Page 140

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

στείας αυτής. Αλλ’ αντί τούτων η πρώτη των φροντίς ήτο πώς να σφάξωσι τα πλειότερα σφακτά, και να ζητώσι κρασόρακα εις μικρόν χωρίον ως την Σπινάσσαν. Επροσκάλεσαν τότε όλους τους χωρικούς και ο λοχαγός, αφού τους εξύβρισε, διέταξε να δέσωσι και να βασανίσωσι τους Θαναίους, Κώσταν, Θεόδωρον, Γάκην και Μήτσον, τους οποίους έδεσαν τρομερά εις τρόπον τοιούτον, ώστε τα στήθη τους ετινάζοντο και εκόντευαν να σκάσωσι. Όταν δε ήρχισαν να τους δέρωσιν, αι γοεραί φωναί των επροξένησαν φρίκην. Τον ποιμένα Γ. Ξεβράκωτον αναιτίως και παραλόγως τον συλλαμβάνει, τον κατακρατεί παρανόμως υπέρ τας εννέα ημέρας και μόλις τον απέλυσεν αφού ανεφέρθη τρομερά εις τον Δήμαρχον. Τον δεκαοκταετή υιόν του Μονάντερου προ 12 ημερών σύρει λιθαρωμένον μαζύ του, αφού τον έδειραν ανηλεώς τέσσαρες φοραίς έως σήμερον, εις τρόπον τοιούτον οπού δεν ημπορούσε να καθίση, να εξαπλωθή, φοβούμαι δε επί τέλους μη τρελαθή από τον φόβον του και τους πόνους. Ο δυστυχής πατήρ του νέου και ο υιός του και ο θείος του Ντερέκας παρανόμως κατακρατούνται και αυτοί άλλας τόσας ημέρας. Εις το χωρίον Κλεικού ο κόσμος αναστέναζαν από τας καταπιέσεις: υπέρ τους 60 ανθρώπους εισήλθον εις τας οικίας των πολιτών ως λησταί, ζητούντες κόταις, πήταις, κρασόρακα, μέλια κτλ. και δεμείναντες 8 ημέρας, βασανίζοντας ενώπιον των τιμίων γυναικών. Εκείνο όμως οπού έκαμαν εις την Φουρνάν, έως και εις αυτήν την πρωτεύουσαν του Δήμου, είναι φρικτά. Άμα εισήλθαν, εκσόρπισαν εις τα κονάκια, και οι στρατιώται εζητούσαν ρούμια, κρασιά, αρνιά, ριζόπηταις, όλα ταύτα κατ’ εντολήν του κ. Μερεντίτη, όστις έστειλεν έκτακτον κονάκι εις την οικίαν του Ασλάνη εκ πέντε στρατιωτών και τους είπε ρητώς να φάγουν, να πιούν και να κάμνουν τα χειρότερα. Τοιαύτη παραγγελία εννοείς πώς εξετελέθη! Ελιθάρωσε τον Ασλάνην, προσκαλεί να εξετάση γυναίκας μοναχάς του Καββαδονάκη και του γαμβρού του Ασλάνη και άλλα πολλά, φοβερίζων, ότι θα στείλη 140

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement