Page 128

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Αν δε κ. Συντάκτα ο Μαλισόβας απέθανεν εις Μεσολόγγι διευθυνόμενος εις Αθήνας, επειδή οι λοιποί συλλησταί του ζουν, δύνασθε παρ’ αυτών δια ζώσης φωνής να πληροφορηθήτε την αλήθειαν. Αυτά σας εξέθεσα μόνον δια να ικανοποιηθή η ανδρεία και ο ηρωισμός των υπό την οδηγίαν μου κ. Αξιωματικών, και του Στρατού. Ότι δε οι περισσότεροι σχεδόν των πρώην εχθρών του θρόνου εζήτησαν την επιείκειαν της Α.Μ. δι εμού και έπειτα ηρίστευσαν ατά των εναντίων και άλλα, επειδή δεν απόκεινται εις άλλον, τα παρασιωπώ. Ας ακούση δε ο καυχόμενος το του Δημοσθένους λόγιον «τα πράγματα λόγων ού χρήζει, αυτά γαρ καθ’ εαυτά εστί φαινόμενα» ας είπη δε καθείς ότι η κατά των ταραξιών θεία δίκη, και ο προς τον θρόνον ζήλος του στρατού ευώδωσε τας ευχάς του Ελληνικού λαού. Καλλιδρόμη την 3 Μαΐου 1836. Ο Συνταγματάρχης Θεόδωρος Γρίβας. 30/05/1837 – Έπαινοι στον Μερεντίτη και τον Μέγα για τη συμβολή τους στην κατάπνιξη της εξέγερσης του 1836 στην Ακαρνανία ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, φ. 20/1837 ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. §4. Επαινέθησαν. Τα ακόλουθα σώματα του στρατού της ξηράς ως διαπρέψαντα κατά καιρόν, εις τας τελευταίας ανωμαλίας κατά την Ακαρνανίαν και Αιτωλίαν και εναντίον των ληστρικών συμμοριών: […] 5. Όλοι οι πρώην υπό τους συνταγματάρχας Θ. Γρίβαν και Τζαβέλαν εθνοφύλακες […]. […] Επαινέθησαν προς τούτοις οι ακόλουθοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώται δια την οποίαν έδειξαν εις τας ιδίας περιστάσεις γενναιότητα, ζήλον και αφοσίωσιν εις τον θρόνον: […] οι λοχαγοί […] Νικόλαος Μερεντίτης […] εις το πρώην υπό τον συνταγματάρχην Θ. Γρίβαν σώμα, […] ο σημαιοφόρος Ιωάννης Μέγας εις το πρώην υπό τον συνταγματάρχην Γρίβαν σώμα. 128

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement