Page 8

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Docile cattle are easier and cheaper to handle, achieve better gains and fetch higher prices. The easy handling of cattle causes fewer injuries and weight loss and requires a smaller labour force. Beefmaster cattle are known for their placid nature. However, a cow’s mothering ability and protectiveness towards her calf should not be mistaken for a bad disposition. Beefmasters are gentle and intelligent, and respond to the kind of treatment they receive from their owners. Cattle with good dispositions are a pleasure to handle and are more profitable. Differences in disposition become apparent after weaning, and animals with a poor disposition are culled. Thereafter, disposition is monitored on an ongoing basis, with animals exhibiting unacceptable behaviour being culled from the herd.

Makker beeste is makliker en goedkoper om te hanteer, groei beter en behaal die beste pryse. Beeste wat maklik hanteer kan word, doen minder beserings op, verloor minder gewig en minder werkers is nodig wanneer daar met hulle gewerk word. Beefmasterbeeste word gekenmerk deur hul maklike hanteerbaarheid. ’n Koei se moederinstink en die beskerming van haar kalfie moet egter nie met ’n swak temperament verwar word nie. Beefmasters is saggeaarde, intelligente beeste en reageer op die tipe behandeling wat hulle van hul eienaars ontvang. Beeste met ’n goeie temperament is ’n plesier om mee te werk en is winsgewender. By Beefmaster Alliance word alle kalwer s op identiese veldtoestande grootgemaak. Verskille in temperament word met speen waargeneem en diere met ’n swak temperament word uitgeskot. Daarna word temperament deurentyd dopgehou en diere wat onaanvaarbare gedrag toon, word uitgeskot.

Manuel da Costa with Frenzel 313

Profile for Bacchus International

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials