Page 17

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster females are selected for milk production by evaluating the weaning weight of their calves. More milk means heavier calves at weaning. A cow must suckle her calf for seven months or longer and maintain her own body vigour on veld grazing. Udders constitute an important factor in milk production. They should be properly developed, with teats uniform in size and length. Good udders are compact, and should have great capacity, yet should not be large or pendulous. Beefmaster sires are selected from bulls producing heavy weaning weights. Their heavy-milking dams will most likely influence the milk production of the daughters from those sires. At Beefmaster Alliance, only bulls with an index of 100 or more are classified as potential herd sires. These bulls will most likely sire daughters that will perpetuate the heavy milking characteristics demonstrated by their individual dams. Lightweight calves and cows weaning calves below 90 indexes are culled. Beefmasters are known for their milking attributes.The most profitable way of rearing a calf is from its mother’s milk.

Beefmaster-koeie word vir melkproduksie geselekteer deur die speengewigte van hul kalwers te evalueer. Meer melk beteken swaarder speenkalwers. ’n Koei moet haar kalf vir sewe maande of langer soog en haar eie liggaamsbehoefte op veldtoestande kan onderhou. Uiers het ’n belangrike invloed op melkproduksie. Hulle moet goed ontwikkel wees met eenvormige speengrootte en - lengte. Goeie uiers is kompak en moet ’n goeie kapasiteit hê, sonder om groot of losswaaiend te wees. Beefmasterkuddevaars word uit bulle met ’n hoë speengewig geselekteer. Hul moeders met ’n hoë melkproduksie sal waarskynlik die vermoë van die dogters van sulke bulle om ook genoeg melk te lewer, beïnvloed. Beefmaster Alliance selekteer slegs bulle met indekse bo 100 as potensië1le kuddevaars. Hierdie geselekteerde bulle sal waarskynlik dogters teel wat die goeie melkeienskappe wat hulle van hul moeders geërf het, oordra. Liggewig kalwers en koeie wat kalwers speen met indekse laer as 90, word uitgeskot. Beefmasters is bekend vir hul goeie melkproduksie. Die winsgewendste manier om ’n kalf groot te maak, is op moedersmelk.

Profile for Bacchus International

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials