Page 1

MAHE PÕLLUSEMINAR


BALTIC AGRO KONTAKTID


v

v

v v

Vasakult: kontroll, Ecoplant Humi 300 kg/ha, KaliSop 150kg/ha. Foto 25.06.2018.

-3-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v


Katse lþppeesmärgid: saagikuse ja kvaliteedi vþrdlus, tulukuse arvestus.

v v v

v

v

v v

v v v v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

-4-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v


Katse lõppeesmärgid: saagikuse ja kvaliteedi võrdlus, tulukuse arvestus.

Vasakult: Kontroll, AtriGran 500 kg/ha, 1000 kg/ha, 1500 kg/ha. Foto 25.06.2018.

v v v

-5-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v


PÕLDKATSETE TULEMUSED 2017

EMÜ Mahekeskus

Väetamise ja seemnete töötluse mõju talinisu ‘Olivin’ saagikusele Tradecorp AZ 1,0 l/ha + Delfan Plus 1,0 l/ha 12.05.2017 Epso Top 4,0 kg/ha + Fylloton 3,0 l/ha (2 x) 16.05.2017 ja 15.06.2017

Külv 14.09.2016 Folicist 1,5 l/t – seemnete töötlemine külvi eel BioStart 1,0 l/t – seemnete töötlemine külvi eel Monterra 400 kg/ha - pealtväetisena 27.05.2017 BioSpektrum 0,5 l/ha - pritsimine 27.04.2017

Talinisu 'Olivin' saagikus (t/ha) ja täiendav puhastulu (eur/ha) t/ha

eur/ha

6 5 4

4,50

120

4,80

4,75

100

3,95

3,50

46

3

80

56

60 40

15

2

20

‐7

1

0

0

-20 Kontroll

Monterra + BioSpektrum + kasvuaegsed töötlused

Folicist + kasvuaegsed töötlused

Folicist + Monterra + BioStart + Monterra BioSpektrum + + BioSpektrum + kasvuaegsed kasvuaegsed töötlused töötlused

Seemnete töötluse ja kasvuaegse lisaväetamise mõju kaer ’Meeri’ saagikusele Tradecorp AZ 1,0 l/ha + Delfan Plus 1,0 l/ha 16.06.2017 Tradecorp AZ 1,0 l/ha + Fylloton 3,0 l/ha 16.06.2017

Külv 09.05.2017 Folicist 1,5 l/ha – seemnete töötlemine külvi eel Biostart 1,0 l/ha – seemnete töötlemine külvi eel Biospektrum 0,5 l/ha pritsimine 09.05.2017

t/ha

Kaer 'Meeri' saagikused (t/ha) ja täiendav puhastulu (eur/ha)

eur/ha

5

120

4

3

3,40

3,70

3,45

3,85 3,50 106

3,00 72

2

56

62

100 80 60

58 40

1

20

0

0 Kontroll

Folicist

BioStart

BioStart + BioSpektrum

-6-

Tradecorp AZ + Delfan Plus

Tradecorp AZ + Fyllton


Minu märkmed


Täname koostööpartnereid Eesti Maaülikooli Mahekeskus Toomas Tõrra Peeter Lääniste Agroskai OÜ EcoPlant

Baltic Agro AS | Rukki tee 8, Lehmja küla, 75306 Harjumaa | +372 606 2260 | www.balticagro.ee

2018 põlluseminar mahetootjale  

EMÜ Mahekeskuses 04.07.2018 toimunud põlluseminari trükis

2018 põlluseminar mahetootjale  

EMÜ Mahekeskuses 04.07.2018 toimunud põlluseminari trükis

Advertisement