Page 139

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

02/10/1846 – Καταγγελία για σκληρή μεταχείριση χωρικών από τον Ι. Μέγα, με την κάλυψη του Παπακώστα Τζαμάλλα, στη Φωκίδα ΑΙΩΝ, φ. 726 […] Ιδού όσα από 19 7βρίου μας γράφουσι και περί της καταστάσεως της επαρχίας Αμφίσσης. […] Ο μεταβατικός αξιωματικός Μέγας ελαφυραγώγησεν ολόκληρον την επαρχίαν. Οι δυστυχείς κάτοικοι αναφέρονται παραπονούμενοι εις τας Αρχάς, ζητούν δικαιοσύνην. Αλλ’ ούτε φωνή εκ μέρους αυτών, ούτε ακρόασις. Επαραπονέθησαν προ μικρού και εις τον ελθόντα Βουλευτήν των Παπά Κώσταν, εζήτησαν την συνδρομήν του, αλλά ματαίως! Ηξεύρεις τι απήντησεν ούτος; «Είν’ εδικός μου ο Μέγας», εννοών με τούτο, ότι είμεθα σύντροφοι οι δύω εις την απογύμνωσίν σας. Ιδού απάντησις Βουλευτού! Ιδού απάντησις πατριώτου! 01/02/1847 – Καταγγελία για βασανιστήρια χωρικών από τον Μερεντίτη στη Νεράιδα Αγράφων Η ΕΛΠΙΣ, φ. 370 8 Ιανουαρίου εν Φουρνά. Αδελφέ! Με την μεγαλητέραν φρίκην και αγανάκτησιν σας γράφω την στιγμήν ταύτην, διότι ευρισκόμεθα εις περίστασιν τοιαύτην, εις οποίαν ποτέ δεν ευρέθημεν. Δεν δύναμαι να σας εκταθώ πολύ, αλλά τα ολίγα αρκούσι να σας δώσωσι την εικόνα της καταστάσεώς μας. Άκουσε λοιπόν. Ηξεύρεις την συμβάσαν ληστείαν εις Σπινάσσα. Ο λοχαγός κ. Ν. Μερεντίτης, διοικητής του Μεταβατικού μετά του εκπληρούντος χρέη Δημάρχου κ. Ζαχ. Τσιαντή επήγαν εις Σπηνάσσαν μετά 15 ημέρας, έχοντες μεθ’ αυτών έως 20 στρατιώτας, 10 Εθνοφύλακας και έως 30 ωπλισμένους από τα λοιπά χωρία δια να εξετάσωσι περί της λη-

139

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement