Page 82

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Οι φύλακες λοιπόν περιπολούντες, ως εικός, προς το μέρος εκείνο, ίδον εξελθόντας τους δύο εκείνους αγνώστους εκ της οικίας αυτής του Βουλγάρεως, όπου έτι παραμένει η σύζυγος αυτού, τον μεν φέροντα φανόν, τον δε παρακολουθούντα. Αμέσως λοιπόν προσεκάλεσαν αυτούς να σταθώσιν. Αλλ’ ο μεν μετά του φανού εστάθη, τον δε δρομαίως φυγόντα δεν ηδυνήθησαν εν τω σκότει να ανεύρωσιν οι περίπολοι, διότι εκρύφθη ως ανήρ τις ακριβώς γινώσκων, ως φαίνεται, τους τόπους εκείνους. Όθεν τον μετά του φανού μόνον άγνωστον άνδρα ωδήγησαν προς τον ανθυπασπιστήν, αρχιφύλακα, κατά την παράλιον πρωτοφυλακήν, έτι δε και τους εκ της λέμβου ναύτας. Αλλ’ ούτοι μεν δεν ηδύναντο να συνεννοηθώσι μετά των ημετέρων, ως Αγγλιστί μόνον λαλούντες. Οι δε περίπολοι δεν ηδύναντο ν’ αναγνωρίσωσιν άλλως αυτούς, διότι καίτοι υπαξιωματικοί και ναύται βασιλικού πολεμικού πλοίου, παραδόξως ουδέν έφερον διακριτικόν σημείον. Εν δε τη πρωτοφυλακή ο φέρων τον φανόν, πολιτικά ενδεδυμένος και φορών πέτασον (καπέλο) αχύρινον, κεκαλυμμένον υπό μέλανος κεκηρωμένου υφάσματος, Αγγλιστί λαλών, ήτον ακατάληπτος. Όθεν ο ανθυπασπιστής ανέφερε τα διατρέχοντα προς τον φρούραρχον. Ούτος δε, πέμψας τον υπασπιστήν, προσεκάλεσε τον κορυφαίον εκείνον των συλληφθέντων, δια τινος δε διερμηνέως εκ των εκεί τότε παρευρεθέντων, έμαθεν ότι πάντες οι συλληφθέντες ήσαν Άγγλοι ναύται και αξιωματικός, εκ του την προτεραίαν προσορμισθέντος ατμοπλοίου. Έλεγον δε, ότι δεν φέρουσι στρατιωτικήν στολήν ως μη όντες εν υπηρεσία τότε. Ότι προσωρμίσθησαν δια λέμβου του αυτού ατμοπλοίου, εις το οποίον ανήκουσι και οι συλληφθένται ναύται. Ο φρούραρχος λοιπόν, παρεκάλεσε τον τοιαύτα είποντα, να σημειώση το όνομά του επί χάρτου, ευρισκομένου ήδη εις χείρας του Νομάρχου, και περιέχοντος αυτόγραφον το όνομα Breen, Midshipsman of Spitfire [Βρήν, δόκμος του (ατμοπλοίου) Πολεμοκέντρου].

82

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement