Page 1

My Portfolio


Kittima Aontanikul วันเกิด : 17 ก.พ. 2538 กรุ๊ปเลือด บี เพศ หญิง สัญชาติ ไทย สถานภาพ โสด

แอมพ

083 804 8289 ประวัติการศึกษา

ทักษะ Ps Ai Id An Dw

2016 2019

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตย สาขาคอมพ�วเตอรกราฟ�ก มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2010 2012

ประกาศนียบัตรว�ชาชีพ สาขาคอมพ�วเตอรกราฟ�ก ว�ทยาลัยเทคโนโลยีสยามบร�หารธุรกิจ นนทบุร� ( SBAC )


Photography


2017

ภาพถ่ายประกอบนิตยสาร ฉลาดซื้อ

เป็นหนึ่งในภาพประกอบของชิ้นงานการออกแบบ นิตยสาร ฉลาดซื้อ รายวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รูปเล่ม และอาหารในภาพเป็นอาหารที่จัดทำขึ้นเอง ทั้งหมด โดยใช้คอร์นเซ็ป Vegan ในการจัดทำและ ถ่ายภาพ


2016

ภาพถ่ายรายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล

เลือกใช้หุ่นฟิกเกอร์ DANBO จัดองค์ประกอบ

ถ่ายทอดเรื่องราวน่ารัก ๆ เดียวกัน ให้ดูเหมือนเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิต ใช้หลักกฏ 9 ช่องในการวางภาพถ่าย


2016

ภาพถ่าย Night Short

ผลงานภาพถ่ายรายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล เป็นภาพถ่าย

หัวข้อ Speed Shutter ในตอนกลางคืน เลือกถ่ายตามสถาน ที่ฮิตต่าง ๆ ในกรุงเทพยามค่ำคืน


2016

ภาพถ่ายตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

เลือกใช้เทคนิคเส้นนำสายตาในจุดต่าง ๆ ของสถานที่มาเป็นองค์ประกอบ หลักในการใช้ถ่ายภาพเหล่านี้ขึ้นมา


2016

Silhouette in love.

ผลงานภาพถ่ายรายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ Silhouette เลือกใช้คอร์นเซ็ป in love ในการถ่ายภาพ Silhouette หลังพระอาทิตย์ตกดิน


Character


2018

Character Design Brand “ Sweetie Corn ”

ผลงานการออกแบบลายสกรีนแก้วกาแฟเพื่อใช้จำหน่ายในงาน ของรายวิชานวัตกรรมการพิมพ์

โดยใช้คอร์นเซ็ปต์ “ ยูนิคอร์น ” มาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ มี Mood & Tone สีพาสเทล

หวาน ๆ จำหน่ายกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง แต่ละตัวจะมีสไตล์และบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป


Website


2017

เฮดเดอร์ เว็บไซต์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี

ผลงานการออกแบบเฮดเดอร์เว็บไซต์รายวิชาการออกแบบเว็บ เป็นโปรเจ็คที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับ ทางชุมชนที่ปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี ผลงานชิ้นนี้เป็นเฮดเดอร์ไฟล์แฟลชออกแบบให้มีนกบินผ่าน และมีแสงระยิบระยับบริเวณผลิตภัณฑ์


2017

หน้าแรก เว็บไซต์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี

ผลงานการออกแบบหน้าแรกของเว็บไซต์รายวิชาการออกแบบเว็บ เป็นโปรเจ็คที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับ ทางชุมชนที่ปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี ใช้ Mood & Tone รวงข้าวและทุ่งท้องนา


2017

หน้ารู้เรื่องข้าว เว็บไซต์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี

ผลงานการออกแบบหน้ารู้เรื่องข้าวของเว็บไซต์ รายวิชา การออกแบบเว็บ เป็นโปรเจ็คที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับ ทางชุมชนที่ปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี บริเวณด้าน ล่างของหน้ามีปุ่มสามารถกดลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจอีก 2 หน้าได้


2017

หน้าข้าวเจ๊กเชยดียังไง เว็บไซต์ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จ.สระบุรี

ผลงานการออกแบบหน้าข้าวเจ๊กเชยดียังไงของเว็บไซต์ รายวิชาการออกแบบเว็บ เป็นโปรเจ็คที่ทางมหาวิทยาลัย ร่วมกับทางชุมชนที่ปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี ใช้ โปรแกรม Photoshop , Illustrator , Dreamweaver ใน การจัดทำ


2017

Personal Website Design

ผลงานการออกแบบ Personal Website รายวิชาการออกแบบเว็บ ใช้คอร์นเซ็ปการคอลลาจ มาเป็น แนวทางในการจัดวางภาพและออกแบบ ปุ่มกลม ๆ ที่ขอบหน้าจอคอมเมื่อนำเมาส์ชี้จะสามารถเปลี่ยน รูปภาพในจอคอมพิวเตอร์ตามได้


2017

About Me - Personal Website Design

ผลงานการออกแบบ Personal Website หน้า About Me รายวิชาการออกแบบเว็บ ตกแต่งภาพเป็นสไตล์กระดาษที่ โดนฉีกปลายแบบอาร์ต ๆ และแต่ง Footer ไปทางสไตล์ เดียวกัน


2017

Blog - Personal Website Design

ผลงานการออกแบบ Personal Website หน้า Blog รายวิชาการออกแบบเว็บ ตกแต่งภาพเป็นสไตล์ กระดาษที่โดนฉีกปลายแบบอาร์ต ๆ และสามารถกดที่ ภาพและลิงค์ไปยังหน้าบล็อกตามหัวข้อนั้น ๆ ได้


Corporate Identity


2017

Corporate Identity - LOGO

99 CAT HOTEL & SPA

ผลงานการออกแบบ Logo ขององค์กร 99 CAT HOTEL & SPA

เป็นผลงานออกแบบของรายวิชาการออกแบบระบบอัตลักษณ์องค์กร

99 CAT HOTEL & SPA เป็นโรงแรมแมวที่มีจำนวนห้องพัก 99 ห้อง ในการรองรับการเข้าพักของน้องแมว มี Mood & Tone มาจาก เฟอร์นิเจอร์ไม้ญี่ปุ่นที่ใช้เป็นวัสดุหลักในการตกแต่งภายในโรงแรม


2017

Corporate Identity - Stationery Set

99 CAT HOTEL & SPA

ผลงานการออกแบบ Stationery Set ขององค์กร 99 CAT HOTEL & SPA

มีคอร์นเซ็ปที่สื่อถึง ความน่ารัก สนุกสนานและความอบอุ่น

นามบัตรออกแบบให้แผ่นด้านในส่วนหัวเป็นทรงแหลมของหลังคาโรงแรม และมีซองที่ เจาะใสด้านหน้าให้เห็นโลโก้เพื่อการถนอมนามบัตร

ด้านหลังของกระดาษเขียนจดหมาย ออกแบบเป็นลายเส้นของห้องพักแต่ละชั้นที่มีน้อง แมวหลากหลายตัวกระโดดโลดเต้นมีความสุข


Magazine & Layout


Original

2017

Re-Magazine

ผลงานของรายวิชาการออกแบบสื่อสิ่ง พิมพ์รูปเล่ม เป็นหน้าปกของนิตยสาร ฉลาดซื้อ ที่นำมาออกแบบใหม่ให้ดูสวย และน่าอ่านมากขึ้น


2017

ออกแบบโลโก้นิตยสารฉลาดซื้อใหม่

ผลงานการนำโลโก้เก่าของนิตยสารฉลาดซื้อ มา ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและสวยงามมากขึ้น กว่าเก่า ใช้สัญลักษณ์ของหลอดไฟแทนความ ฉลาด แทนความรู้ที่ผู้อ่านจะได้รับจากนิตยสาร เล่มนี้


2017

ปกหน้าและหลังนิตยสารฉลาดซื้อ

ใช้คอร์นเซ็ป Vegan ในการจัดทำและถ่ายภาพ โดยมีเนื้อหาของบทความหลักในเล่มนี้คือ “ อร่อยไม่น่า เบื่อ กับเต้าหู้สมัยนิยม ” ซึ่งเต้าหู้ก็เป็นอาหารวีแกนชนิดหนึ่งจึงนำโทนสีของอาหารจำพวกเต้าหู้มาใช้ ในงานออกแบบ


2017

หน้า 16-17 นิตยสารฉลาดซื้อ

หน้าบทความหลักของนิตยสารฉลาดซื้อ ใช้คอร์นเซ็ป Vegan ในการจัดทำและถ่ายภาพ โดยมีเนื้อหา ของบทความหลักในเล่มนี้คือ “ อร่อยไม่น่าเบื่อ กับเต้าหู้สมัยนิยม ” ซึ่งเต้าหู้ก็เป็นอาหารวีแกนชนิดหนึ่ง จึงนำโทนสีของอาหารจำพวกเต้าหู้มาใช้ในงานออกแบบ


2017

หน้า 18-19 นิตยสารฉลาดซื้อ

ใช้คอร์นเซ็ป Vegan ในการจัดทำและถ่ายภาพ โดยมีเนื้อหาของบทความหลักในเล่มนี้คือ “ อร่อยไม่น่า เบื่อ กับเต้าหู้สมัยนิยม ” ซึ่งเต้าหู้ก็เป็นอาหารวีแกนชนิดหนึ่งจึงนำโทนสีของอาหารจำพวกเต้าหู้มาใช้ ในงานออกแบบ


2017

หน้า 20-21 นิตยสารฉลาดซื้อ

จัดวางภาพอาหารแบบเต็มหน้าไว้ทางด้านขวามือเพื่อให้ภาพดูเด่น และจัดเรียงข้อความไว้ทางหน้าซ้าย ออกแบบให้ข้อความอยู่ในรูปทรงของแผ่นกระดาษโน้ต


2017

หน้า 22-23 นิตยสารฉลาดซื้อ

จัดวางภาพอาหารแบบเต็มหน้าไว้ทางด้านขวามือเพื่อให้ภาพดูเด่น และจัดเรียงข้อความไว้ทางหน้าซ้าย ออกแบบให้ข้อความอยู่ในรูปทรงของแผ่นกระดาษโน้ต


2017

หน้า 24-25 นิตยสารฉลาดซื้อ

จัดวางภาพอาหารแบบเต็มหน้าไว้ทางด้านขวามือเพื่อให้ภาพดูเด่น และจัดเรียงข้อความไว้ทางหน้าซ้าย ออกแบบให้ข้อความอยู่ในรูปทรงของแผ่นกระดาษโน้ต


Typography


2017

ออกแบบตัวอักษรชื่อตัวเองในรูปแบบขนม

ผลงานออกแบบในรายวิชา การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง เป็นการออกแบบตัวอักษรที่ออกมาในรูปแบบคุกกี้ที่ สามารถทานได้จริงแต่งน้ำตาลผสมสีด้านบนตัวอักษร แล้วนำมาจัดวางบนชิ้นขนมบราวนี่ นำใส่กล่องให้สวยงามก่อนส่ง


2017

โปสเตอร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานออกแบบในรายวิชา การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง

เลือกใช้เทคนิค Stencil ทำรูปทรงหลอดไฟที่มีข้อความด้านใน ขึ้นมา แล้วจึงนำมาถ่ายภาพประกอบทำโปสเตอร์


2017

Playing With Futura by Meaning

ผลงานออกแบบในรายวิชา การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง

ผลงานชิ้นนี้ได้หัวข้อตัวอักษร d จึงเลือกความหมายคำว่า dots มาใช้กับเทคนิคเจาะกระดาษจากตาไก่แล้วนะมาเรียงเป็น ตัวอักษร d จากนั้นถ่ายภาพนำมาทำโปสเตอร์โดยออกแบบอยู่บนตารางกริด


Poster


2016

ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่ สสส

ผลงานออกแบบในรายวิชา การออกแบบจัดหน้าดิจิทัลสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่ 3 ชิ้นเรื่องราวเดียวกัน โดยวาดลายเส้นกราฟิกเป็นสัญลักษณ์แทน หัวใจ ปอด และสมอง ที่จะ ได้รับโทษจากบุหรี่ ใช้โทนสีเทาที่มาจากควันบุหรี่ และออกแบบควันที่ออกมาจากควันบุหรี่ให้ปลิวเชื่อมต่อกันทั้ง 3 ภาพ


2017

ออกแบบโปสเตอร์และแผนที่โปรโมทบางกะเจ้า

ผลงานออกแบบในรายวิชา ประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟิก

มีแนวความคิดการใช้สีมาจาก Swiss Style และรูปทรงการออกแบบจากเรขาคณิต


2017

ปั้นโมเดล นำมาทำโปสเตอร์

ผลงานออกแบบในรายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3D

งานปั้นโมเดลยอดมนุษย์จากโปรแกรม MAYA แล้วนำมาตัดต่อตกแต่งใส่ภาพ โปสเตอร์แนวภาพยนต์ในโปรแกรม Photoshop


2017

ปั้นโมเดล นำมาสร้างภาพประกอบ

ผลงานออกแบบในรายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3D

งานปั้นโมเดลจากโปรแกรม MAYA แล้วนำมาตัดต่อตกแต่งประกอบภาพให้สวยงาม ในโปรแกรม Photoshop


Thank you

My Portfolio  
My Portfolio  
Advertisement