Page 173

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

ριοι, γυμνώσαντες την τράπεζαν και καταλαβόντες μίαν άλλην χρηματικήν αποστολήν, και προς τούτοις αίτησις της αμέσου αυτών αποβιβάσεων εις μέρος της Ελληνικής Επικρατείας κατά την αρεσκείαν των, τοιαύται ήσαν αι απαιτήσεις του Μυριδύτου και των συνενόχων του. Ουδέν απεφασίσθη εις την συνέντευξιν ταύτην. Νέαι συνδιαλέξεις ηλάττωσαν τας απαιτήσεις των επαναστατών: δέκα χιλιάδες δίστηλα προσεφέρθησαν εις αυτούς από τους κατοίκους της πόλεως, οίτινες επέτυχον παρά του δημοσίου ταμία, επί τη υποσχέσει ότι θέλουσι τα αποδώσει εν διαστήματι τριών ημερών, να λάβωσι όσα περιείχε το δημόσιον ταμείον, το οποίον μέχρι της ώρας ταύτης ήτο απρόσβλητον από τας κατ’ αυτού προσβολάς. Τα χρήματα ταύτα, συνοδευόμενα υπό τινός αποσπασματος Άγγλων ναυτών, αποβιβασθέντων μεθ’ ενός πυροβόλου ευθύς μετά την εν Πάτραις άφιξιν του Αγγλικού ατμοκινήτου, μετεκομίσθησαν εις την οικίαν του κ. αντιπροξένου Άγγλου. Το εμπεριεχόμενον αυτού βεβαιωθέν ενώπιον των πρώτων εμπόρων των Πατρών, δεν ανέβαινεν, ειμή εις το ποσόν των 31.000 δρ. ποσόν πολύ κατώτερον εκείνου, το οποίον ο Μυριδύτης είπεν ότι λαμβάνων, θέλει ευχαριστηθή. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ο κ. αντιπρόξενος Άγγλος επεφορτίσθη να υπάγη μόνος εν ονόματι των εγκατοίκων και των συναδέλφων του, ίνα υποχρεώση τους αντάρτας να μην απαιτώσιν επέκεινα του ποσού, το οποίον επρομήθευσαν. Παρευθύς δε ούτος επιστρέψας ανήγγειλεν, ότι αι προσπάθειαί του έλαβον αίσιον τέλος. Αφ’ ού δε ετελείωσε τούτο, ο δήμαρχος εζήτησεν εισέτι την επέμβασιν των Προξένων παρά τω πλοιάρχω του Αγγλικού ατμοκινήτου Σπίτ-Φίρ, δια να τον καταπείσωσι να παραλάβη τους αποστάτας. Οι κύριοι Πρόξενοι Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσσίας και Αυστρίας συγκατετέθησαν εις την πράξιν ταύτην. Μόλις είχε παρέλθει μία ώρα μετά την αποπεράτωσιν των διαπραγματεύσεων τούτων, και ο γραμματεύς της Νομαρχίας κ. Ροντόπουλος, όστις προ τινών ημερών δραστηρίως ενησχολείτο νε συλλέξη δυνάμεις, και όστις εύρεν εν τη αφοσιώσει των πλησιοχώρων δήμων προς την υπεράσπισιν της κυβερνήσεως και της τάξεως αρκετά μέσα 173

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement