Page 1

k BabyB

BabyB www.babybook.cz

BABYBOOK

ALBUM

12/2013 3

35 Kč

k

rodičovství je j radost

TÁTA A JÁ

Montessori Strollering Mazlíčci Čtení

POHÁDKA PRO DĚTI NOVINKA

O kouzelném klobouku s diamantovou jehlicí

To nejlepší z Weledy pro Vaše miminko Přípravky jsou nositeli mezinárodního certifikátu NATRUE. K dostání v síti Klubových prodejen Weleda, ve vybraných lékárnách, v síti drogerií dm a u dalších vybraných prodejců.

Weleda v souladu s člověkem i přírodou

www.weleda.cz

BabyBook 12/2013

Měsíčkový kojenecký set Weleda

EVA KIEDROŇOVÁ Rozumový vývoj dítěte KATEŘINA BLÍNOVÁ

Péče o dětské zuby

Uvnitř Uvni itř dárek OD MI MIREČKA IREČKA A LEONTÝNKY LEON NTÝNKY


EDITORIAL Milé čtenářky, milí čtenáři! Letní dny pomalu skončily a do rukou se Vám dostává nové číslo našeho časopisu Babybook, které jsme pro Vás přes prázdniny pilně připravovali. Zaměřili jsme se na téma předškoláků, kterým začal nový školní rok. Vzpomínáte na dobu, kdy jste na jejich místě byli vy? Nervozita, obavy z nového prostředí, nových kamarádů. Letos začal ve většině rodin čas na změnu právě 2. září. Budíky po ránu ohlásily konec prázdnin a hurá do školy :-). Věříme, že jste návrat do školních lavic společně zvládli. Přejeme Vám hodně úspěchů, radosti a pohody v novém školním roce. Eva Štětinová, šéfredaktorka

TIRÁŽ

www.babybook.cz, č. 12/2013 Vydavatelství: VIA STILE, s. r. o. Výkonný ředitel: Bc. Miroslav Sanytrák, MBA m. sanytrak@babybook.cz Technický ředitel: Jindřich Pokorný REDAKCE: Šéfredaktorka: Mgr. Eva Štětinová, eva. stetinova@babybook.cz Zástupce šéfredaktorky: Lada Sanytráková, lada. sanytrakova@babybook.cz Korektorka: PaedDr. Petra Sanytráková ADRESA REDAKCE: Vydavatelství VIA STILE, s. r. o. U Pily 944, P. O. Box 9, 273 51 Unhošť IČ: 282 52 179, DIČ: CZ 28252179 tel.: +420 602 365 700, +420 602 565 229 fax: +420 312 698 435 e-mail: sanco@marketingrescue.cz www.babybook.cz www.facebook.com/CasopisBabybook

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE: Ing. Viktor Labuť, Mgr. Barbara Kiedroň, Eva Kiedroňová, Lenka Štveráčková, Lada Sanytráková, Petra Šlencová Bílská, Mgr. Monika Rodrová, Hana Římanová, Mgr. Zdeněk Simek, Lenka Procházková, Ing. Jiří Heller, Bc. Miroslav Sanytrák, MBA, Jitka Zajíčková, Kateřina Blínová, DiS., Lucie Tamášová, Mgr. Lenka Filipovská Periodicita: čtvrtletní Distribuce: Rozšiřují společnosti PNS, a. s., vlastní distribuce a partneři Grafické zpracování, DTP: E-SMILE.cz náměstí Čs. legií 500, 530 02 Pardubice +420 773 454 773, info@e-smile.cz, www.e-smile.cz TISK: Artep-tisk Praha, www.artep-tisk.cz REGISTRACE: MK ČR E18507, ISSN 1803-3520 INZERCE: sanco@marketingrescue.cz Jakékoliv šíření publikovaných materiálů je možné pouze s písemným souhlasem vydavatele. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Honoráře neplatíme.


OBSAH

4 6 10 12 20 22 28 34 38 40 42 44 46 48 52 56 60 62 64 66 70 72 78 82 84 87

NA ŠKOLU? ZRALÝ! DO ŠKOLY? PŘIPRAVENÁ! ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VESELÉ HRANÍ ROZUMOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE V 10.–12. MĚSÍCI POJĎTE SE SVÝMI PSY NA VÝLET! O KOUZELNÉM KLOBOUKU S DIAMANTOVOU JEHLICÍ DYSLEXIE TRDLOHRÁTKY DO PRVNÍ TŘÍDY ŽIVOT V RUMUNSKU STROLLERING VOLTE SKOKANA ROKU V F1 2013 ENGLISH WITH FLUPIK MARCHÉ MONTESSORI VÍTE, PROČ JE DOBRÉ DĚTEM ČÍST? PÉČE O DĚTSKÉ ZUBY – 2. ČÁST MOJE ZKUŠENOSTI S ÚŘADEM PRÁCE... UČÍME SE ČÍST UČÍME SE ČÍST – PRACOVNÍ LIST PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ BABYBOOK ALBUM – VAŠE DÍTKA V NAŠEM FOTOABLU (TÁTA A JÁ) DĚTI, LÉTO A VODA PROFESNÍ DEGENERACE ŽEN-MAMINEK NA MATEŘSKÉ II PŘÍBĚH VOJTÍŠKA A DAVÍDKA A JEJICH BOJE O ŽIVOT SLEVOVÉ KUPÓNY PRO VÁS BABYBOOK DOPORUČUJE


PSYCHOLOGIE Mgr. Barbara Kiedroň

Na školu? ZRALÝ! N Do školy? PŘIPRAVENÁ! Když se na narozeninovém dortu našeho kuliferdy nebo naší princezny objeví pět či šest svíček, začíná pomaloučku kroužit po rodině otázka školy. Než začneme vybírat konkrétní školu, musíme si odpovědět na otázku, jestli naše dítko je na školu připravené, jestli školu zvládne, jestli vůbec už má jít do školy. V této souvislosti nacházíme dva nejčastější pojmy školní zralost a školní připravenost, pojďme si vysvětlit, co který pojem znamená a co si máme pod ním představit. Školní zralost znamená, že dítě je po tělesné, zdravotní stránce a zároveň po psychické a sociální stránce schopné zvládnout nástup do školy. Školní připravenost znamená celkový stav rozvoje osobnosti ve všech oblastech s přihlédnutím na vrozené dispozice a vnější podmínky. Pro ideální vstup do role žáčka by mělo být dítě školně zralé i připravené. U tělesných a zdravotních předpokladů zjišťujeme tzv. růstový věk, tedy poměr mezi výškou v cm a váhou v kg (př. 120 cm a 20 kg – růstový věk = 6), dále by se měly prodloužit jeho končetiny, už by vzhledově nemělo působit miminkovsky. U mléčných zoubků by měla být započatá výměna za trvalý chrup. Naše dítko by

4 Baby Book

11/2013

také mělo zvládnout úměrnou fyzickou zátěž – čeká ho nošení aktovky s knížkami. I jeho imunita by měla být v dobré kondici, aby neonemocnělo při každém styku s kolektivem vrstevníků, tuto odolnost by mohlo získat návštěvou předškolních zařízení, otužováním a zvyšováním tělesné a psychické odolnosti. Grafomotorika se týká připravenosti dítěte naučit se psát. Při kreslení a „psaní“ by náš předškolák měl mít především krásně uvolněnou paži a držet správně tužku ve třech prstech. Křečovitost ruky a špatné držení tužky předznamenává problémy s výukou psaní a může znamenat neúspěšné pokusy ve škole. Dítko by mělo zvládnout nakreslit podle předlohy kříž, kruh, čtverec a trojúhelník. Při kresbě postavy by nemělo zapomenout na žádný detail na obličeji (oči, uši, nos, ústa, vlasy) a neměl by chybět krk, bříško, ruce a nohy

mají být dvojdimenzionální, a každá ruka má mít pět prstů. Vyhraněná lateralita je další věc, kterou z pohledu školní zralosti zjišťujeme. Jedná se o jasnou preferenci jednoho z párových orgánů – tedy zda je dítě pravák nebo levák, ale také jestli upřednostňuje levé či pravé oko, ucho, nohu. S lateralitou souvisí také pravolevá orientace, vím která je pravá ruka, levá noha, pravé koleno a levé ucho. Vše bude potřebné při výuce psaní, orientaci na stránce, čtení i matematice. Pokud zjistíte, že dítě může mít zkříženou lateralitu – preferuje př. pravou ruku a levé oko, bylo by fajn navštívit specialistu pro odbornou radu, jak správně pracovat s dítětem Řeč a vyjadřování je oblast, na kterou rodiče většinou nezapomínají. Dítko by mělo vyslovovat všechny hlásky správně, snad jen –eř by mohlo ještě trochu váznout, a pokud nemá přední


PSYCHOLOGIE

zoubky, tak i sykavky nebudou dobře znít. Pokud dítě špatně vyslovuje, mělo by být v péči logopeda a to už od 4 let, abychom měli dost času na nápravu, která chvilinku trvá. Naši předškoláci by měli mluvit ve větách, měli by popsat obrázek nebo nějakou příhodu, zazpívaní krátké písničky nebo básničky by neměl být problém. U zrakového vnímání neřešíme zda dítě vidí dobře nebo ne, to by mělo být zvládnuté během preventivních prohlídek u dětského lékaře. My se zaměříme na zjištění, jestli dítě dokáže najít detailní rozdíly v obrázku, pozná co je stejné a co jiné.Pozná, že d a b je rozdílné a že L a L je stejné, dokáže složit rozstříhaný obrázek, seřadí obrázky podle děje a pozná, co je na obrázku důležité a co ne. Ještě se zde musím zmínit o spojení mezi zrakovým vnímáním a koordinaci pohybů ruky, to znamená, jak se mi daří nakreslit to, co vidím, třeba nějaké kličky nebo uspořádání teček podle předlohy. Dále pozorujeme oční pohyby při prohlížení, jedná se o dovednost sledování obrázků a řádků vždy zleva

doprava, tak jak bude následně probíhat výuka čtení. Sluchové vnímání je také důležité pro dobrý start ve škole. Dítě by mělo umět zopakovat melodii i rytmus, pozná dlouhé a krátké hlásky, zopakuje nesmyslná slova, správně zopakuje vytleskaný rytmus, pozná známou písničku podle melodie. Když slyší slovo, dokáže určit, kterou hlásku slyší na začátku a kterou na konci slova, pozná měkké (dint) a tvrdé slabiky (dynt). Všeobecné znalosti postupně u dítěte rozvíjíme už od batolecího věku, od prvního bú, haf a miau se dostaneme ke krávě,psu a kočce, navážeme teletem, štěnětem koťátkem a přidáme dávání mléka, hlídání a chytaní myší – to jen malý příklad, jak se rozvíjejí znalosti. Před nástupem do školy dítě by se mělo velmi dobře orientovat v okolním světe. Má správně poznat a pojmenovat všechny základní i doplňkové barvy, orientovat se v základních zaměst-

náních, kde se co nakupuje, co je den a co je noc, roční období, základní pohádkové postavy, běžné nářadí a pomůcky v domácnosti a jejich využití. Umí už názvy zvířat, jejich mláďata, co jedí a čím jsou pro nás užitečné, rozeznává domácí, divoká a exotická zvířata. V oblasti rostlin umí některé pojmenovat, ví, že ho popálí kopřiva a že muchomůrka je jedovatá. Vyzná se ve vlastní rodině (ví jméno matky i otce) a zná své iniciály i adresu. Za matematické představy označujeme soubor znalostí, které jsou pevným základem pro výuku matematiky. Patří sem znalost geometrických tvarů, rozpoznávání co je malé a co velké, kdo nebo co je první a co poslední, nejmenší a největší. Dítě umí napočítat do 10 a ví, kolik je to pět nebo tři lentilky, má prostě množstevní představu. Dítě roztřídí jednotlivé věci podle určeného pravidla (zvířátka

5 Baby Book

11/2013


PSYCHOLOGIE

Odloučení od matky mu nezpůO sobuje žádné velké trauma, umí navázat důvěru v osobu učitele vlevo, hračky vpravo), řazení, použití konkrétní logiky. Kognitivní připravenost znamená u dítěte mimo jiné chuť k dokončení započatého úkolu, i když ho to moc nebaví, touhu učit se novým věcem a pocit uspokojení, pokud se mu věc podaří dokončit. Také dostatečné soustředění a záměrnou koncentraci na určitý podnět, rozvinutou krátkodobou i dlouhodobou paměť – zapamatuje si 6–8 schovaných předmětů, naučí se text básničky nebo písničky. V sociální oblasti ovládá základní návyky sebeobsluhy – svlékání, oblékání, zavazování bot, ukládání si věcí na místo.Bezproblémově udržuje osobní hygienu. Zvládá komunikaci mezi vrstevníky, ale také s cizí dospělou osobou, umí při-

způsobit své chování situaci. Společenské návyky jako vykání dospělým, zdravení, děkování, prosím, má za samozřejmost :-) – kéž by to bylo i u dospěláků. A v neposlední řadě se ještě zmíním o citové zralosti. Odloučení od matky mu nezpůsobuje žádné velké trauma, umí navázat důvěru v osobu učitele a zároveň se umí podřídit autoritě. Najde své místo v kolektivu kamarádů, vrstevníků. Dítě je natolik zralé, že dokáže počkat, než uspokojí svou potřebu (nechodí po třídě, když se mu zachce apod.). Rádo se učí novému a dokáže zvládnout občasný neúspěch. Důležitá je emoční stabilita a odolnost, malý školák se nerozbrečí, když má promluvit před dětmi, když má říct svou žádost

učitelce, když nemůže najít tužku v penále apod. Zdá se Vám toho hodně na takové malé dítko?! Ano, je toho opravdu dost, ale do školy nemusí jít 100% školsky zralé a připravené dítě. Během prvního pololetí ve škole spoustu věcí se doučí, dozraje a dotvoří, ale čím měně z tohoto základu bude dítěti chybět, tím lépe. Také pokud Vaše dítě nastupuje do školy teď v září, ještě máte chvilinku čas s ním popracovat na různých oblastech a připravit tak dítě na pohodový školský start. A pokud si nejste jistí jak to máte u vás doma ve skutečnosti, vřele doporučuji konzultaci s místní Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo s dětským psychologem.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (OŠD) Povinná školní docházka platí pro všechny děti, které dosáhnou věku 6 let nejpozději do konce prázdnin. Tyto děti by měly být zapsány do spádové školy (nejblíže místu bydliště), či jakékoli jiné

6 Baby Book

11/2013

zvolené školy rodiči. Spádová škola má za povinnost vaše dítě přijmout. Zápisy do základních škol probíhají v termínech vypisovaných školou v rozsahu od 15. ledna do 15. února.

V ČR dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, ve kterém dovrší věku osmi let. Pokud si myslíte, že vaše dítě není ještě na školu připravené, není zralé, je ma-


PSYCHOLOGIE

ochutnejte VÝROBKY z Mlékárny Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz 7 Baby Book

11/2013


PSYCHOLOGIE Žádost o OŠD je třeba doložit doporučujícím posudkem školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře linké a drobounké nebo velmi často nemocné, je možné využít žádosti o odklad školní docházky. Tuto žádost je nutné podat písemně řediteli školy nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, žádost podává zákonný zástupce dítěte. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Na rozhodování řediteli o zamítnutí či povolení odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona). Žádost o OŠD je třeba doložit doporučujícím posudkem školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo odborného lékaře (pediatr, praktický lékař pro děti a dorost) a pokud je v péči specializovaného lékaře z důvodu nějakého speciálního zdravotního problému, bylo by vhodné si vyžádat i tento posudek. Odklad školní docházky má sloužit k tomu, aby dítě

8 Baby Book

11/2013

během roku dozrálo, či rozvinulo své školně potřebné schopnosti a dovednosti. Při souhlasném stanovisku ředitele k OŠD vždy patří doporučení předškolního vzdělávání. Také v odborném posudku školského poradenského zařízení by se měly objevit konkrétní rady a postupy, které pomohou dítěti vše potřebné se „doučit“. Dodatečný odklad je krajní možnost, kterou uděluje ředitel školy během prvního pololetí školní docházky, když se u žáka projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky. Dodatečný odklad může ředitel povolit pouze se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Jedná se o velký zásah do života dítěte a je zde zapotřebí velké rozvážnosti. Po odkladu školní docházky je nutné znovu příští rok jít k zápisům do ZŠ. Nově mají možnost nastoupit do 1.třídy již i pětileté děti, opět je potřeba odborného doporučení a posudku školského poradenského zařízení (PPP) i lékaře. Jedná se o výjimky, které je třeba dobře zvážit

ze všech hledisek a s ohledem na dobro dítěte, nikoli na ambice rodičů.Tato varianta je vhodná pro výjimečné případy, kdy je dítě dostatečně duševně i fyzicky vyspělé – bude se tedy jednat o výjimečně nadané děti, které navíc nemají žádný problém, např. se sociálním začleněním, vztahy s vrstevníky apod., a jejich schopnosti by se již v mateřské škole nemohly dostatečně rozvíjet. Jedná se o těžké rozhodování a s velkým dopadem na budoucnost našeho dítěte, je tedy vhodné získat názory více odborníků: 1. učitelek z mateřské školy, které vaše dítě znají v situacích bez podpory rodičů, v kolektivu dětí, kolektivních činnostech a situacích, které doma nemáte, 2. psychologa a speciálního pedagoga, kteří díky propracovanému systému vyšetření školní zralosti dokážou zjistit, ve kterých oblastech má dítě rezervy, a jak s ním individuálně pracovat, 3. dětského lékaře, který zná dítě po zdravotní a tělesné stránce, a také 4. vás rodičů, kteří znáte své dítě nejdelší dobu ze všech.


PSYCHOLOGIE

9 Baby Book

11/2013


VESELÉ HRANÍ

10 Baby Book

11/2013


VESELÉ HRANÍ

11 Baby Book

11/2013


ZDRAVÍ Eva Kiedroňová, fotografie: Ľubica Turčanová, Dalibor Glück

ROZUMOVÝ VÝVOJ dítěte v 10.–12. měsíci Rozumový vývoj v 10. měsíci Dítě již spolehlivě a nadšeně imituje gesta. Se zájmem spolupracuje na jednoduchých ukazovacích hříčkách a rádo se učí znakovou řeč. Jedná se o jednoduché, dokonce mnohdy zcela běžné znaky hlavou, tělem, rukama i nohama, které i my občas používáme při komunikaci na dálku, přes sklo nebo v rušném prostředí a kterými se můžeme s dítětem dorozumívat do doby, než se naučí vyjádřit svá přání slovní komunikací.

k celkovému rozvoji pohybu, koordinace, orientace, reakcí na pokyn, soustředěné pozornosti i schopností dítěte spolupracovat či vyjádřit se různými způsoby. Nejlépe vypracovaný systém pro výuku znakové řeči včetně podpůrných materiálů, je metoda Baby Signs.

„„není“

„kuřátko zobe“

„balónek“

„prosím jíst“

Desítiměsíční dítě, s kterým jsme se již dříve začali věnovat prohlížení jednoduchých knížek s monograickými obrázky, již velmi aktivně reaguje na výzvy, kterými mohou být: „kde je – koníček hyééé, oslík iá, slepička kokodák, kohoutek kykyryký, kuřátko pípí, atd. U některých zvířátek již začíná postupně spolupracovat i při napodobováním jejich zvuků. Proto se již můžeme začít ptát: „Kde je kuřátko?“ …a čekat až dítě ukáže… „Jak dělá kuřátko?“ …a čekat až dítě zareaguje. Pokud se dítě nezapojí, tak mu to po chvíli ukážeme nebo řekneme.

Z hlediska rozvoje řeči se dítě Komunikace s dítětem slovem i pohy bem rozvíjí jejich orientační dovednosti, posunulo ke koordinaci pohybů i schopnost imitov at gesto a napodobit pohyb. Všechny tyto zkušenosti se zúročí později ve škole. z dvo j ová n í slabik, jako Dítě již aktivně spolupracuje při čtení knížky i  prohlížení Při výuce ý těchto ě h znaků ků jje mama, baba, tata. obrázků. zdaleka nejde pouze o saPřesto stále neví, komu motnou schopnost dorozu- je přiřadit. Budeme-li přiřaV tomto věku je již dítě mět se s dítětem, ale přezování trénovat i nadále, tak schopno chápat trvání devším o radostnou hru, nejpozději do jednoho roku předmětu, i když ho zrovna která mu přináší uspokojese dostaví první úspěchy nevidí. Tuto schopnost můní z blízkosti a komunikace v podobě prvních smysluplžeme podporovat hrou, při s rodičem. Při těchto užiteč- ných slov, mezi které patří které dítěti zadáváme úkoly ných hrách dochází navíc bác, dej, bum, ham, gól atd. k nalezení hračky, kterou

12 Baby Book

11/2013


ZDRAVÍ

Modelína umožňuje dítěti posilovat drobné svaly ruky a probouzí v něm fantazii momentálně nevidí. Pro začátek stačí schovávat nějakou věc pod ručník, polštář či přikrývku před zraky dítěte, a poté říci: „není, …kde je balónek?“ Dítě většinou k místu doleze a schovanou hračku najde. Vkládání hraček a předmětů do nádoby s užším otvorem podporuje rozvoj orientačních dovedností a schopnost upustit hračku.

Dítěti již můžeme nabízet k činnosti prstové barvičky nebo modelínu od irmy SeS a nechat je sledovat následky svéh ho působení. Modelína u umožňuje dítěti posilovat d drobné svaly ruky a prob bouzí v něm fantazii. Stejn ně podnětná je kulatá vosk kovka do ruky, od stejné irmy. Vzhledem k tomu, žže dítě pracuje prozatím celou paží a ruku ještě neumí vést a pracovat s ní od zápěstí, necháváme je voskovkou malovat z kleku na velký balicí papír na podlaze, nebo ze vzpřímeného kleku či ze stoje na papír přilepený na stěnu.

Stále oblíbenou hrou je i sbírání určitého druhu hraček a ukládání do určené chápat, že předměty Hra na schovávanou pomáhá dítěti krabičky nebo na uri lidé existují, i když je zrovna nevidí. čité místo. Necháváme dítě Dítě již zvládá úchop plnit také problémové úkodo špetky, umí pustit hračly, jako je přitahování hrač-ku a vnímá prostor. Tyto ky za provázek, přisunutí sii dovednosti a schopnosti hračky pomocí předmětu, můžeme trénovat házením např. tyčí, získávání hraček a kutálením balónku, vklápřes překážky atd. dáním předmětů, jako jsou perličky, kolínka, fazole, …do sklenice, kostky do krabice, klíče do dírek, tyčku do trubice, geometrické tvary do výřezů, Sledování, a  později sam ostatné čmárání dětí kulatými kroužky na tyč, kostvoskovkami do ruky na velk ý papír za doprovodu písn ičky nebo básničky, je pro ně nejen zábava, ale také výbo ky na sebe, atd. Pozor, rná včasná grafomotorická zkušenost. tyto hry dítěti umožňujeme zásadně pod it hračku trénujeme dohledem dospělého! Úchop do špetky a schopnost upust prostřednictvím mnoha zajíma vých

her.

13 Baby Book

11/2013


ZDRAVÍ

Po devátém měsíci věku je již dítě P schopno rozlišovat barvy. Neumí je však ještě pojmenovat Činnost rozdělíme vždy na část řízenou a část volnou. Při řízené hře můžeme pomalu vést ruku dítěte, ve které drží voskovou kuličku s různě barevnými hroty červenou stranou k papíru, např. do kruhu a přitom mu zpívat. Vhodnou písničkou je např. „Koulelo se koulelo, červené jablíčko, komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko“. Můžeme také nejdříve nakreslit modrou stranou mráček a ruku dítěte pak vést do čárek směrem dolů a u toho zpívat třeba: „Prší, prší, jen se leje, kam koníčci pojedeme. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká.“ Velmi oblíbené jsou také krátké čárky zelenou stranou za doprovodu písničky: „Travička zelená, to je moje

potěšení, travička zelená, to je moje peřina.“ Žluté může být opět předkreslené sluníčko, kterému s dítětem dokreslujeme paprsky za doprovodu písničky: „Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, stojíš tu u cesty, stane se neštěstí. Něco tě zajede.“ Po devátém měsíci věku je již dítě schopno rozlišovat barvy. Neumí je však ještě pojmenovat. Tato skutečnost by nás měla inspirovat k tomu, abychom dítě již v průběhu desátého měsíce věku na barvy upozorňovali. Je to velmi jednoduché. Vše, co jí nebo má na sobě, vše, co vidí, nebo s čím si hraje, každé auto nebo každý balónek, má nějakou barvu. Od této chvíle budeme vše komentovat a pojmenovávat již i s barvou. Např. to je auto – červené jako jablíčko, to je koníček

– hnědý jako hlína, to je tričko – zelené jako travička, to jsou šatičky – žluté jako sluníčko, atd. Opět vůbec neočekáváme, že by se dítě v tomto věku bylo schopno zapojit. Tuto dovednost budeme muset ještě pěkně dlouho procvičovat v podobě různých her a činností. Své ovoce to však přinese již ve druhém roce věku, kdy si všimneme, že dítě barvy skutečně rozlišuje při hrách, ve kterých je vyzýváme ke sbírání pouze červených kolíčků na prádlo, pouze zelených balónků, pouze žlutých koleček atd. Vůbec není potřeba čekat až na dobu, kdy dítě bude umět barvy pojmenovat. V té době mohou být barvy pro dítě již vyřešenou záležitostí, a tak se může věnovat rozvoji dalších dovedností.

Všechny zkušenosti velmi příznivě ovlivň ují rozumový vývoj dítěte

jablíčko. Balónek – červený – jako

14 Baby Book

11/2013

Vše, s čím si dítě hraje, má nějakou barvu, o které je informujeme.


ZDRAVÍ

Ve vhodném oblečení je možno dítě nechat lézt také po trávě, po písku, po sněhu i po hřišti Kolem desátého měsíce věku se děti posunou také v pohybovém vývoji hodně kupředu. V lezení již nabyly takovou jistotu, že dokážou lézt nejen vpřed, vzad a stranou, ale i do schodů a přes překážky. V tomto období se naučí novou dovednost, a to stoupat u gauče přes rytíře a chodit kolem něj stranou úkroky s přísunem nožky k nožce. Je to velmi důležitá dovednost pro posílení stehen, hýždí a hlavně svalů, které budou po celý život zodpovídat za správné postavení

kloubů dolních končetin, především kyčlí. Přesto dítě ještě nenecháváme stát příliš dlouho a už vůbec mu nenabízíme chůzi vedením za ruce, s popruhem či v chodítku. Neprospěje to ani rozvoji jeho rovnováhy a ani to neuspíší jeho možnost chodit samostatně. A my, rodiče, si vedením dítěte za ruce navíc zbytečně přetěžujeme páteř. Doma doporučujeme dítě motivovat na chvíli ke stoupání, k chůzi stranou a ke klesání zpět na čtyři, a poté stimulujeme spíše lezení.

Aktivní pohyb dítěte velmi podporuje jeho rozumový i všestranný vývoj

Ve vhodném oblečení je možno dítě nechat lézt také po trávě, po písku, po sněhu i po hřišti. Troška špíny neuškodí.

Dítěti nabízíme pohybové zkušenosti v trávě vždy pod dohledem dospělého.

Co je však důležité, vzít si sebou vlhčené kapesníčky a prohlédnout si vždy bezpečnost prostředí, ve kterém dítě chceme nechat lézt. Také je potřeba myslet na pravidelný odpočinek dítěte na dece, v kočárku, v klíně nebo v náručí.

o je i zvídavé a aktivní, prot Desetiměsíční dítě je velm odpočinek. ý ideln prav jeho na let vhodné mys

15 Baby Book

11/2013


ZDRAVÍ

Měsíc od měsíce je dítě pochopitelně opět vyzrálejší Jdeme-li s dítětem ven odpočinout si nebo je můžena procházku, nebo se dome nakrmit. A hůře dostupkonce vypravíme na hory, nými místy je můžeme přetak se vybavíme tak, nést v sedačce na zádech. abychom mohli rozumně prostřídat možnosti aktivního pohybu s odpočinkem. Rozhodně není vhodné usadit dítě do klokánky nebo tátovi na záda do sedačky a nechat tam dítě déle než 30 min. Dítě to samozřejmě přečká, ale rozhodně to pro ně není zdravé, Výlety s dítětem doporučujeme uzpůs obit jeho potřebám. a ani s pěkným zážitkem to nemá nic společného. Na hory se s dítě- Rozumový vývoj v 11. měsíci tem chystáme tak, abychom Měsíc od měsíce je dítě si to prožili všichni. pochopitelně opět vyzráVybereme takovou tralejší. Velmi dobře se již su, abychom dítě mohli orientuje v místnosti. Na chvíli vézt v kočárku, chvíli výzvu dokáže ukázat různé nést v náručí zády k sobě předměty, jako jsou hodiv klokánkovi, chvíli obličeny, světlo, knížka, postýlka, jem dolů pod paží nebo přes květina… Rádo se učí, kam rameno, popřípadě v sedu patří jeho hračky, botičky… rodiči na ramenou – na koVelmi rádo spolupracuje při níčka. Obličejem k sobě – svlékání a oblékání, při kouv opičce, je neseme pouze pání, jídle i úklidu. v případě, že dítě nemá zájem sledovat okolí. Po trávě je můžeme nechat chvíli lézt. Na pěkné klidné louce můžeme na chvíli rozložit deku, na které si dítě může pohrát dle svých představ,

16 Baby Book

11/2013

již velmi rádo Jedenáctiměsíční dítě ek. spolupracuje při úklidu hrač

Má velký zájem o knížky. Na obrázku již umí najít detaily. Umí ukázat nos, uši, pusu, ucho, vlásky, ruce, bříško, nohy. Prohlíží si již složitější obrázek, kde najde motýlka, ovečku, pejska, dům atd. Rádo ukazuje části svého těla a dává pusinku. Z hlediska rozvoje řeči stále zdvojuje slabiky, některé umí postupně přiřadit k ději, věci či osobě, ke které patří.

již velmi dobře orientuje Jedenáctiměsíční dítě se obrázků. při prohlížení složitějších

Při pohybu dítěte v prostoru je dítě sebevědomé a dobře orientované. Leze, stoupá, chodí kolem nábytku, sedí a hraje si. Některé děti chodí samostatně již měsíc nebo ještě déle, jiné chodit zrovna začíná, některé začne kolem jednoho roku a jiné si v klidu počká


ZDRAVÍ

Chceme-li dítě povzbudit k samostatné chůzi, pak je opět nejlépe s ním stále pobývat na zemi, nejlépe oba rodiče do 15. měsíce věku. Všechno je normální. Mezi dětmi jsou skutečně velké rozdíly, a to nejen v pohybových dovednostech, ale ve všech oblastech vývoje.

Mezi jedenáctiměsíčními dětmi moho u být z hlediska pohybového vývoje velké rozdíly .

Jedno dítě je pohybově nadané, jiné je klidné, sedí a staví kostky, jiné si čte rádo v knížce a na vše ukáže, některé krásně ásně pracuje s voskovkou a modelínou, jiné se uvolněně potápí a krásně spolupracuje při plavání a jiné hezky komunikuje nebo leze a naprosto jas-

ně notuje písničku. Každé dítě je v něčem úžasné. Stačí se mu jenom věnovat, povzbuzovat je v jeho snažení a hned si všimneme, v čem vyniká zrovna to naše. Děti většinou umí především to, na co se s nimi jejich rodiče ve vývoji zaměřili. Chceme-li dítě povzbudit k samostatné chůzi, pak je opět nejlépe s ním stále pobývat na zemi, nejlépe oba rodiče, ať má dítě příležitost lézt od jednoho k druhému, opřít se a postavit a udělat mezi nimi jeden dva krůčky. Dítě ve 12. měsíci věku Úchop dítěte se již zdokonalí do té nejcitlivější podoby. Dokáže vzít ze země i ze stolu to nejmenší smítko či drobeček, a to mezi špičku ohnutého palce a ukazováku. Tomuto úchopu říkáme klešťový.

S dítětem ve dvanáctém měsíci věku sedíme nebo ležíme stále na zemi, prohlížíme si obrázky nebo knížečku, hrajeme si s balónkem, kolíčky na prádlo, kubusem (miskami, které do sebe zapadají od nejmenší po největší), hračkami s otvory na prohazování tvarů nebo se stavebnicí, provlékačkami nebo stavíme věž z kostek. Občas mu dáme nějaký jednoduchý pokyn ke splnění drobného úkolu, který mu udělá doslova radost.

Děti ve dvanáctém měsíci již velmi hezky spolupracují při všech jemnomotorických činnostech.

v klidu a  pod sony, ovšem vždy pouze úchopu jsou vhodné buri K  nácviku nejjemnějšího dohledem rodičů.

Při společném pole bytu na zemi b jsme pro dítě js obrovskou inspirací ttaké k aktivnímu pohyn bu. Dítě leze b nebo chodí n

17 Baby Book

11/2013


ZDRAVÍ

Kdo jiný naše děti lépe připraví K na život v tak složité společnosti, v jaké žijeme, než my, jejich mámy mezi námi, gaučem, hračkami a křeslem. Každou chvíli se k nám přitulí a ubezpečí se o naší přítomnosti, lásce a sounáležitosti. To je to, po čem tak malé dítě touží nejvíce.

Dítě se těší z naší blízkosti a spolupráce. Chvíli si hrajeme s ním a chvíli je necháme hrát si samostatně. Do hry mu vůbec nezasahujeme. Jenom je láskyplně a povzbudivě sledujeme, i když si čteme časopis nebo knihu. Občas se vzdálíme do kuchyně nebo na toaletu. Chce-li dítě jít s námi, vezmeme je sebou. Alespoň mu ukážeme, jak to na a po toaletě ve skutečnosti chodí, a to se vším všudy. Může nám pomoci utrhnout toaletní papír, položit ho zpět na místo a nakonec spláchnout. Pak si společně umyjeme ruce a pověsíme ruč-

18 Baby Book

11/2013

ník na sušák. Kdy jindy a od koho jiného by mohlo mít naše dítě příležitost získat lepší vzor? Dítě v tomto věku si s velkým zapálením a soustředěnou pozorností prohlíží videa či fotogra ie ze společných výletů. Je až neuvěřitelné, jak spolehlivě pozná, kdo je kdo. Také při pohledu z okna již dokáže rozpoznat, že přichází táta, babi nebo pejsek. Všechny tyto chvíle s dítětem by měly být pohodové. Je zbytečné se stresovat. Raději binec v bytě a šťastné dítě než unavená matka, která je pak většinou také špatná matka. Možná, že některé maminky zvažují nastoupit po prvním roce do práce. Je-li to jenom trošičku možné, nedělejme to a už vůbec ne na plný úvazek. My i naše dítě si zasloužíme zůstat ještě alespoň do tří let spolu i za cenu skromnějších

životních podmínek. Ztratíme-li nyní příležitost k získání dobrého pracovního místa, ztrácíme odloučením od dítěte v prvních letech jeho života mnohem víc. Práci najdeme jistě i později, ale dva roky života intenzivního souznění s dítětem nám už nikdy nikdo nenahradí. Vždyť nás toho spolu ještě tolik čeká. Je přece nádherné být u toho, když se dítě probouzí po nočním spánku. Vidět ho, jak je šťastné a slyšet ho, jak si po ránu povídá, společně snídat, jít ven na procházku do parku nebo na prolézačky, ukazovat si kytičky, motýlka, mravence či jiná zvířátka. Učit ho svlékat se a oblékat, samostatně jíst, mýt si ruce, zdravit, prosit a děkovat. Těšit se s ním z prvních úspěchů na nočníčku. Prožívat nádherné chvíle se skupinkou dalších rodičů s dětmi v plavání nebo cvičení. Starat se o ně ve chvíli, kdy je nemocné a už sama naše přítomnost tiší jeho trápení. Kdo jiný naše děti lépe připraví na život v tak složité společnosti, v jaké žijeme, než my, jejich mámy.


ZDRAVÍ

Musíme myslet i na svůj odpočinek Všichni víme, že starat se čtyřiadvacet hodin denně o dítě není nic jednoduchého. Jistě musíme myslet i na svůj odpočinek, protože unavená máma není pro rodinu žádné štěstí. Dnes existuje možnost dát dítě od jednoho roku na 3–4 hodiny 1–2x týdně do miniškoličky ve známém prostředí, do kterého mohou nejdříve docházet maminky s dětmi k různým programům. V miniškoličce se dítě naučí komunikovat a spolupracovat s vrstevníky, kolektivem i autoritou, osvojí si samoobslužné činnosti, fyzicky i psychicky se otuží, a tím se připraví na pozdější vstup do kolektivu v mateřské škole. My získáme možnost si na chvíli odpočinout nebo se odreagovat, popří-

padě získáme čas na vyřízení úřadů, lékaře či Miniškolička zaměřená na hlídání nejme nších dětí, které již znají tetu i prostředí kadeřníka. Je to ze společných programů pro rodiče s dětm i, na 1–4 hod., je ideální příležitost k postupnému fyzickému i psychickém u otužování dětí a odpočinku maminek. čas, který pomůže nám i dítěti rodiny, zanechávajícím k tomu, abychom se k sobě rodin anechá ajícím vee všech jejich členech hluborádi vrátili a mohli být zase ký pocit pospolitosti a pospolu s čistou hlavou a plni hody. Výlety podnikáme jen zájmu jeden o druhého. výjimečně autem, raději na Také tatínek by si měl kole (s přívěsným vozíkem vyčlenit pravidelný čas alepro dítě), nebo pěšky, vláčspoň 2–3x týdně odpoledkem i autobusem. Někdy ne, kdy půjde s dítětem na sami a někdy s přáteli, kteří procházku nebo do nějakémají stejně staré děti, třeba ho kroužku a mamince dá se známými z plavání. prostor relaxovat, uklidit, Takto prožité společné v klidu nakoupit či připravit chvíle pak leckdy mohou zadobrou večeři se skleničkou nechat vzpomínky pro celý vína a při svíčkách. život nám i našim dětem. Společně plánované akProtože na šťastné děttivní víkendy by pak měly ství člověk nikdy nezapobýt zdrojem odpočinku míná. a radosti, tmelícím prvkem

19 Baby Book

11/2013


MAZLÍČCI text i foto Ing. Jiří Heller, www.clubvyletniku.com

Pojďte se svými P

PSY NA VÝLET! Devátý rok činnosti Beagle výletnického clubu 23. října roku 2005 ve 14:37 hodin se tři čtvernozí flekáči – bíglové rozhodli založit 1. Beagle výletnický club. Tento klub založili z důvodu jednoduchého a  prostého. Rádi podnikali společné výlety a lumpárny. A byli toho názoru, že čím je víc bíglů pohromadě, tím je větší psina. 1. listopadu 2007 podal předseda klubu bígl Amígo demisi, ale byl za zásluhy přijat za čestného člena. Činnost klubu ochromena nebyla díky aktivitám dalších jedinců, zejména bíglici Tereze, současné předsedkyni klubu. Po boku jí tehdy stál místopředseda Lysien a tiskový mluvčí – zlatý retrívr Archie. Na jeho místě je jeho nyní roční nástupce ENZO, také zlatý retrívr. Wellness může mít nejrůznější formy. Osobně si pod tímto pojmem představuji aktivity, které dělají člověku dobře. A pokud dělají dobře člověku, mohly by být spojené se

8/2012 11/2013 20 Baby Book7/2011

psy? Anebo dokonce bychom si mohli myslet, že i psi jsou někdy šťastnější než v jiný čas, při jiné činnosti? Nebo oproti době nečinnosti? Základním prvkem činnosti 1. Beagle výletnického clubu je vzájemné setkávání majitelů a jejich psů. Vlastní velmi propracované internetové stránky seznamují členy klubu s výlety, které se

konají dvakrát měsíčně, většinou v neděli. Počáteční bod cesty (dlouhé obvykle osm až patnáct kilometrů) bývá též cílem. Výlety jsou v každé roční době, v bezprostředním okolí Prahy, i po celých středních Čechách. Prostřednictvím webu je možné se na výlet přihlásit, zjistit jeho náročnost, podívat se, kdo z přátel na konkrétní výlet přijede. A pak nastává


MAZLÍČCI

radostné setkání. Radostné pro páníčky i jejich psy. Dovádění a radost z opakovaných setkání psů není jenom přáním páníčků, ale skutečností. Cesty krásnou českou krajinou jsou obvykle doplňovány zastavením pro odpočinek a jednou či dvěma hrami. Pro psy, jejich páníčky nebo smíšené dvojice. Odměnou je pamlsek, pro dvounohé hráče pečlivě připravené diplomy. Odpolední rozchod po několikahodinové cestě ještě ale neznamená úplný konec akce. Obvykle jenom pár hodin po návratu z výletů se na www stránkách objevuje zpráva o výletu, fotoreportáž pro účastníky i pro ty členy klubu, kteří se z nějakých důvodů aktuální akce neúčastnili. Vrcholnou akcí tohoto, ne zcela tradičního sdružení, je letní víkendovka. Po dobu tří dní na počátku prázdnin se obvykle dvacet až třicet rodin se svými psy sjíždí z celé republiky na cvičiště do Chrudimi. A tam probíhá

od pátečního večera do nedělního odpoledne bohatý sportovní a kulturní program. Večerní kvíz pro děti a dospělé, bíglí desetiboj, bíglí maškarní se soutěží o nejkrásnější masku, agility závody. Účastníci neváhají jet mnohdy několik stovek kilometrů, aby si bez ohledu na svůj věk či společenské postavení oblékli jednotná trika a jiné doplňky a zapojili se do nejrůznějších her a závodů. Mezi již klasické akce s pevným termínem konání patří i podzimní a zimní víkendovka, vánoční Hvězda

a Novoroční procházka Vyšehradem. Účastníky jsou tak mnohdy děti od kočárkového věku a dospělí až do pozdního věku důchodového. Club, ač v názvu stále stojí beagle – zakladatel, je otevřen všem neagresivním a hravým čtvernožcům. Příjemně je lidem i psům na výletech, při společných hrátkách…

Ing. Jiří Heller fotograf, publicista, moderátor, provozovatel internetové Galerie WWG.CZ a v posledních šesti letech i hráč na didgeridoo. Přítel svých dvou psů – nyní bígla Lysiena a zlatého retrívra ENZA, jehož občasník Medové dny denně publikuje na Facebooku – „ENZO – zlatý retrívr“.

21 Baby Book

11/2013


POHÁDKA text i kresba: Lada Sanytráková

O KOUZELNÉM KLOBOUKU O S DIAMANTOVOU JEHLICÍ Za devíti lesíky, devíti vršky, za devatero říčkami a  devatero kopci stál veliký zámek. V  tomto zámku panoval moudrý a spravedlivý král s krásnou a chytrou královnou. Jednoho dne se králi a královně narodil syn, princ Radoslav. Malý princ rostl jako z  vody a  jak léta ubíhala, stal se z  malého prince krásný a pohledný mládenec. Když princ dovršil 19 let, rozhodl se pan král, že je nejvyšší čas, předat princovi vládu. „Milý Radoslave, stal se z tebe statný a vzdělaný princ, a proto je nejvyšší čas, aby ses stal králem a vládcem této země. Ovšem, abych ti mohl předat vládu, musíš se oženit s urozenou a bohatou princeznou,“ řekl král. Princ byl smutný. Jeho srdci už totiž dávno patřila krásná dívka. Byla to Magdalénka. Jenomže Magdalénka nebyla princeznou, ani hraběnkou ani bohatou kněžnou či urozenou komtesou. Byla dcerou zámecké komorné a spolu s maminkou žily v malé chaloupce nedaleko od zámku. A protože byla Magdalénka chudá dívka, princ věděl, že s takovou nevěstou pan král určitě nebude spokojen. „Můj královský otče, já se ale nechci ještě ženit!“ řekl odhodlaně princ. „Tak náš princ se nechce ženit,“ řekl rozpačitě král a s údivem se podíval na paní královnu.

22 Baby Book

11/2013

„Vždyť vybrat si mezi tolika urozenými a bohatými dívkami královnu, která by vládla této zemi, to přece není ani trochu jednoduché. Neznamená to, že když je budoucí královna urozená a bohatá, že musí být i chytrá a spravedlivá. Věřím, že i mezi dívkami z chudého rodu bych našel daleko chytřejší a hodnější nevěstu než mezi urozenými dívkami,“ přemlouval krále princ. „Dobrá Radoslave. Abys neřekl, že jsem na tebe moc přísný, můžeš si vybrat za svou nevěstu i dívku z chudého rodu, ale pod jednou podmínkou. Tvoje budoucí královna musí přinést nějakou kouzelnou věc, ať je jakákoliv,“ rozhodl se král. Do prince jak když uhodilo. Taková podmínka se přece nedá splnit. „Copak já nebo Magdalénka známe nějakého kouzelníka nebo nějakou čarodějnici, od kterých by-

chom mohli kouzelnou věc získat?“ říkal si pro sebe princ a šel zklamaně říci tuto zprávu Magdalénce. Když princ Magdalénce vše pověděl, Magdalénka se usmála a řekla: „Ale Radoslave, já vím o jedné kouzelné věci.“ „O jaké Magdalénko? Snad jsi nepodepsala smlouvu s nějakým čertem?“ začal se bát princ. „Neboj se, Radoslave. Žádné čerty ani černokněžníky neznám, ale znám jednu pověst, která se vypráví po celém královském městě,“ odpověděla Magdalénka. „Tak mě nenapínej, Magdalénko. Jaká je to pověst? O čem vypráví?“ ptal se zvědavě Radoslav. „Pověst vypráví, že kdysi dávno před mnoha sty lety, žil v tomto království moudrý vévoda, který pomáhal chudým lidem. Vždy se přestrojil za potulného pocestného a rozdával své zlaťáky tomu, kdo je potře-


POHÁDKA Tento klobouk je kouzelný. Tomu, kdo ho drží v ruce, splní jakékoliv přání boval. Jednoho dne však potkal stařečka, kterému také chtěl dát zlaťáky, ale ten od něj nic nechtěl, naopak. Stařeček chtěl vévodu obdarovat za jeho dobré skutky, a tak mu dal kouzelný klobouk s diamantovou jehlicí. Když mu vévoda odpověděl, že nic nepotřebuje, stařeček řekl: „Jen si ten klobouk vezmi, vévodo. Vím, kdo jsi, a vím, jaké děláš dobré skutky, a proto ti dávám tento klobouk. A nemysli si, není jen tak obyčejný. Tento klobouk je kouzelný. Tomu, kdo ho drží v ruce, splní jakékoliv přání. Ale pozor, musí ho držet ruce hodného a spravedlivého člověka. Jakmile bude klobouk držet zlý a chamtivý člověk, obrátí se jeho přání proti němu,“ řekl stařeček, dal vévodovi klobouk a z ničeho nic zmizel. Vévoda mu ani nestihl poděkovat. „A co udělal vévoda?“ skočil Magdalénce do řeči princ. „Vévoda nevěděl, co by si měl přát. Chtěl si přát něco takového, čím by pomohl lidem v jeho zemi, ale nebylo co. V zemi vévody se lidem dařilo dobře. Vévoda tedy celé dny přemýšlel a přemýšlel, co by si měl

přát. Po čase ho však napadlo, že by bylo nejlepší, kdyby klobouk dostal do rukou někdo, kdo ho opravdu potřebuje. Nechtěl však, aby klobouk dostal do rukou zlý a nepoctivý člověk, a tak ho ukryl do veliké skály, do které vede tajný vchod,“ dopověděla Magdalénka. „A co se stalo s tím vévodou?“ zeptal se princ. „Zmizel a nikdo neví kam.“ „Ale Magdalénko, i kdyby toto vše byla pravda, jak se dozvíme, do které skály ukryl vévoda ten kouzelný klobouk? Vždyť skal je všude kolem…“ povzdechl si princ. „Pověst vypráví, že vévoda ukryl klobouk do nejvyšší a nejšpičatější skály nedaleko od zámku,“ řekla Magdalénka. „To je ale přece tahle skála,“ řekl udiveně princ a ukázal na skálu, která se tyčila mezi stromy královského lesa. „Magdalénko, tam já budu za chvilku, najdu kouzelný klobouk a ty ho přineseš mému královskému otci,“ řekl nadšeně princ. „Radoslave, počkej, ještě jsem ti neřekla všechno. Pověst ještě vypráví, že od té doby, co

vévoda zmizel, dějí se kolem skály zvláštní věci. Každý, kdo se odvážil jít do skály pro kouzelný klobouk, ten se už nikdy nevrátil.“ Prince rázem přešel smích, ale vzápětí dostal odvahu. „I neboj se, Magdalénko. To bych byl pěkný král, kdybych se všeho polekal. Půjdu do skály a najdu kouzelný klobouk,“ řekl odhodlaně princ. „Přesto ti, Radoslave, dám tuto mast z nočních bylin, zahojí všechny rány a bolavé šrámy,“ řekla Magdalénka a podala princovi krabičku se zázračnou mastí. „Děkuju ti Magdalénko a neboj se, já se vrátím,“ rozloučil se princ s Magdalénkou a vydal se na cestu. Princovi se zdála cesta nekonečná a čím více se blížil ke skále, tím více se mu děly podivuhodné věci. Z jedné strany se stále ozývalo: „Vrať se, zachraň svůj život,“ a z druhé strany se ozývalo: „Ničeho se neboj, nenech se odradit.“ Princ

23 Baby Book

11/2013


POHÁDKA Jsi J statečný a hodný mládenec, a proto ti t cestu ke kouzelnému klobouku ukážu, ale a pozor, ty sám musíš klobouk najít se ani nezastavil, pokračoval v cestě dál a ničeho se nebál. Najednou zvuky zmizely a princ spatřil před sebou na zemi špinavé, nemyté neostříhané drápy na ještě ohavnější a šupinatější tlapě. Když se podíval nad sebe, v tu ránu uviděl obrovského draka se třemi hlavami, jedna ohavnější než druhá. „Pusť mě, prosím draku, musím jít dál, musím se dostat ke skále,“ přemlouval princ draka, ale marně. „Já tě dál nepustím. Proměním tě v další kamennou sochu jako mládence, kteří tu byli před tebou,“ řekl drak a už se chystal proměnit prince v kamennou sochu. Princ se ale nedal, popadl svůj královský meč a chtěl s drakem bojovat. Jenomže drak vychrlil svůj ohnivý plamen a roztavil princův meč. Princovi nezbývalo nic jiného, než se bránit vlastním tělem, a tak dupnul drakovi na nohu. Drak zařval a začal skučet a skákat bolestí. Hned se všechno kolem začalo třást. Stromy, keře i květiny se ohýbaly pod tíhou draka. Radoslavovi to bylo divné. „Copak tak velkého a silného draka může bolet dupnutí člověčí nohy,

24 Baby Book

11/2013

která je ještě menší než jeho tlapa?“ zamyslel se princ. Radoslav začal mít tušení, že tento drak asi nebude drak, ale třeba nějaký zakletý člověk. Princ vzal tedy meč a usekl drakovi první dráp na jeho tlapě. Jakmile se tak stalo, v tu ránu zmizela jedna dračí hlava. Princ usekl druhý dráp a najednou zmizela druhá dračí hlava, usekl třetí a zmizela třetí dračí hlava, usekl čtvrtý a zmizela křídla a nakonec usekl poslední pátý dráp a v tu ránu zmizelo celé dračí tělo i s tlapami a ocasem. Radoslav se podíval před sebe a místo draka stál před ním vévoda, který ukryl do skály ten kouzelný klobouk. „Děkuji ti, Radoslave, za vysvobození. Kdysi mě zlý kouzelník zaklel, protože jsem mu nechtěl prozradit tajný vchod, kterým by se dostal ke kouzelnému klobouku,“ řekl vévoda a pokračoval. „Jsi statečný a hodný mládenec, a proto ti cestu ke kouzelnému klobouku ukážu, ale pozor, ty sám musíš klobouk najít, já ti pomáhat nesmím, jinak bych tu musel zůstat navždy,“ řekl vévoda a ještě varoval prince před netopýry, kteří hlída-

jí onen kouzelný klobouk. „Tito netopýři jsou strážci kouzelného klobouku a jen tak nikoho k němu nepustí, ale musíš si poradit sám.“ Jakmile vévoda vše princi pověděl, ukázal mu tajný vchod do skály a princ se vydal dlouhými chodbami ke kouzelnému klobouku. Když princ došel k místu, kde ležel na kamenném stolečku kouzelný klobouk, v tu ránu se na prince vrhli ti strážní netopýři, o kterých vévoda mluvil. Princ se ale nenechal odradit kdejakými netopýry a začal je odhánět svým královským pláštěm. Jenomže jeden z netopýrů se nenechal odehnat a škrábl prince svými pařáty. Prince najednou přemohla veliká bolest. Ono totiž takové škrábnutí od strážného netopýra není jen takové škrábnutí, ono to dovede pěkně zabolet. Radoslav už bolestí pomalu ani nemohl dál, když si z ničeho nic vzpomněl na zázračnou mast, kterou dostal od Magdalénky. Jakmile si princ namazal ránu léčivou mastí, rázem všechny bolesti zmizely, princ popadl kouzelný klobouk a utíkal ze skály ven, kde už na něj


POHテ.KA

25 Baby Book

11/2013


POHÁDKA

čekal vévoda. Princ vévodovi za všechno poděkoval a pozval vévodu na zámek. „Ale, počkat…“ vykřikl nahlas princ. „Vždyť já bych pro samou radost málem zapomněl na kamenné sochy, kterých bylo po cestě víc, než bych dokázal spočítat.“ „To jsou totiž všichni stateční mládenci, kteří se, stejně jako ty princi, pokusili získat kouzelný klobouk s diamantovou jehlicí, ale já je musel zaklít, taková byla moje kletba,“ odpověděl vévoda. „Však my to napravíme, máme přece kouzelný klobouk,“ řekl princ, uchopil kouzelný klobouk do ruky a přál si, aby se všechny kamenné sochy proměnily zpátky na statečné a udatné mládence. Klobouk poznal, že ho drží ruce spravedlivého a hodného člověka, a tak princovi přání splnil. A jak to bylo dál. Inu, princ se s vévodou vrátili na zámek, kde už na prince čekala Magdalénka. Radoslav vše Magdalénce pověděl a společně šli panu králi a paní královně odevzdat kouzelný klobouk s diamantovou jehlicí. „Maminko, tatínku, toto je moje nevěsta, Magdalénka.“ „Vítáme

26 Baby Book

11/2013

tě synku. Magdalénku přece dobře známe, ale znáš naši podmínku. Musí přinést kouzelnou věc,“ řekl král. „ Vž dy ť, tady je pane králi,“ řekla Magdalénka a podala panu králii kouzelný klobouk. ý Král byl celý z ko p r n ě lý. „Počkat, počkat, vždyť to je ten kouzelný klobouk s diamantovou jehlicí, o kterém se vypráví dlouhá pověst. A kdo je tohle?“ zeptal se pan král a ukázal na vévodu. Princi Radoslavovi a Magdalénce nic jiného nezbývalo, než panu králi vše povědět. Když se tak stalo, povídá pan král: „No, tak maminko, na co čekáme. Připravíme nádhernou svatební hostinu a já dodržím své královské slovo.“

„A které pane králi?“ zeptala se královna. „No, přece předám Radoslavovi trůn a královskou korunu.“ „Ale co pan vévoda?“ ptala se dál královna. „Panu vévodovi daruji veliké panství a půlku své země,“ rozhodl král. Vévoda všem moc děkoval a slíbil, že se všemi společně oslaví svatbu Magdalénky a prince Radoslava. Zazvonil zvonec a naší pekelné pohádky je konec.


POHÁDKA Český Ježíšek odepisuje dětem

27 Baby Book

11/2013


PORUCHA UČENÍ Mgr. Jitka Zajíčková, www.jitkazajickova.blogspot.com

DYSLEXIE Před začátkem školního roku mají rodiče budoucích prvňáčků, ale i dětí už školou „ostřílených“, vcelku oprávněné obavy o to, jak bude jejich dítko nový školní rok zvládat. Jedním z velkých strašáků je dyslexie. O dyslexii se v současné době hodně mluví, ale víme opravdu dobře, co dyslexie vlastně je? Jak mohou rodiče poznat, že jejich dítě dyslexií trpí, a jak mu mohou pomoci? Tento článek nemá ambice do všech podrobností obsáhnout téma tak složité, jako je dyslexie, měl by být malým nahlédnutím do světa DYS. Měl by přinést základní rady a kontakty, které by rodičům mohly pomoci v případě, že právě jejich dítěti bude dyslexie diagnostikována. Lexis – čili jazyk Co vlastně znamená pojem dyslexie? Řecký základ „lexis“ znamená slovní vyjadřování, řeč nebo jazyk, předpona „dys“ naznačuje něco nedokonalého, porušeného. Dyslexie tedy znamená poruchu čtení. V našem základním školství je problematika dyslexie v současné době poměrně sledována, školy spolupracují se speciálními pedagogy (často v samotných školách fungují tzv. dyslektické kroužky, kde jsou dyslektické děti odborně vedeny), existují i organizace, jako např. DYS-centrum Praha.

28 Baby Book

10/2012 11/2013

Problematikou speciických poruch učení se již více než sedmnáct let zabývá nezisková organizace DYS-centrum® Praha. Jeho služby jsou určeny klientům od předškolního věku až po dospělost z celé České republiky. Nabízí diagnostiku, dlouhodobou spolupráci formou terapií, reedukací i příležitostných konzultací. Mimo to distribuuje pomůcky, didaktické materiály a další publikace pro děti i dospívající se speci ickými poruchami učení a organizuje vzdělávací kurzy akreditované MŠMT. 14. listopadu 2013 pořádá tradiční výstavu a konferenci DYSKORUNKA 2013 (www. dyscentrum.org), kde se dětem věnují odborníci, kteří pomohou i rodině. Doporučí metody, jak s dítětem pracovat, jak handicap, za který dyslexii bezesporu považovat můžeme, překonat. Dyslexie spadá do tzv. vývojových poruch učení, vedle dyslexie se můžeme setkat

i s dysgra ií (porucha psaní), dysortogra ií (porucha pravopisu), dyskalkulií (porucha schopnosti počítat) a dalšími poruchami jako dyspinxie (porucha kreslení) nebo dysmúzie (porucha hudebních schopností). V současné době existuje v naší republice velký počet dětí s těmito poruchami. Děti mají velké problémy se psaním, čtením, ale i hyperaktivitou. Může se dokonce zdát, že těchto dětí přibývá oproti minulým létům, kdy se jejich stavy nesledovaly. Někteří odborníci mezi možné příčiny poruch učení zahrnují i zhoršující se životní prostředí, které negativně ovlivňuje již vývoj dítěte v těle matky před narozením. Dyslexie jako taková není však záležitostí jen dětského věku, přetrvává do dospělosti. Pro uklidnění rodičů považuji za nutné zmínit, že diagnostikovaná dyslexie neznamená automaticky nízkou inteligenci, naopak,


PORUCHA UČENÍ

Děti mají často problémy se zaměňováním tvarově či zvukově podobných písmen mezi dyslektiky patří mnoho významných osobností. Často se právě lidé s poruchou učení – pokud je s nimi správně pracováno – velmi dobře mohou uplatnit v přírodovědných nebo technických oborech, často vynikají v tvořivosti, geometrii a mechanice. Setkáváme se i s dyslektiky, kteří vystudovali vysokou školu. Současná multimediální a technická společnost může být šancí pro takto nadané jedince. Zajímavý pohled na dyslexii z hlediska tvořivosti přináší projekt DYSgenio: http://visualllab. net/dysgenio-deti-zrucne. Na jejich stránkách naleznou rodiče řadu kreativních her a hříček s běžnými předměty. Dyslexie – porucha čtení Že má dítě dyslexii, se rodiče často dozví z úst odborníků na prvním stupni školní docházky. Často ale sami něco tuší již dříve. Děti mají často problémy se zaměňováním tvarově či zvukově podobných písmen b–d, a–e. Čtou těžkopádně. Slova komolí, domýšlejí si. Takové čtení je pro dyslektika velmi vyčerpávající a únavné. To se samozřejmě odráží i v níz-

kém soustředění. Dětem dyslexie ztěžuje možnost učení probírané látky z učebnic a sešitů, zapamatování textu. Na otázku, proč je čtení pro dyslektika tak vyčerpávající, nám odpoví porovnání mozkové aktivity při čtení u dyslektiků a nedyslektických dětí: nedyslektik u čtení zapojí jen centrum řeči a zrakového vnímání (zrakem vnímá psaný text a reprodukuje ho), u dyslektiků jsou do procesu čtení překotně zapojena různá mozková centra. Hyperaktivita Poruchy učení jdou často ruku v ruce s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou dětí. Nejčastěji se setkáváme s LMD. Za zkratkou se skrývá lehká mozková dysfunkce. Děti trpící LMD často působí jako nevychované, impulzivní, nevydrží chvilku v klidu, všechno osahávají, přebíhají od jedné činnosti k druhé. Co dělat, když máme podezření na dyslexii? Rodiče, kteří jsou s dětmi v úzkém kontaktu, často zpozorují, že jejich dětem dělá problémy soustředění

a později třeba i čtení a učení. Rozhodně není třeba panikařit, ale není vhodné ani situaci podceňovat. Každá škola by měla spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, kde po provedené diagnostice buď sami poradí, nebo doporučí, kam se obrátit dál. Dyslexie je do určité míry dědičná, lze tedy předpokládat její rodinný výskyt a častěji mají s dyslexií problémy chlapci. Jak pracovat s dyslektikem? Aby dyslektik mohl svůj handicap překonat, je velice důležitý systematický a pravidelný trénink a velká podpora ze strany rodiny. • Čtěte s dítětem denně, ne však déle než 15 minut – existují různé metody čtení, které dyslektikům mohou pomoci. • Nepohánějte ho k rychlejšímu tempu – snažte se navodit příjemnou atmosféru.

29 Baby Book

11/2013


PORUCHA UČENÍ

Pohádky pro společné čtení – Pohádkové sešity a Pohádkové dílny (Mgr. A. Vorlíčková, Mgr. J. Zajíčková) • V žádném případě ho nekárejte za chyby, ale naopak chvalte i za drobné, dílčí úspěchy! • Barevně podtrhávejte a vybarvujte písmena tvarově podobná – hrajte si s textem, písmenky. • Vybírejte takové knihy nebo časopisy, které se vztahují k jeho koníčkům – dítě čte to, co ho zajímá, mnohem radši než to, co ho nudí. Jaká je vhodná literatura pro dyslektika? Velice pečlivě dbáme na to, aby literatura byla pro děti přiměřená obsahem, formou, ale i vnější podobou. Mnoho dyslektiků rádo sáhne po komiksech, některým vyhovují čtečky knih s možností nastavit si jak velikost písma, tak kontrast pozadí. Dobře vyhovují některé knihy pro začínající čtenáře. I poslech audio knihy považujeme v případě dyslektiků za „přečtenou“ literaturu. Existují ale také speciálně upravené texty pro potřeby dyslektiků. Na příkladu textu z projektu Pohádky pro společné čtení. Metodika použitá v našem programu vznikla na základě spoluprá-

30 Baby Book

10/2012 11/2013

ce s PhDr. Lenkou Krejčovou, Ph.D., psycholožkou a specialistkou na dětskou dyslexii. Při práci s dětmi používáme původní texty A. Vorlíčkové, ve speciální typogra ické úpravě. Programy jsou navrhnuty pro potřeby začínajících čtenářů, ale vřele je doporučujeme i starším dětem s diagnostikovanou dyslexií. Našim cílem je ukázat, že čtení může být zábavné a nemusí „bolet“, jak často dyslektické děti o čtení hovoří (www.spolecnecteni.com) si ukážeme, jak může takový text vypadat. V pohádkových h sešitech Pohádek k pro společné čteníí najdete velké celo-stránkové ilustra-ce, font je použitt bezpatkový, takový, ý, který se dětem dob-ře čte. Je použita speciální gra ická úprava, která respektuje zvláštnosti textů vhodných pro děti, které mají se čtením problémy. Práci s textem usnadňují zvýrazněná slova i velmi srozumitelný

jazyk. Po čtení děti v sešitě naleznou hravá grafomotorická cvičení nebo si vybarví omalovánky. Jak s dětmi číst? Pokud máme vhodný text, je dobré vyčlenit si čas na společné čtení s dítětem. Začínající čtenáři a zejména děti s dyslexií ocení pravidelnost i přiměřenou dobu věnovanou čtení. Nesnažíme se hned „trhat rekordy“, stačí věnovat čtení několik minut (10–15). Číst bychom měli v klidném prostředí, ničím nerušeni. Někdy


PORUCHA UČENÍ

Problematikou specifických poruch učení se již více než sedmnáct let zabývá nezisková organizace DYS-centrum® Praha pomáhá, když dospělí čtou nahlas společně s dětmi, nebo se můžeme ve čtení s dítětem střídat. Není také nutné opravovat každou chybičku, pokud se smysl čteného nemění. Chyby můžeme potom vlídně opravit ve vhodných přestávkách. Každopádně platí, že bychom neměli zapomínat na pochvalu i za drobné pokroky a po čtení neopomenout hovořit o tom, co jsme přečetli. Není důležité jen číst, ale zejména čtenému POROZUMĚT. Celý proces čtení začíná již před čtením, přípravou a naladěním, před čtením si s dětmi povídáme o tom, co asi budeme číst. Je dobré si ze čtení vytvořit pokud možno příjemný rituál. Po čtení je opět dobré si s dětmi o přečteném povídat, tím zjistíme, zda děti čtenému porozuměly a zároveň posílíme upevnění nově získaných znalostí (pokud jde o studium školní látky). Práce s dyslektickým dítětem je velmi náročná na čas i trpělivost rodičů, vyčerpává i dítě samotné. Je ale důležité vyzdvihnout, že pokud je dyslektik dobře veden, může ho čtení i bavit a ve čtení

může i předstihnout nedyslektické děti, které z domova ke čtení vedeny nejsou. Praktickou ukázku práce s dyslektickými dětmi a tvořivou dílnu Pohádek pro společné čtení pro děti i s jejich rodiči můžete navštívit na konferenci DYSKORUNKA 2013, která se koná 14. 11. 2013. Problematikou speciických poruch učení se již více než sedmnáct let zabývá nezisková organizace DYS-centrum® Praha. Jeho služby jsou určeny klientům od předškolního věku až po dospělost z celé České republiky. Nabízí diagnostiku, dlouhodobou spolupráci formou

terapií, reedukací i příležitostných konzultací. Mimo to distribuuje pomůcky, didaktické materiály a další publikace pro děti i dospívající se speci ickými poruchami učení a organizuje vzdělávací kurzy akreditované MŠMT. 14. listopadu 2013 pořádá tradiční výstavu a konferenci DYSKORUNKA 2013. Více viz www.dyscentrum.org. Umět číst a porozumět čtenému je nezbytně důležité. To víme a shodneme se na tom všichni. Také všichni víme, že je velice potřebné umět se vyznat v záplavě informací, kterými jsme v současné době doslova zaplavováni na každém kroku. O důle-

Mgr. Jitka Zajíčková Zabývá se problematikou dětského čtenářství, ilustruje pohádky pro děti s dyslexií v projektu Pohádky pro společné čtení, externě spolupracuje s weby MojeBrisko.cz, NaseBatole.cz, ZdravaVyziva.info, Predskolaci.cz. Jako výtvarník přispívá do nekomerčního časopisu Klobouk na pařezu, pro o.s. Nedoklubko ilustruje pohádky a básničky do projektu na podporu předčasně edčasně narozených dětí. Má ráda práci s papírem, malbu akvarelem, recyklaci.Tvoří netradiční šperky, ráda kombinuje vlastnosti různých materiálů i výtvarných technik. V současné době pracuje na knize s návody pro vyrábění s dětmi, ráda připraví výtvarnou dílnu. Je maminkou prvňačky a páťáka.

31 Baby Book

11/2013


PORUCHA UČENÍ

Někdy pomáhá, když dospělí čtou nahlas společně s dětmi, nebo se můžeme ve čtení s dítětem střídat žitosti dětského čtenářství tedy není pochyb. Víme však, jak na to? Jak děti motivovat k zájmu o čtení, literaturu? Během prvních let povinné školní docházky se děti začnou seznamovat se čtením, literaturou, naučí se zpracovávat informace uložené v textu. Ke čtenářství můžeme ale děti vychovávat už v předškolním, předčtenářském období. Je velice důležité dítě pozitivně motivovat, ukázat mu zábavu spojenou se čtením nebo i jen pouhým prohlížením knih. Už v předškolním věku můžeme s dětmi navštěvovat knihovnu, která není v současné době jen pouhou půjčovnou knih, ale nabízí i jiné možnosti: pohádkové besedy, divadélka, výtvarné dílny, nocování v knihovně a podobně. Některé děti se samy v předškolním věku naučí číst i psát pár (nebo i více) písmen. Většina dětí je přirozeně zvídavá a zajímá se o své okolí. Nesmíme zapomínat na to, že děti se učí především spontánně a nápodobou. Pokud se dítě v rodině setkává s tím, že rodiče nebo starší sourozenci čtou, sáhne samo po knize, obrázku, leporelu. Při výběru vhodné literatury pro děti nelze opomíjet

32 Baby Book

10/2012 11/2013

ani významnou funkci estetickou. Citlivě provedené ilustrace malého čtenáře provázejí příběhem, naznačují, ale stále nechávají nezbytný prostor pro dětskou fantazii. Chvilky, které dítě stráví nad knihou ve společnosti rodičů, mohou být příjemným zakončením dne, zklidněním, rituálem, na který se všichni mohou těšit. V současné době, kdy jsme doslova zaplavováni knižní produkcí, je velice důležité věnovat patřičnou pozornost výběru dětské literatury. Výběrovost a přiměřenost by neměla být opomíjena. Dbáme na to, aby literatura byla pro děti přiměřená obsahem, formou, ale i vnější podobou. Nakladatelství nabízejí přehršel dětských titulů, lze nakupovat v internetových i kamenných knihkupectvích, vybírat můžeme z mnoha žánrů. Vždy bychom ale měli vycházet ze zájmu a schopností dítěte. Nesprávně zvolená kniha (ať již náročností textu, či pouze „nestrefením“ se do vkusu dítěte) může malého čtenáře odradit od čtení, naopak kniha, která dítě zaujme, se může stát kamarádem, ke kterému se bude dítě rádo vracet.

Pokud už máme knihu vybranou, je dobré vyčlenit si čas na společné čtení s dítětem. Začínající čtenáři a zejména děti s dyslexií ocení pravidelnost i přiměřenou dobu věnovanou čtení. Nesnažíme se hned „trhat rekordy“, stačí věnovat čtení několik minut (10–15). Číst bychom měli v klidném prostředí, ničím nerušeni. Někdy pomáhá, když dospělí čtou nahlas společně s dětmi, nebo se můžeme ve čtení s dítětem střídat. Není také nutné opravovat každou chybičku, pokud se smysl čteného nemění. Chyby můžeme potom vlídně opravit ve vhodných přestávkách. Každopádně platí, že bychom neměli zapomínat na pochvalu i za drobné pokroky, a po čtení neopomenout hovořit o tom, co jsme přečetli. Není důležité jen číst, ale zejména čtenému POROZUMĚT. Ačkoli v současné době existují projekty na podporu čtenářství u dětí, např. Celé Česko čte dětem, Rosteme s knihou, speciálně na dyslektické děti jsou zaměřeny Pohádky pro společné čtení, je úloha rodiny v cestě za čtenářstvím nezastupitelná.


ZDRAVÍ Z DRAVÍ

Určujeme směr. GRAFIKA | TVORBA TISKOVIN | TISK WWW STRÁNKY | E-SHOPY REKLAMA | PROPAGACE SEO | FACEBOOK

E-SMILE.cz náměstí Čs. legií 500 530 02 Pardubice

www.e-smile.cz info@e-smile.cz +420 773 454 773 11/2013 Baby Book 33


ROZHOVOR www.trdlohratky.cz

TRDLOHRÁTKY Nedávno jsem získala informaci o zajímavém programu pro nejmenší děti s názvem Trdlohrátky. Přestože program existuje již 2 roky, určitě není v povědomí všech rodičů nejmenších dětí. Zeptala jsem se proto na podrobnosti autorky projektu Lenky Cackové. Můžete nám stručně představit, co jsou Trdlohrátky? Je to první otázka, kterou vždy dostanu, zcela pochopitelná, ale přesto je těžké na ni stručně odpovědět. Začala bych, že jde o pravidelné setkávání rodičů a jejich dětí. Setkávání je spojeno s hrou a pestrým programem, který umožňuje nejen příjemně prožít čas, ale nabízí i informace a zkušenosti. Rodiče jsou během roku seznámeni s mnoha možnostmi, jak se svými dětmi komunikovat a jak je rozvíjet, jak spoluvytvářet vztah. To vše je pak povýšeno dějem, protože vše co se děje, kontextově zapadá do tématu a je spojeno s prožitkem. Tématem jsou lidové pohádky. Podrobnější informace o jednotlivých tématech jsou rozepsány na našich internetových stránkách. Jak vůbec vznikl nápad vytvořit takto rozsáhlý a tematicky propojený projekt?

34 Baby Book

11/2013

Na počátku vůbec nebyly velkolepé plány. Byla pouhá potřeba. Stala jsem se sama maminkou a měla potřebu se něco dozvědět, něco s dcerou prožívat, něco s ní sdílet. Už mnoho let se věnuji vzdělávání a práci s dětmi. Mou doménou je kultura a divadelní prostředí. Nicméně s miminky a batolátky jsem zkušenost neměla. Snažila jsem se najít nějaké kroužky, cvičení… něco málo jsme i našli, ale jsem zřejmě moc náročná. V mém dosahu se nenašlo nic, kde bych byla

spokojená, kde bych měla pocit, že to mně a mé dceři nějak prosívá, že nás to posunuje. Pak stačilo už jen malé poňouknutí (krásné slovo což) od mého manžela. Byla jsem zvyklá vytvářet programy pro děti i dospělé, a tak jsem se zakousla i do tohoto sousta. Polapilo mě to a začala jsem vše propracovávat více a více.. byl to proces. Na začátku bylo pár hodin a ochota pár maminek to zkusit. Dnes jsou to Trdlohrátky :-).


ROZHOVOR Propojením našeho divadla Netratrdlo a Trdlohrátek vzniklo dokonce představení „Trdlohrátkové čtení“ Se svým malým dítětem jsem pravidelně navštěvovala lekce cvičení a  zpívání, ale ne vždy tam byly děti naladěné na danou činnost. Často nechtěly spolupracovat s lektorkou, přestože byla velice milá a  příjemná. Předpokládám, že při vašich lekcích potíže s  motivací dětí nemáte. Jakou máte v tomto ohledu zkušenost? Někdy se stane, že nějaké dítko není naladěno, to je normální a všechny lektorky na tyto situace upozorňuji. Děti k ničemu nenutíme tím, že je hodina členěná, většinou po chvilce přijde činnost, která dítě zaujme, a zase se spontánně vrátí do dění. Obecně však s pozorností dětí problém není. Cítí se dobře díky pevnému schématu, po pár lekcích se lehce orientují a přizpůsobí se rytmu hodiny. A na druhé straně se objevují stále nové herní prvky, nové předměty, nové možnosti, které mají touhu zkoumat. Není čas na nudu, která je většinou původcem nespolupráce. Trdlohrátky je zatím možné navštívit na Moravě a  Vysočině. Chcete pro-

jekt rozšířit po celé republice? Školíte další lektory? Jsme na začátku. Ohlasy jsou výborné, lektorky spokojené. Od září se bude rozbíhat pokračovací program „Trdlohrátky pro běhálky“, který navazuje na základní program. Takže ano, nejen že chci, já s tím zcela neskromně počítám, že se časem celý projekt rozšíří po celé České republice. Je to jen o propagaci, kterou prozatím dělám sama a bez investic, a o odhodlání samotných lektorek. První krok musí udělat ony, pak jim mohu se vším pomoci. Nedávno jsem zrovna někde říkala, že vlastně nebuduji franchisu, ale komunitu žen, které věří trdlohrátkování, věří v to, že mohou smysluplně podnikat a uvěří, že jim já mohu být příkladem i podporou. Své lektorky neopouštím ve chvíli, kdy mi zaplatí. Jsem s nimi v kontaktu, a pokud to chtějí, vedu je a pomá-

hám. Na jejich popud např. vznikl i on-line kurz rétoriky a přednesu, kde se mohou zase o něco posunout, učit se. Možná je na místě říci, že Trdlohrátky mě osobně neživí, všechny peníze se vrací zpět do projektu. Živí mě (alespoň prozatím) divadlo a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Propojením našeho divadla Netratrdlo a Trdlohrátek vzniklo dokonce představení „Trdlohrátkové čtení“. Jde o dramatizaci tří trdlohrátkových pohádek a dle ohlasů to je výborné propojení. Žiju naplno a do cesty mi přicházejí krásné věci… dějí se. Takže až zvěst o Trdlohrátkách dorazí do Čech udějí se i tam :-). S programem jste se zúčastnila televizního pořa-

35 Baby Book

11/2013


ROZHOVOR Hledáme cesty jak nemít pocit, že šidím svou rodinu, děti, manžela, když myslíme i na své potřeby du Den D. Jak Vám prezentace před investory pomohla v  dalším rozvoji projektu? Popravdě to nebyla úplně příjemná zkušenost. Dlouhé hodiny čekání a pak doslova propocené dlouhé minuty před investory, před kamerami a s pocitem, že v hlavě je jen černo :-). Ale nelituji, to rozhodně ne. Byla to zkušenost, do jisté míry reklama a hlavně vznikla pro mě zcela zásadní spolupráce s paní Margaretou Křížovou a advokátní kanceláří CEAG, která podporuje Trdlohrátky v právních a obchodních otázkách. Bez této spolupráce bych se asi k realizaci franchisy odhodlávala mnohem déle. Získala jste 2. místo v soutěži Era Živnostník roku 2012 v  kraji Vysočina. Co pro Vás osobně toto umístění znamená? Tak tohle byl opravdu šok. Příjemný, nádherný šok, který krásně pohladil. Koho by nepotěšilo a nepovzbudilo ocenění jeho práce. Navíc jsem poznala mnoho zajímavých lidí a získala nové kontakty. Moc příjemná záležitost, takové umístění :-).

36 Baby Book

11/2013

Uvádíte, že jste maminkou roztomilé holčičky. Poraďte nám, zaměstnaným matkám, jak dobře dělat svoji práci a současně se věnovat rodině. Máte nějakou osobní dobrou zkušenost? Hanička je nejen roztomilá, ale i chytrá, krásná, hodná… je to prostě moje slunce. A bylo by krásné, kdyby existovala univerzální rada jak žít a dělat vše, co chci a co mám ráda, ale není. Je to o hledání kompromisů, samozřejmě dobrém plánování a v neposlední řadě také o ochotě lidí kolem vás. Nejdůležitější je vaše vnitřní spokojenost. Zní to šíleně sobecky a sebestředně, ale

je to tak. Spokojená matka je základ pro celou spokojenou rodinu :-). Organizuji setkání maminek, kde si právě na toto žhavé téma povídáme. Hledáme cesty jak nemít pocit, že šidím svou rodinu, děti, manžela, když myslíme i na své potřeby. Víte, ono nakonec vždy všechno jde, když se chce. Takže většinou stačí, když to ženská sama sobě dovolí. :-). Velice Vám děkuji za rozhovor a ať se Trdlohrátkám daří a  mají hodně spokojených dětí i rodičů. Já také moc děkuji a přeji spokojené čtenářky :-).


Baby y Book Boo ook k 37 7 Baby

11/2013 11/ 11 1 2013


ŠKOLA Lucie Tamášová, www.montessorihracky.cz, www.rustspolecne.cz

DO PRVNÍ TŘÍDY Dnes, když píši tento článek, končí školní rok. Začínají prázdniny. A já bych měla psát o  přípravě předškoláků do školy a o aktivitách, které jim usnadní nástup do první třídy. Chtěla bych ale začít trochu ze široka. Předškolní věk pro mě není jen věkem, kdy se dítě má připravit na základní školu. Je to věk, kdy se dítě připravuje na celý život! Formuje se jeho osobnost, utváří se jeho vztah ke světu, k lidem, k učení, k životu. Utváří si obrázek samo o sobě! Pár aktivit, které budeme dělat s dětmi měsíc před začátkem školní docházky, toho již moc nezachrání. Dítě by se mělo cítit milované, v bezpečí, jisté… Měli bychom se mu věnovat průběžně, trávit s ním čas při hře, u jídel, při péči o náš domov, rostliny, zvířata, na procházkách. Měli bychom dbát o kvalitu prostředí, ve kterém žije. To by mělo být podnětné, dítěti přizpůsobené. To, jaký vztah bude mít dítě ke škole, z velké míry ovlivňujeme my. Tím, jak s dítkem o škole mluvíme, jaký vztah mu pomáháme utvářet k poznávání a k učení se. Stejně tak má vliv i to, jaký vztah k učení máme my sami.

38 Baby Book

8/2012 11/2013

Pár aktivit, které můžeme s dítkem doma dělat před nástupem do školy… Kartičky se jménem dítka – rozlišování písmenek K této jednoduché aktivitě budeme potřebovat papír, na kterém bude napsané jméno dítěte. Můžeme připravit i druhou kartu, kde bude jeho příjmení. Dále budeme potřebovat vystříhaná písmenka, která se ve jméně a příjmení vyskytují. A pro obkreslovací aktivitu se nám bude hodit průsvitný papír. S kartou, kde je napsané jméno dítka, můžeme dítěti pomoct s hláskováním jednotlivých písmen. Následně pak může dítě přiřazovat ke svému jménu na kartičce jednotlivá vystříhaná písmena. Pak může dítě samo své jméno z písmen skládat. Když má dítě zájem, může zkusit obkreslovat jednotlivá písmena z karty na průsvitný papír. To samé lze samozřejmě dělat s jakýmikoliv slovy, lze vše přizpůsobit nějakému zájmu dítěte (např. u nás to budou jména vlaků).

Jednou z klasických Montessori pomůcek jsou smirková písmenka. Ty si můžete také vyrobit doma. Dají se připravit ze smirkového papíru, ale viděla jsem písmenka i z textilní samolepící tapety. Na zalaminovaný papír pak nalepíte písmenka z tapety. Dítě ukazováčkem a prostředníčkem dominantní ruky pomalu obtahuje písmeno ve směru, jakým se píše. Díky rozdílu materiálů samo cítí správné provedení. Nacvičený tvar pak dítko může zkoušet psát (také prsty) do tácu s krupicí.


ŠKOLA

Dobrou přípravou na práci ve škole je práce v domácnosti, při které si dítě mimo jiné také velmi pěkně uvolní ruku. Může to být vymazávání plechu, háčkování, přišívání kno líků, skládání oblečení nebo třeba zametání. U vaření a pečení se krásně procvičí vážení, míchání, přesýpání, ale také čtení nebo hodiny… Matematiku lze procvičovat mnoha způsoby v každodenním životě. Pokud chceme ale dítěti připravit zvlášť aktivitu na počítání, pak se nám určitě bude hodit připravit si karty s obrázky, označené číslicemi 1–10. No a k tomu 55 stejných malých předmětů, které jsou shodné s obrázky na

kartách (nejjednodušší variantou jsou asi kamínky). Dítě pak počítá počet místeček (obrázků) na kartičce s číslem a pak přikládá správný počet kamínků (předmětů). Kontrolou pro něj je, že mu na konci nezbude žádný předmět. Počítat se dají také peníze. Protože vidí jejich každodenní využití a to, že je používáme také. Většinou je hry s penězi baví. Když je pečlivě umyjeme, dá se s nimi počítat všemi různými způsoby (sčítat, odčítat, rozměňovat…). Na rozpoznávání číslic jdou také vyrobit kartičky, kde je obrázek s několika

předměty. Vedle obrázku jsou pak čtyři číslice, z nichž pouze jedna odpovídá počtu předmětů na kartičce. Dítě kolíčkem označí správnou číslici. Na druhé straně kartičky je tečka v místě, kde by měl být umístěný kolíček jako kontrola chyb. Kromě her v rámci matematiky nebo jazyka, je určitě zajímavé vyhledávat i aktivity, které podpoří smyslové vnímání. Ať už to budou doma vyrobené zvukové válečky (např. z kinder vajíček nebo z krabiček od sirek), různé míchání barev (pomocí potravinářských barev), hmatové pexeso (vyrobení párů z různých povrchů – alobal, dřevo, papír, pírka, písek, kamínky, korek, sklo…). Přeji všem krásné prázdniny a ať si je, spolu s dětmi, parádně užijete! :-)

39 Baby Book

11/2013


ZAHRANIČÍ Mgr. Monika Rodrová

Život v RUMUNSKU Před necelými šesti lety byl manžel vyslán pracovat do Bukurešti. Při představě, že strávíme několik let v Rumunsku, jsem byla trochu v rozpacích. Realita mě mile překvapila, ačkoli ideální podmínky pro život tu rozhodně nejsou. Bukurešť je metropole se vším všudy – bohatým kulturním a společenským životem, širokými bulváry, velkými zelenými plochami, ale i hlukem, prachem a žebráky. V době, kdy jsme se stěhovali do Rumunska, bylo na cestě naše první dítě. Pravidelné těhotenské prohlídky jsem absolvovala v Praze i Bukurešti. Zdejší harmonogram kontrol těhotných se příliš neliší od českého, ale rozhodně nečekejte ultrazvuk s fotogra ií vašeho potomka při každé návštěvě ordinace. České zdravotnictví, ačkoli k němu máme spoustu výhrad, je zdaleka jedno z nejlevnějších. V Rumunsku zaplatíte několik set korun, jakmile vejdete do ordinace, další peníze se účtují za jednotlivé výkony. Přestože znám osobně matky, které rodily v Bukurešti a mají dobré zkušenosti ze soukromých klinik, rozhodla jsem se v zájmu bezpečí dětí

40 Baby Book

10/2012 11/2013

rodit v ČR, kde je novorozenecká péče na velmi vysoké úrovni. Dcery mají v Bukurešti svého pediatra, některá povinná očkování děti absolvovaly v Rumunsku. Vakcíny, které si ještě před několika lety rodiče dováželi v termoskách z Čech, jsou již dnes bez problému k sehnání i v Rumunsku. Zdejší lékaři mají na můj vkus příliš velkou zálibu v předepisování antibiotik, ale o medikaci se s nimi dá diskutovat, takže mnohdy ustoupí a léčbu změní.

Volný čas trávíme s dětmi zejména v rozlehlých parcích, kterých je ve městě velké množství. V každém je k dispozici několik plastových hřišť pro různé věkové skupiny. Nově zbudované cyklostezky jsou využívány cyklisty, bruslaři i matkami s kočárky. V parcích je zpravidla několik restaurací či kaváren a placených atrakcí pro děti. Přestože je zima v Bukurešti krátká a většinu volného času se snažíme trávit s dětmi venku, pro chladné či deštivé období postrádáme indoorové herny.


ZAHRANIČÍ

Starší dcera chodí třetím rokem do rumunské školky. Pro přijetí dítěte panují celkem přísná pravidla. Každé dítě musí podstoupit sérii testů k vyloučení přítomnosti např. parazitů, streptokoků, stafylokoků atd. Testy se opakují každých šest měsíců. Pokud má dítě narozeniny a rodiče mu chtějí ve školce uspořádat oslavu s dortem, musejí zajít do akreditovaných cukráren, které mohou vydat osvědčení o nezávadnosti jejich výrobků. Program školky se příliš neliší od českého, pouze poslední ročník je na rozdíl od ČR mnohem více podobný škole. Děti jezdí do cirkusu, občas přijde do školky kouzelník nebo divadlo. Z důvodu nedostatku

místa zdejší školky postrádají venkovní hrací plochy pro děti. Známí se mě často ptají, co v Rumunsku dělám. Odpovídám, že totéž co jiné matky na mateřské dovolené v Čechách. Život je tu pro nás v některých ohledech těžší, například z nedostatku parkovišť a podzemních garáží se parkuje na všech možných i nemožných místech (včetně chodníku), a matka s kočárkem tak mnohdy riskantně prochází po ulici vedle jedoucích aut. Na druhou stranu množství a vybavení zdejších parků by mohly české matky závidět.

Místní obyvatelé jsou temperamentnější a hlučnější než Češi, zato milují děti, a udělají pro ně téměř cokoli. Dávají se s nimi do řeči, občas nabízejí bonbon, část svojí svačiny. Zdvořilé odmítnutí nechápou, ale tolerují. V Bukurešti je poměrně velká česko-slovenská komunita, která se setkává při různých akcích ať už soukromých, či pořádaných velvyslanectvím nebo českým centrem.

Základy fotografování dětí pro maminky Fotografie vašich dětí na plátně Naučíme maminky fotografovat jejich děti Levné kurzy pro maminky

www.fotokurzyrekvalifikace.cz www.wellnessbook.eu mobil: +420 602 Baby 365Book 700 11/2013 41


ZDRAVÍ Hana Římanová, lektorka Strolleringu, Kladno

STROLLERING Jejich revírem je lesní cesta, jejich tempo je vražedné, jejich cílem je být fit. Tento slogan mě napadl, když jsem se společně se čtrnácti maminkami vyzbrojenými kočárkem hnala lesoparkem a kolemjdoucí uskakovali a nevěřícně kroutili hlavami :-). Byla to moje první strolleringová lekce a byl to víc než báječný pocit :-). Lektorku Hanku Římanovou, která vede lekce Strolleringu v Kladně jsem pro vás vyzpovídala. Hanko, jak ses dostala ke Strolleringu, a čím tě zaujal? Vždycky jsem žila sportem a už v průběhu těhotenství jsem zkoumala možnosti pohybu s dítětem. V každém itness centru je dnes k dispozici dětský koutek s hlídáním. Ale dát do koutku tříměsíční miminko? Když jsem si ve vašem časopise přečetla článek s titulkem „Strollering, aneb mateřská v pohybu,“ byla jsem nadšená. Vyrazit s kočárkem ven, potkat se s ženskými, které mají stejný zájem a ještě si přitom zacvičit – to bylo přesně pro mě! Kolik lekcí Strolleringu jsi absolvovala, než jsi šla sama na školení lektorek?

42 Baby Book

10/2012 11/2013

Popravdě žádnou. V Kladně, kde bydlím, v té době žádná lektorka nebyla. To byl pro mě impuls. Řekla jsem si, že do toho půjdu. Našla jsem termín školení, těsně po skončení mého šestinedělí. To je totiž jediná podmínka, kterou musí maminka splňovat, když se chce pustit do cvičení s kočárkem. Kdy ses stala lektorkou Strolleringu? Oddělila bych dva časové okamžiky. První bylo úspěšné absolvování školení, na kterém jsem získala důležité a užitečné informace o Strolleringu, vedení lekcí a cvičení s maminkami obecně. Ale skutečnou lektorkou jsem se stala až o půl roku později, když jsem rozjela vlastní lekce. Rozhodně to ale nebylo ze dne na den. Co tím myslíš? Jak jsem řekla, školení mě vybavilo informacemi. Samostatné vedení lekcí je ale úplně něco jiného. Proti cvičení ve itness centru, se kterým jsem měla zkušenost, je outdoorový Strollering

jiný. Program lekce je daleko náročnější na organizaci, svoji roli hraje počasí a hlavně každá maminka přichází s minimálně jedním děťátkem, takže počet účastníků, které je třeba zabavit a zaujmout, se násobí dvěma. Zvládat všechny tyhle faktory se člověk naučí jen vlastní zkušeností. Jak se na své lekce připravuješ? Každá lekce je jiná. Rozhoduje především počasí, ale také počet maminek, které přijdou cvičit. Každou lekci si pečlivě promyslím a připravím dopředu, přesto je to často velká improvizace. Upřímně, průběh lekcí obvykle řídí naše děti :-). Zmínila jsi, že s vedením lekcí jsi začala až půl roku po absolvování kurzu. Proč tak dlouhá doba? Bydlím v Kladně. Žiju zde devět let, ale po celou dobu


ZDRAVÍ Každou lekci si pečlivě promyslím a připravím dopředu, přesto je to často velká improvizace jsem jezdila za prací do Prahy. V Kladně nemám rodinu, nechodila jsem tu do školy a známých tu mám pomálu. Maminky s dětmi jsem potkávala jen u paní doktorky nebo na plavání, kam chodím se svým synem. Asi chápete, že to znamená nulový základ pro klientelu strolleringových lekcí. Měla jsem proto obavu, zda na cvičení vůbec někdo přijde. Co tě nakonec přimělo začít? Využila jsem nabídky kolegyně Alenky – uspořádat společně závody kočárků a pojala jsem to jako dobrou příležitost Strollering v Kladně vůbec prezentovat. S propagací závodů nám pomohlo kladenské rádio, vylepily jsme pár plakátů a v průběhu závodů jsem udělala krátkou ukázku cvičení. Byla to krásná akce, která přilákala první maminky. Některé z nich se mnou cvičí dodnes. Znamená to, že dnes už je Strollering v  Kladně známá věc? To si nedovolím tvrdit. Proto jsem v propagaci roz-

hodně neusnula na vavřínech. Na facebooku jsem založila stránku Strollering Kladno. Publikuji komentáře a fotky z lekcí, označuji na fotkách maminky, „lajkuji“ jejich příspěvky a odpovídám na ně. Je to legrace a takový bonus pro mě, když si v komentářích přečtu, že lekce se líbila maminkám i dětičkám. Také u sebe stále nosím letáčky a rozdávám je maminkám, které potkávám ve městě, v parku, v obchodě… všude! :-) Jaký je o lekce zájem? Na moji první lekci přišlo osm maminek, na druhou čtrnáct. Skoro jsem se začala bát, na kolik se počet účastnic může vyšplhat :-). Přidala jsem proto druhou lekci v týdnu, aby se nápor rozložil, a vyhověla jsem tak maminkám, kterým termín nevyhovoval. Počty se ustálily, chodí pět až sedm maminek na každou lekci. To je optimální počet, při kterém si lekci užijí maminky, děti i já. Proč by maminky měly přijít na tvoji lekci Strolleringu?

Pro odpověď na tuhle otázku si s dovolením vypůjčím jeden z facebookových komentářů, který mi napsala maminka Petra, která mimochodem drží rekord v odchozených lekcích: „Mám dobrý pocit, že pro sebe něco dělám a k tomu dohromady s milovanou dcerkou na čerstvém vzduchu, ve společnosti skvělých bab, se super lektorkou, která umí pobavit a motivovat k vyšším a vyšším výkonům a taky to, že to není jen o cvičení, ale i o skvělé společnosti! PS: …a nesmím zapomenout na vyplavené endor iny :-).“ Petra mi promluvila z duše a za sebe doplním jen to, že si cením každé maminky, která se mnou přijde cvičit. Snažím se o osobní přístup ke každé z nich a záleží mi na tom, aby se na mých lekcích bavily a cítily se fajn. A protože maminky se vrací, věřím, že se mi to alespoň trochu daří. Ostatně, přijďte to zkusit taky :-).

43 Baby Book

11/2013


PRO TATÍNKY Bc. Miroslasv Sanytrák, MBA, foto MgA. Jiří Křenek

Volte SKOKANA V

ROKU

v F1 2013 Sezóna mistrovství světa formule 1 je v plném proudu, kdo bude letošním vítězem ankety Skokan roku F1, Climber of the Year in F1? I vy čtenáři našeho časopisu se může přidat svými hlasy na stránkách www.climberf1.com, případně na stránkách www.constructorsf1. com, kde byla v roce 2004 anketa vyhlášena.

Bude Skokanem roku F1 někdo z nováčků, či z nováčků, kteří již byli v seriálu F1 jako třeba R. Grosjean, či někdo ze stávajících dlouholetých p pilotů formule 1?

Pastor Maldonado

Předání ceny čtenářů webových stránek www.climberf1.com Skokan roku F1 2012 Dne 4. 7. 2013 v odpoledních hodinách převzal cenu pro pilota Pastor Maldonado z týmu Williams F1 a za tým jej převzala Claire Williams. Podrobnosti najdete na www.climberf1.com

Claire Williams

Pastor Maldonado a Miroslav Sanytrák

44 Baby Book

10/2012 11/2013

170x


Nové d÷tské centrum ANGLIČTINA

otevąeno každý den od 9 do 21 hodin za každého poéasí

najdete nás v 1. patąe galerie butovice ... víme co d÷ti baví ... www.hafikov.cz facebook.com/hafikov 45 Baby Book 11/2013

170x230mm.indd 1

11.9.2013 9:29:07


English with Flupik

Frog likes to eat flies.

Hen likes to eat seeds.

Rabbit likes to eat carrot. 46 Baby Book

8/2012 11/2013


Dog likes to eat bone. WHAT DO ANIMALS LIKE TO EAT?

HEN

FLIES

RABBIT

BONE

FROG

CARROT

DOG

SEEDS

Připravila školička FLUPÍK.

www.flupikrudna.cz 47 Baby Book

11/2013


MONTESSORI Petra Šlencová Bílská, www.marche-montessori.com

MARCHÉ MONTESSORI Montessori miniškolička a výukové materiály vyráběné v souladu s pedagogikou Marie Montessori „Jedním ze základních instinktů dítěte je provádět vlastní činnosti bez pomoci starších a jeho první vědomé tažení za nezávislost začíná ve chvíli, kdy otevřeně odmítne, aby za něj někdo druhý dělal to, co má udělat samo. Často nás překvapí, jakou energii je schopno vyvíjet, aby uspělo.“ Maria Montessori Právě v těchto dnech jsme před 2 lety spustili web s materiály z dílny Marché Montessori a cesta za alternativní výchovou nás zavedla dál, než jsme kdy vůbec zamýšleli. Postupnými krůčky po cestě za Montessori jsme objevovali tajemství přirozenosti, která je člověku vlastní od útlého věku. Dalším poznáváním jsme toužili po propojení, které rovoj dítěte ovlivňují a ilozo ii Marie Montessori uceluje. I tady totiž všechno začíná na úplném začátku. Prvotním cílem bylo zprostředkovat ostatním rodičům, popř. pak mateřským centrům či školkám,

48 Baby Book

11/2013

materiál pro jejich děti a svěřence podle principů Marie Montessori. Marché se zabývá výrobou didaktických materiálů rozmanitých témat v souladu s pedagogikou Montessori pro předškoláky a školní děti. Na výrobě materiálů jsme spolupracovali s AMI lektorkou Marií Roth, pro jazykové materiály pro batolala čerpáme ze seminářů AMI lektorky Patricie Wallner a dále se zaměřujeme na velkou škálu doplňujících materiálů k originál Montessori pomůckám. Víme, že díky dokonalým fotografiím profesionálních fotografů je přiblížení a zprostředkování naší přírody a věcí, které nás obklopují, skutečné a naplní konkrétní představu i těch nejmenších dětí. A to je jedna z věcí, která nás naplňuje a nesmírně baví.

Propojením stávajících a nových zkušeností jsme postupem času pochopili, že nám náš vnitřní hlas dlouhou dobu napovídá udělat krok dál. Impuls přišel možná i proto, že jsme čelili ne zcela uspokojivé zkušenosti s vlastním starším synem. Jednoduše se nám mnohdy zdálo, že v prostředí Montessori existuje přehnané a příliš velké očekávání, co by tak mělo 2–3 roky staré dítě zvládnout. A přesně v ten moment se začaly objevovat informace, že rozvoj schopností a inteligence dítěte podle principů Montessori přichází již v období prenatálního vývoje dítěte a že aplikovaná forma Montessori metodiky je vlastně víceméně pro před-


MONTESSORI

Jazyk je nejdůležitějším prostředkem vyjadřování myšlenek školní děti ve věku 3–6 let. Přišlo obrovské WOW. Moc nás to osvobodilo a mě osobně strašně potěšilo, protože jsem si mohla přiznat, že má intuice byla na místě a důvěra k synovi v době jeho začátků správná. Díky úžasným lidem z Klubu Amfora v Praze 4 a RC Nová Trojka v Praze 3 jsme dostali příležitost vytvořit „připravené prostředí“ pro děti do 3 let. Na našich Marché pracovnách se sešly úžasné děti s velkou touhou objevovat a báječné maminky, které se zájmem děti provázely aktivitami a připravenými pomůckami. V rámci možností jsme pokaždé upravovali prostory, abychom dětem nabídli vše potřebné pro napodobovaní práce dospělých. Batolátka trénovala, jak se sama obsloužit nebo jak pečovat o sebe a prostředí. Všechny pomůcky jsme přizpůsobi-

li tak, aby proporčně odpovídaly velikosti dítěte a jeho menší síle. V místnostech se pak děti mohly pohybovat podle libosti, mohly si vybírat aktivity podle aktuálního zájmu, mohly se ptát nebo si povídat. Jazyk je totiž pilířem Montessori vzdělávání dětí do 3 let. Jazyk je nejdůležitějším prostředkem vyjadřování myšlenek, pocitů, vědomostí a potřeb. Je důležité dětem všechno pojmenovávat. Postupně, reálnými názvy a gramaticky správně. Velký efekt má propojení se skutečnými věcmi, předměty a činnostmi, protože pro děti to je zážitek, teď a tady. Malé děti nemají zkušenost a žádnou představivost. A právě proto je konkrétní věc, kterou si vezmou do ruky, mostem k abstrakci. „Dítě je inteligentní bytost, která si zaslouží inteligentní jazyk.“ Maria Montessori „Vždycky, když vidím malé neposedy, jak se dokážou soustředit a jsou

zahloubané v obrovské bublině zájmu, mám nepopsatelně úžasný vnitřní pocit. Mnohdy mi přijde až neuvěřitelné, co všechno dokáží, a s jakou bravurností objevování světa zvládnou. Sami. A je až dech beroucí, s jakou hrdostí se zaradují, že to dokázali. Stačí jim činnost správně nabídnout a pozitivním pozváním ukázat. Ostatní už je na nich. Zvládnou to přesně tak, jak to nejlépe v danou chvíli umí, a jedině opakováním se mohou zdokonalit. Na nás je důvěra, pochopení, trpělivost.“ Petra Šlencová Bílská Na druhou stranu právě pozorování dětí při činnostech je největším poznáním a inspirací pro nás dospělé. Přijde nám smysluplné tuto inspiraci následovat a vytvořit místo pro malé objevitele, kde dětem bude umožněno růst, rozvíjet osobnost, nastartovat samostatnost. Pečlivě připravené a přívětivé prostředí je jedinečným začátkem dětských krůčků směrem k nezávislosti. A právě proto vzniká Marché miniškolička. Naším cí-

49 Baby Book

11/2013


MONTESSORI

Děti do 3 let potřebují spojení s reaD litou, a proto hlavní částí programu je nabídka reálných činností lem je přirozená výchova, péče a vzdělávání dětí. Jak jinak než podle metody Marie Montessori ;-) V malém rodinném prostředí se specializujeme na věk dětí od 18 měsíců do 3 let a nabízíme maximální péči, kterou děti batolecího věku potřebují. Z pohledu Montessori vzdělávání je toto období velmi důležitou vývojovou fází. Děti do 3 let mají speci ické potřeby a jejich péče je zcela odlišná od péče a vzdělávání dětí od 3 let, byť v systému Montessori. Děti do 3 let potřebují spojení s realitou, a proto hlavní částí programu je nabídka reálných činností tak, aby viděly, že všechno co dělají má smysl a cíl. Na druhou stranu to nedělají pro výsledek, ale pro prožitek. Potřebují věci vnímat všemi smysly. Velký důraz klademe také na důvěru v prostředí a na mateřský jazyk, který je mostem v komunikaci s okolím a ovlivňuje život dítěte. Nábytek je zmenšen na velikost výšky batolete a naplněn aktivitami podle senzitivních období. Z hlavní třídy je přímý vstup na terasu a zahradu, kde se budeme věnovat hře i práci s Montessori pomůckami,

50 Baby Book

11/2013

pohybovým a přírodovědným aktivitám. Budeme tam pozorovat přírodu, stromy, květiny, pěstovat ovoce a zeleninu od semínek a sazeniček po sklízení úrody. O 6–8 dětí budou s láskou a velkým pochopením pečovat 3 certiikovaní lektoři a absolventi kurzů a seminářů Mezinárodní asociace Montessori AMI pro věk 0–3 roky. Rozhodli jsme se pro výjimečný individuální přístup a ucelený program, aby děti byly šťastné, spokojené a rodiče jim co nejméně chyběli. Z pozice maminek a rodičů cítíme nutnost nabídnout přátelský program o delším rozsahu než pouhé dopoledne. Hlavně pro bene it matce a to jak pro částečný úvazek při návratu do zaměstnání, nebo osobní seberealizaci. Čerpáme z vlastní zkušenosti a z přirozených potřeb děťátek, které se po obědě můžou v klidu vyspinkat, posilnit svačinkou a pak s radostí vyrazit s maminkou, tátou, dědou, babičkou či chůvou za dalším dobrodružstvím. Miniškolička se nachází v novostavbě domu, v klidné části Prahy 4 – Modřany, Tylova čtvrť. Současně s provozem školky chceme přispívat

k osvětě rozvoje schopností a inteligence dětí podle principů výchovy a vzdělávání dr. Marie Montessori již od prenatálního vývoje. Podporovat děti, rodiče a lektory v oblasti alternativní výchovy. Vytvořit místo, kde se zájemci o poznání a inspiraci mohou potkávat na vzdělávacích programech, kurzech a seminářích. „Jakmile se děti ocitnou v podmínkách skutečného života, kde mají k dispozici opravdové nástroje a pomůcky přizpůsobené jejich velikosti, probudí se v nich neočekávaná energie. Ta vede k překvapivým aktivitám, které objevují s velkou jistotou a pravidelností.“ Maria Montessori Další informace a inspiraci najdete na našem webu www.marche-montessori.com nebo na našem facebookovém pro ilu www.facebook. com/Marche.Montessori.


MONTESSORI

Z pozice maminek a rodičů cítíme nutnost nabídnout přátelský program o delším rozsahu než pouhé dopoledne

Petra Šlencová Bílská www.marche-montessori.com „Na cestě za Montessori vzděláním každý krok znamená malý posun vpřed a do této chvíle obrovský přínos. Pro mne, mou rodinu, naše děti. Metoda Montessori mi otevřela náruč. Cítím se dobře, když se skláním k zemi a dívám se z očí do očí dětské radosti, baví mě pozorovat děti v jejich bublinách zaujatosti, líbí se mi jejich smysl pro detail a malé věci.“ Od ukončení oděvní školy, kde vystudovala módní návrhářství, se věnuje vlastní tvorbě jako módní návrhářka a stylistka. Montessori pedagogice se věnuje již pátým rokem, je zakladatelkou miniškolky pro děti od 18 měsíců do 3 let a internetového obchodu Marché Montessori. Má 2 syny – Sebastian 5 a Oliver 2.

REFERENCE JJana T.,, syn y František „Montessori s Petrou Šlencovou Bílskou mi otevřelo oči. Mohu si se svým synem hrát i  jinak, než jen posílat auta, házet balonem, stavět z  lega, číst knížky! Fanoušek začal na Montessori k Petře chodit v 15 měsících. On byl nadšený, já jen uklízela a třídila čočku od kukuřice a cizrny :-). Dnes se tomu směji, ale nebýt otevřeného přístupu Petry a její neuvěřitelné podpory, nevím, jestli bychom zvládli „dochodit“ první část kurzu. Dnes využíváme pracovní pomůcky z  Montessori v  běžném životě každý den. Fanoušek neuvěřitelně spolupracuje při vaření, umí si vymačkat pomeranč, oloupat a  nakrájet banán, namazat housku. Ano, občas je to všude, ale udělal to SÁM! A já se těším na další chvíle, kdy s  Fanouškem budeme prozkoumávat nové a  nové pomůcky.“

Kateřina S., syn y Oliver „Montessori pracovna v Nové Trojce je moc příjemné dopoledne aktivit s  mým 2,5 letým synem. Petra nejenom vytvořila krásný soubor nápaditých a zábavných pomůcek a  malých projektů, ale hlavně svým vlídným a praktickým přístupem motivuje maminky i  živějších chlapečků, aby vytrvaly v  postupném zavádění pravidel. Právě tato tolerance k  postupnému vývoji k  řádu spolu s  vlídnýmitipy od zkušeného rodiče je velmi sympatickým uvedením do koletivu s  Montessori přístupem. Konečně se necítím jako neschopná matka, která neumí svého synka usměrnit k  zavedeným pravidlům. Raduji se z  částečných úspěchů a  užíváme si přátelské atmosféry v  komorní sestavě. Někdy dokonce sdílíme s  ostatními průvodci dětstkých účastníků radost z  tendence dětí

spolupracovat. Jsem moc ráda, že se Petra rozhodla působit v N3 a umožnuje nám pracovat s velkým množstvím zábavných pomůcek ve vlídném, ale důsledném prostředí.“ Veronika S.,, syn y Vojta „Na Montessori se mi líbí, že je zameřené na získávání dovedností, které jsou později dobře uplatnitelné v každodenním životě, rozvíjí jemnou motoriku a trpělivost. Překvapilo mne, že syn už po prvních dvou – třech lekcích, v jeho 21 měsících, bezproblemů vydrží celé 2,5 hodiny se soustředit. Užitečné je i  dodržování pracovního cyklu, tj. výběr aktivity, přesun na místo určené k praáci, práce, úklid na původní místo, aby si pomůcku mohlo vzít a  prozkoumat jiné dítě. Úžasná je i rozmanitost pracovních pomůcek a  forma jejich přípravy. Moc nás to baví a Vojtík Petru zbožňuje :-).“

51 Baby Book

11/2013


ČTEME DĚTEM

Víte, proč je dobré

DĚTEM ČÍST? Prázdniny jsou nenávratně za námi a deštivé dny střídající ty slunečné nás zahání stále častěji do tepla našich domovů. Školáci se vrací do svých lavic, předškoláci do školky a batolátka a miminka jsou s maminkou více doma. Nastává ideální doba na trávení volného času s knížkou, a tak místo zapnuté televize, DVD nebo počítače vezměte do ruky knihu a pusťte se do čtení! Předčítat dětem příběhy můžete už od jejich útlého věku. Nevadí, že jim malé děti nerozumí, důležitá je vaše blízkost, barva a rytmus vašeho hlasu a pocit sounáležitosti a blízkosti, který děti citlivě vnímají. Na čtení není nikdy brzy ani pozdě. Pro nejmenší jsou vhodné jednoduché říkanky a leporela, pro starší děti obrázkové knihy plné pohádkových a dobrodružných příběhů. Knihy pomáhají dětem vyjadřovat své emoce, učí je myslet a chápat souvislosti a zákonitosti světa kolem nich. Četba podporuje a rozvíjí dětskou fantazii, zvyšuje slovní zásobu, a tím ulehčuje učení jak ve škole, tak i v běžném životě. Proto čtěte se svými dětmi, prohlížejte si spolu knížky a prožívejte psané příběhy pohromadě. Za ten nádherný pocit ze společně strávených chvil to určitě stojí. Nezapomínejte také na to, že malé děti

52 Baby Book

8/2012 11/2013

potřebují slyšet tytéž příběhy stále dokola. Dává jim to pocit jistoty, bezpečí, vaší blízkosti. V té chvíli patříte jen jim. Takže neztrácejte trpělivost, i když vám někdy bude připadat, že vás hrdinové z knížek pronásledují na každém kroku! Vzpomínejte na pohádky, které vám vyprávěli rodiče, určitě vás zahřejí u srdíčka. Přestože dnešní doba přeje spíše počítačům, mobilům a internetu, nezapomínejte na poctivou knihu – krásná titulní stránka, vůně papíru, formát knížky, barevné obrázky – to vše v nás zanechává příjemné pocity. Jděte svým potomkům příkladem, učte je lásce a úctě ke knihám. Ztrácíte se v nepřeberném množství knížek, které dnešní trh nabízí? Ráda bych vám doporučila příjemnou četbu pro podzimní dny od nakladatelství Amenius, které vydává knihy pro děti, mládež, ale i pro dospělé. Nakladatelství Amenius se ve svých projektech, které se zaměřují na školy, školky i knihovny, snaží

probudit u dětí i dospělých zájem o knihy, a to jak o čtení, tak i psaní knížek. Z tohoto důvodu vedle knih známých autorů vydává také knihy autorů začínajících a stále přijímá nové rukopisy. Z titulů nakladatelství Amenius vám představuji dva, které jsou určeny pro malé děti a jsou vhodné, ba přímo určené právě pro komunikaci rodičů s dětmi prostřednictvím knihy, a jeden titul pro větší dětské čtenáře, který rozvíjí nejen dětskou představivost, ale i smysl pro správné chování. První z knížek, které stojí za zmínku je Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí? Kniha autorky Miriam Peškové je určena pro nejmenší děti, kterým osvětluje tajemství početí, těhotenství a porodu. Jednotlivé kapitoly knihy seznamují dětské čtenáře s průběhem těhotenství a vývojem plodu. Knížka je tak vhodná jako průvodce dítěte matčiným těhotenstvím. Prostřednictvím krásných ilustrací a vtipných veršovaných


ČTEME DĚTEM

přirovnání si dítě dokáže lépe představit, jak se jeho malý bratříček či sestřička v matčině bříšku vyvíjí a roste. Knížka Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí? je vhodnou literaturou nejen pro děti, ale také pro dospělé, kteří v ní naleznou pomocníka v otázkách, co a jak říci svým dětem o vzniku života. Kniha Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí? tak nenechává nikoho na pochybách, že zrození nového života je největším zázrakem na Zemi. Titul Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí? také podporuje charitativní projekt Nadace Naše dítě, jehož zakladatelka a ředitelka Zuzana Baudyšová se stala autorkou předmluvy. V roce 2008 se knížka Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí? dostala v anketě SUK mezi top 10 nejoblíbenějších knih pro děti. Knížka je určena pro děti od 3 let a je možné ji zakoupit u všech dobrých knihkupců po celé ČR nebo na stránkách nakladatelství Amenius, kde se také dozvíte další informace o knize. Pro deštivé podzimní dny se Vám zajisté může hodit kniha Jak zvířátka pekla koláče.

Jak napovídá název, milý veršovaný příběh pro děti je o pečení koláčů, ale ne jen tak ledajakém. Koláče totiž pečou zvířátka, která podle získaného receptu shromažďují potřebné suroviny, které si nejprve musela sama vlastním úsilím opatřit. Kniha Martiny Kavkové je doplněna bohatými ilustracemi se zvířátky a samozřejmě obsahuje i recept na koláčky – tak si po přečtení a prohlédnutí knížky můžete se svými dětmi doma upéct vlastní koláče a strávit společně čas plný zábavy s knížkou i v kuchyni! Čas opravdu rychle letí a než se nadějeme, budou zde vánoce. Ideální knihou pro toto období je Tajemný život sněhuláků aneb Příhody sněhuláka Sněhošlápka a jeho kamarádů. Přemýšlíte jakou knížku dětem koupit, aby se jim líbila a nezůstala ležet jen tak v šuplíku? A vy děti, chcete se naučit postavit pořádného sněhuláka a ještě u toho prožít mnoho dobrodružství? Tak neváhejte a sáhněte po novince příbramského nakladatelství Amenius Tajemný život sněhuláků aneb Příhody sněhuláka Sněhošlápka a jeho kamarádů, napsal Bohumír

Socha a Radomír Socha. Ilustroval Miroslav Růžek. Zimní měsíce potěší všechny děti svou sněhovou nadílkou a vybízí k zimním radovánkám – koulování, sáňkování i stavění sněhuláků. Malý školák Honzík postaví sněhuláka jménem Sněhošlápek a další dva kamarády, které pojmenuje Lysohlávek a Kadeřávek. S nimi prožije mnoho dobrodružství, které zimní období přináší. Poutavé příběhy vysvětlují dětem tradici Mikuláše, Vánoc a Silvestra. Děti se také z knihy dozvědí, jak se v zimě daří lesní zvěři nebo že i v zimních měsících rostou léčivé houby. Na konci každé kapitoly je několik otázek, které si mohou rodiče společně s dětmi zodpovědět, díky nim si děti lépe zapamatují to, o čem si vlastně četly. Pohádkový příběh sněhuláka naučí děti slušnému chování, rozlišování dobra a zla a vysvětlí jim, jak se správně chovat k sobě navzájem. V závěru knihy je pro všechny čtenáře „Desatero pro stavitele sněhuláků.“ Vybrali jste si? Navštivte stránky nakladatelství Amenius www.amenius.cz. Užívejte podzim plnými doušky a jak jinak než s knihou.

53 Baby Book

11/2013


Měsíčková kojenecká a dětská péče Weleda

Protože maminky vědí, co je nejlepší. Přípravky jsou nositeli mezinárodního certifikátu NATRUE. K dostání v lékárnách, v síti Klubových prodejen Weleda a u dalších vybraných prodejců.

Weleda v souladu s člověkem i přírodou

www.weleda.cz


Nejčistší přírodní kosmetika od prvního dne života. Weleda vyvinula velmi jemné produkty ve spolupráci s týmem porodních asistentek, lékaři a farmaceuty speciálně pro každodenní péči o citlivou pokožku dítěte. Tyto výrobky mají celostní vliv na tělo i duši, a podporují pokožku, aby využila svou vlastní sílu již od prvního dne života. Po 40 týdnech v ochranném prostředí dělohy, se musí dítě aklimatizovat do velmi odlišného prostředí. Jeho stále velmi jemná pokožka má od této chvíle velmi důležitý úkol. Citlivá pokožka dítěte pomalu začíná budovat své ochranné a regulační funkce, při čemž vyžaduje zvláštní péči, která ji jemně čistí a intenzivně hydratuje. Důležitá aktivní složka, která dokonale podporuje rozvoj citlivé pokožky a poskytuje jí dodatečnou ochrannou vrstvu je měsíček lékařský v BIO kvalitě. Jeho hojivé, zklidňující a protizánětlivé účinky jsou známy od starověku. Od května do října neúnavně proměňuje sluneční světlo v léčivou sílu zřetelně uspořádaných zlatavých, oranžových a žlutých květů. Neudivuje proto, že právě tato rostlina patří k nejúčinnějším léčivkám při poraněních a zánětech kůže. Výtažky z měsíčku napomáhají vývoji odolné a zdravé pokožky. Všechny přípravky jsou dermatologicky testovány a jsou výborně snášeny i při atopické pokožce. Neobsahují žádné syntetické konzervanty, syntetická barviva, syntetickou parfemaci nebo látky vyráběné z ropy (parafín, vazelína). Jsou nositeli mezinárodního certifikátu NATRUE.

Víte že: než se dostane hotový výrobek a jeho blahodárné účinky na pokožku děťátka, má za sebou dlouhou cestu? Ta začíná výběrem nejkvalitnějších ekologických semen měsíčku lékařského. Také pole pro výsadbu měsíčku musí být připravené: rok předtím na něm rostl jetel nebo vojtěška, aby mělo dostatek živin pro měsíček. Velmi náročná je sklizeň květů: brzy ráno, jakmile oschne rosa, se zahradníci Weledy vydávají na pole a ručně trhají květy měsíčku. Vybírají jen zdravé a plně rozkvetlé rostliny. Každoročně se na zahradách Weledy sklidí kolem 10 tun čerstvých květů. Čerstvé květy se pak ihned šetrně zpracovávají. Jemný masťový základ krémů Weleda obsahuje např. mandlový nebo sezamový olej v BIO kvalitě, hřejivý včelí vosk a další vybrané suroviny. Při výrobě využívá Weleda svých dlouholetých zkušeností s výrobou léčiv s důrazem na bezpečnost a dobrou snášenlivost výrobků již od prvního dne života děťátka. GARANCE NEJVYŠŠÍ KVALITY ČISTÉ PŘÍRODNÍ KOSMETIKY A BIOKOSMETIKY

V sortimentu dětské péče najdete vše pro kompletní péči o pokožku kojence, starších dětí, ale i pro dospělé s citlivou pletí. Krém pro péči při přebalování, přísady do koupele, oleje pro péči o pleť po koupeli nebo pro masáže dětí, šampón pro tělo i vlasy, mléko a krémy pro péči o tělo, ochranný krém do chladu a mrazu i zubní gel pro první zoubky. Protože maminky vědí, co je nejlepší.

www.weleda.cz


PÉČE O ZUBY Kateřina Blínová, DiS.

Péče o DĚTSKÉ ZUBY 2. část Tento článek navazuje na první část péče o dětské zuby, která byla publikována v  předchozím čísle BabyBook (11/2013). Autorka pracuje ve stomatologii od roku 1997, dnes působí jako dentální hygienistka v ordinaci MUDr. Šmikmátorové v Praze. Při zvýšené kazivosti, nebo při vyšším riziku vzniku zubního kazu, je velmi účinná luoridace. Fluoridy zlepšují odolnost zubů vůči útokům bakteriálních kyselin a zabraňují uvolňování minerálů ze zubů (demineralizaci). Fluoridy se vstřebávají do skloviny a snižují práh rozpustnosti. Pomáhají udržet ochranu skloviny při demineralizaci, což je cca po 30 min po požití jídla. Některé sloučeniny luoridů znesnadňují adhezi mikroorganizmů na tvrdé zubní tkáně. Během těhotenství nemají tablety vliv na kazivost dočasného chrupu. Při podávání tablet po narození neovlivňují dočasný chrup, ale až stálý chrup. Preventivní účinek tablet ve stálém chrupu je pouze při dlouhodobém a pravidelném používání. Musí se přesně dodržovat dávkování. Zvýšený příjem luoridů může vést ke vzniku luorózy, která se projevuje nejčastěji bílými skvrnami na stálých zubech. Není vhodné je podávat dětem do 2 let, lépe u dětí po 3. roce života.

56 Baby Book

11/2013

Kontraindikací je onemocnění ledvin, metabolická acidóza a antibiotika Dávkování u malých dětí – rozpustit potřebné množství ve velkém množství vody (1 tableta na 250 ml). U starších dětí necháme potřebné množství rozkousat nebo rozpustit v puse. Pokud má sníst denně 2 tablety, je vhodnější si dávku rozdělit na 3–4 aplikace a užívat během dne. Nestačí 1x.Jde o to, aby byla slina průběžně luoridována. V nynější době se od luoridace pomocí tablet upouští. Vždy musíme brát v úvahu mnoho faktorů, zda tablety naordinovat, či nikoliv. Je vhodné u dítěte do 6 let znát i rodinnou anamnézu, kazivost zubů rodičů a starších sourozenců, sociální poměry, z jaké vody vaří, jakou sůl používají, co jedí a pijí… Nyní se přikláníme k vnější luoridaci, což je aplikace F gelů přímo na povrch zubů. Dá se lépe dávkovat, ovlivňuje jen prořezané zuby a děti si nevypěstují závislost na tabletkách od raného dětství.

Zuby dětem začínají prořezávat kolem 6.–8. měsíce, většinou to jsou spodní přední řezáky (jedničky). Mezi 8.–12. měsícem prořežou zbylé řezáky v obou čelistech (jedničky a dvojky), první mléčné stoličky (čtyřky) rostou mezi 12.–16. m, kolem roku a půl prořezávají špičáky (trojky) a jako poslední kolem druhého roku prořezávají druhé stoličky (pětky). Je jedno, zda 1. zoubek vyroste v šesti měsících nebo až v roce. Každé dítě je individualita a toto jsou jen orientační údaje. Kompletní mléčný chrup by měl být vyrostlý do věku tří let. Jako první je vhodné čištění zoubků nebo i dásní prsťáčkem. Stačí 1x denně večer. Čištění 2x denně je vhodné od 2 let, stačí bez pasty. Pokud ji dítě vyžaduje, můžete použít malé množství pasty bez luoru. Od roku a víc můžete čistit malým kartáčkem s měkkými vlákny, s pogumovanou hlavičkou, abyste se vyvarovali poranění sliznic. Dítě si může zkoušet čistit


PÉČE O ZUBY

zuby samo, rukojeť drží dlaní, ale samotné čištění je na vás. Může mít svůj kartáček, který kouše, a vy máte druhý kartáček, kterým mu jeho zoubky čistíte, nebo můžete použít kartáček s dlouhým držátkem, který držíte oba. Důležité je odsunout prstem rty a důkladně mu vyčistit přední zoubky z vnější strany. Zkoušíme čistit zoubky velkými kroužky při zavřených čelistech, nezapomínáme na vnitřní strany zubů, a pokud to jde, tak i zadní strany stoliček. Na kartáček netlačíme. Stálé zuby se zatím vyvíjejí v kosti až do cca 12 let, proto je důležitá i nyní rozmanitá strava bohatá na vitamíny a minerály. Pokud má dítě v mléčném chrupu kaz, je vhodné ho spravit. Dočasný chrup drží místo stálým zubům, je důležitý pro vývoj řeči i příjem

potravy. Důležité jsou i preventivní prohlídky každých 6 měsíců. Dětské zoubky mají širokou dřeňovou dutinu (prostor uvnitř zubu, kde jsou cévy a nervy vyživující zub), proto může neošetřený kaz rychle proniknout až do této dutiny a způsobit zánět nervu. Také pro dítě je méně bolestivé ošetřit malý kaz než velký. V naší ordinaci registrujeme miminka od 1 roku, máme rádi rodinné ošetřování, kdy dítě vidí, že prohlížíme i maminku s tatínkem a vůbec je to nebolí. Domácí příprava a přístup rodičů k zubnímu vyšetření či ošetření nejsou zanedbatelné, protože dítě vnímá, jak se doma o zubaři mluví. Když bude maminka už týden předem mluvit o tom, jak se bojí, jak jí zase vyvrtáme nebo vytrhneme nějaký zub, tak dítě jen těžko přesvědčíme

o tom, že se vůbec nemusí bát. Rodiče, staňte se svým dětem vzorem a buďte na křesle stateční. Ve třech letech má dítě kompletní mléčný chrup, pod nímž se vyvíjí stálé zuby. Tím, jak se stálým zubům vyvíjí kořen, tak tlačí na mléčné zuby, těm se naopak jejich kořen resorbuje (ztrácí), až vypadnou zuby bez kořene (jen korunková část). Ale pokud se z nějakého důvodu – nejčastěji po úrazu musí vytrhnout mléčný zub brzo, má také dlouhý kořen, jako známe od stálých zubů. Dítě si umí čistit jen žvýkací plochy zubů, takže čištění leží stále jen na vás. Děti si zkouší čistit vnější strany zubů se sevřenými čelistmi, vnitřní plošky zubů se čistí od červeného k bílému. Od dásně ke korunce zubu. Je vhodná zubní pasta s malým obsahem luoru určená pro mléčný chrup. Pasty stačí dát na kartáček jen malé množství. Kolem šestého roku roste první stálá stolička (šestka). Trvá cca půl roku, než doroste do správné výšky, proto je důležité tento prostor čistit jednosvazkovým kartáčkem (sólo kartáčkem). Klasický kartáček je velký, kousa-

57 Baby Book

11/2013


PÉČE O ZUBY

Do horní vrstvy plaku se ukládají D minerály ze slin a vzniká zubní kámen cí plošku posledního zubu nedočistí, protože na ni nedosáhne (nadjede ji) a také se špatně dostane k zadní straně pětky. Sólo kartáček pro dočišťování doporučujeme rodičům a instruujeme je, jak s ním dítěti zuby dočišťovat. Jedná se i o dočišťování ostatních zubů, protože v tomto období je ústní hygiena ztížena výměnou zubů, která bude dokončena až kolem 12. roku. Sklovina stálých zubů ještě není plně mineralizovaná, jsou zde viklavé zuby, mezery po vypadlých zubech, dorůstající zuby nedosahující výšky ostatních, rotované či jinak stěsnané zuby… To vše vede k horšímu udržování hygieny a zvýšenému riziku vzniku zubního kazu. Dítě už je schopno si zuby správně vyčistit, ale zodpovědnost za dokonalou hygienu je stále na rodičích. Oni by měli večer dítě kontrolovat a dočišťovat nedokonale vyčištěné plošky, kde zůstává plak. Nevyčištěná vrstva plaku se neustále zvyšuje, mění se jeho bakteriální osídlení, už za 3 dny vznikne tzv. zralý plak, který velmi pevně drží u zubu, objevují se tam patogenní bakterie,

58 Baby Book

11/2013

díky kterým vzniká zubní kaz a zánět dásní (v 1 mg plaku je 100 milionů bakterií). Do horní vrstvy plaku se ukládají minerály ze slin a vzniká zubní kámen. Ten už kartáčkem neodstraníme. Byla jsem překvapená, kolik malých dětí – už od 6 let má zubní kámen. Existují tabletky nebo vodičky, které dokáží obarvit plak na zubech a dítě i my vidíme, kde máme špatně vyčištěná místa. Barva jde poměrně dobře ze zubů odstranit kartáčkem. Není na škodu, když si to čas od času vyzkouší celá rodina. Tabletky jsou určené pro děti, které umí vyplivovat a vyplachovat. Během tohoto období dítě zmenšuje kroužky až do úplně malinkých, skoro na jednom

místě, počítá pomalu do 10 a celou dobu s mírným tlakem krouží jen na jednom až dvou zubech. Po určené době posune kartáček o zub dál. Je vhodné začínat vnitřními stranami, poté venkovní a nakonec vyčistit kousací plošky. Nesmíme zapomenout i na zadní strany posledních zubů. Kartáček je položen na zuby v úhlu cca 45° proti dásni. Vlákna měkkého kartáčku se tak mohou dostat i do dásňového žlábku, což je prostor obklopující zub těsně pod dásní. Tam zůstává nejvíc plaku, hlavně na vnitřních stranách u jazyka. Přední zuby z vnitřních stran čistíme kartáčkem ve svislé poloze. Pokud má dítě nebo dospělý nějaké vady chrupu, potřebuje speciální


PÉČE O ZUBY

Zubní pastu bychom měli používat pro smíšený chrup, ta obsahuje větší množství fluoru techniky čištění zubů, které volíme individuálně podle stavu. Sólo kartáček je vhodné použít i na dočištění např. u TV. Vezmu si kartáček bez pasty a cca 15–20 min čistím každý zub zvlášť, ze všech stran, jako by tam byl sám. Kartáčkem dělám malé vibrační pohyby, netlačím na něj, abych si nezraňovala dáseň a nevybrušovala krčky. Jde spíš o delší dobu čištění než o velký tlak. Zuby jsou

důkladně vyčištěné, až když je přejedeme jazykem a jsou krásně hladké jako zrcadlo. Zubní pastu bychom měli používat pro smíšený chrup, ta obsahuje větší množství luoru. Individuálně může stomatolog nebo dentální hygienistka doporučit a naučit používání mezizubní nitě nebo mezizubního kartáčku. Ze začátku je to opět na rodičích, časem to dítě zvládá samo, je jen kontrolo-

váno, zda si mezizubní prostory vyčistilo. Nitě používáme převážně u stěsnaných zubů, hlavně v předních úsecích, mezizubní kartáčky spíše v postranních úsecích. Nitě můžeme použít buď klasické namotávané na prsty, nebo natažené v držácích už z výroby. Mezizubní kartáčky jsou v různých velikostech. Správnou velikost vám pomůže určit stomatolog či dentální hygienistka.

