Page 155

IV - Η αλληλογραφία Πατρινών εμπόρων – Προξένων - Πλοιάρχου Spitfire - Ροντόπουλου τις μέρες του κινήματος

Αμέσως μετά τη λήξη του κινήματος, στις εφημερίδες τόσο τις κυβερνητικές όσο και της αντιπολίτευσης, δημοσιεύτηκε η αλληλογραφία που αντάλλαξαν μεταξύ τους οι Αρχές της Πάτρας, οι αντιπρόσωποι της Αγγλίας και της Εθνικής Τράπεζας. Επιστολή Νο 1 – Οι προεστοί προς τους Πρόξενους Προς τους Κυρίους Προξένους εν Πάτραις. Κύριοι! Είσθαι αυτόπται των θλιβερών περιστάσεων του τόπου τούτου. Δυστυχήματα τρομερά τον επαπειλούσι. Οι ευσεβάστως υποφαινόμενοι θεωρούντες υμάς ως μέλη της κοινωνίας των Πατρών, γνωρίζοντες την υπέρ αυτής συμπάθειάν σας, πιστόν διερμηνέα των ευνοϊκών διαθέσεων των Δυνάμεων, των οποίων τα συμφέροντα προστατεύετε ενταύθα, λαμβάνομεν την τιμήν να σας παρακαλέσωμεν να μεταχειρισθήτε όλα τα εφ’ υμίν συνετά μέσα να πείσητε τον λοχαγόν κ. Μερεντίτην ν’ αναχωρήση με τους υπ’ αυτόν αποσταστήσαντας στρατιωτικούς, της πόλεως, προ της εισβολής των στρατευμάτων της Β. Κυβερνήσεως, εκ της οποίας θέλει αναμφιβόλως προκύψει ρήξις αιματηρά εν τη πόλει, και αναπόφευτκτοι θλιβεραί συνέπειαι. (Έπονται αι υπογραφ. των επισημοτέρων κατοίκων των Πατρών) Εν Πάτραις την 30 9βρίου 1847.

155

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement