Page 1

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

2011 - 2012

Ge誰ntegreerde proef Individuele bundel

Bernd Van Roosendael Ecsolis

6 Business Economics


Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

2011 - 2012

Ge誰ntegreerde proef Individuele bundel

Bernd Van Roosendael Ecsolis

6 Business Economics


Voorwoord Dit rapport is geschreven binnen het kader van mijn eindwerk van de geïntegreerde proef. De geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_proef) Onze geïntegreerde proef was het fictief leiden van een zonnepanelenbedrijf. De Hogeschool-Universiteit van Brussel begeleidde ons. Dit deden ze onder andere een site op te richten namelijk ECOMAN waarop we alle belangrijke informatie konden terug vinden. De kennis die we de voorbijgaande jaren op school hadden opgedaan, moesten we dit jaar heel vaak gebruiken. Daarom is de geïntegreerde proef een ideaal afsluit werkstuk in je zesde jaar. Ik wil graag dankwoorden richten tot bepaalde mensen die mij kansen hebben gegeven om mijn GIP succesvol af te sluiten. Eerst een vooral wil ik beginnen met al de leden van mijn groep te bedanken die tot dit eindresultaat hebben bijgedragen namelijk : Eline Maldoy, Margot Cleeren, Sean Wuyts, Jonas Lemmens maar vooral Yannick Boden. Op wie ik altijd kon rekenen in alle situaties. Ik zou ook vooral onze GIP-begeleider en klastitularis, Hugo Firens, willen bedanken. Die altijd klaar stond voor iedereen die het nodig had. Ik wil natuurlijk ook niet mijn overige leerkrachten vergeten, Els Vaes, Veronique Verwulgen, Isabelle Van de Fonteyne, Martine Verheyen, Leo Delcourte en Phillipe Clerick die ons zeer goed begeleid hebben doorheen het schooljaar. Tenslotte wil ik ook mijn ouders bedanken die er altijd waren om mij te steunen.


Inhoudsopgave individuele opdrachten

Inleiding 1 Individuele opdrachten ............................................................................................... 1.1 Toegepaste bedrijfseconomie ......................................................................... 1.1.1 Inleiding functiesollicitatie ........................................................................... 1.1.2 1.1.3

Inleiding interview met ondernemer ............................................................. Inleiding Organogram ..................................................................................

1.1.4 1.1.5

InleidingOperationele en fin doelstellingen................................................... Inleiding Bedrijfsvoorstelling

1.1.6

Inleiding Ken je functie

1.1.7 1.1.8

Inleiding Jaarrekeninganalyse Inleding Websites vergelijken

1.1.9 Inleiding BOB facturatie 1.1.10 Inleiding Eigen website 1.2 1.3 1.4

Frans .............................................................................................................. Engels ............................................................................................................ Duits .............................................................................................................


Inleiding Onze geïntegreerde proef is een project dat zich over een jaar verspreidt. Wij moeten als team een fictief bedrijf in zonnepanelen leiden, dit doen we door middel van vaktaken die zich verspreiden over een heel jaar. Aan de hand van verschillende opdrachten,komen we te weten hoe we een bedrijf moeten opstarten, hoe we het moesten analyseren, ... Onze klas werd onderverdeeld in drie verschillende groepen dus elk directieteam bestond gemiddeld uit zes directieleden. Ik zelf wou graag de functie van algemeen directeur bekleden en daarom heb ik naar deze vacture gesoliciteerd. Ik heb tot mijn grote blijdschap deze functie gekregen. In deze bundeling van de verschillende taken, ga je de functie van algemeen directeur veel beter leren kennen. Ook zal je kunnen controleren of ik mijn persoonlijke doelstellingen heb behaald. Verder nog kan je hier de motivering ontdekken achter onze naam, het logo en dergelijk. In ons mission statement willen we duidelijk maken aan de buitenwereld waarom wij zo uniek zijn. Om mijn functie zo goed mogelijk tek unnen uitoefenen, ga ik raad vragen aan een ander algemeen directeur door middel van een interview. De markt van zonnepanelen was ons niet zo bekend dus daarom hebben we ook de concurrentie gaan bekijken en analyseren. De resultaten vind je op één van de de voglende pagina’s. Om een bedrijf te leiden, moet je natuurlijk weten of de onderneming financieel gezond is. Wij hebben dit gedaan door de jaarrekenningen van de voorbije jaren door te nemen en deze te analyseren. We hebben ook leren werken met het boekhoudprogramma BOB, en hebben zo facturen geboekt. Omdat we een bedrijf overnemen in de 21ste eeuw, is de website een zeer belangrijk onderdeel geworden. Daar besteden we dan ook erg veel aandacht aan. Voor de verschillende taalvakken, hebben wij onder andere bij frans een vacature neergeschreven maar ook ene mission statement opgesteld. In het Engels hebben wij een bedrijfsvoorstelling moeten houden. Voor duits, moesten wij ons nieuwe bedrijf kort voorstellen.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 5


Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 6


1

Individuele opdrachten

1.1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1.1

Inleiding functiesollicitatie

Het Bedrijf ECOMAN produceerde en verkocht zonnepanelen maar lieten na tien jaar hun onderneming over aan een nieuw managementteam. De openstaande vacature van algemeen directeur sprak mij het meeste aan en dus heb ik voor deze functie een sollicitatiebrief opgesteld. In deze brief wou ik de uittredende directie overtuigen van mijn kwaliteiten. Ik was zeer blij toen ik het nieuws had vernomen aan mij gegevens was. Ik was zeer gemotiveerd om deze gekregen functie met veel ijver uit te voeren.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 7


1.1.1.1 Functiesollicitatie Bernd Van Roosendael Pareipoelstraat 13 2800 MECHELEN 015 43 17 19 0479 343 903

15 september 2011

De heer Hugo Fierens Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Solicitatiebrief voor de functie van algemeen directeur Geachte heer Fierens Met deze brief wil ik mij kandidaat stellen voor de functie van algemene directeur bij het bedrijf Ecoman. De vacature spreekt me erg aan omdat de sector van groene energie mij een zeer boeiende omgeving lijkt. Voor de baan van algemeen directeur moet je goed mensen kunnen overtuigen maar toch ook alles strak in de hand kunnen houden. Die eigenschappen heb ik op gedaan onder andere in de chiro waar ik jarenlang lid en leider was. Daar leer je zeer goed om in een team samen te werken en mensen te motiveren. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze eigenschappen ga kunnen gebruiken bij het uitoefenen van de functie van algemeen directeur. Ik ben er niet bang van om alle verantwoordelijkheden die bij het takenpakket van algemeen directeur horen, op mij te nemen. Rekening houden met andere en met hun mening is iets wat ik zeer belangrijk vind in het dagelijkse leven. Verder is een belangrijke eigenschap van mij dat, wanneer ik ergens aan begin, ik het zo goed mogelijk wil afmaken en er het beste resultaat uit wil halen. Graag overtuig ik u van mijn motivatie en kwaliteiten in een persoonlijk gesprek. Met hoogachting

Bernd Van Roosendael Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 8


1.1.2

Inleiding persoonlijke missie en doelstellingen

Voordat ik aan mijn nieuwe functie begon, heb ik voor mij persoonlijk mijn missie en doelstellingen neergeschreven. Hierin vermeld ik wat ik wou bereiken in mijn functie en hoe ik deze wou behalen. Dit is ook een goed evaluatiemiddel voor op het einde van het jaar mijzelf als algemeen directeur te beoordelen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 9


1.1.2.1 Persoonlijke missie en doelstellingen

Missionstatement departement Algemeen directeur Mijn doelstelling als algemeen directeur van Ecsolis is dat ik constant controleer of we nog op weg zijn om onze doelstellingen te behalen. Indien nodig zal ik de andere directieleden bijsturen om het gewenste resultaat te behalen. Het behoort tot mijn belangrijkste prioriteiten om mijn directieteam optimaal te laten samen werken. Dat ga ik doen door vaak samen te zitten en de mening te vragen van hen zodat niemand zich minder waardig voelt. Want het moet juist één van onze sterktes zijn dat we optimaal gaan samen werken en dat we iedereen zijn mening en voorstel gaan bekijken om de vooropgestelde doelstelling te behalen. Als algemeen directeur ga ik vaak met elke departementdirecteur samen zitten om dat departement zo goed mogelijk te laten draaien. Ook zal ik constant onszelf evalueren om te zien of dat we goed bezig zijn of dat er een grondige bijsturing nodig is. Ik ga onszelf vaak evalueren aan de hand van een Swotanalyse. Er is al een opgesteld; hieronder vind je er meer over. Mijn taak gaat zeker ook zijn om ons te evalueren aan de hand van de concurrentie want in een markt als die van zonnepanelen zal het belangrijk zijn om rekening te houden met de concurrentie. Mijn strategie is om Ecsolis niet helemaal afhankelijk te maken van de concurrentie. Hiermee bedoel ik dat wij te allen tijde achter onze beslissingen staan die door de directieraad zijn genomen en dat we deze niet in twijfel gaan trekken als de concurrentie iets anders doet. Ook gaan we onze eigen prijs proberen op te dringen zodat we niet altijd moeten volgen bij een prijsverlaging van anderen. Maar Ecsolis zal ook nadruk blijven leggen op zaken als klantvriendelijkheid, kwaliteit en stiptheid. Want we willen de klanten het beste van het beste geven tegen een zeer goede prijs. Hieronder heb ik een voorlopige swot-analyse uitgevoerd:

Strengths

Een zeer goed team dat elkaar zeer goed helpt en dat goed overeen komt en zo gemakkelijk goede beslissingen kan bekomen. Ook de duidelijk afgelijnde doelstellingen zijn een pluspunt omdat we nu weten naar waar we naartoe moeten werken.

Geïntegreerde proef

Weaknesses

- Nog geen feedback aan de hand van bijvoorbeeld verkoopscijfers dus we weten dus nog niet of we goed bezig zijn of dat we een grondige bijsturing nodig hebben.

Individuele opdrachten

pagina 10


Opportunities

Threats

- Wanneer de concurrentie dezelfde strategie heeft om een zo groot mogelijk marktaandeel te bekomen dan ligt onze kans in het feit dat wij ons misschien meer kunnen fixeren op prijs/kwaliteit. Hiermee bedoel ik dat we marktaandeel proberen te winnen door zoveel mogelijk kwaliteit te geven tegen een scherpe prijs.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

- De voorlopig onbekende strategie van de concurrentie. Wie weet hebben zij dezelfde strategie als wij en dan is het moeilijk om onze doelstelling van het Grootste marktaandeel te behalen. Dat is dus voorlopig nog een groot vraagteken.

pagina 11


1.1.3 Inleiding interview met ondernemer Wanneer je een nieuwe functie gaat uitoefenen, kan jen ooit genoeg voorbereid zijn. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een persoon die ook algemeen directeur is om zo een beter beeld te vormen van de functie maar ook om eventuele tips te krijgen. Daarom heb ik een interview afgenomen met Patrick Buijsse, de algemeen directeur van het bedrijf Buijsse painting NV. Ik heb hem enkele vragen gesteld en hij heeft de tijd genomen om deze te beantwoorden, met het volgend interview als resultaat.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 12


1.1.3.1 Interview met een ondernemer Voorbereiding interview. Ik ga een interview afnemen met een algemeen directeur van een industrieel schildersbedrijf in het Gentse namelijk de firma Buijsse.painting NV. De alge meen directeur heet Patrick Buijsse. Waarom ik die functie pak ? Voor de gip ben ik algemeen directeur van het bedrijf ecsolis dat zonnepanelen verhandelt. En omdat ik deze taak zo goed mogelijk wil uitvoeren, ben ik wat gaan polsen naar de competenties die je nodig hebt als algemeen directeur. Ook heb ik de ambitie om het na mijn studies ooit tot ceo te schoppen of een eigen bedrijf te stichten. Ik heb me voorgesteld als leerling van Sui te O.-L.-V.-Waver. Ik heb het interview afgenomen tijdens een ontmoeting en via mail omdat ik enkele vragen vergeten te stellen was. Het interview Alvast bedankt dat u mij wil helpen. Dat is graag gedaan. Ik vind het trouwens heel goed van jouw school om zo iets te doen als de GIP. Zo leer je toch al wat meer over het bedrijfsleven, wat alleen maar ten goede komen voor je latere carrière. Zeker met uw ambitie. Ik zal maar direct de belangrijkste vraag stellen. Wat zijn uw verantwoordelijkheden in uw bedrijf? Je zou beter vragen welke verantwoordelijkheden ik niet heb. Dat is wel het nadeel aan algemeen directeur zijn: alles komt op uw nek terecht uiteindelijk. Maar dat maakt de job ook eens zo boeiend, omdat je immers met verschillende departementen in aanraking komt. Maar laat ons zeggen dat ik in hoofdzaak verantwoordelijk ben voor de dagdagelijkse leiding, het commerciële en het financiële. Dus u bent verantwoordelijk voor alles wat er in alle departementen kan mislopen? Ja, als de klant een opmerking heeft over een uitgevoerd werk dan zal hij bijna altijd naar mij bellen of naar mijn vrouw maar dat zal wel zijn omdat ze schoone ogen heeft (lacht). Ik moet alle klachten behandelen maar ook moet ik de potentiële klanten overtuigen dat wij als bedrijf de beste keuze zijn om het werk te laten uitvoeren. En als het helemaal grondig misloopt met eender wat dan ook zullen ze hier snel voor mijn deur staan. Dus de algemeen directeur is dus verantwoordelijk voor alles wat er in zijn bedrijf gebeurt, zelfs voor iets banaals. Hij draagt de verantwoordelijkheid.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 13


Welke taken moet u juist uitvoeren? Weer hetzelfde antwoord, welke niet ? Omdat wij een schildersbedrijf zijn, moet ik vooral werfopvolging doen dus echt ter plaatse gaan en kijken dat alles in orde is. En eens is polsen bij de klanten of ze tevreden zijn en of ze niet toevallig nog wat werk hebben (knipoogt). Ik bekijk en stuur de offerten ook en ik werk aan de planning wanneer wat moet gebeuren. Ik verzorg ook de contacten met de klanten en de leveranciers enzovoort. Heb je een grote ploeg rondom u ? Dat valt heel goed mee. Zo werkt Veerle hier, mijn vrouw. En ook enkele bedienden. Het is dus niet dat ik alles alleen moet doen, ik doe gewoon het belangrijkste omdat ik weet dat als er iets fout loopt, het mijn schuld is. Welke opleiding heb je gevolgd ? (droog) Geen. Straf hé ? Ja ik kom nog uit de tijd dat dat allemaal kon, ik heb toen ik jong was het kleinere schildersbedrijf van mijn vader overgenomen. Ik denk dat het nu niet meer zo gemakkelijk is om zonder enige opleiding een bedrijf te leiden. Ikzelf heb alles geleerd met de jaren, met bezig te zijn. Ga toch nog maar lang genoeg naar school dan ben je zekerder met je diploma, want ik had misschien wel betere beslissingen gemaakt als ik zo’n opleiding als jullie had gevolgd. Het belangrijkste is dat je iets begrijpt van hoe cijfers en boekhoudingen in elkaar zitten anders neem je een boekhouder (lacht). Je moet vooral inzicht krijgen in hoe leveranciers denken en in de cijfers van facturen en dergelijke. Wat zijn de belangrijkste vaardigheid en attitude die je nodig hebt om een bedrijf te leiden? Discipline,positieve ingesteldheid, sociale vaardig en een dosis gezond boerenverstand! Discipline om bijna elke dag tegen uzelf te zeggen van: komaan, we gaan werken. Want anders geraak je achterop met je werk en dat krijg je echt moeilijk weggewerkt want er blijft ma bij komen. Daarom ben ik ook niet zo graag ziek ben. Een positieve ingesteldheid is ook belangrijk. Vaak moet je tot ’s avonds laat werken en er ’s morgens vroeg uit als je dan nog is hele tijd slecht gezind bent. Geraak je sowieso in een depressie. Wanneer je werkt met een lach, gaat het eens zo vlot. Probeer dat maar eens als je leert. Sociaal vaardig zijn, is misschien nog het belangrijkste van allemaal. Als algemeen directeur moet je contacten leggen. Nieuwe klanten ronselen, onderhandelen over facturen en dergelijke. Wanneer je het goed kunt uitleggen, kan je mensen ompraten zonder dat ze het doorhebben. Maar dat gaat voor u geen probleem zijn want je hebt me ook overtuigd voor dit interview ook al heb ik het druk vandaag. (glimlacht)

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 14


Aah bedankt en wat bedoelde u juist toen u sprak over dat boeren verstand? Ja, soms kom je met gewoon logisch nadenken al heel ver. En als je dan nog wat economisch inzicht hebt dan ben je gezegend. En je moet ook het verstand hebben om soms te kunnen zeggen: ik stop er mee voor vandaag en ik ga bijvoorbeeld eens fietsen. Want anders blijf je werken en raak je na een tijd overwerkt en dan ben je veel langer buiten strijd. Dat was het dan. Hartelijk bedankt voor dit interview! Geen probleem. Ik voelde me eventjes een echte BV. (lacht) Nog veel suces met uw GIP. Als je het eventjes niet meer weet, Denk eraan: je hebt mijn mailadres. En laat me weten wat ze van mijn gepraat vonden ( knipoogt). Bron Naam : Patrick Buijsse Bedrijf: Buijsse Painting NV Fucntie: Bestuurder Datum: 26 oktober

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 15


1.1.4 Inleiding organogram In een bedrijf is er altijd een bepaald hiĂŤrarchie, deze kan je het beste voorstellen door een organogram op te maken van de werknemers van je bedrijf. Ik heb een organogam specifiek van de directieleden gemaakt. Ik heb dit zowel in het Microsoft programma Word gedaan en in het Microsoft programma PowerPoint. Verder heb ik ook een motivering geschreven waarin ik verschillende zaken opnoem waarom ik vind dat de functie van algemeen directeur bij mij past. Ook heb ik een kleine analyse van mezelf gemaakt door mijn sterke en zwakke punten op te noemen.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 16


1.1.4.1 Organogram 1.2 1.3 2.1 2.2

Organogram word Organogram powerpoint Motivatie functie Swot-analyse functie

1.1

1.2

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 17


2.1 Als bedrijf Ecsolis hebben voor de markt van zonnepanelen gekozen. Dat lijkt ons de beste markt omdat we zo groene energie aan de man kunnen brengen en omdat we als bedrijf kunnen groeien en ons goed ontwikkelen. Ik heb bij Ecsolis de functie van algemeen directeur. Ik denk dat ik geknipt ben voor de functie van algemeen directeur omdat ik onder andere al ervaring op heb gedaan als leider in de chiro. Hierbij heb ik geleerd om mijn verantwoordelijkheden op te nemen en aansprakelijk te zijn wat er in mijn afdeling gebeurt. Ook moest ik samenwerken met de rest van de leiding, bijvoorbeeld bij de geldzaken van de chiro. Leiding geven en samenwerken zijn dus belangrijke competenties die ik daar geleerd heb. Mij kan je zien als een persoon die ondernemend is, dat ergens voor gaat en me helemaal smijt. Dat zijn zeker eigenschappen die je mij kan toeschrijven. Waarom zijn dat zeker belangrijke zaken voor een algemeen directeur? Omdat je als algemeen directeur de volledige verantwoordelijkheid hebt over jouw team. Ik moet de kar trekken en u team het goede voorbeeld geven. Ik ben ook iemand die erg veel belang hecht dat iedereen zijn zeg kan hebben over bepaalde zaken. Ik vraag liever twintig keer aan verschillende mensen of ze ook iets goed vinden dan mijn eigen wil opdringen. Die eigenschap kan ook van pas komen in het leiden van mijn team omdat samenwerking een belangrijk punt is waar ik over moet waken d binnen Ecsolis. Ik wil in de mate van het mogelijke alleen maar voor het beste gaan en dat is belangrijk als algemeen directeur omdat je voor je bedrijf het beste wilt. Competitief ben ik zeker ook. Ik stel me eigenlijk niet graag tevreden met een andere plaats dan de eerste. Ik hoop dat ik de rest van mijn groep dat kan meegeven dan kunnen we zo samen voor alleen maar het beste resultaat gaan. 2.2 Sterktes - Teamplayer - Competitief - Verantwoordelijkheidsgevoel - Luisterend oor - Leidinggevende ervaring - Mezelf willen smijten Zwaktes - stiptheid - onordelijk - koppig - lui

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 18


1.1.5 Inleiding operationele en financiĂŤle doelstellingen De missie van een organisatie wordt vertaald in operationele doelstellingen en financiĂŤle doelstellingen. Deze doelstellingen worden opgesteld voor op korte termijn. Bij deze opdracht heb ik voor mijn eigen functie doelstellingen opgesteld die zijn bedoeld om op korte termijn te behalen of om naar te streven. Als algemeen directeur moet je vooral op de winstgevendheid letten van je bedrijf wat ik dan ook gedaan heb.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 19


1,1,5.1 Operationele en financiële doelstellingen Doelstellingen Ik, als algemeen directeur, ben verantwoordelijk voor het eindresultaat. Meer bepaald ook voor de winstgevenheid daarom ga ik met twee verschillende ratio’s onze winstgevenheid berekenen. Ik heb moeten samenwerken met al mijn departementen want voor de winst te bereken heb je alle kosten maar ook bijvoorbeeld de omzet nodig. Als algemeen directeur heb ik enkele knopen doorgehakt in verband met de prijs maar ook met het graag te behalen marktaandeel.

De ratio’s in woorden Rendabiliteit Totaal Vermogen ( Rtv) : ((winst voor belastingen + betaalde intrest)/ totaal vermogen)* 100% Rendabiliteit Eigen Vermogen (Rev) : (( winst na belasting)/eigen vermogen)*100%

In cijfers  Deze winst is berekend met de geschatte kosten die we berekend hebben met de gegevens die voor hande waren. Waarschijnlijk klot dit niet helemaal maar het geeft ons toch al een idee. Rtv : ((798146,78 +1285760)/47994000)*100% = 4,34% Rev: ((638517,42/23522000)*100%) = 2,71 %

Bespreking resultaten Deze resultaten vallen zwaar tegen over de resultaten van deze ratio’s in boekjaar 10. Hopelijk hebben we ergens een fout gemaakt in onze berekening. Deze gaan we zo snel mogelijk zoeken zodat we hopelijk betere cijfers aan onder andere onze aandeelhouders kunnen voorleggen. Natuurlijk hopen we ook dat we op het einde van de rit deze cijfers ook goed verbeterd hebben. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat we een grotere winst moeten voorzien of dat we moeten besparen in kosten. Dit ga ik samen met mijn directieteam is bekijken. Ook het feit dat onder andere financieel directeur niet volledig klaar was met haar taak, kan misschien er op wijzen dat we bepaalde factoren niet meegerekend hebben. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 20


1.1.6 Inleiding bedrijfsvoorstelling Een bedrijf moet zich vaak presenteren aan de buitenwereld. Wij hebben een Powerpointpresentatie gemaakt waarin wij ons bedrijf algemeen voorstellen maar waarin ook elke directeur zijn functie en departement voorstelt. Ik heb dus een kort samenvatting gemaakt over mijn verantwoordelijkheden en taken. De presentatie verliep in het Engels zodat ook buitenlandse ge誰nteresseerden onze voorstelling konden volgen. De handouts van deze voorstelling kan u in de bundel bijlagen vinden.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 21


1.1.6.1 Bedrijfsvoorstelling

Dit is de dia die ik gebruikt heb om mijn functie voor te stellen. Hier staat onder andere in dat ik het bedrijf leidt, uitleg verschaf aan stakeholders, doelstellingen bepaal,‌ Bij elk onderdeel van mijn functie heb ik extra uitleg geven om zo mijn functie nog duidelijker te laten overkomen aan het publiek.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 22


1.1.7 Inleiding ken je functie Voor een goed verloop van onze intensieve begeleidingsdag, door de Hoge school Universiteit Brussel begeleidt, was het erg belangrijk dat elke directeur zijn functie zeer goed kende. Hiermee bedoel ik dat iedere directeur zijn takenpakket moest kennen en deze dan ook naar behoren uit te voeren. Daarom heb ik mijn belangrijkste taken nog is samen gebundeld. Ook de belangrijkste formules, die ik gebruik als algemeen directeur, heb ik hier nog eens neer geschreven. Zodat ik altijd een goed overzicht bij de hand heb.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 23


1.1.7.1 Ken je functie

Taken als algemeen directeur:

Als algemeen directeur heb ik verschillende verantwoordelijkheden. EĂŠn daarvan is de eindverantwoordelijkheid voor de prestaties van de onderneming. Voordat onze onderneming iets doet dat relatief belangrijk is, moet ik eerst nakijken of alles volgens plan verloopt en mijn goedkeuring geven voor het project. Ik ben dus ook degene die aansprakelijk is als er dingen fout gaan, met andere woorden ben ik het gezicht van de onderneming. Mijn reputatie loopt samen met de reputatie van het bedrijf. De stakeholders zijn ook voor mijn rekening, ik ben hun tussenpersoon met het bedrijf en moet de beslissingen van mijn directeurs gaan verantwoorden bij hen. De werkprocedures die de directeurs moeten volgen worden eveneens door mij bepaald. Mijn groep directeurs staan allen in voor hun eigen taken, maar toch zijn ze afhankelijk van elkaar. Hierdoor ontstaan er soms discussies en probeert men de schuld in andermans schoenen te schuiven. Deze moet ik dan proberen zo vlug en zo goed mogelijk op te lossen. Het belang van de onderneming moet steeds centraal staan. Wij moeten een sterk team vormen en hierbij helpen mijn collega-directeuren mij enorm. Zij geven mij voldoende feedback over de werking van ons bedrijf. Ik heb ook de taak om het bedrijf constant te evalueren. Ik ga op zoek naar de sterktes en de zwaktes van Ecsolis. Ook ben ik constant op zoek naar mogelijkheden om ons bedrijf verder te doen evolueren en te laten groeien. Alle factoren binnen en buiten het bedrijf die invloed kunnen hebben op het imago of de werking van het bedrijf moet ik analyseren en op tijd ingrijpen. Kort samengevat sta ik dus in voor de werking en het imago van het bedrijf.

Formules voor mijn functie Een algemeen directeur moet op de hoogte zijn van alle departementen en hun werking ervan. Het productievolume is een belangrijke formule voor zowel de logistiek directeur als voor de productie directeur. Daarom zet ik hem in de lijst van formules voor mijn functie.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 24


-Productievolume : Het productievolume is het aantal afgewerkte producten dat een onderneming produceert gedurende één boekjaar.Enkel als je het productievolume hebt berekent weet je pas hoeveel onderdelen, budget voor opleiding en hoeveelheid arbeiders je nodig hebt.Dit moeten de logistieke en productiedirecteuren beslissen en hun beslissing moet de marketingdirecteur proberen te realiseren Productievolume = gewenste eindvoorraad - beginvoorraad + verwachte verkopen Een algemeen directeur is verantwoordelijk voor de winstgevendheid van de onderneming. Dus daarom zijn de twee volgende formules erg belangrijk in mijn functie. Namelijk: - de winstgevendheid op totaal vermogen (Rtv), de uitkomst wordt uitgedrukt in %. - de winstgevendheid op eigen vermogen (Rev), de uitkomst wordt uitgedrukt in %. Rtv= ((winst voor belastingen en betaalde intresten)/totaalvermogen)*100% Rev=((winst van het boekjaar na belasting)/eigen vermogen)*100%

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 25


1.1.8 Inleiding jaarrekeninganalyse Binnenkort verwachten jullie aandeelhouders een degelijk onderbouwde analyse van de jaarrekening waarbij de kengetallen en de ratio’s van de voorbije boekjaren vergeleken worden. Ik zou graag te weten willen komen of dat Ecsolis goed presteert op de zonnepanelen markt. Ik ga via enkele ratio’s onze jaarrekeningen vergelijken met de jaarrekeningen van onze concurrenten. We gaan de vergelijking maken met het bedrijf Belisol dat in Hasselt gelegen is. Deze jaarrekeningen zijn terug te vinden in de bijlage bundel.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 26


1.1.8.1 Jaarrekeninganalyses 2

Jaarrekeninganalyse Ecsolis

Ik heb een jaarrekeninganalyse gemaakt, gebaseerd op de financiële rapporten die we kregen. We kunnen hiermee de vergelijking maken met onze collega’s uit de klas. We willen hiermee klanten overtuigen om bij ons zonnepanelen te kopen, leveranciers laten zien dat ze op ons kunnen vertrouwen dat we onze facturen kunnen betalen, onze aandeelhouders kunnen zien dat ons bedrijf voldoende winst maakt. We hebben eerder al een jaarrekeninganalyse gemaakt van Belisol. Belisol is een ook bedrijf dat zonnepanelen verkoopt. We hebben op dezelfde manier een jaarrekeninganalyse gemaakt, zodat shareholders Belisol en Ecsolis met elkaar kunnen vergelijken. We gebruiken identiek dezelfde berekeningen als onze collega’s, zodat een vergelijking met hun ook mogelijk is. 2.1

Horizontale analyse

We hebben net zoals de vorige keer een tabel opgesteld voor de volgende kengetallen: omzet, productie, personeel, personeelskosten en winst na belasting. Omzet Productie Personeel Personeelskosten Winst na belasting

2010 23.029.000,00 € 15.440.000,00 € 183 7.375.000,00 € 1.620.000,00 €

2011 27.350.000,00 € 13.513.000,00 € 179 7.370.000,00 € 1.046.000,00 €

2012 26.983.000,00 € 16.196.000,00 € 206 8.577.000,00 € 3.835.000,00 €

Aan de hand van deze tabel hebben we grafieken gemaakt.

2.1.1

Omzet

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 27


Omzet in euro

Omzet 28.000.000,00 € 27.000.000,00 € 26.000.000,00 € 25.000.000,00 € 24.000.000,00 € 23.000.000,00 € 22.000.000,00 € 21.000.000,00 € 20.000.000,00 €

27.350.000,00 €

26.983.000,00 €

2011

2012

23.029.000,00 € 2010

Jaren

In 2011 is onze omzet gestegen met 4 321 000 euro. We hebben meer verkocht dan in 2010. Onze omzet daalde lichtjes in 2012. We moesten onze uitgeputte voorraad weer aanvullen. Wij zijn zeer tevreden over de omzet die we boekten.

2.1.2

Productiekosten

Productiekosten 16.500.000,00 € 16.000.000,00 € 15.500.000,00 € 15.000.000,00 € 14.500.000,00 € 16.196.000,00 €

14.000.000,00 € 13.500.000,00 €

15.440.000,00 €

13.000.000,00 € 13.513.000,00 €

12.500.000,00 € 12.000.000,00 € 2010

2011

2012

Zoals wij eerder al vermeldden, putte we onze voorraad uit in 2011. Dit vinden we ook terug in onze grafiek. In 2011 daalde onze productiekosten en in 2012 steeg deze weer omdat we onze voorraden weer aanvulden.

2.1.3

Personeel

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 28


Aantal personeelsleden

Personeel 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165

206 183

2010

179 2011

2012

Jaren

We hebben in 2011 een aantal mensen op tijdskrediet gezet. We beslisten in 2012 om meer mensen aan te nemen. Er was meer vraag naar ons product. Om aan die vraag te voldoen hebben we meer personeel aangenomen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 29


2.1.4

Personeelskosten

Personeelskosten 8.800.000,00 € 8.600.000,00 € 8.400.000,00 € 8.200.000,00 € 8.000.000,00 € 7.800.000,00 € 7.600.000,00 €

8.577.000,00 €

7.400.000,00 € 7.200.000,00 € 7.000.000,00 €

7.375.000,00 €

7.370.000,00 €

2010

2011

6.800.000,00 € 6.600.000,00 € 2012

In 2010 en 2011 zijn de personeelskosten ongeveer gelijk gebleven. Dit komt door dat personeel op tijdkrediet wordt doorbetaald. We hebben meer personeel aangenomen in 2012. Het verklaart de stijging in de kosten.

2.1.5

Winst na belasting

Winst na belasting in euro

Winst na belasting 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 €

3.835.000,00 € 1.620.000,00 €

2010

1.046.000,00 € 2011

2012

Jaren

Onze winst is in 2012 gestegen met 2 789 000 euro. Dit komt door de grote voorraadwijziging. De voorraad was in 2011 gedaald. In 2012 is de winst fors gestegen. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 30


2.2

Verticale analyse

We keken hoe elk onderdeel tegenover het totaal staat. We hebben van activa, passiva en de resultatenrekening over de 3 jaren ook grafieken gemaakt.

2.2.1

Activa

2010 Activa

200.000

7.032.000 A. Terreinen en gebouwen

19.504.000 6.721.000

B. Installaties, machines en uitrusting A. Voorraden A. Handelsvorderingen IX. Liquide middelen

14.033.000

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 31


2011 Activa

3.480.000 A. Terreinen en gebouwen

8.317.000 18.529.000

B. Installaties, machines en uitrusting A. Voorraden A. Handelsvorderingen

-1.000

IX. Liquide middelen 11.227.000

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 32


2012 Activa

10.499.000

17.602.000 A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting

7.343.000

A. Voorraden A. Handelsvorderingen IX. Liquide middelen

394.000 12.234.000

Je kan in de grafieken zien dat ons liquide middelen in aandeel gestegen zijn over de jaren.. De terreinen en gebouwen hebben het grootste aandeel in het actieftotaal in deze 3 jaren. De handelsvorderingen hebben ongeveer hetzelfde aandeel in het actieftotaal.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 33


2.2.2

Passief

2010 Passiva

I. Kapitaal 8.472.000 IV. Reserves 0 17.500.000

V. Overgedragen winst VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

16.000.000

4.402.000

0 1.620.000

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 34


2011 Passiva

1.498.000

I. Kapitaal IV. Reserves 17.500.000 16.000.000

V. Overgedragen winst VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

6.006.000 1.046.000

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 35


2012 Passiva

2.637.000

I. Kapitaal 17.500.000 17.650.000

IV. Reserves V. Overgedragen winst VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

3.835.000

6.947.000

De schulden op ten hoogste één jaar zijn met meer dan de helft gedaald in 2011.De schulden op lange termijn blijven in 2010 en 2011 hetzelfde. Ze stijgen in 2012. Onze reserves stijgen ieder jaar. De overgedragen winst is in 2012 het hoogst. We verkopen elk jaar meer. We hebben minder dividend uitgekeerd. In 2010 keerden we nog 1 259 000 euro uit. In 2012 was dat nog maar 105 000 euro. We houden dus meer winst in onze onderneming.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 36


2.2.3

Resultatenrekening

2010 Resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + )

1.620.000 2.025.000

IV. Financiële opbrengsten

-405.000 1.620.000

V. Financiële kosten ( - )

-3.000 1.000

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

2.027.000

VII. Uitzonderlijke opbrengsten -1.538.000 VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 1.620.000

-20.914.000 IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

16.000

X. Belastingen op het resultaat ( )(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 37


2011 Resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + )

1.341.000 -295.000

1.046.000

IV. Financiële opbrengsten

1.046.000 V. Financiële kosten ( - )

-7.000 1.000 1.347.000

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten

16.000 -1.352.000

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

1.046.000

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( )(+) XI. Winst van het boekjaar ( + )

-18.729.000

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 38


2012 Resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + ) 3.835.000

IV. Financiële opbrengsten

-1.211.000

A. Kosten van schulden 5.046.000 V. Financiële kosten ( - ) -21.700.000

A. Kosten van schulden

3.835.000 VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening -1.000

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

5.046.000

1.000 VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 3.835.000

-824.000

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

20.000

X. Belastingen op het resultaat ( -)(+)

De bedrijfskosten zijn het hoofdbestanddeel van de resultatenrekening. De bedrijfskosten nemen toe in 2012. De winst uit de gewone bedrijfsoefening en de winst van het boekjaar voor belastingen zijn in 2012 ook gestegen. De financiële kosten stijgen ook in 2012. Ik trek hieruit de conclusie dat wij elk jaar groter worden. 2.3

Ratio’s

We hebben verschillende ratio’s berekend, die we nu zullen bespreken.

2.3.1

Liquiditeit

We berekende als eerste de liquiditeit. Liquiditeit kunnen we op twee manieren interpreteren: current ratio en quick ratio.

2.3.1.1

Current ratio

We berekenen de current ratio als volgt: vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn. Hiermee controleren we of een onderneming zijn schulden op korte termijn kan Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 39


terugbetalen met zijn vlottende activa. Het resultaat van deze ratio moet tussen de 1 en de 1,5 liggen.

Current ratio Resutatenl

10 5

8,20694259

7,103905954

1,706444759

0 2010

2011

2012

Jaren

We zien dat onze current ratio in 2011 en 2012 abnormaal hoog ligt. In 2010 is ons resultaat maar lichtjes te hoog. De hoge resultaten komen doordat onze liquide middelen steeds verhogen, terwijl onze leningen op korte termijn volledig zijn afbetaald. Onze schuld op korte termijn bestaat alleen nog uit leveranciersschulden.

2.3.1.2

Quick ratio

Quick ratio berekenen we een beetje anders: (vlottende activa – voorraden) / vreemd vermogen op korte termijn. Quick ratio wordt ook berekend om na te gaan of een onderneming zijn schulden op korte termijn kan terug betalen met zijn vlottend activa. Nu zijn wel de voorraden afgetrokken. We kunnen de voorraad niet precies waarderen. Het zou kunnen dat onze voorraad verouderd is, stuk is, … . De uitkomst van deze ratio moet hoger dan 1 liggen.

Quick ratio Resultaten

10

8,207610147

6,954493743

5 0,91312559 0 2010

2011

2012

Jaren

In 2010 geraken we net niet aan 1. We hadden toen een hele grote voorraad, die het grootste deel van ons vlottend activa innam. Het jaar daarna was onze voorraad volledig uitgeput, daarom is er niet veel verschil met het current ratio van 2011. In 2012 kochten we weer voorraad aan. Het was geen grote hoeveelheid dat we aankochten. Het zorgde wel voor een daling in ons ratio.

2.3.2

Rentabiliteit

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 40


We hebben ook de rentabiliteit berekend. Ook dit ratio kunnen we op twee manieren interpreteren: rentabiliteit van het eigen vermogen en de rentabiliteit van het totaal vermogen.

2.3.2.1

Rentabiliteit van het eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen we als volgt: winst na belasting / eigen vermogen. De rentabiliteit wordt berekend om na te gaan hoeveel het eigen vermogen gerendeerd heeft. Het resultaat zou eigenlijk hoger moeten liggen dan het percentage intrest men krijgt bij een spaarrekening.

Rentabiliteit Eigen Vermogen 13,56%

Resultaten

15,00% 10,00%

6,89% 4,26%

5,00% 0,00% 2010

2011

2012

Jaren

In elk jaar is onze rentabiliteit goed. Momenteel staat de intrest van een spaarrekening ongeveer op 2%. Dit heb ik nagegaan op de site van Rabobank. In 2011 kennen we een klein dipje, maar we maken dit volledig goed in 2012. Hier zien we dat onze rentabiliteit gestegen.

2.3.2.2

Rentabiliteit van het totaal vermogen

De rentabiliteit van het totaal vermogen wordt anders berekend dan de rentabiliteit van het eigen vermogen. We berekenen de rentabiliteit van het totaal vermogen zo: (winst voor belasting + betaalde intresten + belastingen) / totaal vermogen. Deze ratio geeft weer hoeveel winst ons bedrijf maakt tegenover het totale vermogen. Je ziet hoeveel procent de winst deel uitmaakt van al het ‘geld’ dat in Ecsolis zit. Hoe hoger dit percentage, hoe beter natuurlijk. Wanneer je onze gerealiseerde winst terug in ons bedrijf kunt pompen, word je minder afhankelijk van anderen. We mogen onze aandeelhouders niet vergeten. Wij keren ook een klein percentage winst uit aan onze aandeelhouders.

Rentabiliteit Totaal Vermogen Resultaten

15,00% 10,00%

12,04% 7,39%

6,37%

2010

2011

5,00% 0,00% 2012

Jaren

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 41


Onze rentabiliteit is het beste in 2012. Zoals bij de rentabilteit van het eigen vermogen kennen we in 2011 een dipje. We kunnen zeggen dat onze rentabiliteit zeer goed in orde is.

2.3.3

Solvabiliteit

Als laatste ratio hebben we solvabiliteit berekend. We berekenen solvabiliteit als volgt: eigen vermogen/vreemd vermogen. Solvabiliteit wordt berekend om na te gaan hoe groot het risico is op het niet betalen van het vreemd vermogen bij faillisement. Bij faillissement gaat men proberen te liquideren (activa omzetten in cash). Solvabiliteit is vooral belangrijk voor de schuldeisers. De uitkomst van solvabiliteit moet rond de 50% liggen.

Solvabiliteit Resultaten

150,00%

140,31%

139,41%

2011

2012

96,12%

100,00% 50,00% 0,00%

2010

Jaren

We zitten ieder jaar ruimschoots over de 50%. Dit betekent dat wij zeer vlot met ons eigen vermogen ons vreemd vermogen kunnen terugbetalen. We kunnen dit hoog percentage verklaren omdat ons eigen vermogen ieder jaar stijgt door onze reserves en onze winst, en ons vreemd vermogen daalt omdat onze schulden op korte termijn volledig afbetaald worden. Wij zijn zeer tevreden over onze solvabiliteit. 2.4

Omlooptijden

2.4.1

2011

Klanten 7.032.000

Klanten formules + 2

8.317.000

33.093.500 (21%) 7674500

Beginsaldo + eindsaldo 2 Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat

365 4,3121376

365 Vorig resultaat

84,6448

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 42


Voorraad formules

Voorraad =

6.721.000

+ 2

-1.000

=

18.729.000 3360000

=

365 5,574107143

=

65,4813391

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

Beginsaldo + Eindsaldo 2 Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

pagina 43


Leveranciers =

Leveranciers formules

2.400.000

+ 2

1.498.000 Beginsaldo + eindsaldo 2

=

9.169.380 (21%) 1949000

=

365 4,7046588

=

2.4.2

Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

77,582672

2012 Klanten formules

Klanten =

8.317.000

+ 2

=

7.343.000

32.649.430 (21%) 7830000

=

365 4,169786718

=

87,534453

Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Voorraad formules

Voorraad =

Beginsaldo + eindsaldo 2

-1.000

+ 2

=

21.700.000 196500

=

365 110,43257

=

3,305184

Ge誰ntegreerde proef

394.000

Beginsaldo + Eindsaldo 2 Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Individuele opdrachten

pagina 44


Voorraad formules

Leveranciers =

1.498.000

+ 2

2.637.000

=

11.075.130 (21%) 2067500

=

365 5,3567739

=

68,13803

Conclusie:

Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

actief + actief

actief =

Beginsaldo + Eindsaldo 2

passief

90,839637

68,13803 = passief

22,70161109 Besluit:

Wij moeten onze leveranciers 22,70 dagen sneller betalen dan er geld binnenkomt. De voorraad blijft gemiddeld 3,31 dagen in de onderneming

Conclusie: Wij moeten sneller onze klanten betalen. We krijgen niet snel genoeg geld binnen, dan ze uitgeven. We kunnen dit verhelpen door onze klanten aan te manen sneller te betalen. We staan er voor bekend dat we goed communiceren met onze klanten en onze leveranciers. We hopen dat deze goede communicatie met onze stakeholders word beloond.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 45


Jaarrekeninganalyse Belisol Op basis van de jaarrekening van Belisol heb ik een jaarrekeninganalyse gemaakt. We kunnen dan de vergelijking maken met andere sectorgenoten zodat onze shareholders onze gegevens kunnen raadplegen, en makkelijker conclusies trekken. We willen laten zien dat we een gezond bedrijf zijn waarop ze kunnen vertrouwen. Laten we starten met de analyse van Belisol. Belisol doet net als Ecsolis in zonnepanelen. Het bedrijf situeert zich in Hasselt. Horizontale analyse Wij hebben een tabel opgesteld voor de volgende kengetallen: omzet, productie, personeel, personeelkosten, winst na belasting. Hieruit hebben wij grafieken gemaakt, zodat we onze conclusies kunnen trekken. Omzet Productie Personeel Personeelskosten Winst na belasting

2008 18.092.518,00 € 13.995.371,00 € 40 1.706.426,00 € 296.049,00 €

2009 14.051.929,00 € 9.912.187,00 € 28 1.361.482,00 € 382.905,00 €

2010 12.202.585,00 € 8.392.253,00 € 29 1.258.528,00 € 347.450,00 €

We starten met de omzet:

Omzet Omzet in euro

20000000 15000000 10000000

18092518 14051929

5000000

12202585

0 2008

2009

2010

Jaren

We merken meteen een daling op. De omzet is op twee jaar tijd 5 889 933,00 euro gedaald. In de resultatenrekening worden de cijfers van de geproduceerde eenheden niet weergegeven. Dus mogelijk kan de oorzaak zich hier bevinden doordat ze bijvoorbeeld minder gaan produceren. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 46


We gaan verder met de productiekosten:

Productiekosten 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000

13995371 9912187

4000000

8392253

2000000 0 2008

2009

2010

Deze hebben we berekend door de vaste en variabele kosten op te tellen. We zien duidelijk een sterke daling in de productiekosten. Dit is het gevolg van een zeer grote voorraadstijging in 2008 vandaar dat 2008 piekt. 2009 en 2010 zijn aan elkaar gewaagd. Door de daling van productiekosten gaan we ook een grotere winst realiseren. Personeel hebben we in twee grafieken gesplitst. We hebben langs de ene kant het aantal personeelsleden, langs de andere kant de personeelskosten. We bespreken eerst het aantal personeelsleden:

Aantal personeelsleden

Personeel 50 40 30 20

40

10

28

29

2009

2010

0 2008

Jaren

Men heeft in 2009 12 werknemers ontslagen. Dit is een heel groot aantal. In 2010 is er slechts 1 werknemer bij gekomen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 47


We gaan het nu hebben over de personeelskosten:

Personeelskosten 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 1706426

800000

Personeelskosten

600000

1361482

1258528

2009

2010

400000 200000 0 2008

Het grote verschil tussen 2008 en 2009 is te verklaren door de vermindering van personeel. Belisol gaat van 40 werknemers naar 28 werknemers. Opmerkelijk is echter dat ondanks een personeelstoename in 2010 er toch minder personeelskosten zijn gemaakt. Ik denk dit te kunnen verklaren doordat de werknemers minder uren hebben gepresteerd. En dan nu misschien ĂŠĂŠn van de belangrijkste getallen voor onze stakeholders: winst na belasting:

Winst na belasting in euro

Winst na belasting 500000 400000 300000 200000 100000

296049

382905

347450

2009

2010

0 2008

Jaren

We zien een sterke stijging in 2009. De winst is maar liefst met 86 856,00 euro gestegen. In 2010 is er een lichte daling van 35 455,00 euro. Ondanks een lagere omzet, wordt er wel meer winst gemaakt. Dit is te verklaren doordat de kosten mee dalen.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 48


Verticale analyse We hebben ook eens gekeken hoe elk onderdeel tegenover het totaal staat. Hiervan hebben we ook grafieken gemaakt, zodat we onze conclusies kunnen trekken. We bekijken eerst de activazijde:

2008 activa A. Terreinen en gebouwen 73.336 0

B. Installaties, machines en uitrusting

1.106 0 62.302

C. Meubilair en rollend materiaal

282.927

D. Leasing en soortgelijke rechten 1.414.564

541.300

C. Andere financiĂŤle vaste activa 0

A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering

1.140.934 605.540

A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 49


2009 activa

282.927 2.856

62.302 60.663

0

A. Terreinen en gebouwen 343.068 B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal 888.247

4.326.557

728.262

D. Leasing en soortgelijke rechten C. Andere financiĂŤle vaste activa A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering

1.958.232 A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Liquide middelen

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 50


57.498 0

165.106 13.018

2010 activa 0

372 A. Terreinen en gebouwen 321.291

0

B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. Leasing en soortgelijke rechten

2.047.239

845.096

C. Andere financiĂŤle vaste activa A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering

128.615

A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Liquide middelen

We zien dat de overige vorderingen in 2010 tegenover 2009 erg sterk gedaalt zijn. In elk jaar zijn de bestellingen in uitvoering 0 behalve in 2009 daar zijn ze 888 247 euro. De voorraden waren in 2008 het hoogst, daarna zijn ze met meer dan de helft gedaald in 2009. In 2010 zijn ze weer lichtjes gestegen. In 2009 waren de liquide middelen ongeveer de helft van de activa zijde. In 2010 zaten de liquide middelen hier al ruimschoots over.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 51


We gaan nu eens naar de passivazijde kijken:

2008 passiva 247.894 2.479

24.789 I. Kapitaal IV. Reserves 1.417.964

V. Overgedragen winst 0 0

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar

5.181.420

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 52


2009 passiva

0

25.000 I. Kapitaal

250.000

IV. Reserves V. Overgedragen winst VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

2.148.319

1.798.552

VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

00

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 53


2010 passiva

0

25.000 I. Kapitaal

250.000

IV. Reserves V. Overgedragen winst 1.146.002

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar

2.104.247

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen 0 7.177

We zien elk jaar dat de schulden op ten hoogste één jaar de grootste hap is uit het passiva totaal. De overgedragen winst ineemt in 2009 ook een zeer groot deel voor haar rekening. De schulden op ten hoogste één jaar zijn in 2010 met meer dan de helft gedaalt ten opzichte van 2008.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 54


En tot slot gaan we naar de resultatenrekeningen:

2008 resultatenrekening 296.049

II. Bedrijfskosten ( - )

296.049 143.478 143.478 143.478 413 439.1140 360.375 -15.459 439.527

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten

94.198 V. Financiële kosten ( - ) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) -18.189.157

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat (-)(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 55


2009 resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - ) -8.974 12.688 561.116

178.243

386.587 382.905

564.830

-11.703

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - )

259.879 VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten

312.940

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

-13.738.989

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat (-)(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 56


2010 resultatenrekening 14.475

491.378 505.853

347.448

II. Bedrijfskosten ( - )

347.450

158.405

III. Bedrijfswinst ( + )

-10.804 IV. Financiële opbrengsten

236.421 265.761

V. Financiële kosten ( - ) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) -11.936.824 IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat (-)(+) XI. Winst van het boekjaar ( + )

We zien dat de bedrijfskosten elk jaar dalen, wat goed nieuws is voor Belisol. In 2009 zijn er ook uitzonderlijke kosten geweest. De te bestemmen winst is in 2009 met de helft gestegen. Ratio’s We hebben de liquiditeit voor het bedrijf berekend, zowel in current als in quick ratio. We berekenen de current ratio als volgt: vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn. Quick ratio is een beetje anders: (vlottende activa – voorraden) / vreemd vermogen op korte termijn.

Resutatenl

Current ratio 2

1,822644043

1,8 1,6

1,58553218

1,548777447

1,4 2008

2009

2010

Jaren

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 57


Met de current ratio kan je berekenen of dat een onderneming zijn schulden kan terug betalen met zijn vlottende activa. De uitkomst van deze ratio moet tussen de 1 en de 1,5 liggen. Belisol haalt dit in 2008 en 2010. In 2009 haalde Belisol deze norm niet. Dit kan te wijten zijn aan de hoge vorderingen op ten hoogste 1 jaar en in combinatie een te grote voorraad, liquide middelen.

Resultaten

Quick ratio 2

1,322338516

1,663041825

1,433114275

1 0 2008

2009

2010

Jaren

De quick ratio is een ratio om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Met dit wil men berekenen of een bedrijf in staat is om zijn schulden op korte termijn terug te betalen met zijn vlottende activa. In tegenstelling tot de current ratio worden de voorraden nu wel afgetrokken. Dit doet men omdat met vaak de voorraden niet in zijn geheel kan verkopen omdat men anders de continuïteit van een bedrijf in gedrang brengt. Men kan ook de voorraad niet 100% naar waarde schatten. Men weet niet wat de huidige waarde van de voorraad is. De uitkomst van deze ratio moet hoger dan 1 liggen. Belisol haalt deze norm maar aan de hand van de omlooptijden hebben we gezien dat de handelsdebiteuren later betalen dan de crediteuren. Dit kan ondanks een goede score op deze ratio toch nog moeilijkheden met zich meebrengen in het bedrijf. Hieraan moet Belisol werken. Wij hebben ook de rentabiliteit van de onderneming berekend. Ook dit kan in twee ratio’s berekend worden: de rentabiliteit van het eigen vermogen, en de rentabiliteit van het totaal vermogen. We berekenen de rentabiliteit van het eigen vermogen als volgt: winst na belasting / eigen vermogen. De rentabiliteit van het totaal vermogen wordt zo berekend: (winst voor belasting + betaalde intresten + belastingen) / totaal vermogen

Rentabiliteit Eigen Vermogen Resultaten

30,000% 20,000%

24,451% 17,511%

18,466%

2008

2009

10,000% ,000% 2010

Jaren

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 58


Deze ratio geeft weer hoeveel het eigen vermogen gerendeerd heeft. Het beste is dat deze ratio hoger ligt dan het percentage dat men als intrest krijgt bij bijvoorbeeld een spaarrekening. We zien dat dit getal jaarlijks stijgt, dus dit wil zeggen dat de winst steeds een groter deel gaat uitmaken van het eigen vermogen.

Resultaten

Rentabiliteit Totaal Vermogen 20,000%

14,397%

17,468%

18,856%

2009

2010

10,000% ,000% 2008

Jaren

Deze ratio geeft weer hoe winstgevend uw ingezette werkmiddelen zijn. We houden geen rekening met het passiva. We kijken alleen naar het activa. Het passiva wordt te sterk be誰nvloed door het vreemd vermogen. De financi谷le lasten be誰nvloeden het resultaat voor belasting, dus ook de belasting zelf. Solvabiliteit is de laatste ratio dat wij kunnen berekenen. Solvabiliteit berekenen we als volgt: eigen vermogen / vreemd vermogen. Dit is ook mogelijk: eigen vermogen / totaal vermogen. Wij hebben voor het eerste gekozen.

Resultaten

Solvabiliteit 60,000% 40,000%

39,318%

49,881%

39,692%

20,000% ,000% 2008

2009

2010

Jaren

Solvabiliteit wordt berekend om na te gaan hoe groot het risico is op het niet betalen van het vreemd vermogen bij faillisement. Bij faillissement gaat men proberen te liquideren (activa omzetten in cash). Solvabiliteit is vooral belangrijk voor de schuldeisers. De uikomst van deze ratio moet hoger dan 50% liggen. Deze limiet haalt Belisol in 2008 en 2010 niet. In 2009 kunnen we stellen dat Belisol zijn eigen vermogen tegenover het vreemd vermogen een goede verhouding heeft.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 59


Omlooptijden Ik heb voor 2009 en 2010 de omlooptijden berekend. Ik heb vastgesteld dat Belisol zijn leveranciers vroeger betaald dan de klanten en de voorraad hem geld opbrengen. Dit is dus een slechte zaak. Hieronder kunt u de berekeningen na kijken: 2009: Klanten

Klanten formules

888.247

+ 2

1.140.934

Beginsaldo + eindsaldo 2

16771921 1014590,5

Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat

365 16,53073

365 Vorig resultaat

22,0801 Voorraad formules

Voorraad =

343.068

+ 2

=

9726243 442184

=

365 21,99591799

=

16,59398804

541.300

Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Leveranciers =

935.685

Beginsaldo + Eindsaldo 2

Leveranciers formules + 2

=

14541626,3 923553

=

365 15,7453079

=

23,181509

Ge誰ntegreerde proef

911.421 Beginsaldo + eindsaldo 2 Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Individuele opdrachten

pagina 60


Conclusie: actief =

actief + actief

passief

38,67408

#

= passief

15,49257 Besluit:

Belisol moet zijn leveranciers 15,49 dagen sneller betalen dan dat er geld binnenkomt van verkopen. De voorraad blijft gemiddeld 16,59 dagen in de onderneming.

2010: Klanten formules

Klanten =

845.096

+ 2

888.247

=

14701903 866671,5

=

365 16,96364

=

21,517

Beginsaldo + eindsaldo 2 Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Voorraad formules

Voorraad =

321.291

+ 2

=

8215038 332179,5

=

365 24,730719

=

14,75897

Ge誰ntegreerde proef

343.068

Beginsaldo + Eindsaldo 2 Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Individuele opdrachten

pagina 61


Leveranciers formules

Leveranciers =

649.732

+ 2

935.685 Beginsaldo + eindsaldo 2

=

12745252 792708,5

=

365 16,07811

=

22,7017

Conclusie: actief =

Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

actief + actief

passief

36,275581

22,70168 = passief

13,57390334 Besluit:

Belisol moet zijn leveranciers 13,57 dagen sneller betalen dan dat er geld binnenkomt van verkopen. De voorraad blijft gemiddeld 14,76 dagen in de onderneming.

Onze eindconclusie over de omlooptijden: Belisol moet er aan werken om zijn klanten sneller te laten betalen. Nu kan het in de problemen komen doordat ze langer moeten wachten op hun geld dan ze zelf rekeningen moeten betalen. Dit kunnen ze doen door ervoor te zorgen door hun klanten aan te sporen om sneller te betalen, eventueel met korting contant. Of ze zouden ook bij hun leveranciers kunnen aankloppen om te vragen voor een betalingsuitstel. De liquiditeitsratio’s liggen goed. De omlooptijden zijn minder gunstig. De klanten moeten Belisol nog meer geld dan zijn leveranciers. Dit is wel positief. Ze krijgen meer geld binnen van klanten en voorraden dan dat ze moeten uitgeven aan hun leveranciers. Het enige nadeel is wel dat ze er lang moeten op wachten, wat toch misschien problemen kan geven.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 62


1.1.9 Inleiding websites vergelijken Tegenwoordig loopt de meeste communicatie via internet dus daarom is het erg belangrijk dat een bedrijf een website heeft. Zo kan het brede publiek kennis maken met het bedrijf zonder enige moeite. De website is dus als het ware het visitekaartje van het bedrijf. Ecsolis heeft dus ook een website nodig om zo te kunnen groeien. Maar voor ik zelf een website maak, is het belangrijk dat ik enige inspiratie opdoe door andere sites te analyseren. Wanneer je verschillende sites bekijkt, kan je zo beslissen wat er allemaal in je site moet komen. Daarom moeten we in deze taak 5 websites van andere bedrijven kritisch bekijken. Nadat we 5 websites kritisch hadden bekeken, moesten we hierover een presentatie geven. De hand-outs van deze presentatie kan je terug vinden in de bundel met bijlagen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 63


1.1.9 Websites vergelijken 1. Algemene inleiding Het internet is uit ons dagelijkse leven bijna niet meer weg te denken. Bijna iedereen ter wereld mailt of surft wel meermaals per week. Het is dus ontzettend belangrijk voor een ambitieus bedrijf om ook op deze plaats vertegenwoordigd te zijn. Hiermee bedoel ik dat ze een eigen website hebben. Een website is als het ware het visitekaartje van een bedrijf voor een potentiële klant. Door de technologie kunnen mogelijke nieuwe klanten eerst de website gaan verkennen van een bedrijf. Wanneer deze stijlvol is en er gedacht is aan paar belangrijke zaken dan zal de klant veel meer interesse hebben in het bedrijf dan wanneer de site onordelijk is of vol met mankementen zit. Conclusie een site is erg belangrijk naar klanten toe en om naambekendheid te winnen. Daarom ga ik in deze taak 5 websites vergelijken van bedrijven die in de zelfde sector zitten als Ecsolis, namelijk zonnepanelen. 2. Eigen vergelijking De eerste website die ik kritisch ga bestuderen is deze van Solar Invest. Het is bedrijf dat zonnepanelen instaleert bij klanten. Ze zijn gesitueerd in de Groene Herderstraat 39a te Roeselare. Het adres van hun website is www.solarinvest.be.  Goede Punten: 

Kleu r en , m en u ba lk ,h oofda fbeeldin g,offer t elin k

 Slechte Punten o Logoknop werkt niet. Na erop klikken Komt men op een pagina met foutmelding.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 64


o o

De tweede website die ik bestuderen is deze van Vercosolar. Dit bedrijf is actief op de zonnepanelenmarkt. Het hoofdzetel van Vercosolar bevindt zich in Wevelgem. Het adres van hun website is www.vercosolar.be .  Goede punten : - Film bedrijf - Keuzemenu talen ( keuze tussen Nederlands en Frans) - Menubalk altijd en overal aanwezig - Bedrijfskleuren komen vaak terug - Adres beneden op pagina - Offerteaanvraaglink - Veel Links beschikbaar naar verschillende nuttige sites

o

Kleu r en , logo, men u ba lk , offer t elin k

 Slechten punten : - Eens binnen op desite, geen filmpje van het bedrijf meer beschikbaar. - Film slechts alleen in het Nederlands te bekijken. Men derde website is die Soleco. Deze website vind ik een sterk voorbeeld van hoe een professionele website er moet uitzien. Soleco is een onderneming dat ook actief is met zonnepanelen. Het bedrijf bevindt zich te Opglabeek. En de website is www.soleco.be .  Goede Punten: o Bedrijfskleuren komen overall terug o Talenkeuze ( Nederlands en Frans) o Twee menubalken (beneden en vanboven) Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 65


o o o o o o o

Vacatures Filmpje met bekend persoon Pdf’s van producten aanwezig Aparte site voor particulieren en professionelen Logoknop brengt je altijd naar de homepage Sitemap ( alles wat er te vinden is op de website) Persoonlijke site ( voor facturen en opvolging werken en dergelijk)

 Slechte Punten: o /

o

oKleu r en , t a a lk eu ze, ‘pr ivésit e voor k la n t en ’

Kleur en, menuba lk, Soor t kla nt en, t a a l, va ca t ur es, sit ema p

De vierde website die ik ga bestuderen is die van Solartotal. Solartotal is eveneens een bedrijf dat zonnepanelen instaleert. De onderneming bevindt zich te Beringen en hun website is www.solartotal.be .  Goede punten: o 3 keuzemenu’s ( boven,onder en links) o Bedrijfsinfo, dit is uitgebreid aanwezig. o Erg veel informatie over verschillende onderwerpen o Twee verschillende talen ( keuze tussen Frans en Nederlands) o Vacatures o Contactgegevens, deze zijn makelijk terug te vinden o Teller van aantal instalaties ( wekt vertrouwen op ) o Filmpjes over zonne-energie

o

t weede k eu zem en u , er g veel in for m a t ie , k leu r en o E r g veel m edia , m enuba lk, E vent jes fr a ns ver get en

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 66


 Slechte Punten : o Kleuren van logo komen bijna niet meer voor op de site o Rommelig door vele informatie die zich op de site bevindt o Frans eventjes vergeten = nederlands en frans door elkaar Men laatste website is die van Artinis. Dit bedrijf doet zowel in zonnepanelen als in zonneboilers maar zij isoleren ook daken. Het kantoor situeert zich in Genk en hun website is www.artinis.eu .  Goede Punten: o Uitgebreide keuzemenu o Veel informatie per onderdeel o Talenkeuze ( Nederlands en Frans) o Vacatures o Kleuren o Bedrijfsinfo  Slechte Punten: o Keuzemenu in het Nederlands ipv Frans. We zien naar het webadres dat we ons bevinden op het franse deel maar we lezen nog altijd nederlands.

oNu wel in het fr a ns, keuzemenu , kleur en , bedr ijfsinfo

oKleur en, keuzem enu ver keer d, 3 mogelijkheden

3.Algemeen overzicht na presentaties In de klas moesten we elke ene presentatie geven over 5 zelf gekozen websites. In een powerpoint moesten we dan de positieve en negatieve punten van sites bespreken. Wat het vaakst voorkwam en mij dus het meeste is bijgebleven heb ik hieronder samen gebundeld en opgesomt. Ik ga deze puntjes proberen zo goed mogelijk in het oog te houden zodat het niet overkomt met mijn eigen site.  Positeve punten o Huiskleur laten terug komen o Gemakkelijk terug te vinden contactgegevens Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 67


o Veel documentatie ( filmpjes,links,...) o Duidelijk en uitgebreid keuzemenu. Op elke pagina aanwezig o Keuzemenu tussen verschillende talen ďƒ˜ Negatieve Punten o Te donkere site ( niet uitnodigend) o Te drukke site o Geen navigatieknoppen o Schrijffouten in de teksten o Niet werkende links o Logoknop dat ons niet naar homepage brengt

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 68


1.1.10 Inleiding facturatie BOB en opmaak huisstijl In een bedrijf is de boekhouding erg belangrijk. Daarom gaan we in deze opdracht verschillende boekingen doen van facturen in het boekhoudpakket BOB. Zowel verkoopsfacturen als aankoopfacturen kwamen aan de pas. In deze bundel ga ik mijn journalen plaatsen. De verkoopdag- en de aankoopdagboeken kan je terug vinden in de bundel bijlagen, net zoals de facturen die geboekt werden.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 69


1.1.10.1 Facturatie BOB en opmaak huisstijl

1 Journaal A/P +/- D/C Volg K/O Nr. A

+

D

O

-

D

O

+

C

P

+

C

A

+

D

O

+

C

P

+

C

P

+

C

A O

+ +

D C

O P

+ +

C C

1

Rek. Nr. 40000

Rekeningen D 01/04/2012 Handeldebiteuren

70402

2

3

Geïntegreerde proef

Bedrag

€ 43.074,46 € 544,95

Handelskorting op Verkoop 70400 Verkoop Handelsgoederen 45110 Verschuldigde Btw VF/20121 voor Solartec 01/04/2012 40000 Handelsdebiteuren € 18.852,70 70400 Verkoop Handelsgoederen 48800 Terug te betalen Verpakking 45110 Verschuldigde Btw VF/20122 voor Solartec 01/04/2012 40000 Handelsdebiteuren € 6.300,47 70400 Verkoop Handelsgoederen 74600 Doorgerekende Kosten 45110 Verschuldigde Btw VF/20123 voor Solartec 01/04/2012 Individuele opdrachten

C

€ 36.330,00 € 7.289,41

€ 15.570,00 € 13,00 € 3.269,70

€ 5.190,00 € 17,00 € 1.093,47

pagina 70


A

+

D

4

O

-

D

O

+

C

70400

P

+

C

45110

A O

+ +

D C

P

+

C

48800

P

+

C

45110

A

+

D

O

+

C

70400

O P

+ +

C C

74600 45110

K

+

D

A

+

D

K

-

C

60402

P

+

C

44000

K

+

D

K A

+ +

D D

P

+

C

5

6

7

40000

Handelsdebiteuren

70402

Handelskorting op Verkoop Verkoop € Handelsgoederen 15.570,00 Verschuldigde Btw € 3.124,03 VF/20124 voor Solarise 01/04/2012 Handelsdebiteuren € 43.972,30 Verkoop € 36.330,00 Handelsgoederen Terug te betalen € 13,00 Verpakking Verschuldigde Btw € 7.629,30 VF/20125 voor Solarise 01/04/2012 Handelsdebiteuren € 81.659,27 Verkoop € 67.470,00 Handelsgoederen Doorgerekende Kosten € 17,00 Verschuldigde Btw € 14.172,27 VF/20126 voor Solarise 16/04/2012 Aankoop € Handelsgoederen 101.584,00 Aftrekbare Btw € 20.278,81 Handelskorting op € 3.047,52 Aankopen Leveranciers € AF/001 van Solarise 118.815,29 16/04/2012 Aankopen € Handelsgoederen 101.584,00 Aankoopkosten € 17,00 Aftrekbare Btw € 21.332,64 Leveranciers €

40000 70400

40000

60400 41110

8

Geïntegreerde proef

60400 60403 41110 44000

Individuele opdrachten

€ 18.460,48 € 233,55

pagina 71


122.933,64 K

+

D

9

60400

A

+

D

41800

A

+

D

41110

P

+

C

44000

K

+

D

A

+

D

K

-

C

60402

P

+

C

44000

K

+

D

A

+

D

A P

+ +

D C

K

+

D

K A P

+ + +

D D C

P

-

D

A

-

C

10

60400 41110

11

12

13

Geïntegreerde proef

AF/002 van Solarise 16/04/2012 Aankopen Handelsgoederen Terug te sturen Verpakking Aftrekbare Btw Leveranciers AF/003 van Solarise 17/04/2012 Aankopen Handelsgoederen Aftrekbare Btw

€ 101.584,00 € 14,00 € 21.332,64 € 122.930,64

€ 95.970,00 € 19.158,11

Handelskorting op Aankopen Leveranciers

€ 2.879,10 € 112.249,01

AF/004 van Solartec 17/04/2012 60400 Aankoop Handelsgoederen 41800 Terug te sturen Verpakking 41110 Aftrekbare Btw 44000 Leveranciers

€ 19.194,00 € 20,00

AF/005 van Solartec 17/04/2012 60400 Aankoop Handelsgoederen 60403 Aankoopkosten 41110 Aftrekbare Btw 44000 Leveranciers AF/006 van Solartec

€ 31.990,00 € 15,00 € 6.721,05

44000 55000

28/04/2012 Leveranciers KBC Individuele opdrachten

€ 4.030,74 € 23.244,74

€ 38.726,05 € 538.899,37

€538.899,37 pagina 72


A

+

D

A

-

C

14

55000 40000

Bankafschrift KBC/001 28/04/2012 KBC Handelsdebiteuren Bankafschrift KBC/002 Controle

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

€ 212.319,68

€212.319,68

€ € 1.509.143,22 1.509.143,22

Debit = Credit Verkoopfacturen zijn een schuld voor onze klanten, is dus handelsdebiteuren. Het is ook een opbrengst voor ons: 7-rekening. Bij deze verkoopfactuur geld een financiële korting dus wordt de BTW berekend na de MVH met de financiële korting, maar deze financiële korting wordt nog niet in de factuur berekend. Er geld ook een handelskorting, deze wordt wel bij de factuur bijgerekend. Verkoopfactuur is een schuld van onze klanten, is dus handelsdebiteuren. Het is ook een opbrengst voor ons: 7-rekening. We lenen verpakking aan onze klanten, waarvoor zij een waarborg betalen, en is dus ook een schuld van onze klanten, dus een 4-rekening. Verkoopfactuur is een schuld van onze klanten, is dus handelsdebiteuren. Het is ook een opbrengst voor ons: 7-rekening. Bij deze verkoopfactuur zijn er doorgerekende kosten, wat ook een opbrengst is voor ons: dus 7-rekening Verkoopfactuur is een schuld van onze klanten, is dus handelsdebiteuren. Het is ook een opbrengst voor ons: 7-rekening. Bij deze verkoopfactuur geld een financiële korting dus wordt de BTW berekend na de MVH met de financiële korting, maar deze financiële korting wordt nog niet in de factuur berekend. Er geld ook een handelskorting, deze wordt wel bij de factuur bijgerekend. Verkoopfactuur is een schuld van onze klanten, is dus handelsdebiteuren. Het is ook een opbrengst voor ons: 7-rekening. We lenen verpakking aan onze klanten, waarvoor zij een waarborg betalen, en is dus ook een schuld van onze klanten, dus een 4-rekening. Verkoopfactuur is een schuld van onze klanten, is dus handelsdebiteuren. Het is ook een opbrengst voor ons: 7-rekening. Bij deze verkoopfactuur zijn er doorgerekende kosten, wat ook een opbrengst is voor ons: dus 7-rekening Bij deze aankoopfactuur geld een financiële korting dus wordt de BTW berekend na de MVH met de financiële korting, maar deze financiële korting wordt nog niet in de factuur berekend. Het is een aankoopfactuur dus een kost, dus een 6rekening. Hier is ook een handelskorting, deze wordt afgetrokken van onze kosten maar wel op een kostenrekening geboekt. Wij hebben een schuld aan onze leverancier, dus 44000

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 73


8) Een aankoopfactuur, dus een 6-rekening. Onze leverancier heeft extra kosten moeten maken en rekent deze dus ook door aan ons, ook een 6-rekening. 9) Aankoopfactuur is dus een 6-rekening. Terug te betalen verpakking is ook een kost dus ook een 6-Rekening. Wanneer wij deze verpakking terugsturen zal onze leverancier ons deze kost terug betalen en zal deze rekening ook crediteren. Wij hebben een schuld aan onze leverancier, dus 44000$ 10) Bij deze aankoopfactuur geld een financiële korting dus wordt de BTW berekend na de MVH met de financiële korting, maar deze financiële korting wordt nog niet in de factuur berekend. Het is een aankoopfactuur dus een kost, dus een 6rekening. Hier is ook een handelskorting, deze wordt afgetrokken van onze kosten maar wel op een kostenrekening geboekt. Wij hebben een schuld aan onze leverancier, dus 44000 11) Een aankoopfactuur, dus een 6-rekening. Onze leverancier heeft extra kosten moeten maken en rekent deze dus ook door aan ons, ook een 6-rekening. 12) Aankoopfactuur is dus een 6-rekening. Terug te betalen verpakking is ook een kost dus ook een 6-Rekening. Wanneer wij deze verpakking terugsturen zal onze leverancier ons deze kost terug betalen en zal deze rekening ook crediteren. Wij hebben een schuld aan onze leverancier, dus 44000

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 74


1.1.11.1

Inleiding eigen website

In deze opdracht ga ik een eigen website maken van ons bedrijf Ecsolis. Door rekening te houden met de vorige opdracht ‘websites vergelijken’, wou ik zo kritisch mogelijk zijn voor mijn eigen site. We hebben onze site gepubliceerd via de server van de school. Op mij site komen de 4 talen aan de pas waarvoor wij GIP-opdrachten hebben. Ik onder andere de producten, directieleden, locatie van ons bedrijf voorstellen.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 75


1.1.11.1 Eigen website Link van mijn website : www.6bec16.sui.be

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 76


Frans 1.1.3

introduction la mission d’entreprise

Chaque entreprise a une mission. J’ai déjà fait une version néerlandophone, mais je souhaite également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre société proclame. Donc on va expliquer notre mission en notre manière de travailler.

1.1.3.1

La mission d’entreprise

Notre mission

Dans un monde avec une demande d’énergie croissante, l’augmentation des coûts d’énergie et l’émission de CO2 dans notre vie quotidienne Ecsolis pense avant. Et utilise l’énergie verte aura un effet positif sur des humains et l’environnement. Ecsolis se concentre sur l’utilisation d’énergie alternative et nous vous offrons un conseil adapté à chaque projet. Nous voulons que nos clients prennent connaissance d’installations économiques comme des panneaux solaires. Nous pouvons rétablir le trou d’ozone. Ecsolis offre des panneaux solaires à un prix abordable, comme tout le monde peut profiter d’une manière agréable de l’énergie verte. Notre manière de travailler

- Nous nous sommes engagés envers la durabilité et le but de nous distinguer en termes d'efficacité énergétique dans la société; - Nous cherchent consciemment à créer une vie confortable et économe en énergie et environnement de travail; - Nous entreprenons et développons notre développer notre organisation dans une entreprise citoyenne; - Nous vous offrons des options de livraisons excellentes par notre équipe logistique professionnelle. - Nous avons une communication parfaite dans notre entreprise, nous éviter cette longue attente pour vous. Notre fonctionnement durable

La valeur la plus importante que nous utilisons est le fait que des employées ne sont pas exploitées. Nous voulons aussi dire que notre production qui est écologique. De cette manière, nous montrons le respect de la nature et notre environnement. Dans notre entreprise nous portons une attention extrême à l’utilisation de l’énergie verte et de réduire nos déchets. Ecsolis veut convaincre les gens que les panneaux solaires sont réellement utiles et un bon apport à l’environnement. Avec ce principe, nous avons conçu notre slogan. <<Le soleil d’aujourd’hui est l’énergie de demain>>.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 77


1.2.2 Introduction l’offre d’emploi J’ai beaucoup de travail donc j’ai décidé d’embaucher un employé pour mon département de notre entreprise.

1.2.2.1 l’offre d’emploi

Secrétaire de Direction Générale Entreprise Ecsolis est une enterprise qui produit et installe des panneaux solaires. Nous sommes situés en Belgique mais à l’avenir, nous voulons nous étendre à l’étranger.

Poste Sous l’autorité directe du Directeur général du groupe, vous aurez la responsabilité de l’assister dans l’ensemble de ses fonctions en assurant les missions suivantes : - Contacter et échanger des informations avec les autres sections de l’entreprise - Organiser l’agenda du Directeur Générale - Noter le contenu des réunions - Préparer des présentations et des réunions - traiter les appels téléphoniques, le courrier et les emails - Réaliser des missions ponctuelles organisées par la direction

Profil Formation supérieure, vous avez de l’expérience dans la fonction d’au moins 15 mois et d’ excellentes capacitives rédactionnelles. Vous maitrisez parfaitement le pack Microsoft Office (Word, Excel and Power point) Vous parlez parfaitement le français, l’anglais, le néerlandais. Excellentes compétences en communication Vous possédez par ailleurs d'excellentes aptitudes relationnelles et le sens du service. Flexible Travailler organisé Permis de conduire (B) Esprit d'équipe

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 78


Attitude Motivé Professionnel Confiant, aimable et poli Travaille dur Résistant au stress

Offre Un salaire attractif Une équipe sympathique de collègues Des perspectives pour faire carrière dans l’avenir beaucoup d’avantages comme par exemple : une Assurance en groupe Merci d’ adresser votre candidature à info@ecsolis.be en indiquant en sujet de votre mail, la référence : Candidature Secrétaire de Direction Générale.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 79


1.2.3

Introduction la lettre de sollicitation.

J !ai trouvé un offre d’ emploi, qui est idéale pour moi. Donc je vais écrire une lettre de sollication

2.4.3

1.2.3.1 Lettre de sollicitation

Van Roosendael Bernd Pareipoelstraat 13 2800 Malines Ing Contact Centre 9000 Gand Lettre de sollicitation

Malines, 12/03/2012

Suite à l’annonce que j’ai lue sur le site de Stepstone, je voudrais poser ma candidature au poste de Team-leader dans votre firme. Je m’appelle Bernd Van Roosendael et j’ habtie à Malines. J’ai obtenu mon diplôme de commerce à l’ école secondaire à l’ institut Sainte- Ursula à Wavre Notre Dame. Après j’ai étudié Financial et des Assurances à l’ académie à Louvain. J’ai déjà fait plusieurs jobs de vacances à Rock Werchter et à Stageco. J’ai également fait plusieurs stages au cours des dernières années de mes études. J’ai été un chef de file dans le mouvement de jeunesse. Donc je suis responsable et j’ai appris coacher mon équipe. Je espère que je peut rencontrer à un entretien personnel afin de compléter cette présentation . Dans l’ espoir que vous allez répondre positivement à ma demande, je vous prie de d’agréer, M, l’ expression de mes sentiment les plus distingués Bernd Van Roosendael

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 80


2.24

Intro affiche journée portes ouvertes

Mon entreprise veut organiser un journée portes ouvertes et on me demande pour la conception.

1.2.4.1 l’affiche journée portes ouvertes Je fais une affiche pour notre journée découverte. L’affiche se trouve dans l’annexe.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 81


1.2

Engels

1.3.1 Introduction Application letter and CV Solartec search a international sales manager. I would apply for this job so i wrote a aplication letter.

1.2.1.1

Application letter and CV

Bernd Van Roosendael Pareipoelstraat 13 2800 MECHELEN ď&#x192;&#x2030;015 43 17 19 ď&#x192;&#x2C6;0479 343 903

11 mei 2012

Solartec Bostraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dear Madam/Sir

I am a final-year student at the University Leuven reading Economics, and would like to apply for the International Sales Manager position with Solartec, as advertised on www.sui.smartschool.be . The function of sales manager appeals to me because it combines sales skills, persuasiveness and client contact. In my studies, I notice that I like to use these three things and that these things are my best skills. So when i saw these job ad, I was immediately fascinated. I am someone who likes challenges and I think that your company search someone like that because you want to introduce into new markets. During my studies at the university and at the secondary school, I do my thesis and my GIP about the sector of solar panels. I choose for this sector because I think solar panels are the products for the future. The market of green energy has a lot of growth potential so it looks me attractive to work in this sector. That is why your company appeals to me. I know that you search someone with experience but I want to persuade you about the fact that the work for my thesis and GIP gives me a lot of experience about green energy.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 82


In the summer I do every year a vacation job by a company that places stages. So I know what it is to work hard in every conditions. I do rowing in my free time and that is in a boat of eight people. I know how it is to work in a team to achieve the same goals. A year ago, I was a leader in a youth movement. That experience gave me a lot of responsibility and organising skills. I learned to be motivated every week because the children counting on me every Sunday. I enclose a copy of my CV and hope very much to be invited for a interview. Yours faithfully

Bernd Van Roosendael

Bernd Van Roosendael Home address: Pareipoelstraat 13 2800 Mechelen Telephone: 015/43 17 19 0479/34 39 03 E-mail: bernd_van_roosendael@hotmail.com Date of Birth: 5 March 1988 Nationality: Belgian Education 2007-present University of Leuven - Master in Economics 2000-2006 Sint-Ursula-Insituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver - Business Economics Professional Experience 2004- present Stageco - Every holiday Stage constructor 2006-present Live nation - Security at Rock Werchter Activities and Interests 1994-2011 Youth movement Chiro - 5 year leader

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 83


2006-2012 Trt rowing club - My sport is rowing in a boat of 8 people Languages: Dutch ( mother tongue, English ( fluent), French (fluent), German ( basic knowledge) Computer Skills: Full command of Microsoft Office Suite References: - Stageco (+32 16 60 84 71)

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 84


1.3

Duits

1.3.1

Einführung persönlichen Beschreibung

Ich müsse meine Funktion beschreiben.

1.3.1.1

Persönlichen Beschreibung

Ich heiße Bernd Van Roosendael . Ich bin der allgemein Direktor. Ich muss meinem Team führen. Ich muss sicherstellen dass alle Abteilungen so optimal zusammen arbeiten. Auch muss ich alle möglichen Problemen lösen. Aber ich bin auch das Gesicht von dem Unternehmen für die Kunde und Aktionäre. Ich muss sicherstellen dass Ecsolis bleibt wachsen.

1.3.2

Lebenslauf

Persönliche Daten Name Anschrift

Van Roosendael Bernd Berliner Straße 13 20354 Hamburg Telefon 040- 45 78 12-0 E-Mail Bernd.VanRoosendael@hotmail.de Geburtsdatum 05. März 1985 Geburtsort Mechelen Familienstand ledig Staatsangehörigkeit belgisch Schulbildung 09.1991-06.1997 09.1997-06.2003 10.2003-06.2009 Ferientätigkeiten

Grundschule Mechelen Realschule Onze-Lieve-Vrouw-Waver Abschluss: Handel Universität Löwen Abschluss: - Immobilien und Rechte

07.2004-08.2004

Mitarbeiter Rock Werchter, Werchter

07.2007-08.2007

Arbeiter Stageco, Tildonk

Besondere Interessen Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 85


Seit 2008

Tennis spielen, t.c. keypoint Hamburg

Seit 2008

Rudern, Trt Hazewinkel, Hamburg

Besondere Kenntnisse Fremdsprachen

Niederländisch (Muttersprache) Deutsch (sehr gut) Französisch (sehr gut) Englisch (gut) EDV (Microsoft Office-Paket)

Hamburg, 2012-05-09

Bernd Van Roosendael

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 86


Besluit De Ge誰ntegreerde proef was een zeer leerrijke ervaring voor mij. Dit zowel op gebied van de kennis die ik er mee heb opgedaan maar ook de ervaring op bijvoorbeeld gebied van teamworking. Doordat ik dit jaar heb mogen proeven van de functie van algemeen directeur, is mijn motivatie alleen nog maar gestegen om het ooit te schoppen tot deze positie. De kennis die we hebben opgedaan over het bedrijfsleven zal ons zeker later nog van pas komen wanneer we verder studeren. Voor mezelf heb ik vooral geleerd om op tijd ergens aan te beginnen want van uitstel komt echt alleen maar afstel. Ik heb geleerd om veel te plannen en er dan ok effectief op tijd aan te beginnen. De samenwerking met Yannick,Sean,Jonas, Margot en Eline verliep erg vlot. Er werd vlot gecommuniceerd en niemand deed zijn best niet. Ik heb wel geleerd dat wanneer je afspraken maakt dat je deze echt moet volgen. Want zo breng je niet alleen je zelf in problemen maar ook de rest van de groep. Het concept van de ge誰ntegreerde proef vind ik een zeer leuk concept. Al zou ik wel graag wat meer dagen hebben gehad zoals de actieve begleidingsdag. Op deze dag mochten we via simulaties het bedrijf echt leiden. Dat vond ik meer iets voor mij dan al die andere formaliteiten die bij het bedrijfsleven komen kijken.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 87

GIP individueel Bernd Van Roosendael  

GIP individueel Bernd Van Roosendael

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you