INTERNETOVÝ MAGAZÍN PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY Plánujete miminko? Víte o svém těhotenství jen krátce? Těšíte se a máte zároveň obavy? Jste na správné adrese. Najdete zde plno rad, informací o těhotenství – průběhu, zdravotních komplikacích, zdravém stravování, typy na akce pro těhulky, příprava výbavičky, recenze knížek pro nastávající maminky, vše kolem porodu a prvních dnech s miminkem doma, až do prvního roku vašeho děťátka. Web má velice krásnou grafiku a je přehledně řazen do rubrik. Popovídejte si s ostatními těhulkami v diskuzním fóru. Přijďte se s námi podělit o vaše zážitky z jiného stavu. Určitě nebudete litovat. Těšíme se na Vás. Více

na www.MojeBrisko.cz

INTERNETOVÝ MAGAZÍN PRO MAMINKY O DĚTECH DO 3 LET Nevíte si rady se svým batolátkem? Hledáte inspiraci pro všední i nevšední dny? Chcete se odreagovat od dětí, něco příjemného si přečíst a dozvědět se mnoho zajímavých informací? Na webu najdete typy, jak zvládnout péči o batole, jaká jídla pro něj připravovat, recenze knížek pro děti, akce pro rodiny s dětmi, pohádky, říkadla a hry pro rozvoj vašeho dítěte. Diskutujte s ostatními maminkami v diskuzním fóru. Přispějte svým názorem, příběhem ze života. Těšíme se na Vás. Více

na www.NaseBatole.cz 59 Baby Book 11/2013


MAMINKY MAMINKÁM Mgr. Jana Hlušičková

M Moje zkušenosti s ÚŘADEM coby osoby samostatně

PRÁCE

výdělečně činné S úřadem práce jsem poprvé přišla do styku, když jsem se coby nastávající maminka začala zajímat o mateřskou dovolenou. Nevěděla jsem, že musím jednat s úřadem práce, a proto jsem se nejdřív vypravila na správu sociálního zabezpečení, kde mne odkázali na úřad práce. Zde mi po několikahodinovém čekání úřednice vše vysvětlila. Bohužel jsem si k sociálnímu pojištění neplatila nemocenskou (na radu „šikovné“ úřednice, která mi při přihlášení na sociálku sdělila, že placení nemocenské jsou vyhozené peníze, když nejsem často nemocná, a že k mateřské se to nevztahuje), tudíž jsem neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, na tzv. mateřskou. Paní na úřadě práce mi vysvětila, že dostanu až rodičovský příspěvek, a to ode dne porodu, jehož výše činí 7 600 Kč prvních 9 měsíců a dále 3 800 Kč. Jako OSVČ si nemohu vybrat délku rodičovské dovolené, mám ji rovnou stanovenou na 4 roky. Zároveň během rodičovské mohu dál podnikat a vydělat měsíčně až 30 000 Kč. Tyto informace jsem si zjišťovala již v těhotenství, nicméně jsem vše mohla řešit až po porodu. Po porodu je nutno dostavit se na úřad

60 Baby Book

práce s rodným listem dítěte a na jeho základě mi přiznají rodičovský příspěvek. Prý je jasné, že žena má na starosti dítě, takže stačí, když vše vyřídí partner s ženiným občanským průkazem. Jakmile se tedy malá narodila, dostavil se manžel s rodným listem na úřad práce a vše začalo. Na úřadě práce manžel dostal papír, který jsem doma vyplnila a podepsala (pochopitelně manžel a moje občanka nestačili). S tímto papírem se muselo na správu sociálního zabezpečení, kde potvr-

dili neplacení nemocenské, s tímto potvrzením zpět na úřad práce a pak nezbývalo, než čekat. Asi po měsíci přišlo vyjádření, že mi byl rodičovský příspěvek přidělen, a zhruba do dalších 14 dnů dorazily peníze na účet. Nutno podotknout, že peníze chodí pravidelně ve stejné datum každý měsíc. Na úřadě práce jsem měla štěstí na milou úřednici, nicméně mi stejně napoprvé neřekla všechno a spoustu informací jsem si musela zjišťovat na Internetu. Například mě poslala s jjedním p papírem p na správu p

11/2013

Inzer


MAMINKY MAMINKÁM

Je dobré zeptat se skutečně na všechno, co vás zajímá, protože úřednice neřeknou nic navíc sociálního zabezpečení, kde mě s ním poslali zase zpátky na úřad práce, nebo mi řekla nepřesné informace a na sociálce na mě nevěřícně koukali. Bohužel takovouto zkušenost mám se všemi úřady, ať je to úřad práce nebo třeba živnostenský úřad, a proto doporučuji vyhledat si nejprve informace na Internetu, aby člověk nebyl jen tabula rasa, když se vypraví na příslušný úřad

pro informace. Zároveň je dobré zeptat se skutečně na všechno, co vás zajímá, protože úřednice neřeknou nic navíc a mnohdy jsou tyto vynechané informace dost podstatné. Jak se říká,

špatná zkušenost také zkušenost, tímto způsobem na situaci nahlížím a na další jednání s úřadem práce jsem tak lépe vyzbrojená, než tomu bylo poprvé.

Mgr. Jana Hlušičková vystudovala FFUK obor historie a obor pedagogika, toho času na mateřské dovolené.

61 Baby Book Inzerat do Babybook na Bajecnou skolku.indd 1

11/2013

7.6.2013 16:16:54


ČTENÍ Mgr. Jitka Zajíčková, www.jitkazajickova.blogspot.cz

UČÍME SE ČÍST S nástupem do školy je spjato velké očekávání, těšení i obavy. Jednou z dovedností, kterou si děti ve škole osvojí, je čtení. Jak se vlastně děti učí číst a jak mohou pomoci rodiče? Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, je určující pro jeho další vývoj. V rodině vše začíná a to, co se dítě doma naučí, si s sebou ponese po celý život. Rodiče vědomě či nevědomě dítě formují, učí. Většina dětí je přirozeně zvídavá a zajímá se o své okolí. Nesmíme zapomínat na to, že děti se učí především spontánně a nápodobou. Pokud se dítě v rodině setkává s tím, že rodiče nebo starší sourozenci čtou, sáhne samo po knize, obrázku, leporelu. Ačkoli se většina dětí pořádně naučí číst až ve škole, ke čtenářství můžeme děti vést už v předškolním věku, velkou úlohu má společné čtení, přečítání nebo i jen prohlížení knih. S dětmi navštěvovat i knihovnu, která není v současné době jen pouhou půjčovnou knih, ale nabízí i jiné možnosti: pohádkové besedy, divadélka, výtvarné dílny, nocování v knihovně a podobně. V našich školách se nyní výuka čtení praktikuje po-

62 Baby Book

8/2012 11/2013

mocí několika metod, je na pedagozích, kterou metodu si zvolí. Může se také stát, že dítěti nebude jedna metoda čtení vyhovovat, ale s druhou zvládne čtení hravě! „Má-ma me-le ma-so“ aneb Analyticko-syntetická metoda Tuto metodu zná asi každý rodič, sami jsme se tak učili číst. Zjednodušeně lze říci, že jde o slabikovací metodu. Děti čtou nejprve písmena, ta skládají do slabik a nakonec čtou celé slovo. Děti, které se učí číst analyticko-syntetickou metodou, se učí psát od počátku první třídy psacím písmem, učí se číst velká i malá tiskací písmena. Genetická metoda aneb Velká písmena Genetická metoda staví na znalostech velkých písmen. Je to logické, většina dětí se umí hůlkovým písmem podepsat již před vstupem do školy, některé děti zvládnou i přečíst

třeba názvy obchodů nebo titulky v novinách. Genetická metoda není žádnou novinkou, základy metody položil již v roce 1913 Josef Kožíšek v tehdy velmi populární čítance Poupata, moderní metodiku systematicky zpracovává PhDr. J. Vágnerová, CSc. Základním rozdílem oproti analyticko-syntetické metodě je to, že děti od úplného počátku čtou a zapisují celé věty. Slova neslabikují, ale hláskují: M-Á-M-A. Rozklad slov na hlásky a jejich opětovné spojování do slov zabere významnou část učení. Od jednoduchých a krátkých slov se přechází ke slovům delším a složitějším. Velká písmena, která děti čtou, se zároveň učí i psát. Jakmile zvládnou velká písmena, přechází se k nácviku malých tiskacích písmen a ve druhém pololetí první třídy se děti začnou učit psát klasické psací písmo. Velkou výhodou genetické metody je její okamžitá


ČTENÍ

Většina dětí je přirozeně zvídavá a zajímá se o své okolí praktická využitelnost, co děti umí přečíst, to umí také napsat. Ruka procvičená psaním jednodušších tvarů tiskacích písmen pak snadno přechází ke složitějším tvarům psacích písmen. Sfumato – Splývavé čtení Autorkou metody Sfumato je PaedDr. Mária Navrátilová. Touto metodou vyučuje již přes 10 let, zároveň o ní i přednáší v programu akreditovaném ministerstvem školství. Dr. Mária Navrátilová je původním povoláním operetní zpěvačkou a metodu splývavého čtení formulovala v roce 1974. Na doporučení prof. Zdeňka Matějčka tuto metodiku aplikovala po dobu 11 let na žáky různých forem ZŠ (soukromé, státní, málotřídní), aby se prokázala nejen účinnost metody, ale také její aplikovatelnost v praxi (např. propojení čtení s procesem psaní). Metoda sfumato při výuce využívá hru a přirozenou dětskou hravost. Jde o zážitkovou výuku a to jak pro děti, tak pedagoga. Děti hlasitě vyslovují jednotlivé hlásky propojené v jeden celek, nepřerušují dech ani nemění tón hlasu. Při intonaci se vy-

chází z přirozeného mluveného projevu bez nežádoucího dvojitého čtení. Děti se snadno zabaví u dramatické výchovy, která dětem usnadní prožití čteného. Výuka je hravá a radostná, děti pracují ve skupinkách. Při výuce metodou sfumato čtou děti plynule na konci 1. třídy. Metoda je velmi vhodná i pro výuku dětí se speci ickými poruchami učení. Při této metodice se totiž tyto poruchy vůbec nemusí projevit. Sfumato se používá i při nápravách špatného čtení. Sfumato klade velké nároky na učitele, kteří musí dodržovat přesné metodické pokyny, mít předem vše naplánováno a nepodcenit použití pomůcek. Pro metodu sfumato není nutno používat žádné speciální učebnice, pedagogové mohou používat ty, na které jsou zvyklí z předchozí praxe. Globální metoda Globální metoda je metoda alternativní, není vhodná pro všechny děti. Vyhovuje dětem s mentální retardací, kterým by činila problémy výuka genetickou nebo analyticko-syntetickou me-

todou. Globální metoda postupuje od celku k detailům, což vyhovuje výše uvedeným dětem. Děti s mentální retardací mají vnímání zaměřené více na celky než na detaily, čemuž odpovídá i postup v globální metodě. Na počátku je předloha – obrázek s nápisem, potom se pracuje jen s nápisem a nakonec se nápis rozkládá na písmena. Děti používají hůlkové písmo, které se dá i vymodelovat, skládat ze špejlí atd. Později se stejně jako při výuce genetickou metodou přidávají malá tiskací písmena. Výuka globální metodou je běh na dlouhou trať, který může trvat i tři roky. První momenty výuky čtení ve škole jsou klíčové. Jde o to vypěstovat v dětech zájem o čtení. Učitelé by (stejně jako rodiče) měli mít zájem pomoci dětem nalézt zálibu ve čtení, naučit je číst s porozuměním. Jenom tak může být kvalitně rozvíjeno dětské čtenářství. Čtení je základním předpokladem k dosažení dalších cílů ve škole, zaměstnání i osobním životě. Je na rodičích, aby dětem jejich první krůčky na poli čtenářství co nejvíce usnadnili a zpříjemnili.

63 Baby Book

11/2013


ČTENÍ

Pracovní list NAJDI A ZAKROUŽKUJ PÍSMENA PODLE ZADÁNÍ: A MODŘE

E ČERVENĚ

L ŽLUTĚ

A E L I  M E S  A  E I  L N L KTERÉ PÍSMENO DO ŘÁDKU NEPATŘÍ?

MMMMNMMMMMMMM BBPBBBBBBBBBBBB A A A A A E A A A A A A A A A NAPIŠ PÍSMENA, KTERÁ UŽ ZNÁŠ:

64 Baby Book

8/2012 11/2013


65 Baby Book

11/2013


HUDBA Mgr. Zdeněk Simek

„PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ“ nejoblíbenější program Hudební školy YAMAHA v ČR

Hudební školy YAMAHA působí po celém světě a patří se svými 700 000 žáky a 20 000 učiteli k největším organizacím svého druhu. Jsou uznávanou institucí v oblasti předškolního hudebního vzdělávání.

Pro předškolní děti nabízí programy: Robátka pro děti od 4 do 18 měsíců První krůčky k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let Rytmické krůčky pro děti od 4 do 6 let V dnešním článku bychom Vám rádi představili program „První krůčky k hudbě“, který v současné době navštěvuje v České republice téměř 6 000 žáčků v doprovodu rodičů. Zaměřme se na jednotlivé okruhy, které uvedený program rozvíjí. Zpěv a rozvoj rytmického cítění V našem programu využíváme jak dětské písně, tak umělé písně pro děti. Dětské písně (např. lidové) jsou prvoplánově určeny pro zpěv dětí, většinou rozsahově na 4–6 tónech, mají jednoduchý rytmus a přehlednou harmonii. Při zpěvu lidových písní doporučujeme využití našeho doprovodné-

66 Baby Book

10/2012 11/2013

ho CD, kdy s dětmi přirozeně rozlišujeme předehry, mezihry, případně dohry a důraz klademe na respektování metra lidové písně. Umělé písně pro děti nejsou určeny k tomu, aby je děti zpívaly, ale aby je vnímaly. Obvykle mají větší tónový rozsah, náročnější rytmus a bohatší harmonii. Jejich hudební aranže na doprovodném CD jsou žánrově pestré a děti se tak mohou seznámit s rozmanitostí hudebních stylů. Čím je dítě starší, tím víc se snižuje otevřenost vůči všem hudebním směrům. Paleta žánrů

se většinou zužuje směrem k popové a rockové hudbě. Děti, které v raném věku nepřijdou na chuť klasice, lidové hudbě a jazzu, budou tyto žánry možná po celý život vnímat jako cizí a připraví se tak o celou řadu sluchových zážitků. Důležitým partnerem vyučujících v našich kurzech jsou rodiče. I když v tomto oboru už využíváme vyšší úrovně psychomotorického vývoje dětí a od aktivity rodičů přecházíme k aktivitám dětí, je jejich aktivní spolupráce v tomto oboru nezbytná. y


HUDBA

Při rytmizacích písní „hrou na tělo“ zařazujeme stále obtížnější pohyby. Cíleně tak rozvíjíme koordinaci dětí. Speciálními pohyby, například křížením, propojujeme obě mozkové hemisféry a tím napomáháme k rozvoji soustředění. Poslech hudby Hudební sluch se u dětí nejvýrazněji rozvíjí mezi třetím a šestým rokem. Pokud má být dítě připraveno v tomto období svůj hudební sluch naplno rozvinout, je nezbytné je na to předem připravovat. Hudební sluch lze do šestého roku života dítěte cíleně formovat v takové míře, která pak již později není možná. Proto je důležité nepropásnout tuto šanci. Naše lektorky mají k jednotlivým tématům stanoveny konkrétní skladby a přesně víme, na co se budeme v dané poslechové ukázce zaměřovat (rytmus, dynamika, výrazné hudební motivy …) a jak budeme tyto atributy s přihlédnutím k věku dítěte vyjadřovat (nástroje, pohyb…). Kromě seznámení se samotnou skladbou je cílem

poslechových činností naučit děti sluchově rozlišit a pohybem vyjádřit dynamiku skladby, cítit nástupy, rozpoznat jednoduché hudební formy a za pomoci rodičů nebo lektora je vyjádřit scénickým ztvárněním. Práce s básní Říkanky a básničky jsou pro rozvoj dítěte nenahraditelné. Dítě velmi brzy dokáže napodobit rytmus a melodii řeči, a to mnohem dříve, než zopakuje hláskové seskupení jednotlivých slov. Nejprve si s řečí „pohrává“, vyslovuje rytmicky řadu slabik, komolí je, říká slova, která nemají význam – ale jsou rytmická! Vzpomeňme si například na Ententýky, dva špalíky; Elce, pelce kotrmelce a další. Tím, jak jsou básně rytmické, přímo vybízejí k propojení s pohybem. Ve

spojení básně s pohybem se rozvíjí koordinace celého těla a pohyb současně napomáhá dětem k zapamatování básně. V našem kurzu opět máme přesně určené básně k jednotlivým tématům. K básním jsou připraveny konkrétní pohyby a stanovené přiměřené tempo, aby je dítě stihlo napodobovat. Důležitým atributem při práci s textem je také rytmizace slov s podkladem bicích nástrojů, kdy se děti naučí vnímat přirozený rytmus řeči. Pomocí básní dětem rozvíjíme slovní zásobu, děti se učí plynule mluvit a správně artikulovat. Výtvarné činnosti a ruční práce Výtvarné činnosti podporují dětskou fantazii a představivost, napomáhají

67 Baby Book

11/2013


HUDBA

Rodiče by dětem měli v každém případě zpívat, bez ohledu na to, jak kvalitní jejich zpěv je rozvíjet prostorovou představivost a orientaci, výtvarné cítění, poznávání barev a slovní zásobu. Při správném vedení významně rozvíjí jemnou motoriku. Typickými výtvarnými aktivitami v tomto věku jsou kreslení, modelování či vytrhávání z papírů a lepení. Dítě také rádo sbírá zajímavé materiály a předměty, klade je do určité kompozice a následně je „vystavuje“ jako svůj umělecký výtvor a zajímá se, jak se ostatním líbí. Výhodou našich kurzů jsou speciální leporela, která obsahují ilustrace k jednotlivým tématům. Obrázky pomáhají rozšiřovat slovní zásobu i fantazii, učí dítě chápat symbolicky ztvárněné předměty (postupně pochopí, že míč, který drží v ruce a míč, který je na obrázku, je ta samá věc…). Cílenými otázkami motivujeme děti k samostatnému vyjadřování, ptáme se na barvy, činnosti, atd. Důležitou hudební nadstavbou je rytmizace slov z daného obrázku. Vlastní výtvarné činnosti k daným ilustracím jsou předem určeny a slouží mimo jiné i k rozvoji jemné motori-

68 Baby Book

10/2012 11/2013

ky. Vždy jsou doprovázeny podkladem poslechové ukázky z daného tématu. Rozvoj v sociální oblasti Cílené hudební vzdělávání rozvíjí základní předpoklady k úspěšnému rozvoji osobnosti. Usnadňuje začlenění do kolektivu a připravuje děti na vstup do školky. Na rozdíl od sportu, kde jde vždy y ý o soutěžení a zvyšování vý-

konnosti (výš, rychleji, silněji), jsou v hudbě důležité vedle soustředění a disciplíny také schopnosti jako naslouchá-


HUDBA

ní, ohleduplnost a empatie. V našem programu se často setkáváme s různými reakcemi dětí na skupinovou výuku a pracujeme se zvládáním emocí. Od rodičů se v tomto programu očekává aktivní zapojení do činností, čímž je působení na děti cílenější a intenzivnější. Důležité je i domácí opakování získaných dovedností a návyků. Rodiče by dětem měli v každém případě zpívat, bez ohledu na to, jak kvalitní jejich zpěv je. Pro dítě je totiž zpěv rodiče jedinečný

a pro rozvoj citových vztahů nenahraditelný. Nedělejme si iluze, že všechny naše babičky a prababičky, které svým dětem pravidelně zpívaly, měly hudební sluch. Podvědomě ovšem velmi dobře věděly to, co my dnes máme vědecky potvrzeno – a přesto se tomu mnohdy zbytečně bráníme. V případě, že budete mít zájem o bezplatnou zkušební lekci, můžete kontaktovat některou z našich poboček. Jejich seznam najdete na našich webových stránkách.

69 Baby Book

11/2013


BabyB TÉMA: TÁTA A JÁ

k album

vaše dítka v našem fotoalbu lbu bu


RADÍME Eva Kiedroňová, www.kenny.cz

DĚTI, LÉTO a voda Je tady léto a  s  ním i  naděje na krásné chvíle strávené u vody v prosluněné přírodě. Lákavá je představa opáleného těla v lehkém oblečení, velmi půvabný je pohled na nahé tělíčko dítěte pohybujícího se v trávě či ve vodě. Řada lidí však neví nebo si nepřipouští nebezpečí, které se může za podobnými představami skrývat. Na tomto místě chceme nejen poradit, ale také upozornit na možná rizika a rodičům nejmenších dětí nabídnout náměty pro radostnou činnost ve vodě. Novorozené děti a děti do čtvrtého měsíce věku doporučujeme i v nejparnějším létě pokládat na polovysypanou péřovou peřinku, a to v postýlce i v kočárku. Měkounká a pohodlná peřinka nabízí dětem pohodlí. Řada takto maličkých dětí při usínání a v době spánku uvítá pevnější zavinutí do tenké bavlněné dečky nebo pleny, což jim připomíná pocit bezpečí, jistoty a tepla v těsném prostoru dělohy v nitroděložním životě. Děti nevystavujeme slunění na přímém slunci, raději je držíme ve stínu. Pobyt venku v parném létě soustředíme v dopoledních hodinách maximálně do 11.00 hod. letního času

72 Baby Book

11/2013

a v odpoledních hodinách nejdříve od 16.00 hod. letního času. Při pobytu na sluníčku chráníme pokožku celého těla krémy s UV iltrem, minimálně UV 15 a hlavičku dítěte pokrýváme vždy plátěným, bavlněným nebo slaměným kloboučkem. Pokud jsou děti chráněny stínem boudy kočárku, není potřeba čepičku nasazovat. Při spánku dítěte v kočárku doporučujeme přes kočárek přehodit síťku proti hmyzu a přes boudu mokrý ručník či bavlněnou plenu. Spící děťátko je lépe vždy přikrýt lehkou přikrývkou nebo opět

bavlněnou plenkou. Při pobytu u vody je vhodné natřít pokožku dítěte krémem proti hmyzu. Vzhledem k tomu, že přibývá alergických lidí a dětí na bodnutí hmyzem, které může vyvolat u těchto jedinců velmi závažný stav, je nutné s sebou neustále nosit balíček první pomoci s tabletou Dithiadenu. Projeví-li se u dítěte zvýšená plačtivost, únava, blinkání, popř. zimnice, s největší pravděpodobností došlo k úžehu. Dítě ihned položíme do stínu, zajistíme však teplo a klid, podáváme


RADÍME

Je lépe plánovat termín těsně před nebo po sezóně vlažné tekutiny a vyhledáme lékaře k vyšetření dítěte. Spálenou pokožku doporučujeme jemně ošetřovat mlékem na spáleniny nejlépe obsahujícím Panthenol, popř. domáckým způsobem – kyškou či ke írem. Po odeznění je potřeba pokožku udržovat neustále jemnou a vláčnou pomocí vhodných hydratačních krémů. Většina lidí a stejně tak i dětí nemá v parných dnech chuť k jídlu. K jídlu není potřeba nijak nutit. Dbáme především na dostatečný příjem vlažných tekutin, nejlépe ovocných šťáv, lehce slazeného čaje nebo slazených minerálek, které nosíme stále s sebou. Nezapomínáme na dostatečný přísun ovoce a zeleniny. Dovolujeme si na tomto místě upozornit na zvýšenou opatrnost při nakupování potravin s krátkou záruční lhůtou, především mléčných výrobku a zmrzlin. Pečlivě sledujeme nejen doporuče-

né datum spotřeby, ale také způsob uskladňování. V zahraničí doporučujeme dávat přednost zaručeně kvalitní vodě v originálním balení k přípravě nápojů a pokrmů pro dítě, neboť kvalita pitné vody není vždy stejná jako u nás. Některé dny jsou tak úmorná vedra, že se to odrazí ve zvýšené únavě a podrážděnosti dítěte. Je velmi příjemné dítě osvěžit celkově vlažnou sprchou nebo alespoň části těla otřít vlažnou vodou. Hned se cítí lépe. Chceme-li si dopřát s dítětem pobyt u vody, vyhledáváme raději klidnější a čisté prostředí nebo koutek. Než umožníme dítěti pohyb v trávě, přesvědčíme se, zda není znečištěna sklem nebo jinými ostrými předměty, jestli není domovem mravenců, vos či hadů nebo či nehrozí jiná nebezpečí. Pokud rodiče zvažují pobyt s dítětem u moře,

je lépe plánovat termín těsně před nebo po sezóně. Zcela mimo sezónu je pobyt u moře a návrat zpět do úplně odlišných klimatických podmínek velmi náročný na adaptaci. Jedná se především o leteckou dopravu, kdy lidé nastupují do letadla v parném létě a za cca 5 hodin vystupují do mrazivého či sychravého počasí a naopak. Řada dospělých, u kterých se již dá určitá otužilost a adaptabilita očekávat, natož dětí, tyto náhlé změny většinou odstoná. Při doporučení pobytu u moře z hlediska věku dítěte není důležité podávat nějaká striktní omezení, raději upozorníme na co myslet při svém rozhodování. V případě, že se rodiče rozhodli letět k moři s dítětem mladším devíti měsíců, tj. ve věku, kdy dítě ještě poměrně hodně spí, mohou rodiče předpokládat klidnější cestu, při pobytu u moře lze doufat ve větší odpočinek a navíc i cestovní kanceláře dítě do 1–2 let neúčtují. Starší děti devíti měsíců jsou již náročnější. Ideální je vyhledávat pobyty u moře s organizací,

73 Baby Book

11/2013


RADÍME D

Již dítě ve věku plazení a lezení je velmi nevyzpytatelné která zajišťuje servis a program pro děti i dospělé, jako např. dovolené s CK Fischer – Funtazie Baby, info viz www. kenny.cz. Takovéto dovolené si užijí rodiče i děti daleko hodnotněji, než když vše zůstává pouze na rodičích. Na cestu letadlem nebo i jinými dopravními prostředky je potřeba se vybavit náměty pro činnost, materiálem i trpělivostí. Doporučujeme připravit do příruční kabely převlečení pro dítě, jednorázové pleny, vlhčené kapesníčky, igelitovou tašku na odpadky a sáček v případě nevolnosti. Dále navlhčenou, ale i suché bavlněné pleny, svačinku, tekutiny, ovoce a hračky, knížečky či pastelky. Jestli se chystáme na cestování v noci, doporučujeme poradit se s dětským lékařem o eventuálním podání lehké dávky uklidňujícího léku, jinak trpí dítě i rodiče. Stejně tak je vhodné vybavit se léky proti nevolnosti, přestože jí dítě nikdy netrpělo. V době bdění dítě prvně uspokojíme citově, biologicky i programově, poté je ponecháme při samostatné hře a odpočinku. Ve chvíli vzlétání letadla i přistává-

74 Baby Book

11/2013

ní je vhodné dítěti podávat tekutiny, aby polykalo a nezaléhalo mu v uších. Při pobytu u vody v přírodě nebo na koupališti je potřeba, aby se rodiče smířili s tím, že nebudou mít tolik klidu a pohody na vlastní plavání, opalování či vylehávání na sluníčku. Zajištění bezpečí dítěte, obzvlášť v přírodě a u vody, kde terén a možná nebezpečí tak důvěrně neznáme jako doma, vyžaduje zvýšenou zodpovědnost, neustálou pozornost a schopnosti předvídat. Jde-li k vodě celá skupina rodičů s dětmi, je nutné se předem dohodnout, kdo a kdy bude mít za dítě zod-

povědnost. Velmi nebezpečné je, když je na dítě více dospělých a jeden na druhého se spoléhá. Nakonec vlastně veškerou pozornost dítěti nevěnuje nikdo. Zdá se, že pokud dítě pouze leží v kočárku a ještě se příliš aktivně nepohybuje, tak nehrozí tolik nebezpečí. Pozor však na hmyz nebo starší děti, které se na kočárek věší, nabízejí maličkým tyčinku, bonbón či zkoumají jejich oči nebo náušničky. V neposlední řadě hrozí, že kočár mohou na sebe převrhnout. Již dítě ve věku plazení a lezení je velmi nevyzpytatelné. Kromě toho, že hrozí odplazení dítěte do terénu, a tím jeho zašlápnutí nebo


RADÍME

Velkým lákadlem je pro všechny tvorečky voda zakopnutí o ně, velkým lákadlem je pro všechny tvorečky voda. Ať již se jedná o dítě, které je s vlivy vody seznamováno pravidelně a má zvládnutou techniku zatajení dechu a potápění, nebo se jedná o dítě, které zná vodu pouze při večerním koupání, má ji rádo, ale nemá tolik zkušeností, riziko utonutí hrozí naprosto stejně. Děti minimálně do 10 let nepouštíme k vodě samostatně bez doprovodu

dospělých, ani pouze s vrstevníky. Z nedostatku zkušeností děti neumí předvídat nebezpečí nebo odhadnout své síly. Ani po desátém roce není nebezpečí vyloučeno. I přes veškerou snahu zajistit bezpečí dítěte u vody se může stát, že dítě do vody spadne nebo že dále od břehu vypadne z nafukovacího kruhu či loďky. Ve snaze dítě zachránit došlo již v mnoha případech k utonutí rodiče

i dítěte. Proto vřele doporučujeme všem rodičům projít kurzem „Malí záchranáři“, kde se dozví veškeré informace, jak postupovat a na co dávat pozor, a kde se naučí veškeré potřebné dovednosti spojené se záchranou života. Kurzy probíhají v letních měsících ve všech centrech BC Kenny – viz www.kenny.cz. Přejeme všem a bezpečné léto.

75 Baby Book

krásné

11/2013


KOUČINK Bc. Miroslav Sanytrák, MBA, www.marketingrescue.cz

PROFESNÍ DEGENERACE P žen-maminek na mateřské a po mateřské dovolené II

Navazuji na předcházející článek v minulém čísle 11/2013. Na středních a vysokých školách se příprava na výběrové řízení (určení svých vlastních cílů dle svých schopností) dost podceňuje. Současným trendem je najít si vše na internetu a podle toho postupovat.To je cesta vedoucí k vlastní záhubě. Zapomíná se na praxi personálních poradců a školení v této oblasti. Potom dochází ke stresovým situacím z neúspěchu u výběrových řízení. Musím však předeslat, že ani sebelepší školení, jak si najít zaměstnání, není 100% cestou k jeho zisku na první pokus. Navíc maminka na mateřské dovolené za dobu 3–4 let na vše dokonale zapomene. Díky tomu, že sám dělám výběrová řízení na různé pozice, např. od prodavaček až po manažerské posty, vidím a jsem často zděšen, jak dotyčné osoby vystupují. Mnohé z nich se podivují nad samotným výběrovým řízením, kde některé prošly různými semináři, které někde našly na internetu zdarma. Uplatnění znalostí z těchto seminářů v praxi samotného výběru na různé pozice je doslova „peklo“ jak pro personalistu, tak především pro ně samé. Budeme se zabývat základními otázkami a  odpověďmi na ně:

78 Baby Book

8/2012 11/2013

1. Jak si skutečně vybrat zaměstnání, co o sobě musím znát, a jak se rozhodnout? Rozhodnutí souvisí s mnoha ukazateli: • Pozice před mateřskou dovolenou a zda se chci vrátit? Potom nastoupím na pů- v o d n í místo. • Výběr nového místa, co vlastně chci dělat? Když se nechci vrátit do původního zaměstnání, musím znát především skutečně svoji motivaci, co chci a jak dělat, a jaké jsou moje speci ické dovednosti, komuni-

kační schopnosti a cíle. Maminky po mateřské dovolené se potřebují orientovat v mnoha směrech, od komunikačních schopností a dovedností, až po řízení času a umění své vlastní prezentace.


KOUČINK

KNIHY PRO CELOU RODINU

KNIHY, KTERÉ MA JÍ DUŠI KOUPÍTE V KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: PRAHA 1, Jindřišská 30 / PRAHA 8, Klapkova 2 nebo v e-shopu Portál: obchod.portal.cz

79 Baby Book

11/2013


KOUČINK Jedna strana se bojí zeptat a druhá zase předpokládá, že ta první strana TO ví

2. Postup seznámení se s vybraným zaměstnáním – sekundární data a primární data (vysvětlení viz dále). Výběr zaměstnání již tedy máme, hledáme z ekonomických důvodů i vzdálenost od bydliště. Znalost pozice a velikost platu by měla být samozřejmostí, někdy jak přehnaně nízký inanční požadavek, tak nepřiměřeně inančně vysoký požadavek znamená neúspěch u výběrového řízení. 3. Přihlášení a příprava do přijímacího řízení a jak TO udělat. • Životopis – na internetu je sice množství doporučených životopisů a motivačních dopisů, ale to je skutečně málo. Ze 100 zaslaných životopisů je někdy pouze 1 správně, někdy ani to ne. Proto je důležité projít seminářem pro přípravu na výběrové řízení. • Image a komunikační dovednosti – ze 100 osob, které se dostaví osobně do výběrového řízení, jsou tak 2 osoby schopny skutečně komunikovat

80 Baby Book

8/2012 11/2013

a být bez stresu. Ostatní nejsou připraveny, či jsou připraveny velice špatně. 4. Doporučuji: • Stanovit si, co chci dělat a kde, když se nechci vrátit do svého původního zaměstnání. • Naučit se komunikovat jasně, stručně, výstižně, včetně umění sepsání životopisu a motivačního dopisu. Zde se zapomíná na mnoho důležitých rozhodujících maličkostí! • Znát své schopnosti, dovednosti a umět o nich hovořit. • Umět se obléknout pro tu danou pozici a irmu, u které výběrové řízení absolvuji. • Nepřeceňovat se, ale zároveň se nad nikým nepovyšovat. U výběrových řízení nepoužívat ohrané věty typu: Chci se stále vzdělávat, jsem učenlivá, jsem lexibilní (zde se neví ani jaká le-

xibilita existuje?), atd. Je na každé mamince, jak se i během mateřské dovolené připraví na další zaměstnání. V případě osobního poradenství se obraťte přímo na tel: 602 365 700, semináře vyhlašujeme pravidelně na www.fotokurzyrekvali ikace.cz a na www.babybook.cz Primární data: data, která si musím dle svých specifikací vybrat a najít sám, tedy nikde skutečně nejsou, jakmile je však kdekoliv zveřejním, stávají se již sekundárními daty přístupnými pro kohokoliv. Primární data jsou časově náročná a drahá. Sekundární data: data, která najdu kdekoliv – v časopisech, knihách, knihovnách, především v  různých databázích a  info serverech na internetu. Někdo je již našel a popsal a především také zaplatil.

Bc. Miroslav Sanytrák, MBA Působí jako nezávislý kouč a personalista. www.marketingrescue.cz


Vánoční katalog

2013

je tu! Velká váno očn ní Vyhraajte Dětskou elektroonikku z kolekkce Maxippes Fík

široká nabídka hraček a her pro holky, kluky i miminka hračky a hry za skvělé ceny, které nakoupíte pouze v POMPO speciální nabídka pro členy klubu VIP

Platnost katalogu od 11. 10. do 31. 12. 2013. Katalogová nabídka platí do vyprodání zásob.

Kompletní katalogovou nabídku a seznam prodejen POMPO naleznete na www.pompo.cz. 81 Baby Book

11/2013


PŘÍBĚH

Příběh VOJTÍŠKA a DAVÍDKA a jejich boje o život Sedím na nemocniční posteli a v klíně držím hlavu své maminky. Hladím ji po šedivých vlasech a divím se, jak za tu dobu prošedivěly. V  duchu uvažuju, jak máma stárne. Jak pro ni musí být náročné z práce běhat každý den do nemocnice. Dívat se na to, jak se válím na rozvrzané oprýskané posteli a nemůžu bez dozoru ani na záchod. Stará se o tátu, bráchu i manžela. Zasloužila by metál a já jí zatím provedu tohle! „Myslíš, že to bude dobré?“ zvedne ke mně uplakané oči. Přikývnu a pohladím ji. Tolik bych ji chtěla potěšit. Maličko se pootevřely dveře. Objeví se v nich manželova hlava. Dnes se na mě usměje takovým zvláštním způsobem. Vím, co by chtěla slyšet. Že to bude dobré, že naše před pár hodinami narozená dvojčátka budou zdravá a silná a šikovná a... Před chvílí na sesterně zazvonil telefon. I brácha o narození našich prťat už ví a chtěl nám popřát hodně štěstí. Říkal: „Neboj, ségra, to bude dobré! Dobré!“ Vždycky jsem si myslela, že pokud se vyskytnou v těhotenství nebo při porodu problémy, ženskou musí podržet rodina. Během posledních hodin zjišťuju, že je to veliký omyl.

82 Baby Book

10/2012 11/2013

Každý k vám upíná naděje, čeká na dobrou zprávu o velikosti kapičky. Vy jste najednou ta, která je všechny drží. Chce se mi brečet, cítím se unavená a zklamaná. Copak můžu mamince říct, že její první vnoučátka bojují o život? Můžu se manželovi podívat do očí s klidem, vždyť ten mladší má masivní krvácení do mozku? To ne. Povídám jim, že malý pokakal inkubátor tak, že ho museli přestěhovat. Smějeme se tomu a na malou chvíli dokonce přes zataženou žaluzii zasvítí sluníčko. Kdyby jen bylo poslem dobrých zpráv. Po večeři se za mnou zastavil pediatr. Říkal, že se jim už podařilo oba chlapce změřit a zvážit. Náš prvorozený Vojta má 1 400 g a měří 48 cm, druhorozený David váží 780 g s mírou 46 cm. S klukama je potíž. Nesnaží se, nebojují. Pan

doktor mi pověděl, že moje děti nemají chuť ani vůli žít. Dveře na JIP jsem měla otevřené. Tak obětavý personál a tak profesionální chování. Se svými dvojčaty jsem trávila spoustu času. Většího synka jsem si zkoušela přikládat na holé tělo. Jeho reakce byly velmi neobvyklé. Jakoby mu moje blízkost byla nepříjemná. Ostatně, ani já jsem ke klukům necítila pravou mateřskou lásku. Byla jsem z toho zmatená, připadala jsem si jako krkavec. Na porodním sále byla jedna moc hodná sestřička. Dalo mi to odvahu se zeptat, proč mám ty dva nešťastné uzlíčky tak málo ráda. Odpovědí, že ani láska mateřská nepřichází jen tak


PŘÍBĚH

a musí se na ní pracovat jsem byla překvapená. Dny ubíhaly a stav mých chlapečků byl stále kritický. Menší Davídek se na mě jednoho dne usmál. Bože, jak já se cítila v tu chvíli šťastná. Z papírů jsem potom vyčetla, že šlo o epileptický záchvat, ale to nevadí, aspoň se na mě podíval. Doufala jsem, že mě pozná po hlase a třeba zareaguje na písničku, kterou jsme si broukávali v těhotenství. Uběhl další týden. David začal přibývat na váze takovým způsobem, že lékaři okamžitě věděli, že je zle. Selhávaly životní funkce, ledviny na tom byly snad nejhůř.

Stála S ál jsem u obou b inkubátorů a do jednoho tiše šeptala: „Chlapečku žij!“ potom jsem hladila ten druhý a prosila: „Chlapečku zemři!“ Náš Davídek byl zavodněný takovým způsobem, že jsem měla obavu, aby se do inkubátoru vešel. Jeho hlava nabyla do tak obrovských rozměrů, že vypadala jako by se měla každou chvíli rozpuknout. Pan primář mě pozoroval, hladil mě po rameni a říkal: „Dnes ještě počkáme!“ Strašně jsem nesouhlasila, bojovala jsem s myšlenkou ukončit toto strašné trápení. Davídek se na mě díval a jako by prosil o klid, o mír. Kdyby tak šlo vyškubat všechny ty káblíky, cévky a hadičky. Dozrávala jsem takovým způsobem, až jsem se sama sobě divila. S manželem jsme během chvíle zestárli o dvacet let. A zase uběhl týden. Primář čekal na mou návštěvu. Stačilo jedno jediné gesto. Věděla jsem, že kus mého štěsttí odchází. Davídkovi

byly tři týdny. Starší Vojtíšek začal tímto dnem bojovat. Kolikrát mě napadlo, že mu bráška věnoval zbytek své energie. Do čtrnácti dnů jsme krmili mateřským mléčkem ze stříkačky, do měsíce jsme plně kojili a za další měsíc jsme se pomalu chystali na cestu domů. Dnes je můj syn už velký, v dubnu mu bylo osmnáct let. Starám se o dvoumetrové tělo s duší miminka. Po dlouhém pobytu v inkubátoru nám oslepl a na to, že se mu nelíbilo klokánkování v porodnici jsme také našli odpověď. Je autista. Osud nám nadělil ještě další dvě děti. Dnes je mi skoro čtyřicet a já si uvědomuji, jak velkým darem pro mě jsou. Díky za ně. Za ty zdravé i za ty postižené.

83 Baby Book

11/2013


SLEVOVÉ KUPÓNY

VE VÝŠI NA VYTVOŘE NÍ JAKÝ CHKOLIV WW W STRÁ NEK NEB E-SMILE.cz náměstí Čs. legií 500 530 02 Pardubice

www.e-smile.cz info@e-smile.cz +420 773 454 773

10 %

O E-SH OPU

WWW STRÁNKY | E-SHOPY GRAFIKA | TVORBA TISKOVIN REKLAMA | PROPAGACE | TISK

Při komunikaci s námi použijte kód tohoto kupónu ESSK2013. Slevy z více kupónů nelze sčítat. Slevový kupón nelze použít v kombinaci s jinými slevovými akcemi.

DÌTSKÉ ZÁBAVNÍ CENTRUM PRAHA 10, HOSTIVAØ WWW.KOALACAFE.CZ

SLEVA NA VSTUP

20%

Koučink Rekvalifikace Personální audit Firemní vzdělávání Poradenství v oblasti marketing-managementu Krizový management Zajímavé semináře pro ženy

S NÁMI SE NEZTRATÍTE!

Fotokurzy Fotoworkshopy Široká nabídka seminářů.

Since 1993

Při objednání uveďte kód BabyBook-201210.

LEVouAsazbu 25% oS dinov ERY na h

NAŽ U PRO MA KOUČINK

SANCO, spol. s r.o., člen České marketingové společnosti a České manažerské asociace

+420 602 365 700 sanco@marketingrescue.cz

www.marketingrescue.cz

Kód: BB1307

84 Baby Book

11/2013


SLEVOVÉ KUPÓNY

K NOVÝM WWW STRÁNKÁM NEBO E-SMILE.cz náměstí Čs. legií 500 530 02 Pardubice

Základy fotografování dětí pro maminky Fotografie vašich dětí na plátně

Naučíme maminky fotografovat jejich děti Levné kurzy pro maminky

www.e-smile.cz info@e-smile.cz +420 773 454 773

WWW STRÁNKY | E-SHOPY GRAFIKA | TVORBA TISKOVIN REKLAMA | PROPAGACE | TISK

E-SHOPU

Při komunikaci s námi použijte kód tohoto kupónu ESVZ2013. Slevy z více kupónů nelze sčítat. Slevový kupón nelze použít v kombinaci s jinými slevovými akcemi.

www.fotokurzyrekvalifikace.cz www.wellnessbook.eu mobil: +420 602 365 700

2 000 Kč zdarma pro čtenáře BabyBooku, Informujte se na www.fotokurzyrekvalifikace.cz a použijte kód BB013


SLEVOVÉ KUPÓNY

86 Baby Book

11/2013


BABYBOOK DOPORUČUJE

Novinka

Vlasová péče Weleda

Cesta ke zdravým vlasům pochází z přírody. Přípravky jsou nositeli mezinárodního certifikátu NATRUE. K dostání v lékárnách, v síti Klubových prodejen Weleda a u dalších vybraných prodejců. Weleda v souladu s člověkem i přírodou

www.weleda.cz


SLEVOVÉ KUPÓNY

Zdravá snídaneĖ i celý den

s Vita Vitafitem fitem cereálie

Mlékárna Valašské Meziříčí rozšiřuje sortiment svých výrobků a přichází na trh s novinkou v podobě chutného a kvalitního jogurtu s cereáliemi. V Výrobky ýrobkyy se e řřadí adí kk ovocným  o ovocným jjogurtům ogurtům s ttučností učností 2 2,5%. ,

Příchutě: - jablko a hruška - granátové jablko a sušené meruňky - jahoda

www.mlekarna-valmez.cz


k BabyB

BabyB www.babybook.cz

BABYBOOK

ALBUM

12/2013 3

35 Kč

k

rodičovství je j radost

TÁTA A JÁ

Montessori Strollering Mazlíčci Čtení

POHÁDKA PRO DĚTI NOVINKA

O kouzelném klobouku s diamantovou jehlicí

To nejlepší z Weledy pro Vaše miminko Přípravky jsou nositeli mezinárodního certifikátu NATRUE. K dostání v síti Klubových prodejen Weleda, ve vybraných lékárnách, v síti drogerií dm a u dalších vybraných prodejců.

Weleda v souladu s člověkem i přírodou

www.weleda.cz

BabyBook 12/2013

Měsíčkový kojenecký set Weleda

EVA KIEDROŇOVÁ Rozumový vývoj dítěte KATEŘINA BLÍNOVÁ

Péče o dětské zuby

Uvnitř Uvni itř dárek OD MI MIREČKA IREČKA A LEONTÝNKY LEON NTÝNKY

BabyBook 12/2013  

Rodičovství je radost. Časopis pro těhotné ženy, maminky a tatínky, kteří vychovávají děti do dvanácti let.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you