được giấy 1099 của một chỗ đã làm năm ngoái được $3000. Tôi đã bỏ sót bây giờ tôi để món tiền này khai thuế vào năm 2012 có được không, hay

tôi phải làm gì bây giờ? Đáp: Thưa ông lợi tức của mình năm nào tính vào năm ấy, không thể lấy lợi tức (1099) của năm 2011 để dành khai thuế cho năm 2012. Với lợi tức cũ của năm 2011, ông đã được hoàn thuế. Bây giờ ông phải khai lại tờ khai thuế bổ sung thêm $3000, nhiều phần là nếu lúc đầu ông khai cả sồ tiền này thì số tiền bồi hoàn sẽ ít hơn là quãng $2100 mà ông đã nhận. Vì vậy khi khai lại ông sẽ phải đóng thuế trở lại. Ví dụ, nếu lúc đầu có số tiền $3000 này thì ông chỉ được hoàn trả $1400 mà thôi. Vậy mà vì bỏ sót khoản $3000 này nên ông đã lấy về những $2100. Ông sẽ phải trả lại (2100 - 1400) sở thuế $700 đã lãnh quá. Sở thuế cũng sẽ tính tiền lời vài chục trên số $700 ông đã nhận dư của họ. Hỏi: Xin ông cho biết mức lợi tức giới hạn để được Medicaid, đặc biệt (QMB) cho một người và cho một cặp vợ chồng. Nếu quá mức đó thì không được Medicaid, nhưng có thể được gì không? Đáp: Thưa ông, cho những người có Medicare rồi: 1 người độc thân lợi tức cần ở dưới mức $931 và tài sản cần dưới $6940 để có thể được Medicaid QMB. 1 cặp vợ chồng thì cần lợi tức dưới $1261 và tài sản dưới $10, 410. Khi tiền hưu cao hơn SSI ($718 cho 1 người và $1068 cho vợ chồng) nhưng dưới 2 mức kể trên thì có thể được Medicaid đặc biệt (QMB) Medicaid này làm

cho không bị trừ tiền Medicare phần B hằng tháng cũng như giúp cho không phải trả tiền lệ phí nhà thương và bác sĩ (Khoản nào Medicare không trả thì Medicaid sẽ trả) 1 người độc thân có lợi tức trên $931 hay 1 cặp vợ chồng có lợi tức trên $1261 nhưng dưới $1257 cho người độc thân và dưới $1703 cho 1 cặp vợ chồng thì những người này không được Medicaid, nhưng có thể xin miễn trừ lệ phí cho Medicare phần B và xin trợ cấp lệ phí thẻ mua thuốc. Hỏi: Xin ông cho biết các giấy tờ cần thiết để xin thẻ vàng. Tôi biết có lần ông đã đăng lên báo Ngày Nay nhưng tôi quên mất rồi, xin ông làm ơn nhắc lại. Đáp: Thẻ vàng thuộc địa hạt Harris County. Người có thẻ vàng sẽ được khám bệnh và cho thuốc hay vào bệnh viện thuộc Harris County Hospital District. Người ở county khác không đóng thuế nhà đất cho Harris County Hospital District nên không được thẻ vàng. Muốn xin thẻ vàng cần có các giấy tờ sau đây: 1/ Để chứng minh tình trạng di trú hợp lệ: Quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh và thẻ Social Security. 2/ Để chúng minh địa chỉ thuộc Harris County: Bằng lái xe hay ID, giấy báo ngân hàng có địa chỉ, hóa đơn điện, nước có tên và địa chỉ. 3/Để chứng minh lợi tức hàng tháng: Cùi check lương cho đủ một tháng, những người tự làm chủ (self-employed) thì cần tờ khai thuế hằng năm, nếu không có lợi tức thì cần thân nhân có lợi tức ký giấy bảo trợ. Quý độc giả Ngày Nay có thắc mắc về Phúc Lợi Xã Hội (tiền hưu, tiền già, tiền thất nghiệp, medicare, medicaid, Food Stamps, v.v…) xin tiếp xúc với văn phòng Pacific bằng các cách sau đây: 1.Điện thoại di động của ông Trần Hạo: (832) 640 5006 2.Điện thoại văn phòng Pacific: (281) 530 4000 3.Internet: haotran1939@ yahoo.com 4. Đến hay gửi thư về văn phòng: Pacific: 11360 Bellaire Blvd. Suite 820, Houston, TX 77072

QUYÕ TÖØ THIEÄN TEÂREÂSA Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch Trôï caáp gaïo cho tuoåi giaø. Chæ 2 ñoâ laø coù theå mua 10 kyù gaïo, ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên trong moät thaùng ôû Vieät Nam. Xin tieáp tay vôùi Quyõ Töø Thieän Teâreâsa do Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch ñang trôï caáp cho treân 2000 cuï giaø. Check xin ghi: TEÂREÂSA P.O.Box 13237 Portland, OR 97213 vuthanhan@yahoo.com Vuthanhan.com


Trang QCA2

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

NGAØY NAY

CENTER FOR HEART & VASCULAR CARE Baùc só

VAN THO DENTAL CENTER

NGUYEÃN ÑOÂNG CHAÂU, M.D., FSCAI * Board Certified, American Board of Internal Medicine, Cardiodvascular Disease, and Interventional Cardiology * Fellowship, Havard Medical School * Faculty, Baylor College of Medicine

Baùc só Nha Khoa

Peter NGUYEÃN VAÂN THOÏ, D.D.S

Prevention – Diagnosis – Advanced Interventional Treatment of Heart & Blood Vessel Diseases

Vôùi söï coäng taùc cuûa

Baùc só Nha Khoa

Timothy NGUYEÃN VAÊN THIEÄN, D.D.S

Ngöøa beänh, chaån beänh, trò beänh tim & maïch Chuyeân khoa Tim Maïch Toång Quaùt vaø Tim Maïch Can Thuaät Nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi beänh coù theå ñöôïc thoâng tim maø khoâng caàn giaûi phaãu

Rickie HIEÄP NGUYEÃN, D.D.S.

* Töùc ngöïc khoù thôû, choùng maët, ngaát sæu, tim ñaäp loaïn nhòp, tim lôùn, hôû van tim. * Caùc chöùng beänh lieân quan ñeán tim. * Beänh cao maùu, cao môõ vaø tieåu ñöôøng

Phoøng Nha Khoa ñöôïc trang bò duïng cuï toái taân vôùi heä thoáng baûo veä nhieãm truøng cho beänh nhaân vaø nhaân vieân ñuùng tieâu chuaån OSHA vaø Boä Y Teá

AÙP DUÏNG NHÖÕNG PHÖÔNG PHAÙP TOÁI TAÂN

Ñeå khoûi maát thì giôø quyù vi Xin vui loøng dieän thoaïi laáy heïn tröôùc

* Soi tim (Diagnostic Catherization) * Thoâng tim (Angioplasty) vaø ñaët oáng chaân ñôõ ñoäng maïch tim (Stent) * Ñaët maùy ñieàu chænh nhòp tim (Pacemaker) * Sieâu aâm trong ñoäng maïch tim (Intravascular Ultrasound) Sieâu aâm tim vaø van tim (Echocardiogram with Dopplers) * Ño cöôøng ñoä tim vôùi maùy chaïy boä (Treadmill Stress Test) maùy sieâu aâm (Stress Echo) * Ño nhòp tim 24 hours (Holter Monitor) * Chuïp hình nguyeân töû tim (Nuclear)

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai – Thöù Saùu: 10am – 6pm Thöù Baåy: 10am – 4pm SOUTHWEST-ALIEF 11574 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 Tel: (281) 561-7800 Fax: (281) 561-9978

Phoøng maïch trang bò ñaày ñuû maùy moùc vaø duïng cuï y khoa toái taân 11920 Astoria Blvd. #300 9440 Bellaire Blvd. #102 Houston, TX 77089

Tel: 281.481.2900 -

Nhaän: Medicare, Medicaid

Houston, TX 77036

(Goùc Bell Park gaàn Dakao Plaza)

Giôø laøm vieäc:

Fax: 281-481-1192 Thöù Hai – Thöù Saùu: 8 am – 4 pm

NORTHWEST 12002-B3 Veterans Memorial Houston, TX 77067 Tel: (28) 580-7446 Fax: (281) 580-7520 (Trong sieâu thò Leâ Lai) Nhaän Baûo Hieåm – Medicaid

THOÂNG BAÙO ÑOÅI ÑÒA CHÆ MÔÙI Phoøng Nha Khoa

Baùc só Nha Khoa

NGUYEÃN NHAÄT THAÊNG

Doctor Of Dental Medicine, (D.M.D) University of Alabama in Birmingham, USA

Baùc só THAÊNG ñaõ dôøi veà ñòa chæ môùi soá: 8138 South Kirkwood, Suite A * Houston, TX.77072 (Ngay ngaõ tö ñeøn xanh ñoû Beechnut vaø Kirkwood) Tel (281)

568-4441 Fax (281) 568-4463

CHUYEÂN CHÖA TRÒ:

* * * * * *

Xin Goïi Laáy Hen

Tham Khaûo Mieãn Phí

Lieân Laïc Quyønh Phöông

gi a West Gray & Allen Parkway g n River Oak Shopping Center

Traùm raêng, nhoå raêng, laáy gaân maùu, laøm raêng giaû ñuû loaïi Giaûi phaãu raêng khoân, raêng moïc ngaàm Caáy raêng giaû treân Implants Trò beänh nöôùu raêng. Taåy traéng raêng Nieàng raêng: söûa raêng hoâ, raêng moùm, raêng moïc khoâng ñeàu Conventional Braces, Functional orthodontics and orthpedics Invisalign Baraces

lI

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai – Thöù Saùu: 10A – 6 PM Thöù Baåy: 9 AM – 2 AM Nghæ Chuû Nhaät vaø Thöù Naêm

Nhaän Insurance, Medicaid, Chip Visa, Master Card


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Tìm hiểu Dân Chủ

Trang A3

NGAØY NAY THÔØI LUAÄN

Diễn đàn Dân chủ

QUYỀN SỞ HỮU VÀ XỬ DỤNG SÚNG TRONG HIẾN PHÁP HOA KỲ

* THANH PHONG

LTS – Tu Chính Án số 2 phát xuất từ một điều khoản trong Văn Bản United States Bill of Rights, hay Đạo Luật Nhân Quyền Hoa Kỳ, nhằm bảo vệ quyền sở hữu và xử dụng súng của công dân Hoa Kỳ. Tu chính Án 2 này đã được thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1791, và nhằm mục đích bảo vệ quyền tự vệ chính đáng, quyền săn bắn, và đặc biệt là quyền chống cự mọi áp chế cũng như quyền bảo vệ tự do của tiểu bang và giới hạn quyền lực của chính quyền liên bang.

Đ

iều khoản thứ 4 trong Đạo Luật Nhân Quyền Hoa Kỳ viết như sau: "Xét vì lực lượng dân quân có tổ chức là một điều kiện cần thiết cho việc bảo vệ an ninh trong một tiểu bang tự do, do đó quyền sở hữu và xử dụng súng của người dân sẽ không thể bị xâm phạm" Điều khoản trên đây đã được dùng làm nền tảng cho Tu Chính Án thứ 2 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, bảo vệ quyền sở hữu và xử dụng súng của người dân Hoa Kỳ. Nguồn gốc của quyền sở hữu và xủ dụng súng là một nhu cầu thiết yếu trong một xã hội nhiễu nhương đang thành hình vào thời đó, vốn còn phụ thuộc vào nhu cầu săn bắn cũng như nhu cầu tự vệ chính đáng đối với những cuộc tranh chấp đẫm máu với các thổ dân da đỏ. Thêm vào đó, một lý do khác do phía chống liên bang nêu lên là viễn tượng một chính quyền liên bang quá mạnh sẽ lấn chiếm và giới hạn sự tự do của các tiểu bang. Các tiểu bang lo ngại rằng nếu thành lập một chính quyền liên bang quá mạnh thì cơ chế quốc gia này sẽ xâm lấn vào quyền hạn của các chính quyền tiểu bang. Để am hiểu tường tận quyền sở hữu và xử dụng súng, thiết tưởng cần phải truy nguồn quyền này vào thời điểm lập quốc của Hoa Kỳ, khi ý niệm về quyền này đã có trước trong hiến chương nhân quyền của Anh Quốc ra đời vào một thế kỷ trước đó. Trong văn bản nhân quyền Anh Quốc sở hữu và xử dụng súng, không những là một quyền mà còn là một bổn phận của người công dân, phải tự trang bị vũ khí mỗi khi được gọi đầu quân. Quyền sở hữu và xử dụng súng nhằm đáp ứng ba nhu cầu thiết yếu thời đó là quyền tự vệ chính đáng, quyền săn bắn và quyền tham gia lực lượng dân quân mỗi khi được gọi nhập ngũ. Khái niệm dùng lực lượng dân quân để chống lại sụ lấn quyền của quân vương bằng những đạo quân tinh nhuệ phát xuất từ học giả Niccolo Machiavelli vì ông thường tỏ ra dị nghị sức mạnh của các đạo quân thường trực thuộc quyền điều động của quân vương. Ông cho những đạo quân này là công cụ áp chế của bạo chúa. Đến thế kỷ 17, bổn phận sở hữu và xử dụng súng của người dân Anh đã được biến cải từ một bổn phận người dân phải tuân thủ, để trở thành một quyền do luật pháp quy định, và người dân có quyền tự quyết. Khi được du nhập vào trong Hiến pháp Hoa Kỳ, quyền sở hữu và xử dụng súng cũng nhắm vào một mục đích là để giúp người dân chống lại âm mưu xâm lược từ bên ngoài, bạo loạn nội bộ do tranh chấp tôn giáo và những mưu toan đàn áp tự do từ phía một chính quyền độc tài. Những mục tiêu nói trên đã được xác nhận qua những phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong những bản án tiêu biểu. Vào năm 1875, Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết rằng "Tu chính Án số 2 không có một mục đích nào ngoài việc hạn chế quyền lực của Chính quyền Liên bang." Một bản án khác vào năm 1939 phán quyết thêm rằng Tu Chính Án 2 bảo vệ quyền sở hữu và xử dụng súng vì "mối liên hệ chính đáng với việc bảo tồn hay mức độ hiệu quả của một lực lượng dân quân được quy định."

Chính phán quyết này đã đưa đền cuộc tranh luận về quyền hạn của một lực lượng dân quân. Lực lượng dân quân Hoa Kỳ chia ra làm hai phần: Lực lượng dân quân có tổ chức, và lực lượng dân quân trừ bị hay không tổ chức. Những cuộc tranh luận về lực lượng vũ trang vào thời kỳ chuyển đổi qua môt chính quyền liên bang do Dự thảo Hiến pháp quy định đã xoay quanh vấn đề hoán chuyển lực lượng dân quân do tiểu bang kiểm soát qua sự điều động của chính quyền liên bang. Trong giai đoạn từ ngày lập quốc qua cuộc nội chiến NamBắc, một đạo luật quan trọng mang tên Posse Comatitus Act đã được ban hành để cấm việc xử dụng quân đội và lực lượng dân quận để kiểm soát các cuộc bầu cử dân sự. Đạo luật nói trên cũng đã hạn chế đáng kể quyền xử dụng dân quân trong việc thi hành luật lệ. Cho đến đầu thế kỷ 20, Đạo luật Dân Quân 1903 đã quy định rõ rệt hơn về quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận vũ trang Hoa Kỳ. Lực lượng dân quân có tổ chức là quân đội của các tiểu bang được phân chia ra thành lực lượng vệ binh quốc gia và vệ binh không quân quốc gia. Nhiều tiểu bang có thêm hải quân vệ binh quốc gia để hỗ trợ cho những công tác của lực lượng vệ binh quốc gia. Lực lượng vệ binh quốc gia trực thuộc tiểu bang khác với lực lượng vệ binh quốc gia liên bang, vốn là một lực lượng quân sự trừ bị, tuy hai thành phần này hoạt động phối hợp với nhau trong những công tác cứu trợ. Lực lượng dân quân không tổ chức gồm có những nhóm vũ trang của dân chúng tự xưng danh mình là tổ chức dân quân, những mục tiêu đề xướng thường là để chống lại sự xâm nhập của văn hóa chính trị có tính áp đặt. Vì là sự phối hợp giữa hai quyền hiến định là quyền lập hội và quyền sở hữu và xử dụng súng nên những tổ chức loại này không bị coi là bất hợp pháp, tuy những hoạt động của họ vẫn bị chính quyền theo dõi. Cách thức tổ chức các lực lượng vũ trang trong xã hội Hoa Kỳ bề ngoài rất phức tạp, nhưng nó cần thiết trong một thể chế kết hợp hai loại chủ quyền liên bang và tiểu bang. Tuy nhiên sự phân biệt đó cũng có thể coi như nỗ lực phân định thầm quyền của hai loại thể chế liên bang và tiểu bang để tránh những trường hợp xâm phạm vào chủ quyền của đôi bên. LUẬN CƯƠNG 46 SO SÁNH QUYỀN HẠN LIÊN BANG VỚI TIỂU BANG Ngày 29 tháng Giêng 1788 Tác giả: James Madison Cùng đồng bào tiểu bang New York: Tiếp nối tham luận trước, tôi sẽ trả lời câu hỏi rằng liệu người dân sẽ ngả theo và ủng hộ chính quyền Liên bang hay chọn lựa chính quyền tiểu bang? Dù cho mỗi cơ cấu đã được thiết lập theo những phương thức khác nhau, nhưng cả hai chọn lựa đều tùy thuộc vào quan điểm của người dân Hoa Kỳ. Cá nhân tôi sẽ ngả theo quan điểm là người dân sẽ ủng hộ giải pháp thứ nhất và sẽ tìm cách chứng minh điều đó trong một dịp khác. Chính quyền liên bang cũng như tiểu bang đều gồm đại diện và người thụ ủy của quần chúng. Họ có những quyền hạn khác

nhau để thi hành những trách nhiệm khác nhau. Những người chống đối liên bang dường như đã quên và không hề đề cập đến quần chúng. Họ quan niệm chính quyền liên bang và tiểu bang là những thực thể cạnh tranh với nhau và là đối thủ của nhau, và luôn luôn tìm cách lấn chiếm quyền hạn của nhau. Nhũng vị đó đã lầm lẫn. Quyền hạn tối hậu chỉ thuộc về quần chúng. Sự kiện một bên nào có thể nới rộng được phạm vi quyền lực của mình bằng cách xen lấn vào quyền lực của bên kia còn tùy thuộc vào cảm nhận hay sự ưng thuận của thành phần cử tri, chứ không tùy tuộc vào tham vọng hay vị trí địa dư của phía bên nào. Sự gắn bó tự nhiên của người dân thường hướng về phía chính quyền tiểu bang. Sẽ có nhiều công dân tiểu bang nằm trong hàng ngũ nhân viên của chính quyền tiểu bang hơn là ở trong chính quyền liên bang. Chính quyền tiểu bang sẽ điều hành các sinh hoạt nội bộ cũng như cung cấp dịch vụ cho người dân tiểu bang. Ngược lại người dân tiểu bang sẽ quen thuộc với những vấn đề của tiểu bang. Sẽ có nhiều người dân là thân hữu, thân nhân, cũng như có những liên hệ đảng phái với giới chức tiểu bang hơn, và do đó sẽ gắn bó với chính quyền địa phương hơn. Kinh nghiệm đã chứng tỏ những thiên kiến nêu trên. Cho đến nay, việc điều hành chính quyền liên bang rất yếu kém. Trong thời chiến, chính quyền liên bang đã đạt được mức độ quan trọng nhất mà cơ chế này có thể đạt được trong tương lai. Cơ chế đó đã bảo vệ và thu vén được tất cả những gì quan trọng nhất cho người dân. Tuy vậy người dân cũng chỉ tỏ ra nhiệt tình đối với Quốc Hội Liên Bang trong một thời gian ngắn. Sau đó, sự chú tâm và gắn bó của họ đã lại trở về với cơ cấu chính quyền tiểu bang. Chính quyền liên bang chưa bao giờ là một thần tượng của quần chúng. Có nhiều người chống lại việc nới rộng quyền hạn của chính quyền liên bang. Phần đông trong số này là những người muốn lợi dụng khuynh hướng tự nhiên của đồng bào họ là ủng hộ những chính trị gia địa phương gần gũi với họ để giúp những người này tăng quyền lực. Trong tương lai người dân có thể chuộng chính quyền liên bang hơn chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên để có thể đạt được vị thế đó, chính quyền liên bang cần phải chứng tỏ rằng họ có khả năng điều hành cao hơn chính quyền tiểu bang. Người dân phải đặt tín nhiệm của họ vào nơi nào thích hợp nhất. Tuy vậy ngay cả trong trường hợp này, các chính quyền tiểu bang cũng không cần lo ngại quá đáng. Số lượng nhỏ quyền hạn mà liên bang có quyền vận dụng đã bị giới hạn trong phạm vi những trách nhiệm mà liên bang có khả năng điều hành hữu hiệu hơn. Làm sao chính quyền liên bang và tiểu bang có thể chống trả và vô hiệu hóa những mưu tính của nhau? Chính quyền liên bang sẽ phải phụ thuộc vào chính quyền

tiểu bang nhiều hơn là chính quyền tiểu bảng phải trông chờ vào chính quyền liên bang. Cả hai chính quyền đều tùy thuộc vào dân chúng, trong khi dân chúng lại tỏ ra trung thành với chính quyền tiểu bang hơn. Như vậy, chính quyền tiểu bang có một vị thế thượng phong. Chính quyền tiểu bang còn có thêm một lợi điểm quan trọng nữa. Do sự kiện các giới chức chính quyền liên bang đều xuất thân từ tiểu bang, cho nên họ cũng có khuynh hướng thiên về tiểu bang hơn. Dĩ nhiên, những giới chức tiểu bang ít khi nào tỏ ra thiên về chính quyền liên bang. Quốc hội liên bang sẽ cảm nhận được hậu quả của khuynh hướng thiên về tiểu bang hơn là nhận thấy một tinh thần quốc gia lớn mạnh xuất hiện ở trong môi trường quốc hội tiểu bang. Khi mà quốc hội tiểu bang phạm một sai lầm, thì điều đó thường xẩy ra do các thành viên đã hành xử theo quyền lợi tối thượng của quản hạt hay đơn vị nhà, nhiều hơn là do sự thúc đẩy của quyền lợi toàn tiểu bang. Nếu nhà lập pháp tiểu bang không đặt trọng tâm vào sự phúc lỡi của toàn tiểu bang thì làm sao chúng ta có thể trông cậy vào sự chú tâm của giới lập pháp liên bang vào phúc lợi của toàn khối liên hiệp cũng như vào việc bảo vệ phẩm giá của chính quyền quốc gia? Thay vào đó, có lẽ giới lập pháp liên bang sẽ chỉ chú tâm vào những vấn đề địa phương. Thiên kiến, quyền lợi và nỗ lực theo đuổi những mục tiêu trong phạm vi từng tiểu bang nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến các quyết định, thay vì dựa vào nền thịnh vượng và phúc lợi của quốc gia. Thành viên quốc hội thường hành xử theo tác phong của một đảng viên tiểu bang thay vì như những người canh gác vô tư bảo vệ cho quyền lợi chung. Quyền lợi quốc gia đã bị thiệt thòi hàng trăm lần do sự chú tâm không thích hợp đến những thành kiến quyền lợi và quan điểm của tiểu bang. Chúng tôi tin tưởng rằng chính quyền liên bang được thành lập sau này sẽ theo đuổi một chính sách bao quát hơn là chính sách do chính quyền hiện hữu đang theo đuổi. Tuy nhiên chính quyền mới đó sẽ không có khuynh hướng xâm phạm đến những quyền lợi cá thể của từng chính quyền tiểu bang. Chính quyền tiểu bang sẽ không có cùng một thái độ đối với chính quyền liên bang. Các tiểu bang có thể loại bỏ những hành vi lấn quyền của chính quyền liên bang. Tuy nhiên nếu chính quyền liên bang không chấp nhận một luật lệ nào đó của tiểu bang thì luật đó cũng vẫn có hiệu lực. Nếu chính quyền liên bang chống lại luật này và phái các sĩ quan liên bang đến để ngăn chặn việc thi hành luật thì sẽ châm lửa cho sự chống đối của tất cà các đảng phái về phía tiểu bang này. Tình hình xấu đó không thể nào được ngăn chặn hoặc cứu chữa, nếu không dùng đến vũ lực, vốn là một phương cách phải được vận dụng đến một cách khó khăn và miễn cưỡng. Mặt khác, các tiểu bang có

TIEÁP THEO TRANG A1

chữ tự do? Đó là điều làm người ta ngạc nhiên. Trang Bauxit Việt Nam chống chủ trương khai thác Bauxit, mà TT Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là chủ trương chính của Đảng, thì có đe dọa trực tiếp đến đảng CSVN không? Nếu lời tuyên bố trên của giáo sư NHC là “chân lý” thì việc bỏ tù các nhà phản biện Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Điếu Cầy, …. là chính đáng mất rồi. Và những ai bênh vực cho quyền tự do ngôn luận của họ đều là sai trái. Đảng CSVN sợ “tự do ngôn luận” đe dọa ngôi báu của Đảng nên ra sức trấn áp những người khác ý kiến với Đảng. Nếu tự do ngôn luận không đuợc đụng đến ngôi báu của Đảng thì độc tài sẽ thiên thu truờng trị và đất nước sẽ ”sạch bóng phản biện”. Mặt khác, GS Nguyễn Huệ Chi cũng là một trong những người đầu tiên ký tên vào kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 trong đó có điều đòi bỏ điều 4 HP, bây giờ ông lại dùng qui định của HP 1992 để không cho người dân đụng đến Đảng thì không ai hiểu được ông nữa. Quyền Tự Do Ngôn Luận là quyền phát biểu ý kiến của mình về mọi quyết định của chính quyền kể cả quyền chống lại sự tồn tại chính quyền đó một cách ôn hòa. Nếu không được tự do đụng đến đảng cầm quyền thì dân chủ làm gì có chỗ đứng trong xã hội. Không được đụng đến đảng cầm quyền thì các đảng đối lập làm sao ra đời, làm gì có tự do ứng cử, tụ do tranh cử. Không được đụng đến đảng cầm quyền thì làm gì có báo đối lập. Dân Chủ và Độc Tài là đối nghịch nước lửa. Tự do ngôn luận là vũ khí chống lại Độc Tài bằng biện pháp hòa bình. Không được quyền công khai chống đảng cầm quyền độc tài thì làm sao tranh thủ được dân chủ. Không dám đụng đến nhà vua thì làm sao lật đổ được chế độ phong kiến. Đặt giới hạn “không được đụng tới đảng cầm quyền” cho tự do ngôn luận là vinh danh điều luật 88 ác ôn, cho phép Đảng bỏ tù mọi tiềng nói dân chủ, kể cả trang Bauxit Việt Nam của giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Không có tự do ngôn luận thì việc tìm ra chân lý không thể nào thực hiện được. Không có tự do ngôn luận thì không lòai người không có tiến bộ và xã hội không thể tiến lên tình trạng tốt đẹp hơn. Không có tự do đả phá chế độ độc tài thí nhân lọai làm sao thóat ra khọi chế độ nô lệ , chế độ phong kiến, chế độ phát xít, chế độ Cộng sản tòan trị ở LBXV (cũ) và Đông Âu, chế độ độ độc tài ở Ai Cập, Lybia, Tunisia…. Xâm phạm vào quyền tụ do phát biểu, tự do ngôn luận của người khác dưới bất cứ hình thức nào, do một cá nhân hay tập thể, là xâm phạm vào quyền sống tự do của người khác. Xin dẫn một đọan trong Hiến Pháp của tiểu bang Pennsylvania: “Mọi công dân đều có quyền tụ do phát biểu, tự do viết hay in ấn bất cứ vấn đề gì, cũng có trách nhiệm về việc lạm dụng quyền tự do này”

VISA LAO ĐỘNG ...

TIEÁP THEO TRANG A1

và phải chứng minh được rằng: - Người công nhân nước ngòai không tranh giành công ăn việc làm của công nhân cùng khả năng tại nơi đến làm việc - Việc thuê mướn công nhân từ nước ngòai vào không gây ảnh hưởng tai hại cho điều kiện lao động của công nhân Hoa Kỳ trong cùng lọai việc làm ở Mỹ. Sau khi được Bộ Lao Động cấp Labor Certification thì công ty Mỹ nộp đơn I-129 cho Sở Di Trú. Khi đơn I-129 được Sở Di Trú chấp thuận thi người công nhân được Sứ Quán Mỹ ở nước sở tại phỏng vấn để được cấp visa H-2B Hỏi: Số người được cấp Visa H-2B có bị giới hạn không? Đáp: Có. Cấp khỏan hàng năm của visa H-2B được chia ra làm hai kỳ cho mỗi năm và hết rất nhanh. Hỏi: Thời hạn được ở lại Mỹ là bao lâu? Đáp: Thông thường tối đa là một (1) năm. Nếu chủ nhân thấy còn nhu cầu và chưa kiếm được người thay thế ở Mỹ thì có thể xin gia hạn thêm một (1)năm nữa. Hỏi: Có thể xin gia hạn mấy lần? Đáp: Hai (2) lần và thời gian ở Mỹ lao động tổng cộng tối đa là ba (3)năm. Sau 3 năm phải về nước và ở liên tục tại nước mình ít nhất 3 tháng mới đuợc xin lại visa H-2B.

Hỏi: Điều kiện ăn ở, lao động có được bảo vệ không? Đáp: Phí tổn ăn ở, di chuyển do công nhân tự lo liệu hay do phía chủ nhân cung cấp là tùy theo hợp đồng giữa công nhân và phía chủ (hoặc công ty môi giới). Nhưng chủ nhân không được trấn lột công nhân bằng các phí khỏan vô lý, hay bắt họ lao động trong những điều kiện mất vệ sinh hay thiếu an tòan. Hỏi: Vợ, con người vào Mỹ theo visa H-2B có được đi theo không? Đáp: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Visa H-2B có thể xin đi theo bằng visa H-4 nhưng không được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Hỏi: Nếu đến Mỹ mà không làm việc cho công ty xin visa H-2B cho mình thì có được ở lại Mỹ không? Đáp: Không. Vì công ty xin visa H-2B cho mình sẽ phải báo cho Sở Di Trú nếu trong vòng 2 ngày người công nhân không trình diện, hoặc nghỉ liên tiếp 5 ngày không có phép, hoặc đã làm xong công việc được thuê mướn. THÔNG BÁO CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 05/2013 F-1 : 01 Apr 2006 (Con độc thân 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ) F-2A: 01 MARCH 2011 (Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 của Thường Trú Nhân)

Hỏi: Làm thế nào để tránh cho công nhân vào Mỹ lao động không bị chủ nhân bóc lột Đáp: Thứ nhất chủ nhân không được trả lương thấp hơn lương bổng của công nhân Mỹ cùng khả năng. Thí dụ nếu mướn người vào Mỹ làm thợ tiện thì chủ nhân phải trả lương của người thợ tiện ở Mỹ

F-2B : 15 MAY 2005(Con độc thân 21 trở lên của Thường Trú Nhân)

thể dễ dàng chống đối những luật lệ liên bang không được ưa chuộng. Người dân có thể khước từ hợp tác với các giới chức liên bang. Các tòa án và nghị viện tiểu bang có thể lột trần những khó khăn trong việc thi hành. Các tiểu bang lớn có thể ngăn cản một cách hữu hiệu việc thi hành luật lệ này. Các tiểu bang lân cận có thể đưa ra những sự chống đối mà chính quyền liên bang không muốn đối phó. Nhiều tiểu bang sẽ chống lại những sự xâm lấn của liên

bang. Tất cả các tiểu bang sẽ nhập cuộc vào mục tiêu chung. Những biện pháp chống trả sẽ được thiết lập. Một tinh thần chung sẽ được khởi động và sẽ hướng dẫn các tiểu bang. Niềm lo sợ gông cùm liên bang sẽ thúc đẩy một sự chống đối tương tự như là trước mối đe dọa của một cuộc xâm lấn từ ngoại bang. Và nếu chính quyền liên bang không tự nguyện hủy bỏ những thay đổi được đề nghị, thì vũ lực sẽ được xử dụng như trong những lần

F-3: 08 AUG 2002 (Con có vợ/chồng của công dân Mỹ) F-4: 01 MAY 2001 (anh/ chị/em của công dân Mỹ)

XEM TIEÁP TRANG B4


Trang A4

NGAØY NAY

HAI MƯƠI NĂM QUA LGT - Tiến Sĩ Steve Young là một luật sư Hoa Kỳ hiện sống với gia đình tại Minnesota. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ông Young đã làm việc cho cơ quan CORDS thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ông Young rất gắn bó với miền Nam và thường theo dõi tình hình chính trị tại đó. Ông rất thân với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy thuộc đảng Đại Việt.

T

rước đây hai mươi năm, tôi có đề nghị một chương trình có mục đích giúp Việt nam có thể tiến tới một đời sống thật sự tự do, dân chủ, và hạnh phúc. Chương trình đó sẽ do chính đảng cộng sản việt nam, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, thực hiện tuần tự qua 6 bước. Dư luận lúc bấy giờ quen gọi đó là “ Chương trình 6 bước của Ông Young”, một người Mỹ bạn chí thân của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và của nhiều người Việt nam nữa. Đề nghị đó của tôi, nếu Nhà nước và đảng cộng sản lúc đó đã thực hiện, thì chắc chắn Việt nam ngày nay đã hưởng được một đời sống tốt đẹp, tránh được tình trạng khủng hoảng hiện tại, nhứt là dân chúng bất mãn chế độ và Nhà nước hà nội phải chịu lệ thuộc Bắc kinh để giử chế độ chống lại áp lực mạnh của toàn dân muốn thay đổi, bỏ cộng sản độc tài. Thật tội nghiệp cho đảng cộng sản ! Chương trình 6 bước nhằm dân chủ hóa Việt nam mà không có gì hại cho các đảng viên đảng cộng sản bởi đó là cách giải quyết ôn hòa vấn đề việt nam để từ độc tài từng bước huyển qua Dân chủ pháp trị . Nhắc lại chuyện xưa Năm 1992 và đầu năm 1993, Phong Trào Thống Nhứt Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ ra đời tại trong nước. Qua mấy tháng đó, Chánh phủ do đảng cộng sản

cầm đầu không hề ngăn cấm Phong trào này và công an cũng không bắt bớ một ai vì bị xem như có hành động chống chế độ. Tôi rất mừng vì coi đó là thái độ rộng rãi của nhà cầm quyền có tính cách tiến bộ và xây dựng . Nếu đảng cộng sản tiếp tục coi một phong trào như vậy không phải kẻ thù của đảng và có khả năng đóng góp cho quê hương, Việt nam sẽ từ đó từng bước trở thành dân chủ. Nên tôi gợi ý cho nhiều bạn Việt nam bắt đầu tháng sáu 1993 qua tháng chạp 1993 mình nên tìm cách tổ chức nhiều hội thảo, hội họp bàn luận về vấn đề “Việt nam phát triển”. Đúng Việt nam phải phát triển và phát triển sớm, phát triển mạnh, cả về mọi mặt nữa. Nhiều người hay nhiều nhóm tự đứng ra tổ chức hoặc tham gia thảo luận. Họ gồm có những người Việt có khuynh hướng chánh trị ôn hòa. Họ đưa ra những ý kiến hiện đại hóa Việt nam. Đồng thời, tín đồ của các tôn giáo lớn ở Việt nam, nhứt là ở Miền Nam như Phật Giáo, Công Giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài sẽ được tự do tổ chức những sanh hoạt tôn giáo và những hoạt động từ thiện nhằm giúp chánh phủ cải thiện đời sống xã hội. Thứ ba, những Câu lạc bộ có thể được tổ chức tự do. Đây chỉ là những Câu lạc bộ nên họ sẽ hoạt động về văn hóa, xã hội nên không phải như đảng phái chánh trị mà có thể cướp chánh quyền. Sau đó, qua năm 1994, làng xã sẽ tổ chứa bầu cử chánh quyền địa phương. Mặt Trận Tổ Quốc sẽ đưa người tham dự vào các cuộc bầu cử cùng với những thành viên của phong trào và Câu lạc bộ. Cũng năm đó, các viên chức

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

* STEVE YOUNG

công an sẽ ra khỏi đảng cộng sản. Nội các của Chánh phủ sẻ có ¼ Bộ trưởng không phải là đảng viên đảng cộng sản. Các Công ty Quốc doanh sẽ được bán lại cho thị trường tự do để trở thành những Công ty tư nhơn. Một bước nữa, sau ba năm 1995 đến 1997, sẽ có bầu cử Quốc Hội với sự tham gia của các ứng cử viên của Phong trào và các Câu lạc bộ do Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu cho cử tri các đơn vị bầu cử. Tới đây, sĩ quan quân sự và các Tòa án sẽ ra khỏi đảng cộng sản. Tự do báo chí và tự do tôn giáo sẽ được thực hiện và phổ biến trên toàn quốc. Nhưng chánh quyền phải ngăn cấm và phạt những hành động có ý làm cho xã hội xáo trộn hoặc làm hại cho an ninh quốc gia. Những cựu chiến sĩ và cán bộ đã từng tham gia trong Việt Minh sẽ về hưu và được lương hưu trí. Nếu họ là những người trước kia tranh đấu chống thực dân pháp chỉ thuần túy vì long ái quốc thì nay có thể ra khỏi đảng. Họ có gia nhập đảng cộng sản chỉ vì “chẳng đặng đừng” mà thôi . Bước cuối cùng là năm 1996 sửa đổi Hiến pháp ban hành qui chế đa đảng. Phong Trào và các Câu lạc bộ có thể trở thành đảng phái chánh trị hợp pháp. Mặt Trận Tổ Quốc không còn giới thiệu người ra ứng cử ở các cấp nữa. Các trường hợp phạm tội phải đưa ra Tòa án xét sử đúng theo thủ tục luật định. Qua một số cuộc tiếp xúc với hai người quen biết là thành viên Bộ Chánh Trị của đảng cộng sản, tôi được biết chương trình mà tôi đưa ra đầu năm 1993 được hai người này đánh giá tốt, có khuynh hướng xây dựng và tiến bộ cho Việt nam. Phong Trào “Thống Nhứt dân tộc và Xây dựng Dân chủ” tại Việt nam dự định tổ chức một cuộc hội thảo tại Sài gòn mà một số những nhơn vật quan

Luật sư Steve Young tại tòa soạn báo Người Việt. Dân Huỳnh/Người Việt.

trọng ngoại quốc sẽ tham dự hội nghị như Tướng Westmoreland và cựu Đại sứ William Colby sẽ trở lại Việt nam để phát biểu ý kiến. Phía Bộ Chánh Trị muốn có Cựu Tổng Thống Nixon tham gia, nhưng khi tôi nói chuyện với ông, ông nói cho tôi biết ông muốn chờ tới khi Việt nam đã thực hiện được vài bước dân chủ hóa sẽ đi. Tôi nói: “ Hồi đó Tổng Thống đi Tàu gặp Chủ tịch Mao thì lúc đó nước tàu cộng sản cũng chưa dân chủ hóa bước nào”. Ông tiếp: “Tàu là Tàu, trường hợp riêng biệt. Việt nam thì khác”. Trong thời gian 1992 và 1993, tôi theo dõi tình hình trong Việt nam sau sự sụp đổ của Liên Xô và sự thất bại lịch sử của ý thức hệ mác-lê, tôi thấy đảng cộng sản việt nam phải lựa chọn một đường hướng mới. Không còn dựa vào thế lực của liên xô nữa . Hán cộng và Hán ngụy Suốt thời gian dài, tôi làm việc ở Việt nam và cả ở nông thôn nên tôi biết rất rõ là dân chúng không có mấy người thích cộng sản. Họ theo cộng sản chỉ vì sống ở nông thôn bị cộng sản lùa đi mà thôi. Tôi so sánh chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam và chế độ Apartheid tại Nam phi. Hai chế độ có nhiều điểm giống nhau. Thí dụ đa số dân chúng không có tự do; đa số dân chúng bị một thiểu số cai trị và khai thác

những huê lợi kinh tế, và “người ưu tú” cướp quyền hành võ trang để trị dân là một đám người giống nhau – tại Nam Phi người da trắng gốc Hòa lan đô hộ các bộ lạc thổ dân. Tại Việt nam, một nhóm chỉ hơn mươi người, không cần có học thức, đô hộ cả xứ 90 triệu dân bằng một chế độ độc tài bạo ngược. Vùng kinh tế mới của Việt nam có nhiều cái giống các “su” của thổ dân tại Nam Phi. Nhưng tại Nam phi, Ông Nelson Mandela thương lượng với Ông De Klerck, Thủ tướng và đảng trưởng của Sắc tộc Afrikaaners, do hai bên cùng đi vào con đường chánh trị khoan hồng. Sắc tộc Afrikaaners hứa sẽ chia quyền với Thổ dân, cho họ các quyền tự do tham gia cuộc bầu cử, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do kinh doanh, vân vân ... Ông Mandela – đã từng nằm tù bao nhiêu năm – hứa rằng thổ dân sẽ không trả thù mấy trăm năm bị đô hộ, bị đàn áp, trăm bề cực khổ, đau đớn. Ông Mandela hứa rằng Sắc tộc Afrikaaners sẽ có quyền tự do song song với thổ dân trong một Nam Phi hoàn toàn mới . Tôi nghĩ rằng đảng cộng sản việt nam và những người bị đảng cộng sản xem là kẻ thù hay kẻ xấu của họ, tất cả đều có thể cứu nước nếu họ cùng bắt chước Ông Nelson Mandela và Ông Deklerck. Hai bên đều khoan hồng với nhau, làm phúc để lộc cho dân tộc Việt nam. Biết quên cái gì đã qua. Tôi nhớ lời của tổ tiên của người Việt nam tin rằng

phải có Đức mới hưởng được Phước . Nếu đảng cộng sản chịu đi mấy bước như tôi đề nghị cách đây 20 năm hay theo một chương trình nào tương tợ như vậy thì nay Việt nam đã may mắn có được dân chủ và có Hoa Kỳ là đồng minh chí tình. Nhưng rất tiếc, tháng 11 năm 1993, lúc Ông Lê Đức Anh đi Bắc kinh, ông có cam kết với đảng cộng sản bắc kinh rằng đảng cộng sản hà nội sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào đảng cộng sản bắc kinh để tồn tại nắm giử quyền lực và từ chối dân chủ hóa chế độ. Sau dạo đó cho đến bây giờ, đảng cộng sản Việt nam và nhất là công an nhận được nhiều sự giúp đở phía Hán cộng. Riêng đảng cộng sản hà nội tự nguyện đặt mình dưới sự chi phối của Hán cộng. Phe Lê Đức Anh, đặc biệt Tổng Cục 2 tự nguyện trở thành một nhóm Hán ngụy . Đảng cộng sản sửa đổi Hiến pháp Năm nay Quốc Hội Việt nam sửa đổi Hiến pháp. Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã chánh thức công bố có đưa ra nhiều đề nghị. Theo tôi, đa số đề nghị đó là tốt, có ích lợi cho dân. Nhiều đoạn được đề nghị rất hợp với tinh thần của chương trình 1993 mà tôi đưa ra. Thí dụ phần mở đầu và một số điều viết: “Hiến pháp nay tiếp tục khẳng định ý chí của nhân dân và chủ quyền quốc gia; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; … và bảo vệ Tổ Quốc; nhà nước … của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…” Nhân dân Việt nam … thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ” Điều 6: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc Hội, Hội đồng nhân dân … Điều 8: Cán bộ, công chức, viên chức, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân;…. XEM TIEÁP TRANG B6

TUYÊN BỐ CHUNG V/v SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCNVN.

Kính Quý Ủy Hội, Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Kính Quý Đoàn Thể Tổ Chức Cơ Quan Truyền Thông Trong và Ngoài Nước. Kính Quí Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo. Kính Quí Nhân Sĩ Trí Thức, Các Nhà Văn, Nhà Báo, Các Tổ Chức, Đoàn Thể và Toàn Dân Việt Nam trong và ngoài nước ưu tư về vận mạng của dân tộc Việt Nam.

Theo chúng tôi nghĩ, việc sửa đổi Hiến Pháp là điều chưa đủ để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của toàn dân, mà cần phải thiết lập một Hiến Pháp mới, xây dựng một thể chế dân chủ tự do thật sự, triệt để, biết tôn trọng các quyền lợi cơ bản của người dân, phục vụ cho dân, cho nước trên tinh thần dân tộc tự quyết. Có vậy Hiến Pháp đó mới có giá trị nhân bản: DO DÂN - PHỤC VỤ DÂN - LẬP QUYỀN DÂN, mới đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, nên nó mới tồn tại lâu dài và bền vững.

Căn cứ theo sự yêu cầu của Quốc Hội Việt Nam, lấy ý kiến chung của toàn dân để sửa đổi Hiến Pháp cho phù hợp với trình độ tiến hóa của dân tộc, phù hợp với thời đại dân chủ tự do trên toàn thế giới.

Đây là bước ngoặc chuyển biến mạnh mẽ để cứu nguy cho dân tộc thoát khỏi thảm họa Bắc Phương, và Việt Nam phải và cần phải thay đổi nhanh chóng thể chế dân chủ để toàn dân được có quyền, có trách nhiệm. Quyền và trách nhiệm của người dân được tôn trọng thật sự thì mới phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, mới đủ sức để chống lại ngoại xâm bảo vệ lãnh thổ.

Trên tinh thần tự do phát biểu ý kiến của người công dân tôn giáo, chúng tôi gồm các chức sắc các tôn giáo: Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.

Vì vậy, đã đến lúc cần phải thay đổi Hiến Pháp cho phù hợp với ý chí và nguyện vọng của toàn dân, dựa trên nền văn hiến của dân tộc và tuân thủ theo công ước quốc tế do Liên Hiệp Quốc qui định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Chúng tôi nhận thấy tình hình đất nước Việt Nam hiện nay cần phải thay đổi một Hiến Pháp mới, Hiến Pháp đó phải: 1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát. 2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc. 3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội… 4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử. 5- Bầu cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. 6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do. 7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng. 8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - Tự Do - Dân Chủ; Do Dân - Phục Vụ Dân - Lập Quyền Dân. Hiến Pháp trước đây đã lỗi thời, không còn phù hợp nữa vì nó mang tính chất chuyên quyền, độc tài do Đảng Cộng Sản Việt Nam duy nhứt lãnh đạo. Không phục vụ cho toàn dân, không lấy quyền dân tộc tự quyết mà chỉ phục vụ cho Đảng, lấy quyền lợi của Đảng làm trên hết. Lấy chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo, dùng Công An để cai trị dân làm cho xáo trộn xã hội về mọi mặt: Kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, tôn giáo… tất cả đều bị suy sụp mất đi truyền thống văn hóa của dân tộc. Riêng về các tôn giáo không được nhà nước tôn trọng. Chơn truyền của các tôn giáo bị giải thể để lập nên một Giáo Hội quốc doanh do nhà nước lãnh đạo. Chức Sắc, Tín Đồ hành đạo trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước qui định. Cơ sở thờ tự như Thánh Thất, Thánh Đường, Nhà Thờ, Chùa, Nhà Nguyện… phục vụ cho tôn giáo, đất đai của tôn giáo bị nhà nước chiếm đoạt, luật lệ tôn giáo bị sửa đổi, người dân tôn giáo trở thành dân oan, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị…

Chúng tôi năm tôn giáo hiện hữu tại Việt Nam, soạn ra Bản Tuyên Bố Chung nầy kính gởi đến tất cả Quý Ủy Hội, Tổ Chức, Đoàn Thể, Toàn Dân Trong và ngoài nước để truyền thông đại chúng, quan tâm, thúc đẩy cho Việt Nam sớm có được nền Dân Chủ - Tự Do, không còn cảnh bất công độc tài Đảng trị. Chúng tôi cùng nhau đoàn kết một lòng và thành tâm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được sống trong Hòa Bình – Hạnh Phúc, Dân Chủ và Tự Do. Nay kính. Việt Nam ngày 22 tháng 03 năm Quý Tỵ (DL 01-05-2013)

CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO ĐỒNG KÝ TÊN 1234567-

Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt. Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn. Linh Mục Lê Ngọc Thanh - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn. Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ. Mục Sư Hồ Hữu Hoàng - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ. Cụ Lê Quang Liêm - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy. Chánh Trị Sự Hứa Phi - Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

THỜI BUỔI KHÓ ... TIEÁP THEO TRANG A1 gia của ông ở một vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. "Chính tôi cũng xuất thân từ trong cơ chế đó - cho nên tôi hiểu rõ tất cả những khuyết điểm, cũng như những hạn chế, và sự suy thoái của cơ chế này." Ông đã nhận định như trên và thêm rằng "nếu không sửa đổi cơ chế đó thì nó cũng sẽ tự hủy diệt." Vào năm 1975, cái đảng đó đã thắng được một miền Nam vốn được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhưng hiện nay nó đang phải đối đầu với sự nổi dậy ngày càng lên cao của quần chúng vì sự trì trệ của nền kinh tế, và đang bị xẻ nát vì những tranh chấp giữa những người bảo thủ vẫn muốn níu kéo lấy những giá trị của chủ nghĩa xã hội và độc quyền lãnh đạo và những thành phần cổ võ cho một thể chế đa nguyên ngả hẳn theo hướng tư bản. Có lẽ quan trọng hơn cả là sự phấn đấu của đảng để chống trả với một xã hội được giao tiếp nhiều thông tin hơn, với một thái độ phê phán bén nhậy hơn, do đã tiếp cận được với thông tin và quan điểm trái chiều qua mạng lưới Internet, vượt qua được hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát. Kể từ khi đất nước thống nhất 38 năm về trước, đảng CSVN đã bị thử thách qua những cuộc tranh chấp với Trung Quốc và Cam Bốt, với những cuộc khủng hoảng tài chính và những sự rạn

CON ĐƯỜNG DÂN ...

TIEÁP THEO TRANG A1 cách loại bỏ những chính sách lỗi thời, đào thải những người lãnh đạo thiếu khả năng và thực hiện sự tiếp nối hòa bình giữa các thế hệ. Trong thời đại dân chủ ngày nay, những thành tố chính yếu của dân chủ không còn xa lạ nhưng vẫn cần phải nêu ra: thứ nhất, dân chủ là một chính quyền do dân bầu và các cuộc bầu cử phải dứt khoát, đều đặn và ngay thẳng; thứ hai, dân chủ đòi hỏi một hiến pháp, hiến pháp là một đạo luật cao nhất có thể được điều chỉnh nhưng thủ tục đều chỉnh phải rất khắt khe; thứ ba, dân chù đòi hỏi nhân quyền, tất cả những quyền này tạo thành một không gian bất khả xâm phạm đối với hành pháp, và chỉ được thay đổi bằng một thủ tục nghiêm khắc; thứ tư, dân chủ đòi hỏi phải xây dựng một xã hội dân sự, gồm những hội đoàn làm đủ mọi việc công ích và độc lập với công quyền. Xã hội dân sự hay xã hội công dân trở thành đặc biệt quan trọng từ khi chế độ cộng sản xuất hiện. Khái niệm “xã hội dân sự” có thể được diễn giải theo hai cách. Trong nghĩa tích cực nó có mục đích khuyến khích sự thiết lập các trung tâm tự trị để chống lại sư xâm lấn cũa các cơ quan Nhà Nước. Trong nghĩa tiêu cực, nó giới hạn ảnh hưởng của Nhà Nước vào mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Những nét đặc thù của xã hội dân sự là: kinh tế thị trường, truyền thông tự trị, chuyên viên tinh thông có khả năng đánh giá chính sách và hoạt động của công quyền, và một mạng lưới những hội đoàn tự nguyện giúp dân lo liệu những vấn đề của họ.

Trang A5

NGAØY NAY

nứt trong nội bộ. Sự khác biệt của ngày hôm nay, theo giáo sư Carlyle Thayer, một trong những học giả hàng đầu về Việt Nam, là những sự chỉ trích đối với giới cầm quyền "đã bùng nổ ra trong toàn khắp xã hội." Trong một môi trường mà trên nguyên tắc là môt guồng máy chuyên chế, sự rạn nứt trong nội bộ đảng trên thực tế đã cổ xúy cho tự do ngôn luận vì lẽ những phe phái đều muốn tìm cách hạ bệ nhau. “Tại Việt Nam hiện nay đang nổi lên một mâu thuẫn, trong khi tình trạng bất đồng quan điểm nổi lên thì cùng một lúc nạn đàn áp cũng gia tăng." Trong khi bất đồng quan điểm gia tăng trong số 92 triệu người dân, thì chính quyền lại cồ gắng gia tăng sự đán áp quần chúng. Tòa án tiếp tục gia tăng án tù đối với những nhà báo tự do và thành phần tranh đấu, trong khi đó thì những lời chỉ trích chính quyền, nhất là trên mạng vẫn tiếp tục phát triển không giảm sút. Chính quyền đã ngăn chặn một số trang mạng, tuy vậy người dân vẫn dùng những phần mềm vượt tường lửa để đi bọc qua những sự ngăn chặn của nhà cầm quyền. "Đã có nhiều người hơn trước muốn bầy tỏ quan điểm chỉ trích chính quyền của họ." Ông Trương Huy San, một nhà báo và nhà văn và một blogger nổi tiếng đã nhận định "và những lời chỉ trích của họ ngày càng nạng nề." Ông San, người hiện đang

theo đuồi một chương trình nghiên cứu tại Harvard, là tác giả của sách "Bên Thắng Cuộc," được coi như là một tác phẩm lịch sử tổng hợp đầu tiên về Việt Nam sau 1975 do một người trong nước viết ra. Tác phẩm này được rất nhiều người tại Việt Nam tìm đọc, sách gồm hai tập do ông San viết dưới bút hiệu Huy Đức đã được xuất bản không có giấy phép của chính quyền. Tác phẩm này mô tả những cuộc thanh trừng đảng viên thiếu trung thành và sự tước đoạt tài sản của doanh nhân miền Nam. Đối với những người bình thường đến thăm viếng Việt Nam, những dấu hiệu bề ngoài về sự phát triển kinh tế có thể che dấu những biểu hiện cực kỳ bi quan mà nhiều người trong nước muốn bầy tỏ. Hằng triệu người trước đây chỉ có xe đạp thì nay đã phóng xe máy chạy qua những hãng xưởng và cao ốc thương mại. Nền kinh tế đã nở rộ trong thập niên 1990 sau khi những biện pháp cải tổ đã khai sinh ra một nền kinh tế thị trường được lèo lái khắt khe bởi đảng CSVN. Ngay cả đến bây giờ, nền kinh tế Việt Nam vẫn được dự đoán là sẽ tăng trưởng khoảng 4 đến 5% trong năm nay, một phần do việc xuất cảng gạo, cà phê và các nông sản khác. Tuy nhiên thị trường bất động sản đã bị đóng băng vì bành trướng quá mức, các ngân hàng ngập nợ xấu, báo chí đăng tải những bài tường thuật về

nạn thất nghiệp gia tăng, trong khi Việt Nam bị tổ chức theo dõi tình hình tham nhũng thế giới Transparency International "Trong Sáng Quốc Tế" xếp hạng trong số những nước tham những nhất thế giới. (hạng thứ 123 trong số 176 quốc gia được đánh giá theo hệ số càng nhỏ càng ít tham những) Giới doanh nhân Việt Nam thường than phiền về sự hống hách của chính quyền trong việc áp đặt những luật lệ cấm đoán vì vẫn tin tưởng vào vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Nhiều người cũng cho rằng Việt Nam không có định hướng phát triển, mặc dù có một dân số trẻ trung và siêng năng. "Trong 21 năm sống ở đất nước này, tôi chưa bao giờ nhận thấy một niềm thất vọng sâu sắc tương tự như hiện nay của giới trí thức và doanh nhân đối với cơ chế chính quyền" ông Peter R. Ryder, giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Indochina Capital, được dẫn lời nói. "Đã có những tranh luận rất có ý nghĩa trong cộng đồng doanh nghiệp và cả trong đảng - từ những người thiết tha với hướng đi tới của đất nước." Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân, một cuộc hội thảo do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức vào đầu tháng 4, những hội thảo viên đã "tranh nhau để có dịp phát biểu" theo lời ông Lê Đăng Doanh, một kinh tế gia hàng đầu có mặt tại cuộc hội thảo, buổi họp đã được ông mô tả là "nhiều sống gió."

Theo ông Doanh, thì đã có một chiều hướng chỉ trích phổ biến cho rằng mặc dù ai cũng biết rằng nền kinh tế Việt Nam cần phải được tái cơ cấu toàn diện, nhưng "không có một biện pháp nào được thi hành." Theo ông Doanh, "đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin" Mỗi năm thường có những hứa hẹn rằng tình hình sẽ tốt đẹp hơn, nhưng người dân không hề thấy thay đổi nào cả." Ở trung tâm của cuộc khủng hoảng chính trị là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật đã nắm quyền từ 2006. Tác phong trịch thượng của ông Dũng và chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Dũng vào lúc đầu đã thu hút được sự ủng hộ của nhiều người bởi lẽ ông Dũng đã phá vỡ khuôn mẫu sơ cứng của giai cấp lãnh đạo đảng. Tuy nhiên ông Dũng cũng làm phật lòng nhiều người khi giải tán nhóm cố vấn, vốn là một động lực hữu hiệu đằng sau kế hoạch cải tổ (trong nhóm đó có ông Tương, một học giả Marxist trong số nhiều nhân vật cao cấp trong đảng). Quan trọng hơn cảo, là nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng những đại công ty quốc doanh theo mẫu hình những cheabol Nam Hàn, vốn là chính sách tiêu biểu của ông Dũng, đã đem lại những hiệu quả ngược. Theo giới chuyên gia kinh tế, dưới sự điều động của những quản trị viên có nhiều liên hệ mật thiết với cấp lãnh đạo đảng,

Luật pháp ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản Luật pháp là một sự sáng tạo hữu lý nhất của nhân loại. Không có luật xã hội sẽ hung hãn và rối loạn, công lý không thể nào thực hiện được. Một quốc gia không có luật pháp thì không có cách gì để kìm hãm và kiểm soát quyền lực, và tình trạng này được đánh giá là hoàn toàn thiếu văn minh. Nhưng luật pháp chỉ có tác dụng trong một xã hội dân chủ vì chỉ trong một xã hội mà chính quyền được dân bầu lên thì luật mới có thể được áp dụng một cách nghiêm túc. Trong các xã hội cộng sản, luật pháp cũng không hoàn toàn biến mất nhưng lý tưởng tự do mà nền pháp trị dân chủ mang lại thì triệt để bị dẹp bỏ. Tại Việt Nam, sau khi những người cộng sản cướp được chính quyền vào năm 1945 thì ngay lập tức ngành luật học bị bãi bỏ và Trường Đại Học Luật Hà Nội bị đóng cửa. Môn công dân giáo dục cũng biến mất trong chương trình giáo dục phổ thông. Trong thời gian chế độ cộng sản thành hình, khi luật sư Trần Công Tường cố vấn pháp luật cho chính phủ, đề nghị thiết lập hệ thống luật pháp cho Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì ông đã bị một lãnh đạo cộng sản cao cấp quyết liệt phản đối bằng lời lẽ như sau: “Luật pháp để làm gì? Để trói tay, trói chân chúng ta lại hay sao?”. Đối với các lãnh đạo cộng sản lức đó, nếu có ai khác ý, chỉ cần thẳng tay “chuyên chính vô sản” là xong. Ai cũng biết cộng sản là như thế. Tuy nhiên, sau đó ít lâu họ cũng dựng lên được đầy đủ những định chế dân chủ giả tạo như hiến pháp, quốc hội, toà án, v..v. Điều quan trọng phải nói

ngay ở đây là toàn bộ những định chế đó, từ hiến pháp trở xuống, đều nằm dưới quyền sinh sát của Đảng cầm quyền. Hiến pháp thay đổi như chong chóng. Đại diện tại Quốc Hội thì do Đảng cử dân bầu. Luật pháp chỉ ban hành làm cảnh, vì trong thực tế các quyết định hành chánh thay nhau xuất hiện để tùy tiện đàn áp và bóc lột nhân dân. Các tòa án thì thuộc loại toà án Kangaroo, muốn xử ra sao thì xử. Ở Việt Nam bây giờ, các chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh không ai được học qua trường luật. Hội Đồng Tư Vấn gồm những đại biểu cũng chẳng ai biết gì về luật pháp. Vậy mà họ được toàn quyền xét xử, luận tội và quyết định bỏ tù. Khi nhận được các quyết định này, các ông chủ tịch tỉnh dốt nát cứ thế nhắm mắt phê chuẩn.

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là Nhà Nước chuyên chính vô sản… Ở nước CHXHCN Việt Nam, người chủ tập thể là nhân dân lao động bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, tầng lới trí thức XHCN và những người lao động khác, mà nòng cốt là liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo” (Điều 3) Đến Hiến Pháp 1992 thì: “Nhà Nước XHCN Việt Nam là Nhà Nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà Nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. ( Điều 2). Trong tất cả các hiến pháp này, giai cấp trí thức bao giờ cũng đứng đằng sau hai giai cấp công nhân và nông dân. Hiến Pháp 1946 có 7 chương thì toàn bộ Chương 2 được dành để nói về quyền công dân. Điều 10 của Chương 2 ghi rõ: “Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do tổ chức và hội họp, tự do cư trú đi lại trong nước và ra nước ngoài”. Đến Hiến Pháp 1959 thì điều này được khẳng định rõ ràng hơn. Điều 25 nhắc lại các quyền nói trên và Điều 26 viết thêm: “Công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo nào”. Nhưng khi bước sang Hiến pháp 1980 thì mọi chuyện đều khác hẳn. Điều 67 xác định: “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do biểu tình phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân. Nhà Nước tạo điều kiện vật chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó. Không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ đề xâm phạm lợi ích của Nhà Nước và của nhân dân”. Trong bản văn của Hiến Pháp 1992 thì Điều 67 nói trên còn bị thòng thêm một điều kiện mới gắt gao hơn: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp. lập hội, biểu tình theo quy định của luật pháp…” (Điều 69) . Đọc những điều luật trên ta thấy tất cả những quyền tự do đều bị hạn chế dần dần. Đến Hiến Pháp 1980 người ta đã ngoắc thêm điều kiện “ phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội”, đồng thời kèm theo một lời răn đe: “ không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để...”. Lời răn đe này trở thành một điều kiện cụ thể, một khuôn phép bắt buộc, trong quy định của bản Hiến Pháp năm 1992. Về quyền tư hữu của công dân điều 12 của Hiến pháp 1946 ghi: “Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm”. Đến Hiến Pháp 1959, quyền tư hữu vẫn còn được thừa

nhận, nhưng sang triều đại Lê Duẫn thì quyền tư hữu bị xóa bỏ trong HP 1980. Dưới triều đại Lê Duẩn, Hiến pháp 1980 cóp nhặt điều 6 hiến pháp Liên Xô và áp đặt thành Điều 4 của Hiến Pháp 1980, dành độc quyền cai trị cho Đảng CSVN. Với Điều 4 này, chiếc mặt nạ dân chủ đã được gỡ bỏ và Đảng CSVN đã trắng trợn lộ diện trong vai trò lãnh đạo độc tài chuyên chính. Ngoài Điều 4, tính phản động của Hiến Pháp 1980 còn được chứa đựng trong một số điều khác, chẳng hạn như: chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng chỉ đạo sự phát triển của xã hội Việt Nam (Điều 38); nhà nước giữ độc quyền về ngoại thương và mọi quan hệ kinh tế khác với nước ngoài (Điều 21); ở nước CHXHCN Việt Nam, những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hóa không bồi thường (Điều 25). Bộ mặt ăn cướp của chế độ đã được bộc lộ trắng trợn vào lúc này, là lúc mà toàn thể dân tộc đã nằm gọn trong tay của nhóm lãnh đạo Ba Đình Hà Nội. Từ ngày chế độ cộng sản lên ngôi, người ta thấy ở Việt Nam đã hình thành một loại dân chủ và tự do hoàn toàn kỳ lạ. Không luật pháp, không kỷ cương là dân chủ. Đi đường bất chấp luật giao thông là tự do. Phóng uế bừa bãi nơi công cộng là một hình thức tự do khác. Học trò bất chấp nội quy học đường, trẻ em xấc láo với ông bà, cha mẹ củng là một hình thức dân chủ khác. Tất cả những quái tượng này đều là những thành tích mà chế độ cộng sản đã mang lại cho dân tộc. Vì thiếu dân chủ và tự do nên Việt Nam đã phát triển bệnh hoạn. Vì phát triển bệnh hoạn nên hố cách biệt giàu nghèo trong nước mỗi ngày một roãng rộng, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác trở thành hết thuốc chữa. Vì phát triển bệnh hoạn nên tài nguyên thiên nhiên bị khai thác vô tội vạ, môi trường bị hủy hoại khủng khiếp. Vì phát triển bệnh hoạn nên tình trạng trên lừa dưới, dưới lừa trên vẫn tiếp tục được duy trì. Vì phát triển bệnh hoạn nên “con đường Bác đi và nhân dân ta đã chọn” sẽ làm cho dân tộc muôn năm nghèo đói.

Hiến pháp dưới chế độ cộng sản Việt Nam Ngày 9-11-1946 bản hiến pháp đầu tiên được quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua. Đây là bản hiến pháp mang lời lẽ dân chủ nhất của những người cộng sản sau khi họ cướp được chính quyền. Điều 1 Hiến Pháp 1946 ghi rõ: “Tất cả quyền bính trong nước ta là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, trai gái, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Điều này về sau cứ bị biến tướng dần dần. Đến Hiến Pháp 1959, tương đối chưa có thay đổi gì nhiều vì hiến pháp còn ghi: “Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều thuộc về nhân dân”. Nhưng đến khi Hiến Pháp 1980 xuất hiện thì sự biến hóa đã hoàn toàn rõ nét và trắng trợn: “Nhà Nước Cộng Hòa Xã

Con đường “dân tiến” của CSVN Năm 2012 là năm Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện chiến lược toàn cầu mới, hướng trọng tâm về Á Châu-Thái Bình Dương. Trung Quốc trong tham vọng biến Biển Đông thành ao nhà của mình đang gặp khó khăn, và càng làm mạnh bao nhiêu thì càng nhanh chóng đi vào thế cô lập bấy nhiêu vì các nước Á Châu khác đang tranh nhau ngả về liên minh với Mỹ để kiếm chỗ dựa an ninh. Trước những thay đổi quan trọng

các đại công ty này đã phát triển nghiệp vụ ra nhiều hoạt động thương mại mà họ không có kỹ năng điều hành. Những quản trị viên đó thường dấn vào những nghiệp vụ đầu cơ chứng khoán và nhà đất. Hai đại công ty thuộc loại lớn nhất gần như xụp đổ và đang ở ngưỡng của phá sản. Theo ông Tương thì tình trạng căn thẳng trong đảng CSVN đã gia tăng vì những khó khắn kinh tế. Vào tháng Hai, ông Tương đã đóng góp vào việc soạn thảo một bức thư ngỏ gửi ông TBT Nguyện Phú Trọng, khuyến cáo việc sửa đổi hiến pháp hầu có thể "bảo đảm cho quyền hạn trở về với nhân dân." Cho đến nay ông vẫn chưa nhận được hồi âm. Ông Tương cho biết ông đã nỗ lực cổ xúy thay đổi kể từ ngày ông làm cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là nhân vật đã cải tổ nền kinh tế vào thập niên 1990. Tuy nhiên đến ngày hôm nay ông cảm nhận thấy áp lực của thời gian. Ông đã mắc chứng bệnh ung thư, tuy nhiên căn bệnh có gia giảm. Ông đề cập đến căn bệnh này như một sự giải phóng tư tưởng đối với ông, và đã thúc đầy ông nói lên những điều mà ông cho là sự thật. Ông nói: "tóm lại, Marx là một nhà tư tưởng vĩ đại, tuy nhiên nếu chúng ta không có Marx thì có lẽ còn tốt hơn nhiều."

đó thiết tưởng CSVN cũng cần phải có những điều chỉnh sáng suốt để sinh tồn. Từ nhiều năm nay, một cơ hội bằng vàng đang mở ra cho Hà Nội. Gần đây, bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã đến Hà Nội để xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước. Kết quả tuy hãy còn hạn chế nhưng cũng đã có một sự hớp tác song phương về một số mặt, chẳng hạn như Việt Nam đã chấp nhận cho Hoa Kỳ sửa chữa và bảo trì tàu hải quân tại vịnh Cam Ranh. Bộ trưởng ngoại giao Mỹ nhiều lần nhắc nhở rằng: “Nếu Hà Nội có thái độ ủng hộ nhiều hơn các vấn đề “nhân quyền” thì quan hệ song phương giữa hai nước sẽ gần gũi nhiều hơn nữa”. Thứ trưởng ngoại giao Anh Jeremy Browne cũng đã đến Hà Nội và cho biết: “Việt Nam là đối tác quan trọng của Anh Quốc tại vùng Đông Nam Á và Anh Quốc cũng hy vọng là Việt Nam nhìn nhận nước Anh là đối tác chiến lược của mình tại Âu Châu… Nước Anh muốn thấy Việt Nam trở thành một quốc gia hiện đại và hy vọng thấy người dân Việt Nam được cải thiện về nhân quyền và tự do ngôn luận”. Anh Mỹ và cả thế giới đều mong Việt Nam cải thiện về nhân quyền. Thật ra thì Hà Nội rất muốn hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ và cũng chắng sợ gì nếu phải trở mặt với Trung Quốc khi đã có chỗ dựa là Hoa Thịnh Đốn. Nhưng cái làm cho họ sợ nhất là phải tôn trọng nhân quyền. Họ ý thức được họ đang là kẻ thù của nhân dân và sợ nhân dân trả thù. Cái “thế cưỡi lưng cọp” này vẫn thường xuyên ám ảnh những kẻ tội đồ. Dù sao thì số phận của những tập đoàn độc tài tham nhũng cũng không thể nào kéo dài bất tận. Trong một thế giới mà nhân quyền đã trở thành quan trọng hơn chủ quyền thì sách lược bắt nạt dân, cho dù có được sự ủng hộ của Trung Quốc, cũng không thể nào tồn tại lâu hơn nữa. Tiến trình phát triển của nhân quyền đang ngày càng dồn dập trên đất nước Việt Nam kể từ khi Hà Nội bắt buộc phải mở cửa để chấp nhận kinh tế thị trường. Ảnh hưởng của hai hiện tượng hiện đại hoá và toàn cầu hóa không cho những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam lạm dụng lâu hơn nữa. Con đường thoát hiểm của họ giờ đây là con đường “dân tiến”. Họ phải trở về với nhân dân qua sách lược nhanh chóng dân chủ hóa đất nước và hội nhập vào cộng đồng tự do của thế giới văn minh. Lộ trình Miến Điện là con đường độc đạo phải đi theo vì trong cả tương lai gần lẫn tương lai xa, không còn con đường nào khác.


Trang A6

CẢM NGHĨ VỀ NGÀY ... TIEÁP THEO TRANG A1

khi vượt thoát nanh vuốt của tử thần để đến những bến bờ tự do. Hẳn nhiên là những ký ức đau buồn đó đã in sâu trong tâm thức của từng người, và thời gian không thể xóa nhòa hết được. Mỗi năm, vào mỗi lần kỷ niệm ngày ấy, những ký ức cá nhân đó lại hiện về nguyên hình và sắc bén để xoáy vào tâm can mỗi người đã trải qua những giờ phút kinh hoàng của ngày di tan đó. Làm sao có thể quên được giây phút khủng khiếp khi một tay ôm con, một tay thì xách tài sản của cả một đời người chỉ còn gói vỏn vẹn trong một vali nhỏ, trốn chạy khỏi vùng khói lửa chiến tranh để đi về một không gian trước mặt mà không biết sẽ đưa mình và gia đình đến đâu? Thế rồi mỗi người, mỗi gia đình tỵ nạn được định cư tại các nước đã mở rộng vòng tay đón nhận làn sóng di tản đó, tạo cơ hội cho họ xây dựng lại đời sống từ con số không, và từng năm phát triển, và thành công trong xã hội mới, nhìn con cháu gặt hái những thành quả học vấn và sự nghiệp, trở nên những cột trụ của gia đình và xã hội. Nói cách khác đa số đã có thể mãn nguyện với cuộc sống mới nơi đất khách quê người, mà nay đã trở thành quê hương tạm dung, quê hương thứ Hai của mình. Tuy nhiên khi tháng Tư đến, tâm thức của mỗi người lại nổi sóng khi ký ức bi thương cuồn cuộn trở về khiến cho từng người nhớ lại thảm kịch năm xưa. Những giây phút kinh hoàng phải trải qua vào thời đó lại bao phủ lòng người để thúc đẩy mỗi người phản ứng theo cảm súc riêng tư của mình. Có nhiều người vẫn định nghĩa ngày đó là ngày "quốc hận," với những buổi lể kỷ niệm được tổ chức trong từng cộng đồng người Việt tại địa phương với danh xưng này. Tâm thức cá nhân phải được tôn trọng. Không ai có thể đòi

HAI CHUYẾN ĐI, ...

TIEÁP THEO TRANG A1 chức tại tại Durban (Nam Phi) trong hai ngày từ 26 đến 27-32013. BRICS là chữ viết tắt của năm quốc cường quốc đang lên gồm Brazil, Russia, India, China và South Africa. Chuyến đi của tổng thống Obama

Tổng kết chuyến viếng thăm Trung Đông của tổng thống Obama, báo chí phương Tây đánh giá là khiêm nhường sau bốn ngày theo dõi. Giới bình luận thời sự quốc tế cho rằng những bài diễn văn của tổng thống Obama đọc tại nhiều nơi ở Do Thái không có gì mới: đề nghị thành lập quốc gia Palestine vẫn chỉ là đề nghị, hô hào hòa giải người Do Thái và người Palestine chưa có gì cụ thể, số tiền viện trợ 200 triệu USD để giúp người Syria tị nạn quá ít, v.v. Thêm vào đó, những hình ảnh về sự chống đối của người Palestine và thái độ nghi kỵ của thủ tướng Netanyahu đối với tổng thống Obama khi ông đọc diễn văn tại những nơi nhạy cảm của Do Thái như Quốc hội (Knesset) và Đại học tiếng do thái tại Jerusalem đã được báo chí phương Tây phổ biến rộng rãi. Nhắc lại, ngay sau khi vừa đảm nhiệm chức vụ tổng thống Hoa Kỳ năm 2009, trong bài diễn văn đọc tại Cairo tháng 122012, tổng thống Obama đã vẽ ra một quốc gia mới cho người Palestine với hy vọng được thế giới Hồi giáo tích cực hưởng ứng chính sách chống khủng bố của mình. Bốn năm sau, mọi việc vẫn đâu hoàn đấy: người Palestine vẫn chưa có một quốc gia, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bị thế giới Hồi giáo thù ghét. Không những thế, chính sách hòa hoãn của Hoa Kỳ đối với các quốc gia Hồi giáo tại Trung Cận Đông (Bắc Phi và Trung Đông) khiến Israel, một

NGAØY NAY hỏi một người đã trải qua cả thập niên trong các trại giam cầm của CSVN phải bỏ sự hận thù đã dày xéo tâm can họ trong những ngày tháng bị giam giữ đó, để chọn một cái nhìn khoan dung hơn đối với những người đã giam cầm mình. Vì thế cho nên, đối với nhưng ai vẫn còn quyết chí gọi ngày 30 tháng 4 mỗi năm là ngày quốc hận thì ý tưởng đó phải được mọi người khác tôn trọng. Tuy nhiên, quan điểm ngược lại cũng phải được tôn trọng tương đương. Sự cân bằng đó chỉ có thể xẩy ra nếu mỗi bên bầy tỏ quan điểm của mình bằng lý luận và trong một tư thế bình thản. Điểm đầu tiên mà mọi người có thể đồng ý với nhau là ngày 30 tháng 4, 1975 đánh dấu một biến cố lịch sự mà ảnh hưởng vẫn còn ngân vang đến ngày hôm nay. Mỗi người từng sống qua ngày đó, sẽ có những hồi ức về thời điểm này qua những trải nghiệm của cá nhân mình. Nhưng đó là phần cảm nhận riêng tư của mỗi người, nó chưa thể trở thành một ký ức tập thể của cộng đồng người Việt tỵ nạn được. Hay rộng lớn hơn là của đại đa số người dân Việt Nam. Lịch sử được nhắc đến theo nhiều dạng thức khác nhau. Cứ đến ngày này mỗi năm, lại thấy xuất hiện trên mặt báo chí tiếng Việt ở hải ngoại những bài viết về thời điểm lịch sử này. Thường là những bài nhận định về ngày được định danh là ngày Quốc hận. Tuy nhiên nếu đọc kỹ thì có thể nhận thấy rằng phần đông tác giả những bài viết này đã viết cho chính mình. Kết luận lại thường mang tính chất thúc ép mọi người phải chấp nhận ý nghĩa quốc hận cho ngày định mệnh đó. Về ý nghĩa chính trị, thì danh xưng "ngày quốc hận" hàm ngụ quan niệm tiếp tục phân định dân tộc thành hai phe rõ rệt, từ BắcNam trở thành Trong-Ngoài, để tiếp tục là kẻ thù của nhau trên một mặt trận chính trị thời bình. Thêm vào đó, khi đi vào tận

cùng của vấn đề thì những bài tham luận quốc hận được đọc trên các trang báo thường quá chú trọng đến việc giải thích tại sao chúng ta phải gọi ngày đó là ngày quốc hận. Về phần hận ai, thì người viết thường tóm gọn là hận đảng CSVN, hận người cộng sản, hận cái chế độ độc tài do CSVN thiết lập và bảo vệ bằng bạo lực súng đạn. Tuy nhiên vì không giải thích cặn kẽ hơn cho nên người đọc thường có cảm nhận là đại khối dân tộc trên 90 triệu người đã trở thành đối tượng hận thù của bên ngoài, vì tác giả không hề nêu lên sự kiện là tất cả những chủ thể của sự thù hận đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong đại khối dân tộc trên 90 triệu người hiện nay. Cho dù những chủ thể đó hiện đang nắm quyền cai trị chuyên chế trên đất nước, và tiếp tục kéo đất nước xuống bờ vực thẳm, nhưng chúng ta đừng quên rằng đại khối dân tộc cũng là nạn nhân của những nhóm người này. Những người dân thường ở cả ba miền Bắc Trung Nam, cộng với những thế hệ sinh trưởng sau 1975 thì sao? Họ có phải là chủ thể của sự hận thù đó không? Trái lại, họ cũng là nạn nhân của chế độ và cần sự trợ giúp của mọi người Việt ở nước ngoài để tìm cách vượt thoát cái gông cùm hiện tại. Khi nghe nhận xét này của kẻ viết bài, một thân hữu đã khuyên nhủ rằng đây là một vấn đề nhậy cảm, nếu ông không đồng ý với quan điểm quốc hận đó thì cũng không nên viết ra, nếu không muốn bị nhiều người lên án. Không lẽ người Việt mình lại thiếu khoan dung đến nỗi không chấp nhận bất đồng sao? Ngoài ra, cũng không ai có quyền đòi hỏi mọi người phải nhớ đến ngày đó theo quan điểm do mình chọn lựa. Có người định nghĩa người Việt miền Nam ra đi vào, hay sau, ngày 30 tháng 4, 1975 là "tỵ nạn chính trị." Đúng. Nhưng sau 38 năm, thiết

tưởng việc định cư của họ đã được hoàn tất và ổn định. Cái căn cước nguồn cũng đã biến thể qua thời gian, vì những cái hộ chiếu họ mang trong người đã nhận diện họ là công dân nước Hoa Kỳ, nước Pháp, nước Úc, vân vân.. Làm công dân nhập tịch đưa đến những quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo, mà mỗi người đã cam kết tuân thủ khi giơ tay lên tuyên thệ nhập tịch. Đối với các thế hệ đầu tiên nhập tịch, căn cước này vẫn chưa được xác định rõ rệt, vì một phần cái tâm vẫn hướng về vùng đất nước mình đã phải rời bỏ, nhất là khi sự ra đi đó không phải tự nguyện. Họ "bị đầy ra khỏi nước trực tiếp hay gián tiếp." Nói khác là những người có tổ quốc, nhưng tổ quốc của họ đã bị CS quốc tế "cướp mất." Định danh "mất nước" được hiểu theo nghĩa này. Một cái nhìn tích cực là cái gì mất thì phải đòi lại cho được, nhất là khi nói rằng "về mặt pháp lý họ vẫn là sở hữu của căn nhà, tài sản bị cướp đoạt." Có nhiều phương sách để đòi lại cái tài sản đó. Tiếp tục than vãn và lên án kẻ cướp không phải là những phương sách hữu hiệu nhất, vì phương sách đó chỉ đóng băng tâm trạng của người Việt tỵ nạn vào trong những sự thể đau thương bi thảm của cái ngày định mệnh đó. Cũng chính bình luận gia này lại kết luận rằng chỉ khi nào CSVN cáo chung thì giai đoạn đó mới hết được gọi là ngày quốc hận. Nói cách khác, khi nào CS không còn ngự trị trên toàn cõi Việt Nam, và nước Việt Nam dân chủ hóa thể chế chính trị thì không cần gọi ngày đó là ngày quốc hận nữa. Phải chăng, theo tác giả bài viết này, đó là một điều kiện ắt và đủ để cải danh cái ngày định mệnh đó? Ít có ai không đồng ý với kết luận trên đây. Nhưng cũng có nhiều người trông đợi tác giả gợi ý một phương sách hay một giải

đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ và thế giới phương Tây trong khu vực, đã gần như bị cô lập. Thêm vào đó, Hoa Kỳ đã hầu như vắng mặt trong những cuộc nổi dậy của người ả rập Bắc Phi trong những năm 2011 và 2012, và cho đến gần đây tại Syria và vùng Vịnh. Chưa bao giờ sự hiện diện của thế giới phương Tây yếu kém trong khu vực như hiện nay, khi phong trào Hồi giáo quá khích phát triển mạnh tại Trung và Cận Đông. Tháng 9-2012, tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Benghazi bị tấn công và đại sứ Hoa Kỳ tại Lybia đã bị quân Hồi giáo quá khích giết chết trước sự bất lực của chính quyền Obama. Lý do thất bại của Hoa Kỳ là sự lừng khừng trong chính sách ứng phó tại Trung-Cận Đông. Tổng thống Obama tin rằng với sự thành tâm của mình, ông sẽ được các phe phái Hồi giáo tại đây hưởng ứng, và kết quả nhận được đã như vừa kể trên. Lần này, sau khi giải quyết tạm ổn những vấn đề liên quan đến công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế trong nước, và với một ngân sách có giới hạn, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ tập trung vào hai khu vực chính: TrungCận Đông và Châu Á-Thái Bình Dương, nơi tập trung những quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ trong những năm tới. Lần này trong nhiệm kỳ hai, chọn viếng thăm vùng TrungCận Đông bốn ngày, trong đó có những cuộc viếng thăm du lịch như Viện bảo tàng sát hại người Do Thái (holaucaust) Yad Vasem, Thánh đường Nativity tại Bethléem, di tích lịch sử Petra tại Jordan, tổng thống Obama muốn hóa giải hình ảnh tiêu cực của Hoa Kỳ trong chính sách ứng xử ở khu vực. Trái với những bình luận tiêu cực của báo chí Châu Âu, chuyến viếng thăm Trung Đông của tổng thống Obama đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Thứ nhất là đã tái lập lại quan hệ mật thiết giữa Hoa Kỳ và

Do Thái, đặc biệt là trong chính sách chống chế tạo bom nguyên tử của Iran và tái lập lại những cuộc thảo luận sống chung hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine. Thứ hai là đã chiếm lại niềm tin của người Palestine bằng cách tháo gỡ số tiền 500 triệu USD cho người Palestine bị Hoa Kỳ chặn lại khi Gaza bị lực lượng Hamas chiếm giữ từ năm 2007 và đề nghị người Palestine xóa bỏ những điều khoản tiêu diệt người Do Thái. Thứ ba là đã hòa giải được Do Thái với Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp nhận xin lỗi chính thức thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ sát hại chín người Thổ xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh hải của Do Thái năm 2010 ngoài khơi Gaza. Một cách cụ thể, tổng thống Obama muốn tái lập vai trò chủ động của Hoa Kỳ trước sự phát triển của các phong trào Hồi giáo quá khích tại TrungCận Đông. Đặc biệt là hợp tác tích cực với đồng minh Do Thái trong việc ngăn chặn nguồn vũ khí hóa học của Syria lọt vào tay phe Hezbullah tại Lebannon và khả năng chế tạo bom nguyên tử của Iran. Về bom nguyên tử, hiện nay có 8 quốc gia sở hữu bom nguyên tử (Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Do Thái) nhưng chưa một quốc gia nào đe dọa tiêu diệt thế giới hay quốc gia khác bằng bom nguyên tử cả, nhiều quốc gia còn đề nghị tiêu hủy số bom nguyên tử đang có trong tay. Thật ra quốc gia nào cũng có quyền sản xuất bom nguyên tử để bảo vệ hay răn đe những đe dọa đối với sự an ninh của mình. Iran và Bắc Triều Tiên cũng có quyền chế tạo bom nguyên tử, nhưng qua những phát biểu của cấp lãnh đạo của hai quốc gia này, người ta lo sợ số bom sản xuất được có thể sẽ được dùng vào những mục tiêu khủng bố. Đó là lý do khiến tại sao các cường quốc phương Tây muốn ngăn chặn Iran và Bắc Triều Tiên sản xuất bom nguyên tử. Kẻ thù của Iran hiện nay là Do Thái (và Hoa Kỳ) và Hezbullah là một tổ chức khủng bố Hồi giáo Shia tại Lebannon được Iran tài trợ. Nếu được sự hợp tác tích

cực của Do Thái, chắc chắn Iran sẽ dè dặt hơn trong cố gắng sản xuất bom nguyên tử. Một khế ước tuy bất thành văn nhưng rất được tôn trọng giữa các quốc gia sở hữu bom nguyên tử là quốc gia nào sử dụng bom nguyên tử đầu tiên sẽ bị trả đũa bằng bom nguyên tử, nhờ đó mà tai họa nguyên tử đã không xảy ra từ năm 1945 đến nay, mặc dù khả năng sát hại của bom nguyên tử hiện nay tăng mạnh gấp trăm lần so với trước. Phải chờ xem những biến động tại vùng Trung-Cận Đông trong những ngày sắp tới để có thể lượng định tổng kết thành quả chuyến đi này của tổng thống Barack Obama. Chuyến đi của chủ tịch Tập Cận Bình Khác với Obama, chuyến đi của tân chủ tịch Tập Cận Bình tại Nga và Châu Phi đã được báo chí phương Tây bình luận rất nhiều. Những gì xảy ra tại Trung Quốc từ hơn ba thập niên qua đều được dư luận phương Tây chú ý. Sự vươn lên của Trung Quốc trong những năm gần đây đã là một phép lạ đối với người phương Tây. Từ một quốc gia vừa độc tài vừa nghèo khó cách đây ba thập niên, Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới và đang tranh giành với Hoa Kỳ ngôi vị đứng đầu về kinh tế và quân sự. Dư luận phương Tây chú ý đến sự thành công của Trung Quốc vì muốn biết độ bền lâu của phép lạ này. Yếu tố chủ yếu dẫn đến sự thành công của các xã hội phát triển phương Tây là nếp sống tự do, tự do trong tư tưởng và tự do trong cách sống. Nhờ có tự do suy nghĩ, người phương Tây đã sáng chế ra được những sản phẩm mang lại ấm no và hạnh phúc cho mọi người. Nhờ có tự do, dân chủ đã được phát minh và áp dụng trong đời sống để mang lại bình đẳng và an ninh cho mọi người. Các quốc gia phát triển phương Tây và Nhật Bản đã mất một thời gian dài mới đạt được những thành quả về phát triển và giàu có như hiện nay, nghĩa là đã tốn rất nhiều thời gian và tiền tài để nghiên cứu và thử nghiệm những phương thức phát triển và

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

pháp để loại bỏ cái chế độ bất nhân hiện hữu. Nhưng về điểm này thì tác giả làm thinh. Nói khác đi thì tác giả chỉ bầy tỏ ý muốn chứ không chỉ cách làm. Trong tâm tư của một số người, ngày quốc hận sẽ vẫn mãi mãi là ngày quốc hận. Tuy nhiên danh xưng này không phải là cách gọi thích hợp đối với tất cả mọi người, vì cũng có nhiều người không muốn nhắc đến những sự kiện và ký ức bi thương của ngày đó. Họ muốn phủ một vỏ bọc tích cức hơn lên trên những đổ nát của trái tim, để hướng về những việc làm cụ thể và tích cực và xây dựng hơn hầu thực hiện những cái mà tác giả bài tham luận quốc hận nói trên đã đặt thành điều kiện để đổi danh xưng cho ngày 30 tháng 4, 1975. Nghĩa là đóng góp vào nỗ lực tiếp tay với người trong nước để xây dựng dân chủ. Ý chí dân chủ hóa là một nhu cầu phát sinh ra từ sự so sánh giữa nhiều thể chế khác nhau. Trước ngày 30 tháng 4 1975, người miền Bắc không hề có cái diễm phúc được so sánh và chọn lựa giữa nhiều phương thức khác nhau để xây dựng đất nước. Vào ngày đó, họ đã thắng cuộc và đi vào miền Nam trong tâm trạng kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, với quyết tâm xây dựng miền Nam theo mẫu hình miền Bắc, vì họ không biết gì khác ngoài cái chế độ mà đảng của họ đã áp đặt lên miền Bắc. Khi bước chân lên mảnh đất miền Nam, họ đã có điều kiện để bắt đầu so sánh. Và nhiều người đã vỡ mộng, cũng như đã choáng ngộp với nếp sống của người dân miền Nam, mà so với miền Bắc, có thể gọi là một xã hội thiên đường. Đó là niềm giác ngộ đầu tiên của người cộng sản. Nó làm cho họ dần dần chối bỏ cái chủ nghĩa mà giới lãnh đạo CSVN đã vận dụng để dẫn họ đi lạc đường trong bao thập niên. Từ giác ngộ, chán ghét đưa đến lòng căm thù những người đã ngụy tao ra cuộc lừa phỉnh

vĩ đại mà họ là nạn nhân. Nhiều người, nếu không nói là tất cả, đã ngả theo một hướng khác trong nỗ lực đi tìm một giai pháp mới để xây dựng đất nước. Thế là họ đã ngả theo hướng dân chủ mà miền Nam đã nỗ lực xây dựng từ ngày đất nước chia đôi. Bất chiến tự nhiên thành, hay nói cho đúng hơn là ý thức dân chủ đã chớm nở trong tâm trí người CSVN từ ngày họ đặt chân lên lãnh thổ miền Nam, nghĩa là từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nói cách khác là miền Nam đã chiến thắng trong hòa bình, sau khi thua trận trong khói lửa chiến tranh. Đã có người gọi ngày đó là ngày miền Nam giải phóng miền Bắc. Trong những thập niên sau này, sẽ còn có nhiều cách định danh khác do những sử gia, nhà báo, nhà văn thuộc các thế hệ sắp tới nhìn về ngày đó và họ sẽ gọi ngày định mệnh này theo cảm nhận của họ. Khi cuộc chiến Nam-Bắc Phân tranh của thế kỷ 20 được hội nhập vào bộ sử Việt Nam thống nhất cùng lúc với lòng người, thì cảm nhận của con người về cái ngày 30 tháng 4, 1975 cũng sẽ tiếp tục biến đổi. Trong những trang sử mới viết đó, sẽ phải có những đoạn phân tích về cách định danh cho ngày 30 tháng 4, 1975. Thể nào cũng sẽ có đoạn nhắc đến danh xưng ngày Quốc hận, với những lời giải thích lý do tại sao lại gọi như vậy. Rất có thể cũng sẽ có đoạn nhắc đến ngày đó như là ngày miền Nam giải phóng miền Bắc cùng những lý do đưa đến danh xưng này. Biết đâu lại chẳng có một danh xưng khác, mới lạ, do một nhà văn, nhà báo hay sử gia trẻ, sáng tạo ra để định danh cho cái ngày lịch sử đó, vì nó tiêu biểu cho nhãn quan tập thể của đại đa số người Việt vào thời điểm tương lai đó.

Hải quân Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh

nếp sống thích hợp nhất với trình độ văn hóa của mình. Người ta tự hỏi không biết bằng cách nào mà một quốc gia đông dân, với hơn 1,4 tỷ người, đã có thể trong vòng 30 năm bắt kịp đà phát triển chung của các quốc gia phát triển phương Tây ? Câu hỏi này cho đến nay vẫn đang chờ câu trả lời. Và gần đây câu trả lời nằm trong lời phát biểu của chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Nga và Châu Phi này. Ngày 23-3-2013, trong một bài nói chuyện trước đồng hương người Hoa và sinh viên Viện quan hệ quốc tế tại Moskova, ông Tập Cận Bình nói : "Sự phục hưng một nước đại Trung Hoa mới là giấc mơ của tất cả người Hoa thời cận đại. Đó là giấc mơ Trung Hoa mà chúng tôi muốn gọi. Đó là giấc mơ của quyền lực, của sự hồi sinh quốc gia và của dân tộc. Dân tộc Trung Hoa đã trong suốt thế kỷ qua chịu đựng quá nhiều thử thách, sự tấn công của ngoại bang và những xáo trộn nội bộ, do đó biết rõ thế nào là cái giá của hòa bình". Giấc mơ Trung Hoa mà Tập Cận Bình đề cập ở đây là phục hồi lại đế quốc Đại Hán. Từ hơn hai ngàn năm trước, nhà Hán (từ -206 đến +220) đã mở rộng bờ cõi từ trung thổ sông Hoàng Hà đến tận Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) ở phía tây, Vịnh Bắc Bộ ở phía Nam và bán đảo Triều Tiên phía đông. Từ sau khi nhà Minh bị sụp đổ vào thế kỷ 17 (1368-1644) và sau đó là nhà Thanh (1644-1912), người Hoa gốc Hán sống tản mác khắp nơi, thành lập nhiều quốc gia nhỏ chung quanh lục địa mẹ  : Đài

Loan, Hongkong, Singapore và có mặt hầu hết tại các quốc gia phát triển khác. Công đồng người Hán hải ngoại này là một gia tài hiếm có mà Đặng Tiểu Bình đã trọng dụng và thành công lớn. Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc ngày nay phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ tiền bạc và kỹ thuật của cộng đồng người Hoa hải ngoại, đặc biệt là Đài Loan. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì không có gì đáng nói, cùng lắm thì Trung Quốc sẽ phát triển như Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan, trở thành hội viên của những quốc gia giàu có nhất thế giới và góp sức vào sự thăng hoa chung của nhân loại. Nhưng tham vọng của Bắc Kinh không dừng ở đó, họ muốn lãnh đạo và khuất phục cả thế giới. Đó mới chính là Giấc mơ Trung Hoa, quốc gia trung tâm của thế giới như đúng tên gọi Trung Quốc, mà Tập Cận Bình muốn nhắc tới. Để thực hiện giấc mơ này, ban lãnh đạo Bắc Kinh, qua Tập Cận Bình, cần rất nhiều nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên mới mà Trung Quốc không có. Trong giấc mơ này, nhân danh niềm tự hào dân tộc mà Đảng cộng sản Trung Quốc là người dẫn đường, sự hy sinh sẽ không có giới hạn, tất cả mọi người Trung Quốc đều phải tuyệt đối tuân theo. Sự áp đặt này mới chính là thắc mắc mà giới quan sát phương Tây muốn tìm hiểu, các quốc gia phương Tây phát triển nhờ tự do ý kiến và sáng kiến, Trung Quốc phát triển nhờ hy sinh và tự hào dân tộc ? Trong lúc chưa tìm được câu trả lời chính xác, hãy để thời gian làm XEM TIEÁP TRANG B3


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Trang QCA3

NGAØY NAY

A.T HOUSTON Beauty Supplies, Inc.

The source for Pedicure Spa

7234 Boone Road, Houston, TX 77072 (Giöõa Bellaire vaø Beechnut Phía Sau Chôï Hong Kong 4)

Ñaëc Bieät: Chuùng toâi coù chöông trình giaûm toái ña tieàn phaït. Xin quyù vò vui loøng lieân laïc vôùi A.T HOUSTON Beauty Supply

Petra RMX MG $2,350

Petra 900 $2,100

Episode GPL $2,100

Nhaän söûa maùy Facial, Steamer, Blowdry, maùy haáp daàu... Söûa ñuû loaïi maùy duõa moùng tay nhö VIP 2000, 3000, 4000, Mio vaø taát caû caùc loaïi clipper, trimmer. Haøng thaùng coù nhieàu maët haøng môùi veà vaø coøn raát nhieàu maët haøng on sale taïi tieäm

Cleo LX PL $1,850

Phone: (281) 561-9977 Fax: (281) 561- 0055 Toll Free: (866) 561 - 9977 Webside: www.attdiamond.com

CAÙM ÔN QUYÙ KHAÙCH ÑAÕ UÛNG HOÄ CHUÙNG TOÂI TRONG THÔØI GIAN QUA Chuû veà höu, caàn baùn tieäm Beauty Supply ñaõ laâu naêm, coù nhieàu khaùch haøng quen thuoäc Myõ vaø Vieät Nam. Xin lieân laïc ñieän thoaïi (713) 298-1417

Môû cöûa 6 ngaøy: 9:00am to 7:00pm Saturday Closed

Nhaän Visa, Master card

DTPHAM&

ASSOCIATES HOUSTON

GIÖÕ ÑÔØI CHO NHAU DU TÖÛ LEÂ.

1982

Quyù vò chuû nhaân cô sôû thöông maïi muoán toá tuïng khaùng caùo sôû ñònh giaù ñaùnh giaù (appraisal) shopping center, building, hay khu apartment quaù cao laøm taêng thueá ñaát (property tax) ? Ñöøng chaäm treã keûo quaù haïn !

HAÕY GOÏI NGAY Tel : Fax :

713-522-7270 713-522-1459

6164 RICHMOND AVE STE 207 Houston texas 77057

(8 tuøy buùt, nhö 8 hoài kyù soi, roïi choùi gaét nhöõng phaàn ñôøi rieâng cuûa taùc giaû töø thô aáu tôùi hieän taïi.) Maãu bìa Ña Mi. Minh hoïa Nguyeãn Ñình Thuaàn. H.T. Productions xuaát baûn, 2010. Töï Löïc toång phaùt haønh. AÁn phí 12 Myõ kim. Muoán coù chöõ kyù taùc giaû, xin lieân laïc hanhtuyen@hotmail.com


Trang QCA4

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

NGAØY NAY

Henry Lo

Business Development, S.V.P. Houston, Texas

Jack Kuo Houston, Texas

Haiying Wang

Roger Young

North Texas Region

North Texas Region

Hans Chan

Sally Li

Ken Mapatuna

Houston, Texas

Houston, Texas

Houston, Texas

Tommy Vo

Business Development, S.V.P. North Texas Region

Mike Sheng Mortgage Specialist Houston, Texas

Jennifer Zhou Houston, Texas

Ngân Hàng Chúng Tôi Sẵn Sàng Phục Vụ Quý Vị Trong Lãnh Vực Vay Mượn Và Tài Trợ

Main Office 6901 Corporate Dr. Houston, TX 77036 713-771-9700

Sugar Land Office 3508 Highway 6 South Sugar Land, TX 77478 713-272-5028

Plano Office 2304 Coit Rd. Suite 600 Plano, TX 75075 972-673-0188

Richardson Office 1131 N. Jupiter Rd. Richardson, TX 75081 972-301-5988

Austin Office 11220 N. Lamar Blvd. Suite A100 Austin, TX 78753 512-834-8886

Moät söï löïa choïn chính xaùc ! Locations

2001 Jefferson St Houston, TX 77003 713-222-2461 www.kimson.com

10603 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 281-598-1777 www.kimson.com

12750 S.W.Freeway Stafford, TX 77477 281-242-3500 www.kimson.com


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

DÂN CHECHEN ... TIEÁP THEO TRANG A1

THOÂNG TIN - NGHÒ LUAÄN - VAÊN HOÏC - NGHEÄ THUAÄT

Kinh Teá, Taøi Chaùnh Chuyện thời sự trong nước

GIỚI TRẺ THẢ BÓNG MANG THÔNG ĐIỆP "HÒA GIẢI ĐỂ HY VỌNG" TRONG NGÀY 30/4 * NHÓM HÒA GIẢI ĐỂ HY VỌNG LTS – Lại thêm một dấu hiệu chuyển đổi suy tư của giới trẻ trong nước đối với những vấn đề thời cuộc của Việt Nam. Một nhóm mệnh danh "Hòa giải để hy vọng" đã thực hiện một chương trình thả bóng bay nhằm mục đích mang thông điệp hòa giải đến người Việt trên toàn thế giới. Không có chứng cớ nào để phỏng đoán là có bàn tay của nhà nước trong chương trình này. Báo chí trong nước không đưa tin về sự kiện này. Vì thế cho nên chúng ta có thể đón nhận thông điệp này như là một cố gắng tự động vươn tay ra ngoài của giới trẻ Việt Nam sinh ra và trường thành sau cuộc chiến Nam-Bắc phân tranh của thế kỷ 20, vào đúng thời điểm tiếng súng đạn đã không còn vang nổ trên bầu trời đất Việt. Đáp ứng thông điệp hòa giải đó là quyền chọn lựa của từng người, ở ngoài cũng như ở trong Việt Nam. Tuy nhiên, dù có muốn hay không, thông điệp này cũng phải làm cho mọi người suy nghĩ.

Hòa Giải để Hy Vọng - Tròn 38 năm trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những ánh mắt thù hận. Một cuộc chiến ý thức hệ, khi những người cùng mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, vẫn say sưa bảo vệ những khác biệt về tư tưởng, thậm chí chĩa những họng súng mang về từ ngoại bang để bắn vào chính những người anh em của mình. Chúng tôi, những người sinh sau chiến tranh, chưa một lần nghe tiếng bom rơi, chưa một lần ngửi mùi khói súng cùng mong muốn tất cả chúng ta, hãy cùng nhau hướng tới một hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước này.  Một đất nước mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ê chề trong sự nghèo nàn, lạc hậu, nghèo đói và bất công. Một đất nước vẫn “nhỏ bé”, chưa một lần được đứng dậy mà đi lên.  Chúng ta, không thế giữ mãi sự khác biệt và thù hận từ một cuộc chiến không đáng có mà bỏ qua tương lai.  Đất nước này cần sự thấu

Người dân tại Hà Nội hưởng ứng chương trình hòa giải để hy vọng

hiểu hơn về nhau, cần sự cao thượng hơn. Đất nước này cần phải có những sự thay đổi, và điều đầu tiên có lẽ là việc của mỗi chúng ta. Đó là một sự hòa giải, để những vết thương chiến tranh sau mấy chục năm không còn nhức nhối và lây lan sang cả những thế hệ vô can với quá khứ đó.  Với mong muốn đó, cùng một mục tiêu “Hoà giải để hy vọng”, chúng tôi cùng nhau làm những việc rất nhỏ bé để nhớ đến ngày 30/04. Chúng tôi coi đây như là một ngày kết thúc một cuộc nội chiến dằng dặc tang thương và không đáng có của đất nước này.  Những quả bóng bay màu xanh như một niềm hy vọng cho tương lai của đất nước được chúng tôi mang đến tặng tất cả những người đã gặp ở công viên Thống Nhất và công viên Nghĩa Đô như một lời nhắn nhủ của chúng tôi đến tất cả mọi người.  Những quá bóng bay sau đó được mang thả lên trời, như một niềm hy vọng cho tương lai đất nước có thể bay cao và hướng tới bầu trời của tự do, công bằng.  Nhóm thực hiện chương trình “Hòa Giải để Hy Vọng” danlambaovn.blogspot.com

Trang A7

NGAØY NAY

trong mấy nghìn năm. Tháng tư đến, Hoa Kỳ với đe dọa chiến tranh nguyên tử của Bắc Hàn, hỏa tiễn chưa được phóng đi, bom lại nổ trên đường phố Boston trong ngày chạy việt dã 15 tháng tư gây thiệt hại nặng về tinh thần cho dân Mỹ do hai anh em nhà Tsarnaev gây ra. Hai anh em Dzhokhar 19 tuổi và Tamerlan 26 tuổi, dân Chechen, nước Chechnya thuộc Cộng Hoà Nga đã làm nước Mỹ sững sờ mặc dù đa số 1,268,989 dân Chechen là Hồi Giáo phái Suni nhưng Chechnya được Hoa Kỳ ủng hộ trong trận chiến dành độc lập sau khi khối Xô Viết sụp đổ. Dân Chechen như cái gai nhọn cho nước Nga trong mấy năm gần đây bị nghi ngờ đứng sau cuộc khủng bố. Tổng Thống Vladimir Putin, không dấu được vui mừng, là người đầu tiên gọi chia buồn với Tổng Thống Barack Obama về một “khủng bố gây ra bởi bọn mọi rợ” trước khi Hoa Kỳ chính thức gọi trận đánh bom ở Boston là khủng bố. Tổng Thống Putin vui mừng vì Hoa Kỳ có thể chia sẻ kẻ thù mới với Nga. Đang là kẻ thù ngay sau ngày Hoa Kỳ chỉ trích nhân quyền, Nga với chiến tranh lạnh phản pháo cấm giới chức cao cấp Hoa Kỳ vào Nga, nay Hoa Kỳ trở thành bạn! Tổng Thống Nga Vladimir Putin đang cần một kẻ thù mới, như tất cả các chính quyền độc tài, Tổng Thống Putin phải tạo ra những kẻ thù tưởng tượng để cai trị. Chế độ độc tài mới ở Nga có kẻ thù truyền kiếp Đế Quốc Mỹ và mới đây sau ngày Xô Viết sụp đổ là Chechnya. Trung Cộng có Nhật Bản và Đế Quốc Mỹ, Việt Nam có “bọn âm mưu tiến trình Dân Chủ hóa với Đế Quốc Mỹ đứng sau lưng” là kẻ thù. Ba Tư và Bắc Hàn luôn luôn thù địch với Hoa Kỳ. Từ sau ngày nhà tỷ phú Nga Boris Berezovsky thắt cổ tự vẫn ở Anh ngày 23 tháng 3 năm nay, Tổng Thống Putin cần kẻ thù mới. Berezovsky đã là kẻ thù lý tưởng của Putin trong thập niên qua, bất cứ lúc nào Putin có vấn đề nan giải, các tờ báo nhà nước đồng loạt lên tiếng đổ tội cho Berezovsky. Khủng bố Chechen bắt cóc học sinh ở trường học vùng Caucasus: Berezovesky chính là thủ phạm đứng sau lưng. Ban nhạc Pussy Riot làm nhạc chế nhạo Putin và chế độ độc tài Nga: bọn con gái này là trò hề do Berezovsky dựng lên. Berezovsky tượng trưng cho thập niên 1990 của một nước Nga bất ổn trái với những năm nước Nga phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Putin. Berezovsky bị tố cáo đứng đằng sau những cuộc cách mạng ở Ukraine và Georgia nhằm lật đổ Putin. Khi Berezosky tự vẫn ở Luân Đôn người ta đã so sánh ngay với cái chết của Trotsky kẻ thù của Stalin bị ám sát ở thành phố Mexico. Gọi dân Chechen là “Rợ” (Barbarian), Putin đã nhắc về nghi can Tamerlan 26 tuổi có tên của Hoàng Đế cuối cùng của nhà Nguyên và tinh thần của Putin cũng như tinh thần của người Hán xem những người ở ngoài biên cương là “Rợ”. Chữ “Rợ” bắt nguồn từ văn minh Hy Lạp. Những bọn Rợ, “Barbarian” nguyên nghĩa xuất phát từ những người ngoại quốc không nói được tiếng Hy Lạp phải bập bẹ (như người Việt mới qua Mỹ!”bờ, bờ,…bờ”). Cuối cùng thì “Barbarian” có một nghĩa chung, là những dân tộc ngoài biên cương, thiếu văn hóa, cao lớn, nhìn như quỷ. “Rợ” của người Hán và người Nga là những dân tộc vùng Trung Á

nằm giữa Nga và Trung Hoa. Rợ là những dân du mục. Theo nhân chủng học xưa thì dân du mục sau một thời gian tiến lên văn minh trở nên dân định cư chăn nuôi trồng trọt (Danh từ Culture, cultivation) nhưng quan điểm đã thay đổi theo những nghiên cứu trong năm năm gần đây. Canh nông có trước, định cư rồi mới đến du mục. Du mục là những đoàn quân thám hiểm, đã định cư rồi mới đem quân đánh các nước khác dành lãnh thổ. Người Hán xem Mông Cổ là Rợ nhưng Thành Cát Tư Hãn là người đã lập ra giấy thông hành bảo đảm an ninh cho lữ hành đi trên con đường lụa từ Trường An qua Âu Châu và như Neal Ascherson nghiên cứu trong cuốn “Hắc Hải”, di chuyển một đoàn quân trên trăm nghìn quân như quân Mông Cổ hay quân Tartar, tướng lãnh Mông Cổ phải có một tổ chức quân sự giỏi. Để chống lại đoàn quân tinh nhuệ, thiện chiến, các nước Trung Hoa và Âu Châu chỉ có cách xây thành chống giặc Vùng Trung Á không phải là vùng man rợ như tuyên truyền của người da trắng Nga Cossack (dân tộc đến từ vùng Scandinavian, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển) hay của người Hán. Ubekistan là quê hương của giòng họ An Dương. Dân trên vùng thảo nguyên Kygyzstan vào năm 1027 trước công nguyên đổ xuống đồng bằng chiếm nước Trung Hoa lập ra nhà Chu, sau nhà Thương, đặt tên Trung Quốc và vua nhà Chu là người đầu tiên tự xem Vua cai trị là vì Thiên Mệnh (mệnh trời) Chechnya ở Nam nước Nga, vùng Caucasus là vùng bao gồm các nước Georgia, Armenia, Azerbaijan, Chechnya, Dagestan, Ossetia và Ingushitia, một vùng huyền nhiệm trong văn học Nga, vùng nổi tiếng với các chiến sĩ cưỡi ngựa Cossack trong các phim truyện, vùng thần thánh của văn hào Tolstoy với truyện Hadji Murad trong đó Murad là lãnh tụ kháng chiến quân năm 1904 giết “bọn heo Nga”, kháng chiến chống lại quân Nga Hoàng Catherine muốn chiếm vùng Caucasus làm bàn đạp bành trướng đế quốc Nga đến vùng Georgia. Kháng chiến với sự hướng dẫn tinh thần của nhà tiên tri Ushurma, phục kích giết hơn một nửa quân Nga. Vùng huyền nhiệm Caucasus cũng là vùng lưu đày biệt xứ thời Nga Hoàng như vùng Siberia thời Cộng Sản. Vùng đất lưu đày của đại văn hào Pushkin với những thảm kịch, máu, thù hận, yêu đương như văn chương của Boris Pasternak trong Bác sĩ Zhivago. Những ngọn núi huyền bí ở giữa vùng Caucasus và Hắc Hải là linh hồn của dân Chechen. Những người dân Chechen như Termalan Tsarnaev là hậu duệ của Thành Cát Tư Hản. Những “Rợ” Mông Cổ, Đột Quyết, Hung Nô, Tartar, Hồ, Khương..v…v…là những tiền bối của dân Nga và dân Trung Hoa hiện tại. Chữ Tamerlan là chữ viết sai từ Tamerlane hay Timur-i-Lang, Thiết Mộc Nhĩ, là nhà vua cuối cùng của nhà Bắc Nguyên hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn đại đế lập ra nhà Nguyên. Thiết Mộc Nhĩ muốn phục hồi đế quốc Mông Cổ suy tàn. Từ Trung Á, vó ngựa của Thiết Mộc Nhĩ trong hai thế kỷ thứ 14 và 15 đã đi qua Phi Châu, Âu Châu, Trung Đông, tàn sát hơn 15 triệu người, năm phần trăm dân số thế giới thời ấy. Sự hung bạo của Thiết Mộc Nhĩ đã làm rung động Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Georgia, Ấn Độ và Nga. Âu Châu đổi tên Thiết Mộc Nhĩ Tamerlane là Temur the Lame (Lame là què), đại đế què chân phải vì bị thương sau một trận chiến nhưng vẫn cưỡi ngựa tuyệt luân. Năm 1405, Thiết Mộc Nhĩ dẫn 200,000 quân đi đánh nhà Minh, đến vùng Samarkhan bị bệnh chết. Nhà Minh sau đó lại bị rung rinh vì “Rợ”, hai mươi năm sau, năm 1427 Nhà Minh bị Nam “Man” đánh bại. Liễu Thăng đại bại, Lê Lợi đánh giết hơn một vạn quân, Vương Thông sợ hãi phải xin hàng. Nga là kẻ thù truyền kiếp của Chechnya, “kẻ thù phương Bắc” từ đời đại đế Peter qua Nữ Hoàng Catherine luôn luôn xâm lấn nước Nam, cuối cùng Chechnya bị Nga chiếm vào thế kỷ 19. Năm 1944, vào thời Cộng Sản Xô Viết, nhà độc tài Joseph Stalin xếp dân Chechnya

vào loại bọn “cần phải trừng trị” vì không trung thành với chế độ, đưa 400,000 dân Chechen đi về vùng Trung Á nhằm xóa Chechnya ra khỏi bản đồ. Mười ba năm sau khi Stalin chết chỉ còn 300,000 người Chechen trở về nước. Năm 1994, Nga sau thời cộng sản đánh Chechnya, trận chiến 24 giờ để diệt hết bọn thù địch nhưng chiến tranh kéo dài không ngừng trong mười năm. Hoa Kỳ ủng hộ Chechnya nhưng sau chiến tranh lạnh dân Chechen có lúc thù Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ làm ngơ trận chiến diệt chủng của Boris Yeltsin Tổng Thống Vladimir Putin đã tạo “kẻ thù tưởng tượng Chechnya” khi lên làm Tổng Thống sau Yeltsin. Cuốn sách mới đây của John Dunlop, học giả viện nghiên cứu Hoover, “Bom nổ ở Mạc Tư Khoa tháng 9 năm 1999” (Moscow Bombings of September 1999) là cuốn sách vạch trần âm mưu của Putin. Ngày 23 tháng 9 năm 1999, bom nổ ở chung cư ở Moscow giết 300 người và hàng trăm người bị thương. Ông Sergei Kovalev, giám đốc cơ quan tưởng niệm, đã gọi biến cố này là một khúc quanh lịch sử quan trọng tương đương với biến cố 911 ở Nữu Ước. Kháng chiến Chechens bị kết tội đặt bom và kết quả là Tổng Thống Boris Yeltsin có cớ đánh Chechnya, nó cũng là một động lực đưa Vladimir Putin lên làm tổng thống. Quả bom nổ ở khu chung cư gây ra nỗi sợ khủng bố cho dân Nga như Hoa Kỳ hoảng hốt sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, dân Nga đồng lòng trả thù dân Chechen, trận trả thù nặng nhất sau thời kỳ Stalin. Nhưng khác với biến cố 911 ở Hoa Kỳ, dân Nga hoàn toàn không biết gì về chi tiết của bom nổ ngày 23 tháng 9. Các bằng chứng trong sách của ông Dunlop cho thấy bàn tay của chính quyền Nga. Năm 1999, Yeltsin và “gia đình” (gồm con gái, ông cố vấn con rể Yamashev, Voloshin chánh văn phòng và nhà tỷ phú Boris Bereyovsky) đang trong cơn khủng hoảng, Yeltsin bị bệnh nặng, nghiện rượu, dân Nga bất tín nhiệm, ông và hai cô con gái bị cáo buộc chuyển tiền qua Thụy Sĩ qua cơ quan xây cất Mabatex còn Bereyovsky đang bị điều tra tham nhũng trong hãng hàng không Aeroflot. Tháng 6 năm 1999, tờ báo Ý, Svenska Dagblader, loan tin khủng bố sẽ xảy ra còn tờ Pravda loan tin sẽ có khủng bố ở Moscow nguồn tin từ Điện Cẫm Linh. Năm 2000, nhà tỷ phú Berezovsky chạy trốn qua London, là người chủ mưu gây bất ổn cho Nga, đã trả tiền cho thành phần chủ trương độc lập cho Chechnya, giúp kháng chiến Chechnya xâm lăng cộng hòa Dagestan, vào tháng 8 năm 1999. Theo bằng chứng của ông Dunlop, Điện Cẩm Linh tài trợ cuộc xâm lăng vào Dagestan để gây sự xung đột giữa Dagestan và Chechnya giúp cho Nga có lý do ra lệnh tình trạng khẩn trương và đình chỉ cuộc bầu cử năm 2000 có chiều hướng thất lợi cho Yeltsin. Vladimir Putin đang nắm quyền thủ tướng, giữ vai trò chính trong chiến dịch Dagestan. Putin được lòng tin của Yetsin và “gia đình” để tiếp nối Yeltsin làm Tổng Thống. Cầm đầu cơ quan tình báo FSB hậu thân của KGB, Putin đã chứng tỏ lòng trung thành với Yeltsin bằng cách loại bỏ biện lý Yury Skuratov ra khỏi cuộc điều tra tham nhũng Mabetex. Nhưng Putin chưa được dân Nga biết nhiều nên cơ hội làm tổng thống mong manh. Muốn thành tổng thống Putin phải chứng tỏ bản lãnh. Cuộc xâm lăng Dagestan đã không khơi được tinh thần chống Chechen từ dân Nga nên Putin cần thêm nhiều cuộc bạo động khác để cho dân Nga thấy bàn tay sắt của thủ tướng. Cơ quan FSB đã biết trước vụ đánh bom sẽ xảy ra từ đầu tháng 6 năm 1999. Ngày 9 tháng 9, phụ tá Boroyo được thông báo khủng bố sẽ xảy ra ở thủ đô nguồn tin từ tình báo quân đội GRU. Ngay sau ngày bom nổ, Putin nói với dân Nga là các tên khủng bố có liên hệ với Osama Bin Laden và được huấn luyện ở Chechnya. Ngày 25 tháng 9, giám đốc FSB, Nicolai Patrushev viết trên báo, luận điệu giống Putin và cho biết hai đầu đảng người Á Rập Al-

Khattab và Abu U Mar đã bị giết ở Chechnya. Báo Nga nghi ngờ các chi tiết của chính quyền đưa ra, họ biết một ngày trước vụ nổ, ở thành phố Ryazan, một trăm dặm đông nam Moscow, dân đã thông báo với chính quyền là có 3 người ngồi trong xe gần một chung cư, với bảng số xe bị che bằng giấy báo, chở các bao mà dân không rõ là bao gì. Cảnh sát đặc biệt đến, khám phá chất nổ kể cả chất Hexogen và ngòi nổ, bằng chứng được gởi đến FSB. Chính quyền địa phương khám phá chiếc xe trắng hiệu Zhiguli mang bảng số của FSB và hai nghi phạm là nhân viên FSB. Sau một ngày rưỡi giữ yên lặng, giám đốc FSB. Patruchev loan báo trên đài truyền hình đây là cuộc thực tập của FSB và bao chứa đường, không có chất nổ. Cơ quan FSB địa phương và cảnh sát bất bình vì bằng chứng hoàn toàn trái ngược. Bộ trưởng Nội An Rushaido hoàn toàn không biết gì, lại ca tụng dân địa phương đã thành công chống khủng bố! Ủy ban điều tra sau đó không cho báo chí và dân Nga biết kết quả. Năm 2001, tòa xử năm công dân Bắc Caucacus có tội. Năm 2003 đến năm 2004 tòa xử thêm hai người. Tất cả tội nhân đều không có mặt ở chung cư khi bom nổ. Theo FSB, nghi can chính là Achemez Gochiyaev trốn đi Georgia. Cựu trung tá FSB, Mikhail Trepashkin tự điều tra cho thấy người cầm đầu không phải là Gochiyaev mà là Vladimir Romanovich nhân viên FSB sau đó bị xe đụng chết ở Cyprus năm 2003. Tháng 11 năm 2003, trung tá Trepashkin bị tù vì tội mang vũ khí bất hợp pháp ở tù đến năm 2007. Một nhân viên trong ủy ban bào chữa cho bị can là Sergei Yushenkov bị bắn chết ở Moscow vào tháng tư năm 2003, một người khác là ký giả điều tra Yuri Shchekochikhiu, chết thình lình vào tháng 7 năm 2003, bị nghi đầu độc. Câu hỏi chính tập trung vào qủa bom. Sau khi bom nổ cơ quan FSB cho biết là Hexogen và TNT được dùng nhưng đến tháng 3 năm 2000, FSB thay đổi câu chuyện nói là không có chất Hexogen. Ký giả điều tra của các báo Nga cho thấy hexogen chỉ được xử dụng bởi các cơ quan dưới quyền của FSB. Các ông Yeltsin và “gia đình” nói là kháng chiến Chechnya đặt bom để gây khủng hoảng trong dân chúng nhưng tướng Alexander Lebed trả lời phóng viên báo Le Figaro cho biết kháng chiến Chechen không có lợi gì trong vụ này. Quân Nga bắt đầu chiến tranh Chechnya ngày 1 tháng 10 năm 1999, sự ủng hộ Putin tăng từ 31% lên 78%. Các bằng chứng trong sách của ông Dunlop cho thấy FSB cầm đầu bởi Patrushev đã đặt bom chung cư. Có lẽ lệnh từ ba người trong gia đình Yeltsin. Sau khi rời Nga Boris Berezovsky nhiều lần nói trước quần chúng là FSB đã đặt bom. Sách của ông Dunlop cũng cho thấy dân Nga vẫn nghi ngờ Putin đạo diễn cuộc đặt bom. Cuộc điều tra về hai anh em nhà Tsarnaev đang bắt đầu, sẽ còn lâu người Mỹ mới biết kết quả nhưng nếu như ông bố của hai cậu nghi ngờ đúng “hai con ông là nạn nhân của sự gài bẫy sau khi về thăm Nga và Dagestan hồi tháng 10 năm 2012” thì Tổng Thống Putin đang là ngư ông đắc lợi, dân Chechen là kẻ thù của Nga có thể thành kẻ thù của Mỹ và chính quyền Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ Chechnya như trong thập niên qua. Câu chuyện có vẻ như truyện trinh thám thời chiến tranh lạnh của John Le Carré. Việt Nguyên 22/04/2013

QUYÕ TÖØ THIEÄN TEÂREÂSA Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch Trôï caáp gaïo cho tuoåi giaø. Chæ 5 ñoâ laø coù theå mua 10 kyù gaïo, ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên trong moät thaùng ôû Vieät Nam. Xin tieáp tay vôùi Quyõ Töø Thieän Teâreâsa do Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch ñang trôï caáp cho treân 2000 cuï giaø. Check xin ghi: TEÂREÂSA P.O.Box 13237 Portland, OR 97213 vuthanhan@yahoo.com Vuthanhan.com


Trang A8

NGAØY NAY

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

CITY MALL

MALL Á CHÂU LỚN NHẤT GIÁ RẺ MỖI NGÀY Muoán möôùn tieäm beân trong, vui loøng goïi:

281-575-7886

FOOD MARKET 11205 BELLAIRE & BOONE - HOUSTON, TX 77072 - 281-575-7886 FAX 281-575-7838

FOOD MARKET 9820 Gulf Freeway, Houston, TX 77034 FOOD MARKET MỞ THÊM CHI NHÁNH 45 SOUTH GULF FREEWAY

SẼ KHAI TRƯƠNG MỘT NGÀY GẦN ĐÂY CÓ NHIỀU MẶT BẰNG CHO THUÊ ĐỂ KINH DOANH QUÝ VỊ MUỐN MỞ TIỆM BUÔN BÁN XIN LIÊN LẠC :

11201-2 BELLAIRE BLVD # 2 HOUSTON , TX 77072

832-866-0838 281-575-7886

Ocean Palace

11205 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072


Trang B1

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

TỰ VỆ HAY MƯU SÁT THOÂNG TIN - NGHÒ LUAÄN - VAÊN HOÏC - NGHEÄ THUAÄT

Phaàn B - Xaõ Hoäi, Khoa Hoïc

BẤN LOẠN

T

rong khoảng thời gian mấy tháng vừa qua, đã có nhiều dấu hiệu trên chính trường Việt Nam cho thấy cái việc sửa đổi hiến pháp đã trở thành một màn bi hài kịch làm bấn loạn não trạng của nhóm tứ nhân bang nắm vận mệnh của đảng CSVN hiện nay. Vở bi hài kịch này đã để lộ rõ cái khẩu khí và nhân cách của từng người nói trên. Nhìn chung là bản tính quỷ quyệt của từng người đã hiện rõ trong những mưu toan mỗi người đã vận dụng để đấu đá với nhau. Trong những lời đối thoại hay tuyên bố của từng nhân vật, cái bản năng sinh tồn của họ đã được biểu hiện, đôi khi một cách rất trắng trợn, và cũng có đôi khi được nhận xét như là bí hiểm vì họ nói tiếng lóng với nhau, đưa những tín hiệu mật mã mà chỉ có đối tương trong cuộc mới có thể hiểu được. Những tín hiệu này đã được coi như là những thông điệp ngầm mà họ trao cho nhau để chia phe kết nhóm, di dời sự liên minh từ phe ông này sang phe ông kia. Dĩ nhiên là những người muốn đổi phe là đã phải ngửi thấy múi khét ở vị thế mình đã chọn ngồi, vì thế họ phải lấy quyết định di dời đi chỗ khác an toàn hơn, để bảo toàn cái đầu để mưu din, cũng như cái đít để còn

tiếp tực ngồi ghế lãnh đạo. Một nhận xét đầu tiên về kịch bản đang diễn là đã có sự có mặt của Hoa Kỳ như là một chỗ dựa mới xuất hiện để lôi kéo một số đào kép qua phía mình, và đánh đổ thế độc quyền một mình một chợ của Trung Quốc trên sân chơi chính trị Việt Nam. Trước đây, khi cái thế của Hoa Kỳ còn yếu, cả bốn trự này đều kéo ghế lại sát quan thầy để đóng vở tuồng “ngộ cực kỳ ái nị.” Đến nay vị thế của Mỹ đang lên, cho nên báo hại cho mọi người phải học thêm câu đối thoại “I love you” trong kịch bản. Nói về kịch bản thì nó đại loại như thế này: Sau bao nhiêu năm bị Bắc Kinh hiếp đáp, người dân Việt bắt đầu nổi điên lên và xuống đường kiến nghị chống Trung Quốc, đòi đất, đòi biển, đòi quyền đánh cá nơi bờ biển của nước mình. Dưới áp lực của quần chúng, đảng ta phải nghĩ đến những phương án hạ nhiệt, cho người dân được xả xú páp, nếu không thì e chúng nó có thể nổi lên làm loạn, chết cả lũ. Hơn nữa cái ông Tổng Trọng, quả lá lú lẫn, đang yên thân thì tự nhiên lại dùng cái trò sửa đổi hiến pháp để câu khách. Ý là muốn xác định lại vị thế hàng đầu của cái đảng thối hoăng, sau khi ông Trọng đã phải đứng nghẹn ngào trước máy vi âm truyền hình nức nở xác nhận là ông đã thất bại trong màn chống tham nhũng. Sau khi ông đã tỏ ra hiên ngang chống lại cả cái đảng của ông, vì không có ai trong cái đảng đó là không có chấm mút đến tiền bạc của người dân đóng góp. Nhưng ông không đạt được mục tiêu cũng chỉ vì, ngoài việc ông kém trí khôn, ông lại không đủ thủ đoạn cao tay để hạ đối thủ. Nhưng có lẽ lỗi lầm lớn nhất của ông Trọng là đã tự ý, ra cái điều là có sáng kiến, xen vào XEM TIEÁP TRANG B4

LTS – Nhà báo Kinh Huy là một cựu thẩm phán trong ngành Quân Pháp của Việt Nam Cộng Hòa trước đây

V

ụ xử cô Jodi Arias giết người tình kéo dài gần 3 tháng, tốn kém cho công qũy $838,000 mà vẫn chưa kết thúc. Cô phủ nhận lời buộc tội của công tố là cô mưu sát. Cô khai vì tự vệ mà cô giết người tình. Nạn nhân đã dùng hậu môn của cô làm xạ trường làm cô đau quá không chịu nổi, cô mới điên lên, vớ được cây súng của nạn nhân mới bắn chết nạn nhân. Cái chết của TravisAlexander xảy ra hôm 4/6/2008 tại nhà nạn nhân ỏ Messa, Arizona. Nạn nhân bị bắn 1 phát súng và bị đâm 29 nhát. Người bị tình nghi là thủ phạm là Jodi Arias, người tình của nạn nhân. Đương sự bị đưa ra Tòa xét xử ngày 2/1/2013. Arias không nhạn tội và khai ngày 6/2/2013, đương sự đã giết nạn nhân để tự phòng vệ. Nạn nhân tên thật là Travis Victor Alexander, sinh ngày 28/7/1977 ở Riverside, California, được bạn bè gọi là “T-Dogg”. Alexander có 7 anh chị em, 3 trai và 4 gái, con của ông bà Gary David Alexander và bà Pamela Elizabeth Morgan. Cả hai đều nghiện cần xa. Gary chết ngày mà Travis sinh ra đời. Travis và các anh chị em được bà nội là Norma Jean Preston Alexander đem về nuôi và cho theo đạo The Church Of Jesus Christ of Latter Day Saints. Sau khi tốt ngiệp trung học, đương sự phục vụ cho nhà thờ LDS từ hè năm 1966 cho đến tháng 9, 1988. Năm 2004, Travis mua căn nhà số 83 Mesa, Arizona và bị đâm chết tại căn nhà này. Sở dĩ hắn dọn về căn nhà này vì muốn phục vụ nhà thờ LDS. Khi Travis chết hắn mới có 30 tuổi làm nghê quảng cáo cho hãng Prepaid Legal Services. Hắn được đưa về chôn tại Riverside, California ngày 21/6/2008. Người tình nghi giết nạn nhân là Jodi Ann Arias sinh ngày 9/7/ 1980 tại Salinas, California. con của ông William Angelo gốc Đức và Bà Sandy D. Arisa.

cuoäc ñôøi muoân maët * Do Baø Ba Phaûi Phuï Traùch

VĂN MÌNH LÀ NHẤT

H

ôm qua tôi viết cái bài trăng già, núi non xong, tôi nhẩn nha đọc lại. Đọc lại bài viết của mình là có rất nhiều lý do. Về kỹ thuật cũng như về tâm lý. Vì thích thú cũng như vì bắt buộc. Tại vì cụ không làm cái nghề thầy viết đấy, nếu cụ cũng làm cái nghề của tôi, cam đoan cụ cũng sẽ rất lấy làm một sự hứng thú khi đọc lại văn mình. Văn mình, vợ người là nhất. Tự nhiên nói đến đây, tôi lại nghĩ ra điều này, cần phải hỏi ý kiến các cụ. Nhà văn ngày xưa, hay là nói một cách dễ hiểu hơn, ngày xưa phần nhiều chỉ có đàn ông làm nghề nhà văn, đàn bà cũng có, nhưng rất ít, cho nên không đáng được kể đến. Mí lị cũng tại vì cái sự trọng nam khinh nữ, cho nên đàn bà có viết văn hay đến mấy cũng bị đàn ông cố tình lờ đi. Cho nên mấy nhà mới phán rằng, văn mình vợ người. Vì nhà văn là đàn ông cho nên ví văn chương với đàn bà. Văn mình viết ra là nhất thống sơn hà, cũng như mình nhìn vợ anh hàng xóm sao thấy sếch si hấp dẫn chi đâu, nhu mì, dịu dàng cứ như tiên cô ấy thôi. Chả bù cho con mụ nhà mình, đã xấu người lại còn xấu luôn cả nết. Tính tôi hay thắc măc, tôi đặt ngay câu hỏi, giả thử, trong trường hợp này, cái anh hàng xóm có chị vợ đẹp, cũng hành nghề viết văn thì sao nhỉ? Hai ông nhà văn đổi vợ chăng? Ngày nay, đàn bà - nhất là đàn bà Việt Nam - viết văn nhiều hơn đàn ông nữa. Bằng chứng là tôi đây, mặc dầu văn chương của tôi chẳng thuộc về một trường phái, thể loại nào, nhưng cũng vẫn là văn. Tôi hỏi cụ chứ, nếu không phải là văn thì tại sao lại được đăng trên báo? Văn bình dân hay văn bác học cũng là văn cả. Vậy thì tôi hỏi cụ, cái câu văn mình vợ người có cần phải đổi lại không? Tôi cũng là vợ một

anh liền ông, hà cớ gì tôi lại nhìn ngắm vợ của một anh liền ông khác để làm gì chứ? Chị ta có đẹp thì cũng mặc kệ chị ta, ăn chung gì đến tôi, để tôi phải khen, phải thèm chứ??? Nhưng mà, không nhẽ vì thế mà tôi lại phải ví von rằng văn mình, chồng người à??? Không thể nào như thế được, vì xin lỗi các cụ ông chứ tôi – một mình tôi thôi - thấy mấy cụ hàng ngày tôi thường gặp – thì chẳng cụ nào hấp dẫn bằng văn tôi cả. Cho nên dù cụ có giận thì tôi – xin lỗi cụ, thêm một lần nữa - tôi cũng phải nói rằng văn tôi, chồng tôi là nhất. Nói cụ đừng tự ái, chứ đàn bà hơn đàn ông ở chỗ ấy đấy, vì đàn bà biết an phận. Cái gì của mình cũng là nhất cả, vì chúng là của mình. Chồng mình, con mình, cháu mình, đều hơn chồng, con, cháu, những người khác. Đó là tôi nói mấy bà nhà quê, dở người, cám hấp như tôi, ở vào cở tuổi tôi cơ, chứ còn mấy bà mấy cô thời nay thì tôi không biết, vì tôi không còn trẻ nữa và cũng chẳng văn minh, thì làm sao tôi biết mấy bà, mấy cổ nghĩ thế nào? Bây giờ nói tiếp đến cái chuyện tại sao viết xong rồi lại phải đọc lại văn mình để tấm tắc khen hay, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện văn mình vợ người mà cãi nhau chứ? Thì tôi đã chả nói rồi thôi, Viết văn xong bắt buộc phải đọc lại vì hai lý do rất quan trọng là: tâm lý và kỹ thuật. Vì tâm lý, cho nên viết văn xong, nhà văn - chả ai khác hơn là tôi - lấy làm một sự thở phào nhẹ nhõm vì mình đã làm xong phận sự, đã viết xong bài, đã có bài để nộp. Cho dù chẳng ai bắt buộc cả, - vì trong computơ của tòa báo, phải có ít nhất cả ngàn bài cũ của tôi. Tôi không gửi bài mới cả tháng, tòa báo cũng vẫn có bài cũ từ ngày xửa ngày xưa để điền vào, mà cụ chẳng thế nào nhớ được đó là bài cũ hay bài mới. Nhưng ít nhất mình làm việc có quy củ,

* KINH HUY

có lương tâm như vậy, chứng tỏ mình yêu công việc của mình, đầu óc mình còn minh mẫn, mình vẫn còn là một người có trách nhiệm, biết tôn trọng độc giả của mình. Trừ khi nào mình bí lắm, cần ăn gian thì không kể. Đó là một sự thích thú về tinh thần. Rồi thì, có ngày nhờ ơn Tổ, đọc lại bài thấy, sao mình có duyên thế không biết. Chuyện mình viết, mình xem mà mình còn phì cười, huống chi độc giả. Sao đầu óc mình phong phú thế, chỉ cần đọc được một câu, nghe được một chữ, thế mà mình bịa ra được ngần ấy chuyện thì con Thảo Mai – em chồng bà Chúa Liễu – còn thua mình xa, còn phải bái mình là sư phụ. Như thế này thì văn mình nhất là đúng quá rồi, chồng mình hay chồng ai cũng chả thể so sánh được. Tôi hỏi cụ chứ, trên đời này còn có cái vui nào lớn hơn cái vui này không? Cho dù, lâu lâu đọc lại bài thấy ấm a ấm ớ, nghĩ một đằng, viết xuống giấy lại ra một nẻo khác, tự mình đọc còn thấy chán huống chi độc giả. Những lúc ấy, mình lại phải tự an ủi, mình nói chuyện kiểu này, độc giả không chửi cũng uổng. Cầu Trời cho có cụ ngứa tai, lộn gan, lộn tiết, viết thư mắng cho vài mắng, lúc đó mình lại có đề tài để viết thì đỡ phải suy nghĩ. Tốt biết mấy. Mắng mình một mình cãi lại muời, thế là lại có 10 đề tài, 10 ý kiến free để khai thác, chả tốt lắm sao. Có khi nhờ bị mắng mà khôn ra, mở mắt, mở tai ra cho bớt ngu đi thì cũng tốt thôi. Đằng nào cũng lợi. Ăn thua là cái sự mình không có tự ái hão, mình có lòng tự tin và biết chấp nhận, mà coi đó như một cái tai nạn nghề nghiệp. Chả phải nhờ cụ khen mà tôi bỗng chữ nghĩa đầy một bụng, mà cũng chẳng phải vì bị chê mà tôi một chữ cắn đôi cũng không có. Muôn đời, Trời sinh mình ra sao thì mình cũng

Jodi Arias trước vành móng ngựa Arias có một người chị và 2 người em cùng cha khác mẹ. Cô học ở trường Yreka Union High School nhưng không đậu bằng trung học. Arias và Alexander quen nhau hồi tháng 11, 2006 tại hội Prepaid Legal Services ở Las Vegas, Nevada. Hai người ở với nhau tại Mesa, Arizona. Arias khai rằng đương sư chia tay với Alexander ngày 29/6/2007 và dọn về ở Yreka, California và vẫn giữ sự liên lạc với Alexander. Sau khi về Cali, cô lấy chồng. Arias bị bồi thẩm đoàn truy tố về tôị cố sát ngày 9/7/2008 và được dẫn giải về Arizon để xét xử. Cô không công nhận là đã giết Alexander. Bạn bè tìm thấy xác của Alexander tại phòng tắm. Đương sự bị bắn 1 phát súng và đâm 29 nhát giao. Arias khai khác nhau về lúc Alexander bị chết. Thoạt tiên Arias khai không có ở Arizona ngày hôm đó. Sau cô khai có hai người lạ mặt xông vào nhà Alexader trộm đồ và giết nạn nhân. Sau cô nhận là đã giết Alexander vì phòng vệ chính đáng. Cuộc điều tra của cảnh sát được biết cái chết của Alexander như sau: Alexander dự tính đi Cancun, Mexico cùng với Marie Hall và các bạn khác về công việc sở. Hắn không đến dự được buổi họp quan trọng lúc 7 giờ tối ngày 4/6/2008. Sau khi

Marie cùng các bạn tìm không thấy Alexander mới tìm đến nhà Alexander 5 hôm sau để xem tin tức của Alexander. Họ tìm được chìa khóa cửa vào nhà mà Alexander dấu dưới thảm ở đằng trước. Khi vào nhà, họ thấy vũng máu chạy dài đến phòng tắm và họ phát hiện thấy xác của Alexander trong phòng tắm. Xác bị bắn và đâm nhiều nhát dao. Họ liền gọi 9-1-1 báo cho cảnh sát biết đã tìm thấy xác. Họ còn cho biết là trước khi chết Alexander than phiền là cô bạn gái cũ Arias hay quấy rầy hắn, và các bạn của Alexander tình nguyện cho dấu tay và mẫu DNA cho cảnh sát Mesa. Arias gọi cho thám tử Estaban Flores để hỏi thăm vụ điều tra ra sao. Arias khai không biết gì vụ Alexander bị đam chết vì cô ta đã không gặp Alexander từ hai tháng trước. Trước khi tìm ra xác chết của Alexander, Arias kêu gọi nhiều lần cho Alexander và để message lại cho Alexander. Cô khai Alexander sẽ lên thăm cô vào tháng 5/2008. Sở cảnh sát điều tra thấy Arias có thuê một chiếc xe hơi Ford của Budget Rent a Car hôm 2/6/2008 tại Redding Cali, cách nhà Arias 100 miles. Khi trả xe ngày 7/6/2008, Arias đã di được 2,800 miles Trước khi đi xa, Arias có đến gặp bồ cũ tên Darryl Brewer mượn bình xăng 5 gallon để đi

vẫn trần xìn như vậy. Tôi tính lạc quan, cho nên cứ nghĩ thế là vui rồi. Mí lị cụ cứ nghĩ mà xem, nếu mọi người không đọc văn mình thì biết mình nói năng bố lếu bố láo ra sao mà chửi chứ. Viết văn là cốt có người đọc. Thế là đạt mục tiêu rồi. Còn khen hay chê là tùy tính, tuỳ thích, tùy ý của mỗi người. Trên kia là cái sự đọc lại văn mình vì thích thú. Sau đây là cái sự đọc lại vì bắt buộc. Tôi hỏi cụ chứ, hồi còn đi học, khi làm luận văn, cụ luôn luôn phải làm trên giấy nháp, xong rồi đọc đi đọc lại để sửa lỗi, xong xuôi đâu đấy mới chép vào giấy sạch để nộp cho thày cô. Mà lỗi thì có hàng ngàn thứ. Nào là lỗi chính tả - nghề của tôi ,- lỗi văn phạm, dùng sai từ ngữ, lỗi cấu trúc câu văn, cách sắp xếp dàn bài. Ôi thôi cả ngàn cả trăm thứ. Vẫn biết là nhà văn nhà nghề viết quen rồi nên cũng không đến nỗi phải viết nháp. Mí lị ngày nay nhờ cái computơ công việc viết lách của cụ được dễ dàng đi rất nhiều. Nhưng mà cụ cũng phải đọc lại để tìm lỗi chính tả, lỗi bỏ dấu. Cho nên đây là một sự bắt buộc, cụ không thích cụ cũng vẫn phải làm. Nhưng cụ vừa làm vừa thưởng thức văn tài của cụ, cho nên cụ lại thấy vợ anh hàng xóm sao mà xinh gái thế! Cụ nghe lời tôi xúi dại, đổi nghề đi, làm nhà văn là sướng nhất trên đời. Vui lắm cụ ạ. Bị chửi đúng cũng vui. Mà bị chửi sai lại càng vui. Nói thật mí cụ, tôi mà có trúng số mê ga mề gà gì thì tôi cũng không bao giờ bỏ nghề viết văn cả.

đông đều ký tên giả, chứ không phải tên thật của nguời viết, vì tôi nghĩ, không ai lại có thể mang chuyện của mình, đôi khi lại còn dính líu tới những người khác, lên báo mà lại để tên thật. Tuy nhiên, theo qui luật giao tế thư không ký tên thì bị coi là thư nặc danh, vì thế, ai ai cũng đặt ra một cái tên, để cho thư của mình không thuộc loại này. Vì lý do đó, tôi đề nghị, Bà nên tùy theo nội dung của thư mà đặt cho nó một đề tựa. Như vậy vừa giữ được bí mật cho những người có vấn đề cần được cố vấn, mà lại vừa cho các độc giả khác biết nội dung của câu chuyên qua tiêu đề, mà không dùng đến cái tên, không biết là thật hay giả, ký dưới thư. Giả thử, tôi có chuyện cần vấn kế Bà, chắc chắn tôi không ký tên tôi mà tôi sẽ ký là ông A, bà B, hoặc cô C. Nhưng nếu tôi ký tên là Một Ông Chồng Khó Tính, thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, và chắc chắn câu hỏi của tôi sẽ có nhiều ông chồng, bà vợ khác chú ý đến nhiều hơn. Vì đối với các bà vợ, 99%, tất cả các ông chồng đều khó tính. Thật ra thì độc giả chúng tôi không hề quan tâm tới câu chuyện ấy, trường hợp ấy, vấn đề ấy, thuộc về ai, của người nào, tên tuổi quê quán ở đâu? Chúng tôi chỉ thích đọc cách phân tích cùng những lời khuyên nhủ, la mắng cũng như cách giải quyết, thông minh, hợp tình, hợp lý của bà. Vài hàng đề nghị với bà. Mong bà không khó chịu mà gán cho tôi cái nhãn hiệu đánh trống qua cửa nhà sấm. Người mù mà đòi dẫn đường cho người sáng. Quí bạn độc giả của mục Tâm Tình này, nếu đồng ý, xin làm theo lời đề nghị của tôi để giúp cho Bà Ba Phải của chúng ta khỏi mất công suy nghĩ tên cho những câu hỏi của chúng ta. Quí cụ thấy thế nào? Thân mến kính chào.

Thư góp ý, qua email Tôi là một độc giả thường xuyên của tiết mục này. Rất đồng ý với cách trả lời của Bà và rất hâm mộ những lời lẽ dạy bảo đầy thân tình, hợp lý, hợp thời, hợp đạo lý, của bà. Nhờ Trời, gia đình tôi không có chuyện gì cần đến những liều thuốc đắng của bà, nhưng hôm nay tôi có ý kiến này muốn đề nghị với bà. Bà đồng ý thì tốt mà dù bà có không đồng ý tôi cũng vẫn là độc giả trung thành của tiết mục này. Theo ý tôi thì, những thư gửi cho bà, dù qua bưu điện, qua tòa báo hay qua email thì, phần

Trả Lời: Thưa Cụ Góp Ý. Rất cám ơn ý kiến của cụ. Rất là có lý và hợp tình, và rất hợp ý tôi. Thế mà không hiểu tại sao, bao nhiêu năm hành nghề mà tôi không nghĩ ra. Từ nay sẽ làm theo lời cụ, nếu các độc giả khác cùng đồng ý. Bây giờ thế này nhá. Cụ

Arizona. Arias mua tổng cộng 20 gallons xăng ở Passadena, CA với thẻ Mastercard. Arias định đi xuống miền nam để chụp hình con người bạn, rồi đi Utah thăm người tình mới là Ryan Burns. Arias khai Alexander gọi cô sáng sớm ngày 6/4/2008 và rủ cô lên gặp hắn. Arias khai đến nhà Alexander lúc 4 giơ sáng ngày 4/6/2008. Cảnh sát tìm thấy khẩu súng nòng .25 trong bồn rửa mặt trong phòng tắm, máy hình bị đập hư, cảnh sát có hỏi cô biết gì về máy hình bị đập hư thì cô bảo không biết. Hình trong máy ảnh bị xóa tuy nhiên cũng thấy hình của Alexander và Arias rất khêu gợi Arias phủ nhận là hình của mình và Alexander. Cảnh sát tìm thấy tại nhà của ông bà Arias mà Arias ở tại đó. Nhà có 4 khẩu súng thì thiếu mất khẩu .25 . Hỏi Arias thì bảo không biết. Ryan Burns và bạn bè khai rắng có thấy tay của Arias bị băng bó. Arias khai làm ở nhà hàng Margaritavilli bị thương. Cảnh sát điều tra không có tên cái nhà hàng đó ở Cali. Phiên xử Arias bắt đầu ngày 2/1/2013 ở Maricopa County Superior Court dưới quyền của thẩm phán Sherry K. Stephens. Công tố yêu cầu tòa xử tử hình. Tanisha Alexander Sorenson, chị của nạn nhân yêu cầu tòa lên án tử hình. Arias được biện hộ bằng 2 luật sư chỉ định L. Kirk Nurmi và Jennifer Willmott. Luật sư biên hộ nêu rằng cái chết của Alexander là xác đáng vì Arias đã tự phòng vệ chính đáng. Arias bị bồi thẩm đoàn chất vấn hơn 200 câu hỏi qua thẩm phán Sephans. Arizona là một trong 3 tiểu bang Hoa Kỳ mà bồi thẩm đoàn được quyền đặt câu hỏi bị can trước Tòa. Arias khai cô giết Alexander để tự vệ. Cô kể lại cuộc làm tình của cô với Alexandẹr. Cô bị Alexander làm đau quá nên cô mới giết Alexander để tự vệ. Cô định tự tử vì cô tin rằng không có bồi thẩm đoàn nào lên án cô. Arias đã trả lời tòa hơn 20 ngày mà vụ án vẫn chưa kết thúc. Kinh Huy 3/22/2103 nào viết thư mà vẫn ký tên - thật hay giả, không thành vấn đề - thì tôi sẽ trả lời theo tên cụ ấy. Cụ nào hưởng ứng ý kiến của cụ Góp Ý ký tên bằng một đề tựa theo nội dung của bức thư, tôi sẽ trả lời theo cái đề tựa ấy. Như vậy để làm theo đúng ý của các tác giả. Cụ muốn tôi gọi cụ bằng tên - thật hay giả - thì tôi gọi cụ bằng tên. Nếu cụ muốn tôi gọi cụ bằng đề tựa, bằng cái vấn đề của cụ, tôi sẽ gọi như thế để vui vẻ cả làng, mà đồng thời cũng tránh cho tôi phải suy nghĩ để đặt tên cho cụ. Tôi cám ơn cụ Góp Ý khi cụ nói rằng, độc giả chẳng quan tâm tới cái người ở trong cái hoàn cảnh hay cái trường hợp được đem lên báo thảo luận, mà quí cụ chỉ thích xem cái sự tôi phân tích và giải quyết vấn đề như thế nào, và ra làm sao thôi. Tôi cũng thấy là như vậy. Sở dĩ đã từng có cụ viết thư chỉ mặt tôi mà mắng rằng, mọi chuyện hoàn toàn do tôi bịa đặt ra, tự tôi viết câu hỏi, rồi lại tự tôi trả lời, chứ đề mục này làm gì có độc giả viết thư vấn kế. Nghe cụ ấy mắng mỏ như vậy, tôi bỗng tự cảm thấy yêu mình, bái phục mình lăn ra đất. Sao tôi lại tài giỏi thế không biết, một mình thủ một lúc cả năm bẩy vai tuồng, mà vai nào cũng tới cả. Hay thật. Rất cám ơn cụ Góp Ý và cũng rất hân hạnh có cụ là độc giả trung thành. Thư của Nguyễn Thị Sang. Hay là Câu Chuyện Một Ông Chồng Quái Đản Cháu có một ông chồng kỳ quái bác ạ. Vợ chồng đang sống với nhau, chẳng thể gọi là hạnh phúc nhưng cũng bình thường như mọi người vậy thôi. Một hôm đi làm về cháu thấy một lá thư dán trên tủ lạnh. Cháu lấy xuống xem thì ra là thư đoạn tình của chồng cháu. Anh ấy nói anh ấy chán cảnh gia đình cần phải ra đi sống một mình ít lâu. Khi nào có chỗ ở mới anh ấy sẽ liên lạc với cháu. Cháu kiểm soát tủ áo thì thấy anh ấy dọn đồ của anh ấy đi hết trơn rồi. Cháu soát nhà băng thì thấy accounts nào anh ấy cũng lấy đi một nửa, để lại cho cháu một nửa. Cháu đi điều tra thì thấy anh ấy đã có chỗ ở XEM TIEÁP TRANG B3


Trang B2

NGAØY NAY

Viết từ trong nước

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Ngày 10/4 vừa qua, Cty Quỳnh hành động dã man như thế phải Dương lại ký hợp đồng với Cty xử đúng pháp luật. cổ phần dịch vụ bảo vệ Toàn Cầu Chuyện ghen tuông nhỏ như thuê 120 người bảo vệ an ninh con thỏ nên tôi không tường cho việc xây dựng trái phép. thuật chi tiết ở bài này. Nhân đây Hợp đồng nêu rõ: Trong bất cứ chỉ xin kể sơ lược qua vụ này * VĂN QUANG – Viết từ Sài Gòn tình huống nào, lực lượng bảo cũng đang làm dư luận râm ran Đối thoại căng thẳng vệ cũng không thể để xảy ra tình đàm tiếu. trạng lấn chiếm, tái chiếm của Sư tử Hà Đông lột bà hàng chẳng đi đến đâu nông dân trong khu đất dự án. xóm lõa thể giữa đường Sau khi vụ việc xảy Vì lẽ đó mà sau ít phút gây Thời gian gần đây, bà Tuyết ra, người dân chia làm ra đổ máu, lực lượng vệ sĩ của cho rằng người phụ nữ độc thân 2 nhóm, một ở lại căng công ty bảo vệ trên lại trở lại khu là hàng xóm đang “tòm tem” với cờ giữ đất, giữ hoa đất “bám trụ” tại đây. Trong khi chồng mình nên thường xuyên màu; một kéo nhau về đó cách hiện trường khoảng 500 gây sự. Sáng 16/4, trên đường UBND xã Đại Thắng. Tại đây đã diễn ra cuộc mét, tại Km 40, quốc lộ đối chất rất căng thẳng 10, đoạn dưới chân cầu giữa Giám đốc Công Cựu, hàng chục tên lạ mặt vẫn ngồi túc trực, Nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa bọn côn đồ với ty cổ phần Hoa Thành và 153 gia đình dân bị cạnh đó là 11 chiếc xe người dân xã Đại Thắng chiều ngày 21/4 lấy đất làm dự án. Tuy hơi đang trong tư thế chờ đau đang nằm thở dốc. Còn đám nhiên cuộc đối chất tan sẵn như đội quân “tổng côn đồ hiện nay vẫn bình an vô vỡ vì ồn ào, cãi cọ như cái chợ trừ bị”. sự, chờ điều tra. khi ông Hà Như Nam, Giám đốc Chủ thuê đất không liên Gần 100 côn đồ đánh dân công ty không trả lời được bà quan đến vụ “hỗn chiền”, không tiếc tay con lý do vì sao ại thuê giang hồ vậy ai đánh dân? Trả lời việc doanh Hai mẹ con bà Tuyết đang lột sạch quần Khoảng hơn 12g ngày 21-4 về đánh dân? nghiệp Hoa Thành có áo kéo lê chị Huỳnh giữa đường. vừa quan, tại khu đất của dự án Cuối giờ chiều ngày 21-4 tham gia vào vụ xô xát xây dựng công ty giầy đã xảy ra vừa qua, ông Vũ Đức Cảnh một vụ “đàn áp” của gần trăm Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên với người dân xã Đại Thắng chạy xe đi làm, bà Huỳnh bất ngờ côn đồ với những nông dân mất Lãng - nêu quan điểm: Vụ việc vào trưa ngày 21/4 hay không, bị mẹ con Tuyết chặn đường chửi đất. Hậu quả khiến 6 người dân cả trăm người lạ với thái độ du ông Hà Như Nam Ông Hà Như bới là “đồ giật chồng người”. bị đánh trọng thương. côn về đây phá hoa màu của dân, Nam, Giám đốc Công ty Hoa Sau khi lời qua tiếng lại, mẹ con Anh Hoàng Văn Hào, 46 dùng vũ lực đánh nhiều người Thành - chủ thuê đất - trong bà Tuyết lao vào đánh. Bà Tuyết tuổi, ở thôn Trâm Khê, xã Đại dân bị thương sẽ được điều tra buổi trả lời báo chí sau vụ “hỗn ra lệnh cho con trai: “Lột quần Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải làm rõ. Tuy nhiên mấu chốt của chiến’ quả quyết: “Công ty Hoa áo nó cho mang nhục”. Trong khi cậu con nắm tóc, Phòng - nơi có dự án kể trên, vấn đề là ở việc UBND TP Hải Thành không tham gia và cũng đấm vào mặt và ghì chặt đầu chị không liên quan trực tiếp đến thuộc Công ty CP Hoa Thành, Phòng đã có văn bản (4/2004) Huỳnh xuống đất thì bà Tuyết xé vụ việc. Chúng tôi đang đề nghị kể lại: Khoảng 12 giờ, khi vừa đi yêu cầu Sở Tài Nguyên – Môi toạc áo nạn nhân. Chống trả yếu phía công an làm rõ để tránh dư làm đồng về, anh có việc đi qua Trường (TN-MT) và UBND ớt, chị Huỳnh bảo sẽ báo công an luận “hiểu nhầm” (!) rằng doanh đồng dưa (khu đất dự án) thấy huyện Tiên Lãng thông báo cho liền bị nam thanh niên đạp liên nghiệp thuê đầu gấu đánh dân”. có rất đông người lạ mặt đi trên Cty Hoa Thành ngừng việc xây tục vào mặt. Cả hai mẹ con bà Theo lời ông Nam, trong hàng chục chiếc xe taxi xông dựng trên đất đó. Tuy nhiên đơn Tuyết lôi xềnh xệch chị Huỳnh việc này cả doanh nghiệp và vào ruộng của dân, dỡ lều, phá vị này vẫn cố tình không chấp dưới đất cho đến khi lột phăng người dân xã Đại Thắng đều bị bỏ hoa màu. Anh Hào chạy vào hành chỉ đạo của TP Hải Phòng, chiếc quần jeans chị mặc trên thiệt thòi do sự giải quyết quá thì bị một nhóm người mặc đồng cố tình dùng sức mạnh cá nhân người. Sau đó, mẹ con Tuyết chậm trễ của cơ quan chức năng phục vệ sĩ, mặt bặm trợn, xăm để thay luật định. thay nhau chụp ảnh loã thể của trổ đầy người, dang tay ngăn lại, Dân bị đánh, trưởng CA nạn nhân với ý định ‘sẽ mang hỏi đi đâu. Anh Hào nói muốn đi xã đứng quay phim đến công ty nó cho nó mang xem ruộng đất sao lại bị phá, liền Được biết năm 2004, nhục”. bị đám người đánh đấm túi bụi. UBND TP Hải Phòng đã Sau khi được buông tha, Anh Hảo bỏ chạy về làng đánh có quyết định thu hồi hơn chị Huỳnh vơ mớ quần áo rách kẻng báo động cho mọi người. 88.000 m2 đất tại thôn bươm để che thân thể chạy về Bà Đoàn Thị Bé, 58 tuổi, ở Trâm Khê, xã Đại Thắng nhà và chỉ còn biết khóc. Khi thôn Trâm Khê, chỉ vào vết bầm cho Cty CP Hoa Thành lấy lại bình tĩnh, nạn nhân đã tìm tím to ở đùi, nói: “Tôi nghe kẻng thuê. Tuy nhiên những đến công an trình báo. Toàn bộ báo động vội chạy ra thì thấy cả người dân có đất chưa sự việc được quay clip và tung đoàn người mặt mũi hung tợn nhận được quyết định thu lên mạng chiều 20/4 đã gây phẫn dàn thành 3 vòng. Vòng trong đất đến từng người như Ông Hà Như Nam, Giám đốc Công ty nộ trong dư luận. Những tấm cùng vây quanh ông Hà Như quy định của luật pháp. Vì CP Hoa Thành - chủ thuê đất – trả lời ảnh loã thể của chị Huỳnh còn Nam (giám đốc công ty cổ phần thế trong 153 gia đính, có báo chí sau vụ “hỗn chiến” được bà Tuyết gửi đến toàn bộ Hoa Thành). Chưa kịp định thần 9 gia đình dân không nhận người quen và các công nhân thì nhóm côn đồ này lao tới túm đền bù và không thuận TP Hải Phòng. tóc, dùng cuốc xẻng tấn công bàn giao ruộng đất. Như vậy không lẽ nhóm làm chung công ty với “tình mọi người. Tôi bị mấy cái cán Ông Hoàng Văn Khang, côn đồ đó tự ý đến phá hoa màu địch”. Chị H có 3 con, chỉ còn cuốc vụt tới tấp vào đùi, bụng,… người duy nhất trong 153 gia và đánh dân chẳng vì lý do nào biết khóc và phải bỏ đi làm sau Bà con ở phía ngoài ức quá cũng dân đến nay vẫn chưa nhận tiền cả? Hay là chủ Công ty Quỳnh khi bị khủng bố. Chị còn lo con hốt cát ném trả nhưng không lại đền bù đất, phân trần: “Tôi già Dương, Công ty Bảo vệ Toàn gái lớn của chị đang học đại học vì bọn họ đông quá mà lại to rồi, bệnh tật sắp chết rồi. Nhưng Cầu và Công ty Cổ phần Dịch biết chuyện này. Theo nguồn tin khác, hai khỏe, đầy sát khí”. mai chết, hết đêm này tôi cũng vụ Hoa Thành phái nhân viên nghi can quay clip vụ đánh ghen Chúng mày không cút khỏi khu muốn nhìn thấy công lý cho bảo vệ đến đánh dân chơi… cho lột quần áo là Hoàng Thị T. (28 đất này thì bọn tao đập chết nông dân Trâm Khê. Tôi chưa đỡ buồn sao? tuổi, người quay clip) và Nguyễn Ông Vũ Bá Phượng (thôn nói đến chuyện giá cả đền bù bèo PV báo chí đặt câu hỏi việc T. (41 tuổi, người tung đoạn clip Trâm Khê, xã Đại Thắng) kể: bọt (hơn 7 triệu đồng/360 m2 đất đưa người vào khu đất là đúng lên mạng), cả hai cùng ở khu phố “Họ ném gạch vào đám đông nông nghiệp), chưa cần nói đến hay sai, ông Tùng không đưa

BÒN NƠI KHỐ RÁCH, ĐÃI NƠI QUẦN HỒNG LTS – Nhà báo Văn Quang là một cây bút kỳ cựu của miền Nam trước 1975, ông cũng là một nhà báo quân đội trong nhiều năm, và là một nhà văn rất được mến mộ. Ông Văn Quang không đi tỵ nạn và sống ở Việt Nam. Sau một thời gian, ông đã tiếp tục viết lại và gửi bài đăng trên nhiều báo tại nước ngoài. Gần đây, Ngày Nay hân hạnh được ông nhận cộng tác thường xuyên vơiù những ký sự-phóng sự về đời sống hiện nay tại Việt Nam.

N

ổi bật trong tuần này ở VN là từ ngày 18-4 “ông xăng dầu” giảm giá cho nhân dân cả nước mỗi lít xăng hạ xuống 500 đồng. Xem ra người dân phải “cảm động sụt sùi” mới đúng. Nhưng thật sự người dân ai cũng biết đó chỉ là trò mị dân, trò “làm xiếc” trên mồ hôi nước mắt của dân mà thôi. Ngành xăng dầu chẳng phải là “thứ người” dễ dàng chia sẻ với các doanh nghiệp (DN) đang bị khó khăn bủa vây và “thông cảm” với người dân đang thắt lựng buộc bụng đến méo cả dạ dầy trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại những DN xăng dầu còn lợi dụng dịp này để kiếm thêm lời. Có liên bộ Tài Chính Công - Thương đỡ đòn Trên thực tế giá xăng dầu tại thị trường Singapore đã giảm nhiều gần 10 ngày trước đó, giá dầu thế giới cũng sụt liên tục, đến nay ông xăng mới hạ giá tí đỉnh cho… phải phép. Đó là bổn cũ soạn lại của các DN xăng dầu đầu mối từ trước tới nay. Lơ mơ trong tính giá và báo cáo lỗ - lãi, mập mờ giữa 2 nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng và chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh, “rình rập” tình hình tranh tối tranh sáng của Nghị định 84 (về quản lý, kinh doanh xăng dầu), ngành này đang vận hành không theo một quy luật nào, luôn tạo cho dư luận cảm giác khó chịu, mất hết niềm tin vào cả cơ quan điều hành và các DN đầu mối xăng dầu. Các DN xăng dầu đầu mối thừa nhận lãi khá, từ 1.000 1.750 đồng/lít, tùy cách tính (!), có thừa điều kiện để giảm giá bán lẻ song phải chờ cơ quan quản lý quyết bởi 2 lần điều chỉnh giá gần nhất phải cách nhau 10 ngày. Càng câu giờ càng thu vén nhiều thêm những khoản lãi, ai kêu gào mặc kệ, đã có liên bộ Tài chính - Công Thương đứng ra đỡ đòn, còn sợ “cọp” nữa à! Dại gì không lửng lơ để giá đó! Mà có giảm cũng không là bao, hôm 28-3 đã tăng 1.430 đồng/ lít xăng; nay giảm 410 đồng/lít, gộp cả khoản giảm 500 đồng/lít hôm 9-4 thì vẫn còn thừa 520 đồng/lít. Tăng giá rất nhanh hạ giá rất chậm Vin vào cái cơ chế “2 lần điều chỉnh giá gần nhất phải cách nhau 10 ngày”, thế là ta cứ ung dung bán giá cũ, sau 10 ngày hãy tính. Cần phải nói cho minh bạch rằng cơ chế đó do các cơ quan quản lý Nhà nước đặt ra và bị những DN xăng dầu lợi dụng hay có sự “tham mưu” từ trước của những DN buôn bán xăng dầu hoặc có một sự liên minh tay đôi tay ba nào đó “bố ai biết được”. Thí dụ như việc điều tiết giá, khi muốn tăng thì DN gửi đề nghị rất sớm; còn khi giá thế giới giảm thì có DN nào xin hạ giá bán đâu! Cơ quan quản lý cũng thiếu hẳn chế tài ngoài việc ra quyết định hành chính buộc DN làm theo. Hoặc như quỹ bình ổn, tiền đóng quỹ được trích từ mỗi lít xăng dầu bán cho người tiêu dùng. Khi DN xăng dầu kêu lỗ, Nhà nước xả quỹ để san sẻ, hóa ra là đem tiền dân để cứu DN trong khi đáng lý DN phải tự cứu mình. Như vậy, chỉ có anh tiêu dùng luôn bị thiệt thòi. Cơ chế điều hành cứu nhà giàu, xiết cổ nhà nghèo Nếu có cơ chế quản lý minh bạch thì ngành xăng dầu làm gì còn đất để diễn trò. Tình trạng ấy kéo dài đã lâu, người dân phải đăt câu hỏi: cơ chế điều hành đang phục vụ cho ai. Vì người tiêu dùng? Không phải. Vì cộng đồng DN? Càng không đúng. Nhìn thực trạng bi đát của DN trong nước thì rõ: Gần 100.000 DN phá sản trong năm 2012, tỉ lệ DN thua lỗ giai đoạn 20022011 rất cao, khoảng 42% (theo VCCI). Đáng chú ý, hầu hết DN Nhà nước, trong đó có xăng dầu, kinh doanh kém nhưng không phải phá sản, giải thể mà đa số

các DN "chết" thuộc về khối DN tư vốn được cho là năng động nhất. Đó là hậu quả của chính sách điều hành kiểu cứu nhà giàu - buông nhà nghèo, đúng như các cụ ta ngày xưa đã nói: “bòn nơi khố rách - đãi nơi quần hồng”. Người dân không thể “cảm động” vì cái sự xuống giá này mà còn thấy rõ trò bóp cổ tinh vi, làm cho anh dân như bịt cái dẻ vào miệng không kêu ca gì được. Phục các “bố” thật. Đúng như kiểu cướp cạn theo “phim thời sự” kề dao vào cổ bà lão cướp tài sản xảy ra như cơm bữa ở hầu hết mọi nơi. Dân cũng đang bị “cướp cạn” đấy. Họ không tử tế gì đâu, đáng lã phải giảm giá xăng từ cả tuần lễ trước mà mãi đến nay mới giảm chút xíu, vậy thử hỏi trong những ngày ấy các DN xăng dầu mua rẻ bán đắt đã kiếm lời được bao nhiêu? Cái túi tham không đáy kia lại được bảo vệ bởi cơ chế đang cần phải có sự sửa đổi hợp lý và sự kiểm soát nhanh nhạy gắt gao hơn, may ra người dân mới thở được. Cưỡng chế và “giải phóng mặt bằng”như chiến trường Một chuyện khác tương tự như chuyện “bòn nơi khố ráchđãi nơi quần hồng” cũng đang làm dư luận sôi nổi, hết sức gay gắt. Tuy là chuyện của một địa phương nhưng thật ra nó cũng là tình trạng chung của cả nước. Thứ chuyện cũ như trái đất, xảy ra ở hầu hết mọi nơi nhưng chưa giải quyết dứt khoát, nên những vụ khiếu kiện cứ kéo dài hết năm này qua tháng khác, bà con kéo nhau đi kiện từ làng tới xã, từ huyện tới tỉnh, từ tỉnh tới trung ương. Các vụ khiếu nại đó diễn biến phức tạp, trong đó, khiếu nại về đất đai, giải phóng mặt bằng chiếm tỷ lệ 75%. Không nói thì bạn đọc cũng có thể đoán được đó là những vụ khiếu kiện về đất đai, về cái gọi là “giải phóng mặt bằng”. Nói cho rõ hơn là việc thu mua đất của dân cho các đại gia, các doanh nghiệp “làm kinh tế” hoặc phục vụ lợi ích chung. Nhưng “thu” thế nào, “mua” kiểu gì lại là chuyện khác. Thật ra nó chỉ khác ở hình thức, còn nội dung thường giống nhau y chang: mua đất của dân giá rất rẻ so với giá thị trường. Người dân ức lắm, có người nhát gan hoặc quá cần tiền nên đành nhận, nhưng cũng có rất nhiều người không chịu nhận hoặc phải nhận tạm để bên mua phá sạch “vườn không nhà trống” lấy đất làm việc khác. Sau đó bên mua hay trưng dụng đất, phe lờ luôn, không chịu trả thêm tiền chênh lệch, dân phản đối thì có chính sách gọi là “cưỡng chế”, nói trắng ra là dùng moị cách, kể cả vũ lực đuổi thẳng cánh chủ cũ phải ra đi. Vì thế mới xảy ra vụ gia đình ông Đoàn Văn Vươn uất quá, kiên quyết chống lại. Nó như một chiến trường có đầy đủ máu, nước mắt, tài sản, tính mạng của người dân, hầu hết là dân vùng quê VN. Nay cũng lại vừa xảy ra một vụ cưỡng chiếm đất đai, lại cũng ở Hải Phòng, lại cũng ở Tiên Lãng. Lần này hình thức hơi khác, khác song cũng cùng một kiểu dùng vũ lực cưỡng bức dân. Nếu hành động lần trước đối với vụ án ông Vươn do lực lượng nhà nước tổ chức “trận đánh đẹp như mơ, có thể viết thành sách” theo lời ông Đỗ Hữu Ca giám đốc CA TP Hải Phòng; lần này “rút kinh nghiệm trên”, hành động bạo lực đó được thực hiện bởi một lũ gọi là “côn đồ” có cả thành phần “đầu gấu” tham gia cuộc tấn công man rợ này. Sở dĩ người ta lại nghĩ ngay đến cái sự “cứu nhà giàu buông nhà nghèo” khi chính quyền chưa có một hành động thiết thực nào bảo vệ người dân. Chỉ là những cuộc “giải tán đám đông” và “hòa giải” chẳng đi đến đâu khi người dân và chủ DN không chịu giải pháp đưa ra. Sự việc còn đang lằng nhằng, chỉ có hơn chục người dân ăn đòn

Bà Lương thị Đính bị côn đồ ném bị thương ở đầu. và dùng gậy gộc vụt vào người chúng tôi. Những viên gạch này ngày thường nông dân dùng để chèn ni lông phủ dưa, nay thành vũ khí lợi hại cho bọn côn đồ. Một số người hoảng quá bỏ chạy, đám thanh niên này liền đuổi theo bắt để đánh tiếp”. Ông Phượng bị một số vết bầm tím ở vai, chảy máu mũi, tay và chân cũng bị thương nhẹ. Một trong những người bị thương nặng nhất là bà Lương Thị Dính (42 tuổi, ở thôn Trâm Khê). Tại trụ sở UBND xã, bà Dính cho biết: “Tôi bị một thanh niên ném nửa viên gạch vào đầu. Tôi choáng quá ngã ra đất, sờ lên đầu thì thấy máu chảy. Lúc tôi bò ra khỏi đám đông, có hai thanh niên mặc áo cộc, xăm trổ đầy tay, vác gậy đuổi theo vụt vào đùi tôi. Mấy người này còn chửi và dọa: “Chúng mày không cút khỏi khu đất này thì bọn tao đập chết”. Khoảng 13g30, Công an huyện Tiên Lãng đã đến hiện trường giải quyết sự việc. Khi công an tới, những người này đã lên xe rút đi an toàn. Về phía dân, có khoảng mười người bị thương và được đưa đến bệnh viện huyện Tiên Lãng để cứu chữa.

lộ trình thu hồi đất chưa hợp lý. Tôi chỉ muốn cơ quan chức năng làm rõ, tại sao bà con chúng tôi bị đánh trọng thương mà toàn là phụ nữ, người già và cả người tàn tật? Dân bị đánh, công an xã có mặt ngay lúc vụ việc đang diễn ra. Hỗn chiến hơn 30 phút nhưng lực lượng an ninh xã chỉ đứng từ xa chờ. Trưởng công an xã thay vì vào còng tay kẻ hành hung dân thì lại bình tĩnh dùng điện thoại quay phim sự việc”. Bà Lương Thị Dích yếu ớt do vết thương ở đầu mất nhiều máu, cho biết, bà bị ném gạch trúng đầu, máu chảy nhiều. Bà cùng nhiều người bị đánh đã “cầm tay” công an chỉ tận mặt những người đánh nông dân nhưng công an không làm gì. Khiếu kiện lâu năm không được gải quyết Ông Khang cho biết thêm là đã khiếu kiện gần chục năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết theo đúng luật khiếu nại tố cáo. Đất đã được UBND thành phố giao và sau đó lại được chính thành phố ra quyết định yêu cầu không xây dựng trên đất này vì đang có tranh chấp, nhưng doanh nghiệp vẫn cứ tiếp tục xây dựng.  Cụ thể ngày 26/3/2013, công ty cổ phần Hoa Thành đã ký hợp đồng giao nhận thầu xây dựng với Cty Quỳnh Dương.

Ông Khanh kiên quyết không nhận tiền đền bù

ra câu trả lời cũng như bình luận nào, mà cho biết: “Vấn đề này UBND huyện đã báo cáo lên UBND thành phố. Đây là vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm, mọi quyết định thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng”. Hiểu lầm hay cố ý thuê xã hôi đen đến truy quét dân? Câu trả lời của ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nói vì “hiểu lầm” là hoàn toàn không đúng bản chất sự việc đã diễn ra. Bọn côn đồ đó không đến chỉ để ngồi “bảo vệ khu đất” mà thực tế là đến để đánh dân, đánh bất kỳ anh dân nào còn bám giữ khu đất đó. Cụ thể như anh Hoàng Văn Hào vừa thò mặt vào khu đất đã bị chúng đánh tới tấp. Thái độ rất hung hãn, lời đe dọa trực tiếp “chúng mày không cút, bọn tao đập chết”, không lẽ cũng là “hiểu lầm” như ông chủ tịch đã trả lời trước công luận? Và câu hỏi khác được đặt ra là tại sao bọn cô đồ đó lại được đàng hoàng ra đi như không có chuyện gì xảy ra? Nói rằng chưa có chứng cứ là không chính xác. Hơn chục người dân bị thương, có người phài đưa đến bệnh viện cấp cứu không phải là bằng chứng phạm tội quả tang sao? Các vị luật sư nghĩ gì trước câu hỏi này? Nếu là người dân đâm chém người khác như thế có bị bắt khẩn cấp khắc không? Sao không có tên côn đồ nào bị bắt vậy? Hãy nhìn sang vụ đánh ghen ở Bình Dương, hai mẹ con bà Tuyết, sau khi clip quay cảnh mẹ con bà Tuyết đánh đập, lột quần áo chị Huỳnh giữa đường được tung lên mạng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà này. Những

Bà Lê Thị Tuyết đang kể tội chồng với thiên hạ 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Sau khi clip quay cảnh mẹ con bà Tuyết đánh đập, lột quần áo chị Huỳnh giữa đường được tung lên mạng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà Tuyết. Phải công bằng và trừng trị thẳng tay Chuyện ghen tuông chỉ là chuyện nhỏ vậy mà “hung thủ” còn bị bắt ngay sau đó, vụ Tram Khê- Tiên Lãng này mang tầm vóc lớn hơn, xâm phạm tới quyền lợi và tính mạng của hàng trăm người dân, tại sao bọn côn đồ lại được tự do ra đi? Có phải đây cũng là một kiểu “bòn nơi áo rách, đãi nơi quần hồng”? Cần phải công bằng và trừng trị thẳng tay những kẻ cướp cạn dù kẻ đó bất cứ là ai. Tuy nhiên vụ này đã được Bộ CA vào cuộc “tích cực điều tra”. Dù sao trước hết cũng phải điều tra cho rõ ai là kẻ đứng đầu vụ này, những tên trực tiếp đánh dân là ai và buộc phải đền bù thiệt hại thương tích cho người dân, sau đó mới là chuyện thương thảo giá đất đền bù bèo bọt. Đừng để dân quê VN ngày càng khốn đốn với lũ sâu bọ tham lam, tàn ác. Văn Quang – 26-4-2013


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Trang QCB1

NGAØY NAY

BELLAIRE MEDICAL 12924 Bellaire Blvd., Houston, TX 77072 Hoà Ngoïc Traâm, M.D Hoà Phan Nam, M.D

TRUNG TAÂM NHA KHOA

LA MINH THÖÙC, D.D.S

NHA KHOA GIA ÑÌNH VAØ THAÅM MYÕ

Y khoa noäi thöông & gia ñình (713) 457-5500 Diplomate American Board Internal Medicine Toát nghieäp Baùc só Y Khoa taïi Baylor College of Medicine Toát nghieäp chuyeân khoa noäi thöông taïi Baylor College of Medicine Treân 10 naêm haønh ngheà Chuyeân trò caùc beänh ngöôøi lôùn treû em & phuï nöõ * Trang bò ñaày ñuû caùc thieát bò y khoa toái taân * Nhaän baûo hieåm, Medicare, Medicaid * Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Hoà Phan Haø, D.D.S, M.M.Sc Orthodontist

(713)-457-3333

(713) 468-1717 9127 Katy Freeway Houston, TX 77024

12924 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072

* Totá nghiep ä ñaïi hoc ï Harvard * Hoiä vien â Association of Orthodonish * Diplomate, American Board of Orthodontish

* Chuyeân chöa õ trò: moiï sai lec ä h cua û raêng, Ham ø vaø Matë: raêng ho,â mom ù , raêng moc ï khon â g ñeàu ran ê g coù keõ hôû cua û treû em vaø ngöôiø lôn ù

Hoà Phan Vieät, O.D. Therapeutic Optometrist

(713) 457-2300 12924 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072

(713) 464-0945 9127 Katy Freeway Houston, TX 77024

Coù Baùn Caùc Loaïi Kính Thôøi Trang nhö Verssage, Cucci, Prada, Armani…

Bellaire Medical Pharmacy

Tel: (713) 457-3600 FAX: (281) 921-1311 * Chuyeân baùn thuoác theo toa baùc só vaø caùc loaïi thuoác thoâng duïng * Chæ daãn töôøng taän caùch duøng * Nhaän Medicaid, Medicare vaø caùc loaïi baûo hieåm keå caû chöông trình Chip. * Phuïc vuï nhanh choùng, taän taâm, giaù haï

Baùc só

MUØI QUYÙ BOÀNG, MD, ScD Fellow, American Academy of Family Physicians * Board Certified töø naêm 1984 * Hieän laø baùc só khaùm nghieäm cho Sôû Di Truù Tieåu bang Texas. 13480 Veterans Memorial, Suite R1, Houston, TX

Tel: 281-587-1600 Fax: 281-587-1601 Ngay maët tieàn chôï Hoàng Koâng 3, saùt maët ñöôøng trong building môùi beân tay maët Metro Bank)

Y KHOA GIA ÑÌNH – Beänh toaøn khoa ngöôøi lôùn, treû em, phuï nöõ, tieåu phaãu, giaûi phaãu – Chaêm soùc da maët, ñoát boû loâng vaø gaân maùu nhoû baèng tia laser Chuùng toâi nhaän caùc loaïi baûo hieåm söùc khoûe: HMO, PPO, Medicare vaø Medicaid

Caàn nhaäp vieän, Baùc só Boàng seõ ñích thaân theo doõi vaø ñieàu trò Taïi HOUSTON NORTHWEST MEDICAL CENTER Giôø laøm vieäc: Thöù Hai – Thöù Saùu: 9 AM – 6 PM Thöù Baåy: 9 AM – 2 AM Nghæ Chuû Nhaät vaø ngaøy leã nghæ

CUØNG VÔÙI SÖÏ COÄNG TAÙC CUÛA CAÙC BAÙC SÓ:

* ANH TIEÂN HOAØNG, DDS * MYÕ ÑÌNH, DDS * DUNG VUÕ, DDS CHUYEÂN ÑAÛM TRAÙCH NHA KHOA TOÅNG QUAÙT * NHOÅ RAÊNG * NHA KHOA THAÅM MYÕ * LAØM RAÊNG GIAÛ * GIAÛI PHAÃU NHA KHOA * LAÁY GAÂN MAÙU * CHUYEÂN TRÒ BEÄNH NÖÔÙU RAÊNG * TRAÙM RAÊNG VAÊN PHOØNG COÙ NHAÄN LAØM RAÊNG CHO NGÖÔØI TREÂN 65 TUOÅI COÙ BAÛO HIEÅM CUÛA HAI HAÕNG EVERCARE OF TEXAS VAØ AMERIGROUP

LA DENTAL II (trong khu Hồng Kông City Mall)

11201 Bellaire Blvd. Suite A-18

ĐT: 281-568-8200

GIỜ LÀM VIỆC: T.Hai – T.Sáu: 9:00AM – 6:00PM T.Bảy : 9:00AM – 3:00PM

Bacù só NGUYENÃ ÑÖCÙ TUEÄ Bacù só NGUYENÃ THÒ QUYNØH GIAO 1701 B Webster, Houston, TX 77003

Y KHOA GIA ÑÌNH & TOÅNG QUAÙT * Caùc bònh treû em, ñaøn baø, ngöôøi lôùn * Tieåu giaûi phaãu taïi phoøng maïch GIÔØ MÔÛ CÖÛA: Thöù Hai – Thöù Saùu: 10 giôø saùng – 6 giôø chieàu Thöù Tö: 10 giôø saùng – 4 giôø chieàu Thöù Baåy: 10 giôø saùng – 3 giôø chieàu

Ñoùng cöûa chuû nhaät


Trang QCB2

NGAØY NAY

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Đi nhận xác chồng

CHÔN CHỒNG

* TIỂU QUYÊN

LGT - Vào ngày 30 tháng 4, 1975, hầu như cả miền Nam rơi vào cảnh chạy loạn. Đi tìm đường sống, theo nghĩa trốn bỏ cái hiện tại vì lo sợ những điều có thể xẩy ra cho mình trong tương lai nếu ở lại. Đối với một số người khác, cuộc sống vẫn diễn tiến với những sự kiện bình thường hằng ngày xẩy đến trong đời một con người. Tuy nhiên vào ngày đó, cái vui thì ít, cái đau buồn thì nhiều. Chẳng hạn như có những đứa trẻ ra đời vào ngày định mệnh đó, thì cũng có những người trút hơi thở cuối cùng, hòa điệu với nhịp thở sắp tắt của miền Nam. Câu chuyện dưới đây là lời lẽ của một phụ nữ trẻ đi tìm xác vị hôn thê, và chôn người yêu khi tiếng súng đạn chưa kịp ngưng trong ngày hôm đó. Thưa bác, Nhiều năm qua bác nhắc đi nhắc lại về chuyện Ba Mươi tháng Tư. Bác nói rằng mỗi người đều có một ngày Ba Mươi tháng Tư cho riêng mình. Bác vẫn hỏi một câu. Lúc ấy quý vị đang ở đâu? Thưa bác, ngày Ba Mươi tháng Tư năm 75 cháu đi nhận xác chồng ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Xin kể đầu đuôi như sau: Người yêu của cháu, chồng sắp cưới của cháu là Nguyễn Đông Thành, Trung Úy Biệt Động Quân Đơn vị đóng tại Chân Thành vào thời kỳ 1975. Từ lúc ra trường Thủ Đức, anh làm Trung Đội Trưởng Tác Chiến cho đến khi lên đến Trung Úy Đại Đội Trưởng đã bị thương 4 lần. Một lần bị thương nặng phải nằm nhà thương hai tháng. Còn các lần khác chỉ bị thương nhẹ. Cháu gặp anh trong một lần nữ sinh đi ủy lạo chiến sĩ tại Tổng Y Viện Cộng Hòa rồi quen nhau. Sau đó chúng cháu đôi khi lại còn cầu cho bị thương nhẹ để

cuoäc ñôøi muoân maët TIEÁP THEO TRANG B1

- thuê chung cư – đã có cả số điện thoại. Đến nay đã hơn một tháng rồi mà chẳng thấy anh ấy liên lạc với cháu. Bác bảo cháu có nên liên lạc với anh ấy không hay là cứ mặc kệ làm như không biết? Trả Lời: Bác đồng ý với cháu là ông chồng cháu quái đản thật, hay là ít nhất hành động của ông ta thật là quái đản. Nhưng mà theo như con mắt của một người ngoài cuộc như bác, thì mặc dù quái đản nhưng ít nhất ông ta cũng là một người có nhất điểm lương tâm. Ông ta đã sửa soạn cuộc ra đi của ông một cách thật bí mật và kỹ lưỡng. Ông ta thuê nhà, mắc điện thoại đâu đấy rồi mới nhổ neo. Nhưng ít nhất ông ta cũng biết điều là không vét hết tiền bạc trong accounts để cho cháu vừa mất người vừa mất của. Mất chồng đau khổ một, vì theo như lời người xưa, vợ chồng chỉ là quần áo bên ngoài. Phu phụ như y phục. Cứ cho như ông ta là một cái áo đã lỗi thời, đã sờn hay đã rách, bỏ đi cũng chẳng đáng tiếc gì. Nhưng đồng tiền liền khúc ruột. May mà ông ta không cắt đứt ruột của cháu thì cũng nên cho ông ta một điểm lương tâm. Cháu không nói rõ gia cảnh của cháu nên bác chẳng biết đường nào mà đánh giá việc làm của ông ta hay kết tội nặng nhẹ cho ông ta. Vợ chồng cháu sống với nhau được bao lâu rồi? Có con cái gì chưa? Nếu có con

Trang B3

NGAØY NAY

có dịp gặp nhau ở Sài Gòn. Một lần anh chỉ bị trẹo chân vì nhảy trực thăng mà được nghỉ đến gần một tháng. Đó là lần bị thương hạnh phúc nhất của chúng cháu. Gia đình hai bên đã có dịp gặp nhau sau khi chúng cháu về thưa với cha mẹ. Đầu năm 75 đã làm đám hỏi. Chờ đến đầu tháng 5-1975 là làm đám cưới. Cháu có ông cậu làm Trung Tá ở Sài Gòn quen biết nhiều nên hy vọng sẽ giúp cho anh Đông Thành đổi về đơn vị hậu cứ hay về Bộ Quốc Phòng. Tết 75, hai đứa chúng cháu đến mừng tuổi cậu và xin cậu chạy giúp. Chạy đây là nói hộ chứ không phải tiền bạc gì hết. Cậu cháu coi tướng anh Thành và rất hài lòng để mừng cho cháu gái. Cậu khen vị hôn phu của cháu tuy còn trẻ nhưng rất đẹp trai và tướng mạo đàng hoàng. Anh mới có 22 tuổi, còn cháu 19 tuổi vào năm 1975. Cháu cũng khá cao mà anh Thành còn cao hơn cháu cả đầu người. Anh chơi thể thao cả xà ngang và xà dọc nên người rất tài tử. Bạn học

thì trường hợp của ông ta bỏ đi như vậy sẽ là một trường hợp gia trọng. Còn như không con thì ông ấy được nhẹ án hơn. Tuy nhiên cháu cần phải làm ngay hai điều này. Thứ nhất là ra ngân hàng đóng tất cả những accounts cũ lại và mở accounts mới, tên một mình cháu. Thứ hai đi tư vấn một luật sư về luật gia đình, vì luật Texas là luật cộng đồng tài sản, chẳng những của cải trong hôn nhân là của chung mà nợ nần, bất động sản cũng là của chung. Nhà cửa tên ai, đã trả hết chưa, xe cộ, nợ thẻ tín dụng… vânvân và vân vân. Đã mất người rồi thì cần phải bảo vệ của cải vậy. Đó là vấn đề vật chất. Bây giờ về vấn đề tình cảm thì tùy ý cháu. Cháu cần phảI liên lạc vớI ông ấy hỏi cho ra nhẽ. Hai nữa đằng nào cũng phải giải quyết những vấn đề pháp lý, phân chia tài sản. Về chuyện luật pháp, cần phải ra tay trước bao giờ cũng lợi hơn. Bác chỉ có một lời khuyên cho cháu, chỉ nên yêu người nào yêu mình, còn một khi họ đã phản bội mình, hay không yêu mình nữa, thì chẳng nên đau buồn làm gì. Vấn đề còn lại chỉ là giữ quyền lợi tối đa cho mình. Còn như trong trường hợp ông ấy đề nghị trở về thì cái đó tùy cháu thôi, nhưng nên thận trọng, đừng để cho ông ấy, khi bệnh quái đản nổi lên lại có thể dọn nhà ra đi với một nửa tiền bạc của cháu như lần trước nữa. Nói thật với cháu sống với người bất bình thường, quái đản như ông này hại tim lắm cháu ạ.

trường Gia Long đứa nào cũng thích Trung Úy Đông Thành của cháu. Tuy nhiên, khi hỏi chuyện về đơn vị của Thành thì ông cậu của cháu hơi ngần ngại. Cậu nói rằng năm trước có xin cho con một anh bạn đóng đồn được đổi về tỉnh. Chỉ một tuần sau anh Thiếu Úy lên thay thế bị hy sinh. Bà mẹ anh này đi thưa Giám Sát Viện về tội ăn tiền đổi người để đưa con bà vào chỗ chết. Vì vậy cậu cháu nói để chờ một thời gian, đơn vị rút từ Chân Thành về hậu cứ rồi sẽ xin đổi sau. Người yêu của cháu cũng rất tự ái nên không hề nói gì thêm, cứ bấm tay cháu gạt đi không muốn đề cập đến việc xin thuyên chuyển nữa. Từ biệt ông cậu xong, hai đứa ra về. Cháu giận anh ấy hết sức, nhiều lúc chỉ muốn cho ra trận chết đi cho rồi. Đàn ông mới hơn hai mươi tuổi mà đã muốn làm anh hùng. Gia đình anh ấy con một, xin hoãn dịch cũng còn được chứ ai lại đi Biệt Động Quân. Quanh năm hành quân, đôi khi ở đơn vị còn có lệnh phải cạo trọc đầu cho thêm dữ dội. Nhưng nói gì thì nói, anh Đông Thành dù để tóc dài hay tóc ngắn thì trông vẫn đẹp như tài tử Pháp Alain Delon. Cháu rất hãnh diện đi với anh ở đường Nguyễn Huệ. Nhưng hai đứa đâu có được dịp đi chơi với nhau nhiều lần. Qua tháng 3-1975, có tin địch uy hiếp Chân Thành, gia đình hai bên và riêng cháu lo lắng ngày đêm. Rồi tin từ Bộ Chỉ Huy là đơn vị Biệt Động Quân ở Chân Thành có lệnh rút. Quân đội cho lệnh bỏ Chân Thành. Chưa bao giờ cháu lại vui mừng khi được tin quân ta rút

như vậy. Là một học sinh chưa được 20 tuổi, cháu chỉ mong người yêu sớm trở về bình yên. Quân đội muốn bỏ đâu thì bỏ. Muốn rút đâu thì rút. Nhưng đau khổ chưa, đúng như cháu đã lo ngày lo đêm. Đơn vị cho người đưa tin về nhà để đi nhận xác Đông Thành vào ngày 25 tháng 4-1975. Người lính ở đơn vị nói rằng anh ấy đã chiến đấu anh dũng ra sao, hy sinh như thế nào, chẳng còn lòng dạ nào mà nghe chuyện. Sao bao nhiêu người còn sống ở Sài Gòn không ra mà anh dũng hy sinh. Trời đất công bình ở chỗ nào. Đi lính có ba năm mà bị thương đến 4 lần, rồi mới chết. Đông Thành của cháu hiền lành như thế, có làm hại ai đâu mà phải chết oan uổng như vậy. Sau khi được tin cháu cứ như điên dại rồi đi theo gia đình lên Nghĩa Trang Quân Đội nhận xác người yêu. Dù chưa cưới nhưng cháu đã khai là chồng. Mấy ông đòi hôn thú vì tưởng cháu muốn xin tiền chồng chết. Xin tiền tử tuất với 12 tháng lương. Cháu quyết liệt nhận xác chồng dù chẳng có hôn thú. Đất nước có còn đâu mà lãnh tiền. Anh Đông Thành nằm như ngủ. Đạn vào ngực, vào tim, vào bụng nhưng mặt anh vẫn nguyên lành. Anh nằm đó vẫn đẹp như thiên thần. Anh về bằng trực thăng trên băng ca đúng như trong bài ca, đúng như trong tiểu thuyết. Bên cạnh xác anh có nhiều đồng bạn cũng chết nhưng vì để lâu nên bốc mùi hôi thối. Nhiều gia đình cũng đến nhận xác. Đàn bà trẻ con khóc la ầm ỹ. Cháu cũng hòa theo tiếng khóc nức nở. Gia đình chôn xác anh ngày 27 tháng 4-1975, buổi chiều thì ra về nhưng cháu ở lại.

Cháu trốn vào khu Nghĩa Dũng Đài nhưng người nhà lại tưởng bạn cháu chở về Sài Gòn. Suốt những ngày cuối tháng 4 đau khổ cháu tha hồ khóc. Trên Nghĩa Trang Biên Hòa toàn là gia đình tử sĩ nên cũng không ai chú ý. Có gia đình đem theo Radio nên mở ra nghe tin tức chiến sự. Rồi dân di tản ở bốn phương trời kéo nhau về tạm trú. Họ dựng lều ngay bên cạnh các phần mộ. Khu lính chết đã lâu thì có mộ bia và tấm Ciment bên trên. Khu mới chết thì chỉ đắp đất. Có cả trăm cả ngàn ngôi mộ. Những ngày đầu thì có nhiều xác chở về bằng trực thăng. Về sau xác chở về toàn bằng xe nhà binh. Sau cùng thì đủ các thứ xe chở xác về Đơn Vị Chung Sự. Nơi để xác có máy lạnh nhưng không có điện nên trở mùi hôi thối. Nhiều xác chở đến để ngay dưới đất, trời nắng bốc mùi làm cho các gia đình ở gần phải dở lều di chuyển đi nơi khác. Ông sĩ quan trách nhiệm chôn cất nóng nẩy gắt gỏng và anh em chôn cất làm việc rất vất vả. Ai cũng có mùi rượu và dầu Nhị Thiên Đường đầy người. Đến ngày 30 tháng 4, khi có lệnh đầu hàng thì không còn ai trách nhiệm. Lúc đó đã xuất hiện người của cộng sản ra gom dân gom lính chạy loạn bắt phải đào hố chôn tập thể. Một anh Công Binh của ta lấy xe đào các hố thật lớn, rồi đưa tất cả các xác lính Việt Nam Cộng Hòa chôn tập thể. Có gia đình cố dành lại xác người thân tự đào lỗ chôn riêng. Cháu thấy một gia đình chỉ có người vợ trẻ với mấy đứa con tám chín tuổi ạch đụi bới đất chôn chồng. Cháu tìm cuốc đến giúp một tay và thấy mình đã bớt điên.

Thấy cảnh hai đứa nhỏ cùng mẹ móc đất chôn bố, cháu thấy cuộc chiến tranh vô nghĩa biết chừng nào. Và sự đau khổ của mình cũng chẳng phải là duy nhất. Đứa con gái chừng 10 tuổi và đứa em trai 6 tuổi vừa khóc vừa móc đất giúp mẹ. Cháu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này. Sau đó qua ngày 2 tháng 5-1975, cháu quá giang xe của người ta về lại Sài Gòn. Năm 1980, cháu lập gia đình với một anh Thủ Đức còn trẻ có 2 năm cải tạo. Chúng cháu vượt biên rồi vào Mỹ. Chồng cháu rất hiểu biết nên tôn trọng mối tình đầu của cháu với Đông Thành. Từ mùa Xuân 1993, chúng cháu cứ vài năm lại về Sài Gòn và lần nào cũng lên Nghĩa Trang Biên Hòa. Cháu có theo dõi chương trình tảo mộ chui của các bác. Lần nào cũng khấn vái cho anh Đông Thành phù hộ công việc của hội. Cháu có thuê người làm cho anh Thành tấm Ciment đúng kích thước như các ngôi mộ khác chứ không muốn xây cho thật lớn. Anh Thành đã muốn được chết như các chiến hữu thì phải để anh nằm giống như các bạn của anh. Cháu vừa thương mà vừa giận anh biết chừng nào. Người yêu của cháu là mối tình đầu, anh chính là hình ảnh của chiến tranh Việt Nam. Cháu vừa ghét lại vừa thương. Đã 30 năm qua rồi mà tình cảm vẫn không thay đổi. Bác đã hỏi rằng, ngày Ba Mươi tháng Tư cháu ở đâu? Vâng, 30 tháng 4-1975, cháu đi chôn chồng ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Vậy thì phần bác, Ba Mươi tháng Tư, bác ở đâu? Tiểu Quyên Viết tặng các con của mẹ.

HAI CHUYẾN ĐI, ...

và các loại tàu chiến viễn dương; mặt khác cử gián điệp đi khắp nơi thu thập tin tức và sao chép những bằng sáng chế tại các quốc gia phát triển phương Tây. Ngoài ra, Nga còn là đồng minh chiến lược của Trung Quốc trên các chính trường quốc tế. Là những cựu đồng minh thời chiến tranh lạnh, Trung Quốc và Nga thường có cùng tiếng nói để làm đối trọng trước những đề nghị của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hay trong các hội nghị thượng đỉnh về các vấn đề quốc tế như kinh tế, tài chánh, hay lên án các chế độ độc tài. Chuyến đi của Tập Cận Bình trong dịp này nhằm để củng cố thêm quan hệ chiến lược giữa Nga và Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Sau Nga là Châu Phi. Trên lục địa này, khẩu hiệu của Tập Cận Bình là hợp tác đôi bên cùng có lợi (win-win). Tập Cận Bình biết dùng những ngôn từ làm hài lòng người châu Phi như "thời thuộc địa đã qua, chiến tranh lạnh đã chấm dứt, không còn quốc gia nào độc quyền lãnh đạo thế giới, Trung Quốc không can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia"… Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và lục địa Châu Phi cũng đã tăng lên gấp 15 lần trong mười năm qua, từ 10 tỷ USD năm 2000 lên 150 tỷ USD năm 2011. Trên lục địa này, Trung Quốc cung cấp hàng hóa tiêu dùng với giá rẻ, bù lại các quốc gia Châu Phi nhường cho Trung Quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Để tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo Châu Phi, Bắc Kinh đã tỏ ra rộng rãi khi viện trợ cho những quốc gia Châu Phi những công trình xây dựng hạ tầng cơ sở quan trọng như đường sá, xa lộ, đường sắt, bến cảng và phi trường. Bên cạnh đó, những chuyên viên Trung Quốc sang hướng dẫn nông dân Châu Phi cách trồng lúa nước và chăn nuôi. Mục tiêu của Trung Quốc là hiện diện lâu dài tại Châu Phi để bảo đảm nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên mà nền công nghiệp Trung Quốc rất cần. Một thắc mắc mà rất nhiều người thường đặt ra là sự lớn mạnh của Trung Quốc có phải là

một đe dọa cho thế giới không ? Câu trả lời là không. Sự lớn mạnh của Trung Quốc đã làm thế giới ngạc nhiên, nhưng muốn giữ gìn sức mạnh đó Trung Quốc phải tiếp tục truy tìm những nguồn cung cấp nguyên liệu mới để tồn tại. Hoa Kỳ với hơn 300 triệu dân và Châu Âu với hơn 500 triệu dân đã sử dụng hơn một nửa thực lực quân sự để bảo vệ các đường vận tải và nguồn cung cấp nguyên liệu tại khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân cũng phải làm y như vậy nếu muốn duy trì sức mạnh kinh tế lâu dài. Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 27-3-2012 tại Nam Phi nằm trong yêu cầu truy tìm các nguồn tài nguyên mới để duy trì tốc độ phát triển. Sự khác biệt là cách truy tìm tài nguyên: thương lượng hay cưỡng bách. Người ta thường đồn Hoa Kỳ và các quốc gia Châu Âu chiếm giữ và khai thác các nguồn tài nguyên tại các quốc gia Châu Phi là sai, có thể công ty của các quốc gia phát triển phương Tây nắm vững kỹ thuật nên được giao phần khai thác và một phần nào đó đào tạo nhân sự địa phương để quản lý, quyền phân phối vẫn thuộc quyền các quốc gia sở hữu. Trong số năm quốc gia BRICS, chỉ ba quốc gia Brazil, Russia và Nam Phi giàu mạnh nhờ có nguồn tài nguyên dồi dào, do đó ít lệ thuộc vào sự cung cấp của các quốc gia khác. Chỉ còn lại Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng rất thiếu tài nguyên. Ảnh hưởng bởi sinh hoạt dân chủ của Anh, Ấn Độ sử dụng những phương cách hòa bình để thụ đắc tài nguyên thiên nhiên, nghĩa là bỏ tiền ra mua. Trường hợp Trung Quốc thì khác, chính quyền Bắc Kinh chỉ mua nguyên nhiên vật liệu khi không thể sử dụng bạo lực để chiếm cứ. Và khi phải bỏ tiền ra mua thì người Trung Quốc phải nắm giữ tất cả: các công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên và vận chuyển về nước phải do người Trung Quốc thực hiện. Lợi tức do khai thác, sau khi trừ mọi chi phí được trả trực tiếp cho chính quyền các quốc gia sở tại, dân chúng bản địa hoàn toàn bị đặt ra ngoài mọi thương thuyết.

chuyến đi vừa qua là tăng cường hợp tác với Do Thái để kềm chế khả năng sản xuất bom nguyên tử của Iran và sự phát triển của những lực lượng Hồi giáo cực đoan. Bù lại, nếu có xảy ra xung đột thì Hoa Kỳ sẽ trực tiếp hỗ trợ Israel và Israel phải tỏ ra hòa hoãn với những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ (Turkey, Saudi Arabia và Egypt). Mục tiêu dài hạn mà tổng thống Obama muốn nhắm tới là tăng cường sự hiện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để làm đối trọng trước ý đồ bành trướng bằng quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Tầm nhìn của Tập Cận Bình trong chuyến đi này nằm trong chiến lược dài hạn. Bị ám ảnh bởi giấc mơ Trung Hoa, tất cả các cấp chính quyền Trung Quốc đều muốn phục hồi hào quang của một thời Đại Hán, nghĩa là tất cả các quốc gia chư hầu chung quanh đều phải triều cống, nếu không bằng hiện vật (tài nguyên thiên nhiên) thì cũng phải bằng tài sản (lãnh thổ và lãnh hải). Để thực hiện giấc mơ này, Bắc Kinh đã bỏ ra rất nhiều tiền của để canh tân các lực lượng quân sự trong mục tiêu sử dụng bạo lực nếu cần để làm chủ những vùng có trữ lượng dầu khí hay hầm mỏ cao, như tại Điếu Ngư/ Sensaku trên Biển Vàng, Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, khu vực Nam Á (Miến Điện, Tam Giác Vàng) và Tây Tạng. Song song với ý đồ đó, cộng đồng người Hoa hải ngoại được sử dụng để tuyên truyền cho giấc mơ này bằng những sinh hoạt kinh tế và văn hóa. Nguyễn Văn Huy

TIEÁP THEO TRANG A6 công việc của nó. Trở lại chuyến đi, tại Moskva, Tập Cận Bình đã ký với tổng thống Putin hơn 30 hợp đồng kinh tế và quân sự quan trọng, riêng về dầu lửa và khí đốt tổng trị giá các hợp đồng ký với Staoil đã hơn 30 tỷ USD. Về kinh tế, Trung Quốc là quốc gia đối tác lớn nhất của Nga (87,5 tỷ USD năm 2012, bằng 1/5 so với Liên Hiệp Châu Âu). Nhưng mục đích của chuyến viếng thăm Nga không dừng ở đó, Tập Cận Bình muốn tăng cường những quan hệ hợp tác kỹ thuật sản xuất vũ khí hiện đại. Trong kế hoạch bốn hiện đại hóa phát động từ thời Đặng Tiểu Bình trong thập niên 1980, hiện đại hóa quân sự là ưu tư hàng đầu của các cấp lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc. Ngân sách dành cho ưu tiên này không có giới hạn, từ trung ương đến địa phương. Cho tới nay không ai biết con số đích thực dành cho ngân sách quốc phòng Trung Quốc, vì những con số ngân sách quốc phòng được công bố không đúng với sự thật. Trong cuộc chạy đua quân sự này, quân đội Trung Quốc đã gần như phải đổi mới toàn diện, từ lương bổng, cách ăn mặc, đi đứng, ăn uống, huấn luyện, trang bị và tác chiến. Để không bị lạc hậu trong những cuộc chiến tranh hiện đại, quân đội Trung Quốc đã được trang bị những khí tài và phương tiện chiến đấu mới, tốn kém hơn trước rất nhiều. Trong quá khứ và cho đến hiện nay, gần như tất cả các loại vũ khí sản xuất tại Trung Quốc đều dựa vào kỹ thuật của Nga, từ hạng nhẹ đến hạng nặng. Trước sự phát triển vượt bực của Hoa Kỳ về quốc phòng, các cấp lãnh đạo quân sự Trung Quốc cũng muốn trang bị cho quân đội Trung Quốc y như quân đội Hoa Kỳ: cách ăn mặc, tác phong, kỹ thuật tác chiến và trang bị cá nhân. Để bắt kịp sự tiến bộ này, một mặt Trung Quốc mua các bằng sáng chế các loại vũ khí chiến lược tiên tiến nhất của Nga để sau đó cải tiến lại một vài chi tiết để thành sản phẩm hoàn toàn Trung Quốc, như các loại máy báy tác chiến

Lời kết Qua chuyến đi của hai nguyên thủ cường quốc kinh tế, người ta thấy hai chiến lược khác nhau: trung hạn đối với Hoa Kỳ và dài hạn đối với Trung Quốc. Mục tiêu trung hạn mà tổng thống Obama muốn đạt tới trong

QUYÕ TÖØ THIEÄN TEÂREÂSA Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch Trôï caáp gaïo cho tuoåi giaø. Chæ 5 ñoâ laø coù theå mua 10 kyù gaïo, ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên trong moät thaùng ôû Vieät Nam. Xin tieáp tay vôùi Quyõ Töø Thieän Teâreâsa do Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch ñang trôï caáp cho treân 2000 cuï giaø. Check xin ghi: TEÂREÂSA P.O.Box 13237 Portland, OR 97213 vuthanhan@yahoo.com Vuthanhan.com


Trang B4

QUYỀN SỞ HỮU ...

NGAØY NAY

trước. Nhưng thử hỏi liệu sẽ có một sự điên cuồng nào thúc đẩy chính quyền liên bang vận dụng những biện pháp cực đoan đó? Trong cuộc chiến của chúng ta chống lại Vương Quốc Anh - Anh quốc, vồn là đơn vị đông dân cư nhất trong khối đế quốc này - đã xâm chiếm quyền lợi của các thuộc địa tại Mỹ châu, với một dân số nhỏ hơn nhiều. Những hành động của Anh Quốc không công bằng và thiếu khôn ngoan, tuy nhiên mục đích đánh bại thuộc địa không phải là không thực hiện được. Thế nhưng nếu một tiểu bang tuyên chiến với chính quyền liên bang thì sao? Ai sẽ là những bên tham chiến? Sẽ có một số đại diện dân cử (giới chức liên bang) sẽ bị đích thân quần chúng chống đối. Hoặc giả là một nhóm đại diện dân cử liên bang sẽ chống đối tất cả 13 nhóm đại diện dân cử của các tiểu bang, gồm cả những khối cử tri của họ đứng đằng sau. Sức mạnh quân sự là một cách thức duy nhất khác để cho chính quyền liên bang xâm phạm đến quyền lực của tiểu bang. Và sẽ cần phải có một lực lượng quân sự rất lớn để làm được điều đó. Chính quyền liên bang cần phải xây dựng lực lượng quân sự đó. Trong một khoảng thời gian dài, người dân và các tiểu bang sẽ phải bầu lên những người đại diện sẵn sàng phản bội họ. Những kẻ phản bội đó sẽ phải phát triển lực lượng quân đội một cách có hệ thống. Chính quyền và nhân dân tại các tiểu bang sẽ phải chứng kiến trong im lặng trận phong ba đang diễn ra và tiếp tục tài trợ quân đội này cho đến khi nó đủ mạnh để bủa lên đầu họ. Chuỗi diễn biến mô tả ở trên dường như là một cơn ác mộng nuôi dưỡng bằng lòng ghen tức, hay là những sự phóng đại của một sự cuồng tín ngụy tạo hơn là niềm lo sợ tỉnh táo phát xuất từ lòng ái quốc chân thành. Hãy giả thử là một quân đội trung thành với chính quyền liên bang đã được thiết lập. Các chính quyền tiểu bang - với khối quần chúng yếm trợ đằng sau có thể đẩy lui được mối nguy cơ này. Chiếu theo những thống kê chính xác nhất, tầm cỡ của một quân đội quốc gia thường trực không thể vượt quá mức 1% dân số, hay 4% những công dân có khả năng cầm súng. Tại Hoa Kỳ, quân đội đó không thể lớn hơn 25,000 hay 30,000 người. Lực lượng dân quân, với nửa triệu công dân cầm súng và được

chỉ huy bởi cấp sĩ quan do tiểu bang bổ nhiệm sẽ đương đầu với quân đội liên bang. Lực lượng dân quân sẽ chiến đầu để bảo vệ những quyền tự do của tập thể. Các chính quyền địa phương sẽ lãnh đạo lực lượng dân quân này. Và lực lượng dân quân sẽ trung thành với chính quyền tiểu bang. Một quân đội nhỏ như vậy sẽ không thể chiến thắng được lực lượng dân quân, cũng như chúng ta đã chiến thắng quân Anh. Khác với người dân của hầu hết các nước khác, người Hoa Kỳ có lợi thế là được quyền trang bị vũ khí. Và người dân thì khắng khít với chính quyền tiểu bang, là thế lực có quyền bổ nhiệm các sĩ quan dân quân. Tình trạng đó là một lá chắn chống lại tham vọng của liên bang. Có nhiều vương quốc Âu Châu có trang bị một quân đội lớn mạnh. Tuy vậy họ e ngại trao vũ khí cho quần chúng. Tuy rằng vũ khí trong tay quần chúng tự nó cũng không đủ sức mạnh để đánh bại một vương quyền. Tuy nhiên nếu quần chúng có thêm lợi thế của một chính quyền dân cử địa phương, có khả năng điều khiển những trận đánh ở phạm vi quốc gia, cũng như bổ nhiệm những sĩ quan dân quân, thì ngai vàng của tất cả các bạo chúa tại Âu Châu sẽ nhanh chóng bị lật đổ, dù cho họ có những đạo quân lớn mạnh bảo vệ họ. Chúng ta không nên sỉ nhục những công dân Hoa Kỳ tự do và kiêu hùng. Họ có thể bảo vệ quyền lợi của họ một cách dễ dàng hơn là những thuộc dân ô nhục của một bạo chúa có thể giải phóng quyền lợi của họ từ nanh vuốt của nhà độc tài. Chúng ta cũng không nên sỉ nhục người công dân Hoa Kỳ với một sự dự đoán rằng họ có thể chịu đựng được một chuỗi biện pháp quỷ quyệt kéo dài do việc vận dụng sức mạnh quân sự. Việc thiết lập chính quyền liên bang có thể đặt cơ chế này phụ thuộc vào ý nguyện của quần chúng hay là không. Nếu có phụ thuộc vào ý nguyện của quần chúng thì sự phụ thuộc đó sẽ kềm hãm việc vận dụng những mưu toan xảo quyệt đối với quần chúng. Nếu không thì cơ chế đó sẽ không đón nhận được niềm tin của quần chúng và chính quyền tiểu bang - do quần chúng yểm trợ - và nó sẽ tự hủy diệt âm mưu tiếm quyền của chính nó. Để tóm lược, tham luận 45 và 46 này đã chứng minh rằng những quyền lực do chính quyền liên bang đề nghị không phải là những mối đe dọa cho quyền lực của tiểu bang. Và những đề nghị đó cần thiết cho việc thực hiện

những mục tiêu của liên bang. Lo ngại rằng chính quyền tiểu bang sẽ bị tiêu hủy chỉ là những điều tưởng tượng.

TIEÁP THEO TRANG B1 trong vai tuồng của ông cái phần làm phát ngôn viên cho Trung Nam Hải tức là ông đã đặt cả gia tài vốn liếng vào một tụ bài bù. Vào thời buổi này mà còn giáo điều bám lấy Trung Quốc, một nước đàn anh chuyên hiếp đáp chư hầu, chỉ vì ông Trọng đã gắn cuộc đời cùng tương lai sự nghiệp của ông vào con đường xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản, nghĩa là toàn những lý tưởng đã cháy rụi. Ý ông chắc là nghĩ rằng Trung Quốc Xã Nghĩa còn là Việt Nam Xã Nghĩa ta còn. Ông nên tỉnh cơn mê đi, Trung Quốc nó có còn Xã Nghĩa gì đâu! Nó đã tự giải phóng tư tưởng từ lâu nay rồi! Đã thế còn dở lối trịch thượng lên lớp mắng mỏ bàn dân thiên hạ là nếu ai không theo ta là suy thoái đạo đức này nọ. Đúng là tự mua giây buộc cổ. Chính vì những lề lối hành xủ quái đản đó cho nên ông mất đồng minh, dù là ai cũng biết là thứ đồng minh giai đoạn ăn theo vụ mùa, chứ không hề sống chết với ai bao giờ. Thế là ông Tư Sang cũng thay đổi kịch bản, từ từ duỗi ra khỏi cái chỗ đứng gần ông Trọng vì địa điểm đó đã nổi khói khét nghẹt. Nên nhớ là trước đó, ông Tư Sang cũng đã phải thân chinh sang Tàu, làm một màn hành hương qua đất thánh, vốn là một động thái bắt buộc cho những ai muốn ăn nên làm ra trong cái chính trường Việt Nam từ trước đến nay. Anh Tư đã vội vàng tăng khoảng cách với ông Tổng Trọng bằng những động thái khá phũ phàng. Ông Ra Quảng Ngãi, là

lãnh địa của ông Nguyễn Xuân Phúc, một đàn em thân tín của anh Ba Dũng, với bí danh là Đồng Chí Ếch. Ông còn minh định lập trường chống Trung Quốc bằng một màn xuất dương ra thăm đảo Lý Sơn, được coi là đảo tiền tiêu của sinh hoạt đánh cá Việt Nam, đi một màn xác định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Phải chăng anh Tư đã muốn dùng chuyến viếng thăm Quảng Ngãi để xích lại gần anh Ba? Chỉ có hai anh này mới biết những mưu din của nhau, chứ bên ngoài thì chỉ xem các anh đóng kịch mà đoán mò thôi. Trong bốn vai chính, chỉ có anh Ba là nói ít nhất, anh nhiều lâu la nên anh sai phái tứ tung để cho chúng nó sủa soạn thế đứng cho anh. Náo là chủ trì buội hội thảo sửa đổi hiến pháp của văn phòng chính phủ với những đề nghị mang xu hướng cải cách và tôn trọng nhân quyền, đủ đáp ứng lại với một số đòi hỏi diễn xuất của tay đạo diễn mới từ đất cờ hoa. Phía đạo diễn mới này cũng đã thực hiện một số dàn cảnh ngoạn mực làm bối cảnh kịch trường. Nói theo kịch bản ngã giá giữa hai bên thì có thể nói rằng đã có những bước đi bước lại trong thời gian mấy tháng qua. Này nhá: Đang khi không thì ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn tỏ ra cực kỳ sốt sắng trong việc thực hiện những việc trùng tu Nghiã trang Biên Hòa, hứa gì làm nấy. Dĩ nhiên, không ai nghĩ rằng việc trùng tu nghĩa trang này là một điểm chính sách của Hoa Kỳ, nhưng chắc chắn là một động thái để phía Việt Nam tỏ thiện chí với phía bên này. Việc trả tự do cho Lê Công Định sớm hơn thời gian thụ án cũng là một cử chí chứng tỏ thiện chí. Tuy nhiên trong cái thế tranh giành quyền lực trên chính

trường Việt Nam, không thể nào loại bỏ những đòn bẩn các phe phái thi hành trong những cuộc choảng nhau để hạ bệ đối thủ. Mày thả thằng Định à, thế thì tao bắt thêm vài đứa khác nữa để xem mày làm gì tao? Mày trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa, để hòa hợp hòa giải với Mỹ Ngụy à? Các anh giáo điều chắc không từ bỏ danh xưng đó khi đề cập đến phía hải ngoại. Đế quốc kẻ thù truyền kiếp, thế lực thù địch của ta mà lỵ! Đã thế thì ông sẽ cho giải phóng mặt bằng giữa lòng nghĩa trang này để cắt xẻ đường xem chúng mày làm gì được ông? Cũng may là bên ngoài phản ứng kịp thời và báo cáo cho bên trong biết nên ông Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân lại phải làm một màn “đàm phán” với các giới chức trong nước rồi mọi chuyện mới yên. Để gọi là đáp lễ phía Mỹ đã có nhiều động thái đáng chú ý như việc phái hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng và tuyên bố sẽ có nhiều hoạt động hợp tác với hải quân Việt nam trong việc bảo vệ biển Đông, thỏa thuận bán 6 chiếc máy bay P-3C tuần tra trinh sát chống tầu ngầm cho hải quân Việt Nam, nghĩa là trên thực tế đã từ từ tháo khoán lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Khó có thể tưởng tượng là Mỹ có những quyết định kết thân với Việt Nam theo hướng một chiều như vậy, chắc chắn sẽ phải có những hứa hẹn nhượng bộ nào đó từ phía Việt Nam. Với lối diễn xuất kín kẽ của anh Ba Dũng trong thời gian vừa qua, nhiều người dự đoán rằng anh Ba đang chuẩn bị những đòn ngoạn mục nào đó để chuyển đổi kịch bản trên sân khấu chính trị Việt Nam trong những ngày dẫn đến hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 này. Điều đáng lưu ý là anh Ba đã nhận lời phát biểu tại cuộc

TIEÁP THEO TRANG A3

••• Dưới đây là luận cương 29, Ngày Nay không kịp đăng trong số báo NN 734 vừa qua. Xin đăng lại ở đây, và mong độc giả thứ lỗi về sơ sót này. LUẬN CƯƠNG 29 BÀN VỀ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN Tác giả: Alexander Hamilton Ngày 25 tháng 12, 1787 Cùng đồng bào tiểu bang New York: Khi xẩy ra một cuộc nội loạn của quần chúng hay một cuộc xâm lăng của ngoại bang, thì lực lượng dân quân sẽ duy trì an ninh trật tự trong Liên Hiệp các Tiểu Bang. Nếu muốn đạt được những hiệu quả tốt nhất, thì những thành viên của lực lượng dân quân cần phải được tổ chức theo cùng một phương thức và có một kỷ luật giống nhau. Vì thế sự thống nhất tổ chức đòi hỏi việc ban bố những luật lệ quốc gia cho việc tổ chức lực lượng dân quân. Do đó Dự Thảo Hiến Pháp đã dự trù rằng Liên Bang phải "chu cấp cho việc tổ chức, vũ trang và áp dụng kỷ luật cho dân quân, và phải quản lý những phần vụ trong việc tổ chức này để phục vụ cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và dành cho tiểu bang việc bổ nhiệm các sĩ quan, và quyền hạn huấn luyện dân quân căn cứ theo chế độ kỷ luật được ấn định trong Quốc Hội." Có nhiều người chống đối Dự Thảo Hiến Pháp đã chỉ trích điều khoản này. Điều đó không được dự kiến. Một lực lượng dân quân có kỷ luật là một lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ một nước tự do. Chính quyền liên bang có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, nó có trách nhiệm điều hành lực lượng dân quân. Lực lượng quân đội thường trực có thể đe dọa tự do. Một chính quyền quốc gia không có lý do nào để duy trì một một lực lượng quân đội thường trực, nếu nó kiếm soát một lực lượng dân quân. Nếu chính quyền liên bang có quyền chỉ huy lực lượng dân quân trong các trường hợp nguy cấp, thì sẽ không điều động quân đội. Tuy nhiên, nếu không điều động được lực lượng dân quân thì bắt buộc phải dùng quân đội. Nếu chúng ta không muốn có

một lực lượng quân đội thường trực, thì việc làm cho nó trở nên không cần thiết sẽ tiện lợi hơn là việc ban bố hàng ngàn sự cấm chỉ trên giấy tờ. Những người chống đối cho rằng Dự Thảo Hiến Pháp không có một điều khoản nào cho phép nại nguyên tắc POSSE COMITATUS để giúp người đứng đầu Hành Pháp cưỡng chế thi hành luật pháp, ngụ ý rằng vận dụng lực lượng quân đội là một biện pháp duy nhất. Điếu này chứng tỏ rằng sự chống đối Dự Thảo Hiến Pháp phi lý đến mức độ nào. Trước hết, những người chống đối này nói rằng quyền hạn của chính quyền liên bang độc tài và vô giới hạn, và sau đó lại cho rằng cơ cấu chính quyền này không có đến cả quyền hạn để viện dẫn đặc quyền POSSE COMITATUS. Điều may mắn là cả hai lối giải thích đếu không chính xác. Chính quyền liên bang có thể ban bố tất cả các luật lệ cần thiết và chính đáng để thực thi quyền hạn của mình. Do đó, nó có thể bắt buộc mọi công dân trợ giúp các sĩ quan đã được chỉ định để thi hành các luật lệ đó. Và ngay như nếu chính quyền được phép điều động quân đội nếu thấy cần, thì điều đó không phải là phương thức duy nhất để thực thi luật lệ. Chúng ta được giải thích rằng nếu chính quyền liên bang điều hành lực lượng dân quân, thì chúng ta phải sợ lực lượng dân quân này. Người ta cũng thường nói răng một lực lượng non trẻ và đầy nhiệt huyết có thể được tổ chức và bị lợi dụng bởi một nhà độc tài. Chúng ta không biết là chính quyền quốc gia sẽ điều hành lực lượng này bằng cách nào. Theo ý tôi, nếu Dự Thảo Hiến Pháp được chấp thuận thì lực lượng dân quân sẽ như sau đây: Trước hết sẽ rất khó để có thể huấn luyện toàn bộ lực lượng dân quân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Muốn trở thành một chuyên viên trong việc điều binh cần phải có thời gian và thực tập. Một ngày hay một tuần không thể đủ được. Nếu bắt buộc các công dân thực hiện các cuộc diễn tập quân sự đủ để có thể trở thành một đội dân quân có kỷ luật hoàn hảo thì sẽ tạo nhiều gian khổ cho người dân và trở thành một mất mát lớn đối với công chúng. Hằng năm, nhà nước có thể mất nhiều nhân công dành cho sản xuất tương đương với toàn bộ chi phí của các chính quyền tiểu bang. Bỏ thời gian và tiền bạc cho những chi phí huấn luyện dân quân sẽ làm tổn hại đến tầng lớp nhân Đối thoại Shangri la vào tháng 5 tới đây. Không biết anh Ba sẽ có tuyên bố gì ngoạn mục trong bài diễn văn báo trước này không? Một tín hiệu khác đáng chú ý là sử đổi cờ kín đáo của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mà có người đã gọi là “một người khôn lỏi theo lối gió chiều nào che chiều ấy.” Với lối nói theo kiểu giả say giả tỉnh, ngây ngô không an nhập vào đâu nhưng lại là kẻ chuyên dùng chước vứt xương cho chó cắn nhau. Nói tóm lại, cách tả con người ông Hùng như trên cho thấy ông là một vai gian trong kịch bản. Người ta còn nói rằng trong thời gian qua Tổng Trọng, Tư Sang và ngày cả Đồng chí Ếch cũng đã từng là nạn nhân của tay này mà không hay biết. Đến nay, chắc ông Hùng ngửi thấy chiều gió đã thổi về phía anh Ba Dũng. Thế cho nên ông mới lọ mọ nhích lại gần phía anh Ba để hưởng con gió mới, chứ cứ ngả vào lòng ông Tổng Trọng thì có ngày có thể ăn trứng thối. Một kịch bản được đề xuất là ba anh Dũng, anh Tư Sang và anh (gian) Hùng họp lại với nhau thay đổi cơ cấu lãnh đạo để nhập hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước vào làm một theo kiểu Trung Quốc. Tuy vậy, cũng không thể loại trường hợp anh Ba anh Tư sẽ choảng nhau một trận sống mái trong thời gian tới đây, vào dịp hội nghị trương ương 7. Sân khấu chính trị Việt Nam mà lỵ, không thể loại bỏ những đòn bẩn theo kiểu sáng nắng chiều mưa trong quan hệ giũa các anh này. Nói cho cùng, anh Ba hay anh Tư thì cũng không khác gì nhau mấy. Chỉ mong là những thay đổi, nếu có, sẽ làm cho cơ chế dễ chuyển hóa hơn theo hướng dân chủ.

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

công và kỹ nghệ. Và nếu cố gắng thì e rằng cũng không thể thành công. Người công dân có thể từ chối thực hành việc đó. Thay vào đó, chúng ta có thể chỉ vũ trang và huấn luyện quần chúng nói chung. Nếu làm như vậy thì cũng vẫn phải tập họp họ lại mỗi năm một hay hai lần. Huấn luyện kỷ luật cho cả nước là một điều bất khả, tuy nhiên, chúng ta cũng phải áp dụng một kế hoạch hữu hiệu để thành lập một lực lượng dân quân càng sớm càng tốt. Chính quyền cần phải thiết lập một đạo quân nhỏ có thể được vận dụng khi cần. Với một kế hoạch rõ ràng, một lực lượng dân quân được huấn luyện kỹ càng cần phải ở trong tư thế sẵn sàng một khi vấn đề phòng thủ các tiểu bang tỏ ra cần thiết. Chúng ta sẽ cần ít cơ sở đồn trú và căn cứ quân sự. Và nếu điều kiện thực tế đòi hỏi việc thành lập một đạo quân lớn mạnh, thì việc đó không đưa đến một mối đe dọa lớn nào cho tự do của người dân. Sẽ có một số nhiều người dân trở thành thành viên của lực lượng dân quân. Họ sẽ được huấn luyện để hành động trong tinh thần kỷ luật và việc xử dụng vũ khí. Họ sẽ sẵn sàng để bảo vệ quyền lợi của họ và quyền lợi của những người đồng bào của họ. Sự kiện đó sẽ trở thành một điều thay thế cho một đội quân thường trực, và điều đó cũng trở thành một bảo đảm vững chắc cho sự hiện diện của một đạo quân thường trực, nếu có. Tuy nhiên, tôi không hiểu ngành lập pháp quốc gia sẽ lý luận thế nào về vấn đề này. Ý tưởng cho rằng lực lượng dân quân sẽ thành một mối nguy cơ cho nền tự do là một lý luận khó tin. Niềm lo sợ của chúng ta sẽ chấm dứt ở đâu nếu chúng ta không thể đặt tin tưởng vào con cháu, anh em và những người láng giềng và đồng bào của chúng ta? Chúng ta chia xẻ cùng những suy tư, tình cảm, tập quán và lợi ích. Các tiểu bang có quyền hạn bổ nhiệm các sĩ quan. Cũng vì họ được quyền bổ nhiệm những sĩ quan trong lực lượng dân quân, thì các tiểu bang sẽ có một ảnh hưởng lớn nhất trên lực lượng dân quân này. Điều đó sẽ loại bỏ những mối lo ngại của chúng ta về sự hiện hữu của lực lượng dân quân trong chính quyền liên bang. Nếu người dân nào không nắm vững một chi tiết gì về bản Dự Thảo Hiến Pháp được đề nghị mà lại đọc những bài phân tích về những luận cứ chống đối bản văn này, thì họ có thể tưởng tượng như đang đọc một câu chuyện khủng khiếp. Họ có thể nghĩ rằng điều đó sẽ biến chính quyền thành một con quái vật. Những sự kiện quá đáng về lực lượng trở thành những thí dụ: Nhiều điều khoản sẽ đe dọa rằng lực lượng dân quân của New Hampshire sẽ sẵn sàng tiến về Georgia, và đội dân quân

Georgia sẽ trực chỉ đến New Hampshire, lực lượng dân quân New York sẽ tiến về Kentucky, và đội dân quân Kentucky sẽ đổ về Lake Champlain. Và chúng ta đang chuẩn bị trả nợ cho Pháp Quốc và Hòa Lan bằng cách xua lực lượng dân quân đến các nước đó thay vì đưa tiền cho họ. Trước hết là họ sẽ nói rằng một đạo quân lớn mạnh sẽ phá hủy tự do của quần chúng. Sau đó, họ sẽ viện dẫn rằng lực lượng dân quân của Virginia sẽ được điều động đến nơi cách xa 500 hay 600 dậm để chinh phạt những đoàn quân nổi loạn tại Massachusetts, và dân quân Massachusetts sẽ tiến bước một khoảng cách tượng đương để khống chế một tiểu bang Virginia quan liêu. Liệu những người đưa ra những luận cứ hoang đường trên đây có thể tin tưởng được rằng các cách ngụy biện của họ sẽ thuyết phực được người dân Hoa Kỳ rằng những điều họ nói ra là đúng sự thật? Nếu một nhà độc tài nào đó vận dụng quân đội để tìm cách chiếm đất nước này, thì họ cần gì phải điều động lực lượng dân quân? Nếu họ không có lực lượng quân đội, thì họ sẽ tìm cách điều động lực lượng dân quân, và điều động lực lượng này qua những khoảng cách xa vời để khống chế đồng bào của họ. Tuy nhiên sự kiện đó có thể làm cho lực lượng dân quân nổi giận và tiến về vị trí của kẻ độc tài để tiêu diệt kẻ này. Lãnh đạo thường không bắt đầu sự nghiệp của họ bằng một âm mưu tiếm quyền không giúp họ thực hiện được một mục tiêu nào, ngoài việc sẽ khiến cho quần chúng nổi giận đối với cá nhân họ. Luận cứ cho rằng quân đội hay lực lượng dân quân sẽ được dùng một cách độc đoán thường được vận dụng bởi những ai muốn tạo rối loạn. Ngay như nếu người lãnh đạo đầy tham vọng, thì cũng không thể nào tin được rằng họ sẽ vận dụng những luận cứ hoang đường như vậy để thực hiện ý đồ của họ. Trong một cuộc nội loạn hay một cuộc ngoại xâm bởi một thế lực ngoại bang, lực lượng dân quân có thể được điều động đến một tiểu bang kế cận để bảo vệ nến cộng hòa đó chống lại một kẻ ngoại xâm hay một lực lượng nội loạn chia rẽ. Sự kiện đó đã xẩy ra trong cuộc chiến tranh vừa qua. Thỏa thuận bảo vệ hỗ tượng là một mục tiêu quan trọng của chế độ chính trị của chúng ta. Nếu quyền điều động lực lượng dân quân thuộc về các tiểu bang, thì một tiểu bang có thể dễ dàng không lưu ý đến một cuộc nội loạn hay xâm chiếm xảy ra tại một tiểu bang láng giềng nào đó. Quốc gia sẽ trở nên ổn định và vững bền hơn nếu Liên Bang nắm quyền điều động lực lượng dân quân.

MANG ĐẠO VÀO ...

tục chuyển hóa Việt Nam từ một xã hội khủng hỏang tòan diện sang một xã hội nhân bản đậm tình dân tộc. Đạo khi mang vào đời cần thêm chữ Đức. Đức là sự hiểu biết, sự giác ngộ, sự thức tỉnh, là khả năng nắm vững và vận dụng các quy luật xã hội. Đức là đức của từng cá nhân từ những người đang cầm quyền đến những người đangđấu tranh chính trị và mở rộng ra tòan xã hội. Một liên tôn nếu không được sự ủng hộ của đa số mà chỉ có vài người đứng ra kêu gọi thì đúng là một liên tôn hình thức. Nói một cách khác giải pháp liên tôn cần sự hiểu biết và cộng tác của nhiều thành viên trong xã hội thì mới mong đạt được kết quả. Người viết sẵn sàng trao đổi với tất cả những ai quan tâm về con đường liên tôn hay bất cứ con đường nào khả thi hơn mà không gây ra đổ máu và xáo trộn xã hội. Xin liên lạc qua email duyact@yahoo.com.au Nguyễn Quang Duy Melbourne, Úc Đại Lợi 18/4/2013

TIEÁP THEO TRANG A2

tổ chức chính trị với mục tiêu tham chính. Liên tôn giữ vai trò kết nối giữa các tôn giáo, xây dựng lại niềm tin và đứng ra kết hợp các tổ chức chính trị, các tổ chức dân sự nhằm đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Bằng phương thức ôn hòa nhưng triệt để này, một Liên Minh Dân Tộc sẽ được hình thành sọan ra một hiến pháp dân chủ đưa ra trưng cầu dân ý với sự kiểm soát Quốc tế. Chỉ có sự kiểm sóat trực tiếp, sâu rộng và hiệu quả của Quốc Tế, mới giới hạn được những lừa đảo gian lận trong chuyển biến dân chủ đã đang và sẽ xẩy ra. Khi giải pháp liên tôn nói trên được nhắc đến, người viếtđã nhận được một góp ý đáng quan tâm. Một bạn trẻ tên Bichthuy ly qua Facebook cho rằng chính ngay trong các tôn giáo cũng không thống nhất nên giải pháp này xem ra bất khả thi và nếu chỉ làm cho có hình thức thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của giới trẻ. Góp ý xem ra có tình có lý. Đạo khi mang vào chính trị thì trở thành một con đường cho chính trị. Con đường Liên tôn được thảo luận trong bài là con đường chuyển tiếp ôn hòa không đổ máu dẫn đến tự do dân chủ cho Việt Nam. Vai trò của Liên tôn là chuyển hóa đất nước từ cộng sản sang tự do, và sẽ tiếp

PUBLIUS.


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

TẢN MẠN NHÂN NGÀY QUỐC HẬN

HÃY TRÂN TRỌNG Ý NGHĨA QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ!

* PHAN VĂN SONG

LGT - Ngày Quốc Hận là một Biểu Tượng: Ngày 30 tháng Tư năm 2013 tới đây, chúng ta người Việt Hải Ngoại và một số đông người trong nước cùng kỷ niệm Ngày Tang, Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, vì Quốc Hận là một Biểu Tượng, một Ngày Tang Lớn cho lịch sử cận đại của Quốc Gia Việt Nam và Dân tộc Việt Nam

3

0 tháng Tư năm 1975, quân đội Cộng sản Bắc Việt tràn vào thủ đô Sài gòn. Và ngay ngày ấy, để đánh dấu rằng “họ đã thắng trận”, đã dùng xe tăng ủi sập Dinh Độc Lập, biểu tượng cơ quan lãnh đạo hành chánh tối cao của chế độ và chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa. Biểu tượng hàng đầu của một chế độ bị ủi sập ! Lúc bấy giờ Tổng thống Dương Văn Minh và tất cả nội các của chánh phủ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng kêu gọi toàn thể Công Dân Cán Chánh Cán Việt Nam Cộng Hòa bỏ súng ngưng chiến, ở tại chổ, chờ “người anh em phía bên kia” đến đế tiếp thu cơ sở và dụng cụ, để trao quyền quản trị, trong trật tự và không hổn loạn. Dinh Độc Lập lúc bấy giờ, cũng như bao cơ sở hành chánh đều mở cửa, mở rào, mở cổng, chờ đón quân đội “phe thắng trận” đến tiếp thu. Đó là một cử chỉ của một chế độ văn minh. Buông súng không đánh nhau, nhưng vẫn ở tại chổ, không rã ngũ, tan hàng, giữ trật tự, để tránh những cướp bóc, hôi của, trả thù cá nhơn giữa những láng giềng với nhau. Giữ trật tự, an ninh xã hôi để không có những nạn nhơn giờ “thứ 25” ! Nhờ vậy quân đội Cộng sản Bắc Viết tiến vào Sài gòn trong một không khí khá yên ổn. Khác với những

THÖ PARIS

cuộc chiến khác ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một thí dụ gần đây thôi, ngay ngày đầu tiên khi quân đội Mỹ vào thủ đô Bagdad, dân chúng Bagdad xuống đường hổn loạn, giết nhau, ăn có, hôi của, cướp của. Thừa nước đục thả câu, Viện Bảo tàng Quốc gia Irak bị dân chúng ùa vào cướp của. Những kỷ niệm, những bảo vật, tài nguyên quốc gia, trưng bày đều bị ăn cắp. Miễn có tý đá quý, miễn có tý vàng tý bạc, đều bị dân chúng cướp sạch, ngày nay gia tài cổ lịch sử của Irak, một trong những cái nôi văn minh của nhơn loại vẫn chưa hoàn toàn tìm lại đầy đủ. Trái lại, lúc bấy giờ, mặc dù trong tình trạng hỗn quân, hỗn quan, dân chúng Sài gòn, quê hương chúng ta, tuy cũng có những người nghèo vậy, thậm chí nghèo lắm, nhưng, không một vụ cướp bóc, hôi của, cướp của, hay có chăng thì chắc chắn là rất hiếm vì không nghe một ai nói đến. Quân lực Việt Nam Cộng hòa vâng lệnh Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù mới được lãnh nhiệm vụ, vẫn kỷ luật quân đội, vẫn hệ thống quân giai, vâng lệnh, phục tòng, vì đấy là lệnh của vị Tổng Tư lệnh tối cao của mình, đã buông súng, không đánh nhau nữa. Các cổng, các cửa, các ngõ của các cơ quan rộng mở, chờ Quân đội phe thắng trận tiếp thu. Tại sao

xe tăng quân đội Cộng sản ủi sập rào Dinh Độc Lập ? Nếu không, chỉ để làm nhục ? Đấy là một cử chỉ thiếu Văn Minh. Hay đúng hơn thiếu Văn Hóa ! Một cử chỉ của một nhóm người Thất Học ! Đừng trách anh trưởng xa chiến xe tăng ủi sập rào Dinh Độc Lập ! anh trưởng xa chỉ “thiếu tư cách người tử tế” thôi, và, người viết chúng tôi thông cảm, vì chúng ta không thể đòi hỏi một anh nông dân thiếu học, không đủ trình độ văn minh, vì không được huấn luyện, hiểu được những cử chỉ “ anh hùng mã thượng” (gentlemen) hiểu được cái dũng, cái hùng, nhưng vẫn mã thượng của một người sĩ quan, của một người lãnh đạo đoàn thể (leadership), như các sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được huấn luyện qua các quân trường miền Nam. Nhưng tôi chê trách những người lãnh đạo chế độ Cộng sản, Nhà cầm quyền nước Việt Nam. Từ ngày ấy đến nay, vì mãi đến những ngày sau và mãi đến cả ngày nay, không một vị lãnh đạo nào của chế độ Công sản, phe thắng trận, kẻ toàn thắng, được vinh quang trong chiến thắng, nói một lời gọi là “Phải chăng!” Phải Đạo!” Đó là một cử chỉ thiếu Văn Minh do một Não trạng kém Văn Hóa. Đó là lý do tại sao Ngày 30 tháng Tư là Ngày Quốc Hận. Hai địch thủ đánh nhau, thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng kể thắng người thua vẫn phục nhau, vẫn nễ,

MÙA XUÂN XỨ PHÁP * NGUYỄN THỊ CỎ MAY

T

ừ vài hôm nay, báo chí pháp đây đó nhắc lại cách mạng 1789 để so sánh với hiện tình nước Pháp dưới Chánh phủ xã hội chủ nghĩa của Ông Hollande. Có báo chạy tít « Mùa Xuân pháp » ngụ ý có cái gì đó liên hệ tới « Mùa Xuân á-rặp » ? Trong văn chương xưa nay, người ta thường gắn liền cách mạng với Mùa Thu. Ngày nay, nhiều người chắc hãy còn nhớ câu hát « Mùa Thu, ngày 23, ta ra đi … » . Nói tới cách mạng là ngưòi ta liên tưởng tới Mùa Thu. Phải chăng vì bị ảnh hưởng cách mạng Tháng Mười ở Nga và hậu quả làm cho phân nửa nhơn loại từ đó đắm chìm trong máu và nước mắt suốt hơn bảy mươi năm và ngày nay, dân tộc việt nam hãy còn gánh chịu cái hệ quả thảm hại đó là chế độ cộng sản độc tài hà nội ? Cách mạng Mùa Thu là đem lại đau thương, chia lìa, chết chốc. Là hình ảnh những chiếc lá vàng úa, lìa cành, rơi rụng … Trong lúc đó cách mạng Mùa Xuân, trái lại, là đem lại công bằng, nhân bản, thăng tiến xã hội. Cách mạng Nhơn quyền và Dân quyền ở Pháp bùng nổ vào tháng 5 năm 1789 để chấm dứt chế độ Quân chủ, mở ra kỷ nguyên Dân chủ tự do. Khi nhắc lại Cách mạng Mùa Xuân pháp, báo chí không quên nhắc lại những điều kiện xã hội lúc bấy giờ đã khơi ngòi cho cuộc cách mạng bùng nổ : công nợ năm 1788 chiếm hết 80% sản lượng nội địa, thu nhập được 470 triệu quan (Livre), xài ra 630 triệu quan. Phần lớn chi phí nhà nước là trả công nợ. Ngày nay, Chánh phủ xã hội (chủ nghĩa) thâm thụt ngân sách 4, 8% sản lượng nội địa và công nợ lên tới 90, 2% sản lượng nội địa . Năm 1788, nhà vua tăng

thu để bù thâm thụt ngân sách và công nợ. Dân chúng bị ảnh hưởng nặng. Bánh mì bị đầu cơ. Vua Louis XVI ngày nay, tức Ông Tổng thống Hollande, cũng đang gia sức vét túi dân chúng để kiếm thêm 6 tỉ euros cho đủ 20 tỉ dự bị cho năm tới 2014 đáp ứng đòi hỏi của Bruxelles. Sức mua của dân chúng năm nay sẽ giảm mất 3, 1% vì cứ 8 trên 10 người chủ trương bóp bụng nhỏ thêm. Qua năm sau, 1789, cách mạng bùng nổ chấm dứt chế độ quân chủ. Điều kiện cho một cuộc cách mạng ngày nay bùng nổ, dựa trên những yếu tố của cách mạng năm 1789, không khác. Nhưng những hiện tượng xã hội trong mấy ngày qua làm cho nhiều người quan tâm hơn. Phong trào Tả (Front de Gauche) chuẩn bị cuộc xuống đường rầm rộ vào ngày 5 tháng 5 tới với khẩu hiệu « Xóa bỏ nền Đệ V Cộng Hòa ». Trong lúc đó liên tiếp nhiều cuộc biểu tình lớn qui tụ hằng trăm ngàn người xuống đường, gần Quốc Hội, phản đối dự luật « kết hôn cho mọi người », tức chống luật cho phép đồng tính kết hôn và xin con nuôi. Sau cùng, hồi 17 giờ ngày 23/04/2013, Quốc Hội do đa số thuộc phe tả đã thông qua được « dự luật kết hôn cho mọi ngưởi » tuy trên đường phố vẫn còn rầm rộ biểu tình phản đối. Từ nay, Pháp là quốc gia thứ 14 trên thế giới và quốc gia thứ 9 của Âu châu cho phép giới đồng tính kết hôn và xin con nuôi. Chỉ còn chờ phán quyết sau cùng của Hội đồng Bảo hiến để ban hành áp dụng vì phe chống đối, liền sau khi Quốc Hội thông qua, nộp khiếu nại cho rằng dự luật này vi hiến. Hội Đồng Bảo Hiến sẽ công bố kết luận vào cuối tháng 5 tới.

Trang B5

NGAØY NAY

Hiện tại, kết quả thăm dò dư luận có 44, 12% dân chúng nghĩ rằng Hội Đồng Bảo Hiến sẽ bác, 55, 88% những người khác lại tin dự luật sẽ được Hội Đồng Bảo Hiến thông qua . Kẻ chống người bênh Thắng lợi của phe tả cầm quyền và dân chúng có xu hướng ủng hộ tự do kết hôn, cay đắng, bất mản sâu sắc cho những người cực lực chống đối. Sự cải tổ lề lối xã hội pháp của Chánh phủ đã gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng trong dân chúng. Hiện nay, tuy dự luật đã thành luật, nhưng phe chống đối vẫn chưa chịu thua vì họ cho rằng chánh sách của Chánh phủ tả phái nhằm phá hủy nền văn minh lâu đời của dân tộc. Họ hi vọng dự luật sẽ bị Hội Đồng Bảo Hiến bác bỏ. Chỉ một giờ sau khi Quốc Hội thông qua dư luật đêm 23/04, Dân biểu các đảng đối lập UMP và UDI –UC liền lập tức nạp hồ sơ khiếu nại ở Hội Đồng Bảo Hiến. Theo Dân biểu Christian Jacob, Trưởng khối đảng UMP ở Quốc Hội, đó là một tập hồ sơ dày cợm cả trăm trang, lập luận rất vững chắc, từ hình thức tiến hành và thông qua của Quốc Hội tới nội dung của dự luật. Về nội dung, phe chống đối đưa ra quan niệm hôn nhơn phải giữ đúng ý nghĩa như hôn nhơn từ xưa nay, về con cái, về quyền có con nuôi, … Những người này cho rằng « dự luật hôn nhơn cho mọi người » mâu thuẩn với tinh thần công pháp quốc tế và sự định nghĩa về hôn nhơn là nguyên tắc căn bản được luật pháp của nền Cộng hòa nhìn nhận thì không thể thay đổi chỉ bằng một đạo luật thông thường được. Ngoài ra, phe chống đối còn

vẫn trọng nhau. Nội chiến Bắc Nam Mỹ chẳng hạn, khi quân đội miền Nam thua trận, tướng miền Bắc cấm các chiến sĩ miền Bắc không được reo hò, cổ vũ, trân trọng chào các người thua trận, giúp đỡ họ, chia lương thực với họ. Trả lừa, trả ngựa, giúp họ trở về quê quán với gia đình, có lừa có ngựa để cày để cấy, làm ăn. Quân đội miền Bắc nước Mỹ không làm nhục quân đội miền Nam nước Mỹ. Đó là chuyện Tây. Còn chuyện Ta, trong lịch sử Việt Nam, Vua Lê Lợi khi thắng trận cho giúp đở cho binh sĩ, quân lính nhà Minh trở về Tàu. Sau trân Thế chiến 2 quân đội Đức thua trận giải ngũ được phe đồng minh thắng trận giúp đở trở về quê quán làm ăn, xây dựng lại cuộc đời. Quân đội Nhựt thua trận cũng vậy, cũng được đối đãi tử tế ! Dĩ nhiên quân đội đồng minh thắng trận chiếm đóng Đức quốc, quân đội Mỹ chiếm đóng nước Nhựt. Họ còn chia nước Đức thành 4 vùng quân quản do quân đội 4 quốc gia thắng trận quản trị điều hành. Dĩ nhiên các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp quân đội Đức, vì có tội diệt chủng, đều bị đưa ra Tòa án Nuremberg xử. Luật Pháp, Công lý nhưng đối xử Văn Minh. Và phe Đồng Minh đứng đầu là Huê Kỳ đã xây dựng lại nước Đức thua trận, mặc dù Đức có tội diệt chủng, có tôi ác nhơn loại. Và nước Đức nhờ chương trình tái tạo giúp đỡ Marshall ấy đã trở thành một cường quốc Âu châu ! Đó là một đối đãi văn minh giữa người thắng trận đối với người thua trận, tuy giữa hai quốc gia khác nhau. Đằng này, cùng dân Việt Nam, cùng nghĩa đồng bào, thế mà khi Bắc Việt thắng trận đối với Nam Việt, Bắc Việt quyết tâm hạ nhục toàn thể quân dân cán chánh của phe thua trận, đã đành Bắc Việt còn hành hạ, làm nhục đến cả gia đình họ và thậm chí cả đến người dân của cả miền Nam Việt Nam. Xem toàn thể dân miền Nam đều là kẻ thù ! Không phải ngẫu nhiên mà dân chúng miền Nam Việt Nam liều chết vượt biên, vượt biển, đi tìm Tự do. Trong 3 người đến bến Tự do, thống kê đoán có thể có 1 người đã chết ! Như vậy, ngày nay tại Hải ngoại với 3 triệu người tỵ nạn, chắc phải có 1 triệu người làm mồi cho cá, cho hải tặc…Vì vậy 30 tháng Tư phê phán « dự luật hôn nhơn cho mọi người » chà đạp nguyên tắc về quyền tôn trọng đời sống riêng tư gia đình, nguyên tắc về nhơn phẩm con người và nguyên tắc về bình đẳng giửa con người với nhau . Những người chống đối cũng phê phán tính không hợp lý về tên họ của con nuôi vì phải dựng lên tên họ một cách giả tạo. Sau cùng họ kết luận rằng việc soạn thảo dự luật không nghiêm túc. Theo Dân biểu xã hội Erwann Binet thì phe xã hôi đã dự liệu trước rất kỹ những rủi ro có thể xảy ra vì tính bất hợp hiến của dự luật và tin chắc Hội Đồng Bảo Hiến sẽ chấp thuận toàn bộ dự luật. Dân biểu Erwann Binet nhắc lại phán quyết của những vị Hiền triết ngày 21/ 1/2011 theo đó « Hôn nhơn giửa hai người đồng tính là hợp hiến ». Luật gia về Hiến pháp, Ông Guy Carcassonnne, tuyên bố « Hôn nhơn giữa một người đàn ông và một người đàn bà chưa bao giờ được xem là luật căn bản. Nó là sản phẩm của luật gia chớ chưa được Hội Đồng bảo Hiến thông qua » . Còn vấn đề con nuôi trước luật pháp lại khá phức tạp. Người ta có thể cho rắng « nó không phù hợp với sự bình đẳng và nhơn phẩm của trẻ con » . Trái lại, nhiều luật gia khác quả quyết hồ sơ khiếu nại của Dân biểu đảng UMP sẽ không được Hội Đồng bảo Hiến chấp thuận. Luật pháp thay đổi nhiều trong gần đây theo đó trẻ con được nhìn nhận bình đẳng mặc dầu đó là con nuôi, con do quan hệ loạn luân, con rơi, con riêng tư, … Hội Đồng Bảo Hiến sẽ công bố phán quyết trong vòng một tháng, tức ngày 23/05/2013 . Tuy nhiên Tổng thống có thể yêu cầu Hội Đồng Bảo Hiến công bố phán quyết trong vòng một tuần lễ. Dự luật có được chấp thuận trọn vẹn đi nữa, điều đó vẫn

30 tháng 4 vẫn còn là ngày quốc hận của một số người Việt hải ngoại chỉ phải là Quốc Hận thôi !. Đó là một Biểu Tượng, Để nhớ, để không quên và không bao giờ quên. Đó để làm Một Bổn Phận để Không Quên, để Nhớ - Un Devoir De Mémoire. Ngày Quốc Hận, một nhức nhối trong chiến thắng Cộng sản : Bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn ngày 30 tháng Tư là Ngày Cách Mạng thành công, Ngày Giải Phóng toàn dân Việt Nam khỏi ….nhưng đến đây nghẹn họng. Giải Phóng Việt Nam khỏi cái nghèo ư  ? Không, ngày quân Cộng sản chiếm Sài gòn, Cộng sản đề nghị một mô hình kinh tế tệ hại hơn lúc xưa. Dân Sài gòn suốt đời không biết sắp hàng, không biết phiếu thực phẩm, không biết ăn cơm trộn sắn, không biết bo bo, không biết nghèo, không biết đói… Lúc xưa có nghèo, có cực thiệt ra cũng có, chứ sắp hàng mua cá « sô », mua thực phẩm thật là chuyện lạ. .. Giải Phóng Việt Nam khỏi cái kềm kẹp …Mỹ Ngụy ư ? ? Lúc xưa khi Mỹ Ngụy kềm kẹt, Sài gòn vẫn có biểu tình, vẫn có đình công đòi chủ tăng lương, báo chí có kiểm duyệt «  tự ý đục bỏ  » nhưng rất nhiều, hay phần đông báo chí là của tư nhơn … Báo chí tư nhơn, ký giả tự do nhiều đến nổi có cả báo chí, có cả ký giả « thân Cộng » nữa ! Vì đó, Đảng Cộng sản chỉ muốn Ngày 30 tháng Tư không được gọi là Ngày Quốc Hận nữa. Bằng mọi giá phải xóa bỏ tên nầy. Và tuyên truyền Đảng Cộng sản qua Nghị quyết 36, bắt đầu láo lếu…Thế nhưng, cũng do đó

mà đã 38 năm qua, tên « Ngày Quốc Hận  » vẫn được một số đông đồng bào Hải ngoại và một số không ít người trong nước tiếp tục dùng cho kỷ niệm ngày 30/04 hằng năm, vẫn gọi và tiếp tục gọi, mặc dù có những âm mưu, có thể trong một tinh thần « ngây thơ » nào đó, muốn «  xóa bỏ hận thù  », «  hòa hợp hòa giải  » «  hàn gắn  » đổi tên Ngày 30 tháng Tư. Và cũng vì vậy, người viêt vốn « đi đêm sợ ma », « chim khôn sợ ná » chúng tôi vẫn không tin những gì Việt Cộng nói, vì tôi chỉ nhìn những gì Việt Cộng làm. Việt Cộng làm. Do đó, ngày hôm nay, mặc dù các đại diện đương quyền Cộng sản cùng các đồng bọn phe cầm quyền, và cả đại diện những phe “vệ tinh nhà cầm quyền” cùng đứng lên, gọi là tỉnh ngộ, gọi là hiểu được lòng dân, dựng lên một Phong trào “Cải tổ Hiến Pháp”, mặc dù có vẽ lên cái giải pháp gọi là tiến bộ, gọi là cởi mở, gọi là dân chủ là “ Bãi bỏ Điều 4: mặc dù nhứt định không nói tới cái câu “Đảng ta, Đảng Cộng sản phải cầm quyên” đi chăng nữa, thì cái giải pháp cải tổ Hiến Pháp cũng không trả lời được nguyện vọng thực sự của toàn dân ! Vì cái Quốc hội, cái cơ quan dùng để bỏ phiếu đ  ; cái Quốc Hội, cái cơ quan dùng để giải quyết cái “cải tổ Hiến pháp” đó, nó Bất Chánh. Chúng tôi không dám gọi là “Vi Hiến”. Vì cái cốt lõi, cái bản chất thực sự của bản Hiến Pháp, và tất cả những Hiến Pháp của tất cả những chế độ Việt Nam Cộng XEM TIEÁP TRANG B6

Người đồng giới tính biểu tình ăn mừng chiến thắng tại Paris không thể ngăn cản những người chống đối tiếp tục xuống đường biểu tình. Họ đã hẹn nhau ngày 5 tháng 5 và ngày 25 tháng 5 tới đây. Tiếng nói đường phố Từ cả tuần trước khi dự luật « hôn nhơn cho mọi người » đưa qua Quốc Hội biểu quyết, đường phố trên khắp nước Pháp gào thét chống đối dự luật và ủng hộ dự luật. Phe chống đối xuống đường ở Paris được Ban tổ chức ước tính có tới 270 000 người, cảnh sát nói chỉ có 47 000 mà thôi. Điều này đã làm đề tài cho phe chống đối lên tiếng phê phán Chánh phủ vô cùng gay gắt. Phe ủng hộ dự luật tập họp được 3500 người ở khu Bastille, cách xa phe chống đối tập họp gần Quốc Hội. Phe chống đối đòi Chánh phủ phải đưa vấn đề ra trưng cầu ý kiến của toàn dân bởi ở đây có sự lợi dụng dân chủ. Muốn được trưng cầu dân ý phải hội đủ túc số 1à 10% cử tri, tức lối 1 triệu người . Một người biểu tình nói lớn « Người ta chống lại việc có thể mua con trong siêu thị ». Trên những biểu ngữ ghi « Sự bình đẳng, đó là một người cha và một bà mẹ cho mọi người » … Dự luật « hôn nhơn cho mọi

người », còn gọi là « luật Taubira » vì do Bà Taubira, Tổng trưởng Tư pháp đưa ra, đã phân hóa cực kỳ trầm trọng dân pháp trong lúc này. Ngoài hàng trăm ngàn người liên tục xuống đường trên khắp nước Pháp, đông nhứt là ở Paris, gần Quốc Hội, còn xảy ra những xung đột giửa phe chống đối và phe ủng hộ, giửa cảnh sát và người biểu tình. Trong hàng ngủ biểu tình chống đối, có nhiều phần tử lợi dụng cơ hội chen vào đập phá xe cộ, nhà cửa dân chúng. Đến nay có hơn 300 người bạo loạn bị cảnh sát bắt giữ . Riêng Ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc Hội (đảng xã hội chủ nghĩa), nhận được một thư nặc danh bên trong có thêm một gói bột thuốc nổ ngụ ý hăm dọa an ninh của ông trong vụ cho thông qua dự luật hôn nhơn đồng tính . Niềm vui kẻ chiến thắng Bà Tổng trưởng Tư pháp, người chịu trách nhiệm Đạo luật cho phép giới đồng tính kết hôn, vui mừng tuyên bố trước Dân biểu phe nhà « Tôi rất hãnh diện đưa ra dự luật này. Đây đúng là một cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử vì Đạo luật được Quốc Hội chấp thuận là một Đạo luật đầy tính bao dung. Đạo luật của XEM TIEÁP TRANG B7


Trang B6

SỬA HIẾN PHÁP ...

TIEÁP THEO TRANG A2

Vì vậy, mỗi “động thái chính trị” của ông Dũng hay “phe ông Dũng” làm gì, ở đâu và tại sao cũng đều được người dân theo dõi sát sao. Nhưng không ai ảo tưởng trong một xã hội nói dối, nói gian nhiều hơn nói thật đang mỗi ngày một lên cao trong đảng nên sau khi nghe xong chuyện kiến nghị “quyền lập hiến thuộc về nhân dân” của Chính phủ thì mọi người lại nín thở khi nghe tranh cãi trong Quốc hội về dự kiến khi nào thì sẽ có Luật Trưng cầu ý dân và Luật biểu tình (cũng đã được ông Thủ tướng Dũng khởi xuớng từ năm 2011). Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị Chính phủ chuẩn bị dự án luật Biểu tình và luật Trưng cầu ý dân sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi. Báo ViệtnamNet cho biết : “Ông Phan Trung Lý phát biểu khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp luật 2014 tại phiên họp của UBTVQH chiều 15/4.” “Ông Lý cho hay, hai dự án luật này đã thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII. Đây là các dự án luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản  của công dân cần được ban hành để thể chế hóa nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.” Tuy nhiên, vẫn theo VNNET thì Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lại e dè. Bà nói : “Bản thân dự án luật cũng đã có trong chương trình làm việc của toàn khóa (QH khóa XIII). Nhưng do đây là vấn đề nhạy cảm, nên để sau khi thông qua Hiến pháp thì “chèn” vào chương trình sau khi có điều kiện thích hợp.” Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thì nói : “2014 là năm bản lề cần thiết chuẩn bị những luật

HÃY TRÂN TRỌNG ...

TIEÁP THEO TRANG B5

sản đều Vi hiến cả !. Vi Hiến bởi vì không được một quốc hội thật sự dân chủ (gồm các đại diện được toàn dân bầu lên, các đại diện phải được phản ảnh toàn bộ các thành phần của dân chúng, từ các thành phần giai cấp, đến sắc tộc, giáo phái, hôi đoàn, đảng phái…) bỏ phiếu chấp thuận. Cha mẹ không có căn cước lý lịch đàng hoàng chánh thống, thì đứa con, sản phẩm làm sao có chánh thống. Từ ngay những ngày đầu năm 1945 với Hiến Pháp 1946 đền ngày nay, qua hai chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hôi Chủ nghĩa Việt Nam tất cả đều do phe Cộng sản chủ mưu độc diễn, độc thoại, độc tài, độc quyền. Vì Tòa đại diện dân là Quốc hội, không chánh thống, vì không phải do toàn dân bầu mà chỉ một bộ phận nhỏ được chỉ định bầu thôi, bộ phận do Đảng Cộng sản chi phối và chỉ đạo. Vì không chánh thống nên không được hợp pháp dân chủ. Quốc hội ấy đẻ ra Hiến Pháp ấy, và nay, cũng một lò, lại Quốc hội ấy lại sẽ đẻ ra một Cải tố Hiến Pháp để cho ra lò một cái Hiến Pháp mới ! Thật là quanh quẩn chỉ là một Con rắn đang tự nuốt cái đuôi của mình ! – C’est un serpent qui se mord la queue ! Và do đó, ngày hôm nay, dù quý vị ở Hải ngoại có thành tâm, có thiện chí, hay «  ngay thơ  » đi tìm một giài pháp để hạ căng thẳng ? để người dân trong ngoài nước dễ nói chuyện với nhau  ? nên có những đề nghị thay tên gọi Ngày 30 tháng Tư, có kẻ đề nghị gọi là Ngày Tự Do, lại có người đề nghị gọi là Ngày Thuyền Nhơn ? còn có cả những người muốn biến Ngày 30 tháng Tư làm một Ngày Riêng biệt cho Miền Nam ! Vận động nhờ Quốc hội Mỹ ra Nghị quyết gọi « Ngày Nam Việt Nam  »  ! Nhưng để làm chi vậy ? Có lẽ, họ SỢ cái tên « QUỐC HẬN  »  ? – vì không thích cái chữ « Quốc Hận ? - hay SỢ đến không dám nói, đọc, nghĩ đến chữ «  Quốc Hận  »  ? Có phải chăng vì Ngày 30 tháng Tư là một Ngày Tang cho tất cả dân Việt Nam ? nên mới là Ngày Quốc Hận ! Ngày 30 tháng Tư cũng là ngày mà cả Nước Việt Nam bị

NGAØY NAY hệ trọng sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua vào cuối năm 2013. Dù là luật “đi theo Hiến pháp”, nhưng ông băn khoăn tính khả thi về công tác chuẩn bị dự luật Biểu tình và Trưng cầu dân ý để xem xét cho ý kiến ngay trong năm 2014. Bởi lẽ, các cơ quan ban ngành chưa có bước chuẩn bị chính thức.” Ông Hùng “đề nghị, các dự án luật nêu trên cần “chuẩn bị tốt” rồi mới đưa vào chương trình làm việc chính thức.” Nên biết từ cuối năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng  từng đề nghị QH xây dựng  luật Biểu tình  nhằm thể chế hóa điều 69 của Hiến pháp năm 1992, tạo công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và Nhà nước quản lý, kiểm soát hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật. Hồi đó, ông Dũng được báo chí trích dẫn nói rằng : “Khi chưa có luật để quản lý, điều chỉnh hoạt động này thì “khó cho người dân khi thực hiện quyền được Hiến pháp quy định và khó cho chính quyền quản lý. Dễ nảy sinh lúng túng trong quản lý. Từ đó nảy sinh việc mất an ninh trật tự, xuất hiện việc lợi dụng để kích động, xuyên tạc, gây phương hại cho xã hội”. Ông Dũng cũng đã được điểm trong dự luận đòi quyền biểu tình vào thời gian đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng gia tang hành động xâm chiếm biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, chưng chính lực lượng Công an đã được lệnh chính phủ đàn áp dã man người biều tình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nhưng tại sao Bà Tòng Thị Phóng lại coi hai Luật Trưng cầu ý dân và Biểu tình là “nhạy cảm” ? Hai luật này “sẽ đụng chạm đến ai” hay “gây khó khăn cho ai” mà nhạy cảm. Hay Bà lại sợ có chuyện “nhạy cảm” va chạm đến Trung Cộng khi dân xuống đường biểu tình chống Bắc Kinh sau khi có Luật ? Hoặc là Bà sợ

dân sẽ chống Nhà nước thả dàn không ngăn chặn được ? Ngay cả ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng có vẻ như “lo xa thái qúa” việc các cơ quan “chưa chuẩn bị tốt” nên chưa nên nóng vội có sớm hai bộ luật dân rất muốn có trong giai đọan hiện nay ? Chả nhẽ Nhà nước và Quốc hội có cả khối “chuyên viên làm luật” đang ăn tiền tỷ lương của dân mà không có đủ trí tuệ viết ra 2 Dự luật hay sao ? Dẫu sao thì “qủa bóng” thăm dò dư luận của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sau một phút hưng phấn xôn xao cũng đã đâu lại hòan đó, sau khi “phe Quốc hội” tìm đủ cách để trì hõan làm Luật !

lường gạt ? :

đã hai lần lường gạt dân. Lần thứ nhứt, nói: “Ngày 2 tháng 9 là Ngày Cướp Chánh quyền, lấy lại Độc lập từ Pháp”. Sai ! Hô Chí Minh và đồng bọn đã cướp chánh quyền chánh thống từ tay Vua Bảo Đại. Nhà Nguyễn đã lấy lại Độc lập, sau khi chế độ thực dân Pháp đã bị sụp đổ. Chế độ Thực dân Pháp đã sụp đổ ngay khi trục Nhựt Đức - Ý, thắng quân Anh – Pháp năm 1940. Nhựt đã chiếm và kiểm soát toàn cỏi Đông dương rồi, nhà cầm quyền Pháp sở tại là thuộc chánh phủ bại trận Pháp là Nhà nước Vichy, làm tay sai cho giặc ở Âu Châu với Đức và ở Đông dương với Nhựt. (Gọi Chánh quyền Vichy vì cơ quan hành chánh trung ương của Thống chế bại trận Pétain đặt tại thành phố Vichy - thủ đô Paris của Pháp bại trận đặt dưới quyền quân quản của Quân đội Đức). Như vậy không phải chỉ sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhựt mới làm chủ Đông dương ( xin nhắc lại một lần nữa là chế độ thuộc địa Pháp đã mất quyền từ năm 1940). Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, vì toàn quyền Đông dương đã mất chức. Nhựt bổn không có ý định xâm chiếm Đông dương thay thế Pháp, nên đã đề nghị trả Độc lập cho Vua Bảo Đại. Đó là chánh thống, Pháp cướp Việt Nam trong tay Nhà Nguyễn, nay Nhà Nguyễn lấy lại Độc lập cho Việt Nam vì Việt Nam ngày ấy không còn chánh quyền nữa. Chẳng những lấy lại Độc lập Vua Bảo Đại còn tuyên bố bãi bỏ mọi Hiệp Ước ký kết với nước Pháp lúc xưa. Bằng lời tuyên bố trên bằng hành động trên Vua Bảo Đại đã lấy lại chủ quyền cho Việt Nam ngày 10 tháng 3 năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Việt Minh cướp chánh quyền Vua Bảo Đại và Chánh phủ Trần Trọng Kim. Lần thứ hai là: Ngày 30 tháng Tư năm 1975, Bắc Việt đơn phương xé bỏ Hiệp định Paris cưởng chiếm miền Nam. Vì những lý do trên, chúng ta không thể thay tên đổi tánh Ngày Quốc Hận 30/4 được ! Cũng như dân Do Thái với Shoa, hay Holocauste, hằng năm họ tưởng nhớ đến những năm tháng dân Do thái ở Âu Châu bị NaZi Quốc Xã tàn sát. Dân Do Thái nhớ ngày Shoah. Lễ Tang Shoah để không quên 6 triệu người Do Thái bị giết. Chúng ta cũng

Dân miền Bắc đã đành ! vì « cá nằm trong rọ », tuổi già bị đấu tố, tuổi trẻ thanh niên thanh nữ bị nướng trên đường mòn Trường Sơn, sanh Bắc tử Nam, bị hy sanh, cho chế độ, vì chế độ ! Độc tài, khát máu đã đành, còn nói láo, nói dối, rằng phải Giải Phóng miền Nam, cứu đói miền Nam, nuôi dân miền Nam…. Nhưng khi vào đến Nam rồi thì hởi ôi ! muộn rồi, khi biết được, hiểu được rằng mình bị gạt bèn, hoặc có người, thì ngồi khóc cho thân phận khốn nạn bị lường gạt mất cả tuổi thanh xuân (Dương Thu Hương), hoặc có kẻ, thì trước hay sau gì một thời gian, ngắn dài nào đó, nín thở qua sông, cũng phải … tỉnh ngộ ( Bùi Tín, Võ Nhơn Trí, Vũ Thư Hiên, Trần Độ, Nguyễn Văn Trấn..Tô Hoài …từ những lớp cán bộ đảng viên già đến những cán bộ đảng viên trẻ, hay cả những người trẻ đấu tranh dân chủ ngày nay). Nhà câm quyền Việt Cộng trong nước muốn Ngày 30 tháng Tư là Ngày Đại Thắng Mỹ. Nhưng Sai ! Láo! Ngày hôm ấy làm gì còn có quân đội Mỹ mà thắng ! Ngày 30 tháng Tư quân đội Cộng sản Bắc Việt không có thắng quân đội Mỹ. Hiệp định Paris ngày 23 tháng Giêng 1973 đã kết thúc chiến tranh Việt Nam. Quân đội đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ không còn có mặt ở Việt Nam bắt đầu từ ngày ấy rồi. Ngày 30 tháng Tư, chỉ là ngày Bắc Việt nuốt lời ký kết Hiệp định Paris: «là đình chiến tại chổ, là ai ở tại chổ đó, không thêm vũ khí không thêm quân và ngưng bắn …  », xua quân ồ ạt cưởng chiếm Nam Việt. Ngày 30 tháng Tư là ngày toàn bộ Dân tộc Việt Nam bị lường gạt, nhưng dân chúng Nam Việt là những nạn nhơn nặng nhứt. Bằng chứng nếu thật sự Giải phóng Miền Nam đang bị Mỹ kềm kẹp tại sao phải bắt giam quân dân cán chánh, nhơn viên chánh quyền miền Nam ? nếu đó là một chánh quyền bị cầm kẹp ?. Tại sao phải đuổi người dân đi về nông thôn, giải tỏa thành phố, hành hạ dân chúng các thành phố ? có phải là sợ dân thành phố nổi loạn chăng ? Giải Phóng ? không, đúng hơn Xâm chiếm. Trong lịch sử cận đại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐỔI TÊN NƯỚC CÓ NGHĨA GÌ ? Quả bóng thứ hai được chính Ủy ban Dự thảo Hiến pháp sửa đổi tung ra trong báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/4 (2013), theo đó trong nhân dân đã có nhiều ý kiến muốn đổi tên Nước. Báo chí đưa tin : “Về chế độ chính trị, ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho hay, rất nhiều ý kiến người dân đóng góp cho tên nước. Theo đó, trong quá trình góp ý, người dân đề xuất lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bởi cho rằng tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám đầy gian khổ, quyết liệt.” Ủy ban nói rằng: “Đây là tên gọi có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời lại thuận lợi hơn cho ta trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới, góp phần phát huy và tranh thủ được các nguồn lực trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước. “Việc lựa chọn tên nước là

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN bởi chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Hiến pháp vẫn đang khẳng định mục tiêu này”. Theo báo ViệtnamNet thì Ủy ban dự thảo thấy “chỉ một vấn đề “lấn cấn”, đó là nếu đổi tên nước sẽ gây tốn kém, phức tạp trong quá trình thay đổi tên gọi, đồng thời có thể còn bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội.” Chính vì vậy, ban dự thảo đề xuất hai phương án. Theo đó, phương án một thể hiện là: “Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là một nước độc lập, dân chủ, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. Phương án hai được viết như sau: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại mất thời giờ thảo luận cái chuyện không quan trọng này bằng can đảm lôi Điều 4 phản dân chủ ra mà “hạch hỏi” ai đã cho đảng quyền lãnh đạo không qua bầu cử, và tại sao đảng lại sợ bầu cử hay trưng cầu dân ý đến thế ? Nếu đảng mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ, là “gắn bó máu thịt với nhân dân”, được nhân dân yêu mến và hãnh diện gọi là “đảng ta”, như đảng vẫn ra rả tuyên truyền thì sợ gì mà không dám cho dân lập đảng, ra báo tư nhân ? Chỉ có những người thấy mình sẽ thua trước mắt nên sợ mất danh dự mà quyết chí độc tài để cai trị bằng súng đạn và còng tay cho chắn ăn chăng ? Để có thêm dữ liệu, mọi người hãy nghe ông Giáo sư,

Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương lý luận quanh co, bảo thủ : “Nếu Đảng thực sự vững mạnh, trong sạch thì tự thân việc củng cố sức mạnh không cần phải bàn. Song, trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thì lại mở ra cơ hội cho những luồng tư tưởng xấu phủ nhận vai trò và hạ uy tín của Đảng. “Tuy nhiên, Đảng với nhân dân là thống nhất, với nhà nước là thống nhất. Phủ nhận vai trò của Đảng tức là phủ nhận vai trò của nhân dân, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phương hại đến nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phương hại đến quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của nhân dân. Vì bảo vệ dân mà phải bảo vệ Đảng. Vì bảo vệ dân mà phải hiến định nó”. Nhưng ông Bảo lại không dám nói tại sao đảng của ông lại phải “ đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức” , hay vì ông không biết đảng CSVN đã có “một số không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền, cả một số đang ở vị trí lãnh đạo cấp cao đã suy thoái tư tưởng, sa sút đạo đức, đã tham nhũng thối nát ngập đầu năm sau cao hơn năm trước” như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (31/12/2011) nên vô số đảng viên và nhân dân không còn tin vào khả năng lãnh đạo của đảng nữa ? Nếu ông Bảo không tin thì hãy can đảm xin nói chuyện với cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và nguyên Đại sứ Nguyễn Trung để biết rõ hơn về viễn ảnh “sáng lạn niềm tin trong dân” với đảng còn được mấy phần trăm trong 90 triệu dân ? Ấy thế mà ông Hoàng Chí Bảo còn cho rằng : “ Việc tiếp tục hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng chính là nhằm khẳng định tính chính đáng của Đảng về mặt địa vị pháp lý, cũng là

gắn trách nhiệm pháp lý chính trị của Đảng với nhân dân và xã hội. Không những thế, Đảng còn có đầy đủ phẩm chất đạo đức xứng đáng cho lực lượng cầm quyền thông qua đánh giá của nhân dân và lịch sử. “Sự tồn tại của Đảng là sự tồn tại hợp hiến, hợp pháp…. Điều 4 lần này đã hiến định địa vị pháp lý của Đảng một cách rõ ràng, thuận lòng dân và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại.” Tuy nhiên, cũng tại cuộc thảo luận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với trọng tâm là bàn về điều 4 tại báo Quân đội Nhân dân ngày 7/3 (2013)Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Bình, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng đã biết thẳng thắn nhìn ra sự thật rằng : “Nguyên nhân của việc xuất hiện các luồng tư tưởng kích động, chống đối cũng một phần do những yếu kém và sai lầm của bộ máy cầm quyền. Đó là tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, bộ máy lãnh đạo đang để nhóm lợi ích chi phối… Tất cả gây rạn vỡ niềm tin trong dân với đảng cầm quyền.” (VNNET 8-3-013) Đấy là lý do tại sao nhân dân đã chán đảng đến tận mang tai và thấy rằng đảng cứ mãi quanh co kiếm cớ ngồi lại níu lấy qúa khứ đã tan rã mà không biết đảng là lực cản đi lên của nhân dân cần tiến bộ, cần thay đổi cả cuộc sống cá nhân và cho cả dân tộc ? Trong khi ấy thì các “nhà lý luận”, “tư tưởng” hàng đầu của đảng và quân đội cứ mãi “vừa đá bóng vừa thổi còi” tranh nhau xem ai giữ được “Qủa Bóng Số 4” trong Bản Hiến pháp cho đảng mà không biết chính họ cũng cần phải mau chóng ráp lại cái đầu của mình, thay vì sửa bản Hiến pháp. Phạm Trần (04/013)

HAI MƯƠI NĂM QUA

độ độc đảng không hợp với dân chủ. Có độc đảng thì không có dân chủ. Có dân chủ thì không ai có quyền riêng tự đứng lên làm « minh chủ » cho dân. Nếu người nào đó được dân bầu làm « minh chủ », thì người đó mới làm « minh chủ », thì mới có phép làm minh chủ. Chương trình sáu bước đưa ra một giải pháp giải quyết sự mâu thuẩn này bằng cách cho đảng cộng sản trở thành một đảng trong nhiều đảng phái, tổ chức của nhân dân. Nghiên cứu bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, chúng ta thấy sự mâu thuẫn, sự trái ngịch, giữa vị trí của đảng cộng sản hiện tại và các điều của bản dự thảo. Phải lựa chọn: hoặc có Hiến pháp thật sự dân chủ hoặc cần có đảng trị. Một trong hai chế độ: hiến trị hay đảng trị, dân chủ hay độc tài. Không thể cả hai cùng tồn tại được . Tốt nhứt là đảng cộng sản chủ động từng bước rút lui khỏi chế độ độc đảng, độc tài theo một chương trình sáu bước ôn hòa tránh được xáo trộn xã hội . Vai trò lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội của đảng cộng sản không phù hợp với các điều này: Điều 3: Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, … mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện . Điều 15: … quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhân, tôn trọng, và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật . Điều 16: Không được lợi dụng quyền con người, quyền dân chủ để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Điều 23: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Mọi người có quyền về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Điều 26: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật . Điều 29: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến

nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của địa phương và cả nước . Điều 47: Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ Quốc. Phản bội Tổ Quốc là tội nặng nhất. Điều 48: Bảo vệ Tổ Quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và quyền cao quí của công dân. Điều 8: … Cán bộ, công chức, viên chức, phải tôn trọng nhân dân, …và chịu sự giám sát của nhân dân; chống tham nhũng, quan liêu, … cửa quyền , … Nếu Việt Nam áp dụng đúng mức các điều này của Hiến pháp, không thể có một tổ chức nào ở ngoài Nhà nước và pháp luật có quyền lực riêng áp đặt lên nhân dân, không cho họ hưởng các quyền mà Hiến pháp ban cho họ. Như vậy, Điều 4 của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp không phù hợp với các điều khác. Nếu đảng cộng sản việt nam là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, nhân dân không có quyền tự chủ. Số phận của mọi công dân – lớn nhỏ, nam nữ - và số phận của dân tộc phải bị lệ thuộc vào đảng cộng sản. Bộ Chánh Trị của đảng mới có quyền quyết định đối với Tổ Quốc thiên liêng (Điều 11), không phải nhân dân . Nếu Hiến pháp việt nam giữ Điều 4, Việt nam sẽ không có một chế độ tự do dân chủ thật sự, thì dân tộc việt nam không thể nào có được hạnh phúc .

TIEÁP THEO TRANG A4

Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luân và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của địa phương và cả nước. Đọc qua bản dự thảo, tôi thấy có nhiều điều có giá trị nhằm phục vụ đất nước dân tộc Việt nam như tôi sơ lược trích dẫn trên đây. Tôi nhận thấy những ý này không cách xa với những đề nghị cụ thể trong chương trình sáu bước của tôi trước kia cũng nhằm mục đích cho nhân dân được hưởng thật sự và trọn vẹn các quyền lợi xã hội chánh trị dân chủ. Có Câu lạc bộ, có người ngoài đảng cộng sản ra ứng cử, tham gia Chánh phủ, là bảo đảm sự áp dụng nguyên tắc của một chế độ « của dân, do dân, vì dân ». Thứ ba, cũng như chương trình sáu bước, có sự mâu thuẩn giữa đảng cộng sản và các nguyên tắc và hình thức dân chủ. Chế không bao giờ quên Ngày Quốc Hận 30/4. Cũng như các dân Do Thái không quên chiếc thuyền Exodus đưa họ hồi hương, dân Huê Kỳ nhớ ơn chiếc Thuyền Mayflower đến họ đất Mỹ. Chúng ta dân Việt Nam Hải ngoại tỵ nạn Cộng sản cũng sẽ không quên làm lễ Tạ Ơn Ngày Thuyền Nhơn, nơi đây, công đồng tỵ nạn Đức không quên thuyền Cap Anamur  ; nơi kia, cộng đồng tỵ nạn ở Pháp không quên thuyền Ile de Lumière - Đảo Ánh Sáng…Tất cả vì Bổn phận Không Quên – Devoir De Mémoire. Và cũng vì Bổn Phận Không Quên – Devoir de Mémoire. Ngày Quốc Hận mãi mãi sẽ là Ngày Quốc Hận, Mãi mãi trong Trí nhớ của người Việt Nam muôn thuở, Đời đời, mãi mãi, Ngày Quốc Hận sẽ ghi trong lịch sử Việt Nam Để không bao giờ tái diễn nữa. Hồi Nhơn Sơn, tháng tư đen thứ 38. 15/04/13 Phan Văn Song

Ts Steve YOUNG MN, ngày 22 tháng 4 năm 2013

QUYÕ TÖØ THIEÄN TEÂREÂSA Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch Trôï caáp gaïo cho tuoåi giaø. Chæ 5 ñoâ laø coù theå mua 10 kyù gaïo, ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên trong moät thaùng ôû Vieät Nam. Xin tieáp tay vôùi Quyõ Töø Thieän Teâreâsa do Phoù Teá Vuõ Thaønh An phuï traùch ñang trôï caáp cho treân 2000 cuï giaø. Check xin ghi: TEÂREÂSA P.O.Box 13237 Portland, OR 97213 vuthanhan@yahoo.com Vuthanhan.com


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Trang QCB3

NGAØY NAY

BioCare

SÁCH MỚI Những ai đã thích thú đọc “CON ĐƯỜNG CÁI QUAN CỦA ĐỆ TAM THẾ GIỚI” của BÙI ĐÔNG TRIỀU

PHARMACY

10603 Bellaire Blvd, Ste.B114 – Houston, TX 77072 (Trong khu Saigon Houston Plaza, phía döôùi nhaø haøng Kim Sôn)

Tel: (281) 530-5800 Fax: (281) 530-5819

* Chuyeân baùn thuoác theo toa Baùc só vaø caùc loaïi thuoác thoâng duïng * Phuïc vuï nhanh choùng, taän taâm, uy tín, giaù haï * Nhaän Medicaid, Medicare vaø caùc loaïi baûo hieåm * Chæ daãn töôøng taän caùch duøng thuoác * Ñaëc bieät baøo cheá caùc loaïi thuoác, kem, pha cheá muøi vò thôm ngoït cho thuoác, vaø troän hoãn hôïp caùc loaïi thuoác theo toa baùc só.

Hãy đọc sách mới nhất của cùng tác giả tựa đề “THEO DÒNG THỜI GIAN” để biết thêm về những biến chuyến xã hội Việt Nam trong hai thập niên qua. Sách có bán tại: TRƯỜNG GIANG, 8200 Wilcrest avenue, Houston, PHƯƠNG MY, 11205 Bellaire Blvd, Houston Giá bán: $15.

TRUNG TAÂM NHA KHOA

BEST DENTAL (Trong khu DIHO Square caïnh chôï Welcome)

9180 Bellaire Blvd. Suite B - Houston, Texas 77036

Tel: (713) 773-1300 Baùc Só Nha Khoa

Nguyeãn Thò Thi, D.D.S., P.A. Doctor of Dental Surgery University of Texas, Dental Branch at Houston

NHA KHOA THAÅM MYÕ: TAÅY TRAÉNG RAÊNG TAÏI VAÊN PHOØNG TRONG VOØNG MOÄT TIEÁNG ÑOÀNG HOÀ

Trung taâm trang bò nhöõng duïng cuï ñöôïc khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån OSHA Trung taâm ñaûm traùch moïi dòch vuï Nha Khoa toång quaùt & chuyeân moân

GIÔØ LAØM VIEÄC : Design By QT (NN)

Thöù Hai – Thöù Saùu 9:00AM – 5:00AM Thöù Baåy: Ñoùng cöûa Chuû Nhaät: Theo heïn

NHAÄN: MEDICAID, INSURANCE VAØ CREDIT CARDS

Döôïc só: CHAÂU PHAN vaø ANNIE TRÖÔNG Kính môøi

Giôø môû cöûa: Thöù Hai – Thöù Saùu: 9:00 am – 7:00 pm Thöù Baûy: 10:00 am – 5:00 pm Chuû Nhaät: Closed


Trang QCB4

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

NGAØY NAY

Baùc só

NGUYEÃN ÑÖÙC THAÙI

Baùc só

NGUYEÃN ÑÖÙC KHAÙNH

CHUYEN Â KHOA THAN À KINH (Neurology)

Nöõ Baùc Só Nha Khoa

NGUYEÃN THÒ ÑÖÙC HAÏNH,D.D.S.

CHUYEN Â TRÒ:

Phoøng maïch taïi

Xin vui loøng laáy heïn tröôùc

281-446-7316 Trung Tâm Dịch Vụ

PACIFIC

NHA SÓ HAÏNH KHU CHÔÏ Mini Fiesta Harwin Gessner

9816 Memorial Blvd. #202 Humble, TX 77338

TAÄN TAÂM, UY TÍN, NHEÏ NHAØNG

MOÏI DUÏNG CUÏ ÑÖÔÏC KHÖÛ TRUØNG THEO TIEÂU CHUAÅN BOÄ Y TEÁ ÑEÅ BAÛO ÑAÛM SÖÙC KHOÛE BEÄNH NHAÂN

Electromyography vaø Evoked Potential (SEP, VER, BAER)

Bellaire Blvd S.59

DOWNTOWN

COÙ TRANG BÒ MAÙY LAØM:

* CHÖÕA RAÊNG (traùm, nhoå, troàng raêng, laáy gaân maùu) * CHAØ, ÑAÙNH BOÙNG RAÊNG (Cleaning) * PORCELAIN BONDING: Laøm raêng söùt meû, ñoåi maøu thaønh raêng ñeàu ñaën, traéng nhö ngaø * TRAÙM RAÊNG BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP MÔÙI, GIOÁNG HEÄT MAÀU RAÊNG ( thay vì traùm chì) * NHUOÄM RAÊNG * NIEÀNG RAÊNG CHO TREÛ EM

Fondren

° Caùc loaïi nhöùc ñaàu, choùng maët ° Teâ yeáu tay chaân ° Ñau nhöùc löng do thaàn kinh tuûy soáng gaây ra ° Chaán thöông naõo vaø tuûy soáng do tai naïn ngheà nghieäp gaây ra ° Beänh ngheõn maïch maùu naõo, kinh phong, Parkinson va øAlzheimer

LAØM VIEÄC : Thöù Hai — Thöù Baåy: 10:00AM — 6:00PM

NHAÄN INSURANCE, MEDICAID, VISA & MASTERCARD

Nurturing Love of Learning and Striving for Excellence

KHAI THUẾ & KẾ TOÁN * Khai thuế lợi tức cá nhân, cơ sở thương mại. * Giữ sổ sách cho các cơ sở thương mại. * Giúp thân chủ giải quyết các hồ sơ khó khăn & rắc rối với Sở Thuế. * Xin giảm thuế nhà. * Lấy thuế tối đa, hợp pháp, chính xác.

XIN TRỢ CẤP AN XINH XÃ HỘI * Medical, Food Stamp, Chip (Bảo đảm được chấp thuận). * SSI-SSA-Trợ cấp tiền bịnh, tàn tật, tiền hưu (có chuyên viên đưa đón đại diện thân chủ trong cuộc phỏng vấn). * Khiếu nại xin tăng tiền SSI và Food Stamp (bảo đảm được mức tối đa.

DI TRÚ & NHẬP TỊCH * Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, hôn phu, hôn thê. * Xin quốc tịch, thẻ xanh, giấy đi làm. * Theo dõi hồ sơ di trú còn dở dang hay gặp khó khăn.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PACIFIC TẠI SỐ: 11360 Bellaire Ste.820 Houston, TX 77072 Tel. (281) 530-4000 Cell (832) 640-5006 Trong khu Tượng Đài Chiến sĩ

Do ÔNG TRẦN HẠO đích thân phụ trách

KẾT QUẢ – TẬN TÂM – NHANH CHÓNG

TRONG MOÃI TREÛ EM TIEÀM AÅN MOÄT TÖÔNG LAI HÖÙA HEÏN Vôùi söï coäng taùc cuûa caùc baäc phuï huynh, ban giaùo chöùc kinh nghieäm vaø taän taâm cuûa tröôøng seõ höôùng daãn caùc em theo phöông phaùp giaùo duïc thaät toát ñeïp, chuù troïng vaøo söï phaùt trieån TRÍ & ÑÖÙC.  Nhaän treû em töø 3 thaùng ñeán 12 tuoåi ( heát lôùp 6 ).  Chöông trình nöûa ngaøy vaø nguyeân ngaøy (7:00 saùng - 6:30 chieàu).  Lôùp hoïc ñöôïc trang bò ñaày ñuû hoïc cuï ñeå giuùp caùc em thoâng hieåu nhanh choùng.  Khuyeán khích tinh thaàn traùch nhieäm, ham hoïc, töï hoïc vaø thích tìm hieåu.  Ñeà cao caùc ñöùc tính ñeå höôùng ñaãn caùc em trôû thaønh nhöõng coâng daân toát, yeâu gia ñình, yeâu queâ höông vaø thích laøm vieäc thieän.  Ñieàu haønh bôûi

* Giaùo sö NGUYEÃN MYÕ LEÄ ° Toát nghieäp phöông phaùp Montessori taïi Phaùp vaø Hoa Kyø ° Toát nghieäp cöû nhaân Giaùo Duïc vaø Phaùp Ngöõ taïi Hoa Kyø ° Treân 30 naêm kinh nghieäm giaùo duïc hoïc sinh vaø treân 20 naêm ñaøo taïo giaùo chöùc Montessori

Chuùng toâi mong ñöôïc söï coäng taùc cuûa caùc phuï huynh trong troïng traùch ñaøo taïo caùc theá heä noái tieáp ñaày taøi naêng cuûa chuùng ta. Phuï Huynh muoán bieát theâm chi tieát xin goïi:

713-771-5600 713-774-3793 www.montessorilearninghouston.net

Tröôøng thaønh laäp naêm 1987, vôùi 2 ñòa ñieåm: 5701 Beechnut vaø 5812 Maple, Houston, TX 77074 Chuùng toâi coù chöông trình huaán luyeän giaùo chöùc theo phöông phaùp Montessori cho löùa tuoåi 2.5 ñeán 6. Neáu caùc baïn yeâu thích ngheà daïy treû, xin lieân laïc veà:

Montessori Teacher Education Institute Houston

713 - 774 - 6952 www.mtei-houston.org


Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

KINH DỊCH/DỊCH KINH! Bổn quán rất mong được chư huynh đệ, tỉ muội giang hồ, ghé thăm quán, múa bút vài chiêu nhưng xin chớ quá dài dòng văn tự. Tuyệt đối: múa tục tỉu, phỉ báng, bôi nhọ kẻ khác sẽ... not welcome * Quán chủ PHONG TRẦN QUÁN

K

inh dịch đây không phải là cuốn Kinh Dịch của Trung Quốc mà là tài dịch thuật kinh

khủng của các đỉnh cao xã hội loài người trong An-Nam Xã Nghĩa.

TIẾU LÂM CHÂN KINH PHỤ NỮ THÍCH ĐÀN ÔNG LÀM NGHỀ GÌ? Báo Phụ Nữ mở cuộc phỏng vấn Quý bà, cô về đám đàn ông Xem thích ai để chọn làm chồng. Bà thứ nhất:-“Thích ông bác sĩ.” -“Lý do?” Đáp:-“Chỉ vì ông ấy Hay bảo tôi: Cởi áo quần ra!” Cô thứ hai:-“Thích nha sĩ cơ. Vì ổng nói: Há to thêm nữa!” Bà thứ ba:-“Chọn ông vắt sữa. Hai bàn tay hằng bữa luyện công Chuyện gì mà ông chẳng làm ngon!" Cô thứ tư: -"Chuyên viên trang trí Vì khả năng sáng tạo tình ý: Vào trong rồi cô sẽ mê tơi!” Bà thứ năm:-“Chứng khoán phần tôi. Vì ông ấy chịu chơi, chấp nhận Có những lúc trồi lên, sụt xuống.” Cô thứ sáu lại muốn giáo viên Vì ông này luôn có thói quen Bắt làm lại nhiều lần cho chắc. Bà thứ bẩy thích câu tâm đắc Nhà ngân hàng thường nhắc luôn luôn: Rút ra sớm bị thiệt nhiều hơn! -“Gắn điện thoại chuyên môn. Số dách! Cô thứ tám, giọng rất phấn khích: Anh hay hỏi: Dựa vách? Trên bàn? Cô muốn thế nào, nói ,tôi làm.”

MÙA XUÂN XỨ PHÁP TIEÁP THEO TRANG B5

« tự do, bình đẳng, hữu nghị. Từ nay, những người đồng tính sẽ ngẩng cao, sẽ không còn bị nạn kỳ thị nữa » . Những thảo luận trong Quốc Hội để đi đến biểu quyết làm mất 136 giờ 46 phút. Có 331 phiếu thuận, 225 phiếu chống . Tổng thống có mười ngày để ban hành sau khi Hội đồng Bảo Hiến thông qua. Tức vào cuối tháng năm. Các Thị xã cần mươi ngày để sửa soạn cần thiết cho những « đám cưới đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông » đầu tiên vào thượng tuần tháng sáu tới. Luật có ban hành, Chánh quyền Thị xã sẽ cử hành hôn lễ dân sự cho những người đồng tính nhưng tâm lý người dân khó mà thay đổi theo luật pháp. Nước Pháp vẫn bị xâu xé kéo dài không biết đến bao giờ vết thương này mới lành lặn ? Một sự xung đột sâu sắc liệu đủ sức phá vở cái trật tự xã hội ảnh hưởng Vatican không ? Viêt nam và đống tính biểu tình ở Hà nội Theo báo Mai ngày 6/8/2012, Cộng đồng những người « đồng tính, song tính và đổi giới » đã công khai đạp xe diễn hành trên các tuyến đường phố Thủ đô Hà nội vào dịp Tết vừa qua . Cuộc diễn hành thu hút rất nhiều giới trẻ hà nội. Và đây là lần đầu tiên chương trình này được tổ chức nhưng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Bà thứ chín:-“Chẳng ham ai hết. Cứ ông đạp xích lô tôi kết. Hễ leo lên... đạp miết mà thôi!” CHẨM TÁ NHÂN (đại phóng tác) 11/15/2012

VỢ CHỒNG CÃI CỌ 1* Năm ngoái tôi mua tặng mẹ vợ Một món quà trong lễ Giáng Sinh: Lô đất trống trong một nghĩa trang. Năm nay tôi gồng mình không tặng. “Tại sao vậy?” Vợ tôi hỏi gặng. Tôi trả lời:”Mẹ vẫn chưa dùng Quà năm ngoái. Tưởng Mẹ không cần!” … Tôi và vợ sau đó rần rần Cãi vã nhau đến gần một tháng! 2* Vợ chồng tôi nửa đêm về sáng Coi Ti Vi đã chán, buồn tình, Tôi bảo vợ: “Hay là chúng mình Giết thì giờ, làm tình, em hỉ?” Vợ tôi đáp, mặt mày bí xị, Mỗi tiếng “Không!”. Tôi cố gắng thêm: “Quyết định cuối cùng, phải không em?” Nàng buông thõng: “Để yên tôi ngủ.” Tôi thở ra, làm bộ ủ rũ: “Vậy để anh kiếm số Doanh Doanh!” … Hai đứa cãi nhau một trận tanh banh! 3* Trong khung cảnh trăng thanh, gió mát Tết năm rồi, diễn hành Hội chợ Tết ở khu Little Saigon không chấp nhận cho những người đồng tính tham dự mặc dầu Huê kỳ có luật cho phép đồng tính kết hôn. Phải chăng vì có Hội Đồng Liên tôn chủ trì lễ hội Tết ? Hay người Việt nam ở Huê kỳ khác với Chánh quyền hà nội ? Đức Đạt Lai Lạt ma từng kêu gọi « nhơn quyền cho mọi người », tức muốn nói nhơn quyền luôn cho những người đồng tính nữa. Nhưng trong một cuộc hợp báo, Đức Đạt lai Lạt ma trả lời một câu hỏi liên quan đến vấn đề đồng tính kết hôn «Theo quan điểm phật giáo, tình dục của người đồng tính nam hay đồng tín nữ là không hợp đạo lý». Ở xứ Huê kỳ, người ta chấp nhận đồng tính vì lý do nhơn đạo. Đã xảy ra quá nhiều vụ đồng tính tự tử vì bị kỳ thị. Đảng cộng sản hà nội cấm gặp nhau quá 5 người, cực lực cấm biểu tình nơi công cộng. Nhưng chấp nhận hằng trăm người đồng tính đạp xe trên đường phố hà nội biểu tình. Phải chăng vì đảng cộng sản đã chấp nhận được dễ dàng nhiều điều không hay như đảng viên tham nhũng, cướp đất đai của dân nghèo, bán đất nước cho Tàu, lệ thuộc chánh trị với Tàu, thì chấp nhận đồng tính biểu tình là chuyện nhỏ. Hiện nay, chánh trị Pháp hội đủ điều kiện cho một cuộc cách mạng bùng nổ như năm 1789 nhưng mọi người cầu mong những vụ biểu tình sắp tới sẽ không biến thành ngòi nổ . Nguyễn thị Cỏ May

NGAØY NAY Về Việt Nam, lang thang trên các vỉa hè Hà Nội , Saigon, du khách nước ngoài sẽ ngẩn tò toe trước các bảng hiệu quảng cáo rùng rợn bằng tiếng Anh. “Ink grilled” là món mực nướng. “Beef Shaking” là món Bò Lúc Lắc. “Sea Ginger” là món Hải Sâm “Chicken Grilled Mat” là món Gà Nướng Vỉ “Fish Put Chimney” là món Cá Đút Lò Vân vân và vân vân Nhưng chưa ghê gớm bằng tài dịch thuật của các nhà trí thức XHCN trên bia đá vinh danh Cây Gạo Đại Thụ được trồng năm Giáp Thân như sau: Plant Rice University Acceptance

Trang B7

Body Armor Tại sao lại có “kinh dịch” như vậy, thì ra các nhà dịch vật (đánh vật với trò dịch thuật) đã mở Google ra dịch từng chữ cho “chắc ăn”: Cây là Plant, Gạo là * Phuï traùch: NGÖÔØI HAØ NOÄI CUÕ rice, đại học là university, thụ là acceptane, giáp là (áo giáp) Chuyện luật sư và nhận chứng armor, thân (thân thể) là body. Luật sư: Hôn nhân của bà kết thúc làm sao? Tuyệt cú mèo. Khắc lên bia đá, Nhân chứng: Vì có người chết trăm năm mới mòn, người nước Luật Sư: Bà có thể cho biết ai chết không? ngoài ngơ ngẩn quên cả đường Nhân chứng: Ông thử đoán xem ai về. Nếu ta cũng bắt chước các Luật sư: Bà có thể tả hình dáng của đối tượng không? ngài Cây Gạo Đại Thụ mà dịch Nhân chứng: Đó là một người tầm thước, mặt có để râu. khẩu hiệu sau đây: Luật sư: Bà có thể cho biết giới tính của đối tượng không? “Bác Hồ sống mãi trong lòng Nhân chứng: Trừ khi có một gánh xiếc trong thành phố, nếu quần chúng” như không thì tôi nghĩ rằng đó là một người đàn ông. “Uncle Hồ lives forever inside people’s pants” Luật sư: Thưa bác sĩ, ông đã giảo nghiệm bao nhiêu tử thi rồi ? Ai chê trách thì xin cứ nắm Nhân chứng: Tất cả đều là tử thi. Người sống thì không ai nằm áo các nhà dịch thuật “Cây Gạo yên. Đại Thụ” mà chất vấn. Luật sư: Bác sĩ có nhớ giờ ông khám nghiệm tử thi đó không ? Nhân chứng: Cuộc giảo nghiệm bắt đầu từ 20 giờ 30. Luật cư: Như thế là ông chương đã chết vào giờ đó ? Nhân chứng: Tôi chỉ biết là ông ấy chắc chắn đã chết sau khi tôi kết thúc cuộc giảo nghiệm. Luật sư: Ông có đủ khả năng để thực hiện một cuộc thử nghiệm nước tiểu hay không ? Nhân chứng: Thế ông có đủ khả năng để hỏi tôi câu đó hay không ?

Luật sư: Thưa Bác sĩ, trước khi thực hiện cuộc giảo nghiệm, ông có đo mạch máu của nạn nhân hay không? Nhân chứng: Không. Luật sư: Thế ông có đo áp huyết đối tượng hay không? Nhân chứng: Không. Luật sư: Thế ông có khám nhịp hô hấp của đối tượng hay không? hình obama promise: "Đừng nghe những gì Ông obama nói, hay Nhân chứng: Không. nhìn những gì ông Obama làm. Luật sư: Như thế thì có thể nào đối tượng còn sống khi ông bắt đầu thực hiện cuộc giảo nghiệm hay không ? Nhân chứng: Không. Của một khách sạn sang bậc Ôm eo bả, thủ thỉ mấy lời: Luật sư: Như vậy làm sao ông có thể đoan chắc được là đối nhất, “Thời tiết ôi là thôi, kinh khủng. Anh hầu bàn thân mật hỏi tôi Anh đề nghị mình “ấy” cho tượng đã chết? Nhân chứng: Bởi vì bộ não của đối tượng đã được đựng trong Và trên môi nở một nụ cười: sướng!” (Chắc tại quen, nhè tôi hỏi Bà vợ tôi (chung sống năm một cái bình đặt trên bàn giấy của tôi Luật sư: À ra thế. Nhưng mà có thể nào có trường hợp đối tượng trước): năm) “Ông vẫn muốn chọn món bíp Phán một câu nghe trẹo quai vẫn còn sống hay không ? tết hàm: Nhân chứng: Cũng có chứ, có thể ông ta còn sống và đang hành Còn khá tươi như hệt mọi lần?” “Vậy mà cái lão chồng cà chớn nghề luật sư. Tôi mỉm cười đáp: “Lẽ đương Của tôi vẫn ngả ngớn đi câu!” nhiên!” … Bản án 20 năm “Ông không sợ bò điên, thật Chúng tôi cãi nhau nhức cả đầu! Một phụ nữ nửa đêm thức dậy và nhận thấy chồng mình không hả?” có trên giường. “Không! Cứ để bả chọn phần Bà vợ tôi khai mào rất khéo: Bà mặc áo choàng và xuống lầu kiếm ông chồng. bả!” “Bao lâu nay anh hay hứa hão, Bà nhận thấy ông chồng ngồi trong bếp trước một tách cà phê, … Sinh nhật này anh nhớ cho em vẻ mặt thê thảm và mắt nhìn vào bức tường. Và thế là cãi vã xẩy ra. Cái gì thật láng bóng, và êm, Bà cũng nhận thấy ông chồng quệt một giòng lệ trước khi bưng Vọt từ không đến trăm năm tách uống một ngụm cà phê. Trong một buổi họp bạn phương chục - Sao thế mình? bà hỏi. xa, Chỉ trong vòng vài ba tích tắc” Ông chồng ngước mặt nhìn vợ một cách sầu thảm, và nghiêm Vợ chồng tôi ra ngoài hóng mát Tôi tặng cái cân đặt phòng tắm, trang hỏi: Thấy một ông say ngây, say Rất láng coóng, mầu tím, bọc - Bà có nhớ 20 năm trước, khi mình hẹn hò với nhau, lúc đó bà ngất nhung, mới có 16 tuổi không ? Ngả nghiêng đi như bất cần đời, Mỗi lần tắm bả có thể dùng. Có em nhớ chứ. Một tay giơ ly rượu lên trời, Bả nổi giận…đùng đùng la lối. Người chồng ngừng một hồi lâu, như khó giải bầy tâm sư trong Còn tay kia khời khời mái tóc, … lòng... Miệng thì mếu, nửa cười, nửa Chúng tôi cãi nhau suốt buổi - Em có nhớ là lúc đó ba em bắt gặp mình đang ôm nhau và làm khóc. tối! tình trên băng sau chiếc xe không ? Vợ tôi nhìn, bất giác thở dài. Có em nhớ, bà vợ vừa trả lời vừa xích lại ngồi bên cạnh ông Tôi tò mò: “Em biết là ai?” Buổi sáng nay tôi tới văn phòng chồng. Vợ tôi nói: “Bạn trai ngày trước. Sở Xã Hội, và đứng xếp hàng Ông chồng tiếp tục nói: Biết em lấy chồng, anh ta tụt Chờ nộp đơn xin tiền trợ cấp - Em nhớ lúc đó ba em chĩa cái súng lục vào đầu anh, và chỉ vào dốc. Cho người già có lợi tức thấp. mặt anh nói rằng « Một là mày lấy con gái tao, hai là tao lôi đầu mày Cứ say sưa, không ngóc nổi Lúc trở về, vợ bắt khai ngay: lên!” “Ông được cho bao nhiêu tiền ra tòa cho mày vào ở tù 20 năm » - Có em nhớ rất rõ, bà vợ nói khẽ với ông chồng. Tôi mỉm cười: “Thằng chả ngon đây?” heng.! Ông chồng gạt lệ trước khi nói tiếp: Tôi bảo: “Anh cũng may hết sức Có thế mà ăn mừng quá đỗi!” Xin trợ cấp mà quên tuốt luốt - Nếu mình không lấy nhau thì ngày hôm nay là ngày anh mãn … Giấy tờ gì cũng vứt ở nhà. tù đấy !!! Vợ chồng tôi cãi nhau trọn tối! Họ đòi anh chứng minh tuổi già. Anh cởi áo khoe ra bộ ngực Luật là luật... Tôi đang ngồi dựa gối coi phim Vừa xẹp lép, vừa đầy lông bạc. Một phụ nữ vào nhà thuốc tây đòi mua một chai thuốc độc... Trên Ti Vi, vợ đến kế bên, Thế là họ bảo được, cho ngay!” - Thế bà muốn mua thuốc độc để làm gì, ông dược sĩ hỏi Hất hàm hỏi: “Anh xem gì thế? Vợ tôi nói: “Anh ngu quá tay! - Thì để giết ông chồng tôi... Mặt nhăn nhó coi thật là tệ. Cởi luôn quần thì hay biết mấy - Thế nào ? Bà nói đùa đấy à ! Làm sao tôi có thể bán thuốc để Trên truyền hình có khỉ gì đâu?” Anh mà để cho họ nhìn thấy bà đầu độc giết chồng được! Tôi trả lời: “Có, bụi ngập đầu!” Ắt sẽ được cho lấy nhiều hơn, Bà này mở sắc tay ra và lấy ra một tấm hình chồng bà đang ngủ … Vì có thêm trợ cấp…phế nhân!” với đúng người vợ của ông dược sĩ... Chúng tôi lại cãi nhau tức khắc! … - Nếu nhu thế này thì lại khác, dĩ nhiên là tôi có thể bán thuốc Chúng tôi cãi suốt đêm, thức cho bà được vì bà đã có toa bác sĩ đó rồi... Máy cắt cỏ nhà tôi không…cắt! trắng! Vợ bảo tôi “Sửa gấp ngay đi!” Vấn đề tổ chức... Tôi lại đang bận bịu kể chi. Bà vợ tôi khoả thân đứng ngắm Mật phụ nữ đi gia hạn hộ chiếu. Sửa nhà kho, sơn ghe câu cá, Một cách buồn rầu bóng dáng Người công chức sở di trú hỏi: Nấu rượu bia (để uống cho đã) trong gương. Bà có mấy người con? Nên chần chừ, cứ để một bên. Quay qua tôi nói, giọng thảm - 10 đứa Vợ tôi nghĩ ra cách đáng khen thương: - Tên chúng nó là gì? Lấy kéo may mà …đem cắt cỏ, “Em nản quá, trăm đường em - Thằng Chương, Chương, Chương, Chương, Chương, Chương, Cốt ý làm tôi thấy xấu hổ. xấu! Chương, Chương, tất cả 10 đứa đều tên Chương. Tôi vào nhà, rồi trở ra ngay, Vừa già, vừa béo, thấy mà ghê! - Chúng nó cùng tên như vậy thì làm sao bà có thể gọi được Bàn chải răng tôi cầm trong tay Anh! Nói đôi lời an ủi em đi!” chúng nó nếu bà muốn? Đưa cho bả, giả ngây thơ, nói: Tôi cười lớn: “ÔKê! Mắt tốt!” - Rất dễ tôi chỉ cần gọi Chương ơi là tất cả chúng nó đều đi “Sẵn em đang cắt cỏ thiệt giỏi Vợ tôi nhẩy nhổm như lửa đốt.. vào. Bàn chải đây, quét lối đi luôn!” … - Nếu bà muốn gọi chúng nó vào ăn cơm thì sao? … Hai đứa cãi nhau hết hơi luôn. - Cũng như thế, tôi gọi Chương ơi ăn cơm là cả 10 đứa đều Vậy là cãi nhau suốt mấy hôm. … (Bác sĩ nói tôi còn đi được Cuộc sống lứa đôi nhiều vui vào. Nhưng sẽ phải… khập khiễng buồn - Thế nhưng nếu bà chỉ muốn gọi một đứa một thôi thì sao? đôi chút!) Gây gổ không phải mong thua - À! trong trường hợp đó thì tôi phải gọi họ của từng đứa thôi thắng. ! Sáng thứ bẩy, tôi thức dậy, xong Chuyện vợ chồng cãi nhau ngày Rất nhẹ nhàng thay đổi áo quần, tháng Lý luận đàn bà... Tự sửa soạn bữa ăn buổi sang, Các cụ xưa mới sáng trí sao. Một cô gái tóc vàng lái xe trên xa lộ. Điện thoại cầm tay của cô Rồi đi ra nhà xe, lẳng lặng Ghép hai chữ “Cãi, Cọ” với reng. Cô cầm lên và nghe tiếng hoảng hốt của ông chồng. Gắn canô vào thẳng xe hơi, nhau. Simone ơi, em hãy coi chừng. Anh vừa nghe trên đài phát Định lén ra hồ câu cá chơi. Cãi nhau chán thế nào cũng cọ. thanh nói rằng có một chiếc xe đi ngược chiều trên xa lộ A 6 đấy! Có Đúng lúc đó thì trời đang sáng Nhờ có cọ nên tăng dân số. phải em cũng đang đi trên đó phải không? Bỗng đổ mưa. chớp nhoáng ầm … - Philippe à, em có thể cho ầm. Nghĩ kỹ thì các cụ…thật khôn! anh biết là đài phát thanh họ nói Mở radio, tin tức nói rằng sai đó. Không phải chỉ có một Mưa sẽ còn lằng nhằng suốt CHẨM TÁ NHÂN chiếc xe đi ngược chiều mà là cả buổi. (phóng tác) trăm chiếc cơ! Họ đi ngược chiều Tôi rón rén về phòng trở lại 11/20/2012 với xe em đây này! Nằm sát vào chung gối vợ tôi,


Trang B8

NGAØY NAY

Henry Lo

Business Development, S.V.P. Houston, Texas

Ngaøy Nay Soá 735, Ngaøy 01 Thaùng 05, 2013

Jack Kuo

Hans Chan

Sally Li

Ken Mapatuna

Houston, Texas

Houston, Texas

Houston, Texas

Houston, Texas

Haiying Wang

Roger Young

North Texas Region

North Texas Region

Tommy Vo

Business Development, S.V.P. North Texas Region

Mike Sheng Mortgage Specialist Houston, Texas

Jennifer Zhou Houston, Texas

Ngân Hàng Chúng Tôi Sẵn Sàng Phục Vụ Quý Vị Trong Lãnh Vực Vay Mượn Và Tài Trợ

Main Office 6901 Corporate Dr. Houston, TX 77036 713-771-9700

Sugar Land Office 3508 Highway 6 South Sugar Land, TX 77478 713-272-5028

Moät söï löïa choïn chính xaùc ! Locations

2001 Jefferson St Houston, TX 77003 713-222-2461 www.kimson.com

10603 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 281-598-1777 www.kimson.com

12750 S.W.Freeway Stafford, TX 77477 281-242-3500 www.kimson.com

Plano Office 2304 Coit Rd. Suite 600 Plano, TX 75075 972-673-0188

Richardson Office 1131 N. Jupiter Rd. Richardson, TX 75081 972-301-5988

Austin Office 11220 N. Lamar Blvd. Suite A100 Austin, TX 78753 512-834-8886

NN 735  
NN 735  

new issue of NN

Advertisement