Page 126

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ρούμεθα ευρέθη ο Μαλάμος, ο δε Ρουπακιάς και Καλαμάτας επληγώθησαν κατ’ αρχάς του πολέμου, καθώς μας βεβαιώνουν οι παρ’ ημών ζωγρηθέντες. Ι.Μ.Γ. 20/05/1836 – Η μεγάλη μάχη στο Θεριακίσι Αιτωλοακαρνανίας, από τη σκοπιά του Γρίβα ΑΘΗΝΑ, φ. 337 Προς τον Συντάκτην της Αθηνάς. Ειδών τα εις το 329 φύλλον σας όσα συνέβησαν κατά την εις Θεριακίσιον μάχην, αν και ενόμισα μικροπρεπές το να υπεραυτολογώ, αλλ’ επίσης και άδικον το να παρασιωπήσω την υπέρμετρον ανδρείαν και γενναιότητα των υπό την οδηγίαν μου γενναιοκάρδων εμπειροπολέμων στρατιωτικών οίτινες έδειξαν προσηκόντως, ως και εις τα προ ταύτης της μάχης, τον προς τον θρόνον ζήλον και αφοσίωσίν των, και ταύτα ακούων ότι ούτοι ήσαν θεαταί του πολέμου εκείνου. Ήτον φρόνιμον ο καθείς να μην καυχάται εις όσα η θεία πρόνοια επισκεπτομένη τα φέρει εις εκβάσεις ευκταίας, αλλ’ όταν ερεθιζόμενος δεν απολογείται λογίζεται ηττόμενος, και κάμει τον καυχώμενον να φαίνεται αληθεύων. Αλλ’ υμείς κ. Συντάκται κρίνων κατά τα πράγματα με αμεροληψίαν, έχετε πολλά διδόμενα ώστε να πιστεύσετε αν ο καυχώμενος έπραξέ τι μεγαλήτερον ή όμοιον με τον μετριοφρονούντα. Είναι δε αληθή και πασίδηλα τ’ ακόλουθα, όσα κατά την 13 του λήξαντος διέτρεξαν εις την κατά Θεριακίσι μάχην συμβάντα. Φθάσαντες εκεί μετά του Συνταγματάρχου κ. Ιωάννου Μαμούρη και ειδόντες τους λησταποστάτας εγείροντας ταμπούρια εις τους πρόποδας του Αϊλιά, ο μεν Συνταγματάρχης κ. Μαμούρης εστρατοπέδευσεν δύο σχεδόν ώρας μακράν των κακούργων, το δε υπό την οδηγίαν μου σώμα διπλούν τον αριθμόν εκείνου εστρατοπέδευσεν ως βολήν όπλου απέχον των ληστεπαναστατών. Αμέσως έστειλα προς τον ειρημένον Συνταγματάρχην τον υπασπιστήν μου Α. Ζωγράφην και τον λοχαγόν Διοικητήν του υπό την διοίκησίν μου 2 τάγματος κ. 126

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement