Page 163

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Εν Αθήναις την 6/17 10βρίου 1847. Ο Διευθυντής Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ Ο Γραμματεύς Θ. Χαιρέτης ~~~~~ Αριθ. 20.841 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Προς τον Διευθυντήν της Ελληνικής Τραπέζης Κύριε Διευθυντά! Απαντών εις το προς εμέ έγγραφόν σας, σπεύδω να σας κοινοποιήσω, ότι και εις εμέ και εις όλα τα λοιπά μέλη της Β. Κυβερνήσεως βαθείαν επροξένησε συναίσθησιν και λύπην η εις το εν Πάτραις Υποκατάστημα της Τραπέζης πραχθείσα υπό των στασιαστών αφαίρεσις χρημάτων. Εν τοιαύτη δε περιπτώσει, μην ανεχομένη ποσώς η Κυβέρνησις να υποφέρωσιν οπωσδήποτε τα συμφέροντα της Τραπέζης, απεφάσισε να υποβάλη όσον τάχιστα, εις την έγκρισιν των Βουλών Νομοσχέδιον περί της αποζημιώσεως της Εθνικής Τραπέζης εκ μέρους δημοσίου ταμείου, δια τα εκ του ειρημένου Υποκαταστήματός της αφαιρεθέντα υπό των στασιαστών χρήματα, το οποίον πέποιθα ότι και τα Νομοθετικά Σώματα θέλουν προθύμως παραδεχθή, και ως ωφέλιμον θεωρούντα θέλουν προθύμως παραδεχθή, και ως ωφέλιμον θεωρούντα την πλήρην και ακεραίαν της υπολήψεως του Εθνικού τούτου Καταστήματος διατήρησιν. Εν Αθήναις, την 5 Δεκεμβρίου 1847. Ο Υπουργός ΡΗΓΑΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Σ.Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ~~~~~ ΝΟΜΟΣ ΠΖ΄ 163

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement