Page 180

VIII - Παράσημα και Βασιλικές ευαρέσκειες

Από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Δημοσιευμένα στο φύλλο 3/05-02-1848 ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί απονομής παρασήμων εις τους διακριθέντας εις την εν Πάτραις συμβάσαν στάσιν. ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Λαβόντες υπ' όψιν τας πιστάς υπηρεσίας δια τας οποίας διεκρίθησαν οι επόμενοι κατά την εσχάτως εις Π. Πάτρας συμβάσαν στάσιν, ευαρεστούμεθα ν' απονείμωμεν και απονέμομεν: Τον αργυρούν σταυρόν των ιπποτών του τάγματος του Σωτήρος: Εις τον υπολοχαγόν Αντώνιον Σύψωμον του 3 πεζ. Τάγματος (ακροβολισταί) πληγωθέντα εις την των 27 Νοεμβρίου σύγκρουσιν μετά των στασιαστών. Εις τον ανθυπολοχαγόν Παναγιώτην Καλογερόγιαννην του 3 πεζικού τάγματος (ακροβολισταί) εισελθόντα εις το δημόσιον ταμείον μετά στρατιωτών προς υπεράσπισιν αυτού και λαβόντα μετά ταύτα ενεργητικόν μέρος εις την αποδίωξιν των στασιαστών. Εις τον στρατιώτην Παναγιώτην Κούτζουραν του 4. Πεζικού τάγματος (ακροβολισταί) καταβάντα με προφανή κίνδυνον της ζωής του εκ του φρουρίου Π. Πατρών και προμηθεύσαντα τροφήν εις τους συμφρούρους του.

180

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement