Page 1

Bác sỹ Phạm Thị Ngọc Ngân Việt Nam Forestry Bác sĩ dạ dày Phạm Thị Ngọc Ngân là một bác sĩ chuyên khoa điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh dạ dày. Website: https://vietnamforestry.org.vn/bac-si-da-day-pham-thi-ngoc-ngan/ Twitter: https://twitter.com/bacsidaday_ngan About Me: https://about.me/bacsydadayphamthingocngan Địa chỉ: Xóm Tre Thị – xã Trung Bì – huyện Kim Bôi – tỉnh Hòa Bình Mail: bacsidadayphamthingocngan@gmail.com Hashtags: #bacsyphamthingocngan #vietnamforestry #benhdaday Trình độ học vấn: Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang Tốt nghiệp Chính quy loại Giỏi

Profile for Phạm Thị Ngọc Ngân

Bác sỹ Phạm Thị Ngọc Ngân chuyên khoa dạ dày tại Việt Nam Forestry  

Bác sĩ dạ dày Phạm Thị Ngọc Ngân là một bác sĩ chuyên khoa điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh dạ dày như: đau...

Bác sỹ Phạm Thị Ngọc Ngân chuyên khoa dạ dày tại Việt Nam Forestry  

Bác sĩ dạ dày Phạm Thị Ngọc Ngân là một bác sĩ chuyên khoa điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh dạ dày như: đau...

Advertisement