Page 1

Olsztyn, dn. 24.07.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.07.2013 Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Zleceniodawca: tłumaczenie ul. Stokowa 30 11-041 Olsztyn

Zleceniobiorca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:2977,9

2. Kwota uzysku: 1488,95 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1488,95 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:268,01 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:2709,86 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięć euro i osiemdziesiąt sześc eurocentów)

........................................... ...............................................


Zleceniodawca Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

ostatnia forma to rachunek do umowy o dzieło. Jest to chyba najprostsza forma rozliczenia

Rachunek do umowy o dzielo  

ostatnia forma to rachunek do umowy o dzieło. Jest to chyba najprostsza forma rozliczenia

Advertisement