Page 1

530/%)&*. +6-*o"6(645

Opplevelser som berører

ÂŻ1/*/(4,0/4&35 w%&/6/(&1*-&(3*.w

28. JULI urpremiere Nidarosdomen

+03%*4"7"-- i +&364"-&.w 30. JULI Nidarosdomen

PATTI SMITH & "//&(3&5&13&64 30. JULI BorggĂĽrden

olavsfestdagene.no facebook.com/olavsfest

BRITTEN 8"33&26*&. 5. AUGUST Nidarosdomen


K

INTERVJU

Veikryss i liVet Livets veikryss kan være alt fra en dreining med et stort smil om munnen til en solid kræsjlanding, eller også en snikende fornemmelse av forestående valg som nærmer seg. Uansett form kreves det at vi tar en avgjørelse. Det kan til og med være slik, at vi verken føler vi har godt nok grunnlag for valget, eller at det er umulige dilemmaer vi må sortere. Velger vi ikke selv, velger livet for oss. I disse prosessene kan det kjennes godt å gå inn i rom som bidrar til refleksjon, påfyll og inspirasjon. En kirke og kulturfestival kan være et slikt rom. Å gå pilegrim kan også være et slikt rom.

| Foto: kristoffer H. kippernes

Vi har satt verdens største religiøse veikryss som tema for Olavsfestdagene i 2012: JERUSALEM og Midt-Østen hvor den største strømmen av pilegrimer på vei gjennom sine livs veikryss har møttes til alle tider.

Velger vi ikke selv, velger livet for oss Vi håper årets åpningskonsert «Den unge pilegrim» kan gi nye åpninger til å grunne over JERUSALEM som verdens største religiøse veikryss. Her vokste både jødedom og kristendom fram. I dag er byen et av de helligste steder for både jødedom, kristendom og islam. Fiendebildene dominerer hvordan vi ser på hverandre, men hva har vi felles? Pilegrimsvandring har en viktig plass i alle tre religionene, så da er det kanskje også noen felles opplevelser i livets veikryss? Det prøver «Den unge pilegrim» å vise oss gjennom poetiske bilder, musikk, tekst og dans. I år feirer Olavsfestdagene sitt 50-årsjubileum. Vi føler oss privilegerte over å få være med og gjøre en forskjell ved å formidle en gammel og viktig historisk arv med Nidarosdomen som sentrum. Olavsfestdagene tilbyr opplevelser som berører våre indre rom. Dette gjør vi gjennom religiøse og kontemplative opplevelser, konserter i mangesjangre, samtaler, foredrag, samvær og glede for barn, unge og voksne. At festivalen kan runde 50-årsdagen er ikke noen selvfølge. Det har vært mange kritiske veikryss i denne festivalens historie. Det kan du lese om i Olavsfestdagenes jubileumsbok «Med øks og Lilje» som nettopp er utgitt. Olavsfestdagene har også produsert en helt ny DVD film med tittelen «OLAV». Den forteller hvorfor vi feirer olsok og Olavsfestdager i Trondheim snart 1000 år etter kong Olav Haraldssons død. Vi gleder oss til å ønske deg hjertelig velkommen til Olavsfestdagene i 2012.

Randi Wenche Haugen Direktør

OLAVSFESTDAGENE 2012

2

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K FESTIVALÅPNING PROGRAM ÅPNING 28.JULI Kl 11.00: ✓ Åpningsseremoni på Torvet med underholdning. Kl 11.30: ✓ Prosesjon opp Munkegata til Borggården. Kl 12.00: ✓ Offisiell åpning i Borggården med kunstnerisk innslag. ✓ Taler ved: Styreleder Olavsfestdagene, Per Ivar Maudal Preses Helga H. Byfuglien Biskop Munib Yonan, Jerusalem Foto: Kaj Strand

OLAVSFESTDAGENE 2012 ● – Stor og særpreget kirke- og kulturfestival Intervju med preses Helga Byfuglien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Les hilsningene fra ordfører og ministre Rita Ottervik, Anniken Huitfeldt og Rigmor Aasrud . . . . . . . . . . . . . . 5 ● Patti Smith og Anne Grete Preus Magi i Borggården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ● Emmylou Harris og Ane Brun Artistene som har gått sine egne veier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ● Odd Norstoga: Bestevenn Gjester Olavsfestdagene sammen med TrondheimSolistene . . . 7+27 ● Sir Richard Thompson På Byscenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ● DumDum Boys og Joakim Thåström Som hånd i hanske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9 ● Laleh og bob hund Svenskene inntar Borggården sammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ● Eggum&Sivertsen med Vinni og Bertine Artistene fra tv-serien sammen på scenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ● Går pilegrimsleden i år Jan Åge Fjørtoft skal gå pilegrimsleden sammen med kona . . . . . . 11 ● Jordi Savall Den spanske musikeren og komponisten gjester Olavsfestdagene . . 15 ● Urban Tunélls Klezmerband: Liv, glede, sorg og latter på Byscenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ● Paul Klee Trio - ungt og fullbefarent Frimurerlogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ● Slagverk i verdensklasse av Dame Evelyn Glennie Hun er en av verdens mest annerkjente slagverkere . . . . . . . . . . . . . 21 ● Arve Tellefsens musikerpris Søstrene Ragnhild og Eldbjørg Hemsing er årets vinnere . . . . . . . . . 23 ● Verdens beste Fantorang Ta med kosedyret ditt og møt Fantorangen under Olavsfestdagene 26 ● Vigdís Finnbogadottír og Knut Ødegård: St. Olav og de islandske dikterne i middelalderen . . . . . . . . . . . . . . 38 Koordinator: Anne Lise Aakervik / OFD Design: HK Reklamebyra AS / Byavisa Grafisk produksjon, bearbeiding av design, tekst og foto: Tommy Bratteng og Karina Lein, Byavisa Trondheim Trykk: Polaris Trykk Trondheim Distribusjon: Via Adresseavisen Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Olavsfestdagene. Bruk av stoff og annonser fra denne avisen er ikke tillatt.

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

3

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

INTErVJU

– stOr Og særpreget KIrKe-Og KuLturfestIvaL – Olavsfestdagene er viktig for Nidarosdomen og Trondheim. Den er også en nasjonal begivenhet. I år er den 50 år og har utviklet seg til å bli en stor og særpreget kirke- og kulturfestival, sier preses Helga H. Byfuglien. Skrevet av: Karina Lein | Foto: Merethe Wagelund

Fra preses-kontoret ved Nidaros Bispedømmeråd ser vi utover den stadig mer vårlige domkirkegården. Nidelva renner stille forbi, og snart vil bakken prydes av blå scilla. Det er første året Byfuglien har sin stilling som preses under Olavsfestdagene. Hun gleder seg både til arbeidsoppgavene hun har under festivalen, og til bare å mingle rundt med familien og venner og kjenne på det yrende folkelivet. Olsokmessen – Hovedgudstjenesten blir Olsokmessen, en høymesse som har elementene fra en vanlig gudstjeneste samtidig som vi feirer Olsok. I det store og hele er Olsok en feiring av Kristus. I gudstjenesten vil storslått musikk og tekster formidle det kristne budskapet. «Hvetekornets lov» fra Johannesevangeliet kapittel 12 som forteller om hvordan hvetekornet faller i jorden og gir liv til mange. Det er bildet på kjærligheten som ga seg selv, livet som springer ut av døden og om hvordan Jesus ga seg selv ved å dø på korset og stå opp påskedag, sier Byfuglien om innholdet i Olsokmessen. Med klokskap – Å utvikle Olavsarven og formidle Olav den Helliges betydning, må gjøres med respekt og klokskap. Det hele handler om hvordan kristendommen fikk innpass gjennom lov her i landet, men også hvordan troen endret seder og skikker og ikke minst hvordan menneskeverdet fikk en sentral plass. Med det ble blant annet respekten for kvinner, omsorgen for de svake og hvordan hatet skulle møtes med tilgivelse holdt frem. Slikt får man ikke til bare med et knips, understreker Byfuglien. Endringen av verdiene vokste frem over tid. Hun ser på Olavsfestdagene som en viktig verdi- og kulturformidler. Livsglede – Kristentroen er ikke bare åndelig. Vi har et ansvar for den jorden Gud har skapt, og det livet som vi lever der. Olavsfestdagene representerer både livsglede og fellesskap. Jeg ser på festivalen som en stor gave som mange får ta del i, sier Byfuglien. Hun ser ingen motsetning mellom det å være en kirkefestival og by på alt fra rock til salmer. – Festivalen har en kirkelig forankring, men det forhindrer ikke at vi henter inspirasjon og impulser fra andre områder. Kulturbegrepet er vidt, og det inneholder en stor folkelighet. Under Olavsfestdagene får publikum samtidig presentert artister på et høyt kunstnerisk nivå. Det blir en herlig

OLAVSFESTDAGENE 2012blanding, sier Byfuglien. Hun er spesielt glad for at Jerusalem er årets pilegrimsby, og at Olavsfestdagene setter spesielt søkelys på rettferdighet. – Et svært begrep som i bunn og grunn handler om å se enkeltmennesket og gi det verdighet gjennom respekt og rettigheter. Her til lands utfordres vi til å rette oppmerksomheten mot de fattige og de som faller utenfor, sier Byfuglien. Nylig kom hun hjem fra en reise i Midtøsten der hun blant annet traff sin palestinske venn biskop Munib Younan som i år gjester Olavsfestdagene. I et bomberom – Han skal være med under Olsokmessen. Det gleder jeg meg til. Han er en sterk og visjonær kirkeleder som er svært bevisst på forsoning, sier Byfuglien som under sine besøk i Midtøsten ser hvor vanskelige kår mange , inkludert de kristne, lever under. Det er sterkt å være i Gamlebyen i Jerusalem, sier hun, særlig i Gravkirken. – Forskning finner stadig tegn på at det er der Jesu grav er, påpeker hun. Fra kontoret har hun nærkontakt med Nidarosdomen - hennes ankerfeste som preses og sentrum under Olavsfestdagene. – Katedralen er storslått. Det siste året har jeg vært enda mer der inne enn før og jeg blir mer og mer kjent med rommet. For meg som startet min prestetjeneste i et bomberom på Kolstad skole i Trondheim, er dette et annerledes rom. Kirken er full av symbolikk og historie som jeg hele tiden tilegner meg kunnskap om. Den bergtar og griper meg. Jeg kommer stadig tettere på den, og den kommer stadig tettere på meg, smiler Byfuglien. Kommer i regn og blæst Til forskjell fra bomberommet i drabantbyen der hun kom tett på menigheten, er hun fra prekestolen i Domen mye lengre unna. – I Nidarosdomen må jeg erobre rommet på en annen måte. Samtidig synes jeg rommet hjelper meg, sier hun. Hun registrerer også hvordan katedralen virker som en magnet på folk. – I regn og blæst kommer de. Det er alltid folk der. Det er bra! Noe museum er det ikke, men en levende Kristus - kirke, et kraftsted, sier Byfuglien.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


Tilbakeblikk:

K

HILSNINGER

DE FØRSTE ÅRENE

Olsok i Nidarosdomen har alltid vært kjernen i Olavsdagene/Olavsfestdagene. Stifterne mente ikke å lage en kirkemusikkfestival. Men de første knapt 20 årene ble det slik, mye på grunn av at Symfoniorkestret allerede etter fire år trakk seg. Dels skyldtes det musikernes ferie, og dels svak publikumsoppslutning om konserter i sommertiden. Til: Til:

Til:

Til: OOllaavvssffeessttOdOdlaalaaggvveesnsnffeessttddaaggeennee

Til: Til:

OlaOvlsafevsstfdesatgdeangeene

I år er Olavfestdage 50 år. Gratulerer! ne

Opplevelser som berører

å ønske OlavsfesDet er en glede for meg med 50-årsjubike lyk tdagene hjertelig til leet! heim startet alFeiring av Olsok i Trond den helliges død. v lerede kort tid etter Ola rimer vandret og eg pil r ha år I snart tusen rke helgenhisseilt til byen med den ste ralen. Nidarosted ka kre Til:og den va Til: torien dt er helt unikt i domen og anlegget run kt ramme for rfe pe Norge og danner en nserter, teater, midOlavsfestdagene med ko og mye mer. rer ina delaldermarked, sem berører”. I ne er ”Opplevelser som Motto for Olavsfestdage s høye hvelv blir jeg alltid berørt. en møte med Nidarosdom iens lange linjer. Mennesker fra fjern tor his av t git om vi dre er her Her er er her for første gang, an og nær søker hit. Noen r, andre er pilegrimer, mange er turisofte. Byens folk møtes he ærend og motiver, men katedralen ter. Vi kommer med ulike . alle står der og rommer oss mot Nidarjeg det siste stykket inn Den 28. juli i fjor vandret stor flokk pilegrimer. Tragedien fra en osdomen sammen med fortsatt i kroppen på oss alle. Det ble t sat ere lig tid . Da var vi en snau uke Domen ble full den nattae å holde te. rør be som ake vsv no en Ola nnesker som søkte etter alle pilegrimer. Vi var me etter. ”Noen må våke i verdens natt”, fast i, noe å orientere oss n i å gjøre det sammen. rke sang vi. Og kjente på sty a, knyttes har Jerusalem som tem Når Olavsfestdagene i år ommens fremste pilegrimsmål. I to vi sammen med kristend lfartet til byen der Jesus satte sine va tusen år har mennesker spor. sammen ytte ulike pilegrimsmål Det er meningsfylt å kn formidling av levende historie. er r forestilpå denne måten. Dette skape en felles framtid nåøtet mellom å til t de Samtidig bidrar sm tar opp i seg religion linger og konserter også islam. I JerTil: usalem har religionene og om n vi hente jødedom, kristend om hundreårene. Her ka levd sammen opp gjenn nnskap til vårt arbeid for å skape et ku inspirasjon, lærdom og funn for alle. sam lt ure ult godt og flerk

OlavOslfaevstsdfeasgtdenaegene

Olavsfestdagene

ger!

Lykke til med årets festda

Rigmor Aasrud

ns- og kirkeminister

Fornyings-, administrasjo

Når Olavsfestdagene i år har Jerusalem som tema, knyttes vi sammen med kristendommens fremste pilegrimsmål. I to tusen år har mennesker valfartet til byen der Jesus satte sine spor.

I middelalderen kefesten. I vår var olsok den viktigste nors tid dagene gjør Tr er det Olavsfestdagene so ke kiron europeiske ku dheim til vårt fremste norsm disse ltursenter. ke og Festivalen inng byens status so år som en naturlig del av ba lla – selvsagt – de m kirkelig tyngdepunkt. Her sten for t na sj on al e pilegrimssentr ligger Nidarosdomen et. nalhelligdom , Olav den Helliges gravkirke,Her er og kroningskirk er statskirkens e. Og i vårt århuen nasjoki rk ndre, som i m el ig e ov er ho heim til Norge s kirkehovedst de også lagt til Nidaros. D iddelalderen, et gjør Trondad. Olavsfestdage ne har viderefø kirkemusikken rt en viktig de er den dessutenog pilegrimstradisjonen. So l av norsk kulturarv - både m kirkemusikk. D et viktig forbilde for andre knutepunktfestival fra 1999 et er ik ke m inst takket væ festivaler i regionen og inne skapt den og st re by n dessuten evalueøttet opp om den gjennom en og innbyggerne som ha fem tiår. Olavs rt i fjor og fikk festdagene ble r fornyet sin stat Olavsfestdage us so m kn ut epunkt. ne Den gjør olsok er også noe mer enn en na av spennende til en livlig og høytidsstemt sjonal kirkemusikkfestival: fo eksklusive utst konserter på ulike arenaer, in lkefest som omfatter et ve ll ill kluderende fo in ge r, ny tt ig olsokfeiring i N e lk idarosdomen kurs og artige familietilbud elivsprogram, og pilegrimsvan – i tillegg til dringer. Lykke til med markeringen av jubileet og årets festival!

Anniken Huitfeldt

Kulturminister

Til:

Olavsfestdagene Olavsfestdagene

Til:

Folkefest og fellesskap!

Olavsfestdagene er en kulturfestival av stor nasjonal og internasjonal betydning, og en viktig årlig markering av Trondheim som kirkelig tyngdepunkt. ”Den unge pilegrim” og kulturelt åpner den 50. festivalen. Og temaet for jubileum sfestivalen og åpningsforestillingen er virkelige et jubileum verdig: Til: Jerusalem og Midt-Østen. Nidarosdomen og Trondheim er det nordligste kristne pilegrimsmålet, mens både kris mer og jøder valfarter til Jerusalem. tne, musliSam Jerusalem i sentrum for urolighetene tidig står Når temavalget for årets festival tar i Midt-Østen. oss hjem igjen, vil vi oppleve kontraster fra Trondheim til Jerusalem og og likheter. Trondheim har vennskapsbyer både i Palestina (Ramalla h) og i Israel (Petach Tikva), og jeg har selv fått oppleve kontrastene gjen nom besøk i de to byene. Også årets program er fullt av kontras med Patti Smith, via de lokale helteneter og spenning: Fra punkrock berømte countrysangerinnen Emm DumDum Boys og den verdensylou Harris, til Jordi Savalls tradisjonsmusikk fra Jerusalem. Og som vanlig vil Olavsfestdagene prege byen med folkefest og fellesskap. Æ glede mæ!

Olavsfestdagene

På vegne av byens innbyggere øns ker dagene med jubileet og med et spe jeg å gratulere Olavsfestnnende jubileumsprogram. Og så ønsker jeg oss alle velkomm en til fest.

Rita Ottervik

Ordfører

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

5

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

EN STREKKODE UNNA MOBILMORO! En rekke plasser i denne avisen har vi plassert unike QR-koder til artiklene. EN QR-kode fungerer som en bro mellom fysiske og elektroniske kanaler, som f.eks mellom denne avisen og en relatert fil på Youtube.com. Mobilen din kan lese QRkoden ved hjelp av en egen QR-leser.

JAZZ, ROCK, POP, GOSPEL

PATTI SMITH/ANNE GRETE PREUS

BORGGÅRDEN 30. JULI KL 21.00 | PRIS 450/375 Når rockens førstedame Patti Smith står på scenen med Borggården som ramme, er det duket for magi. Anne Grete Preus gleder seg til å dele podie med sitt store forbilde.

Tekst: Karina Lein Etter at Patti Smith stod på Sentrum Scene i Oslo i 2007, leverte hun en fantastisk konsert for et entusiastisk publikum, noe som høstet lovord i etterkant hos anmelderne. Aftenposten kronet henne til «Dronningen av Sentrum Scene» og beskrev en artist i særklasse, som fortsatt er tro mot hippieidealene om fred, frihet og kjærlighet. Samme året ble hun innlemmet i ærverdige «Rock And Roll Hall Of Fame» og fikk velfortjent anerkjennelse som den legenden hun er. Stilskapende ikon Rockeikonet startet sin karriere i Chicago og fikk sitt gjennombrudd med platen «Horses» i 1975 og ble raskt et stilskapende ikon for både rockere, beatpoettradisjonen og punkere. Hun er viden kjent for sine tekster, og blir av mange sett på som den kvinnelige utgaven av Bob Dylan. 5. juni i år ble hennes første album siden «Twelve» i 2007 sluppet. «Banga» er produsert av Smith og bandmedlemmer Tony Shanahan, Jay Dee Daugherty og Lenny Kaye.

Du skal stå på samme scene som Patti Smith. Dine følelser rundt det? – Hun er jo den rockart-poeten jeg alltid har hatt foran meg. Patti er en flanke i musikken, radikal i uttrykket og med en oppriktighet i tekst og musikk. Hun er en spesiell kunstner. Jeg har vært på flere konserter med henne, og da hun var i Norge sist dristet jeg meg til å gi henne en bok om Strindberg, Ibsen, Hamsun og Munch. Hun er interessert i den mørke skandinaviske kunstneråren.

Hva har hun betydd for deg som artist? – Jeg har alltid vært fascinert av magien hun oppnår i sitt møte med publikum. I musikken hennes er det en oppriktighet, en dybde og en råskap. Hun har skjønt at skjønnhet ikke er det glattpolerte vi oftest presenteres for. Patti har denne dobbeltheten mellom det vare og det aggressive som gir gleder. Magien hun skaper er verdt å ta med seg videre. Både jeg og Patti har hatt et langt liv i musikken. Jeg er stolt av at vi som to voksne damer har overlevd i denne flyktige bransjen!

Du har sagt at Olavsfestdagene er forbilledlig inkluderende? – Ja, de er høyt og lavt og har en nærhet til det de holder på med. Festivalen prøver å finne kvalitet i ulike sjangre. De har en helhet i viljen i det de holder på med.

● Når opplever du selv magien som musiker? Til Amy Winehouse – Den oppstår helst når jeg har øvd meg god på det Albumet innejeg gjør, samtidig som jeg er var og åpen overfor holder bl.a en publikum. Da kan blandingen av lyd og ord bli ballade dedikert til fantastisk. Jeg prøver å skrive tekster om hva det vil avdøde Amy Winesi å leve som menneske. Får jeg publikums opphouse med tittelen merksomhet på det, kan det vare lenger enn «This Is The Girl», konserten. Med musikken kommer du ikke en bursdagslåt utenom emosjonene. Det er en kraft og en til Johnny Depp sårbarhet i uttrykket. og en sang dedikert til tsunami-ofrene i ● Både du og Patti Smith er omtalt er 1 Japan. som sterke musikalske historiefortellere. til v prisen a Hvordan arbeider du når du skal fortelle en Anne Grete Preus gleder historie? seg med et klart og rungendeja – Det begynner med at jeg noterer ned tekster i alle til Olavsfestdagene. de rare bøkene mine som flyter omkring. Musikk skriver jeg hele tiden. Noe spiller jeg impulsivt inn – Borggården bringer med seg på mobilen min. Plutselig vet jeg hvilken plate jeg en stemning av høytid. Historie har lyst til å lage. Det skjedde sist i september i fjor er noe skjønt og trygt vi kan lene og snart er vi ferdig i studio! oss mot, sier Preus. (Foto: Marcel Lelienhof/Per Ole Hagen) ser t

onser te

DOBBE

Lk

on

2k

rt

NEW ORLEANS-LEGENDE: ALLEN TOUSSAINT

DOKKHUSET 3.AUGUST KL 19.00 PRIS 350/275 Pianisten, vokalisten, komponisten og bandlederen Allen Toussaint har rukket å bli 74 år. Han har hatt legendestatus i flere tiår. Da vi sist opplevde han live, sammen med Elvis Costello under Moldejazz for noen år siden, fortalte han oss at det var levende musikkhistorie vi hadde med å gjøre. Da Toussaint holdt konsert under Oslo Jazzfestival i 2011, fikk han terningkast seks og følgende karakteristikk av Dagbladets Terje Mosnes: «Marsalis’ene, Dr. John og en drøss andre New Orleans-notabiliteter til tross: Ingen oppsummerer den herjede byens jazz-blues-r&b-funk-arv bedre i en og samme person enn Allen Toussaint.» Band som Rolling Stones, The Who og Robert Plant/Allison Krauss har spilt hans låter. Toussaint har produsert og spilt med artister som The Meters, Salomon Bruke, Paul McCartney, Elvis Costello og Eric Clapton. Toussaint vokste opp i New Orleans. På begynnelsen av 1960-tallet skrev og produserte han en rekke hit-sanger for r&b-artister fra New Orleans. Hans egen solokarriere nådde høydepunktet på 70-tallet. I denne perioden produserte han det kritikerroste albumet «Nightbirds» medhiten «Lady Marmelade». Han samarbeidet også med Paul McCartney og Wings om albumet Venus and Mars. Medvirkning i tv-serien «Treme» har gitt ham en ny berømmelse, men er som Dagbladet beskriver det: Bare en parentes i hans biografi. Til Olavsfestdagene kommer Toussaint med stort band. Vi tror dette kan bli et av årets festivalhøydepunkter! (Foto: AP/Scanpix)

OLAVSFESTDAGENE 2012

6

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

Tilbakeblikk:

JAZZ, ROCK, POP, GOSPEL

1970-TALLET

Komiteen for Olavsdagene hadde helt fra våren 1962 god hjelp av legendariske Olaf T. Ranum, musikkhandler og impresario. 1969-1986 var Ranum sekretær for komiteen. Olavsdagene fikk sin form uten Symfoniorkestret: små ensembler med unge, lovende lokale musikere, og solokonserter med dyktige, berømte organister.

EMMYLOU HARRIS OG ANE BRUN

BORGGÅRDEN 3. AUGUST KL 21.00 | PRIS 450

rt

prisen a

DOBBE

ser t

onser te

til

Lk

on

2k

er

v1

Når Emmylou Harris og Ane Brun møtes i Borggården er det to artister som begge har gått sine egne veier - og latt seg drive fremover av en lavmælt , men sterk autoritet. Harris (65) er et ikon innen countryrocken og har påvirket sjangeren gjennom mer enn 40 år som artist. Hun har sunget duetter med flere av verdens største stjerner gjennom flere tiår. Hennes inntreden på countryscenen startet med at hun møtte artisten Gram Parsons tidlig på 70-tallet. Han fanget opp Emmylous stemme og sørget for å få med henne med på sine album. Her sang hun duetten«Love hurts» som må kalles utenomjordisk vakker. Harris er fantastisk til å formidler av andres sanger. På en genial måte tar hun en annens sang og gjør den til sin egen. Enten det er en sang fra gamle dager alle har glemt, eller en helt ny vri på en Patsy Cline-klassiker, har transformerer Emmylous stemme den til noe helt særegent. I tillegg har hun skrevet egne, selvbiografiske sanger. I Borggården stiller hun med bandet The Red Dirt Boys. Gjennom sin lange karriere har hun beveget seg frem og tilbake mellom countryrock, bluegrass, ren country og mer rockete stoff. Alltid med full innlevelse og respekt. Emmylous stemme er skjør, var og vakker - mens hun selv fremstår som ganske tøff med klare meninger og humor. Ane Brun har stått fjellstøtt på egne ben siden debuten i 2002 med plata Spending time with Morgan. Hun gjorde tidlig svenske av seg, og har produsert en rekke albummed sine svenske samarbeidepartnere. At hun nå spiller dobbelkonsert med Emmylou Harris blir helt sikkert et høydepunkt. I 2008 deltok Ane ved feiringen av 50-årsjubileet for kvinnelige prester i Sverige. På messen «She» sang hun som en av tre artister tekster av Emmylou Harris. Ane Brun har i løpet av sin ti år lange karriere spilt inn åtte album. Det siste «It All Stars With One» kom i 2011og fikk svært gode kritikker både i Skandinavia og ellers i Europa. 12-time Grammy Award winner Emmylou Harris is an icon within American country rock music.

ODD NORDSTOGA : BESTEVENN

BORGGÅRDEN 31.JULI KL 19.00 | PRIS 250/650 (FAMILIE)/150 (BESTEVENN)|

Det er duket for storkonsert for hele familien når Odd Nordstoga gjester Olavsfestdagene med TrondheimSolistene. Dette blir en flott konsert med positive fortegn. Nordstoga takler både et voksent og et ungt publikum. Artisten som har gitt oss musikken til Linus i Svingen, Vaffelhjarte, og sangene En farfar i livet og Bestevenn har skjønt det! Til denne konserten kommer han med en venn eller to i tillegg til TrondheimSolistene som takler alt fra klassiske stjerner til rockemusikere, barn og familiekonserter. Til tross for at de opptrer verden over, er det Trondheim som er byen i deres hjerte – lyden av byen kan du til og med høre når de spiller.

THEM BEATLES

BYSCENEN 31. JULI KL 21.00 | PRIS 250/200 I år er det 50 år siden Beatles ga ut sin første plate. En perfekt anledning til å hente bandet «Them Beatles» til byen. Det har på kort tid blitt et av de mest populære Beatles-show-bandene i England - både når det gjelder detaljer, musikk og visuelt. De spiller higlights-låter fra The Beatles og tar for seg bandet plate for plate. Gjennom sine konserter, viser de utviklingen i The Beatles sin musikk - og showet appellerer til et publikum i alle aldre. «Them Beatles» skifter hårlengde, antrekk og gitarer alt etter hvilken periode de spiller fra. «Them Beatles» består av Clark Gilmour som John Lennon, Joe Kane som Paul McCartney, Grahame Critcher som Ringo Starr og Craig McGown som George Harrison. Samtidig gir konserten et innblikk i musikken som herjet da Olavsfestdagene startet for 50 år siden.

«Bestevenn» inneholder alvorlige, varme og bildeskapende viser. Både gamle og unge kan kjenne seg igjen i strofer som «Ei tåre på et kinn, eit skrubbsår i eit sinn», skrev Dagbladet da de ga plata terningkast fem da den kom ut i 2011.

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

7

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

JAZZ, ROCK, POP, GOSPEL

SOM HÅND I HANSKE: DUMDUM BOYS OG JOAKIM THÅSTRÖM BORGGÅRDEN LØRDAG 4. AUGUST KL 21.00 PRIS 450 Gutta i DumDum Boys har sagt at 2012 blir en eneste lang fest. Til Olavsfestdagene kommer de med ferskt låtmateriale fra sitt siste album «Ti liv». Ryktene skal ha det til at det gnistret fra rillene i studio under innspillingen. Ifølge bandet selv tok arbeidet med den siste plata dem med på noen uvanlige og morsomme reiser - både bokstavelig og billedlig. DumDum Boys er et av landets beste band. Selv om de har fans over hele Norge påstår vi at når de spiller i Borggården i Trondheim 4.august - har de kommet hjem. De passer som hånd i hanske til Sveriges største og tøffeste rockeikon - Joakim Thåstrøm - som står på samme scene denne kvelden i Borggården. Bevæpnet med vinger Thåström er kjent fra blant andre Sveriges mest kjente pønkrockband «Ebba Grøn», «Imperiet» som dominerte newwave scenen i Sverige på 80-tallet og «Peace, Love & Pitbulls». I tillegg har han kommet med soloutgivelser med ujevne mellomrom. Thåström har beveget seg mellom flere sjangre på sin musikalske reise, fra punk til rock, elektronika og i den selvbiografiske songwriter-tradisjonen. Hans siste plate «Beväpna dig med vingar» ble gitt ut i februar i år. Da skrev Anders Eklo i Svenska Dagbladet: Det er når han virkelig snakker med oss at han skinner som sterkest. Når han rett fra hjertet forteller oss om sanger, øyeblikk, personer og plasser han har elsket eller som bare har etset seg fast.

SIR RICHARD THOMPSON

BYSCENEN 2. AUGUST KL 23.00 PRIS 350 SITTE/275 STÅ Forrige gang Richard Thompson besøkte Trondheim i mai 2008 skrev Adresseavisens Terje Eidsvåg: «Gjennom to timer fikk vi et konsentrat av kvalitetene til en av rockens desidert beste gitarister og en av de fineste britiske låtskriverne etter krigen. Og aldri har jeg hørt ham dele så generøst fra sin 40-årige karriere». Som soloartist er Thompson en historieforteller i særklasse. En konsert med Richard Thompson på scenen er aldri kjedelig. Han er en gudbenådet gitarist som også har gitt ut en rekke album med stor musikk og gode tekster. Han er så å si i stand til å spille hva som helst, fra folkemusikk, jazz og bluegrass til barberbladskarp rock ‘n roll. Vi vet at dette blir en kveld med mange høydepunkter! I 2011 ble Richard Thompson i Dronning Elisabeths nyttårsliste utnevnt til offiser av Den britiske imperieorden for sine bragder innen musikken. Derfor kan vi kalle han Sir! (Foto: Pamela Littky).

DumDum Boys, the celebrated Norwegian rock band, and Swedish artist Thåström, known from Swedish punk bands in the Eighties, are making this night a night to remember.

Sir Richard Thompson is a fantastic guitar player who gives concerts that are full of surprises and humour. Do not miss out on this!

OLAVSFESTDAGENE 2012

8

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


Tilbakeblikk:

PROGRAM PÅ KUNSTNERDUGNAD

I 1980 laget Olavsdagene en storstilt 950-årsmarkering for slaget på Stiklestad. En rekke underkomiteer med folk fra kulturlivet i Trondheim stilte opp og laget programmet. I 1980, og fast fra 1982, mottok Olavsdagene også en beskjeden statsstøtte. Men midlene var altfor knappe og ambisjonene store. 1980-2000 gjorde Kor Olavsdagene det mulig å sette opp store, kirkemusikalske verk som trenger kor.

onser te

rt

til

prisen a

DOBBE

ser t 2k

er

Lk

on

K

JAZZ, ROCK, POP, GOSPEL

v1

BOB HUND OG LALEH Borggården 1.august kl 21.00 PRiS 300/325

– Så vakkert at det gjør vondt Hennes siste album «Sjung» kom i januar i år. Om den skrev Jørgen Hegstad i NRK Lydverket: «Det er når det blir så vakkert at det omtrent blir vondt at Sjung fungerer som best.» Den snart 30 år gamle iranskfødte artisten er i dag en av de mest populære svenske live-artister.

A Swedish night out – Bob Hund and Laleh in the Achbishop’s Yard.

onser te

rt

er

til

prisen a

Lk

DOBBE

ser t 2k

– En historie å fortelle Denne kvelden spiller de på samme scene som Laleh Pourkarim. Ifølge programsjef Jens Storli i Olavsfestdagene utfyller de hverandre. Selv om hun regnes som svenskenes største stjerneskudd og ga ut sin første plate allerede i 2005, peker Storli i et intervju i Byavisa på at Laleh for mange er et nytt bekjentskap. Han karakteriserer Laleh som en kompromissløs artist som har en historie å fortelle.

rett og slett truffet en nerve i oss og ble raskt en låt dedikert til 22. juli-ofrene. I Norge har den ligget på førsteplass på singellisten i lange tider. Lytter du til andre låter av Lelah, hører du raskt at hun skriver tekster som berører og melodier som setter spor. Selv har Laleh hatt en tøff barndom som flyktning fra Iran via Minsk til Sverige. Hun har vunnet svensk Grammis for beste artist, nykommer og produsent. Laleh er en særegen artist som stilsikkert veksler mellom ulike sjangre som reggae-inspirert r&b, tilbakelent soulpop, svensk rock og melodiske ballader.

on

Svensk rocks mest originale band gjennom tidene bob hund - feirer i år 20 år som band. Albumet «Låter som miljarder» kom i februar og i sommer feier hundene gjennom Skandinavia med sin energiske spillestil og låtmateriale. bob hund har vunnet svenske Grammis både for beste liveband og beste tekster. På 90-tallet ble de kjent som antiheltene som nektet å følge trendene i platebransjen. De sang på svensk og laget noe helt eget, noe publikum og kritikere har kappes om å sette pris på. Har du ikke hørt bob hund før, bør du få med deg denne konserten!

v1

Dedikert til 22. juli Låta «Some Die Young» har gitt henne et velfortjent gjennombrudd. Sjelden har en låt fremkalt så sterke følelser. Den har

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

9

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

JAZZ, ROCK, POP, GOSPEL

EGGUM&SIVERTSEN MED VINNI OG BERTINE

SALMEKVELD

BORGGÅRDEN 29. JULI KL 20.30| 250 SITTE 175 STÅ

BORGGÅRDEN 2. AUGUST KL 21.00 | PRIS 425 | Etter en vinter med enormt mye oppmerksomhet takket være TV-serien «Hver gang vi møtes» på TV2 kommer artistene ut av tv-ruta og opp på scenen. Første del av konserten er viet Eggum og Sivertsen som dypdykker i hverandres sangskatter og presenterer tidløse slagere. Når dette blandes med en passelig dose nytt materiale av så vel musikalsk som muntlig karakter, blir dette en forrykende opptakt til kveldens andre del. Hvor både Vinni og Bertine bidrar. Faren for gjenhør med «Kjærlighetsvisa», «Kor e alle helter hen», «Sommerfuggel i vinterland»

og mange flere perler er overhengende. Rapperen har i en årrekke vært frontfigur i rapgruppa Paperboys, og senere «Vinni & the Vagabonds». Hans tolkning av «Sommerfuggel i vinterland» gikk rett inn som nr. 1 på iTunes og har hatt fem uker som nr. 1 på VG-lista. Bertine Zetlitz har gjennom flere albumutgivelser vist at hun behersker genrene elektropop til fingerspissen og trives med å være vår dronning i genren.

Salmekveld i Borggården går inn i sitt tredje år. Denne gangen med Rune Larsen som konferansier. Vi inviterer til gjenhør med kjente salmer og møter med nye. Sammen med Rune Larsen deltar også skuespiller Kristina Henriksen og musiker Maria Solheim som er i byen med forestillingen «Blott en dag» om salmedikter Lina Sandell. Preses deltar Preses Helga Haugland Byfuglien vil delta og snakke om sitt forhold til salmer under konserten. Kapellmeseter blir i år som i fjor Øystein Lund Olafsen som har med seg Gospelkoret HIM. Hvem andre som dukker opp på scenen er foreløpig en godt bevart hemmelighet – men det er noen spennende navn på blokka. Fra lignende konsepter som Rune Larsen har ledet, opplever han at det i tillegg til kirkegjengere, kommer mennesker som ikke går så ofte i kirken, men som har et forhold til mange av sangene. – Til og med de som definerer seg som «kirkefremmede» sier de har et forhold til ulike salmer, sier Larsen. Blir berørt Han er overbevist om salmenes betydning for folk også i vår tid, og opplever stadig vekk salmenes overlevelsesevne blant folk. – Mange kan de mest kjente salmene, og de blir også berørt av dem. På andre lignende arrangementer der det blir sunget salmer, ser jeg at de rører ved ulike strenger hos folk. Noen gir også uttrykk for at spesielle salmer har hjulpet dem i vanskelige situasjoner i livet, sier Larsen.

SOFIA KARLSSON

BYSCENEN 1. AUGUST KL 19.00 | PRIS 250 Folkemusiker Sofia Karlsson er nok et nytt bekjentskap for mange. Men FOR et bekjentskap. Inspirasjonskildene spenner fra Åkerström, Vreeswijk til Tracy Chapman, Gillian Welch og Alison Krauss. PM Jönsson i GP beskriver henne slik: «Sofia Karlsson utvidgar den svenska folkmusiken/vistraditionen, på samma sätt som hon tar Dan Andersson in i nuet. En makalös liveartist.» Olavsfestdagene gratulerer Sofia Karlsson og plata «Levande» med årets svenske Grammis i kategorien folkemusikk/vise. Dette er hennes fjerde. Med sin unike stemme og blanding av vise/rootsmusikk/pop/folk-musikk har Sofia fått en klar plass på Sveriges musikkscene. Siden det store gjennombruddet med Dan Andersson og albumet «Svarta ballader» i 2005 og en omfattende turnevirksomhet i Sverige, Europa og Japan har Sofia Karlsson etablert seg som en i ordets beste mening: En folkekjær artist. Sofias tolkninger av velkjente og elskede viser samt

OLAVSFESTDAGENE 2012

Selv ble han kristen som 20-åring. – Da traff salmen «Ved Jesu føtter en stille stund» meg rett i hjertet. Akkurat slik følte jeg det, sier Larsen som har sin bakgrunn i rockn roll.

hennes egne sanger har vunnet en plass i manges hjerter. I en familie der mamma ofte sang, farmor spilte tramporgel, og farfar trekkspill og en platespiller der Fred Åkerström, Cornelius Vreeswijk og Thorstein Bergman ble spilt titt og ofte, ble frøene til vise og trubadurmusikken som Sofia i dag spiller sådd. Disse kan vi høre toner fra i dag. Sofia har også vært medlem av det banebrytende og nyskapende svenske folksmusikkbandet Groupa. Som alltid har hun med seg en gjeng dyktige musikere og i år et nytt stjerneskudd på den svenske folkemusikkhimmelen: Lena Jonsson på fiolin. I Norge gjester Sofia Olavsfestdagene for første gang.

10

– Salmene er med deg på ferden gjennom livet. Med dem kan du møte både liv og død, sier Larsen. Det er duket for en stemningsfull kveld i Borggården, der Larsen nok vil lede an i noen av sine salmefavoritter. (Foto: Kristian Helg

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

PileGrim i Byrommet

KirKE

Opplev Trondheim som pilegrimsby på en vandring gjennom byen! Det vil i perioden rundt Olsok arrangeres kortere byvandringer til Nidarosdomen, 27. og 30. juli gjøres disse sammen med biskop Tor Singsaas. Underveis på vandringene blir det stopp og stoff til ettertanke. rutene vil variere fra åtte til tre kilometer. Husk gode sko og klær etter været. Mer og detaljert informasjon kommer på www.pilegrimsgården.no

Felles VandrinGer til olsoK

Går PileGrims­ leden i år

Vandringene ender alle opp i Nidarosdomen i tilknytning til Olsok. De er delt opp i dagsetapper, og man kan starte sin vandring på det stedet og den dato man selv ønsker: Gudbrandsdalsleden: Langvandring fra Oslo til Nidaros. Denne vandringen deles opp i to grupper. Gruppe 1 vandrer i perioden17. juni – 28. juli og gruppe 2 i perioden: 24. juni – 3. august.

– I år har kona og jeg bestemt oss for å gå deler av pilegrimsleden. Når det er bare deg, fjellet og stillheten, ser du deg selv inn i en ny sammenheng.

Romboleden: Fellesvandring fra Sylsjøen via Selbu til Nidaros. Vandrer i perioden 18. juli – 28. juli. Østerdalsleden: Trysil, Tynset, Nidaros. Vandrer i perioden 23. juli – 29. juli. Pilegrimsmiljøene langs Østerdalsleia arrangerer fellesvandring fra rødde til Trondheim med start fra rødde folkehøgskole lørdag 28. juli kl. 09.00. ingen påmelding, det er bare å møte opp. Ta med mat og drikke for dagen. Antatt ankomst Nidaros ca kl 15.30.

Tekst: Karina lein Foto: nils Bjåland

informasjon og påmelding: www.pilegrim.info Den tidligere fotballproffen er i dag programleder for Viasat. Like gjerne som til gressmatta, trekker han til fjells.

for vår nasjon, sier Fjørtoft som opplever Olav den helliges gravkirke i Trondheim som en enorm understreking av det.

– Selv om det er paradoksalt at jeg som sunnmøring liker stillhet, gjør jeg faktisk det, ler Jan Åge Fjørtoft.

se sammenhenger At pilegrimsleden ble begynt gått av mennesker som hadde troen som grunnlag i livet, fascinerer ham. i tillegg mener han at det å gå pilegrim, også handler om det å være søkende med tanke på kirken.

– Fjellet minner meg om evigheten. Om det går mange år mellom du oppsøker det, står det der like fullt, sier Fjørtoft. Finne roen Tanken på å gå deler av pilegrimsleden med Nidarosdomen som mål, har han hatt i flere år. Nå har han og kona Marianne bestemt seg for å realisere tanken i jubileumsåret. – Som de fleste andre har vi en hektisk hverdag. Å finne roen på en arena som dette, tror jeg gjør godt, sier Fjørtoft. Som historisk interessert, har han begynt å pløye litteratur rundt temaet pilegrim og synes det er spesielt interessant å se på det i en europeisk sammenheng. Har «dilla» på Kongesagene ikke minst er han fascinert av tanken på å gå mot det store målet - Nidarosdomen. – Jeg har bodd 12 år i utlandet, blant annet i Wien der de har Stephansdomen. Av alle prektige kirker jeg har sett, kan ingen måle seg med Domen. Jeg er fascinert over at vi har en så fantastisk arkitektonisk bygg i Norge, sier Fjørtoft som i forbindelse med den fascinasjonen nå har «dilla» på Kongesagaene - herunder den om Olav den Hellige». olav den helliges grav – Kristningen av Norge, har med røttene våre å gjøre. Uten at jeg vil forherlige vikingene, er det som skjedde under Olav den Hellige ennå viktig

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

– Å forsøke å forstå sammenhenger, er fascinerende, mener Fjørtoft som ønsker å bli enda bedre på å finne de arenaene som gir ham ro til søken. stiller til start – Det kan være en god bok, en god natts søvn eller å sovne på en solseng midt på dagen, smiler Fjørtoft. Selv om han bestemte seg for å «stille til start» under pilegrimsvandringene i sommer, har han ikke landet hvor de skal gå. – Jeg tar imot alle tips med takk og jeg vil gjerne stanse der de har den den beste rømmegrøten, smiler Fjørtoft. symbol på noe større Nidaros var det største pilegrimsmålet i Nord–Europa i middelalderen. Bare tanken på hvordan folk kom på å gå fra andre land til Nidarosdomen og Trondheim, gjør at Fjørtoft oppfatter vandringen i tillegg til den fysiske utskeielsen som et symbol på noe større. – i 2012 tror jeg vi har større behov for å søke stillheten enn noengang. Midt i all multitaskingen, blir dette ren luksus, sier Fjørtoft.

11

st. Jakobsdag 25. juli Pilegrimenes skytshelgen feires denne dagen. Det blir anledning for alle å melde seg på en dagsvandring fra ranheim kirke kl 11.00 og inn til Nidarosdomen. På Nidarosdomen bekranses statuen av St. Jakob og det feires pilegrimsmesse kl 15.00. Vandregudsjeneste 28 juli i forbindelse med vakegudstjenesten vil det arrangeres vandregudstjeneste fra Lade kirke og Lo kirke på Sverresborg. Vi beveger oss langsomt og i ettertanke gjennom sommerkvelden frem mot våkenatten i Nidarosdomen. Underveis er det meditasjoner med pusterom for bønn og refleksjon. Fra Lade kirke går vandringen til Lademoen kirke og deretter Bakke kirke. Fra Lo kirke går vandringen til ilen kirke og deretter Hospitalskirken . Vandringene møtes i Vår Frue kirke og en vandrer herfra sammen til Nidarosdomen og vakegudstjenesten, som begynner klokken 23:00. møt en pilegrim 30. juli kl 17.00 På Nidaros pilegrimsgård kan du høre fortellinger fra årets vandringer og delta i samtaler om å være pilegrim i dag. Det blir en hyggelig kveld med mat, musikk, sang og fortelling. Pilegrimsvandring for barn 3. august Starter ved «Utsikten» på Steinberget og går inn til Nidarosdomen. nidaros pilegrimsgård Samlingssted for pilegrimer med mulighet for overnatting under hele festivalen. Hold deg oppdatert på www.pilegrimsgården .no. Her oppdateres programmet for sommeren forløpende. Adresse: Kjøpmannsgata 1.

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

KIRKE

GUDSTJENESTENE I NIDAROSDOMEN UNDER OLAVSFESTDAGENE Gudstjenestelivet i Nidarosdomen samler mange tusen mennesker og er en puls som går daglig under Olavsfestdagene. Olsokfeiringen i Nidarosdomen skal være folkelig og livsglad. Samtidig ønsker vi at kirken disse dagene også skal være et sted for hvile og meditasjon, og gi alle en følelse av å komme til noe som er deres eget. Olavsvaka lørdag 28.juli kl 23.00 Midnattsgudstjeneste Fra gammelt av var natten mellom 28. og 29. juli da man våket med Olav som sto foran sitt livs kamp. Vår vakegudstjeneste starter med at vi tar imot pilegrimene som kommer fra de ulike himmelretningene, før vi går inn i katedralen kl 23.00 og innleder natten sammen. Pilegrimene, gjester og byens folk fyller kirken. Det blir vakkert fløytespill, solosang og salmer, i veksling mellom tradisjonelle og moderne uttrykk. Vi innbys til å tilbringe natten i katedralen. Biskop Tor Singsaas og biskop Per Oskar Kjølaas deltar sammen med inviterte kirkeledere og prester fra domkirken og byen for øvrig. Hver time gjennom våkenatten synges tidebønner etter det gamle Olavsofficiet. Vi inviteres til stille meditasjon i Mariakapellet og rundt i kirkerommet, til sang, til undring. Våkenatten avsluttes og festdagen begynner med Laudes kl 06.00 den 29.juli. Olsokhøymessen fredag 29.juli kl 11.00 På festgudstjenesten fredag 29.juli kl 11.00 - Olsokdagen – fylles Domkirken av mennesker! Årets tema Jerusalem blir understreket ved besøket av Bishop Dr. Munib Younan, biskop i «The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land» og president i Det lutherske verdensforbund. Preses Helga H. Byfuglien og

domprost Ragnhild Jepsen deltar sammen med prester fra domkirken. Domkantor Petra Bjørkhaug spiller. I tillegg deltar en korgruppe sammensatt av korene i domkirken. Dirigent er domkantor Vivianne Sydnes. Umiddelbart etter messen bekranses statuen av Olav den Hellige på Domkirkens vestvegg. Familiemesse fredag 3. august kl 15.00 - vennskap Olavsfestdagenes Familiemesse feires på en dag hvor barna får stor plass i katedralen og området rundt. Tema er vennskap. Det blir vakker korsang ved Ung Kirkesangs korsommerskole, sjonglering og leken musikk og tid til stillhet og vandring i det store kirkerommet. Familiemessen er blitt en god tradisjon under Olavsfestdagene, og små og store ønskes velkommen. Musikk ved Petra Bjørkhaug (orgel), John Pål Inderberg (saxofon) og Carl Haakon Waadeland (perkusjon). Sjonglør: Kristian Wanvik. Høymesse søndag 5.august kl.11.00 – Barn av Abraham og Sara Høymessen på festivalens siste dag tar opp i seg festivalens tema Jerusalem, med bidrag fra hellige tekster i jødisk, muslimsk og kristen tradisjon. Det anerkjente koret Estonian Philharmonic Chamber Choir synger. Pilegrimsgudstjenester og pilegrimsmesser De siste årene har tallet på pilegrimer som kommer til Nidaros under olsok økt betraktelig. Mottaket av pilegrimene har fått en sentral plass også i gudstjenestelivet. Pilegrimsgudstjenestene og – messene feires daglig fra 28.juli, morgen og ettermiddag gjennom hele Olavsfestdagene (kl 08.30 og 15.00/ 5.august kl 18.00). Med følge av en enkel fløytestemme, men med Domkirkens uutgrunnelige arkitektur som bakteppe, er de en viktig del av olsokfeiringen for mange som kommer til byen disse dagene - noe man ikke vil være foruten.

Tidebønnene: Laudes: Dette er dagens første tidebønn, som synges som det første man gjør om morgenen. (jfr. det norske navnet «Ottesang», sang i otta.) Tekstene er preget av lovsang over en ny dag, og bønn for dagen som kommer. Vesper: Dagens viktigste tidebønn, som bes om ettermiddagen når arbeidsdagen er over. På norsk kalles den gjerne «Aftensang», og er den tidebønnen som har blitt brukt mest i Den norske kirke, på søndager og høytidsdager.

OLAVSFESTDAGENE 2012

Non: En av de tre små tidebønnene «prim», «sekst» og «non». Den ble egentlig bedt ved «den niende time», altså omtrent kl. 15.00. På norsk kaller vi den middagsbønn. Completorium er bønnen som bes rett før man går til sengs, når dagen er «komplett». I mange klostre ble den bedt i sovesalen, så veien til sengen var kort. I Norge kaller vi den «Kveldsbønn» eller «Bønn før natten».

12

Matutin er bønnen som bes om natten, i klostre og katedraler fra omtrent kl. 5 om morgenen og fram til Laudes begynner, men på høytidsdager hele natten igjennom. Vi kaller den gjerne «Våkenatt». Hver time synges det salmer og svarsalmer, det bes bønner og leses opp fra hellige skrifter.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


KIRKE

Tilbakeblikk:

K

PILEGRIMENE KOMMER

Pilegrimen som tema var ikke noe nytt til tusenårsjubileet for Trondheim i 1997. Komiteen for Olavsdagene var sterkt opptatt av pilegrimsmotivet allerede fra 1980, da en gruppe moderne pilegrimer kom vandrende fra Selånger i Sverige til Nidaros til olsok. Hele 1980-tallet arbeidet komiteen for å reise midler til et pilegrimsspill.

OLAVSVESPER - KVELDSMESSE TIL OLAV DEN HELLIGE/ URPREMIERE

Det hellige døgnet - gudstjenester

NIDAROSDOMEN 29. JULI KL 19.00 | PRIS 300 SITTE/250 Vesper er dagens viktigste tidebønn, som bes på ettermiddagen når arbeidsdagen er over. På norsk kalles den gjerne aftensang – og er den tidebønnen som har blitt brukt mest i Den norske kirke på søndager og høytidsdager. Vesper synges både i den Anglikanske menigheten, så vel som i den Romersk – Katolske kirken og Lutherske kirkene. Siden 1500tallet har man skrevet Mariavesper, med tekster om Jomfru Maria. Til årets Olavsfestdager har vi invitert Henrik Ødegaard til å komponere en kommentert tidebønn til Olav den hellige. Tekstene baserer seg på sanger fra Olavs tid i Nidarosdomen. Det er første gang det komponeres en Olavsvesper overhodet, men det finnes mange Mariavesper. – Jeg har ønsket å presentere en historisk tidebønn som ord for ord og

tone for tone er lik den som ble sunget i Nidaros på slutten av 1200-tallet, og så har jeg satt den inn i en sammusikalsk ramme. Ødegaard er fasinert av tidebønnens frie, flytende og flotte rytme. – Det viktigste er rytmen hos damekoret, som bestemmer hva de andre skal gjøre, og der musikerne tar del i den strømmende rytmen med varierende melodibevegelser. Tekstene, som er på latin, er meditasjon over tekster som er knyttet til middelalderens olsok. Vi har invitert med Schola Sanctae Sunnivae, et blandet kor, messing og strykere samt slagverkere til denne nyskapende konserten på olsokdagen, søndag 29.juli. (Foto: Lasse Berre)

MEN MØRKRET ER IKKJE MØRKT -SAMTALE OG KONSERT OM BIBELOVERSETTELSEN

NIDAROSDOMEN 4. AUGUST KL 19.00 PRIS 150 Ingeborg Mogstad- Kvammen, ansvarlig redaktør i Det Norske Bibelselskap, inviterer til samtale om den nye bibeloversettelsen. Hit kommer blant andre forfatter Edvard Hoem som var bidragsyter til den norske oversettelsen og biskop Tor Singsaas. Samtalen etterfølges av «Men mørkret er ikkje mørkt». En konsert basert på tekster fra Klagesangene og salmene. Konserten er satt sammen av brokker og biter herfra, men ingenting er lagt til. Knut Størdal og Odd Halvor Moen i Kirkens Bymisjon har laget musikken, og skuespiller Elisabeth Matheson har valgt ut tekstene og hatt ansvaret for regien. (Foto: Lise Åserud)

LØRDAG 28.juli 20.00 Vandregudstjeneste fra Sverresborg og Lade 22.30 Inngangsprosesjon Vestfronten 23.00 Midnattsgudstjeneste 00.30 Vigilie - innledning 00.45 Stille meditasjon i Mariakapellet og i kirkerommet 01.30 Vigilie 1. nokturne 02.30 Vigilie 2. nokturne 03.30 Vigilie 3. nokturne 04.30 Vigilie - Te Deum Laudamus 05.30 Stille meditasjon i Mariakapellet og i kirkerommet 06.00 Laudes Søndag 29.juli 08.00 Katolsk messe 11.00 Høymesse 14.00 Non 16.30 Vesper 21.00 Completorium i Kapittelhuset

Hva er stille meditasjon i Maria- kapellet? Vi møtes under Wagner-orgelet. Her sitter vi i sirkel på lave skamler eller stol. Blikket hviler på gulvet og hendene ligger i fanget. Etter en kort åpning med introduksjon, avspenning og bønn ringer en klokke oss inn og ut av en halv times stillhet. Vi hviler blikket framfor oss og faller til ro. Vi kan være 10 stk, og ingen forlater rommet før klokken ringer oss ut.

SAMTALE I DOMEN 31. JULI KL 15.30 GRATIS RETTFERDIGHET, VERDIER og IDENTITET Biskop Tor Singsaas i samtale med unge voksne. For mer informasjon se www.olavsfestdagene.no

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

13

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

JERUSALEM

JERUSALEM

Olavsfestdagene setter i sitt 50. jubileumsår fokus på Jerusalem og Midtøsten, hvor den største strømmen av pilegrimer på vei gjennom sine livs veikryss har møttes til alle tider. I dag er byen et av de helligste steder for både jødedom, kristendom og islam. I årets festivalprogram finner du flere konserter og arrangementer som sier noe om dette veikrysset.

DEN UNGE PILEGRIM/ÅPNINGSFORESTILLING

NIDAROSDOMEN 28.JULI KL 15.00 OG 19.00| PRIS 400/350 «Den unge Pilegrim» er Olavsfestdagenes bestillingsverk med tema Jerusalem og Midtøsten. Pilegrimsreisen er en viktig og felles dimensjon for de tre religionene jødedom, kristendom og islam. «Den unge pilegrim» er et nyskrevet verk og en forestilling som gjennom tekst, sang, musikk og dans fokuserer på hva unge mennesker i Midt-Østen tenker og føler. Hva er våre felles drømmer, har vi noen felles mål og livsverdier? Forfatter og skribent Terje Nordby har skrevet teksten til stykket. Et brennaktuelt tema og en voldsom problematikk gjorde det ikke enkelt for Nordby å velge løsninger som ikke ligger opp i dagen da han satte seg ned for å skrive teksten til «Den unge pilegrim».

unge mennesker fra tre forskjellige religioner. Disse foretar en pilegrimsreise til Abrahams grav, men får problemer underveis. – Jeg mener at pilegrimsreisen handler om noe mye viktigere enn veien til sjelefred. Verdien av sinnsro kan alle være enige om. Men pilegrimsreisen gikk i utgangspunktet

ut på å forplikte seg til å bli et bedre menneske. De tre religionene jødedom, kristendom og islam har mye til felles, mye mer enn vi er klar over i det daglige, sier Nordby. – Abraham er jo den mytiske stamfaren til alle disse tre religionene. Samtidsreferanse Samtidig innrømmer han at det var umulig å komme gjennom noe slikt uten å tenke på det som har skjedd det siste året. Med oppbrudd i Midtøsten og den arabiske våren, i tillegg kom terrorsaken her hjemme. – Selve prosessen har vært spesiell. Bertil Palmar Johansen skrev musikken først, og det har vært veldig spennende å jobbe med ham. Utfordringen var å finne akkurat de riktige ordene som skulle passe både til fortellingen og musikken – det viste seg at i dette formatet var det ikke så mange ord som skulle til, sier Nordby.

Poetisk problematisering Valget falt på å skrive en poetisk tekst med utgangspunkt i tre

Ungdommelig håp Ideen til stykket fikk festivaldirektør Randi Wenche Haugen en natt hun ikke fikk sove. – Jeg ville at dette skulle være rettet mot de unge, fordi det voksne perspektivet er størknet. Ungdommene er åpne og nysgjerrige – mens pilegrimene symboliserer dagens søkende menneske, sier Haugen. Hun har selv bodd og studert i Jerusalem, og opplevd at konflikten mellom muslimer, jøder og kristne som media fremstiller ganske ensidig, har mange fasetter som vi ikke får tak i. Bare kristendommen har nærmere 100 ulike avstøpninger. Utgangspunktet for forestillingen er altså om det er mulig å formulere noe som forener og ikke bare skiller.

Komponist Bertil Palmar Johansen har latt seg inspirere av både arabisk, persisk, jødisk og kristen musikk. Lydbildet vil på ulike måter føre sammen tradisjonsmusikk og klassisk musikk til noe nytt. Musikken besørges av et stort sammensatt orkester med strykere fra TrondheimSolistene og Schola Sanctae Sunnivae med leder Anne Kleivset. Christopher Arouni har ansvaret for koreografien, og danser Abraham sammen med Mariama Slåttøy som skal være hans sendebud, tanke og visjon. Sangerne Eir Inderhaug, Mads Wighus og Marianne Beate Kielland har de sentrale rollene i oppsetningen. Kielland ble for øvrig nominert til Grammy i år. Den jordanske billedkunstneren Rami Abu Al-Hayja står for scenografien, med skulpturer og en billedfortelling som blir vist på et lerret i kirken.

This will be the opening performance of the St. Olav’s Festival. Through music, dance, text and song, the opening performance will focus on the thoughts of young people in the Middle East. (Foto: Thea Hermansen)

Terje Nordby

OLAVSFESTDAGENE 2012

14

Bertil Palmer

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


jEruSALEm

tilbakeblikk:

K

PilegrimssPill og kristin-sPill

Pilegrimsspillet med tekst av Carl Fredrik Engelstad og musikk av magnar Åm ble framført i 1990 og 1991. Det var en komplisert og kostbar produksjon. Fra 1992 ble den avløst av kristin-spillet av Nina Valsø, produsert og regissert av marit moum Aune. ingrid Lorentzen og Trond Peter Stamsø munch var kristin og Erlend i fire år.

Jerusalem Jordi savall m/OrkESTEr

NiDArOSDOmEN 30. juLi kL 19.00 | PriS 450350/300/NOrGESPrEmiErE Den spanske musikeren og komponisten jordi Savall har portrettert jerusalems brokete historie i en mosaikk av tekst og musikk. jerusalem; en by med en 4000 år gammel historie, en by der jøder, kristne og arabere har satt sitt preg, en by som har blitt plyndret, erobret og lagt i ruin mer enn 40 ganger, en by som opp gjennom historien har vært kjent under 70 ulike navn. – Å få jordi Savall hit med sitt storslåtte verk om jerusalem er et viktig og stort høydepunkt for oss, sier festivaldirektør randi Wenche Haugen. – Verket er en musikalsk fortelling om jerusalems historie gjennom tusenvis av år. Byen er et av verdens blodigste veikryss, hvor tre religioner møtes, og hvor Savalls innerste budskap er fred. Verket er som et konsentrert bilde av musikk man har kunnet høre i jerusalem gjennom ulike epoker, fra 1800 år før kristus til i dag. Dette er musikkarkeologi på sitt beste. Få artister vier seg så sterkt som Savall til og utforske sammensmeltingen av forskjellige musikkulturer gjennom historien, sier Haugen. jordi Savall (70) kalles gudfaren innen barokkmusikk og er en høyt skattet komponist og musiker. Siden 1970-tallet har han gravd frem forsvunne musikalske skatter, forsket i dem og fremført dem på nytt. Til å fremføre jerusalem

tar Savall tar med seg sitt orkester, Hespérion XXi og vokalensemblet La capella reial de Catalunya. Disse suppleres av israelske, palestinske, irakiske, greske og armenske musikere. Til Adresseavisen sier Savall at han har gode opplevelser fra Trondheim, da han gjestet byen og Olavsfestdagene som lærer på ringve internasjonale kurs for tidligmusikk for 30 år siden. Han gleder seg til å spille i Nidarosdomen. – Det er et fantastisk sted. katedralakustikk gir en veldig god kontekst og er bra for musikken og prosjektet, sier Savall. Hans forskning, undervisning og konsertvirksomhet har gjort ham til en av verdens viktigste og mest respekterte personer innen tidligmusikk genren. jordi Savall fikk i år den høythengende «Leonie Sonnings musikpris». At han nå kommer til Trondheim er en stor begivenhet. Dette er den eneste konserten med jordi Savall og jerusalem i Skandinavia i år.

jordi Savall work jerusalem City of Heavenly and Earthly Peace is a musical saga of the town jerusalem with instruments and musicians from several continents and cultures.

musica ficta - tre kulturer

HErrESALEN 31.juLi kL 15.00 PriS 250/200 Ensemble musica Ficta fra Spania spiller og synger musikk som er en sammensmelting av jødisk/ladino, orientalsk/arabisk og kristen musikk i Sør-Spania gjennom 400 år, fra 1200 – 1500-tallet.Dette er musikk som viser hvordan de tre religionene og kulturenes røtter har blitt vevd sammen i en helt spesiell epoke i Europas historie. Ensemblet lar sangene flyte gjennom rommet og de oppleves som organiske. Balsam for sjelen for et travelt, moderne menneske. Gruppen ble dannet i 1992 av raúl mallavibarrena og har fått internasjonal anerkjennelse for sine tolkninger av både hellige og sekulære verk. Musica Ficta The Spanish vocal ensemble Musica Ficta is giving the concert Tres Culturas in celebration of the musical legacy of the three major monotheistic religions from 1200 to 1400.

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

15

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

JEruSALEm

Urban TUnéLLS KLezmerband oG marKo marKoviC

ByScENEN 29.JuLI KL 22.00 | PrIS 275/225 Tekst: Karina Lein Foto: Christine Gullhav morten michelsen startet urban Tunélls Klezmerband for 11 år siden. De er blitt kjent for å spille klezmermusikk med trøkk, virtuositet og energi. På konserten på Byscenen har urban Tunells fått med seg selveste marko markovic. Han er en av verdens fremste trompetister, som spiller romanimusikk fra hele Balkan. Han en stor improvisator som behersker mange stilarter. mange husker marko fra han besøkte Trondheim i 2010 og spilte en forrykende konsert på Transform med Boban & marko markovic Orkestar. Når urban Tunells møter marko, kan vi love masse humør og et uforutsigbart musikalsk festfyrverkeri! Opprinnelig var klezmermusikken en del av den jødiske kulturen i Øst-Europa før 2. verdenskrig. melodier fra liturgien i synagogene blandet seg med landenes egen folkemusikk. Klezmer er ikke religiøs musikk, men skulle få folk til å danse – og ble først og fremst spilt på fester og i bryllup. Dagens musikere spiller den i konsertform. musikken lever sitt eget liv og utvikler seg i flere retninger. Tøyer og bøyer – Å få spille på Olavsfestdagene er veldig morsomt, sier michelsen. Han synes bandet har vært priviligerte som har fått spille konserter både i inn- og utland. Vi har fått fin respons fra publikum. At folk setter pris på musikken vår, inspirerer oss til å lage flere plater. Jeg tror publikum liker at vi er et improviserende band selv om vi ikke spiller jazz – noe vi gjør i større grad enn andre klezmerband.

OLAVSFESTDAGENE 2012

Vi prøver å tøye, bøye, strekke og dra i musikken. Slik blir det vi lager særpreget. Vi låter rett og slett som oss selv. musikken er Balkan-inspirert, og vi nyter godt av at vi har med oss serberen Jovan Pavlovic, sier michelsen.

PiLeGrim For Fred

GAmLE FESTDAL KATEDrALSKOLEN 31. JuLI KL 13.00 PrIS 150

Sin egen fascinasjon av klezmer-musikken knytter han til sin klarinett-interesse. – med den får jeg improvisere med klarinetten! I tillegg fascineres jeg av at neste alle låter går i en moll, men likevel er det liv, glede, sorg og latter i musikken! Den er lystig med mange undertoner og lengsler, sier michelsen. Sprell og krumspring urban Tunélls Klezmerband startet med at michelsen – som opprinnelig er fra Tromsø – tilfeldigvis ble kjent med det jødiske miljøet i Trondheim. Dermed ble inspirasjonen til bandet lagt. De er et av en håndfull klezmerband i Norge, og michelsen ser frem til at enda flere blir kjent med sjangeren. – En klezmerkonsert er en sjelden opplevelse med mange sprell og krumspring, sier michelsen som opplever at folk både danser og sitter stille og lytter til musikken – alt etter settingen. Foruten michelsen (klarinett), består bandet av Tor-Petter Aanes (piano), Jovan Pavlovic (trekkspill), Jo Skaansar (kontrabass) og Stig rennestraum (trommer).

Norwegian urban Tunélls Klezmerband and trumpetist marko markovic get together and promise a spectacular evening!

16

Trond Bakkevig kommer til Olavsfestdagene med foredraget «Pilegrim for fred i Jerusalem. - Kan samtaler mellom religiøse ledere bidra til fred i det hellige land?» Bakkevig er prost i Vestre Aker i Oslo bispedømme. Han har i 16 år arbeidet for å fremme samtaler mellom religiøse ledere i Det hellige land - hvor det finnes to folk og tre religioner. Alle tre regner Jerusalem som en hellig by og alle har noen av sine viktigste hellige steder i denne byen. Nettopp på grunn av byens religiøse karakter, kjenner store deler av verdens befolkning også en tilknytning til den. Fred i Jerusalem er betinget av fred mellom tre religioner og deres ledere. Av den grunn har fred i Jerusalem betydning for forholdet mellom de tre religioner og deres tilhengere i hele verden.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


Tilbakeblikk:

K

JERUSALEM

FESTIVALKONTORET

I 1986 ble Gayle Mosand daglig leder for Festivalkontoret, en «paraply» over Olavsdagene, Vårens musikkfestdager, Ringve museum internasjonale sommerkurs og Trondheim Opera. Ideen kom fra Musikkfestdagene og ble initiert av Trondheim kommune. I sju år arbeidet de tre førstnevnte festivalene med å slå seg sammen til én.

MØTE MED JERUSALEM OG 3 RELIGIONER

VÅR FRUE KIRKE 30.JULI KL12.00 | PRIS 150/FOREDRAGSPASS

Tekst: Karina Lein – Jeg opplever meg som en pussig, moderne pilegrim og forteller ut fra det, sier skuespiller Svein Tindberg om foredraget «Møte med Jerusalem og 3 religioner». Her vil han snakke om arbeidet med egne bibeltekster, hovedsakelig fra Markusevangeliet, Apostlenes gjerninger og Abrahams barn. – Jeg vil fortelle om hvordan en som egentlig ikke vet noe som helst, nærmer seg den hellige tekst, sier Tindberg. Alt begynte ved en reise for nærmere 20 år siden, og siden da har Tindberg hatt stor suksess med fortellerforestillingene Markusevangeliet, Apostlenes gjerninger og nå Abrahams barn. – Folk er på søken – Det skulle bare være en liten forestilling, men nå er det solgt over 35.000 billetter. Folk er på søken. De leter etter stillhet, lengre tankerekker og historier med røtter, mener Tindberg. Det var i forbindelse med «Markusevangeliet» han skulle gjøre ved Det Norske Teateret at han reiste til Jerusalem. – Da snublet jeg i min egen uvitenhet, og det ble en lang reise for en vanlig skuespiller, sier Tindberg. Gjennom arbeidet med forestillingen og Jerusalem-reisen ble han mer og mer klar over den klare sammenhengen mellom teater, kunst og religion.– Alle står på de svakes side og har en lengsel etter noe som er større enn seg selv, sier Tindberg.Gjennom arbeidet med de religiøse tekstene fikk han også svar på lengsler han selv har hatt om å se sammenhenger. Fornuft og lidenskap – Historiene er veldig gode. Vi har vent oss til at alt skal appellere til fornuft og ikke lidenskap. Disse historiene har ingen matematisk fasit. De representerer en prosess og en bevegelse som også jeg er i ennå, understreker Tindberg. Med prosessen ønsker han å gjøre det motsatte av å påpeke forskjellene i de tre religionene. – Jeg ser på likhetspunktene, lengslene og drømmene. Likhetene er langt større enn forskjellene, mener Tindberg. Han lover et foredrag med glimt i øyet og godt med latter. – Mange av tekstene er morsomme når du begynner å fabulere rundt hva som egentlig står!

OGSÅ KVINNENES VÅR?

RELIGIØS KONSTABEL I VERDENS STØRSTE VEIKRYSS

GAMLE FESTSAL 30. JULI KL 11.00 | GRATIS

GAMLE FESTSAL KATEDRALSKOLEN 30.JULI KL 17.00 PRIS 150

Et møte med to kristne kvinner med muslimske naboer. Om religionsutøvelse og etiske utfordringer for kvinner i multireligiøse kulturer. To kvinner med nøkkelposisjoner i sine samfunn, Palestina og Etiopia, møtes for første gang under Olavsfestdagene. De deler av sin kunnskap, erfaringer og drømmer.

Palestinske kristne utgjør i dag mindre enn to prosent av den palestinske befolkning. Likevel lever kirken videre som et levende vitne i Det hellige land, et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. I en slik sammenheng er det både krevende og avgjørende å finne veien fremover ved hjelp av interreligiøs dialog. Biskop Munib A. Younan leder Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land, og ble valgt til president i det Lutherske Verdensforbund i juli 2010. This lecture will be given in english.

Deltagere: Suad Younan, direktør for Helen Keller School for special education, biskop Munib Younans ektefelle, Jerusalem. Jeritu Berhanu (bildet), prosjektkoordinator «Kvinners posisjon i kirke og samfunn», Vest-Etiopia. This lecture will be given in english.

Rev. Munib A. Younan, bishop of The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land.

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

17

OLAVSFESTDAGENE 2012


Foto: Anita W. Lande OFD

[SAMSPILL] Det er viktig for SpareBank 1 SMN å skape samspill Vi trenger aktive lokalsamfunn med kreative mennesker for å skape utvikling. Derfor ser vi stor verdi i alt som bidrar til å styrke og skape vekst i regionen vår. Evne og vilje til å gjøre noe stort, eller det lille ekstra, kan ha vesentlig betydning for en hel landsdel. Det er Olavsfestdagene et godt eksempel på. Derfor støtter vi Olavsfestdagene.

smn.no


KlASSISK

tilbakeblikk:

K

Historisk marked

Fire driftige damer, randi Wiggen, Tove Søreide, Greta Onsager og Greta N. Wolden, satte i gang med Historisk marked i 1992, etter modell fra det klassiske middelaldermarkedet. Med Historisk marked tok Olavsdagene et avgjørende skritt mot et mer publikumsvennlig arrangement.

Haugtussa - veslemøy synsk

TrONDHEIM KuNSTMuSEuM 29.julI Kl 21.00 | PrIS 250/200

Hun omtales som superstjerne, og var i fjor nominert til Grammy-pris for beste klassiske vokalist. Under Olavsfestdagene synger Marianne Beate Kielland i to timer om «Veslemøy Synsk». Hun deltar også i Den unge pilegrim. – Nasjonalromantikeren Edvard Grieg og modernisten Olav Anton Thommessen forenes her i Arne Garborgs fortelling om «Haugtussa» og hennes liv, hennes kjærlighet og hennes vei gjennom underverdenen til frelsen.

skapt av Arne Garborgs like fantastiske univers. Thommessen bruker Griegs musikk, noe vi hører gjennom hele verket. Historien forteller om den personlige utviklingen til Veslemøy, og de problemene hun får som følge av at hun er synsk. Hun blir uglesett, men blir forløst som menneske etter at hun er med spåkvinnen Volve ned i dødsriket. Da kan hun leve med sine overnaturlige evner.

– Historien om Veslemøy – eller Haugtussa – har litterære paralleler til Dantes «Den gudommelige komedie» og Pushkins «Eugene Onegin», og er et av de støreste verk i norsk litteratur. I det to timer lange verket har Thommessen tatt utgangspunkt i mange av Griegs komposisjoner: fra «Norske folketoner», «Slåtter», hans kammermusikk og flere lyriske stykker. Han har anvendt og utvidet musikken på en måte som underbygger Garborgs poesi. Verket kulminerer i et monodrama som blir gripende framført av mezzosopranen Marianne Beate Kielland og pianisten Nils Anders Mortensen. Håkon Bleken henger opp sine litografiserier om Haugtussa og Hedda Gabler i anledning av denne framførelsen i Trondheim kunstmuseum.

● –

● –

En forestilling med aktualitet også til nåtiden med andre ord? ja, faktisk er den mer aktuell nå enn da den ble skrevet.

Du omtales som en superstjerne. Hvordan oppleves det? – At noen sier det er hyggelig, men man er ikke superstjerne i Norge uten at man heter Arve Tellefsen eller leif Ove Andsnes. De er i særklasse! Alt det Tellefsen har gjort for norsk musikkliv, er det ingen som kan måle seg med ennå i dag. Når det gjelder Andsnes, er det ingen som har nådd så høyt internasjonalt nivå som ham. Når det er sagt, opplever jeg jo at jeg har kommet langt med sangen. jeg har mange oppdrag nasjonalt og internasjonalt.

Hva har publikum i vente når du opptrer under Olavsfestdagene? Historien om «Veslemøy Synsk» er verdt å få med seg! Den er både underholdende, fengende og hyggelig. Varigheten er to timer, men det blir absolutt ikke langt og kjedelig. Dessuten blir det pause med åpen kafe. Verket Olav Anton Thommessen har skrevet er fantastisk,

Hvordan har veien til der du er i dag vært? – Grunnlaget ble lagt ved Norges Musikkhøgskole. Etter det har det gått jevnt og trutt. utviklingen min har vært jevn og stabil. For hvert år som er gått har jeg fått arbeide med stadig bedre folk. Så har jeg lyktes med jobber jeg har gjort, og blitt bedt igjen.

Hvordan minnes du den første sanggleden? – jeg har alltid sunget, fra jeg var bare året gammelt, sies det. jeg har nok fått sangstemmen fra naturens side og vokste opp med en mor som sang mye. Sangen har alltid vært en del av tilværelsen. Men jeg tenkte aldri at det var noe jeg kunne leve av før jeg kom i 17-18årsalderen. Da fikk jeg en sanglærer som mente jeg burde vurdere det.

● Hvordan kom interessen for klassisk sang? – jeg spilte fiolin fra jeg var liten, men det var da jeg begynte på videregående at jeg begynte å ta sangtimer. jeg hadde en klassisk lærer, og jeg fikk også fort interessen for den type musikk. Den klassiske musikken er komplett, og har alt du kan ønske deg av epoker og stilarter. Er den godt laget, er den også slitesterk. Det beste av den har overlevd. jeg blir fort lei av mer rytmisk musikk, og det trur jeg har med å gjøre at den ikke har så lang historie som den klassiske. På sikt vil nok den best eav den også overleve, og oppleves som slitesterk. ●

I 2011 ble du Grammy-nominert. Hvordan opplevde du det? – For meg er det den største hendelsen til nå - fantastisk og uventet. jeg var i Washington og fikk vite det da jeg sjekket mailen min om morgenen. Hvor stort det var gikk vel ikke opp for meg før jeg så at flere medier ønsket kontakt for intervju. Å bli nomiert betyr mye for meg, det er en anerkjennelse for karrieren min. Dessuten er det flott å ha på CVen - det blir aldri borte!

estonian PHilHarmonic cHamber cHoir

VÅr FruE KIrKE 3. AuGuST Kl 18.00 PrIS 300/250

Eesti Filharmoonia Kammerkoor (Estonian Philharmonic Chamber Choir) regnes som et av de beste korene i verden og festivalen er veldig fornøyd over å ha lykkes med å få dem til Trondheim. I Vår Frue kirke synger de solokonsert med verker av Arvo Pärt: Magnificat, Sergej rachmaninov: Vespers, og Cyrillius Kreek. Koret består av rundt 25 sangere, og dirigeres av Daniel russ. repertoaret spenner fra gregoriansk til senbarokk og samtidsmusikk, og musikk av estiske Arvo Pärt og Veljo Tormis har en helt spesiell plass hos koret. Koret vant i 2007 Grammy for sin innspilling av Arvo Pärts Da Pacem etter å ha vært nominert hele syv ganger fra 1993. De deltar i tillegg på oppføringen av The War requiem av Benjamin Britten 5. august. World leading choir from Estonia sings recital of Arvo Pärt, Rachmaninov and Kreek. (Foto: kaupo kikkas)

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

19

OlAVSFESTDAGENE 2012


K

KLASSiSK

Paul klee trio - ungt og fullbefarent

FrimurErLOGEN 4. AuGuST KL 19.00 | 250/200 kaMMer De tre unge musikerne Jae-Won Lee, fiolin, Tristan Cornut, cello og François Lambret, piano fra Paris har tatt navnet etter den tysksveitsiske kunstmaleren og fiolinisten Paul Klee - og viser gjerne bilder av ham under konsertene sine. De er alle uteksaminert fra musikkonservatoriet i Paris, og vinnere av flere internasjonale konkurranser. i 2011 vant de førstepris under Trondheim Kammermusikkfestival, hvorav en del av premien er å spille under Olavsfestdagene. Til tross for sine unge alder har trioen et stort reportoar og holder et imponerende nivå. De har også en egen evne til

kåre norDStoga barokkorgelkonSert

NiDArOSDOmEN 3.AuGuST KL 19.30 | PriS 150/KAmmEr

Kåre Nordstoga er domorganist i Oslo domkirke. Han blir regnet for å være en av de fremste konsertorganister i Europa. Han samarbeider jevnlig med eliten av norske musikere som f.eks. Ole Edvard Antonsen, Arve Tellefsen og Knut Buen. med sin oppvekst i Telemark har Nordstoga også en forkjærlighet for norsk folkemusikk og sammen med Knut Buen og Leif rygg fikk han Spellemannprisen 1994 i klassen folkemusikk/gammaldans. i tillegg til J.S. Bach og L.m.Lindeman spiller Nordstoge orgebearbeidelser av tre hardingfeleslåtter fra Telemark. (Foto: mimsy møller

kommunikasjon både i forhold til hverandre og til publikum. Til tross for at de er i starten av sin karriere, karakteriseres de som fullbefarne musiker. (Foto: Herve Martin) Paul Klee Trio is a a French piano trio created in the summer of 2009. In 2011 they won first prize in Trondheim International Chamber Music Competition. This concert is a part of this award.

forHekSet Skog og teMPel i ruin

NiDArOSDOmEN 31.JuLi KL 22.00 PriS 300/250

Kåre Nordstoga is precentor in the Oslo Cathedral and counts among the foremost concert organ players in Europe. His repertoire embraces both the classical works, as well as Norwegian folk music.

Beleiringer, korstog, erobringer, gjenerobringer og ødeleggelser av Jerusalem har i århundre vært inspirasjonskilde til kunst – og til tankegods av varierende verdi. italienske Francesco Geminiani og tyske matthias Weckmann har med utgangspunkt i Jerusalems historie med 1700 års avstand skapt to bemerkelsesverdige verk som aldri har vært fremført i Norge før. Som en videreføring av de siste årenes suksess med høyprofilerte barokkfremføringer i Vår Frue Kirke, presenterer Olavsfestdagene i år to mindre kjente, men ikke mindre virkningsfulle stykker barokk programmusikk med Jerusalem som tema: Geminianis «Forreta incantata» og Weckmanns «Wie liegt die Stadt so wüste».utøverne er blant Europas ledende på sitt felt - med utgangspunkt i ringve internasjonale Sommerkurs. med seg har de nyskapingen Olavsfestdagenes Barokkorkester – alle med originalinstrumenter fra barokken. utøvere er Claire Lefilliatre og Gottfried von der Goltz, Olavsfestdagenes Barokkorkester.

(Foto: Dagsavisen/Samfoto)

The St. Olav Festival Baroque Orchestra consists of teachers from the ringve international Summer Course.

OLAVSFESTDAGENE 2012

20

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


Tilbakeblikk:

K

KLASSISK

OLAVSFESTDAGENE

Festivalkontoret var et samarbeidsverksted der flere var aktive, særlig daglig leder Gayle Mosand og styreleder Harry Rishaug. I oktober 1992 vedtok Olavsdagene, Vårens musikkfestdager og Ringve museum internasjonale sommerkurs å gå sammen i Olavsfestdagene.

SLAGVERKER I VERDENSKLASSE

NIDAROSDOMEN 1.AUGUST KL 19.00 | PRIS 300/250 Evelyn Glennie er døv, men er likevel en av verdens mest anerkjente slagverkere. 1. august spiller hun konserten «Speech of Angels» sammen med Norsk Blåseorkester med dirigent Ole Edvard Antonsen i Nidarosdomen. Glennie er fra Skottland og har turnert med noen av verdens største orkestre og artister. Den 46 år gamle musikeren ble døv da hun var 12 år gammel, men det har ikke hindret henne fra å drive med musikk på heltid på et høyt nivå. Overalt hvor hun spiller, trollbinder hun publikum med sin musikalitet og formidlingsglede. Barføtt på scenen Evelyn Glennie vokste opp med en far som spilte trekkspill i Scottish country dance band, og den skotske folkemusikken betydde mye for Glennies musikalske utvikling. Hennes første instrumenter var munnorgel og klarinett. I dag turnerer hun som slagverker over hele verden og holder rundt 100 konserter hvert år. Ofte spiller hun barføtt for å kunne «kjenne musikken» bedre. Glennie har vunnet en rekke internasjonale priser og har gitt ut fem Cd-er. 1800 instrumenter Hun eier over 1800 perkusjonsinstrumenter fra hele verden. I august er den verdenskjente slagverkeren invitert til Norge av Norges Musikkkorps Forbund (NMF). Her skal hun ha to konserter sammen med Norsk Blåseorkester, 1. august kl. 19.00 holder de konsert i Nidarosdomen under Olavsfestdagene. Musikalsk landslag Norsk Blåseorkester (NBO) er det musikalske landslaget til NMF og består av 55 av landets fremste korpstalenter i alderen 18-26 år. NBO har gjort stor suksess på konserter i både Norge og i utlandet. Orkesteret dirigeres av Ole Edvard Antonsen - som også er jubilant i år. Den internasjonalt kjente trompetisten fyller nemlig 50 år i år. Vi gratulerer! (Foto: James Callaghan) Evelyn Glennie, the world famous solo percussionist, is holding a concert with the Norwegian Wind Orchestra in the Nidaros Cathedral.

KAMMERPASS Årets kammerpass gir deg mulighet til å få med deg ni musikalske høydepunkter ( se hvilke under) og et verbalt i løpet av Olavsfestdagene. Passet koster kun kr. 850,- (ordinær pris 1925,-) Passet er individuelt og byttes mot armbånd på den første konserten du besøker. Barokkperler, Haugtussa – Veslemøy Synsk, Arve Tellefsens Musikerpris: Prisvinnerkonsert, Åpen Mesterklasse i sang, Fra Nôtre Dame til Nôtre Dame – Olivier Latry, Musikalsk pilegrim, quasi una fantasia, På sangens vinger, Fransk katedralklang – Olivier Latry og Ole Edvard Antonsen, Barokkorgelkonsert – Kåre Nordstoga, Paul Klee Trio Billetter fås kjøpt på Billettservice, Posten, Narvesen, 7-Eleven, i billettluka i Olavskvartalet og i Olavsfestdagenes billettboder.

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

OPERAPERLER TIL LUNSJ PALMEHAVEN 28. OG 29. JULI KL 13.00 | PRIS 275/225

31.JULI KL 13.00 | PRIS 275/225

Vi inviterer til operalunsj. Sitt ned og nyt:

Spennende navn og spenstig reportoar:

• Ola Marius Ryan - en populær tenor som debuterte som «Dr. Blind» i 2009 ved Den Norske Opera • Sverre Joahn Aal - som studerer klassisk sang ved NTNU og vært engasjert av blant annet Trondheim Symfoniorkester

21

• Line Johnson - et soprantalent som har sunget i en rekke oppsetninger i Europa • Nina Sæterhaug - som siden avsluttede studier i Oslo og Stockholm har deltatt i en rekke operaproduksjoner i Norge • Pianist Hedda Hansen Berg akkompagnerer kvartetten gjennom klassiske operaperler

• Nina Gravrok - har opptrådt ved en rekke operaforestillinger og sunger med de fleste symfoniorkestre i Norge • Mads Wighus - gjorde sin hovedrolledebut på Den Norske Opers og Ballett som Papageno • Lars Eggen - har sunget en rekke roller som Don Giovanni og Papageno i Tryllefløyten • Eva Holm Foosnæs sitter ved klaveret. Hun har studert ved NTNU, Italia og Köln

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

KLASSISK

ET REQUIEM MOT KRIG

NIDAROSDOMEN 5. AUGUST KL 20.00 | PRIS 550/400/300

«The War Requiem» er et visjonært antikrigsverk skrevet for 50 år siden av komponisten Benjamin Britten og fremføres for første gang i Midt-Norge i anledning Olavsfestdagenes 50-års-jubileum. Like aktuelt På festivalens siste dag fortsetter vi tradisjonen med å sette opp et requiem. «The War Requiem» rangeres av mange som forrige århundres viktigste verk, og er like aktuell i dag som da det ble skrevet for 50 år siden. Krig kan aldri forsvares. Det ønsket Britten å vise da han skrev stykket som ble komponert til nyinnvielsen av Coventry-katedralen som ble ødelagt under 2. verdenskrig. Stykket var ikke ment som en hyllest til Storbritannia eller en glorifisering av britiske soldater. Det var tvert i mot en understreking av Brittens anti-krigs holdning. Pasifis-

ten fikk frie hender til å velge hvilken type musikk han ville komponere til innvielsen. Han bestemte seg for en ramme med en tradisjonell dødsmesse, mikset med ni dikt om krig av den engelske poeten Wilfred Owen, som selv døde i krigshandlinger i 1918. Ment som advarsel Britten skrev stykket for tre utvalgte solister, en tysk baryton, en russisk sopran og en britisk tenor. På den måten demonstrerte han at han hadde mer enn sitt eget lands tap i tankene. Stykket var også ment å være en advarsel til kommende generasjoner om det meningsløse ved å gripe til våpen mot brødre. Verket ble dedisert til fire venner av Britten som alle døde under andre verdenskrig. Messen er skrevet for sopran, tenor og baryton, to kor, orgel og to orkester. Dette er en av Olavsfestdagenes største satsinger i jubileumsåret,

EN MOTSTANDSMESSE MOT KRIG - TIL MINNE OM DENS OFRE ØYSTEINSALEN 5. AUGUST KL 18.30-19.15 Eirik Lodén tar oss gjennom både de litterære og musikalske sidene ved «War Requiem», som har vært noe såpass sjeldent som en moderne klassiker helt siden komponistens egen innspilling (til hans egen overraskelse) oppnådde å komme på bestselgerlister sammen med bl.a. The Beatles på 1960-tallet. Eirik Lodén (f. 1975) er forfatter, kritiker og litteraturviter. Han debuterte i 1993 med «Preludium. Dikt og gjendiktninger» (Aschehoug), som bl.a. inneholder norske gjendiktninger av noen av Wilfred Owens dikt som Britten har tonesatt i «War Requiem». For tiden er Lodén doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, med en avhandling om tre av Brittens operaer og deres litterære kildetekster.

OLAVSFESTDAGENE 2012

PÅ SANGENS VINGER

FRIMURERLOGEN 2. AUGUST KL 18.00| 200/150 KAMMER| Her er konserten hvor morgendagens stjerner innen klassisk musikk får luft under vingene. Vi inviterer unge sangtalenter fra Europa til Olavsfestdagenes Mesterklasser for å lære av den anerkjente pedagogene Susanna Eken, Anne Margrete Dahl og Christen Stubbe Teglbjærg. Mesterklasser avsluttes med en stor konsert med ensembler og arier fra opera- og sanglitteraturen. Da kan du høre smakebiter fra det sangerne har arbeidet med på kurset.

noe som bare er muliggjort gjennom et bredt samarbeid med byens kor og musikere. Mestermøte Vårt gode samarbeid med Trondheim Symfoniorkester sikrer oss et av landets beste orkestre til denne spesielle fremføringen. Trondheim Sinfonietta utgjør kammerorkestret. I tillegg kommer Estonian Philharmonic Chamber Choir – som rangeres blant de fem beste kor i verden. Videre deltar Nidarosdomens Jentekor, symfoniorkestrets Vokalensemble og KOR Olavsfestdagene. Sopransolist er Birgitte Christensen, tenor Andrew Staples og baryton Neal Davies. Dirigent for det hele er tyskeren Gregor Bühl. Et internasjonalt og nasjonalt mestermøte!

Benjamin Britten’s antiwar work War Requiem is performed in the Nidaros Cathedral on the last day of the festival.

ORGELSAFARI

OLAVSHALLEN 1. OG 2. AUGUST KL 10.00 PRIS 150

Bli med på en vandring blant Trondheims orgelskatter. Professor og organist Harald Rise formidler i tid og toner de internasjonalt spennende historiske orglene i Nidarosdomen, Vår Frue Kirke og NTNU i Olavskvartalet. Trondheim er på grunn av sine historiske orgler medlem i «European Cities of Historical Organs». Oppmøte for denne safarien er billettluka i Olavshallen kl. 09.45. Ps. På denne safarien trenger du ikke være redd for å møte ville dyr. Oppmøte billettluka Olavshallen. (Foto: Helena Nordmark)

22

I 15 år har den anerkjente danske sangpedagogen Susanna Eken undervist morgendagens unge stjerner. I løpet av disse årene har hun utviklet sangere som i dag har kontrakter med de store operafestivalene verden rundt. – Det har vært år med meget søte og dedikerte sangere. Jeg har forsøkt å blande individuelle Mesterklasser med pedagogisk metodelære. Dette har skapt interesse hos tilhørerne også, hvorav mange har vært pedagoger – og også hos mange av sangerne, som også har vært «undervisere». For meg er det tankevekkende hvor mange av dem som har deltatt på kursene, har fått et godt og spennende profesjonelt liv og virke. Det er jo herlig og noe som gleder meg utrolig mye, sier Eken.

Hvordan går du frem for å få frem det beste i en sanger? – Å selv beskrive sin metode, er vanskelig. Ikke minst fordi den er sammensatt av viten, erfaring og min egen profesjonelle personlighet. Men jeg forsøker å se og finne den individuelle talentsammensetning hos en sanger. Så planlegger jeg arbeidet mitt individuelt etter den «analysen».

Du har undervist noen av de dyktigste sangerne i Skandinavia gjennom flere tiår. Er det noen spesielle du vil trekke frem? – Det skal mange egenskaper til for å bli en profesjonell sanger. Man skal ville det og det skal ofres mye på det alteret. Jeg kan som pedagog kun vise vei – den enkelte sanger må selv gå den. Mange av de nordmennene jeg har undervist, har hatt akkurat de egenskapene og derfor fått et rikt profesjonelt liv. Jeg kan ikke trekke frem noen fremfor andre.

Hvordan startet din sanginteresse? – Jeg kommer fra et musikalsk hjem og jeg hadde en klaverlærerinne fra jeg var sju år. Hun var også sanger. Hun begynte å undervise meg i sang da jeg var 16 år.

Du skrev boken «Den menneskelige stemme»i 1998. Hva er hemmeligheten bak den gode stemmen? – Enhver stemme er individuell. Den er sammensatt og preget av arv og miljø. Man kan lese første kapittel i boken min hvis man vil ha en dypere utredning.

Hvilken betydning mener du Olavsfestdagene har for klassisk sang? – Stor betydning! Den har vært et inspirerende samlingssted hvor mange har kommet tilbake år etter år.

Ditt beste minne fra Olavsfestdagene? – Jeg finner nesten ikke ord for å uttrykke det. Å komme tilbake år etter år og være i et så inspirerende festivalmiljø, har vært «dejligt». Kursene har alltid vært utrolig vel tilrettelagt av Tori Nordbotn Backe – det har vært et fantastisk godt samarbeid som jeg er veldig takknemmelig for. For meg har det vært en stor glede. Gjennom alle år har jeg hatt flotte musikalske samarbeidspartnere.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


KLASSISK

Tilbakeblikk:

K

FOLKEFEST

Etter byjubileet 1997 vokste festivalen og åpnet seg enda mer for publikum. Men kritikken var og er hard etter at Olavsfestdagene fra 1999 fikk status som knutepunktfestival. For lite kirkemusikk og for mye rock, sier de konkurrerende festivalene. Fra 2009 har Olavsfestdagene lagt opp til debatt om grensene for kirkemusikksjangeren, og populærmusikkartistene de inviterer, er artister med et klart verdistandpunkt.

ARVE TELLEFSENS MUSIKERPRIS

FRIMURERLOGEN 1. AUGUST KL 17.00 PRIS 300/200 KAMMER Tekst: Anne-Lise Aakervik «Dette er stas», kvitrer Ragnhild Hemsing i telefonen. Sammen med søsteren Eldbjørg er de årets vinnere av Arve Tellefsens Musikerpris. – Å få denne prisen er selvsagt en anerkjennelse. Jeg har sett opp til Arve Tellefsen i mange år, og er glad i ham både som person og musiker, sier Ragnhild Hemsing på telefon fra Bergen. – Det å få slike priser betyr at alt man har lagt ned og investert for å nå målene sine blir lagt merke til. Det er inspirerende.

– Gleden over å stå på scenen og spille ga en mestringsfølelse som var viktig for meg, sier Ragnhild. Det var viktig å ha noe utenom skolen. Da de var 9 og 7 år begynte begge på Barratt Dues institutt i Oslo. Spennende søstre – Søstrene Hemsing er to svært begavete fiolinister, hver på sin måte, sier Arve Tellefsen. Mens Eldbjørg

Ragnhild (24) og Eldbjørg (22) Hemsing kommer fra folkemusikkens vugge, Valdres. De begynte begge å spille fiolin da de var fem år gamle. Arvelig belastet som de er med en mor som er fiolinist og folkemusiker.

går den klassiske veien har Ragnhild beveget seg mer inn i folkemusikkverden. De er gode representanter på unge, søkende musikere som ikke ser begrensninger, men muligheter med å utforske forskjellige musikkgenrer. Når man vokser opp med folkemusikken i blodet blir det naturlig. Det var det verre med en ung gutt fra Trondheim, sier Tellefsen og ler. – Det var snevre grenser og folkemusikken sto ikke høyt i kurs. Men hardingfele det har han, selv om ham spiller kun i det skjulte. – Disse jentene har en originalitet i sitt spill og en tilstedeværelse under konsertene som er unik, sier Arve Tellefsen. Ragnhild Hemsing spiller mer enn gjerne på hardingfele og liker å kombinere de to instrumentene. Gjerne på samme konsert. – Det er et flott og unikt instrument, og for mange er det uvanlig at en klassisk utøver veksler med å spille hardingfele. – Kan nå så langt de vil De to søstrene ser ikke på hverandre som konkurrenter, men som gode venner. De gleder seg over hverandres suksesser og både støtter og pusher hverandre på en sunn måte. De har hvert sitt management. – Vi spiller ikke så mye sammen til vanlig, derfor blir det ekstra gøy å komme til Olavsfestdagene og spille priskonserten. Men før den tid er det mange land og konsertscener som skal besøkes. Ferden går innom Sveits, Nederland, Belgia og Norge. Målet for begge to er å bli så gode som mulig på et internasjonalt nivå – the sky is the limit, sier Ragnhild. – De kan nå så langt de bare vil, sier Arve Tellefsen som har fulgt søstrene gjennom flere år. De har også spilt på han egen kammermusikkfestival i Oslo. – Det er opp til dem selv nå. Sisters Eldbjørg and Ragnhild Hemsing are among Norway’s most promising young musicians. This concert is given to celebrate them as winners of the Arve Tellefsen Musician Prize.

STJERNEORGANISTEN

VÅR FRUE KIRKE 1. AUGUST KL 21.30 PRIS 150 OG NIDAROSDOMEN 2. AUGUST KL 19.30 PRIS 200/150 KAMMER Fra Notre Dame i Paris kommer verdens mest kjente organist Olivier Latry og spiller to konserter under Olavsfestdagene. Latry tilhører den franske orgeltradisjonen kjennemerket med orkestral, klangfull musikk og romantisk lyd. I Vår Frue kirke spiller Latry solokonsert. I Nidarosdomen blir det fransk katedralklang sammen med stjernetrompetist Ole Edvard Antonsen.

World renown French titular organist at the Nôtre Dame in Paris, Olivier Latry, gives a concert at the Church of Our Lady and the Cathedral of Nidaros. (Foto: Zuma Press)

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

23

OLAVSFESTDAGENE 2012


Med forbehold om endringer!

PROGRAM 2012 LĂ˜RDAG 28. JULI

GUDSTJENESTER PILEGRIMSPROGRAM Program for St. Jakobs dag 25/7, tidsp. For omvisninger i Nidarosdomen og ErkebispegĂĽrden, se hovedbrosjyren og www.olavsfestdagene.no

ENGLER, SKURKER OG VANLIGE FOLK KLASSISK / FORESTILLINGER

1JMFHSJNTHVETUKFOFTUFt NIDAROSďšş DOMEN 10.00: Ortodoks liturgi og prosesjon i Bakke kirke

k-

lso SĂ˜NDAG 29. JULI O dagen MANDAG 30. JULI

TIRSDAG 31. JULI

O

-BVEFTt NIDAROSDOMEN ,BUPMTLNFTTFt NIDAROSDOMEN )“ZNFTTFQĂŒ0MTPLEBHFOt NIDAROSDOMEN /POt NIDAROSDOMEN 7FTQFSt NIDAROSDOMEN $PNQMFUPSJVNt NIDAROSDOMEN KAPITTELHUSET

1JMFHSJNTHVETUKFOFTUFt NIDAROSDOMEN JOHANNESKAPELLET .JEEBHTC“OOt ERKEBISPEGÅRDENS KAPELL 1JMFHSJNTNFTTFt NIDAROSDOMEN 16.00-17.00 Folkemøtet pü Vestfronten, tema: Rettferdighet m/Tomm Kristiansen NRK, Kadra Yusuf, preses Helga Haugland Byfuglien mfl, gratis

1JMFHSJNTHVETUKFOFTUFt NIDAROSDOMEN JOHANNESKAPELLET .JEEBHTC“OOt ERKEBISPEGÅRDENS KAPELL 1JMFHSJNTNFTTFt NIDAROSDOMEN KAPITTELHUSET 15.30 Samtale i Domen Rettferdighet, verdier og identitet. Biskop Tor Singsaas i samtale med unge voksne. For mer informasjon se www.olavsfestdagene.no, Gratis18.00 �Ingen tid ü miste�, Henning Kvitnes & HVUUBJCBOEFUNLPSFU-JW-BHBt VÅR FRUE KIRKE, kr. 300/250

17.00 �Memento mori�. Konsert for støv og stjerner. Kjetil Bjerkestrand og Vetle -JE-BSTFOt VÅR FRUE KIRKE, kr. 250/200 Urfremføring

12.00 Svein Tindberg: �Møte med Jerusalem PHSFMJHJPOFSwt VÅR FRUE KIRKE, kr. 150 19.00 Blott en dag (Lina Sandell) .BSJB4PMIFJN ,SJTUJOF)FOSJLTFOt VÅR FRUE KIRKE, kr. 200/150

18.00 �KjÌrlighet er lysets kilde� 200-ürsjubileum for L. M. Lindeman, R. og E. Hemsing, H. Sommerro mfl, 6SGSBNG“SJOHt VÅR FRUE KIRKE, kr. 250/200

21

0QFSBQFSMFSt PALMEHAVEN BRITANNIA, kr. 275/225 14.00 Barokkperler Ringve Internasjonale 4PNNFSLVSTt Ă˜YSTEINSALEN, kr. 150 KAMMER 15.00 og 19.00 Ă…pningsforestilling â€?Den Unge Pilegrimâ€? (B.P. Johansen / 5/PSECZ U 6SGSFNG“SJOHt NIDAROSDOMEN, kr. 400/350

0QFSBQFSMFSt PALMEHAVEN BRITANNIA, kr. 275/225 19.00 â€?Olavsvesperâ€? (H. Ă˜degaard) Orkester, LPSPHTPMJTUFS 6SGSBNG“SJOHt NIDAROSDOMEN, kr. 300/250 21.00 Haugtussa - Veslemøy synsk (Grieg/Thommessen) Marianne Beate Kielland/Nils Anders Mortensen. Utstilling av bilder fra Haugtussa PH)FEEB(BCMFSBW)ĂŒLPO#MFLFOt TRONDHEIM KUNSTMUSEUM, kr. 250/200 KAMMER

¯QFONFTUFSLMBTTFNFE4VTBOOB&LFOt RÅDSSALEN FOLKEBIBLIOTEKET, gratis KAMMER 19.00 – 21.00 �Jerusalem, City of Heavenly and Earthly Peace�, Jordi Savall m/ internasjonalt orkester /PSHFTQSFNJFSFt NIDAROSDOMEN, kr. 450-350/300

0QFSBQFSMFSt PALMEHAVEN BRITANNIA, kr. 275/225 15.00 Musica Ficta – Tre kulturer 1300-tallets Spania med islamsk, krisUFOPHK“EJTLNVTJLLPHLVMUVSUt HERRESALEN, kr. 250/200 18.00 �KjÌrlighet er lysets kilde� 200ürsjubileum for L.M. Lindeman, R. og E. Hemsing, H. Sommerro mfl, 6SGSBNG“SJOHt VÅR FRUE KIRKE, kr. 250/200 22.00 �Forhekset skog og tempel i ruiner�, Olavsfestdagenes Barokkorkester m/ solister Verker av Geminiani og WeckNBOOt NIDAROSDOMEN, kr. 300/25019.00 �Bestevenn�, Odd Nordstoga, Trondheimssolistene mfl, kr. 250/fam kr. 650 Ta med bestevenn kr. 150 5IFN#FBUMFTt BYSCENEN, kr. 250/200

21

DET HELLIGE DĂ˜GNET starter: 7FTQFSt NIDAROSDOMEN, 20.00 Vandregudstjeneste mot Olavsvaka t SE EGET PROGRAM 23.00 Olavsvaka – gudstjeneste t NIDAROSDOMEN 00.30 Olavsvaka – vĂĽkenatt med tidebønner t NIDAROSDOMEN

BORGGĂ…RDEN

20.30 Salmekveld, Rune Larsen mfl kr. 250 sitte /kr. 175 stĂĽ

KLUBB-konsert

22.00 Urban TunĂŠlls Klezmerband Feat Marko .BSLPWJDTt BYSCENEN, kr. 275/225

Innslipp 1 time før konsertstart Jazz/folk/rock/

21.00 Patti Smith/ Anne Grete Preus, kr. 450/375

17

19

2116.00-18.00 Tradjazz gratis 19.30 Talenter med TĂŚl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

5SBEKB[[t GRATIS 19.30 Talenter med TĂŚl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

5SBEKB[[t GRATIS 19.30 Talenter med TĂŚl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

5SBEKB[[t GRATIS 19.30 Talenter med TĂŚl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

 19 22

FOLKELIV I BYEN

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD ÂŻQOJOHTTFSFNPOJt PĂ… TORVET MED PROSESJON, kl. 11.30 0Ăł TJFMMĂŒQOJOHt BORGGĂ…RDEN

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD   #ZWBOESJOHt START: BILLETTBODEN VED ERKEBISPEGĂ…RDEN, kr. 100

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD  #ZWBOESJOHt START: BILLETTBODEN VED ERKEBISPEGĂ…RDEN, kr. 100

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD  #ZWBOESJOHt START: BILLETTBODEN VED ERKEBISPEGĂ…RDEN, kr. 100FAMILIE- OG BARNEPROGRAM

13.00 og 15.00 â€?Pilegrimsreisen til Nidarosâ€? GSBĂŒSGBNJMJF 4UBSU4VINIVTFUt VANDRING TIL NIDAROSDOMEN , kr. 75 5SBWFSTF$JF"SDPTNt BYSCENEN, kr. 150 fra 6 ĂĽr

13.00 og 15.00 â€?Pilegrimsreisen til Nidarosâ€? GSBĂŒSGBNJMJF 4UBSU4VINIVTFUt VANDRING TIL NIDAROSDOMEN , kr. 75 5SBWFSTF$JF"SDPTNt BYSCENEN, kr. 150 fra 6 ĂĽr #JCFMGPSUFMMJOH,SZQUFOt NIDAROSDOMEN, kr. 100

PH#JCFMGPSUFMMJOH,SZQUFOt NIDAROSDOMEN, kr. 100 14.00 Fantorangen og Margrethe Røed tSPAREBANK1SCENEN, kr. 150

PH#JCFMGPSUFMMJOH,SZQUFOt NIDAROSDOMEN, kr. 100 13.00 og 15.00 â€?Pilegrimsreisen til Nidarosâ€? GSBĂŒSGBNJMJF t START SUHMHUSET VANDRING TIL NIDAROSDOMEN , kr. 75 14.00 Fantorangen og Margrethe Røed tSPAREBANK1ďšşSCENEN, kr. 150 19.00 â€?Bestevennâ€?, Odd Nordstoga, TrondIFJNTTPMJTUFOFNø t BORGGĂ…RDEN, kr. 250/fam kr. 650 Ta med bestevenn kr. 150

11

11.00, 13.00 & 14.30 Alle gode ting er tro, Egil Svartdahl, Svein Skulstad og Arild Stav t Ă˜YSTEINSALEN, kr. 150 pr. foredrag/ kr. 400 samlet 13.00 Trond Bakkevig: â€?Pilegrim for fred i Jerusalemâ€?, Kan samtaler mellom religiøse ledere bidra til fred i det IFMMJHFMBOE t GAMLE FESTSAL KATEDRALSKOLEN, kr. 150 15.30 Samtale i Domen Rettferdighet, verdier og identitet. Biskop Tor Singsaas i samtale med unge voksne. For mer informasjon se www.olavsfestdagene.no, Gratis 16.00 Harald Herresthal: â€?Ludvig Mathias Lindeman. PionĂŠr og nasjonsbyggerâ€?. t GAMLE FESTSAL KATEDRALSKOLEN, kr. 150

13

SPAREBANK1-scenen

BARNEAKTIVITETER i regi av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider: Kroneverksted, 28.juli-4.august kl. 11.00-16.00 i Riksregaliene, kr. 75 (fra 3 ür), Eventyrstund i Riksregaliene, 28.juli-4.august kl. 12.00, 13.00 og 14.00, kr. 75 (fra 3 ür), Skattekisteverksted, 28.juli-4.august kl. 11.00-16.00, oppmøte i bygghyttas hjørne i Borggürden, kr. 75 (fra 6 ür)

FOREDRAG/ SEMINAR OG KONFERANSE

17.00 Vigdis Finnbogadottir og Knut Ă˜degaard: â€? St.Olav og de islandske EJLUFSOFJNJEEFMBMEFSFOwt GAMLE FESTSAL KATEDRALSKOLEN, kr. 200

Foredragspass kr 750,gjelder for alle foredragene unntatt: En relevant kirke i vĂĽr tid og Alle gode ting er tro.

UTSTILLINGER / OMVISNINGER / ANDRE ARR.

13.00 Gunnar Danbolt: �Ateismen som BMUFSOBUJWwt GAMLE FESTSAL K ATEDRALSKOLEN, kr. 150 15.00-17.00 Lars Roar Langslet: �St. Olav – konge og rikshelgen� Del av den LBUPMTLFLJSLFTPMTPLGFJSJOHt GAMLE FESTSAL KATEDRALSKOLEN, kr. 150 15.00-17.00 Robert W. Kvalvaag: “Religion PH3PDLO3PMMo%FUFMMFWUFCVEFUw t SPAREBANK1 AMFIET, kr. 150

11.00 â€?OgsĂĽ kvinnenes vĂĽr?â€? Etiske utfordringer for kvinner i multireligiøse kulturer. Suad Yonan, spesialpedag og biskop Munibs kone, Jerusalem, Jeritu Berhanu GSB7FTU&UJPQJBt GAMLE FESTSAL KATEDRALSKOLEN, Gratis 12.00 Svein Tindberg: â€?Møte med Jerusalem og SFMJHJPOFSwt VĂ…R FRUE KIRKE, kr. 150 16.00-17.00 Folkemøtet pĂĽ Vestfronten, tema: Rettferdighet m/Tomm Kristiansen NRK, Kadra Yusuf, preses Helga Haugland Byfuglien mfl, gratis 17.00 Biskop Munib fra Jerusalem: â€?Religiøs konstabel i verdens største SFMJHJ“TFWFHLSZTTw QĂŒFOHFMTL t GAMLE FESTSAL KATEDRALďšşSKOLEN, kr. 150

�Jerusalem-tegnet�, üpning 26.juli Vür Frue kirke kl. 13.00, foredrag 31.juli og 2.august, se www.olavsfestdagene.no �Mercator 500 ür�, üpning 27.juli Lademoen kirke kl. 19.00. Åpningstider 28. juli-5.august kl. 13.00-19.00, se www.olavsfestdagene.no Domkirkearkitektene, utstilling i regi av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, 2.etg. Lavetthuset, üpent hver dag kl. 10.00-17.00, kr. 85 (inngangsbill. gjelder ogsü Riksregalieutstillingen). ANDRE ARR. Gudstjenester i regi av den ortodokse menighet: 27.juli kl. 18.00: Vigilie og vannvelsignelse i Bakke kirke, 28.juli kl. 10.00: Liturgi og prosesjon i Bakke kirke Kongeinngangen – En portal til besvÌr, omvisning i regi av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, 31.juli, 1. og 2.august kl. 12.00 og 14.00, kr. 150. Oppmøte i bygghyttas hjørne i Borggürden (maks 20 personer). Pilegrimsreisen – Fotoutstilling og film fra Jerusalem v/Trine Melhuus, Pilegrimsgürden.

BILLETTinformasjon BILLETTER KAN KJĂ˜PES FĂ˜LGENDE STEDER: Olavsfestdagene: www.olavsfestdagene.no Billettservice:www.billettservice.no tlf. 815 33 133 Posten, Narvesen og 7-eleven Olavshallens billettluke tlf. 73 99 40 50 Feriestengt uke 27, 28 og 29 OLAVSFESTDAGENES SALGSBODER Nordre gate 20.07. – 04.08. (stengt 22.07.) kl. 11:00 - 18:00 Torvet ĂĽpen 28.07. – 04.08. kl. 12:00-18:00

Erkebispegürden kl. 10.00 til en halv time etter siste konsertstart i Borggürden. HENTING AV BILLETTER Ved bestilling av billetter er hentefristen 3 dager fra bestillingsdato. Billetter kan hentes i Olavsfestdagenes billettboder, pü Posten, Narvesen og 7Eleven. Uavhentede billetter legges ut en time før forestilling. Kjøpte billetter refunderes ikke. GEBYRER Gebyr for evt.utsending av billetter kommer i tillegg etter Billettservices satser. RABATTER Det gis student og honnørrabatt (pris

bak skrüstrek). Honnør gjelder for alderspensjonister (f.o.m 67 ür) og personer med honnørbevis Barn Barn tom.15 ür für stud/honnør rabatt. Disse selges som student. Det er ingen aldersgrense pü Olavsfestdagenes arrangement. Barn under 3 ür gür gratis. Kammerpass Kjøp Olavsfestdagenes kammerpass for kun kr. 850,- (ordinÌr pris 1925,-) Opplev 10 fantastiske konserter. Passet er individuelt og byttes mot armbünd pü den første konserten du besøker. Foredragspass Kjøp Olavsfestdagenes foredragspass for kun 750,- (ordinÌr pris 3000,-) Med dette passet har du muligheten til ü gü sü mange foredrag du rekker og du kan velge mellom alle

vĂĽre foredrag, unntatt Henrik Syse - â€?En relevant kirke i vĂĽr tidâ€? og Kirkemusikkseminar og Egil Svartdahl â€?Alle gode ting er troâ€?. Passet er individuelt og byttes mot armbĂĽnd pĂĽ det første seminaret du besøker. LEDSAGERBEVIS Innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede, som kjøper billett til ordinĂŚr pris, gis rett til gratis inngang for sin ledsager. NUMMERERTE PLASSER PĂĽ noen av vĂĽre arrangement i Nidarosdomen er det seksjonerte plasser. Seksjonene er delt opp i Nord/Sør/Ă˜st/ Vest og har ulike prisklasser. PĂĽ øvrige festivalarenaer er det unummererte plasser.

STÅPLASSER I Borggürden er det kun stüplasser unntatt pü Salmekveld da det selges sitte og stüplasser. ANNEN VIKTIG INFORMASJON Billetter til museum, utstillinger og liknende für du kjøpt ved inngangen til gjeldende arenaer. Billetter til omvisning i Nidarosdomen kjøpes i Nidarosdomens Besøkssenter pü Vestfrontplassen. Olavsfestdagene, Olavshallen og Billettservice selger IKKE billetter til disse arrangementene. Kjøpte billetter kan ikke refunderes. Innslipp til konserter er 1/2 time før konsertstart, unntatt i Borggürden, hvor det er innslipp 1 time før konsertstart hvis ikke annet er spesifisert.14

14

17


ONSDAG 1. AUGUST

TORSDAG 2. AUGUST

FREDAG 3. AUGUST

1JMFHSJNTHVETUKFOFTUFt NIDAROSDOMEN JOHANNESKAPELLET .JEEBHTC“OOt ERKEBISPEGÅRDENS KAPELL 1JMFHSJNTNFTTFt NIDAROSDOMEN KAPITTELHUSET

1JMFHSJNTHVETUKFOFTUFt NIDAROSDOMEN JOHANNESKAPELLET .JEEBHTC“OOt ERKEBISPEGÅRDENS KAPELL 1JMFHSJNTNFTTFt NIDAROSDOMEN KAPITTELHUSET 5PSTEBHTNFTTFt VÅR FRUE KIRKE

1JMFHSJNTHVETUKFOFTUFt NIDAROSDOMEN JOHANNESKAPELLET 10.15 og 11.15 â€?Fra HAT til HĂ…Pâ€? 4'0EBHNFEIĂŒQTWBOESJOHt NIDAROSDOMEN/VESTFRONTEN, .JEEBHTC“OOt ERKEBISPEGĂ…RDENS KAPELL 4PVM$IJMESFOt VESTFRONTPLASSEN 'BNJMJFNFTTFt NIDAROSDOMEN 7FTQFSt NIDAROSDOMEN KAPITTELHUSET

LĂ˜RDAG 4. AUGUST 1JMFHSJNTHVETUKFOFTUFt NIDAROSDOMEN JOHANNESKAPELLET 1JMFHSJNTNFTTFt NIDAROSDOMEN

SĂ˜NDAG 5. AUGUST

1.30 �Fra Nôtre Dame til Nôtre Dame�, 0MJWJFS-BUSZ PSHFMt VÅR FRUE KIRKE, kr. 150 KAMMER

16.00 “En filosof og to biskoperâ€? Henrik Syse i samtale med preses Helga Byfuglien PHCJTLPQ5PS4JOHTBBT t VĂ…R FRUE KIRKE, kr150 5PSTEBHTNFTTFt VĂ…R FRUE KIRKE, VARIGHET 1 TIME !

18.00 Estonian Philharmonic Chamber Choir. Pärt: Magnificat, Rachmaninov: Vesper t VÅR FRUE KIRKE, kr. 300/250 21.00 Åpen Mikrofon, Richard Thompson mfl t VÅR FRUE KIRKE, gratis

21.00 Biejjien Vuelie – Solkvad, sørsamisk NFTTFBWPHNFE'SPEF'KFMMIFJN Nøt VÅR FRUE KIRKE, kr. 250/200

0SHFMTBGBSJ )BSBME3JTFt VĂ…R FRUE KIRKE NIDAROSDOMEN MED MER, kr. 150. NB! Oppmøte kl. 09.45 v/billettluka i Olavskvartalet 7.00 Arve Tellefsens Musikerpris R. og E. Hemsing, fiolin, Tor Espen Aspaas, LMBWFSt FRIMURERLOGEN, kr. 300/200 KAMMER 9.00 “Speech of Angelsâ€?, Det Norske BlĂĽseorkester, Evelyn Glennie, slagverk, Ole Edvard Antonsen, EJSJHFOUt NIDAROSDOMEN, kr. 300/250 1.30 â€?Fra NĂ´tre Dame til NĂ´tre Dameâ€?, 0MJWJFS-BUSZ PSHFMt VĂ…R FRUE KIRKE, kr. 150 KAMMER

0SHFMTBGBSJ )BSBME3JTFt VÅR FRUE KIRKE NIDAROSDOMEN MED MER, kr. 150 NB! Oppmøte kl. 09.45 v/billettluka i Olavskvartalet 18.00 Pü Sangens Vinger Mesterklassens PQFSBLPOTFSUt FRIMURERLOGEN, kr. 200/150 KAMMER 19.30 Fransk katedralklang, Olivier Latry, orgel og Ole Edvard Antonsen, USPNQFUt NIDAROSDOMEN, kr. 200/150 KAMMER

09.00-12.00 Åpen mesterklasse med Olivier -BUSZ0SHFMTBMFOt OLAVSKVARTALET, gratis 18.00 Estonian Philharmonic Chamber Choir Pärt: Magnificat, Rachmaninov: Vesper t VÅR FRUE KIRKE, kr. 300/250 19.30 Barokkorgelkonsert Küre Nordstoga, 7FSLFSBWCMB#BDIPH-JOEFNBOt NIDAROSDOMEN , kr. 150 KAMMER

13.00 Bach for barn Liv Marie S. Baden, TLVFTQJMMFSPH,ĂŒSF/PSETUPHB PSHFMt VĂ…R FRUE KIRKE, kr. 100 1BVM,MFF5SJPt FRIMURERLOGEN, kr. 250/200 KAMMER 19.00 â€?Mørkret er ikkje mørktâ€? Samtale om bibeloversettelse v/biskop Singsaas, Edvard Hoem mfl. kosert â€?Mørkret er ikkje mørktâ€? med E. Matheson og H. .PFOt NIDAROSDOMEN , kr. 150 21.00 Biejjien Vuelie – Solkvad, sørsamisk NFTTFBWPHNFE'SPEF'KFMMIFJN Nøt VĂ…R FRUE KIRKE, kr. 250/200

1.00 Laleh/bob hund, kr. 350/300

21.00 Eggum & Sivertsen med Vinni og Bertine Zetlitz, kr. 425

21.00 Emmylou Harris & The Red Dyrt Boys/ Ane Brun, kr. 450

21.00 DumDum Boys/ThĂĽstrĂśm, kr. 450

4PĂśB,BSMTTPOt BYSCENEN, kr. 250/200

3JDIBSE5IPNQTPOt BYSCENEN, kr. 350 sitte/kr. 275 stĂĽ

5SBEKB[[t GRATIS 9.30 Talenter med TĂŚl 2.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

5SBEKB[[t GRATIS 19.30 Talenter med TĂŚl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

"MMFO5PVTTBJOUt DOKKHUSET, kr. 350/275 .FTUFSLMBTTFLPOTFSUoiwt BYSCENEN, kr 150 5SBEKB[[t GRATIS 19.30 Talenter med TĂŚl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD  #ZWBOESJOHt START: BILLETTBODEN VED ERKEBISPEďšşGĂ…RDEN, kr. 100

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD  #ZWBOESJOHt START: BILLETTBODEN VED ERKEBISPEGĂ…RDEN, kr. 100

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD   #ZWBOESJOHt START: BILLETTBODEN VED ERKEBISPEďšşGĂ…RDEN, kr. 100

)JTUPSJTL.BSLFEt BORGGĂ…RDEN OG YTRE KONGSGĂ…RD   #ZWBOESJOHt START: BILLETTBODEN VED ERKEBISPEďšşGĂ…RDEN, kr. 100

1.00-15.00 Familiedag pü Christian Radich, kr. 150 4.00 Den vakre Møllerdatteren, Musikkteater (F.Schubert/norsk tekst), 6SGSBNG“SJOHt TRONDHEIM KUNSTMUSEUM, kr. 150

11.00-15.00 Familiedag pü Christian Radich, kr. 150 PH3JEEFSUVSOFSJOHt YTRE KONGSGÅRD, kr. 150 pr forestilling/dagspass kr 225 14.00 Den vakre Møllerdatteren, Musikkteater (F.Schubert/norsk tekst) t TRONDHEIM KUNSTMUSEUM, kr. 150

10.15 og 11.15 â€?Fra HAT til HĂ…Pâ€? SFO-dag NFEIĂŒQTWBOESJOHt NIDAROSDOMEN/ VESTFRONTEN 4'0EBHi#BSOGPSCBSOw#BSOFLPSt VESTFRONTPLASSEN PH3JEEFSUVSOFSJOHt YTRE KONGSGĂ…RD, kr. 150 pr forestilling/dagspass kr 225 4PVM$IJMESFOt VESTFRONTPLASSEN 'BNJMJFNFTTFt NIDAROSDOMEN

13.00 Bach for barn Liv Marie S. Baden, TLVFTQJMMFSPH,ĂŒSF/PSETUPHB PSHFMt VĂ…R FRUE KIRKE, kr. 100 PH3JEEFSUVSOFSJOHt YTRE KONGSGĂ…RD, kl 12.00 kr. 150, kl 15.00 kr. 250, Dagspass kr. 350

3.00-15.00 Torbjørn FĂŚrøvik: â€?Silkevegen – en kulturĂĽre fra Asia til Europaâ€? Sidsel 8PMEw+FSVTBMFNJWĂŒSUJEwt SPAREBANK1 AMFIET, kr. 200 4.00 og 15.30 Ă˜ystein Ekroll (NDR): %PNLJSLFBSLJUFLUFOFt OPPMĂ˜TE: MUSÉET I ERKEBISPEGĂ…RDEN, kr. 150 Etter foredraget blir det en omvisning i utstillingen om Domkirkearkitektene 7.00 Torger Reve: Kirkens vei framover: Er nøklene Tro eller kunnskap? Eigil Morvik og Gunnar .JOEFTUS“NNFOt SPAREBANK1 AMFIET, kr. 200

13.00 Tor Espen Aspaas, konsertforedrag: â€?Musikalsk pilegrim, quasi una fantasia-Beethoven som improviserende komponist og LPNQPOFSFOEFJNQSPWJTBUPSwt DOKKHUSET, kr. 150 KAMMER 16.00 “En filosof og to biskoperâ€? Henrik Syse i samtale med preses Helga Byfuglien PHCJTLPQ5PS4JOHTBBT t VĂ…R FRUE KIRKE, kr150 17.00 Axel Christophersen: â€?Truede LVMUVSNJOOFSoLVMUVSNJOOFSUSVFS wt SUHMHUSET, kr. 150

17.00 Henrik Syse: �En relevant kirke i vür tid: Refleksjoner om teologi og tro i vür NPEFSOFUJEwt SPAREBANK1 AMFIET, kr. 200 09.00-12.00 Åpen mesterklasse med Olivier -BUSZt ORGELSALEN OLAVSKVARTALET, gratis ,JSLFNVTJLLTFNJOBSt ORGELSALEN OLAVSKVARTALET, gratis

14.00 Steinar Bjerkestrand (NDR): Steinmayerorgelet, Olavsfest-dagenes hovedinstrument gjennom 50 ür. 7FJFOWJEFSFyt SPAREBANK1 AMFIET, kr. 150 16.00 Gro Hillestad Thune: �Menneskerettighetene i praksis� Gjør EFTFHCFTUJGFTUUBMFS t SPAREBANK1 AMFIET, kr. 150

)“ZNFTTFt NIDAROSDOMEN 1JMFHSJNTNFTTFt NIDAROSDOMEN KAPITTELHUSET

20.00 Benjamin Britten: War Requiem Trondheim Symfoniorkester, Estonian Philharmon. Chamber Choir, Nidarosdomens Jentekor, KOR Olavsfestdagene, G. BĂźhl, dir., Birgitte Christensen, Neil Davis, Andrew Staples, Trondheim 4JOGPOJFUUBt NIDAROSDOMEN, kr. 550/400/300

.VTJLBMTL/BDITQJFMt KR. 100

TIL RINGVE

15

18.30 Foredrag, Britten’s War Requiem v/Eirik -PEĂ’Ot Ă˜YSTEINSAL, kr 150.

12

10B 1

B 11 BĂ…TAVGANGER TIL MIG TAUTRA Torsdag 28.07 Det vil bli satt opp bĂĽt fra Trondheim til Tautra, for ĂĽ se bĂĽttidene se www.mig.no INFOSTAND PĂ… BRITANNIA Ă…pningstid hver dag i festivalen fra kl. 12.0018.00. Ingen billettsalg her.

ARENAKART 2012 B. BILLETTSALG: Nordre Gt Torvet Vestfrontplassen Olavshallen Posten, Narvesen og 7 Eleven.

2B

7

3

13 5B 6

16 8

1. 2. 3. 4.

17 14

9

4

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

AV SIKKERHETSHENSYN ER DET IKKE TILLATT MED PARAPLY I BORGGĂ…RDEN

BRITANNIA HOTELL SPAREBANK 1 SCENEN/ TORVET NIDAROSDOMEN BORGGĂ…RDEN/ HERRESAL/ Ă˜YSTEINSAL VESTFRONTPLASSEN YTRE KONGSGĂ…RD VĂ…R FRUE KIRKE FRIMURERLOGEN SPAREBANKEN, AMFIET OLAVSKVARTALET BYSCENEN DOKKHUSET TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SUHMHUSET CHRISTIAN RADICH FOLKEBIBLIOTEKET, RĂ…DSALEN KATEDRALSKOLENS FESTSAL

OLAVSFESTDAGENE 2012


Tilbakeblikk:

K

FAMILIE- OG BARNEPROGRAM

DOMORGANIST LUDVIG NIELSEN

var sentral i Olavsdagene fra starten i 1962 og til godt ut på 1980-tallet. Hans komposisjoner har hele tiden vært brukt, og flere er blitt urframført under festivalen. De første årene var hans Draumkvedet med tekst sammensatt av Carl Fredrik Engelstad nærmest et signalstykke. I de senere årene har flere musikkdramatiske verk vært framført, fra kirkeoperaen Eystein av Nidaros av Hoem/Sommerro med premiere i 2004, til årets Jerusalem av Jordi Savall.

DEN VAKRE MØLLERDATTEREN

TRONDHEIM KUNSTMUSEUM 1. OG 2. AUGUST KL 14.00 PRIS 150 Franz Schuberts musikk er en fryd for øret, og alt for vakker til at bare voksne skal nyte den. «Den vakre Møllerdatteren» er et musikkteater som passer for både barn og voksne – gjerne sammen! Nå kan vi for første gang på norsk høre sangene om den unge gutten som faller pladask for datteren til sjefen – selveste mølleren. Men dessverre blir ikke kjærligheten gjengjeldt. Bekken som ligger ved møllen er guttens eneste venn. Den gir gode råd til gutten når han møter motstand, og holder publikum i ånde hele tiden. Det blir allsang og tango i møte med en grønnkledd sjarmør– før vi får vite hvordan det går med den ulykkelige gutten.

Foto: Cathrine Ruud.

Forestillingen er basert på Franz Schuberts klassiker: «Die Schöne Mülerin» – opprinnelig 20 vers sunget av to alvorlige menn i kjole og hvitt. Vår versjon byr på seks skuespillere, inkludert en syngende bekk. Marit Selfjord har oversatt sangene til norsk og har ansvaret for regi.

I KRYPTEN FOR Å LÆRE

29. JULI KL 14.00 30.OG 31.JULI KL 11.00 OG 13.00 PRIS 100

VERDENS BESTE FANTORANG

SPAREBANK1-SCENEN 30. OG 31. JULI KL 14.00 | PRIS 150

Ta med kosedyret ditt og møt Fantorangen under Olavsfestdagene! Den kjente figuren fra NRK Super er klar med sitt eget show sammen med Margrethe Røed. Tøyfiguren levendegjøres av Berit Nermoen som også skriver manus. Fantorangen ble skapt i 2007. Med sin litt rampete personlighet er han blitt en av NRKs mest populære karakterer for barn. PS. Kosedyr kommer inn gratis.

Fantorangen from NRK’s childrens’ channel is hosting his own show – bring your favourite stuffed animal!

OLAVSFESTDAGENE 2012

26

Olavsfestdagene har også i år trosopplæring med ny vri. I fjor herjet tårnagentene i Nidarosdomen, i år får barna være med under domkirka, for å utforske krypten. Der vil de få høre en fortelling fra Bibelen og lete etter motiver og bokstaver på de gamle gravsteinene fra middelalderen. Oppmøte utenfor besøkssenteret på Vestfrontplassen. Passer for barn mellom 6-12 år. Varighet ca 1 time.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

FAMILIE- OG BARNEPROGRAM

BESTEVENN!

BORGGÅRDEN 31.JULI KL 19.00 | PRIS 250/650 (FAMILIE)

Ta med en bestevenn for 150 Det er duket for storkonsert for hele familien når Odd Nordstoga gjester Olavsfestdagene med TrondheimSolistene. Dette blir en flott konsert med positive fortegn. Odd Nordstoga takler både et voksent og et ungt publikum. Artisten som har gitt oss musikken til Linus i Svingen, Vaffelhjarte, og sangene En farfar i livet og Bestevenn har skjønt det! Til denne konserten kommer han med en venn eller to i tillegg til TrondheimSolistene som takler alt fra klassiske stjerner til rockemusikere, barn og familiekonserter. Til tross for at de opptrer verden over, er det Trondheim som er byen i deres hjerte. Lyden av byen kan du til og med høre når de spiller.. «Bestevenn» inneholder alvorlige, varme og bildeskapende viser. Både gamle og unge kan kjenne seg igjen i strofer som «Ei tåre på et kinn, eit skrubbsår i eit sinn», skrev Dagbladet da de ga plata terningkast fem i 2011.

BACH FOR BARN

VÅR FRUE KIRKE 4. AUGUST KL 13.00| PRIS 100 En leken og musikalsk teaterforestilling om Johann Sebastian Bach for barn og voksne. Publikum blir kjent med komponisten Johan Sebastian Bach med 13 barn og to ekteskap, han som var venn med konger og fyrster, som ble kastet i fengsel for sin stahet og ble bejublet for sin musikalske genialitet.

Forestillingen er energifull og fargerik i tidsriktige kostymer og portretterer Bach gjennom teater, fortelling, dans og orgelmusikk. Domorganist Kåre Nordstoga, en av europas fremste konsertorganis-

SOUL-INSPIRERT SANGGLEDE

VESTFRONTPLASSEN 3. AUGUST KL 14.00

ter og skuespiller Liv Marie Skaare Baden er utøverne i Bach for barn og bekler rollene som Bach selv og hans kone Anna Magdalena.

VAKKERT, VARMT OG MORSOMT

BYSCENEN 28. JULI KL 14.00 OG 29. JULI KL 13.00 PRIS 150 Kompaniet Cie Arcosm har turnert i Europa med sine kvalitetshybride forestillinger hvor dans og musikk er integrert i hverandre på en ny og forfriskende måte. Forestillingen «Traverse» gikk for fulle hus! Det er en vakker, varm, morsom, sår og absurd forestilling som blander dans, mime og musikk.

– Det ble stor ståhei hos oss da vi fikk vite at vi skulle opptre på Vestfrontplassen under Olavsfestdagene! Dirigent Tormod Leithe gleder seg til å stille med «Melhus Soul Children» under festivalen i sommer. Og han lover å gi tilbake. – De som kommer får oppleve barn og unge som utstråler sangglede. Kjennetegnet vårt er masse energi, full trøkk og livsglede. Terskelen for å begynne i koret er lav. Her gjelder samhold og vennskap. Vårt motto er «Mot til å gjøre en forskjell», sier Leithe.

Alene, i sitt trange og velorganiserte hjem møter vi en mann. Han er ekstremt opptatt av sine daglige gjøremål som gjentas identisk dag etter dag etter dag - en tilværelse preget av ensomhet og rutiner. Likevel, fra tid til annen blir han tankefull, litt drømmende, og unner seg en liten pause for å flykte inn i sin hemmelige verden. Men det er i den hemmelige verden små korn av drømmer gradvis begynner å tette det velsmurte dagligdagse maskineriet som er hele hans tilværelse og eksistens. Forestillingen oser av energi, humor og kvalitet og passer for barn fra 6 år.

Samtidig som koret opptrer under Olavsfestdagene, feirer de 5-årsjubileum. Koret er en del av Soul Children-konseptet - Norges hurtigst voksende korbevegelse. Kjenner seg igjen Korene synger egenprodusert musikk som representerer stilartene rhythm and blues, rock, pop, soul og gospel. – Vi ønsker en trygg plattform, med sang og musikk de unge kjenner seg igjen i, sier Leithe. Soul Children på Melhus er delt inn i tre kor etter alder, og teller i dag rundt 150 barn og unge. Under Olavsfestdagene står samtlige på scenen.

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

27

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

FAMILIE- OG BARNEPROGRAM

HEI OG HÅ - FAMILIEDAG PÅ CHRISTIAN RADICH

(Foto: Geir Otto Johansen)

PIREN 1. OG 2.AUGUSTKL 11.00 - 15.00 | PRIS 150 Det staselige skipet Christian Radich blir under Olavsfestdagene en opplevelsesbåt, med aktiviteter knyttet til Olav den hellige. Båten er symbol på pilegrimsreisen, og det knyttes opp mot Olav som sjøfarer og som helgen for sjømenn. Det blir improvisert teaterforestillinger med Borgarting improteater på hoveddekket som passer for barn fra fem år og oppover. Eventyrspillgruppa Tidsreiser kommer med forestilling om Olav den Hellige der barna – fra åtte år og oppover - selv får spille rollene. Her blir det action! I tillegg blir det eventyrstunder med Frida Jansen, som forteller om Olav den hellige og omvisninger rundt på skuta.

FRA HAT TIL HÅP

NIDAROS DOMKIRKES BARNEAKTIVITETER

NIDAROSDOMEN/VESTFRONTEN 3. AUGUST

28. JULI - 4. AUGUST PRIS 75

Fredag 3. august vandrer SFObarna i Trondheim fra fire bydeler til Nidarosdomen. Håp og vennskap er ramme for denne familiedagen med flere aktiviteter rundt Nidarosdomen. Inne i Domen vises forestillingen «Fra hat til håp» - en forestilling om Olav den hellige der temaet er hvordan hat nedarves og oppmuntres. Etter forestillingen møtes barna ved Vestfronten. Her samles de i et stort kor for å synge en sang Øystein Dolmen har skrevet for anledningen. Barna opptrer så for hverandre i «Barn for barn» på en scene som er bygd opp på Vestfronten fra 12.00-14.00

Kroneverksted kl 11.00 - 16.00 Med inspirasjon fra de ekte kronene i Riksregaliene kan du lage din egen glitrende prinsesse- eller kongekrone i kroneverkstedet i Erkebispegården. Fra 3 år. Eventyrstund i Riksregaliene kl 12.00, 13.00 og 14.00 I eventyrene har kongen stor makt, men hvilken rolle spiller Norges konge i dag? Hvorfor er kongens krone på utstilling i Erkebispegården og ikke på kongens hode? Vi forteller eventyr og du får bli med ned i hvelvrommene og se glitrende kroner og en ekte kroningskåpe. Fra 3 år. Skattekisteverksted kl 11.00 - 16.00 Olavsskrinet i Nidarosdomen inneholdt kroppen til den døde helgenkongen og var pyntet med edelmetaller og kostbare smykkesteiner. I dag kan vi bare gjette oss til hvor vakkert dette og andre slike skrin var. Hva tror du det var som var inne i kistene i middelalderen – og hvordan tror du de så ut? Bli med og lag din egen skattekiste eller relikvieskrin. Kanskje finner du en liten skatt du kan gjemme inni kista også. En vakker stein, en gammel mynt eller en drøm – men den flyr vel bort når du åpner lokket… Fra 6 år.

OLAVSFESTDAGENE 2012

PILEGRIMSREISEN TIL NIDAROS

START SHUMHUSET 28. 29. OG 31.JULI KL 13.00 OG 15.00 PRIS 75

Kle deg i vandringsdrakt og bli med inn i fortiden! I Vitenskapsmuseets pilegrimsvandring får elevene iføre seg tidsriktige pilegrimsdrakter med kjortler, kjoler, kapper, munkedrakt og ulike hodeplagg. I flokk og følge får de anledning til å følge vår ferd etter spor som leder bakover i tiden og historien. Vi setter fokus på kristendommens rolle og betydning for samfunnslivet gjennom middelalderen, pilegrimsvandringen og Olavskulten. Underveis i vandringen får deltakerne tid til å reflektere over pilegrimenes ferd, motiver og mål for turen. Vi starter ved Suhmhuset og vandrer til Nidarosdomen.

28

Inne på museet i Erkebispegården er sokkedyr-prosjektet stilt ut. 4000 barn i Trondheim har tatt med seg hver sin ensomme sokk hjemmefra – gitt den liv og fabulert rundt livet til denne ensomme sokken. Utstillingen er gratis for barn.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

JUBILEUM

sponsorer g o e r e n t r a p s d i e b r a m a s , r e t s i t r a , Lesere, publikum

Til:

n le va ti es sf av ol . 50 en d l ti en m m ko Vel r 50 års jubileum i år. I forbindelse rOlavsfestdagene i Trondheim feire jubileumsbok som handler om hvo med jubileet har vi fått skrevet en en ival fest rdan hvo og på 1960-tallet dan Olavsfestdagene ble gjenreist fram til i dag. Boken er skrevet av seg klet utvi har nen asjo og organis g for alle som er interessert i hvorTone Mørkved og er spennende lesintil live igjen i moderne tid. dan Olavstradisjonen er blitt vekket 0-tallet ble hentet fram som et Det startet med at Hellig Olav på 192enheten mellom stat og kirke. Dette på og symbol på Norge som nasjon vs martyrøks er det bærende symbol synliggjøres i dag gjennom at Ola for Den norske kirke. 900 års mart både i vårt riksvåpen og i våpene lestad ble en storstilt affære med keringen av Olavs fall i slaget på Stik iet og 40 000 gjester. lleg Konge, regjering, storting, bispeko omed Nasjonal samling i regjeringsp t. Under den tyske okkupasjonen og bole sym ske listi som det store nasjona sisjon ble Olav brukt og misbrukt skelig å gjenoppta Olsokfeiringen van rt svæ t sag selv te Dette gjorde det lbu i allianse med Kong Haakon klar etter krigen. Men biskop Arne Fjel lsosialismens klamme hender, og å rive Olavstradisjonen ut av nasjona Olsokfeiringen inn i organiserte få dermed lå forholdene til rette for å år var Olavsfestdagene primært en ge man i Og nn. former på kirkelig gru fil. kirkelig fest med kirkemusikalsk pro ble Olavsfestdagene bedt om å ta Etter 1000 års jubileet i Trondheim ten vi opplevde i 1997 ved å lage et ansvar for å videreføre den folkefes for å nå og engasjere det brede lag program med mange ulike sjangere t kirke- og finkulturpublikum. Slik av befolkningen, ikke bare et dedikerstdagene som vi kjenner festivalen har det utviklet seg fram mot Olavsfe i dag.

Olsokfeiringen har en mye lenger historie enn 50 år! Fra Olav ble erklært helgen 3.august 1031 og fram til reformasjonen i Norge på 1500 tallet, var Olsok en sterk kirkelig og folkelig markering av Olav den Hellige. Olavsskrinet ble hentet ut og båret rundt kirken med sang og musikk og et stort kirkelig følge. Folk strømmet til fra nær og fjern for å følge denne festen, med en mengde pilegrimer fra hele Europa. Rundt kirken ble det etablert marked med gjøglere og kunstneriske når Så vi står på trygg historisk grunn oinnslag av høyst verdslig karakter. disj stra olav e elig kirk den bygger på vi presenterer årets program, som i vår egen samtid innen mange ulike litet kva høy er favn tidig sam og nen dament for vår formidling og ligger sjangere. Verdidimensjonen er et funog verker som presenteres. til grunn for det utvalget av artister er årets Olavsfestdager.

Vi har alle mye å glede oss til und

Per Ivar Maudal

styreleder

– MANGE HØYDEPUNKT! Formann i jubileumskomiteen, Gunnar Flikke ser frem til Olavsfestdager nummer 50 i rekken. Tekst: Karina Lein

Hva gleder du deg mest til under årets festival? – Å plukke ut et arrangement, er umulig. Programmet byr på mange høydepunkter. Men jeg må likevel trekke frem årets åpningsforestilling Den unge pilegrim. Den byr både på musikk, dans og tekst og handler ikke minst om brobygging. I år er jo pilegrimsmålet Jerusalem og Midtøsten tema for festivalen. Med denne forestillingen settes fokuset med en gang. Så vil jeg også nevne War Requiem med solister og to kor – hvorav Estonian Philarmonic Chamber Choir er rangert som et av de fem beste i verden. I tillegg stiller et av Norges beste orkester, Trondheim Symfoniorkester. Den aller største satsingen i jubileumsåret kommer til å bli en gigantisk konsert. Så må jeg si at det er stort at punkrockens gudmor, Patti Smith kommer til Borggården sammen med Anne Grete Preus. Begge har tekster som går rett inn i verdigrunnlaget til Olavsfestdagene. Og jeg skal prøve å få med meg så mange som mulig av de 24 foredragene og ridderturneringen ved Erkesbispegården.

Hva betyr Olavsfestdagene for Trondheim? – For en bypatriot som meg: Mye! Den byr på et uttall konserter, foredrag og gudstjenester. Man kan rusle omkring, treffe folk å prate med og oppleve ting sammen. Rammen kan ikke være bedre for en som elsker Trondheim. Jeg synes å se at stadig flere velger å bli hjemme i disse dagene for å oppleve byen på sitt beste!

Hva er ditt beste minne fra Olavsfestdagene? – Fjorårets avslutningsforestilling med Pan.Optikum - med 7000 mennesker på Torvet. De skapte en spektakulær folkefest. I tillegg var Verdis Requiem i Nidarosdomen blant de beste vi har hatt. Konserten markerte en fin begynnelse på jubileumsåret ved å understreke kjerneverdiene til Olavsfestdagene.

Hvorfor tror du festivalen har overlevd i 50 år? – I starten var det jo en meget forsiktig festival. Noen entusiaster fikk den i stand til tross for at de hadde små ressurser. I begynnelsen var den vel også noe famlende ved at man prøvde seg frem til hva dette skulle være. I jubileumsåret 1997 kom gjennombruddet. Da skjønte folk at de kunne bruke byen. I de 15 årene som følger blir det likevel noen økonomiske kriser. Selv om festivalen får økonomisk hjelp både fra private og det offentlige, er det ikke nok. Man er avhengig av at folk faktisk kjøper billetter til konsertene. Å arrangere utekonserter i Trondheim er jo en risikosport. Her har jeg en oppfordring til trondhjemmerne: Ikke vent til siste liten med å kjøpe billett. Kle deg heller godt hvis

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

29

det skulle styrtregne!

Hva er det viktigste budskapet til festivalen i jubileumsåret? – Å befeste Trondheim som det nasjonale kirkelige og kulturelle kraftsenteret byen er. Det gjelder å løfte frem Olavsfestdagenes unike uttrykk, nemlig i skjæringspunktet mellom verdiforankringen og folkefesten. OFD er en musikkfest med kirkemusikk og mange andre sjangre. Spørsmålet om hva kirkemusikk debatteres ofte, og her arbeider Olavsfestdagene og staben i Nidarosdomen sammen.

Hvordan har komiteen tenkt rundt jubileet? – Viktigst er det at jubileet brukes til å se framover og ikke være tilbakeskuende. Dernest er brobygging mellom kirke og samfunn svært viktig. Vi har vektlagt internasjonalt perspektiv, noe vi synes festivalen ivaretar på en veldig god måte. Ellers hadde komiteen vyer som utstilling om 300 spor etter Olav den hellige rundt om i verden og pilegrimsstafett fra Santiago og Roma. Ikke alt kan gjøres i første runde, men tanken er sådd, og fremtiden har nye muligheter.

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

JUBILEUM

MED ØKS OG LILJE FORTELLINGEN OM OLAVSFESTDAGENE

Olavsfestdagene gjenn om 50

Tone Mørkved

Med øks og lilje

Olavsfestdagene gje nnom

50 år

år

www.tapirforlag.no

Med øks og lilje

Journalist i Adresseavisen, Tone Mørkved har skrevet jubileumsboka «Med øks og lilje» om Olavsfestdagene. – Underveis har jeg kommet over mange høydepunkt - både kunstnerisk og et fantastisk flott folkeliv, sier Mørkved.

I denne boka present erer Tone Mørkve d Olavsfestdagen e gjennom 50 år. Mens publikum har hatt store kunstneriske opplevelser, har festival en som organisasjon vokst fram gjennom tidvis sterke motsetninger og konflikter. Boka bidrar til å forklare hvordan Olavsfestdagen e har virkeliggjort grunnleggernes intensjo n om en bred kirkeog kulturfestival med forankring i feiringe n av olsok, minned agen for Hellig Olav.

Tone Mørkved

Opplevelser som berører, er ledetrå den for Olavsfestdagen i Trondheim. Grunnl e eggerne sa i sin tid at festivalen skulle forankres i feiringe n av olsok, og ellers favne så bredt som mulig. I dag har arrangø rene det samme målet: Publikum i alle aldre skal finne verdiba serte kvalitetsarrang ementer, i ulike sjangre, som kan begeistre, engasje re og inspirere. Om lag 160 000 mennesker besøker Olavsfestdagen e hvert år.

Tekst og foto: Karina Lein Med tittelen «Med øks og lilje» vil hun vise spennet mellom striden, konflikten, arbeidet og renheten i Maria-symbolet. Etterhvert som hun har pløyd seg frem i kildematerialet bestående av blant annet gamle møtereferater, har fortellingen vokst frem. – Kjedelig har det ikke vært, det kan jeg love deg. Her har det også vært mye dramatikk, smiler Mørkved. Det hele startet for 50 år siden med kirka ønsket at de gjennom den viktige feiringen av olsok skulle få kontakt med de som vanligvis ikke går i kirken. Trofast mot mandatet – For å oppnå det, innså de at de ikke kunne spille kirkemusikk hele tiden. Mandatet om å nå ut til folket, har Olavsfestdagene vært trofaste mot hele veien, understreker Mørkved og legger til: – Olsok har jo langt tilbake hatt en folkelig feiring med bål og eggedosis på stranda. Olavsdagene ønsket å forene den folkelige og den kirkelige feiring av Olav den hellige. I starten var det prestene i Nidarosdomen som arbeidet med dette på fritida. I tillegg var musikkhandler Olaf T. Ranum en viktig krumtapp. – At Olavsdagene, som det het fra starten av, overlevde den første kneika, er hans fortjeneste, sier Mørkved. Da Olavsdagene skulle gå av stabelen i 1962, viste det seg at Steinmeyer-orgelet ikke kom til å stå ferdig i tide. Den andre kneika var at Symfoniorkesteret skulle ha feria akkurat i disse dagene.

OLAVSFESTDAGENE 2012

Dugnadsånd – En olsok-festival med basis i musikken minus et symfoniorkester, bød på utfordringer. Sammen med domorganist Ludvig Nilsen i domkirken tok Ranum et stort løft for å få skaffet til veie et amatørorkester, forteller Mørkved. På 1970-tallet var Olavsdagene ganske anonyme. Fra Trondheim kommune fikk festivalen en garanti om 25.000 kroner, men for øvrig slet de med å få økonomisk støtte. I begynnelse av 1980-tallet begynte ting å røre mer på seg. Slaget på Stiklestad hadde 950-årsjubileum, og den verdige feiringen inspirerte folkene rundt Olavsdagene til å få fart i festivalen. – Sentrale folk i byens kulturliv engasjerte seg og alle museene deltok. En stor dugnadsånd ble vekket til live - en ånd som har vart i 50 år! Samtlige opplevde at Olavsdagene var en flott ting å være med på. Sammen med folkene i domkirken løftet de festivalen opp på et nytt nivå. I 1982 fikk de for første gang statlig støtte. Likevel var festivalen fortsatt ganske anonym, forteller Mørkved. Skifet navn 1993 var også et merkeår i Olavsfestdagenes historie. Det var da Olavsdagene skiftet navn. Bakgrunnen var at Ringve Museums sommerkurs, Våres musikkfestdager - Trondheim symfoniokesters avslutning på sesongen- og Olavsdagene ble

30

samlet til Olavsfestdagene. I Stortingets budsjettbehandling for 1998 - 1999 fikk festivalen knutepunktstatus som gir den et nasjonalt ansvar for å ivareta den kirkelige Olsokfeiringen i Nidarosdomen; Olavsdyrkinga, Norges eldste kulturelle tradisjon. I denne perioden ble Per Uddu direktør for festivalen. – Han var med på å gjøre festivalen enda mer åpen. Etter tusenårssjubileet i 1997 gikk det også opp et lys for folk at det gikk an å feste i byen. Vi har all grunn til å være stolt av byen vår. Det kan vi også vise under Olavsfestdagene ved å gå ut i gatene og slutte opp om arrangementet, smiler Mørkved. Hun tror det er den eldste historien til Olavsfestdagene som er mest ukjent for folk - en historie de nå vil kunne lese i boka som kommer ut i midten av juni. – «Med øks og lilje» er lettlest og enkel å finne frem i. Boka forteller hvordan organisasjonen har utviklet seg. Her får du også vite hva som ligger bak så mange fine konserter her i byen og hvem som har gjort det mulig, sier Tone Mørkved.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

JUBILEUM

MØTEPLASS MELLOM KIRKE OG KULTUR Olavsfestdagenes viktigste funksjon er å være en møteplass mellom kirke og kultur. Der kirken utfordres av det kulturelle mangfoldet vi kan oppleve under festivalen og der kulturen utfordres av kristen tro og tenkning. Tekst: Anne-Lise Aakervik Foto: Hilde Wormdahl Direktør for Kirkerådet og medlem av jubileumskomiteen for Olavsfestdagene, Jens-Petter Johnsen, har et godt forhold til Olavsfestdagene. Han ser helt klart dens betydning for kirken og samfunnet, og vica versa. – Jeg tror kirken gir Olavsfestdagene forankring og særpreg blant alle typer festivaler i Norge. I tillegg får kirken hjelp til folkeligheten. Jens Petter Johnsen har deltatt på mange Olavsfestdager opp gjennom årene. – Men først og fremst har jeg en veldig langvarig og god relasjon til landsdelen og til Trondheim by. Jeg vokste opp i en familie med mye godt snakk om trøndere, sier han. Jeg har også mange gode opplevelser i Nidarosdomen. Historisk tradisjon Dette året har han kommet nærmere Olavsfestdagene enn noen gang som medlem av jubileumskomiteen. – I et 50 års perspektiv ser jeg at denne festivalen bærer med seg en spesiell historisk tradisjon i en historisk meget viktig by, der vi også finner Norges eneste virkelige katedral, påpeker Johnsen. Festivalen formidler arven etter Olav den Hellige som jo først og fremst er en kristusarv. Arven etter Olav er et gjennombrudd for kristen tro i det norske folket. Her fikk de kristne verdiene innpass gjennom blant annet lovgivningen. Det betyr at gjennom arven etter Olav endret seder og skikker seg. I dag gir det oss en bakgrunn som gjør det enklere for oss å forstå hva det vil si å være et kristent samfunn. Ta på alvor Olavsfestdagene er sterkest når den som festival tar tradisjonen på alvor og brer den utover på et bredt spekter av kulturelle uttrykk og opplevelser, og hvor kristentro og verdier har en sentral plass. Johnsen mener at Olavsfestdagene evner å gi dette et folkelig uttrykk som favner mange og hvor tradisjonen kommer til uttrykk i programmet. Historisk så har kirka vært en viktig kulturaktør i Europa, både når det gjelder musikk og museumsvirksomhet. Johnsen er svært entusiastisk over det han nå er med og opplever. – De siste 10 årene ser vi en stor aktivitet og interaksjon og kontakt mellom kirken og kulturelle aktører fra ulike miljø. For eksempel fikk vi inn 5000 forslag på nye salmer til salmeboken. Det samme ser vi med den nye bibeloversettelsen hvor mange norske kulturpersonligheter har bidratt. Jeg ser en åpenhet for bibel-

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

Preses Helga Haugland Byfuglien og direktør for Kirkerådet Jens-Petter Johnsen koste seg i sola på fjorårets Olavsfestdager. tekster blant folk som jeg aldri har sett maken til. Pilegrimsmål Hans beste minner så langt fra festivalen er personlig forankret. – Det er spesielt to konserter jeg husker meget godt. Den ene er Joseph Haydens «Skapelsen» som ble fremført med Kor Olavsfestdagene og Norsk Barokkorkester for et par år siden. Det var en stor opplevelse. En annen konsert er «Vesper» av Rachmaninov med Moskvapatriarkatets kor. Begge konsertene ble dirigert av datteren, domkantor Vivianne Sydnes. – Det var flott musikk, men også svært spesielt at ens egen datter bidrar til slike sterke kulturelle opplevelser. Foran 50 års jubileet har han foreløpig ikke plukket seg så mange favoritter. – Jeg gleder meg til hele festivalen, selvsagt blir Olsokgudstjenesten et av høydepunktene: Jeg tror også at fokuset på Jerusalem gir spennende opplevelser – jeg ser virkelig frem til Jordi Savalls Jerusalem i Nidarosdomen, avslutter Johnsen.

OLAV - EN DOKUMENTAR OM VIKINGKONGEN OG ARVEN HAN ETTERLOT SEG

STEINMAYERORGELET - OLAVSFESTDAGENES HOVEDINSTRUMENT GJENNOM 50 ÅR SPAREBANK1-AMFIET 4. AUGUST KL 14.00 PRIS 150 Direktør i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Steinar Bjerkestrand holder foredraget «Steinmayerorgelet – Olavsfestdagenes hovedinstrument gjennom 50 år. Veien videre..». Bjerkestrand kåserer om arbeidet med restaurering av Nidarosdomens hovedinstrument, valg av løsninger for orgelprospektet og hva dette medfører av forandringer i katedralens interiør.

EN DOKUMENTA R OM OLAV DEN HELLIGE OG ARVEN HVORDAN VIKI HAN ETTERLOT SEG. NGKONG OG FORMET VÅREN SKAPTE NORGE HVERDAG. A DOCUMENTA RY ON ST. OLA LEGACY. ABO V AND HIS UT THE AND HIS IMPACT VIKING KING OLAV A NATION AND ON NORWAY AS OUR DAILY LIFE . Kristofer Hivju som Kong Olav Skrevet og regis sert av Stian Hans Historiske rekon en struksjoner prod usert av Ekkofi Ansvarlig utgiv lm er Olavsfestdage ne

facebook.com/o lavsfest olavsfestdagen e.no

Til 50-årsjubileet har Olavsfestdagene produsert en 30 minutters film som forteller noe av historien om Olav den Hellige – Norges evige konge. Norges kong Olav Haraldssons liv og ikke minst hans død på Stiklestad fikk avgjørende betydning for nasjonen Norges framvekst. Den arven han etterlot seg, skapte Norge og formet vår hverdag helt fram til moderne tid. Filmen er laget for alle uten spesielle forkunnskaper. Det fortelles på seks ulike språk: Engelsk, tysk, spansk, russisk og japansk i tillegg til norsk, for historien om vikingkongen OLAV har interesse langt utenfor vårt eget land. Filmen er skrevet og produsert av Stian Hansen, Kong Olav spilles av Kristofer Hivju og historiske rekonstruksjoner er laget av Ekkofilm.Vi håper den vil få mange til å forstå hvorfor vi har festivalen Olavsfestdagene i Trondheim. Filmen er til salgs i besøkssenteret ved Nidarosdomen, på Olavsfestdagenes kontor i Munkegata 2 og i billettboder under festivalen.

EN DOKUMENTA R OM VIKINGKONG EN HAN ETTERLOT OG ARVEN SEG A DOCUMENTA RY THE VIKING KING ON AND HIS LEGACY OLAV

Audio in: Norsk, English, Russian, Japanese, German and Spanish

165297

PAL version zone free

Watch Trailer

31

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

ENGLER, SKURKER OG VANLIGE FOLK

ET ROM FOR ALLE

Vår Frue kirke - midt i sentrum, midt i byen - er en åpen og inkluderende kirke. Hver dag hele året holdes kirken åpen for alle og en hver som har lyst å komme inn for å se, for å ha en stille stund i et hellig rom, for å tenne et lys for håp eller noen man er glad i - eller rett og slett for å treffe andre over en kopp kaffe. Olavsfestdagene er stolte over å samarbeide med Kirkens Bymisjon om arrangement i Vår Frue Kirke.

INGEN TID Å MISTE

VÅR FRUE KIRKE 28. JULI KL 18.00 PRIS 300/250 Som en del av konsertserien «Engler, skurker og vanlige folk» presenterer Olavsfestdagene «Ingen tid å miste» med Henning Kvitnes & Gutta I Bandet. Her deltar også Vår Frues eget «huskor» Liv Laga, som er en blanding av gjester og frivillige i Vår Frues fine initiativ Åpen Kirke. Vi har ingen tid å miste ingen flere dager å rote bort ikke lenger henge ved det triste etter alle år som gikk så fort

Konserten vil ha en neddempet og tilnærmet akustisk form. Den vil i hovedsak ta for seg Henning Kvitnes sine mange sanger, ikke minst tekster med et medmenneskelig og jordnært filosofisk budskap. På en del av disse vil koret trå til og støtte opp med for anledningen nyskrevne kor-arrangementer – takhøyden i Vår Frues vil om mulig bli ennå større denne kvelden. Som tittelen tilsier vil det også bli sanger fra Hennings nyeste plate «Ingen tid å miste» som utkom i vinter og vant både kritikerenes og publikums gunst. Denne platen har også vært med å stadfeste Hennings posisjon som en av landets beste og mest populære tekstforfattere og låtskrivere – og ikke minst produktive. Alle hans utgivelser i det siste tiåret har solgt til gull eller platina, og mange av sangene har vært gjengangere på radio. Også på konsertfronten har han vært meget aktiv med stor publikumsoppslutning på hans utallige kulturhus- og festivalopptredener.

Koret «Liv Laga» er nært knyttet til Vår Frue Åpen kirke. De kaller seg selv et «åpent kor». Her er man velkommen med uansett om man har sunget før eller ikke, og uansett om man kan være med hver uke eller ikke. Koret ble startet høsten 2010, og øver hver torsdag i Vår Frue kirke. Liv Laga synger ofte på torsdagsmessene i kirka. Ellers var koret med på CD-singelen «Deilig er jorden», som ble innspilt i Vår Frue kirke i desember 2011. Foto: Erik Buraas

ÅPEN MIKROFON

VÅR FRUE KIRKE 3. AUGUST KL 21.00 Åpen mikrofon er en arena hvor gjestene i Vår Frue Kirke har anledning til å dele det de har på hjertet – det være seg en sang, et dikt, en historie. Denne kvelden vil en av artistene som gjester Olavsfestdagene også bidra.

OLAVSFESTDAGENE 2012

32

SOLKVAD - MESSE I SØRSAMISK SPRÅKDRAKT VÅR FRUE KIRKE 4. AUGUST KL 21.00 | PRIS 250/200 TORSDAGSMESSE I Vår Frue kirke arrangeres det torsdagmesse hver uke, også under Olavsfestdagene. Kvelden starter med middagsservering klokka 18.00, noe som alltid blir satt pris på. Klokka 18.30 følger en gudstjeneste som forhåpentligvis bidrar på et eller annet vis til å gjøre hverdagen enklere å leve for de vanskeligstilte. Frivillige musikkstudenter bidrar på sitt vis til å sette farge på gudstjenesten med akkompagnement til salmer og kanskje et soloinnslag.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

ENGLER, SKURKER OG VANLIGE FOLK

BLOTT EN DAG

VÅR FRUE KIRKE 30. JULI KL 19.00 PRIS 200/150 «De fylte domkirka med en intim og besettende fortelling om en av de store svenske dikterne gjennom alle tider» skriver Nordlys om «Blott en dag» - en forestilling om Lina Sandell av artist Maria Solheim (bildet) og skuespiller Kristine Henriksen. Sandell skrev folkekjære salmer som «Ingen er så trygg for fare» og «Blott en dag». Hennes dramatiske livshistorie er mindre kjent. Regissør Ketil Høegh har sammen med Kristine Henriksen satt sammen en konsertforestilling med utgangspunkt i Sandells salmer, og monologer skrevet av Tale Næss. Vi møter kvinnen som la sitt liv i Herrens hender. Sandells kompromissløshet, mot og hennes forhold til Gud og ufravikelige kall skal kunne engasjere, provosere og inspirere dagens publikum. Det meldes om stående applaus fra Tromsø.

MEMENTO MORI - KONSERT FOR STØV OG STJERNER

VÅR FRUE KIRKE 29. JULI KL 17.00 | PRIS 250/200 URFREMFØRING I denne konserten møter vi komponisten og tangentmannen Kjetil Bjerkestrand. Pianoet er sentralt, men elektronikken har stor plass og skaper et kontrapunkt til et klassisk melodisk og harmonisk tonespråk i komposisjonene som er nyskrevet for anledningen. Tittelen er latinsk og betyr «husk døden».

Noen vers fra Håvamål malt på veggen hjemme da han vokste opp, har alltid ligget i bakhodet til den samiske musiker og vokalisten Frode Fjellheim. De versene dukket opp da han arbeidet med «Biejjien Vuelie - Solkvad» - et bestillingsverk til Osafestivalen i 2011. Nå kommer han til Olavsfestdagene med denne perlen av et verk. I 2004 ga han ut «Aejlies Gaaltije - Arktisk messe». Denne fikk han samme år Spellemannsprisen for. Platen ble utgangspunktet for «Biejjien Vuelie - Solkvad». Han fortsetter å bruke noen av de tradisjonelle messeleddene i sørsamisk språkdrakt men utvider med elementer både fra norrøne tekster og gammel samisk mytologi. Her finnes utdrag fra Håvamål, Den Ældre Edda og en soljoik. De sentrale samiske kvinnelige gudeskikkelsene har også fått en plass – side om side med elementer fra liturgien man finner i messer.

Det er kraftfulle møter, men også musikalske tilstander i en atmosfære av ro og hengivelse – støv og stjerner. Er dette kirkemusikk? – Ja, dette er musikk inspirert av det guddommelige og hører derfor hjemme i kirkerommet, uavhengig av om instrumentariet vanligvis ikke befinner seg der. Bjerkestrand får tekstlig hjelp av Vetle Lid Larssen som har skrevet refleksjoner på sin særegne måte. Han framfører disse under konserten. Lid Larssen er en direkte og klartseende skribent fra blant annet Morgenbladet, Aftenposten og Dagbladet, og har utgitt flere romaner og essays. Bjerkestrand er utdannet kirkemusiker fra Norges Musikkhøgskole.

– Jeg har ikke forsøkt å omtolke det kristne budskapet, men har heller ønsket å inkludere materiale fra ulike tider og tradisjoner i den nordiske historien. Materialer som har både kraft og styrke, samtidig med en godhet som forbinder dem på en eller annen måte, sier Fjellheim.

KJÆRLIGHET ER LYSETS KILDE - ARVESØLVET FRA LUDVIG MATHIAS LINDEMAN

Han understreker at elementer fra tradisjonsmusikk er sterk i hans arbeider. – Selvsagt er det joik og samisk tradisjon der, men like viktige elementer fra den norske «ikke-samiske» kulturen. I «Solkvad» er den representert ved en gammel folketone - og ikke minst ved Berit Opheim Versto som er en fantastisk utøver innenfor norsk folkemusikk.

VÅR FRUE KIRKE 31. JULI KL 18.00 PRIS 250/200 URFREMFØRING I år er det 200 år siden Ludvig Mathias Lindeman døde, og det markeres med en forestilling i Vår Frue kirke i Trondheim, hvor hans far, Ole Andreas Lindeman var organist. – Vårt fokus er folkemusikksamleren, salme-reformatoren og improvisasjonsmusikeren. Lindeman samlet om lag 2000 norsk folkemelodier med utgangspunkt i Nordmøre, videre reiste han til Valdres og Setesdal. Vi tar utgangspunkt i en av hans koraler og har invitert blant andre Henning Sommerro, søstrene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing, kveder Kim André Rustad og folkemusikksanger Gro Kjelleberg Sollie til å bidra. I Valdres møtte visstnok Lindemann en forfar til Hemsing-søstrene, og fikk musikk av ham som dannet utgangspunktet for Griegs Ballade. Å lage en forestilling med Lindemans musikk i Vår Frue kirke, hvor han selv var mye som barn, er en ære, sier programansvarlig Jens Storli.

Det hele bygges sammen av et sjangeroverskridende lydbilde med elementer fra både rock, klassisk kirkemusikk og mye annet, sier Frode Fjellheim. Foto: Camilla Hay Jensen

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

33

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

FOLKELIV I BYROMMET

DAGSPROGRAM ● Torsdag 2.august • Skill at arms (kl 12.00) • pause • Bohourd (kl 15.00) ● Fredag 3.august • Skill at arms (kl 12.00) • pause • Dyst (kl 15.00) ● Lørdag 4.august. • Bohourd (kl 12.00) • pause • Dyst (kl 15.00) Turneringen er lagt opp med pause slik at det er mulig å besøke historisk marked som i år strekker seg utenfor murene til Borggården.

RIDDERNE ER TILBAKE Tekst: Anne-Lise Aakervik

Siste gang Ytre Kongsgård i Trondheim var fylt med riddere til dyst var i 1449 og 1450 – da kjempet ridderne om en plass i Kongens hær. Vi gjenopptar tradisjonen og inviterer til ny dyst – og arrangerer turnering Vi skal kåre de beste ridderne i Skills at Arms, Bohourd, Joust og så selveste turneringsridderen. Her blir det fart, spenning og ridekunst på høyt nivå. Årets ridderturnering samler flere verdensmestre i full rustning og med topptrimmede hester. Ridderne kommer fra ridderordenen Ordo Ingis som er medarrangør og riddergruppen Trollspeilet. Blodig alvor Turneringene oppsto i Frankrike og Flandern tidlig på 1100-tallet og bredte seg raskt til England og andre land. Turneringen var blodig alvor, og mange ble drept. Kong Henrik den2. ble drept i en turnering i 1559 da han fikk en lansespiss i øyet. De mange dødsfallene under en turnering fikk paven til å forby turneringene gjentatte ganger, første gang i 1130. Forbudet førte til at drepte turneringsriddere ikke kunne begraves i vigslet jord. Ridderturneringene ble også holdt i Norge og Nidaros, hvor Ytre Kongsgård var arena! Historisk bakgrunn Vi er derfor sikre på at stedet er riktig når vi nå risser opp bakteppet for årets turnering. Vi går tilbake til midt på 1300 tallet. Det er harde tider i Norge etter Svartedauden som herjet landet. I et slag mot Albrecht fra Mecklenbourg i 1365 led de norske krigerne nederlag da de skulle hjelpe svenskene med

OLAVSFESTDAGENE 2012

å drive tyskerne tilbake. I tillegg tok den tyske hæren Kong Håkons VIs far; Magnus til fange. Dette er bakgrunnen for at Kongen reiser rundt i Norge for å samle de beste ridderne – han rådfører seg med sine sysselmenn og fehirder for å gå inn i Sverige med stor mak for å fri sin far.

FAKTA Ridderturnering: ● Turnering: En konkurranse mellom riddere til hest som kjemper om å bli best i forskjellige øvelser. Dette er en sportskonkurranse i ferdigheter, men det historiske aspektet er viktig med rustning, farger og hester. Turnering kommer av «tourner» – som betyr å vende eller dreie hesten slik det stadig ble gjort av de stridende ridderne. En turnering ble også kalt «batailla francaise» eller «toruneamentun» på middelaldernorsk ble det «turnreid». ● Herold: Speakere som gir publikum oversikten.

Kjemper til hest I 1370 kommer Kong Håkon VI til Nidaros med sine riddere. De våpenføre ridderne i Bispedømmet vil vise sin dugelighet for kongen, og det stelles i stand en Tunreid utenfor Erkebispegården. I tre dager skal ridderne kjempe mot hverandre til hest. Ordo Ignis er en forening med fokus på norske riddere i strid og turnering. Samler kunnskap Foreningens formål er å samle kunnskap om bekledning, våpen, utrustning, kamp og ridder turneringer, i norsk høymiddelalder (ca. 1200 – 1500), samt kunne rekonstruere samme på best mulig måte. Foreningens medlemmer søker å formidle denne kunnskap til publikum og medlemmer på en faglig tilfredsstillende måte. Dette skjer i hovedsak gjennom deltagelse på historiske arrangement i Norge, Europa og i verden ellers.

34

O

● Øvelser: Skills at arms: En bane med forskjellige mål der ridderne rir en ”løype” der de med sverd/spyd/ lanse skal skåre flest mulig poeng. Dette var egentlig en treningsmetode for alle riddere og krigere til hest, og var ikke så ofte benyttet i turneringer. ● Bohourd: Datidens «alle mot alle» kamp. Hver ridder har en «crest» (symbol/figur) oppe på hjelmen som de andre forsøker å slå av. Den som mister sin er ute. Man får poeng for antall nedslåtte crester, og for hvor lenge den enkelte klarer å holde ut. ● Joust/dyst: Lansekamp mann mot mann. En utfordrende øvelse – der ridderne møtes og rir tre lanser mot hverandre. Man får poeng for å brekke sin egen lanse (det tyder på et godt treff ) så lenge treffpunktet er godkjent.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

FOLKELIV I BYROMMET

HISTORISK MARKED

BORGGÅRDEN OG YTRE KONGSGÅRD 28. JULI - 4. AUGUST KL 10.00 - 17.00

NIDAROSDOMENS RESTAURERINGSARBEIDERS PROGRAM UNDER OLAVSFESTDAGENE Steinmayerorgelet, Olavsfestdagenes hovedinstrument gjennom 50 år; veien videre.. Sparebank1-amfiet 4. august kl 14.00/pris 150 Kåseri om arbeidet med restaurering av Nidarosdomens hovedinstrument, valg av løsninger for orgelprospektet og hva dette medfører av forandringer i katedralens interiør. Ved Direktør Steinar Bjerkestrand, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Kongeinngangen - En portal til besvær... Nidarosdomen 31. juli 1. og 2. august kl 1200 og 1400/ pris 150

Kom å se, kom å kjøp, kom å hør! Historisk Marked kan i år også oppleves utenfor murene til Borggården. Vi byr på mat fra velrenommerte Credo og kan tilby båtskyss fra Ravnkloa til markedet. Lukter og smaker Som gjest på Historisk Marked er du med på en reise i tiden. Vi ønsker å gi deg fornemmelsen av et marked med historisk sus med lukter, smaker, farger og musikk. Kremmere og håndverkere fra fjern og nær kommer for å selge, demonstrere og bytte varer. Kvaliteten er topp og en av årets nyheter er spennende varer fra Palestina. I anledning at Olavsfestdagene har pilegrimsbyen Jerusalem som tema i 2012. Matmagi Restaurant Credo regnes av mange som Trondheims beste restaurant. Under Olavsfestdagene flytter de inn i Borggården og tar med seg litt

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

Credomagi. På Historisk Marked kan du kjøpe mat basert på kortreiste råvarer og historisk sus. Credo-gjengen byr på mat som er litt røffere i kantene enn den du får i Credoveita. Båtferd på Nidelven I år kan reisen til Historisk marked foregå både til lands og til vanns. Følg byvandringene frem til markedet eller se byen fra en helt ny vinkel mens du blir rodd opp Nidelven i gamle Åfjordsbåter. Vel fremme ved Marinen blir du på overraskende vis geleidet inn til markedet! Erkebispegårdens historie fortalt gjennom musikk Ta en pause hver dag og lytt! For i år kan du oppleve at byggene rundt markedet fortelle sin egen historie gjennom musikk. Stein har blitt hugget, smeden har klinket, kirkeklokkene har ringt, militærtrommene har varslet… Hør alt satt sammen på en helt ny og uventet måte av Carl Haakon Waadeland. Mer informasjon finner du på vår nettside: www.olavsfestdagene.no

35

Den flotte forhallen på sørsiden Nidarosdomens har hatt behov for omfattende reparasjoner ca hvert 40-ende år siden restaureringen startet i 1869. Nå står den igjen foran en større restaurering. Bli med på en spennende omvisning på stillasene som er satt opp rundt Kongeinngangen for å ta arbeidet i nærmere øyesyn. Oppmøte i bygghyttas hjørne i Borggården. Maks 20 personer. Domkirkearkitektene (foredrag) Museet Erkebispegården 1. august kl 15.00/pris 150 I 1869 fremsto Nidarosdomen i svært dårlig forfatning. Skipet sto som en takløs ruin og kun deler av kirka var i bruk som menighetskirke. Forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Øystein Ekroll forteller om domkirkearkitektene og de prosesser og valg som bidro til å gjenreise Nidarosdomen til dagens praktfulle katedral i perioden 1869-1972.Etter foredraget blir det omvisning i utstillingen om Domkirkearkitektene Domkirkearkitektene (utstilling) Lavetthuset - åpen hver dag 10.00 - 17.00/pris 85 kroner Gjennom originale tegninger og fotografier tar utstillingen for seg domkirkearkitektene Schirmer, Christie, Nordhagen og Thiis’ bidrag til gjenreisingen av Nidarosdomen i perioden 1869-1972. For barn: Tegn din egen Vestfront og fargelegg rosevinduet. Inngangsbilletten gjelder også Riksregalieutstillingen.

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

VI KAN MER ENN Å STABLE

FOLKELiV i ByROMMET

Vi hjelper deg med å realisere din publikasjon. Vår spisskompetanse på kreativ design, grundig journalistikk og effektiv prosjektledelse gjør at vi kan ta hånd om dine informasjonsbehov helt fra start til mål. Avisen du leser nå er produsert av oss

Byavisas kreative enhet

ARTISTER

REKLAMEBANKEN.COM

Samarbeidspartnere

Sigvar

Byvandringer Olavs-f

t Dagsl a

Familiefestivalen på Tautra 2012

nd

Fortidsminneforeningen tilbyr også i år byens befolkning og tilreisende spennende vandringer i Trondheim sentrum. Disse tre leder vandringene:

Isak Heim

26. - 29. juli

Torolf Nordbø/Han Innante Whitney Houston Tribute Stavanger Gospel Choir Øystein Lund Olafsen Marianne Antonsen Gospelkoret HIM Frosta Storband Birgit Skarstein Marco Elsafadi Sveinung Kveli Chand Torsvik Marshall Hall Batteri

Terje Bratberg er byhistoriker og forfatter av blant annet Trondheim Byleksikon. Til daglig er han leder ved Austråttborgen og Hannah Ryggen-Senteret på Ørlandet.

Lynda Randle

LidoLido

Daniel Johansen er stipendiat i kunsthistorie ved NTNU. Hans forskningsfelt er 1700-talls kongeportretter. Han er også fast spaltist i Adresseavisens ”På den andre siden”.

Trine R ein

Merethe Skjelfjord Kristiansen er kunsthistoriker med middelalder som forskningsfelt. Hun er til daglig leder av Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling.

Billetter: www.mig.no Frosta SA

FROSTA KOMMUNE

36

Kl. 20.00 Her hvilir – vandring på domkirkegården Mandag 30. juli Kl. 14.00 Duft og stank fra middelalderens Trondheim Kl. 18.00 15 kirker, fem klostre og en katedral – en vandring i Nidaros tirsdag 31. juli kl. 14.00 «Hin helga Maria á mik » - en historie om byens hellige beskyttere Kl. 18.00 Hvorfor er Bredegate smal? - en vandring i byens middelaldergater Onsdag 1.august kl. 14.00 Fra kongsgård til kongsgård

Start: Besøkssenteret ved Nidarosdomen.

Kl. 18.00 Jubileumsvandring – Trondheim 1963-2012

søndag 29.juli Kl. 14.00 Jubileumsvandring – Trondheim 1963-2012

torsdag 2. august kl. 14.00 Hvorfor er Bredegate smal? - en vandring i byens middelaldergater

Kl. 18.00 Passio et miracula beati

OLAVSFESTDAGENE 2012

Olavi – i hellige Olavs fotefar

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


Noen utvalgte utstillinger/ Arrangementer under olavsfestdageneTrondheim Kunstmuseum «Sammen/Together» er en utstilling som utforsker fellesskapet på mange nivå. Kunstnere fra hele verden deltar med sine tolkninger. Utstillingen som åpner 22. juli er ikke en minneutstilling. Hensikten er å se fremover, initiere håp, trigge diskusjoner om spesielt nasjonen og nasjonens karakter. Den står for medmenneskelighet. Bispegata 22.7-23.9 2012. Utstillingen «The Museum of Hope», av Hege Dons Samset, fokusere på møtet mellom menneske og natur. Gråmølna 17.6-26.8 2012. www.tkm.museum.no Olavsfestdagene har inngått et samarbeid med Trondheim Kunstmuseum om to arrangementer i museet. Den ene er urfremføringen av «Den vakre Møllerdatteren», en klassisk barneopera og konserten «Haugtussa» med Beate Kielland omgitt av Håkon Blekens Haugtussa bilder. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Sommerutstillingen 2012 Mid Century Modern tar for seg modernismens design 1948 – 1968. Utstillingen tar primært for seg 1950-tallet men forsøker også å vise hvordan 50-åras innovasjoner påvirker 60-tallet. I tillegg vises basisutstillingene ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum som vanlig. www.nkim.no Vitenskapsmuseet «Afghanistan - Den gjemte historien». En

av verdens mest spektakulære vandreutstillinger kom til Norge i mai. Du kan se hele 230 gjenstander fra den rike mosaikken av Afghanistans og verdens kulturarv som rommer unike gullskatter, elfenbensutskjæringer, glassfigurer og bronsestatuetter. www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

I Lademoen Kirke: Om kartologen Mercator som i år feirer 500-års jubileum.

Galleri Ismene Sommerutstilling med Håkon Gullvåg: «Ibsen – Roma og Peer Gynt». www. ismene.no

Munkearven – fra Tautra Bli med på en reise gjennom fortid og nåtid, opplev bruddstykker av livet til munkene i og rundt Klosterruinene på Tautra, og få kjennskap til arven de etterlot seg. En reise med sanseopplevelser både for øye, øre, nese og munn, med skjemt og alvor fra fortid til nåtid. For mer info kontakt: Guro Lerstøl Hopmo e-post: gu.le@c2i.net og tlf: 93848083

Ringve Museets musikalske omvisere gir deg en unik musikkopplevelse. Hver søndag kl 13 i perioden 1. juli til 19. august er det konsert i salen. Konserten er inkludert i inngangsbilletten og varer ca en halvtime. Ringve har daglige omvisninger i perioden 11.6 – 2.9. www.ringve.no Rockheim Har to utstillinger i sommer i tillegg til opplevelsessenteret. De feirer rockegruppa TNTs 30-årsjubileum med egenutstilling og de åpner «Teigens Tivoli», en utstilling om Jahn Teigens mangslungne karriere. www.rockheim.no Andre aktuelle utstillinger og arrangement: Professor emeritus i arkitektur ved NTNU, Bodvar Schjelderup er aktuell med to utstillinger under Olavsfestdagene: I Vår Frue Kirke: Jerusalem

festdagene 2012 Kl. 18.00 Duft og stank fra middelalderens Trondheim Fredag 3. august Kl. 14.00 15 kirker, fem klostre og en katedral – en vandring i Nidaros

«Pilegrimsreisen» - fotoutstilling om Jerusalem ved Trine Melhus. Sted: Pilegrimsgården

Trondheim Folkebibliotek Årets markering i forb. med Olavsfestdagene er et samarbeid mellom Nidaros Pilegrimsgård og Trondheim folkebibliotek. “Pilegrimsmål og pilegrimsleder : Fokus på pilegrimstradisjonen i Norge” som er en utstilling med litteratur, informasjonsmateriell m.m. i perioden 28.juli – 5.august. Mer info på www.pilegrimsgarden.no og www.tfb.no Foto: Thierry Ollivier / Musée Guimet

SpareBank 1-Scenen, en ny arena i jubileumsåret Bankens jubileumsgave til Olavsfestdagene og Trondheim er SpareBank 1-scenen på Torvet. SpareBank 1 SMN er stolt hovedsamarbeidspartner med Olavsfestdagene og ønsker å bidra til at arrangementet videreutvikles som folkefest for regionens befolkning og som drivkraft til å løfte Nidaros som pilegrimsmål i nasjonal og internasjonal sammenheng. Den nye arenaen midt på Trondheims torv vil synliggjøre festivalen og noe av dens mangfold. På SpareBank1-Scenen vil du oppleve etablerte artister og unge talenter med tæl. Detaljert program finner du på www. olavsfestdagene.no

Kl. 18.00 Passio et miracula beati Olavi – i hellige Olavs fotefar Kl. 20.00 Vi drikker på vigslet grunn - pub til pubvandring på forsvunne hellige steder Lørdag 4. august Kl. 14.00 «Hin helga Maria á mik » - en historie om byens hellige beskyttere Kl. 18.00 Jubileumsvandring – Trondheim 1963-2012 Kl. 20.00 Vi drikker på vigslet grunn - pub til pubvandring på forsvunne hellige steder (Foto: Tonje Strugstad)

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

37

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

FOREDRAG, SEMINARER

VIGDÍS FINNBOGADOTTÍR OG KNUT ØDEGÅRD: ST. OLAV OG DE ISLANDSKE DIKTERNE I MIDDELALDEREN 28. JULI KL 17.00 | PRIS 200 Vigdís Finnbogadottír er æresgjest under Olavsfestdagene 2012. Hun ble Europas første kvinnelige president i 1980 på Island. Siden 1998 har hun vært UNESCO Goodwillambassadør. Hun er svært opptatt av Norges og Islands felles middelalderhistorie og da især til Snorre Sturlasson og Sturlunga-familien. Hun vil gi en mer generell oversikt over Island og de islandske historieskriverne og skaldene. I foredragets andre del vil Knut Ødegård ta for seg skaldene og diktene som beskriver Olav den hellige. Ødegård har i mange år arbeidet med islandsk litteratur, og bl.a. oversatt de store middelalderverkene Lilja og Geisli. I 2011 gav han ut boken «Olav den hellige. Spor etter helgenkongen» sammen med Lars Roar Langslet, med innledning av Vigdís Finnbogadóttir. (Foto: Epa)

KIRKENS VEI FREMOVER: ER NØKLENE TRO ELLER KUNNSKAP?

MENNESKERETTIGHETER I PRAKSIS - GJØR DE SEG BEST I FESTTALER

SPAREBANK1-AMFIET 4. AUGUST KL 16.00 PRIS 150/FOREDRAGSPASS

SPAREBANK1AMFIET 1. AUGUST KL 17.00

«Jeg slutter aldri å forundres over hvor komplisert det er mulig å gjøre ting når en bygger strukturer i Den norske kirke» har professor ved BI, Torger Reve sagt. Han innleder til debatt sammen med Eigil Morvik fra KA og Gunnar Mindestrømmen fra PF. Paneldebatten ledes av Håkon Olaussen. Reve er tidligere medlem av Oslo Bispedømmeråd. (Foto: Espen S. Hoen/Scanpix)

OLAVSFESTDAGENE 2012

EN RELEVANT KIRKE I VÅR TID

SPAREBANK1-AMFIET 3. AUGUST KL 17.00 KR 200 I samarbeid med avisa Vårt Land arrangerer Olavsfestdagene en refleksjonsettermiddag med tema: Refleksjoner om teologi og tro i vår moderne tid. Deltagere vil være Vårt Lands fredagsskribentene Paul Otto Brunstad og filosof Henrik Syse. En filosof og to biskoper I Vår Frue kirke 2. august kl 16.00 samtaler Henrik Syse med preses Helga H. Byfuglien og biskop Tor Singsaas om meningen med livet i et moderne samfunn og andre grunnleggende eksistensielle spørsmål.

38

Få norske jurister har som Gro Hillestad Thune engasjert seg for å skape større forståelse for at vi i Norge må bli mer bevisst på hva menneskerettighetene krever, og at det kan skje brudd på disse internasjonale forpliktelsene også i det godes navn. Hun ønsker å belyse Norges selvforståelse med hensyn til hva menneskerettigheter er og hvilket ansvar de pålegger oss som samfunn, dvs. myndighetene og det sivile samfunn og forholdet mellom det folk flest tror og den realitet hun konfronteres med. Engasjementet springer ut av 15 års erfaring som medlem av Den europeiske Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg.

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

FOREDRAGSPASS

FOREDRAG, SEMINARER

Kjøp Olavsfestdagenes foredragspass for kun 750,- (ordinær pris 3000,-) Med dette passet har du muligheten til å gå så mange foredrag du rekker og du kan velge mellom alle våre foredrag (foruten Henrik Syse - ”En relevant kirke i vår tid” og Kirkemusikkseminar). Passet er individuelt og byttes mot armbånd på den første konserten du besøker.

OLSOKSEMINAR FOLKEMØTE: TEMA RETTFERDIGHET

VESTFRONTPLASSEN 30. JULI KL 16.00-17.00

I samarbeid med Adresseavisen og NRK inviterer Olavsfestdagene til folkemøte hvor rettferdighet diskuteres fra mange innfallsvinkler: · Religiøs rettferdighet, rettferdighet når det brutale inntreffer, når folk ber til Gud og ikke blir hørt. · Annerledes rettferdighet / frihet og rettferdighet. · Rettslig rettferdighet. Straff og hevn, tilgivelse og forsoning som virkemidler. · Et liv i dilemmaet med rettferdighetens konsekvenser.Preses Helge Byfuglien, Kadra Yusuf m.fl. er klare som debattanter og NRK-journalist Tomm Kristiansen er leder for folkemøtet i år som i fjor. Folkemøtet er en del av olsokseminaret i samarbeid med Nidaros Bispedømme og Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Det har i år rettferdighet som tematisk overskrift. På Siklestad vil Dr. Hanan Ashrawi, kjent palestinsk akademiker og samfunnsaktør, reflekterer over ytre og indre faktorer som påvirker spørsmålet om fred i Midtøsten. For mer informasjon om innledere og tema sjekk www. olavsfestdagene.no (Foto: VG)

SKAL DET LÅTE LIKEDAN PÅ INNSIDEN OG UTSIDEN AV ET GUDSHUS?

ORGELSALEN I OLAVSHALLEN 3. AUGUST KL 13.30 Kirken har fått ny bibeloversettelse, ny salmebok og ny gudstjenestereform. Hva ønsker kirken av sine kirkemusikere i den nye tid? Hva blir kirkemusikerens rolle i de nye ordningene?Skal det være brudd eller kontinuitet mellom hverdagsmusikken og søndagsmusikken?

Innledere på Olavsfestdagenes kirkemusikkseminar er blant andre Gro Bergrabb, domkantor i Bodø domkirke, medlem i nemd for gudstjenesteliv, Magne H. Draagen, nytilsatt ledende domkantor i Nidarosdomen, Kåre Nordstoga, domorganist i Oslo Domkirke og Olivier Latry, organist i Nôtre Dame i Paris

Besøk Vårt Lands stand under Olavsfestdagene! Vi er til stede her: • ”Blott en dag” ved Maria Solheim og Kristine Henriksen. Mandag 30. juli i Vår Frues Kirke kl 19.00.

LARS ROAR LANGSLET: «ST. OLAV - KONGE OG RIKSHELGEN»

• ”Alle Gode Ting Er Tro”ved Egil Svartdahl. Tirsdag 31. juli i Øysteinssalen kl 11.00-13.00-14.30. Tre forskjellige tema!

Gamle Festsal Katedralskolen 29.juli kl 15.00 Pris 150

• Vårt Lands refleksjons-kveld: “En relevant kirke i vår tid: Refleksjoner om teologi og tro i vår moderne tid ved Vårt Lands fredagsskribenter Paul Otto Brunstad og Henrik Syse” Amfiet Sparebanken1 SMN 3. august kl 17.00

Sammen med Knut Ødegård kom Langslet med boka: «Olav den hellige – spor etter helgenkongen» i fjor. Langslet var kultur- og vitenskapsminister i 1981-1986. Etter Stortingstiden var han kulturdirektør i Oslo 1989-1990, og har siden også vært skribent i Aftenposten. Han er medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, og var akademiets preses 1995–2011. Siden 1997 er Langslet statsstipendiat. Dette foredraget er en del av Den katolske kirkes Olsokfeiring.

Besøk vår stand for en hyggelig prat over dagens avis og et godt tilbud!

Foto: Tor G. Stenersen / Aftenposten / NTB SCANPIX

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

39

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

FOREDRAG, SEMINARER

MIDTØSTENS MANGFOLD

TORBJØRN FÆRØVIK: SILKEVEIEN - EN KULTURÅRE FRA ASIA TIL EUROPA

SPAREBANK 1 AMFIET 1. AUGUST KL 13.00-15.00 PRIS 200 FOR BEGGE

I mer enn 1500 år var Silkeveien en travel trafikkåre mellom øst og vest. Silke og andre varer ble fraktet fra Kina til SentralAsia, Persia, Arabia, Russland og Europa. Men også i kulturell forstand var veien viktig, for mange av handelsvarene var kunstverk av ypperste klasse. I motsatt retning vandret buddhisme, kristendom og islam. Silkeveiens historie er et godt bevis på atfolkevandringer og kulturspredning er et gammelt fenomen

SIDSEL WOLD: JERUSALEM I VÅR TID

Sidsel Wold er journalist i NRK og var kanalens Midtøsten korrespondent fra 2007 til 2011. Hun har gitt oss mange interessante og dyptpløyende reportasjer fra et område preget av krig, konflikt og menneskelige lidelser. Hun har bodd i Israel flere ganger siden 1978, og har studert både hebraisk og arabisk. Det er en svært oppdatert og kunnskapsrik foredragsholder som deler sine erfaringer med deg i foredraget «Jerusalem i vår tid».

GUNNAR DANBOLT: ATEISMEN SOM ALTERNATIV

GAMLE FESTSAL TRONDHEIM KATEDRALSKOLE KL 13.00 PRIS 150 Gunnar Danbolt er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Forutsetningene for ateismen ligger innenfor den kristne tradisjon selv. Kimen til den finner vi allerede på 1300-tallet da visse teologer begynte å omtale Gud som om han hadde del i den samme væren, den samme eksis-

HARALD HERRESTHAL: LUDVIG MATHIAS LINDEMAN – PIONÉR OG NASJONSBYGGER

GAMLE FESTSAL KATEDRALSKOLEN KL 16.00 PRIS 150

ØYSTEIN EKROLL: DOMKIRKEARKITEKTENE

MUSEET ERKEBISPEGÅRDEN 1. AUGUST KL 14.00 OG 15.30 I 1869 fremsto Nidarosdomen i svært dårlig forfatning. Skipet sto som en takløs ruin og kun deler av kirka var i bruk som menighetskirke. Forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Øystein Ekroll forteller om domkirkearkitektene og de prosesser og valg som bidro til å gjenreise Nidarosdomen til dagens praktfulle katedral i perioden 1869-1972. Etter foredraget blir det omvisning i utstillingen om Domkirkearkitektene.

Professor Harald Herresthal ved MNH har siden 70-tallet vært en av de betydeligste initiativtakerne innen kirkemusikalsk virksomhet. I dette foredraget forteller han oss hvilken betydning Lindeman hadde for utviklingen av både kirkemusikken og folkemusikken. Harald Herresthal fikk 2001 Lindemanprisen for sitt arbeid med å formidle kunnskap om og interesse for norsk musikk. 2003 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universität der Kunste i Berlin.

(Foto: Håkon Mosseby)

OLAVSFESTDAGENE 2012

40

tensform, som hans eget skaperverk. Gud var bare mye større, naturligvis. Men en Gud som ikke er annerledes enn oss selv, bortsett fra størrelsen, er en overflødig Gud. Det tok det riktignok ganske lang tid før man innså det, men fra 1700-tallet av er det blitt bare mer og mer tydelig.

TOR ESPEN ASPAAS: – BEETHOVEN SOM MUSIKALSK PILEGRIM

DOKKHUSET 2. AUGUST KL 13.00 PRIS 150

Øye- og ørevitner blant Ludwig van Beethovens samtidige beskriver hans pianistiske improvisasjonskunst som livsendrende erfaringer og opplevelser av sjelden intensitet. Hvilke kilder og hvilke muligheter har vi til å danne oss et lydbilde av Beethoven som improvisator, 185 år etter hans bortgang? Pianisten Tor Espen Aspaas er i gang med et større forskningsarbeide som omhandler nettopp improvisasjonsaspekter ved Beethovens kreative prosesser og klaververker. I dette konsertforedraget «Musikalsk pilegrim quasi una fantasia – Beethoven som improviserende komponist og komponerende improvisator» vil han med ord og toner reflektere over disse og, med Beethovens hjelp, stille det grunnleggende spørsmålet: Hva er improvisasjon, i liv og musikk? (Foto: Tevje Akerø)

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


K

FOrEDrAG, SEmiNArEr

religion og rock´n roll - det ellevte budet

Fra venstre. Anne Iren Grande, Sophie Flatval og Ma Rosnes

SpArEbANk1-AmFiET kL 15.00-17.00 priS 150

HAr nål og sytråd

Under en studietur til sørstatene i USA, fikk teolog, forfatter og førstelektor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, robert W. kvalvaag en aha-opplevelse. Der oppsøkte han musikken i de svarte kirkene og fikk fortalt hvordan blues-, soul- og gospelmusikken hadde spredt seg fra kirkene til konsertlokaler og nattklubber.

– Sekretariatet er et hyggelig sted å være! Der kommer vi i kontakt med alle. Folk spør om alt – til og med om vi har nål og sytråd. Og det har vi!

reisen ble begynnelsen på arbeidet med boken «Det ellevte budet. religion og rock and roll» som kvalvaag ga ut i 2010. Her forteller han historien om hvordan vår tids pop- og rockemusikk har røtter i musikk som oppstod i kirkene i USA tidlig forrige århundre. – Arbeidet har gitt meg en økt forståelse av hvor mye musikk i dag som stammer fra det religiøse, noe som jeg tror få er klar over i dag.

Tekst og foto: karina lein ma rosnes, Sophie Elnan Flatval og Anne iren Grande er bitt av basillen. Sammen med ca. 350 andre frivillige bruker de for tredje og fjerde gang gjerne en ferieuke på Olavsfestdagene – og gleder seg nok en gang til at Olavsfestdagene igjen fyller byen.

Frivillige har anledning til å overvære konsertene hvis det er ledig plass.

ØySTEiNSALEN 31. jULi priS 150/SAmLET 400 Sammen med musikerne Svein Skulstad og Arild Stav reflekterer Egil Svartdal over disse tre spørsmålene:

Sekretariatet holder til på britannia Hotel og skal besvare spørsmål fra publikum, artister, frivillige og andre som måtte lure på noe. Her er det også registrering,akkreditering, telefonvakt og andre kontortjenester.

kl. 11.00: Hva er en god uro? kl.13.00: Hvorfor er anger nødvendig? kl. 14.30: Hvordan overvinne frykten?

Sekretariatet er slik et knutepunkt som skal fungere som støtte for festivalens administrasjon.

i fjor ble festivalen og publikum preget av 22.juli, da den startet rett etterpå. – kulturopplevelsene ble enda sterkere. ingen bryr seg om at tårene triller under en konsert, og i hvert fall ikke da. Ekte kunst rører ved strenger i oss som åpner opp og binder sammen. i fjor trengte vel alle nettopp det, sier rosnes.

Alle gode ting er tro - tre foredrAg om sjelefred

– Noen ganger koker det skikkelig,ja, men vi løser det meste, ler de. gir energi på veggen i lokalene i festivalhotellet britannia har de et egendesignet system, med bilder av artistene. Noe som hjelper dem til å holde oversikten over alt som skjer under festivalen. Dette er også til hjelp for de som kommer innom.

truede kulturminner - kulturminner truer

SUHmHUSET 2. AUGUST kL 17.00 priS 150 | Axel Christophersen er direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet og professor i historisk arkeologi. Han har siden 2005 ledet prosjektet «Truede kulturminner» som har som formål å dokumentere og analysere årsakene bak ødeleggelser av kulturminnemiljøer i konfliktområder som Afghanista, myanmar, Tibet og palestina. Foredraget «Truede kulturminner - kulturminner truer» vil ta for seg begrepet «kulturminne» og hvorfor kulturminner og kulturminnemiljøer i dag ser ut til å være stadig viktigere strategiske mål i områder der det er religiøse og etniske væpnede konflikter.

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

– Vi informerer gjerne om innholdet i programmet. Det er jo så mye bra å få med seg. på denne måten gjør vi vårt for at de besøkende ikke skal gå glipp av et arrangement som de ennå ikke har oppdaget, og som det vil være viktig for dem å skaffe seg billetter til, sier rosnes. – ja, vi er innstilt på å strekke oss langt for at Olavsfestdagenes gode rykte. Vi skal jo yte service, sier Flatval.

41

– Det er en verdifull bonus for arbeidet vårt. Hele uka er en fantastisk kulturopplevelse som beriker. Det gir meg energi å være med, sier Grande.

De beskriver frivillighetsuka som det «å være inne i en fargerik boble». – Hjemme er jeg bare så vidt, sier rosnes. Når jeg er ferdig med vakta, stiller jeg meg til disposisjon for andre steder man trenger hjelp. Greier ikke å gå fra dette fantastiske eventyret som skjer i byen vår! Vi vandrer rundt, stikker innom her og der, for eksempel i Vår Frue kirke. kanskje får vi ikke med oss hele konserten,men vi får en smak av den magiske stemningen. Den tar vi med oss videre, sier rosnes. De tre er ikke i tvil om at Olavsfestdagene styrker byens identitet – og det vil de gjerne, som frivillige bidra til, sammen med alle de andre gruppene av frivillige.

OLAVSFESTDAGENE 2012


/HLHQ

QJ L O G Q HKD E V O O $YID OHE\JJH W I¡U W LKH X  U H GHQ 759 R L U H S UD X W H 5 DY

FRQWDLQHU

²ULQJ

5HWXUD759 7HO ZZZUHWXUDQR

(70,/-‘,%$/$16( TIBE T:reklamebyrå

Sett fra deg bilen et steinkast unna der det skjer P-hus Brattøra Dyre Halses gt

Sentralstasjonen

Ha vn

eg t

Portalen

Ravnkloa

egt Munk

Torget

Gamle

Kristiansten Festning

Bybro Bispegt Nidarosdomen

s gt

Erkebispegården

g Festnings

ien

Prinsen

sve B yå

g hls lettvint å parkere i et parkeringshus. DetDaer g sin ad Du slipper å kjøre gatelangs og lete etter St en ledig lomme. Og du betaler først når du henter bilen.

Våre parkeringshus er strategisk plassert rundt om i Trondheim sentrum. Bare et steinkast unna der det skjer.

slo

en vei

E6 Øya Helsehus

Klost

erg

St.Olavs

Ch ri

s t ia n Fr ed

i ks er

gt

O

Kl o ste rga ta

Kjøp

Leüthenhaven

a

man nsg

Konge ns gt

gt

Kongens g

ve i

ga t

e

gata

n No n

Sa n d

E6 en

ds r re he n In

Olav Tryggvasons gt

Prinsens

Sentralbadet

Solsiden

Solsiden

rdgt Fjo

Kort avstand og lite stress

E id s

ll vo

s

For mer informasjon: www.trondheimparkering.no Tlf. 72 54 09 00 / 72 54 09 10

Elges

e t er g

Vi feirer 50 års jubileum i år | 1962 – 2012

43

OLAVSFESTDAGENE 2012


K

SpONSOr

Håper å rekke emmylou Harris Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi synes trønderske bedrifter bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder Olavsfestdagene. Tekst: karina lein

28. juli åpner de 50. Olavsfestdagene. Hva gleder du deg mest til? – Selv om jeg skal på Norway Cup med sønnen, håper jeg å få med meg både Emmylou Harris - hun har en helt spesiell stemme - Ane Brun og DumDum Boys. Alle tre er jo trekkplastre. Så ser jeg at Henning Kvitnes kommer til Vår Frue kirke. Da blir det helt sikkert en helt spesiell stemning. For øvrig er jeg ganske altetende når det gjelder musikk.

Hvilket forhold har du til Olavsfestdagene? – Jeg er nok en ganske tilfeldig bruker, men i 1997 - da Trondheim samtidig feiret 1000-årsjubileum - hadde jeg en aha-opplevelse. Da var jeg såvidt innom Trondheim under Olavsfestdagene, jeg ruslet rundt i byen og opplevde et fantastisk liv. Folk satt på fortausrestaurantene og koste seg. Det var liv i gatan, og det var som om jeg var kommet til en annen by: Den pulserte. Kjempeartig! Da får man lyst til å slå seg ned med en utepils.

Og til Olsok? – Olsok har jo tradisjon langt tilbake i tid og er en viktig del av den norske tradisjonen. Jeg synes det er bra at vi forener det historiske også med moderne uttrykk.

Hvorfor ønsker TrønderEnergi å sponse Olavsfestdagene? – Vi ønsker å støtte både idretten og kulturen. Olavsfestdagene er midt i blinken for den type arrangementjeg mener trønderske bedrifter bør sponse. Festivalen er profilert og viktig for hele Trøndelag. Her må vi kjenne vårt samfunnsansvar.

Henter TrønderEnergi inspirasjon fra Olavsfestdagene? – Ja, vi gir ut billetter internt under arrangementet, og gjennom opplevelser inspireres vi. Å gi medarbeidere noe mer enn bare arbeid, er viktig. Slike felles kulturelle opplevelser binder folk sammen.

With close to 1000 employees and global offshore operations managed from Trondheim, we are the largest operator of floating production, storage and offloading (FPSO) units in the North Sea and fourth largest leased FPSO operator in the world. Teekay Petrojarl operates seven FPSOs, five in the North Sea and two off the coast of Brazil. Three FPSOs are currently under construction in Singapore, Korea and Norway. We are the leader in FPSO operations in harsh and ultra-harsh environments, and a key player in emerging offshore markets. Are you up for new challenges in the offshore industry? Join our team and excel in your career! We need new employees to help us execute our global projects.

Bringing energy to the world with www.teekay.com

OLAVSFESTDAGENE 2012

44

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


Adresseavisens Reklameavdeling

Vi ønsker arrangør, artister og publikum lykke til med Olavsfestdagene 2012 !


Faveos visjon er ĂĽ levere

PROSJEKTLEDELSE I VERDENSKLASSE basert pĂĽ vĂĽre verdier

cÖ Generøsitet cÖ Profesjonalitet cÖ Samhandling

SMKĂ–Q@K@PADHCQN@PRLDPĂ–

Vi er 320 ansatte fordelt pĂĽ ni regioner, hvorav 55 ved Faveos hovedkontor i Trondheim.

KDCÖ.J@TQEDQRC@FDLDÖÖ ĤLQIDPÖTHÖJWIIDÖRHJÖKDCÖÖ NPMQȊDIRFȊDLLMKEĤPHLFDLÖHÖ

Besøk oss pü www.faveoprosjektledelse.noÖMFÖdelta i konkurransen om billetter til Olavfestdagene 2012.

OLAVSFESTDAGENE 2012

46

Billetter – olavsfestdagene.no og billettservice.no


Vi jobber for et levende sentrum. Hver dag.

Alle vi 24 ansatte i E. C. Dahls Eiendom jobber for byen i vårt hjerte hver eneste dag. Med 156 butikker, 242 kontorlokaler og 125 hybler og leiligheter er vi med på å prege livet i Trondheim sentrum. Hele 8300 mennesker arbeider faktisk i våre lokaler. Det gir oss et ansvar for å ta godt vare på husene og menneskene, i dag og i fremtiden. Det ansvaret tar vi på oss med både stolthet og glede. Vi ønsker både gjester og byborgere herlige, opplevelsesrike Olavsfestdager! www.ecde.no

med hele hjertet


ANNONSEBILAG OLAVSFESTDAGENE 2012

Opplevelser som berører HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

PARTNERE "UFBt)PSUPO*OUFSOBUJPOBMt1SJNB"4t7JTJPO5FDIt*5/PSt,MBQQ.FEJB"4t&YQPMJOFt.FYY 5FMUTQFTJBMJTUFOt1PTJTKPO.BSLFETSĂŒEHJWOJOHt5SZLLQBSUOFS(SZUUJOHt5SPOEIFJN-ZE 'SFNP#FNBOOJOHt3“F,PNNVOJLBTKPOt.FEJBMBCt18$

0''&/5-*(&#*%3"(4:5&3&0(4"."3#&*%41"35/&3&

"OTWBSMJHSFEBLU“S3BOEJ8FODIF)BVHFOt1SPEVLTKPO#ZBWJTBt5SZLL"ESFTTFBWJTFO 5",, Olavsfestdagene retter en stor takk til følgende støttespillere : Nidaros Biskop, Liturgisk Senter, Nidaros domkirke og Vür Frue menighet, Trondheim symfoniorkester, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, MIG Tautra, Orgelfest, Det Norske Komponistfond, Fritt Ord, Norsk Kulturrüd, Trøndersk Matfestival, Billettservice og 350 frivillige.

Olavsfestdagene 2012 | Offisiell festivalavis | Laget av Byavisa i Trondheim  

Olavsfestdagene 2012 | Offisiell festivalavis | Laget av Byavisa i Trondheim