Page 116

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

δε ουδέ μίαν δύναται να δώση προστασίαν προς αυτούς ευρισκομένους εις την πόλιν, και υπό την δικαιοδοσίαν των επιτοπίων οθωμανικών αρχών.» 92 «Οι εκ Μελίτης εις Πρέβεζαν καταπλεύσαντες λησταντάρται Μπαλάφας, Μέγας, Βενέτικος και λοιποί εικοσιπέντε τον αριθμόν, διατελούσιν εντός του μετενεγκόντος αυτούς Ιονίου πλοίου εις τον λιμένα Πρεβέζης, φυλασσόμενοι ένθεν μεν από την Ελλ. Κανονοφόρον ο Κόχραν, ένθεν δ’ από Οθωμανικόν πολεμικόν πλοίον, και εις την ξηράν από σκοπούς Οθωμανών. Ο εν Ιωαννίνοις Μουσίρπασάς πληροφορηθείς την 12 Φεβρ., δι επίτηδες απεσταλμένου, παρά των εν Πρεβέζη Οθωμανικών αρχών την εκεί άφιξιν των ληστανταρτών διέταξεν επανειλημμένως να μην επιτραπή η αποβίβασίς των και απελαθώσιν αμέσως. Ειδοποιήσας δε συγχρόνως την Κυβέρνησίν του περί του οποίου έλαβεν μέτρου, τείνοντος εις την διατήρησιν των φιλικών σχέσεων και ησυχίας αμφοτέρων των ομόρων επικρατειών. Προτίθεται να υποστή ευχαρίστως πάσαν παρά της Κυβερνήσεώς του ποινήν εν περιπτώσει απερεσκείας, ήτις δεν ελπίζεται. Κατά συνέπειαν της προς τον Διοικητήν Πρεβέζης διαταγής του Μουσίρπασα, μετέβη ούτος εις το κατάστημα του Άγγλου προξένου κ. Σάνδερ, και μετακαλέσας τους επί κεφαλής των ληστανταρτών Μπαλάφαν, Μέγαν και Βενέτικον εκοινοποίησεν αυτοίς την περί αναχωρήσεώς των διαταγήν του Πασσά. Ο Άγγλος πρόξενος λέγεται, ότι επροσπάθησε διαφοροτρόπως να ανατρέψη τα αποφασισθέντα και αποβιβασθώσειν οι λησταντάρται εις Πρέβεζαν, αλλά μη επιτυχών απέναντι της οριστικής αποφάσεως των Οθωμανικών αρχών απήντησεν, ότι δύνανται να αναχωρήσωσιν, εάν αυτοί θέλωσιν.

92

Εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ», 04/03/1848.

116

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Το κίνημα του Μερεντίτη  

http://traversada.blogspot.com/2013/08/27-1847.html Η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια "ληστανταρτών". Στις 27 Νοέμβρη του 1847 οι ενενήντα στρατ...

Advertisement