Page 14

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώται των ατάκτων στρατευμάτων, οίτινες ή δεν επιστρέφουσιν εις τας εστίας των κατά τας εις τα άρθρα 2 και 3 διαλαμβανομένας περιπτώσεις, ή δεν έρχονται εις τους τόπους της συναθροίσεως κατά τας εις τα άρθρα 3 και 5 σημειωμένας προϋποθέσεις, ή τέλος δεν υπάγουσιν εις τους κατά το άρθρον 13 προσδιοριζομένους από τας επιτροπάς της επιθεωρήσεως τόπους, αλλά περιπλανώνται, καθώς οι εκκλίνοντες της προσδιωρισμένης οδού, ή οι μη εξακολουθούντες αυτήν αδιακόπως και κατά τους αποφασισμένους σταθμούς (οικονάκια) εκτός ασθενείας, θέλουν τιμωρηθή με φυλακήν 3 έως 8 ημερών, και έπειτα θέλουν μετακομισθή εις τας εστίας των, ή, εάν ήναι ξένοι, εκτός των ορίων. […] Άρθρον 18. Οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώται των υπαρχόντων ατάκτων στρατευμάτων, οίτινες δεν ήθελον διαλυθή ευθύς μετά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, καταδιώκονται κατά το άρθρον 4 των από 9 Φεβρουαρίου ποινικών μας διατάξεων, των αναφερομένων εις τα κατά της δημοσίας εσωτερικής ασφαλείας του Κράτους εγκλήματα και πταίσματα. […] Εν Ναυπλίω, την 2 (14) Μαρτίου 1833. ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ Ο Κόμης ΆΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ. Οι Γραμματείς της Επικρατείας Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Χ. ΚΛΟΝΑΡΗΣ, Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ.» Ακολούθησε η εφαρμογή του άρθρου 10 του Διατάγματος αυτού. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή ενός νεαρού Βαυαρού Αξιωματικού, που ήταν μάρτυρας της παράδοσης των όπλων των αγωνιστών στο Ναύπλιο: «Ο αφοπλισμός εγένετο εν Αργολίδι συναχθέντων παλληκαρίων περί τα δεκακισχίλια. Καίτοι δε η παράδοσις των όπλων και 14

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement