Page 1

Babette De Ketelaere Ge誰ntegreerde proef

Schooljaar 2009-2010 Interne mentor: Mr. Decock 6HA2 nr. 2


Babette De Ketelaere Ge誰ntegreerde proef

Schooljaar 2009-2010 Interne mentor: Mr. Decock 6HA2 nr. 2 2


3


1

Deelopdrachten............................................................................................................................................. 8

1.1

Organogram eerste trimester ....................................................................................................................... 8

1.2

Organogram tweede trimester ..................................................................................................................... 9

1.3

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering...................................................................................................10

1.3.1

Nederlandse versie.....................................................................................................................................10

1.3.2

Franse versie ..............................................................................................................................................11

1.4

Verslag ........................................................................................................................................................12

1.4.1

Eerste bedrijfsbezoek: SA MÖBLER .........................................................................................................12

1.4.2

Eerste aandeelhoudervergadering (15 oktober 2009)..............................................................................13

1.5

Briefhoofd met userform .............................................................................................................................14

1.6

marktonderzoek ..........................................................................................................................................15

1.7

Marketingmix ...............................................................................................................................................17

1.8

Uitwisselingsproject Zweden (mails,powerpoint) ......................................................................................20

1.8.1

Correspondentie via e-mail ........................................................................................................................20

1.8.2

Powerpoint presentatie (groepswerk met Jana) .......................................................................................22

1.8.3

Powerpoint: Zweeds bedrijf (Met Didier) ...................................................................................................26

1.9

Sollicitatiebrief .............................................................................................................................................29

1.9.1

Nederlandse versie.....................................................................................................................................29

1.9.2

Franse versie ..............................................................................................................................................32

1.10

Verslag bestuursvergadering .....................................................................................................................34

1.11

Verkoopfacturen..........................................................................................................................................38

1.11.1

Een gewone verkoopfactuur ......................................................................................................................38

1.11.2

Een verkoopfactuur met handelskorting ....................................................................................................39

1.11.3

Verkoopfactuur met financiële korting .......................................................................................................40

1.11.4

Verkoopfactuur met vervoerskosten ..........................................................................................................41

1.12

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ........................................................................................42

1.12.1

Boeking van een gewone verkoopfactuur .................................................................................................42

1.12.2

Boeking van een verkoopfactuur met handelskorting ..............................................................................42

1.12.3

Boeking van een verkoopfactuur met financiële korting ...........................................................................42

1.12.4

Boeking van een verkoopfactuur met vervoerskosten .............................................................................42

1.13

Telefoongesprek Frans (per twee)............................................................................................................43

1.15

Interview oud-leerling .................................................................................................................................44

1.16

Assortiment (Frans) ....................................................................................................................................45

1.17

Analyse van de jaarrekening ......................................................................................................................46

1.18

Besluit ..........................................................................................................................................................47

1.19

Eindverslag mini-onderneming ..................................................................................................................48

4


2

Doorlopende opdrachten ............................................................................................................................50

2.1

logboek ........................................................................................................................................................50

2.2

Bedrijfsbezoeken ........................................................................................................................................54

2.2.1

Bedrijfsbezoek: Prisma Teknik ...................................................................................................................54

2.2.2

Bedrijfsbezoek: Vitalo .................................................................................................................................55

2.3

Bijlagen ........................................................................................................................................................56

2.3.1

Analyse van de enquĂŞte .............................................................................................................................56

2.3.2

Assortiment producten in het Frans ...........................................................................................................61

2.3.3

Analyse van de jaarrekening ......................................................................................................................68

5


Inleiding Dit is mijn GIP, een geĂŻntegreerde proef, waar leerlingen van het zesde jaar Handel hun kennis omzetten in de praktijk en dit aan de hand van verschillende opdrachten. De GIP handelt over allerlei zaken die horen bij het reilen en zeilen van een onderneming. De onderneming die wij onder handen namen, droeg de naam â€&#x;t Houtmijntje. Alle zaken die bij het echte bedrijfsleven horen, werden hierin verwerkt. Grote taken zoals het opstellen van een sollicitatiebrief en een cv, zowel in het Frans als in het Nederlands, het opmaken van een verkoopfactuur in Excel, het analyseren van een jaarrekening, etc. komen in het bedrijfsleven ook voor. Het zijn dus zeker geen verloren zaken. In de GIP is het ook belangrijk om alle kennis te beheren en dit toe te passen aan de hand van taken die tijdig werden ingediend. In ons lessenrooster werden er vier uren voorzien om te werken aan onze mini-onderneming, in deze vier uur werd er plaatsgemaakt voor de bestuursvergadering. Wekelijks werd iemand verantwoordelijk gesteld voor het opmaken van een verslag. Deze werd ingediend bij onze vakleerkracht Nederlands, Meneer Kristof Punie. In februari gebeurde er een functiewisseling in de mini-onderneming. Iedereen stelde een sollicitatiebrief en cv op naar de gewenste functie. Hierop werden er sollicitatiegesprekken gevoerd met de leercoach, Meneer Hans Decock en vakleerkracht Nederlands, Meneer Kristof Punie. De sollicitatiegesprekken verliepen op een professionele manier, zoals het er in de realiteit ook aan toegaat. Van ons wordt verwacht, dat we in die vier uren onze functie heel serieus nemen en ook voldoende werken. Hierop worden we gequoteerd. Een taak waar we wekelijks toch wel enkele minuten aan spenderen is ons individueel logboek. In dit logboek noteren we alle dingen die we doen voor de mini-onderneming. Ook de datum en het tijdstip worden er in vermeld. Verdere informatie over onze opdrachten vindt u in deze GIP.

6


Voorwoord In het zesde jaar handel is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. Mijn eindwerk bestond erin om alle activiteiten van een onderneming te behandelen. De onderneming die we behandelden was onze eigen mini-onderneming; ‟t Houtmijntje. Het opstellen van een sollicitatiebrief en cv gebeurde zowel in het Frans als in het Nederlands.. Ook het opstellen van verkoopfacturen was een opdracht, hierbij was het noodzakelijk om alle kennis van economie van de afgelopen schooljaren te raadplegen. Deze taken vond ik vanzelfsprekend bij onze mini-onderneming. Dit zijn zaken die je in het echte bedrijfsleven ook tegen zal komen, dus is het wel belangrijk dat je de kennis beheerst en kunt toepassen. Tijdens dit leerproces kreeg ik heel wat hulp, via deze weg zou ik graag deze mensen bedanken. Graag zou ik de directie van deze school, Meneer Vandorpe, Mevrouw Legrou en Mevrouw Anseeuw, bedanken voor het mogelijk maken van dit project. Meneer Hans Decock, onze leercoach, hij gaf ons nuttige tips bij bestuursvergaderingen, opmaken van facturen en hij hielp ons om onze mini-onderneming in goede banen te leiden. Onze vakleerkracht Nederlands, Meneer Kristof Punie, vakleerkracht Frans, Mevrouw Dominique Vandewalle, voor het vele verbeterwerk en de kans om taken opnieuw verbeterd in te dienen. Onze „peter‟ van de mini-onderneming, Meneer Kevin Vandewalle, voor zijn aanwezigheid tijdens onze bestuursvergaderingen, verkoopmomenten en zijn tips om een vergadering goed te leiden, de groep te motiveren, … Mijn ouders, Brigitte Vandewalle en Patrick De Ketelaere, mijn vriend, Morten De Muynck, beste vriendin, Faye Dehens, voor hun blijvende motivatie en vertrouwen dat ze mij gaven doorheen dit toch wel zwaar en moeilijk leerproces.

