Page 187

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Λαβόντες υπ' όψιν τον ζήλον, την προθυμίαν, και το πνεύμα της τάξεως και αφοσιώσεως, τα οποία ανέπτυξαν εις την περίστασιν του εν Πάτραις λησταποστατικού κινήματος πολλοί των κατοίκων του Νομού Αχαΐας και Ήλιδος, ευαρεστούμεθα να επιφορτίσωμεν τον Ημέτερον επί των Εσωτερικών Υπουργόν να εκφράση την Ημετέραν ευαρέσκειαν προς όλους, οίτινες εκινήθησαν, δια να συνδράμωσι τας δημοσίους αρχάς κατά την περίστασιν ταύτην, ιδίως δε προς τους εθνοφύλακας των δήμων Δύμης, Φαρών και Πατρών, οίτινες, παρακολουθήσαντες τον νομαρχεύοντα γραμματέα της νομαρχίας Αχαΐας και Ήλιδος κ. Γ. Ροντόπουλον, έλαβον μέρς ενεργητικόν, και συνετέλεσαν εις την κατατρόπωσιν του λησταποστατικού τούτου κινήματος. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός παραγγέλλεται να εκτελέση το παρόν Διάταγμα. Εν Αθήνας, την 25 Ιανουαρίου 1848. ΟΘΩΝ. Ο Υπουργός Ρ. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ.

187

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement