bác sĩ tạ hồng duyên

VN

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ – Tạ Thị Hồng Duyên hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, khám sức khỏe sinh sản tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội.

https://dakhoaxadan.com/author/tathihongduyen/