7


1

Deelopdrachten

1.1

Organogram eerste trimester

Nino De Moor (ceo)

Matthias Verbeke (assistent)

Delphine Micholt (Administratief Dep)

Benjamin Hillewaert (HRM)

Severine Huyvaert (Briefwisseling)

Henk Devriendt (technisch Dep)

Babette De Ketelaere (Aankoper)

Benoit Germonprez & Mikail Darsigov (Magazijniers)

Kristof Vandewynckel (Financieel Dep)

Charlotte Van de Sompele & Gauthier Valcke (Boekhouders)

Lindsay Ruysschaert (Kassier)

Didier Meertens (Commercieel Dep)

SĂŠbastien Vanneste & Kevin Vandevelde (Reclame, marketing & website)

Jana Derycke (Order entry)

8


1.2

Organogram tweede trimester

Babette De Ketelaere (ceo)

Jana Derycke (assistent)

Charlotte Van de Sompele (Administratief Dep)

Matthias Verbeke (technisch Dep)

Gauthier Valcke (Financieel Dep)

Delphine Micholt (HRM)

Benjamin Hillewaert (Aankoper)

Nino De Moor (Boekhouders)

SĂŠbastien Vanneste (Website)

Benoit Germonprez & Mikail Darsigov (Magazijniers)

Kristof Vandewynckel (Kassier)

Didier Meertens (Commercieel Dep)

Lindsay Ruysschaert (Reclame, marketing)

Kevin Vandevelde (Order entry)

9


1.3

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

1.3.1

Nederlandse versie

’t Houtmijntje Zilverstraat 26 BE- 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 info@houtmijntje.be

www.houtmijntje.be

De Heer Lieven Peeters August Vermeylenstraat 24 bus 2 9100 SINT-NIKLAAS Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte Heer Peeters Wij, leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge, nodigen U graag uit op onze aandeelhoudersvergadering van beide mini-ondernemingen; Cartouche en „t Houtmijntje. Wij, ‟t Houtmijntje, handelen in allerlei soorten houtproducten. Onze vergadering gaat door op donderdag 15 oktober om 19 uur in onze ontmoetingszaal. Dit zijn de punten die op de agenda staan;         

Verwelkoming door Matthias Verbeke Klein woordje door de directeur, Meneer Vandorpe Voorstelling van het team van mini-onderneming „Cartouche‟ Voorstelling van het assortiment van „Cartouche‟ Reclame –en promotiecampagne van „Cartouche‟ Voorstelling van het team van mini-onderneming „ ‟t Houtmijntje‟ Voorstelling van het assortiment van „ ‟t Houtmijntje‟ Reclame –en promotiecampagne van „ ‟t Houtmijntje‟ Gastspreker

Hierop volgt uiteraard een uitgebreide receptie waar U, samen met de leerlingen en de begeleidende leerkrachten, een glaasje kunt drinken op een winstvol werkjaar voor beide mini-ondernemingen. Wij zouden het dan ook op prijs stellen als U talrijk aanwezig bent op deze officiële startavond van de mini-ondernemingen. Met vriendelijke groeten Nino De Moor

Delphine Micholt

Gedelegeerd bestuurder

Administratief directeur

10


1.3.2

Franse versie

‟t Houtmijntje

Zilverstraat 26 BE- 8000 BRUGES Tél. 050 33 19 43 houtmijntje@sintjozefbrugge.be Bruges, le 22 octobre 2009 L’invitation à la réunion des actionnaires Madame, Monsieur Nous sommes des élèves du Sint-jozefsinstituut à Bruges. Nous avons creér une jeune entreprise qui vendra des produits en bois : „t Houtmijntje. Nous invitons les actionnaires et toutes les personnes intéressées à la réunion des actionnaires. La réunion a lieu le 15 octobre dans la chapelle de l‟école et elle commence à 19h30. Vous assisterez à une présentation de notre entreprise et l‟entreprise d‟une autre classe : „Cartouche‟. On va vous montrer notre assortiment et notre équipe. Après la présentation, il y aura une réception. Vous pourrez voir des produits des deux entreprises. Nous ésperons que vous seriez présent à la réunion.

Je vous prie d‟agréer, Monsieur, Madame, l‟expression de mes sentiments distingués.

Les élèves de la 6ième année Commerce du Sint-Jozefsinstituut.

11


1.4

Verslag

1.4.1

Eerste bedrijfsbezoek: SA MĂ–BLER

Maandag 18 januari bezochten we met beide klassen een meubelzaak in Zweden. De meubelzaak met name SA MĂśbler gelegen in hartje Tibro, de houtstad van Zweden. Het bedrijf verkoopt niet alleen meubelen, maar produceert ze ook zelf. 65 werknemers zijn in het bedrijf tewerk gesteld en dat onder 2 leidinggevenden. Het bedrijf heeft een speciaal concept, de meubelen kunnen aangepast worden aan de klant zijn/haar wensen. Heb je als secretaresse zin om al rechtstaand te werken, dan zet je de bureau op een voor jou hoger niveau. Ook de bureaustoel heeft een apart design en ook deze kan je op verschillende manieren gebruiken. De grootste klanten van dit bedrijf zijn voornamelijk banken. We kregen een rondleiding in de kelder van het bedrijf waar de meubelen gemaakt worden. De gids haalde vrijwilligers uit de groep die dan een opdracht moesten doen. Ikzelf werd ook uit de groep gehaald. Het klusje die ik moest klaren, was een vijs boren in een kast. Een echte klusjesman zal ik toch nooit worden. Dit bedrijf bezit ook zijn eigen fitnessruimte. 2 pingpongtafels, 2 hometrainers en 2 toestellen om de armspieren te trainen. De bazen gaan ervan uit dat hun werknemers beter presteren als ze hun energie en frustraties kunnen uitwerken op fitnesstoestellen. De werknemers mogen zelf kiezen wanneer ze hier gebruik van maken. In de toonzaal stonden heel wat burelen. Iedereen voelde zich goed als ze hun plaatsje namen achter een luxe bureau. Ik vond het een zeer geslaagd bedrijfsbezoek!

12


1.4.2

Eerste aandeelhoudervergadering (15 oktober 2009)

’t Houtmijntje

Zilverstraat 26

houtmijntje@sintjozefbrugge.be

8000 Brugge

www.houtmijntje.be

Tel: 050 33 19 43

Verslag aandeelhoudersvergadering Donderdag 15 oktober 2009 vond de eerste aandeelhoudersvergadering plaats van Cartouche en ‟t Houtmijntje. Dit vond plaats in de ontmoetingsruimte van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Naast de leerlingen van 6 Handel, waren ook de leerlingen van 5 Onthaal en Public Relations aanwezig die in de loop van de avond de receptie verzorgden. De avond begon om 19.30 met een verwelkoming van assistant manager van ‟t Houtmijntje, Matthias Verbeke. Daarna kwam de directeur van de school aan het woord, M. Vandorpe. Hij vertelde wat meer over het project van een mini-onderneming en wat het verband met de leerstof was. Als eerste mocht Nathan Calus zijn mini-onderneming voorstellen, Cartouche. Hij gaf kort wat uitleg over het team en wat zij allemaal zullen doen. Toen kwam de technisch directeur van Cartouche aan de beurt, H. Opstaele, hij vertelde dan wat meer over de producten die zij aanbieden. Tussen de twee voorstellingen kwam een gastspreker aan het woord die wat meer vertelde over twee bureaus die hij had opgericht en de levensloop van deze twee bedrijven. Daarna was het de beurt aan ‟t Houtmijntje, Nino De Moor stelde het team voor en wat meer informatie over de onderneming zelf, het team, het ecologisch charter en de functiebeschrijving van de leerlingen. Hij gaf het woord door aan Henk Devriendt die dan alle producten van het gamma besprak. Daarna kwam Didier Meertens aan het woord die informatie gaf over de reclame , waar ‟t Houtmijntje zal verkopen en hoe ze aan hun naam zullen komen. Als eindspreker kwam Annabelle Tavernier aan het woord om iedereen te bedanken en om de aandeelhouders uit te nodigen op de receptie. Toen kon de verkoop beginnen, de twee stands stonden klaar. Goed verkopen was de boodschap! Daartussen liepen de leerlingen van Onthaal en Public Relations door om iedereen te begunstigen van een hapje en een drankje. ‟t Houtmijntje eindigde de avond met een verkoop van €550. Wij vonden dat het een geslaagde avond was. Een mooi verkoopcijfer, veel potentiële kopers en een goed verzorgde avond. Enkel de communicatie tussen de leerlingen van Handel en de leerlingen van Onthaal en Public Relations kon nog heel wat beter. Dit nemen we mee naar een volgende aandeelhoudersvergadering.

13


1.5

Briefhoofd met userform

14


1.6

marktonderzoek

Vraag 1: Zou u houtproducten kopen aan een mini-onderneming? o o

Ja Nee

Vraag 2: Hoeveel zou u uitgeven aan houten speelgoed? o o o

Tussen 0 en 10 euro Tussen 10 en 20 euro Meer dan 20 euro

Vraag 3: Aan welke producten denkt u wanneer u houtproducten hoort? (3 voorbeelden)

Vraag 4: Bent u bereid om via website en catalogus producten aan te kopen? o o o o

Ja, via website maar niet via catalogus Ja, via catalogus maar niet via website Beide Geen van beide

Vraag 5: Geef een rangschikking. Plaats op 1 het product dat u zeker wenst en op 4 het product dat u niet wenst te kopen __ Houten kaders __ Kaarshouders __ Opdienbladen __ Juwelenkistjes

Vraag 6:

15


Koopt u elk jaar opnieuw decoratiemateriaal voor de feestdagen? o o

Ja Nee

Zoja, welke producten koopt u dan nieuw?

Vraag 7: Zou u een krijtbord kopen? o o

Ja Nee

Vraag 8: Wat vind u van de keuze van ons product? o o o o

Zeer goed Goed Niet goed Slecht

De analyse van deze enquĂŞte vind u achteraan bij bijlage 2.3.1.

16


1.7

Marketingmix

Product: Het basisproduct die wij met onze mini-onderneming verkopen is hout, wij verkopen dus allerlei producten die uit hout vervaardigd zijn zoals decoratieartikelen, keukenartikelen, speelgoed enzovoort. Wij verkopen seizoensgebonden producten maar ook producten die seizoensoverschrijdend zijn. Wij zullen ons vasthouden aan de kerstperiode, Sinterklaas en Pasen. Ook willen wij vogelkastjes en voederplanken maken om deze in de herfst en winter te verkopen. Wij proberen met onze producten zoâ€&#x;n groot mogelijke doelgroep te bereiken zoals ouders, kinderen, grootouders, hobbykoks en interieur bewuste personen. Onze producten kopen wij bij verschillende leveranciers die met verloop van tijd normaal nog zullen uitbreiden. Onze decoratie kopen wij vooral bij Van Der Vennet in Sint-Andries, ons speelgoed in Vanca in Torhout. Ook hebben wij Chinoh in Waregem heel wat verschillende producten gekocht zoals decoratieartikelen, keukenartikelen, etc. Maar voor keukenartikelen zijn we nog op zoek naar een gespecialiseerde groothandel. Zodat we van deze een breder en dieper assortiment hebben.

17


Prijs: De prijzen van de producten werden bepaald door het financieel departement. Hiervoor hebben ze verschillende percentages gebruikt vanwege de vraag naar de ene producten groter is en de mensen zonder probleem meer willen betalen. Onze seizoensgebonden producten die resteren op het einde van het seizoen zullen wij afprijzen zodat er zeker geen producten overblijven die we niet meer kunnen verkopen na dit seizoen. Ook op het einde van het jaar wanneer wij beginnen af te sluiten met onze mini-onderneming zullen wij onze producten afprijzen zodat we geen stock meer overhebben.

Plaats: Wij verkopen rechtstreeks aan de consument via markten, oudercontacten op school en opendeurdag. Ook kunnen mensen een homeparty organiseren waar wij dan onze producten zullen voorstellen en de potentiĂŤle klanten de kans hebben om producten aan te kopen. Op school zullen wij ook nog enkele verkoopmomenten organiseren om aan de leerlingen en leerkrachten producten te kunnen verkopen. Wanneer wij in Zweden verblijven voor een week zullen wij in TĂŻbro ook de kans krijgen op een verkoopmoment. Via Vlajo krijgen wij enkele kansen om te verkopen met andere mini-ondernemingen van West-Vlaanderen. Een van die verkoopmomenten zal plaats vinden in het Wijnegem shoppingcentrum met nog andere mini-ondernemingen. Ook zullen de consumenten producten kunnen bestellen via de webshop en via catalogus. Zelf proberen wij producten te verkopen aan familie, vrienden en kennissen. Dit zal niet direct gebeuren, eerst moet de consument de producten bestellen en dan zal de consument de producten ontvangen.

18


Promotie: Het commercieel departement houdt zich bezig met de promotie van onze mini-onderneming. Promotie voeren wij door middel van onze website www.houtmijntje.be, op onze website vind je heel wat informatie over onze mini-onderneming, ons assortiment, verkoopmomenten en er is een webshop aanwezig. Er worden folders gemaakt die wij uitdelen aan potentiĂŤle klanten. Op school worden er affiches rondgehangen. Er werd een catalogus gemaakt zodat we reclame kunnen maken voor onze producten en de mensen zo kunnen bestellen met een bestelbon die zich bevindt in de catalogus. Wij hopen vooral op mond-aan-mond reclame van aandeelhouders en consumenten.

19


1.8

Uitwisselingsproject Zweden (mails,powerpoint)

1.8.1

Correspondentie via e-mail

Onderwerp: hello there‫‏‬ Van: Babs x3 (bab_summer@hotmail.com) Verzonden: dinsdag 13 oktober 2009 10:35:07 Aan: idaholmbeck@hotmail.com Hello Ida! How are you doing? I would like to have you to tell me some things about Sweden. I've heard last year that you have a different schoolsystem like we here in Belgium. Can you tell me some more about it? What are you doing in your freetime? Do you practise some sports? I know I ask you a lot of questions , I'm sorry for that! The teacher economics told me that you've also a Young Enterprise? What are you selling? What is your function? We are selling Wood products. It's a nice product, it was difficult to find some products where we haven't pay much.We also have toys in wood, sometimes I felt like a child of 3 years. Maybe it's nice for you if I present myself? I've only got 10 minutes to finish my e-mail. My name is Babette, you can call me Babs (It's my nickname) I'm 18 years old. I've two brothers, one of 14 years, the other one is 21. I like to listen to some music, I don't have a favourite idol. I don't practise any sports. Last week I finished to be a monitrice in a youth club. I haven't got any time for it and I don't have a good contact with the group. Hmm. If you have question about me or Belgium, you always can send me an e-mail. Best regards, Babette -x-

20


RE: hello there‫‏‬ Van: Ida Holmbäck (idaholmbeck@hotmail.com) Verzonden:dinsdag 13 oktober 2009 21:05:21 Aan: bab_summer@hotmail.com Hi Babs! :) I´m fine, and you? :) In Sweden we go in high school for 3 years. In my class we study different school subject divided on 3 years. For example, this year we study history, but we did´nt do that last year. In the morning we usually start at 8:15, but this year on friday, we start at 10:15. We finish school different time different days. On monday we end at 16:00, tuseday we end at 15:00, wednesday and thursday at 14:00 and friday we end at 15:40. :) We haven´t start with Young Enterprise yet, we will do that next year :) It seems to be nice and i´m looking forward to work with it. Does your business go well? :) I can introduce myself a bit too.I think you already know my name ;) Well, I will be 17 years in November, so right now I´m only 16. I have a brother who is 20 years old. My parents are separated, but it´s works well for me. On my freetime i´m with my friends and play football in the team named IFK Hjo :). Football is the only sport I practice and I like it very much! I also like music very much, and just like you I don´t have a favorite idol. What did you do in the group you finished? I would like to know a little more about that :) Hope I hear from you soon! Ida

21


1.8.2

Powerpoint presentatie (groepswerk met Jana)

22


23


24


25


1.8.3

Powerpoint: Zweeds bedrijf (Met Didier)

26


27


28


1.9

Sollicitatiebrief

1.9.1

Nederlandse versie

Babette De Ketelaere

Brugge 16 november 2009

Sint-Jorisstraat 30 8730 BEERNEM

De heer Kristof Punie Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie gedelegeerd bestuurder

Geachte heer Punie Naar aanleiding van de functieveranderingen binnen de mini-onderneming, zou ik me graag kandidaat stellen voor de vacature van gedelegeerd bestuurder. Ik ben Babette De Ketelaere en ik zou dit jaar afstuderen in 6de Handel in het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme te Brugge. Ik stel me kandidaat voor de functie van gedelegeerd bestuurder. Ik ben als leidster actief in de jeugdbeweging „Oranjeâ€&#x;, die samenwerkt met mindervalide personen. Hier komen veel verantwoordelijkheden bij kijken. Ik ben een ordelijk persoon, met heel wat werklust en leiderscapaciteit. In bijlage vindt u mijn CV. Ik hoop op een gesprek om mij verder voor te stellen. Met vriendelijke groeten

Babette De Ketelaere

Bijlage: Curriculum Vitae

29


Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Telefoon: Gsm: E-mail: Nationaliteit: Geboorteplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat:

Babette De Ketelaere Sint-Jorisstraat 30, 8730 BEERNEM 050 78 14 00 0477 83 12 05 babettedeketelaere@skynet.be Belg Brugge 27 februari 1991 Ongehuwd

Opleiding 2003-2004

Latijn Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76 8000 BRUGGE

2004-2005

Moderne Wetenschappen Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76 8000 BRUGGE

2005-2007

Economie-Moderne Talen Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76 8000 BRUGGE

2007-2010

Handel Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Ervaring Vakantiejobs Juli 2008: Augustus 2009:

Schoonmaken winkel + rekken Kassier Carrefour, BRUGGE

Vaardigheden Organisatietalent en verantwoordelijkheidsgevoel: ik ben al 10 jaar lid van de jeugdbeweging waarvan 2 jaar leiding. Sociaal: in de jeugdbeweging en ook tijdens mijn vakantiejob in augustus 2009, sociale omgang met de klanten in de winkel is uiteraard belangrijk.

30


Talenkennis Taal Nederlands: moedertaal Engels Frans Duits

Begrijpen Goed Goed Goed Goed

Spreken Goed Goed Goed Redelijk

Schrijven Goed Goed Goed redelijk

31


1.9.2

Franse versie

Babette De Ketelaere Sint- Jorisstraat 30 8730 BEERNEM

Bruges, le 27 novembre

Monsieur Decock Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Candidature spontanée au poste de directeur général

Monsieur Nous changerons des fonctions dans notre jeune entreprise: ‟t Houtmijntje. Je suis candidate pour la fonction de directeur général. Normalement, j‟achèverais mes études à la fin de cette année scolaire. Pendant 3 années, j‟ai fait l‟orientation Commerce. Je suis aussi une monitrice d‟Oranje Beernem. C‟est un movement de jeunesse avec des personnes handicapées. Je suis capable de motive un groupe. Je suis une personne qui aime assumer ma responsabilité. La function de directeur general est faite pour moi. J‟espère que vous me contacterez pour un entretien où je vous montrerai ma motivation. Dans l‟attende d‟une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur, l‟expression de mes sincères salutations.

Babette De Ketelaere P.J.: C.V

32


Curriculum Vitae Données personnelles Nom: Adresse: Lieu et date de naissance: Numéro de téléphone: Numéro de portable: Adresse e-mail: Etat civil: Nationalité:

Babette De Ketelaere Sint-Jorisstraat 30, 8730 Beernem Bruges, le 27 février 1991 050 78 14 00 0477 83 12 05 Babettedeketelaere@skynet.be Non marié Belge

Formation Enseignement secondaire: l‟orientation Commerce

Expérience (stage, jobs de vacances) Juillet 2008: Août 2009:

Femme de ménage Caissière

Connaissance des langues Néerlandais: langue maternelle

Français Anglais Allemand

Comprehension écrite Excellent Excellent Bon

Comprehension orale Excellent Excellent Bon

Expression écrite

Expression orale

Bon Excellent Notions

Bon Excellent notions

Divers Connaissances informatiques: Ms Word Ms Powerpoint Ms Excell

Très bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonne maîtrise

Hobbys; lecture, voyages

33


1.10

Verslag bestuursvergadering

’t Houtmijntje

Zilverstraat 26

houtmijntje@sintjozefbrugge.be

8000 Brugge

www.houtmijntje.be

Tel: 050 33 19 43

Verslag bestuursvergadering Datum en uur 2009-09-24, 08u17 – 09u10 Plaats Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal 35 Aanwezig Mikail Darsigov, Babette De Ketelaere (verslag), Nino De Moor, Jana Derycke, Henk Devriendt, Benoit Germonprez, Didier Meertens, Delphine Micholt, Charlotte Van de Sompele, Gauthier Valcke, Severine Huyvaert, Lindsay Ruysschaert, Sébastien Vanneste, Matthias Verbeke, Kristof Vandewynckel, Benjamin Hillewaert, Kevin Vandevelde Verontschuldigd / Aantal pagina‟s 4

Agendapunten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Logo en huisstijl uitwerken Leveranciers zoeken, producten voorstellen Aandelen verzamelen Sponsorbrief Peter en meter Foto‟s van de producten Organiseren aandeelhoudersvergadering Prijs van de goederen bepalen Ecologisch ondernemen Seminaries teambuilding

34


1) logo en huisstijl uitwerken   

slogan „Hout voor jong en oud‟ de kleuren donkerbruin en lichtbruin gebruiken als huisstijl logo: Jana kijkt hiervoor. DEADLINE: VOLGENDE VERGADERING

2) leveranciers zoeken, producten voorstellen    

Egmond Toys: zij stellen een catalogus op en sturen deze dan door. Als we een bestelling plaatsen, komen ze die leveren. Indien we goederen over hebben, kunnen we ze zonder problemen terugbrengen. Enkele ideeën om onze producten voor te stellen: Marsepein in bakjes (tijdens de sinterklaasperiode) Eventueel ook producten bij een beschutte werkplaats aanvragen, VZW Oranje

3) Aandelen verzamelen  

Nog niet allemaal verzameld. Gelieve dit allemaal dringend in te dienen! DEADLINE: MAANDAG 28 SEPTEMBER

4) Sponsorbrief  

Brief van Sébastien gebruiken. DEADLINE : 26 SEPTEMBER

5) Peter en meter  

Brouwerij: er moet gemaild worden naar de baas, hij zit in het buitenland. Nino zal hiervoor mailen op donderdag 25 september

6) Foto‟s van de producten 

Henk en Benoit namen foto‟s van de producten, die werden inmiddels al doorgestuurd via e-mail.

35


7) Organiseren van de aandeelhoudersvergadering 15 OKTOBER, 19U30 KAPEL! Wat moet er allemaal gebeuren:   

De zaal (algemeen klaarzetten)/ de bewegwijzering Klaarzetten van de stand / benaming Kassa Receptie:

       

Partytafels bestellen  bestellen op school door Nino Wijnglazen  Sébastien regelt dit Beleg  Jana kijkt hiervoor Broodjes ( sanwiches met krabsla, kaas, …) Tandenstokers, mosterd, olijfjes, chips  Horeca Total + Sponsoring papa Babette Wijn  Stefanie regelt dit (6HA1) Fruitsap  school zal hiervoor zorgen, zoniet dan sponsoring papa Babette Powerpoint  Jana maakt dit  nog nodig logo‟s van sponsors 6HA1

8) Prijs product bepalen 

De prijzen van de producten moeten nog bepaald worden. Het financieel departement (Kristof, Gauthier, Charlotte) zullen hier voor zorgen. DEADLINE : VOLGENDE VERGADERING!

9) Ecologisch ondernemen We willen met de mini-onderneming het statuut bereiken van een milieuvriendelijke onderneming. Enkele ideeën:       

Externe communicatie via mail i.p.v. per post Keuze voor recyclagepapier voor zowel intern als extern Keuze voor leveranciers die het milieu respecteren Printkosten in alle mate proberen te beperken Rationeel gebruik van grondstoffen bij productie Gebruik van ecologisch materiaal in het algemeen Aansporing van de aandeelhouders om ecologisch contract te ondertekenen.

Op de receptie vragen we enkel aan onze aandeelhouders of zij de communicatie liever per mail of per post ontvangen. Hierbij wordt ook een beetje uitleg gegeven.

10) Seminaries

36


Seminarie Vergadertechnieken Meer verkopen in minder tijd Leiding geven en coachen van medewerkers 

Waar en wanneer? Syntra West, Brugge 21 OKTOBER Syntra West, Brugge 4 NOVEMBER Syntra West, Roeselare 18 NOVEMBER

Wie? Nino, Jana, Matthias, Babette Didier, Gauthier, Sébastien Charlotte, Delphine, Sébastien

Wordt er dan ook werkelijk naar de seminaries gegaan? (ja indien Benjamin ons hiervoor inschrijft op de website van Vlajo.)

11) Teambuilding   

We hebben toestemming van de directie om één dag aan teambuilding te doen. Dit zou wel pas zijn voor in november. Benjamin (HRM) verzamelt alle ideeën rond deze teambuilding. DEADLINE: VOLGENDE VERGADERING Het budget ligt tussen de 25 en 30 euro. (meer info te verkrijgen bij de directie)

37


1.11

Verkoopfacturen

1.11.1

Een gewone verkoopfactuur

38


1.11.2

Een verkoopfactuur met handelskorting

39


1.11.3

Verkoopfactuur met financiĂŤle korting

40


1.11.4

Verkoopfactuur met vervoerskosten

41


1.12

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

1.12.1

Boeking van een gewone verkoopfactuur

A/P K/O A P O

+/- D/C

Rek.nr.

Rek.

D

+ + +

40000 45100 70000

Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

36,12

1.12.2 A/P K/O O A P O

Boeking van een verkoopfactuur met handelskorting Rek.nr.

Rek.

D

+ + +

70402 40000 45100 70000

Handelskorting op verkopen (-) Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

10,04 81,18

D D C C

C

7,57 83,65

Boeking van een verkoopfactuur met financiĂŤle korting

+/- D/C

Rek.nr.

Rek.

D

+ + +

40000 45100 70000

Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

82,23

1.12.4 A/P K/O A K P O

6,27 29,85

+/- D/C

1.12.3 A/P K/O A P O

D C C

C

D C C

C 6,58 75,65

Boeking van een verkoopfactuur met vervoerskosten

+/- D/C

Rek.nr.

Rek.

D

+ + + +

40000 61400 45100 70000

Handelsdebiteuren Vervoerskosten goederen Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

121,54

D C C C

C 4,00 13,19 104,35

42


1.13

Telefoongesprek Frans (per twee)

Une demande de prix:

A B A

B A B A B A B A B A B

Bonjour Madame, vous parlez à Benjamin Hillewaert de la mini-entreprise “La mine de bois”. Bonjour Monsieur, en quoi puis-je vous aider? J‟ai vu un produit qui m‟intéresse sur votre site web. Je voudrais vous demander quelques renseignements sur ce produit. Ne quittez pas, Monsieur, je vous passé le chef du Service des Ventes. Madame de Ketelaere, Chef des Ventes, bonjour. Bonjour, je vous telephone pour quelques renseignements sur un produit que j‟ai vu sur le site web. Vous pouvez décrire ce produit? C‟est une armoire avec de petites cases. Ah oui, je connais. Qu‟est-ce que vous aimeriez savoir de cette armoire? Je voudrais savoir le prix pour une commande de 100 armoires. Je vais noter votre demande. Et finalement, j‟aimerais savoir aussi votre délai de livraison. Toutes les commandes sont livrées dans les deux semaines. C‟est possible de m‟envoyer une offer? Nous vous contacterions bientôt. C‟est très bien, merci. A bientôt! A bientôt!

Une offre:

B A B A B A B A

Bonjour Monsieur, vous parlez à Babette De Ketelaere de la firme „ „t Houtmijntje‟. Bonjour Madame. Il y a trois jours que nous vous avons envoyé une offre pour 100 armoires. Oui, je l‟ai reçu. Vous avez eu le temps de lire l‟offre? Oui, je l‟ai lu. Vous êtes intéressé par de notre produit? Je suis très interessé! Si possible, vous pourriez envoyer un représentant s‟il vous plait? Je voudrais avoir une remise vu la grande quantité commandée. Nous pouvons vous accorder une remise de 9%. Xavier Baleine vous contactera pour fixer un rendez-vous. Vous êtes très gentile, Madame! Je vous donne mon numéro de telephone: c‟est le 0477 12 30 45. Le 0477 12 30 45? C‟est note. A bientôt, Monsieur! A bientôt!

B A

B A B A

43


1.15

Interview oud-leerling

In januari vertrokken wij met beide handelsklassen naar Zweden. Daar verbleven wij in gastgezinnen. Aan de hand van die informatie stelde ik deze vragen op.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Voldeed de studiereis aan je verwachtingen? Welk bezoek in Zweden zal je het meest bijblijven? Heb je iets van het Zweedse taaltje begrepen? Welk woord kan je je nog herinneren? Zijn er dingen die opmerkelijk verschillen met BelgiĂŤ? Als jij de functie van directiehoofd van de Zweedse school, zijn er dingen die je absoluut anders zou willen zien? Welke en waarom? Hoe verliep de communicatie in het gastgezin? Kan je mij 3 redenen geven om Zweden zeker eens te gaan bezoeken? Vond je dat er een andere band is ontstaan tussen de leerlingen en de leerkrachten? Raad je de school aan om dit uitwisselingsproject te behouden? Heb je genoten van de studiereis? Waarom wel ( niet)?

44


1.16

Assortiment (Frans)

Zie bijlage 2.4

45


1.17

Analyse van de jaarrekening

Zie bijlage 2.3

46


1.18

Besluit

Nu is mijn GIP een feit geworden. Het vele werken doorheen het jaar droegen bij tot dit eindresultaat. Doorheen het proces heb ik heel wat bijgeleerd, niet enkel de theorie die gepaard ging met de opdrachten, maar ook leren werken in groep, leren omgaan met elkaar, leren omgaan met verschillende karakters binnenin een groep, leren omgaan met kritiek,... Een mini-onderneming is een ideaal project om een werksfeer te creëren binnen de groep. De creatieve geest kan zich ontwikkelen in ideeën, de groep leert samenwerken, je leert op een positieve manier discussiëren over bepaalde zaken. Allemaal dingen die in een bedrijf ook voorkomen. Al vanaf de start van het project wilde ik de functie van Gedelegeerd Bestuurder. Ik wou mezelf eens op de proef stellen en kijken hoe ik het er vanaf ging brengen. Die test begon dan uiteindelijk vanaf februari. Mijn grootste werkpunten was mijn eigen gevoelens onder controle te houden. Als iets of iemand mij kwaad maakt, dat ik het niet toon. Dat was voor mij een hele moeilijke klus. Als Gedelegeerd Bestuurder wist ik dat ik mijn groep moest blijven motiveren, dit viel echter tegen. Ik begon te twijfelen aan mezelf, aan de groep. Die twijfels bezorgden mij enkele slapeloze nachten. Uiteindelijk kwam ik tot het besef dat ik me niet mocht laten gaan en er nog altijd voor moest blijven vechten! Daardoor heb ik een belangrijke les voor mezelf geleerd die ik mijn hele leven lang zal onthouden: „Nooit opgeven wat je echt wil bereiken, blijf altijd voor alles vechten!‟. Heel het project vond ik een goed initiatief en een goede voorbereiding voor de studenten die in de bedrijfswereld willen stappen. Een leerrijk proces dat zeker niet weggelaten mag worden!

47


1.19

Eindverslag mini-onderneming

Dit schooljaar kregen wij een groot project aangeboden. We zouden met een hele klas een mini-onderneming tot stand brengen. We kregen de kans om zelf een originele naam te vinden en natuurlijk een zeer goed en aantrekkelijk product. We kozen ervoor om producten die volledig uit hout zijn vervaardigt te verkopen. Na vele besprekingen stak de naam “ ‟t Houtmijntje” er met de koppen uit. Binnen de mini-onderneming kreeg iedereen zijn eigen taak en verantwoordelijkheden. Zo leert iedereen in een groep samen te werken, zijn verantwoordelijkheid op te nemen, grenzen verleggen,enz. De eerste keer dat we mochten kiezen welke functie we graag zouden hebben in het bedrijf, twijfelde ik enorm tussen gedelegeerd bestuurder en aankoper. Ik wou me graag eens testen en eens zien of ik eigenlijk wel capabel genoeg ben om een groep te motiveren en te delegeren. Uiteindelijk is het dan toch de functie aankoper geworden. Ook meldde zich niemand aan voor die functie maar ook omdat me ook wel afvroeg hoe magazijnen in elkaar zitten van onze verschillende leveranciers. De tweede functiewisseling in februari werd beslist aan de hand van sollicitatiebrieven en een sollicitatiegesprek. Ik solliciteerde naar de functie van gedelegeerd bestuurder. Ik hou ervan om mijn verantwoordelijkheid te nemen en het organiseren van evenementen, net zoals bij het organiseren van verkoopavonden, oudercontacten,… Na deze tien maanden actief bezig te zijn geweest met de mini-onderneming, merk ik dat er veel meer komt bij kijken dan ik werkelijk had gedacht. Iedere keer opnieuw een vergadering voorbereiden, iedere keer opnieuw proberen motivatie op te wekken bij iedereen, het viel me zwaarder dan ik had gedacht. Ik heb mijn beide functies zeer graag gedaan, maar gedelegeerd bestuurder was net iets meer mijn ding. Ik vond het een zeer mooie ervaring. Je leert anderen te aanvaarden , je leert zowel de positieve als de negatieve kanten kennen. Als ik de kans kreeg om zoiets opnieuw te mogen doen, ik zou niet lang twijfelen.

48


1.20

Bibliografie

Van der Pas, K., Bombeke, G., Jacobs, G., Vanhove, D., Wuyts, R., Nieuw Netwerk Nederlands 6T b-richtingen – leerboek, Van In, Wommelgem, 2006. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Heyvaert, F., Handelzes – module 8 – de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid, De Boeck Nv, Antwerpen, 2009. Van Berkel, J.G., Prisma – Basiswoordenboek Frans (N-F & F-N), Het Spectrum B.V., Utrecht, 2003.

49


2

Doorlopende opdrachten

2.1

logboek

Week

Datum

Tijdstip

Activiteit

40

29 september 2009

19u – 19u45

Verslag vergadering 24 september uitgetypt en doorgestuurd

1 oktober 2009

10u – 11u55

Bestuursvergadering

1 oktober 2009

10u – 11u55

Beslissen welke producten we aankopen bij „Woody Wood Toys „

2 oktober 2009

13u – 14u20

Bezoek leverancier Vandervennet in Sint-Andries

2 oktober 2009

14u20 – 14u45

Producten aangekocht, afspraken gemaakt met leverancier

2 oktober 2009

16u50 -17u

Telefonisch contact met leverancier „ Woody Wood Toys‟

3 oktober 2009

14u30 – 14u45

Grondig de GIP-bundel gelezen

3 oktober 2009

14u45 – 15u

Ontwerpen van eigen huisstijl

5 oktober 2009

10u30 – 11u

Bezoek aan AVA (papierwaren)

5 oktober 2009

10u30 – 11u

Gevraagd voor een eventuele prijsvermindering of sponsering

5 oktober 2009

10u30 – 11u

Aankoop van papieren zakken en recyclagepapier

5 oktober 2009

12u13 – 18u45

Bezoek leverancier Vanka NV (Torhout) samen met Gauthier en Benjamin

5 oktober 2009

12u13 – 18u45

Aankoop houten speelgoed

5 oktober 2009

12u13 – 18u45

Goederen bij Jana thuis geplaatst

6 oktober 2009

07u50 – 08u17

Goederen plaatsen in het magazijn

8 oktober 2009

10u15 – 11u55

Bestuursvergadering

9 oktober 2009

13u05 – 14u45

Bestuursvergadering + enkele afspraken voor de

41

Bijlage

50


aandeelhoudersvergadering 10 oktober 2009

11u – 11u30

Verbeteren GIP-opdracht Nederlands

15 oktober 2009

14u05 – 14u45

Opstellen ecologische charter

15 oktober 2009

18u – 19u

Voorbereiden aandeelhoudersvergadering

16 oktober 2009

13u05 – 14u45

Evaluatie aandeelhoudersvergadering

17 oktober 2009

14u – 15u

Verslag van de evaluatievergadering opstellen samen met Didier

21 oktober 2009

15u – 16u

GIP-opdracht 1 Frans (aandeelhoudersbrief)

22 oktober 2009

10u15 – 11u55

Bestuursvergadering

23 oktober 2009

13u05 – 13u15

Telefoongesprek met Vanka NV (ivm bijbestellen goederen)

23 oktober 2009

18u – 18u20

e-mail naar Vanka Nv, met lijst goederen die we willen bestellen

28 oktober 2009

18u – 19u

GIP-opdracht informatica Userform

29 oktober 2009

10u15 – 11u55

Bestuursvergadering

30 oktober 2009

14u – 14u45

Opstellen aankopen bij Vandervennet, meegegeven aan Delphine

45

8 november 2009

18u – 19u

Opstellen martkonderzoek met Jana

46

13 november 2009

13u30 – 14u45

Voorbereiding markt van zaterdag en zondag

42

43

44

51


47

48

17 november 2009

18u – 19u

Opstellen Marketingmix samen met Jana

18 november 2009

15u – 17u

Powerpoint Zweden samen met Jana

21 november 2009

16u – 18u

Opstellen sollicitatiebrief + CV Nederlands

23 november 2009

18u – 20u

Opstellen sollicitatiebrief + CV Frans

26 november 2009

16u – 16u30

Inkopen bij AVA (papierwaren) aankoop papieren zakken, inpakpapier, strikken, lintjes

1

2

8 januari 2010

14 januari 2010

13u – 14u

Bestuursvergadering

14u – 14u45

Opzoeken leverancier van houten keukengerief (gegevens opgeslaan)

10u15 – 11u05

Algemene toelichting over Zweden

11u05 – 11u55

Goederen verdelen, bestuursvergadering

19u – 19u10

Verkoop van goederen aan familie

3

20 januari 2010

13u45 – 15u15

Verkoopmoment in Zweden

4

28 januari 2010

10u15 – 10u45

Bestuursvergadering

4

28 januari 2010

10u45 – 11u40

Communicatie met leveranciers, plaatsing van bestelling (MAILS)

24 februari 2010

15u30 – 15u45

Voorbereiding eerste vergadering Punten overlegd met Jana

25 februari 2010

10u15 – 11u20

Vergadering Zelf-evaluatie v/h voorbije trim

26 februari 2010

13u – 13u30

Overlopen van de zelf-evaluaties

26 februari 2010

13u20 – 14u45

Organisatie van info-avond Conclusie over leveranciers

3 maart 2010

13u – 16u

Aankoop goederen Chinoh, Waregem

52


3 maart 2010

16u45 – 19u

Cambridge Examination

4 maart 2010

10u15 – 11u55

vergadering

53


2.2

Bedrijfsbezoeken

2.2.1

Bedrijfsbezoek: Prisma Teknik

Woensdag 20 januari bezochten we met beide klassen het bedrijf Prisma Teknik in Zweden. Dit bedrijf bestaat al 23 jaar. Het is gespecialiseerd in de apparatuur om de voetgangers te helpen met het veilig oversteken van de baan. Hiermee wordt bedoelt, de apparaten die aan een zebrapad staan, waar een voetganger op moet drukken om aan te tonen dat hij naar de overkant wil. Deze apparatuur werd vooral ontwikkeld voor slechtzienden tot blinden, dit was toch het idee die de ontwikkelaars hadden. Aan de zijkant van de toestellen staat in braille een code voor blinden om hen aan te tonen met welk type kruispunt ze te maken hebben. Blinden horen een signaal, een getik, wanneer ze voor een zebrapad staan. Het trage getik betekent dat het niet veilig is om de straat over te steken. Het snelle getik wil zeggen dat ze kunnen oversteken. Het bedrijf wordt geleidt op een zeer katholieke manier. Ieder symbool die aanwezig is op de toestellen heeft een godsdienstige betekenis. Bijvoorbeeld; op de toestellen wijst een hand naar de knop waar voetgangers op moeten drukken, deze hand heeft als symbolische betekenis: „er is maar één weg naar God, naar de hemel‟. Het bedrijf investeert ook in enkele goede doelen, zo helpen ze bijvoorbeeld 10 weeskinderen in Columbia. De gids die ons uitleg gaf over Prisma Teknik, was niet beschaamd in zijn gelovige opinie. Hij deelde die met plezier en trots mee aan de groep. God is de reden waarom zijn bedrijf draaiende blijft. Ook het godsdienstige aspect was duidelijk te zien in het bedrijf. In onze ogen leek het een soort ingebouwde jungle. Er waren verschillende planten aanwezig, die je normaal buiten ziet in de tuin, Een waterval was er ook aanwezig en die was er om aan te tonen dat dit één van God zijn creaties was. Ook een vijver met vissen was er aanwezig. Hij wil dat zijn personeelsleden zich goed voelen in het bedrijf. De baas van het bedrijf voelde zich in ieder geval wel op zijn gemak in zijn bedrijf. Ik vond het een toch wel aangenaam en speciaal bezoek, zeker een aanrader voor de volgende generaties!

54


2.2.2

Bedrijfsbezoek: Vitalo

Donderdag vroeg in de morgen vertrokken we, 6HA1, 6HA2 en de Zweedse leerlingen, met de bus richting Meulebeke. Daar gingen we op bedrijfsbezoek. Kevin Vandewalle is onze coach van de mini-onderneming. Dit was de link waarom we dat bedrijf bezochten. Hij vertelde ons iets meer over de geschiedenis van het bedrijf. Vitalo is opgestart in 1936 in Meulebeke. Vitalo telt wereldwijd zo‟n 1000 werknemers en ze hebben een omzet van meer dan 65 miljoen euro. De naam Vitalo komt van „vite-à-l‟eau‟ wat snel absorberend water betekent. De Vitalo Groep is gespecialiseerd in „thermoforming‟. Dit is een proces waar ze kunststof verwarmen en vervolgens in vorm brengen door een mal en de lucht die zich tussen de mal en het kunststof vacuüm te trekken. Er zijn verschillende landen waar ze produceren zoals China, de Filippijnen, Thailand, India, Mexico, Slowakije en België. Vitalo Groep heeft 2 verschillende divisies, Vitalo verpakking en Vitalo industrieën. Vitalo maakt vb. verpakkingsmateriaal voor Nokia. Een paar klanten van Vitalo zijn Nokia, Philips, Daikin, Caterpillar, JLG enz. Vitalo zorgde zelf voor het maken van X-ray machines voor ziekenhuizen. Vitalo Groep is permanent bezig met het investeren in onderzoek en ontwikkeling. Wij vonden het bedrijfsbezoek zeer interessant en stonden versteld van de grootte van het bedrijf. Wel hadden we graag een iets minder technische rondleiding gekregen. Het was een leerrijk bezoek!

55


2.3

Bijlagen

2.3.1

Analyse van de enquête

In opdracht van het vak Nederlands moesten wij voor de GIP een enquête over het productassortiment van onze mini-onderneming maken. Nadat wij dit gedaan hebben mochten we ook vrijwillig deze afnemen. Babette en ik hebben deze afgenomen van verschillende doelgroepen, zoals jongeren, ouders, senioren. Nu zullen wij u een kort besluit geven hierover.

Vraag 1: Zou u houtproducten kopen bij een mini-onderneming?

25 20 15 10 5 0 Ja

Nee

De eerste vraag die we stelden was of ze houtproducten zouden kopen bij een mini-onderneming. Dit resultaat was zeer positief, 21 van de 26 ondervraagden zijn geïnteresseerd om producten te kopen bij een minionderneming.

56


Vraag 2: Hoeveel zou u uitgeven aan houten speelgoed? 26%

42% 0 - 10 10 - 20 + 20

32%

Hoeveel zou u uitgeven aan houten speelgoed was de tweede vragen, de ondervraagden kregen drie mogelijkheden, tussen 0 en 10 euro, tussen 10 en 20 euro en meer dan 20 euro. Uit de antwoorden blijkt dat de meeste mensen tussen de 0 en 20 euro zouden uitgeven, slechts 23% zou meer dan 20 euro geven voor houten speelgoed.

Vraag 3: Aan welke producten denkt u wanneer u houtproducten hoort? 3% 2%

10%

Kastje

6%

Speelgoed

18%

5%

Vogelkastjes Keukengerief

13%

8%

Meubels Kaders

10% 25%

Houten beeldjes Dienblad Kaarsenhouders Hobby-artikelen

De derde vraag die we stelden was aan welke producten denkt u wanneer u het woord houtproducten hoort. 25% van de ondervraagden denkt aan keukengerei, 18% aan speelgoed en 13% aan kaders.

57


Vraag 4: Bent u bereid om via de website en/of de catalogus producten aan te kopen? 12%

27%

Ja, via website maar niet via catalogus

19%

Ja, via catalogus maar niet via website Beide

42%

Geen van beide

De meeste mensen zijn bereid producten aan te kopen via website en catalogus, dit voor 42% van de ondervraagden. Maar ook blijkt uit de analyse dat wel 27% via geen van beide zou producten kopen, dit wil dus zeggen dat men alleen via directe verkoop zou aankopen.

Vraag 5: Geef een rangschikking. Plaats op 1 het product dat u zeker wenst en op 4 het product dat u niet wenst te kopen. 12% 42% Houten kaders

31%

Kaarshouders Opdienbladen 15%

Juwelenkistjes

De ondervraagden verkozen houten kaders het meest en daarna opdienbladen. Juwelenkistjes werd het minst op de eerste plaats gezet.

58


Vraag 6: Koopt u elk jaar opnieuw decoratiemateriaal voor de feestdagen?

25 20 15 10 5 0 Ja

Nee

. Maar enkele ondervraagden kopen elk jaar opnieuw hun decoratiemateriaal voor de feestdagen. Daarom zullen wij ons niet specifiek naar deze doelgroep richten aangezien er maar een kleine vraag is.

59


Vraag 7: Zou u een krijtbord kopen?

46% 54%

Ja Nee

Het antwoord op de vraag of ze een krijtbord zouden kopen liep gelijklopend, het antwoord “ja” werd slechts voor 8% meer verkozen dan het antwoord “nee”.

Vraag 8: Wat vindt u van de keuze van ons product?

20 15 10 5 0 Zeer goed

Goed

Niet goed

Slecht

Uit deze enquête blijkt dat wij een goede productkeuze hebben gemaakt. Acht mensen zeiden dat onze keuze zeer goed was en achttien mensen zeiden goed. Er was niemand die zei dat het niet goed of zelfs slecht was.

60


2.3.2

Assortiment producten in het Frans

Catalogue C’est le catalogue de notre jeune entreprise ‘tHoutmijntje. Nous sommes une entreprise qui vend des produits en bois. Prenez votre temps pour regarder notre catalogue.

61


Des produits de décoration

C’est une boître à mouchoirs. Cela sert à prendre facilement vos mouchoirs. C’est décoratif.

C’est une laterne. Vous pouvez mettre une bougie pour une atmosphère romantique. Elle est aussi disponsible en noir et en brun.

Un bougeoir est idéal pour les moments calm.

Cela sert à décorer votre maison. Vous avez la possibilité de mettre une fleur ou une plante dans le pot. C’est aussi disponible dans un format plus petit.

62


Une armoire avec des paniers. C’est une armoire parfaite pour la salle de bains, pour mettre des gants de toilette, des serviettes,…

Idéal pour mettre une photo d’une personne que vous aimez.

Quand vous aimez un verre de vin, ce produit est vraiment fait pour vous ! Cela sert à mettre des bouteilles de vin.

Un coffre à vin pour mettre une bouteille de vin.

63


Une petite armoire qui sert pendre des clés.

Cela sert à mettre des verres.

Un panier, c’est un objet idéal pour des fruits, des tartines,…

64


Des Jouets

Le patatrack. C‟est un autre nom pour le jeu „Yenga‟. Cela sert jouer avec deux ou trois personnes.

Edocar Train Set. Vous puzzlez un parcours pour le train. Dans la boîte, il y a 30 pièces.

Edocar Road Set. C‟est la meme idée, mais dans la boîte, il y a 45 pièces.

Une corde à sauter. La longe de corde est 5 mètres. Cela sert de sauter.

65


Une corde à sauter pour les petits. Il y a différents animaux comme poignée.

Le jeu célèbre Mikado. Vous avez le jeu normal, mais aussi la grande version.

Pour les petits musicales.

Le diabolo, pour des personnes qui aiment la jonglerie.

Le jeu favori de jeunes. Cela sert mis des pièces dans le bon ordre.

66


Merci pour votre temps!

‘t Houtmijntje Zilverstraat 26 8000 BRUGGE www.houtmijntje.be houtmijntje@sintjozefbrugge.be

67


2.3.3

Analyse van de jaarrekening

BALANS boekjaar 2008

boekjaar 2007

Activa VASTE ACTIVA oprichtingskosten Immateriële vaste activa materiële vaste activa terreinen en gebouwen installaties,machines,uitrusting meubilair en rollend materieel leasing en soortgelijke rechten overige activa in aanbouw en vooruitbetalingen financiële activa VLOTTENDE ACTIVA vorderingen op meer dan één jaar handelsvorderingen overige vorderingen voorraden en bestellingen in uitvoering voorraden bestellingen in uitvoering vorderingen op ten hoogste één jaar handelsvorderingen overige vorderingen geldbeleggingen liquide middelen overlopende rekeningen

1.135.205 2.261 0 865.249 408.058 238.295 218.896 0 0 0 267.695 1.179.879 0 0 0 895.749 895.749 0 115.847 62.447 53.400 1.685 129.505 37.093

1.048.210 3.548 0 776.966 405.087 245.196 118.135 8.549 0 0 267.695 1.131.084 0 0 0 793.845 793.845 0 168.866 160.886 7.980 1.685 163.560 3.127

TOTAAL DER ACTIVA

2.315.084

2.179.294

68


boekjaar 2008 Passiva EIGEN VERMOGEN kapitaal geplaatst kapitaal niet-geplaatst kapitaal uitgiftepremies herwaarderingsmeerwaarden reserves wettelijke reserves onbeschikbare reserves belastingsvrije reserves beschikbare reserves overgedragen winst (verlies) kapitaalsubsidies voorzieningen en uitgestelde belastingen voorzieningen voor risico's en kosten

boekjaar 2007

412.859 500.000 500.000 0 0 0 22.572 72 0 0 22.500 -109.713 0 76.818 76.818

448.558 500.000 500.000 0 0 0 22.572 72 0 0 22.500 -74.013 0 65.000 65.000

VREEMD VERMOGEN schulden op meer dan één jaar financiële schulden handelsschulden ontvangen vooruitbetalingen op bestelling overige schulden schulden op ten hoogste één jaar schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen financiële schulden handelsschulden ontvangen vooruitbetalingen op bestelling schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten overige schulen overlopende rekeningen

1.825.408 433.646 433.646 0 0 0 1.382.265 282.800 150.123 470.932 114.897

1.665.735 369.196 369.196 0 0 0 1.241.257 282.358 150.051 282.263 80.347

363.513 0 9.497

446.238 0 55.282

TOTAAL DER PASSIVA

2.315.084

2.179.294

69


Liquiditeit in ruime zin boekjaar 2008 vlottende activa vreemd vermogen korte termijn

boekjaar 2007 1.179.879 1.382.265

1.131.084 1.241.257

0,85

0,91

Liquiditeit in ruime zin

Liquiditeit in enge zin boekjaar 2008 vlottende activa voorraden vreemd vermogen korte termijn

boekjaar 2007 1.179.879 895.749 1.382.265

1.131.084 793.845 1.241.257

0,21

0,27

Liquiditeit in enge zin

Solvabiliteit boekjaar 2008 eigen vermogen totaal vermogen

Solvabiliteit

boekjaar 2007 412.859 2.315.084

448.558 2.179.294

0,18

0,21

Rendabiliteit boekjaar 2008 winst na belastingen eigen vermogen

Rendabiliteit

boekjaar 2007 -35.700 412.859

32.471 448.558

-8,65

7,24

70


I.

Argumentatie bedrijfskeuze Ik koos het bedrijf Dille & Kamille omdat het bedrijf ook houten speelgoed verkoopt. In het prille begin van onze eigen mini-onderneming moesten wij op zoek gaan naar leveranciers van houten speelgoed. Ook Dille & Kamille kwam aan bod. Daarom koos ik voor Dille & Kamille.

II.

Liquiditeit in ruime zin De onderneming beschikt niet over voldoende middelen om haar schulden op kort termijn terug te betalen.

III.

Liquiditeit in enge zin De onderneming beschikt niet over voldoende middelen om de schulden op korte termijn te betalen, ook al worden de voorraden weggelaten in de berekening.

IV.

Solvabiliteit De onderneming is niet in staat om haar schulden op korte termijn en op lange termijn terug te betalen. Een gezonde onderneming beschikt minimaal over 33% eigen vermogen en maximaal over 66% vreemd vermogen. Ook dit is hier niet het geval. Het bedrijf heeft 18% eigen vermogen, waardoor 82% vreemd vermogen.

V.

Rendabiliteit Deze onderneming maakt verlies t.o.v. boekjaar 2007. In 2007 maakten ze 7,24% winst, deze daalde in 2008 naar -8,65%.

71

GIP_BABETTEDEKETELAERE  

eindwerk van Babette De Ketelaere

GIP_BABETTEDEKETELAERE  

eindwerk van Babette De Ketelaere

Advertisement