Page 94

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

τοιαύτα κινδυνωδέστατα οικοδομήματα, από τα οποία εξερράγη κατά πρώτον το πυρ, το οποίον μόλις κατεπαύθη ματά την ανωτέρω φθοράν, ήτις ήθελε προβή εις βαθμόν ανοικονόμητον και προξενήσει ζημίαν ακαταλόγιστον, αν ευτυχώς δεν εβοήθει η κατά την εσπέραν ταύτην άκρα νηνεμία. Οφείλομεν εν τούτοις ν’ απονείμωμεν δίκαιον έπαινον εις μόνους τους αρχηγούς του τάγματος της Οροφυλακής κατά την περίστασιν ταύτην, και τοιούτους εννοούμεν τους κ.κ. Στουρνάραν, Μερεντίτην και Μπαλάφαν, οίτινες κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν εις την κατάπαυσιν του πυρός, και ιδίως ο κύριος Μερεντίτης, όστις αναβάς επί των στεγών των παραπηγμάτων ηγωνίζετο αποκόπτων, να θέση τέρμα εις το καταστρεπτικόν στοιχείον. Επίσης και εις τον Ταγματάρχην κ. Αν. Αξελόν, οφείλεται ευγνωμοσύνη δια τας προσπαθείας των προς κατάπαυσιν του κακού. Αλλ’ όσον πρέπει να κηρύττωμεν την ευγνωμοσύνην προς τους ρηθέντας κ.κ. Αξιωματικούς, τοσούτον και να αιτώμεθα τας άλλας Αρχάς, αίτινες, χάριν ευτελών συμφερόντων, εκθέτουσι τον τόπον εις τον μεγαλήτερον κίνδυνον, γενόμεναι εν ταυτώ πρόξενοι εξοντώσεως ολοκλήρων οικογενειών. Δεν πρέπει να παραλείψωμεν ενταύθα, ότι το παράδειγμα των ανωτέρων, εδίδαξε και τους μικρούς υπαλλήλους των να αρπάξωσι με θηριώδη ασπλαχνίαν ό, τι ηδύναντο εκ του πράγματος το οποίον εφρόντιζον δήθεν να διασώσωσι του κινδύνου του πυρός, εις το οποίον ηδύνατο τις να εμπιστευθή μάλλον παρ’ εις τους νεωστί διορισθέντας κλητήρας της αστυνομίας μας δια την ασφάλειαν του τόπου, αφού πρώτη των φροντίς ήτον, εισερχόμενοι εις τα εις κίνδυνον εκτειθέμενα εργαστήρια, να επισκέπτωνται τα ταμεία των απηλπισμένων εμπόρων.» 68 Αυτή η εξαιρετική σχέση ανάμεσα στους Πατρινούς και τους Οροφύλακες ενόχλησε την Τριανδρία, η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο

68

Εφημερίδα «ΕΛΠΙΣ, φ. 423, 23/10/1847.

94

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement