Page 177

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

είναι κατά τινα τρόπον θεμελιώδεις. Όλα τα έθνη έχουσι το αυτό και ίσον συμφέρον να τας διατηρώσιν αθίκτους. Και η Κυβέρνησις της Α.Μ. …. δεν θέλει επιτρέψει, ώστε να αθετώνται αύται, προκειμένου περί ανεξαρτήτου Κράτους. Η σύγκρουσις των στρατευμάτων της Κυβερνήσεως μετά των αποστατών διήρκεσεν επί δύω ώρας. Τινάς στιγμάς έπειτα ο Νομάρχης διεκήρυττε την εντελή της τάξεως αποκατάστασιν εν τω μέσω ενδείξεων γενικής ευχαριστήσεως. Η πρώτη αυτού φροντίς ήτον μετά ταύτα το ν’ απευθύνη εις τον κ. Πρόξενον της Αγγλίας τας δύο επιστολάς, ών επισυνάπτονται αντίραφα, ζητών δι’ αυτών, εν ελλείψει της αποδόσεως των αποστατών, την απόδοσιν τουλάχιστον των σημαντικών ποσοτήτων, την απόδοσιν τουλάχιστον των σημαντικών ποσοτήτων, τας οποίας ούτοι ληστεύσαντες έφεραν μεθ’ εαυτών. Αι ποσότητες ούται ανήκον εν μέρει εις την εθνικήν Τράπεζαν, εις ιδιώτας δηλ. ξένους τε και Έλληνας, η απώλειά των ηδύνατο να φέρη ηθικήν προσβολήν εις την πίστιν ενός δημοτικωτάτου και χρησίμου καταστήματος. Τα πάντα άρα συνέτεινον εις το να καταστήσωσι την αξίωσιν του κ. Ροντοπούλου τόσον ορθήν και δικαίαν, όσον και ευπραγματοποίητον. Δεν αμφιβάλλω επομένως, Κύριε, ότι επληροφορήθητε με λύπην, ότι ο κ. Πρόξενος της Αγγλίας δεν ενόμισεν εύλογον να την παραδεχθή αμέσως, και ότι ο κ. Διοικητής Σπίτ-Φίρ ηθέλησε ν’ αναφερθή περί τούτου εις τον εν Κερκύρα Λόρδον Μέγαν Αρμοστήν των Ιονίων νήσων. Τρέφω εν τοσούτω την ελπίδα του ότι η Κυβέρνησις της Α. Ελλ. Μ. θέλει λάβει προσεχώς την ευχαρίστησιν του να ευρεθή, δια των μέτρων της Κυβερνήσεως της Α.Μ. Βρεταν, Μ. εις θέσιν να πέμψη εις την Τράπεζαν το όλον ή μέρος ποσότητος αποκτηθείσα υπό των αφαρπασάντων αυτήν κακούργων. Ο κ. Βουδ έγραψεν επίσης εις τον κ. Ροντόπουλον μίαν επιστολήν, την οποίαν έχω την τιμήν να επισυνάψω ενταύθα. Κατεπολέμησα ανωτέρω τας εν αυτή εκτεθειμένας αρχάς. Αλλ’ οφείλω ωσαύτως να διαμαρτυρηθώ κατά της κατηγορίας, την οποίαν ο κ. Βουδ δεν εδίσταξω να ρίηψη επί της διαγωγής ενός υπαλλήλου της κυβερνήσεως 177

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement