Page 125

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

πουθενά δεν εγγίχθη. Βλέποντες λοιπόν οι εις τα ταμπούρια οχωρωμένοι αποστάται ότι εσηκώσαμεν την δύναμίν των από την ράχην, ευκαίρωσαν και αυτοί αμέσως τα ταμπούρια των και ετράπησαν εις φυγήν. Τούτο ιδώντες τα σώματα του Γρίβα τα οποία ήτον θεαταί του πολέμου μας, εκινήθη αυθορμήτως ο Ταγματάρχης Φαρμάκης και Μερεντίτης και κατόπιν αυτού όλον το σώμα του Γρίβα. Επήραμεν λοιπόν πολεμοκυνηγώντες τους λησταποστάτας και τους επεράσαμεν εις την θέσιν Κανέλια και Ραδοβίζη εις το Τουρκικόν εκ των οποίων μόλις 120 ημπόρεσαν να διασωθούν. Ο φόνος και η σφαγή την οποίαν έκαμον εν διαστήματι τριών ωρών οι υπό την οδηγίαν μου εστάθη τρομερά, τότε πλέον ηθέλησαν να ευγάλουν όλον το πάθος το οποίον δικαίως είχον εναντίον των ληστών, δια τα όσα απ’ αυτούς κατά καιρόν έπαθον, ως Σαλωνίται και Λοιδορικιώται. Ματαίως εκοπίαζα να εμποδίσω την μανίαν των και μόλις από τους πολλούς συλληφθέντας ημπόρεσα να διασώσω τέσσαρας. Καθώς επαρατήρησα περίπου των εκατόν είκοσι εκ των λησταποστατών έπεσαν φονευμένοι και πληγωμένοι από μόνον το υπό την διοίκησίν μου σώμα. Ο μέγας θόρυβος του πολέμου τούτου, αι φωναί και αι κραυγαί του εχθρού μου επαράσταιναν μίαν από τας παλαιάς κατά του τυράννου μάχας. Σας βεβαιώ ότι εάν δεν εμεσολαβούσε η νύκτα και είχαμεν ακίμη ½ ώραν καιρόν δεν εγλύτωνε κανείς από τους λησταποστάτας. Τους εβοήθησε και ο Ντούλιας Γώγου, όστις ήτον διορισμένος από την Τουρκικήν Διοίκησιν εις τα όρια, και αντί να τους κτυπήση και αυτός τους εδέχθη εις τα ταμπούρια του και μας ετουφέκισεν, ώστε έλαβον καιρόν να εισχωρέσουν εις το Τουρκικόν. Ως τόσον οι Έλληνες ποίος πολύ ποίος ολιγώτερον έκαμον λάφυρα, ως και ολίγοι διασωθέντες λησταποστάται από τον φόβον των οι περισσότεροι επέταξαν τα όπλα. Ομολογών την αλήθειαν σας λέγω, ότι και το τάγμα του Φαρμάκη το οποίον επρόλαβε τους από τα ταμπούρια φυγόντας εκτύπησε και αυτό αρκετούς από τους λησταποστάτας. Σήμερον μεταξύ των φονευμένων πληροφο-

125

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement