Page 181

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Εις τους στρατιώτας Τζελεβήν Γαϊτανάρον και Αγγελήν Κουκουλιάν του 4 πεζικού τάγματος (ακροβολισταί) διακριθέντας εις την υπεράσπισιν του δημουσίου ταμείου με προφανή κίνδυνον της ζωής των. Επιφυλλατόμεθα ν' ανταμείψωμεν με τον χρυσούν σταυρόν των ιπποτών του τάγματος του Σωτήρος: Τον Στέφον Στράτην λοχαγόν του 8 ελ. τάγμ. της οροφυλακής πληγωθέντα τρις καθ' όν καιρόν συνήθροιζε περί αυτόν τους πιστούς στρατιώτας προς αντίκρουσιν των στασιαστών. Εις τον Αντώνιον Θεοδώρου Λοχαγόν 1 ταξ. Φρούραρχον Ρίου και Αντιρρίου, ένεκα των προσπαθειών του υπέρ της δημοσίου ασφαλείας και δόσαντα τρανά δείγματα της πίστεως και αφοσιώσεώς του. Εις τον Αναγνώστην Φροδάκην λοχαγόν 2 τάξεως του 4 πεζικού τάγματος (ακροβολισταί) δείξαντα φρόνησιν και γενναιοψυχίαν κατά την εισβολήν των στρατευμάτων της Κυβερνήσεως και συντελέσαντα δραστηρίως εις την αποδίωξιν των στασιαστών. Οι Ημέτεροι Υπουργοί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών και ο επί των Στρατιωτικών θέλουν εκτελέσει το παρόν Διάταγμα. Εν Αθήναις την 25 Ιανουαρίου 1848. ΟΘΩΝ Οι Υπουργοί Κ. Τζαβέλας. Γ. Γλαράκης. ~~~~~ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί επαίνων και προβιβασμών εις τους διακριθέντας κατά των εν Πάτραις ληστανταρτών. ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών και λαβόντες υπ' όψιν τας πιστάς υπηρεσίας δια των οποίων διεκρίθησαν 181

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement