Page 1

BAKIOKO KIROLDEGIAREN INGURUKO INKESTA BAKIOKO KIROLDEGIA ZABALDU herritarren plataformatik hurrengo galderei erantzuteko eta bestelako proposamenak egiteko konbita egin gura deutsuegu. Gure helburua kiroldegia barriro zabaltzea da eta, horretarako, udal agintariek sortu daben lantaldeari gure proposamenak egin gura deutsoguz. Jakin badakigu egungo egoera ekonomikoa gatxa dala, eta, beraz, kiroldegia modu bideragarrian zabaltzea da gure oinarrietako bat. Inkestaren fidagarritasuna bermatzeko, mesedez, bete eizuz datozen datuak: NAN zenb.: ……………………………………....... Bizilekua:  Bakio

 Beste bat:……………………….

 Bigarren etxebizitza Bakion?

1.Sartu zirkulu baten barruan zure eritxiagaz bat egiten dauan balorazinoa, honako baieztapen honeeen arabera. (Kontutan hartu: 1 erabat ados, eta 7 erabat desados). Kiroldegiak onura handia egin deutso herritar gehienen bizi kalidadeari Kiroldegia herritar talde txiki batek baino ez dau erabilten Kiroldegia harremanetarako topagune bilakatu da eta, ganera, herritarren bizi kalidadea hobetu dau Kiroldegiak gastu lar eragin dau Bakion, herri txikia dala kontuan hartuta: hutsegite handia izan da. Kiroldegiak inguruko herrietako, Mungia barne, jentea erakarri dau, eta, holan, herriko giroa hobetu da.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2. Honako taula honetan agertzen diran zerbitzuen artean, zeintzuk dira, zure ustez, beharbeharrezkoak kiroldegi baten? Markau X batez behar-beharrezkotzat joten dozuzanak. Frontoia Kirol pista Gimnasioa Ugerlekua (eta ikastaroak) Bestelako ikastaroak (spinning, aerobic, pilates, etab.) Padelerako pista Sauna Fisioterapeuta Taberna-kafetegia Solariuma Asteburuetako ikastaroak Beste batzuk (zehaztu zeuk) 3. Honako taula honetan agertzen diran zerbitzuen artean, zeintzuk dira, zure ustez, beharbeharrezkoak ez direnak kiroldegi baten? Markau X batez behar-beharrezkotzat joten ez dozuzanak. Frontoia Kirol pista Gimnasioa Ugerlekua (eta ikastaroak) Bestelako ikastaroak (spinning, aerobic, pilates, etab.) Padelerako pista Sauna Fisioterapeuta Taberna-kafetegia Solariuma Asteburuetako ikastaroak Beste batzuk (zehaztu zeuk)…………………………..

BAKIOKO KIROLDEGIA ZABALDU PLATAFORMA


BAKIOKO KIROLDEGIAREN INGURUKO INKESTA 4. Zerbitzuetako batzuk eskainiko EZ balira, kiroldegiko abonatu edo erabiltzaile izaten jarraituko zeunke?  BAI  EZ  Eskaintzen EZ diren zerbitzuen arabera. Zein zerbitzu?.................................................... 5. Azken urtean gertatu dan moduan, kiroldegia barriz zabaltzeko, astean egun eta erdiz itxita egon beharko balitz, zein da zure ustez erabiltzaileen gehiengoak gurako leuken eredua? Domeka arratsaldea eta astelehena egun osoan itxita Domekan egun osoa eta astelehen goizetan itxita Domeka arratsaldean eta barikuan egun osoan itxita Beste bat (zehaztu zuk zeuk) …………………………………………………………….. 6. Bakioko kiroldegia barriro zabalduko balebe, eta bertan zerbitzu guztiak astean 40 orduz erabilgarri egongo balira, aukeratu zenbat ordaintzeko prest egongo zinakeen urteko familia harpidetzarengaitik (Bakion erroldatutakoak): Urtean 155,00 €, gehienez, ikastarorik gabe. Urtean 165,00 €, gehienez, ikastarorik gabe Urtean 175,00 €, gehienez, ikastarorik gabe Beste bat (zehaztu zuk zeuk) OHARRA: Hurrengo taulan inguruko herrietako (Mungia eta Bermeo) kiroldegietan urteko abonuak daukan prezioa zehazten dogu. Erabili taula bakarkako abonuaren (= familiako abonuaren erdia) eta Bakion erroldatuta ez dagozanen prezioa kalkulatzeko. FAMILIENTZAKO URTE OSORAKO ABONUA Bakion erroldatua Bakion EZ erroldatua BAKIO 154,20 € 192,70 € MUNGIA 158 € 229 € BERMEO 155 € 243 € 7. Adierazo X bategaz zein egoeratan zagozan Bakioko kiroldegian: Abonatua izandakoa naz eta abonatu izaten jarraitu gura dot Erabiltzailea izan naz eta, gerora be, abonatu izan gura dot Geroan ez naz abonatua izango, baina bai erabiltzailea Bere garaian, ez bata ez bestea; baina geroan abonatu izan gurako neuke Geroan ez bata ez bestea Beste egoera batzuk: ……………………………………………. 8.- Erabili tarte hau zeure proposamenak egiteko: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. ESKERRIK ASKO ZEURE PARTAIDETZEAGAITIK!

BAKIOKO KIROLDEGIA ZABALDU PLATAFORMA

Inkesta Euskeraz  

Bakioko Kiroldegia Zabaldu