Page 13

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Conformation in Beefmasters is defined as “type on-the-hook, not type on-thehoof ”. Beefmaster founder Tom Lasater believed that animals that produce carcasses which yield the most kilograms of tender, lean beef per kilo of live weight, demonstrated the ideal conformations. Visual traits are also evaluated. A bull must show masculinity, a clean underline, optimum-sized scrotum, excellent muscling and length. A female must be feminine and have a strong functional udder with excellent teats. Bulls and females showing any sign of structural defects should be culled. At Alliance Beefmaster muscling, along with length and width of hindquarters, emphasis is placed on the selection of bulls that would be potential herd sires. Animals with any kind of structural defects, such as problems with feet and legs, are culled. The Beefmaster Alliance has won numerous carcass competitions.

Bouvorm by Beefmasters word gedefinieer volgens die gehalte van die karkas en nie hoe die dier op die hoef lyk nie. Die stigter van Beefmaster, Tom Lasater, het geglo beeste wat karkasse produseer met die meeste kilogram sagte (en maerder eerder as vet vleis) per kilogram lewende gewig die ideale bouvorm verteenwoordig. Visuele eienskappe word ook geëvalueer. ’n Bul moet manlik wees, ’n skoon onderlyn hê, goeie skrotumomvang en moet ook uitstekende bespiering en lengte hê. ’n Koei moet vroulik wees en ’n sterk funksionele uier met uitstekende spene hê. Bulle en koeie wat enige strukturele tekor tkominge het, word summier uitgeskot. By Beefmaster Alliance word sowel bespiering as lengte en breedte van die agterkwart tydens die seleksie van bulle as potensiële kuddevaar s oorweeg. Diere met enige strukturele foute, soos probleme met pote en bene, word uitgeskot. Beefmaster Alliance spog met verskeie prestasies in karkaskompetisies.

Profile for Bacchus International

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials