Page 138

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

01/10/1846 – Έπαινος στο Μέγα για τη συμβολή του στην καταδίωξη της ληστείας ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, φ. 25 ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί καταστροφής ληστρικής συμμορίας. ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών απεφασίσαμεν και διατάττομεν: Απονέμομεν τον αργυρούν Σταυρόν των ιπποτών του τάγματος του Σωτήρος, Εις τον ενωμοτάρχην Γεώργιον Μπαϊρακτάρην της 100 πεζής ενωμοτίας του Ημετέρου Σώματος της χωροφυλακής, διακριθέντα εις την εξόντωσιν και ζώγρησιν της ληστρικής συμμορίς του αρχιληστού Τάσσου, λαβούσαν χώραν την 12 τρέχοντος εις άγιον Γεώργιον του χωρίου Δριόμπεϊ της επαρχίας Λοκρίδος του Νομού Φθιωτιδοφωκίδος. Επαινείται δια την αυτήν πράξιν ο ανθυπολοχαγός Ιωάννης Μέγας του 4. λόχου του 4. ελαφρού τάγματος της οροφυλακής, ιππότης ήδη του Ημετέρου τάγματος του Σωτήρος. Εκφράζομεν δε την Ημετέραν ευαρέσκειαν εις τον υπολοχαγόν της προικοδοτημένης φάλαγγος Ζήσην Αθανασίου. Οι Ημέτεροι Υπουργοί του Β. Οίκου και των Εξωτερικών και ο των Στρατιωτικών θέλουν εκτελέσει το παρόν Διάταγμα. Εν Αθήναις, την 18 Σεπτεμβρίου 1846. ΟΘΩΝ Οι Υπουργοί Ι . ΚΩΛΕΤΤΗΣ Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

138

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement