Page 147

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Σας είπον και άλλοτε, ότι τίθημι πάντοτε την εμήν ψυχήν όχι μόνον υπέρ των φίλων μου (συναίσθησις η πλέον εγκάρδιος νηπιόθεν προς εμέ) αλλά και υπέρ των εμπιστευθέντων μοι απλώς, πολύ περισσότερον αφ’ ό, τι το καθήκον απαιτεί αν φανώσι και δόλιοι εχθροί… Σε λέγω λοιπόν κατά συνέπειαν, ότι άνευ εμού εγίνετο ουδέν. Ότι αν εγώ έλεγον έν Όχι, ούδ’ ο Μυριδίτις εκινείτο ούδ’ άλλος των συν αυτώ, μ’ όλας τας προτροπάς τινών φίλων του (ανάνδρων και απατηλών) και μ’ όλην την διαταγήν του Υπουργείου, ήτις το ομολογώ έγινεν η αιτία της στάσεως αυτής. […] Παύσατε λοιπόν κ. Φιλήμων, από του να προφυλακίζητε αθώους και αχρήστους, ως προς το γινόμενον αυτό. […] Θέλεις μ’ ερωτήσειν ίσως, διατί δεν εμπόδιζα, ή επαρακίνησα, ή συγκατένευσα; Ενταύθα δεν κάμνω απολογίαν, αλλ’ απλήν απάντησιν εις το άρθρον σου. Ευρίσκεις δε τον λόγον υπονοούμενον έν τισιν, εάν βαθύτερον ερευνήσης τα γραφόμενα. Διότι ήδη δεν συγχωρείται να εξηγήσωμεν θετικώτερον τα περί της ερωτήσεως αυτής. Την αυτήν δύνασαι να κάμης, και διατί άφησα τον Μυριδίτην μόνον να διαπραγματεύεται μετά των κ.κ. Προξένων και λοιπών συμβιβασμούς. Αλλ’ ουδέ τούτο εξηγείται τώρα εδώ. Το μόνον το οποίον δύναμαι να σ’ είπω απλώς ως προς το δεύτερον είναι, ότι η δίψυχος διαγωγή τινών και η παράλογος του Μυριδίτου τάσις προς την αναχώρησιν τα οποία δια να μεταβάλλω εχρειάζετο να ενεργήσω, ως να μη εφειδόμην ό, τι υπέρ πάν άλλο πάντοτε αποδεδειγμένως εφείσθην, των Ελληνικών κακών! μ’ ελύπησε τόσον σφοδρώς ώστ’ ησθένησα όσον ποτέ. (Οι αξιωματικοί όλοι ζώσι και γνωρίζουσιν τούτο καλώς.) Εν τούτοις εφάνη τι το οποίον μ’ έδιδεν ελπίδας χρηστάς. Το φρούριον την τρίτην προς το εσπέρας κατελήφθη υπό των ιδικών μας, των πολιορκούντων αυτό. Η συναίσθησις της τιμής αυτών του να μη αναχωρίσουν παντελώς (και ως να υπενόουν την αυριανήν κατ’ αυτών επιβουλήν) μ’ ενίσχυσε τόσον, ώστε και τοι βαρέως ασθενών, έκαμα να εφοδιασθή τούτο δια νυκτός, εναντίον της γνώμης του Μυριδίτου

147

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement